Ştefan Iordache (n. 3 februarie 1941, Calafat, România - d. 14 septembrie 2008, Viena, Austria) a fost unul dintre cei mai mari actori români de teatru, film şi televiziune. A slujit teatrul românesc vreme de 49 de ani, interpretând memorabil pe scenă mari roluri ca Titus Andronicus, Hamlet, Richard al III-lea sau Barrymore. A avut de asemenea o îndelungată colaborare cu Teatrul Naţional Radiofonic şi Teatrul Naţional de Televiziune, şi a jucat în numeroase filme pentru marele ecran.

Viaţa

     Ştefan Iordache şi-a petrecut copilăria în cartierul Rahova din Bucureşti, într-o familie de oameni simpli, care şi-au dorit ca fiii lor să înveţe carte. În şcoală a fost bun la matematică şi ştiinţele exacte. Studiile teatrale nu au fost prima lui alegere. A dat la Teatru abia după ce a picat, la 16 ani, examenul de admitere la Medicină. După acest eşec, întâmplarea a făcut să fie inclus în brigada artistică a unei cooperative. În anul următor, 1959, a dat la Teatru şi a fost admis ultimul la IATC. A absolvit însă secţia de Actorie a institutului printre primii şi a avut o carieră artistică încununată de succes, până la sfârşitul vieţii. Ultimul său rol a fost Prinţul Potemkin, în piesaEcaterina cea Mare, de George Bernard Shaw, pusă în scenă, în 2008 la Teatrul Naţional Bucureşti.

     A fost căsătorit timp de 40 de ani cu nepoata pictorului Nicolae Tonitza, Mihaela Tonitza-Iordache, teatrolog şi profesor universitar. Nu a avut copii.

     Ştefan Iordache s-a stins din viaţă la 14 septembrie 2008 într-un spital din Viena. Actorul suferea de leucemie. A fost înmormântat cu onoruri militare în comuna Gruiu.

Filmografie

 • 2007  – Ticăloşii
 • 2007  – Agentul VIP
 • 2004  – Faraonul
 • 1997  – Omul zilei
 • 1996  – Eu sunt Adam
 • 1993  – Cel mai iubit dintre pamînteni
 • 1985  – Oglinda
 • 1992  – Hotel de lux
 • 1991  – Cei care plătesc cu viaţa
 • 1989  – Noiembrie, ultimul bal
 • 1988  – Prinţul negru - film de televiziune
 • 1986  – O clipă de răgaz
 • 1985  – Ciuleandra
 • 1985  – Glissando
 • 1982  – Concurs
 • 1981  – De ce trag clopotele, Mitică?
 • 1981  – Înghiţitorul de săbii
 • 1981  – Întoarce-te şi mai priveşte o dată
 • 1981  – Pruncul, petrolul şi ardelenii
 • 1980  – Bună seara, Irina
 • 1979  – Bietul Ioanide
 • 1978  – Avaria
 • 1978  – Doctorul Poenaru
 • 1978  – Ediţie specială
 • 1973  – Proprietarii
 • 1972  – Adio, dragă Nela!
 • 1966  – Un film cu o fată fermecătoare
 • 1965  – Calea Victoriei sau cheia visurilor
 • 1965  – Gaudeamus igitur
 • 1964  – Străinul

Categorie
 • Categorie:Actori
Fotografii

stefan

stefan
Engleza
Stefan Iordache (born February 3, 1941, Calafat, Romania - 14 September 2008, Vienna, Austria) was one of the greatest actors of Romanian theater, film and television. He served Romanian theater since 49 years, playing major roles memorable stage as Titus Andronicus, Hamlet, RichardIII or Barrymore. He also had a long collaboration with National Theatre National Theatre of radio and television, and starred in numerous films for the screen. Stefan Iordache life and spent his childhood in Bucharest Rahova neighborhood, a family of simple people, who they wanted their children to learnTse card. The school was good at math and science. Theatrical studies were not his first choice. He gave the theater until after the fallen, to 16 years, the examination for admission to Medicine. After this failure, Chance would have to be included in a cooperative artistic brigade. The following year, 1959, gave the theater and was accepted lastHere is the site. He graduated from the acting department but the institute among the first and had a successful artistic career, until his death. His last role was Prince Potemkin, in piesaEcaterina the Great, by George Bernard Shaw staged in 2008 at the National Theatre Bucharest. She was casname of the manufacturer for 40 years Tonitza niece of painter Nicolae, Mihaela Tonitza-Iordache, Theatre and professor. Had no children. Stefan Iordache died on September 14, 2008 in a hospital in Vienna. The actor was suffering from leukemia. He was buried with military honors in common Gruiu. Cordsmografie 2007 - thieves in 2007 - Agent VIP 2004 - Pharaoh 1997 - Man Day 1996 - I am Adam 1993 - The boyfriend of native 1985 - Mirror 1992 - 1991 Luxury - Thewho pay with their lives in 1989 - in November, the last ball in 1988 - Black Prince - television film 1986 - A moment of respite in 1985 - Ciuleandra 1985 - Glissando 1982 - Competition 1981 - Why ring the bells, Mitica? 1981 & ndash swords Înghiţitorul 1981 - Come back and for a time in 1981 - Child, oil and Transylvanians 1980 - Good night, Irene 1979 - 1978 Ioanid poor - failure in 1978 - Doctor Poenaru 1978 - Special Edition1973 - Owners 1972 - Farewell, dear Nela! 1966 - A movie with a charming girl in 1965 - 1965 Victoria Avenue or the key of dreams - Gaudeamus igitur 1964 - Stranger
Spaniola
Stefan Iordache (nacido el 03 de febrero 1941, Calafat, Rumania - 14 de septiembre de 2008, Viena, Austria) fue uno de los grandes actores del teatro rumano, el cine y la televisión. Fue el teatro rumano desde 49 años, desempeñando un papel importante etapa memorable como Tito Andrónico, Hamlet, RichardIII o Barrymore. También tuvo una larga colaboración con el Teatro Nacional Teatro Nacional de la radio y la televisión, y actuó en numerosas películas para la pantalla. Stefan Iordache la vida y pasó su infancia en el barrio de Bucarest Rahova, una familia de gente sencilla, que que querían que sus hijos aprendanTse tarjeta. La escuela era buena en matemáticas y ciencias. Estudios Teatrales no eran su primera opción. Le dio al teatro hasta después de los caídos, a 16 años, el examen de admisión a la Medicina. Después de este fracaso, Chance tendría que ser incluido en una brigada artística de cooperación. Al año siguiente, 1959, dio al teatro y fue aceptada por última vezAquí está el sitio. Se graduó en el departamento de calidad pero el instituto entre el primero y tenía una exitosa carrera artística, hasta su muerte. Su último papel fue el príncipe Potemkin, en piesaEcaterina el Grande, de George Bernard Shaw organizó en 2008 en el Teatro Nacional de Bucarest. Fue casnombre del fabricante por 40 años Tonitza sobrina del pintor Nicolae, Mihaela Tonitza Iordache, Teatro y profesor. No tuvo hijos. Stefan Iordache falleció el 14 de septiembre de 2008 en un hospital de Viena. El actor sufría de leucemia. Fue enterrado con honores militares en común Gruiu. Cordones2007 - Los ladrones mografie en 2007 - Agente de VIP 2004 - Faraón 1997 - Day Man 1996 - Yo soy Adán 1993 - El novio de la nativa de 1985 - Espejo 1992 a 1991 de lujo - Laque pagan con sus vidas en 1989 - en noviembre, el último baile en 1988 - Príncipe Negro - Cine y Televisión 1986 - Un momento de respiro en 1985 - Ciulenadra 1985 - Glissando 1982 - Concurso 1981 - ¿Por qué tocar las campanas, Mítica? 1981 y NDASespadas h Înghiţitorul 1981 - Vuelve y durante un tiempo en 1981 - Niño, el petróleo y transilvanos 1980 - Buenas noches, Irene 1979 a 1978 Ioanid pobres - el fracaso en 1978 - Doctor Poenaru 1978 - Edición Especial1973 - Propietarios de 1972 - Adiós, querida Nela! 1966 - Una película con una chica encantadora de 1965 a 1965 Victoria Avenue o la tecla de los sueños - Gaudeamus igitur 1964 - Extraño
Italiana
Stefan Iordache (nato il 3 febbraio 1941, Calafat, Romania - 14 settembre 2008, Vienna, Austria) è stato uno dei più grandi attori del teatro romena, film e televisione. Ha servito teatro rumeno da 49 anni, giocando un ruolo importante tappa memorabile come Tito Andronico, Amleto, RiccardoIII o Barrymore. Ha avuto anche una lunga collaborazione con il Teatro Nazionale Teatro Nazionale di radio e televisione, e recitato in numerosi film per il grande schermo. Stefan Iordache vita e trascorre l'infanzia in Rahova quartiere di Bucarest, una famiglia di gente semplice, che che volevano i loro bambini a imparareTse card. La scuola era bravo in matematica e scienze. studi teatrali non erano la sua prima scelta. Ha dato il teatro solo dopo la caduta, a 16 anni, l'esame di ammissione alla Medicina. Dopo questo fallimento, Chance dovrebbe essere incluso in una brigata di cooperazione artistica. L'anno seguente, 1959, ha dato il teatro ed è stato accettato da ultimoEcco il sito. Si è laureato presso il dipartimento di recitazione, ma l'istituto tra i primi ed ha avuto una brillante carriera artistica, fino alla sua morte. Il suo ultimo ruolo è stato il principe Potemkin, in piesaEcaterina il Grande, di George Bernard Shaw in scena nel 2008 al Teatro Nazionale di Bucarest. Era casnome del produttore per 40 anni Tonitza nipote del pittore Nicolae, Mihaela Iordache-Tonitza, Teatro e professore. Non avevano figli. Stefan Iordache morì il 14 settembre 2008 in un ospedale di Vienna. L'attore è stato colpito da leucemia. Fu sepolto con gli onori militari in comune Gruiu. Cavi2007 - ladri mografie nel 2007 - Agente VIP 2004 - Faraone 1997 - Day Man 1996 - Io sono Adam 1993 - Il fidanzato di natale 1985 - Specchio 1992-1991 di lusso - Iche pagano con la loro vita nel 1989 - nel mese di novembre, l'ultima palla, nel 1988 - Black Prince - televisione film 1986 - Un momento di tregua nel 1985 - Ciuleandra 1985 - Glissando 1982 - Concorso 1981 - Perché suonare le campane, Mitica? 1981 e NDASspade h Înghiţitorul 1981 - Al ritorno e per un tempo nel 1981 - Bambino, olio e transilvani 1980 - Buona notte, Irene 1979-1978 Ioanid poveri - fallimento nel 1978 - Medico Poenaru 1978 - Edizione Speciale1973 - Proprietari 1972 - Addio, caro Nela! 1966 - Un film con una ragazza affascinante 1965-1965 Victoria Avenue o la chiave dei sogni - Gaudeamus igitur 1964 - Stranger
Franceza
Stefan Iordache (né le 3 Février 1941, Calafat, Roumanie - 14 Septembre 2008, Vienne, Autriche) a été l'un des plus grands acteurs du théâtre roumain, le cinéma et la télévision. Il a été le théâtre roumain depuis 49 ans, en jouant un rôle majeur scéniques mémorables comme Titus Andronicus, Hamlet, RichardIII ou Barrymore. Il a également eu une longue collaboration avec le National Theatre Théâtre national de radio et de télévision, et joué dans de nombreux films pour l'écran. Stefan Iordache vie et a passé son enfance à Bucarest Rahova quartier, une famille de gens simples, qui ils voulaient que leurs enfants apprennentcarte Tse. L'école a été bon en maths et en sciences. études théâtrales n'ont pas été son premier choix. Il a donné au théâtre qu'après la tombée, à 16 ans, l'examen d'admission à la médecine. Après cet échec, Chance devrait être inclus dans une brigade de coopération artistique. L'année suivante, 1959, a donné le théâtre et la dernière a été acceptéeVoici le site. Il est diplômé de l'intérim du département, mais l'Institut parmi les premiers et a eu une brillante carrière artistique, jusqu'à sa mort. Son dernier rôle était le prince Potemkine, dans piesaEcaterina le Grand, de George Bernard Shaw mise en scène en 2008 au Théâtre national de Bucarest. Elle a été CASnom du fabricant de 40 ans nièce du peintre Nicolae Tonitza, Mihaela Tonitza-Iordache, théâtre et professeur. N'avait pas d'enfants. Stefan Iordache décédé le 14 Septembre 2008 dans un hôpital de Vienne. L'acteur souffrait d'une leucémie. Il a été enterré avec les honneurs militaires en commun Gruiu. Cordons2007 - voleurs mografie en 2007 - Agent d'accueil pour VIP 2004 - Pharaon 1997 - Journée Man 1996 - Je suis Adam 1993 - Le petit ami de 1985 indigènes - Miroir de 1992 à 1991 de Luxe - Lesqui paient de leur vie en 1989 - en Novembre dernier bal en 1988 - Prince Noir - 1986 film de télévision - un moment de répit en 1985 - Ciuleandra 1985 - Glissando 1982 - Concours 1981 - Pourquoi faire sonner les cloches, Mitica? 1981 et NDASépées h Înghiţitorul 1981 - Revenez et pour un temps en 1981 - Enfant, le pétrole et Transylvains 1980 - Bonne nuit, Irene de 1979 à 1978 Ioanid pauvres - l'échec en 1978 - Médecin Poenaru 1978 - Edition spéciale1973 - Les propriétaires 1972 - Adieu, chère Nela! 1966 - Un film avec une charmante jeune fille de 1965 à 1965, avenue Victoria ou la clé des songes - igitur Gaudeamus 1964 - Stranger
Germana
Stefan Iordache (geboren 3. Februar 1941, Calafat, Rumänien - 14 September 2008, Wien, Österreich) war einer der größten Schauspieler der rumänische Theater, Film und Fernsehen. Er diente rumänische Theater seit 49 Jahren spielen wichtige Rollen denkwürdigen Bühne als Titus Andronicus, Hamlet, RichardIII oder Barrymore. Er hatte auch eine lange Zusammenarbeit mit National Theatre National Theatre von Radio und Fernsehen und spielte in zahlreichen Filmen für den Bildschirm. Iordache Stefan Leben und verbrachte seine Kindheit in Bukarest Rahova Nachbarschaft, einer Familie von einfachen Menschen, die sie wollten ihre Kinder zu lernenTse-Karte. Die Schule war in Mathe und Naturwissenschaften gut. Theatrical Studien war nicht seine erste Wahl. Er gab das Theater erst nach der Gefallenen, bis 16 Jahre, die Prüfung für die Zulassung zum Medizin. Nach diesem Fehlschlag würde Chance zu haben, in einem kooperativen künstlerischen Brigade aufgenommen werden. Im folgenden Jahr, 1959, gab das Theater und wurde angenommen letztenHier ist die Website. Er studierte an der Abteilung tätig, sondern das Institut unter den ersten und hatte eine erfolgreiche künstlerische Laufbahn bis zu seinem Tod. Seine letzte Rolle war Fürst Potemkin, in piesaEcaterina der Große, von George Bernard Shaw inszenierte im Jahr 2008 am Nationaltheater Bukarest. Sie war casName des Herstellers für 40 Jahre Tonitza Nichte des Malers Nicolae, Mihaela Tonitza-Iordache, Theater und Professor. Hatte keine Kinder. Iordache Stefan starb am 14. September 2008 in einem Krankenhaus in Wien. Der Schauspieler war an Leukämie litt. Er war Cords mit militärischen Ehren begraben gemeinsam Gruiu.mografie 2007 - Diebe im Jahr 2007 - Agent VIP 2004 - Pharao 1997 - Man Day 1996 - Ich bin Adam 1993 - Der Freund der gebürtigen 1985 - Mirror 1992-1991 Luxushotels - DieWHO 1989 zahlen mit ihrem Leben in - im November, die letzte Kugel in 1988 - Black Prince - Fernsehfilm 1986 - Ein Moment der Erholung im Jahr 1985 - Ciuleandra 1985 - Glissando 1982 - Wettbewerb 1981 - Warum läuten die Glocken, Mitica? 1981 & NDASh Schwerter Înghiţitorul 1981 - und kommen zurück in eine Zeit 1981 - Child, Öl und Siebenbürgen 1980 - Gute Nacht, Irene von 1979 bis 1978 Ioanid Armen - Scheitern im Jahr 1978 - Doctor Poenaru 1978 - Special Edition1973 - Vermieter 1972 - Lebt wohl, liebe Nela! 1966 - Ein Film mit einem bezaubernden Mädchen von 1965 bis 1965 Victoria Avenue oder den Schlüssel der Träume - Gaudeamus igitur 1964 - Stranger
Rusa
Стефан Iordache (родился 3 февраля 1941, Калафат, Румыния - 14 сентября 2008, Вена, Австрия) был одним из величайших актеров румынского театра, кино и телевидения. Он служил Румынский театре с 49 лет, играя главные роли памятные этапе Тит Андроник, Гамлет, РичардIII или Бэрримор. Он также длительного сотрудничества с Национальным театром Национальный театр радио и телевидения, и снялся во многих фильмах на экране. Штефан Iordache жизни и провел свое детство в Бухаресте Рахова районе, семейство простых людей, которые они хотят, чтобы их детям учитьсяЦзэ карты. Школа хорошо в математике и естественным наукам. Театральный исследования не были его первым выбором. Он дал театр только после упала до 16 лет, экзамен для поступления в медицине. После этой неудачи, шанс должен быть включен в совместных художественных бригады. В следующем году, 1959, дал театра и был принят последнийВот сайт. Окончил актерский факультет института, но между первым и сделал успешную творческую деятельность, вплоть до его смерти. Его последняя роль принадлежит князю Потемкину, в piesaEcaterina Великого, Джордж Бернард Шоу поставил в 2008 году в Национальном театре в Бухаресте. Она была CASназвание завода-изготовителя в течение 40 лет Tonitza племянница художника Николая, Михаэла Tonitza-Iordache, театр, профессор. Если бы не было детей. Штефан Iordache умер 14 сентября 2008 года в больницу в Вене. Актер страдал от лейкемии. Он был похоронен с воинскими почестями в общей Gruiu. Шнурыmografie 2007 - воры в 2007 году - агент VIP 2004 - фараон 1997 - Человек День 1996 - Я Адама 1993 - бойфренд родном 1985 - Зеркало 1992 - 1991 люкс -которые платят за это своими жизнями в 1989 году - в ноябре, последний мяч в 1988 - Черный принц - телевизионный фильм 1986 - момент передышки в 1985 - 1985 Ciuleandra - Глиссандо 1982 - Конкурс 1981 - Зачем звонить колокола, Mitica? 1981 и NDASч мечи Înghiţitorul 1981 - Возвращайтесь и на некоторое время в 1981 - Ребенок, нефти и Transylvanians 1980 - Спокойной ночи, Ирэн 1979 - 1978 Ioanid бедных - провал в 1978 г. - доктор Poenaru 1978 - Special Edition1973 - Владельцы 1972 - Прощай, дорогой Нела! 1966 - фильм с очаровательной девушкой в 1965 - 1965 Виктория-авеню или ключ от мечты - Gaudeamus Igitur 1964 - Stranger
Portugheza
Stefan Iordache (nascido em 03 fevereiro de 1941, Calafat, Romênia - 14 de Setembro de 2008, Viena, Áustria) foi um dos maiores atores do teatro romeno, cinema e televisão. Serviu teatro romeno desde 49 anos, desempenhando papéis principais fases memoráveis como Titus Andronicus, Hamlet, RichardIII ou Barrymore. Ele também teve uma longa colaboração com o Teatro Nacional de Teatro Nacional de rádio e televisão, atuou em diversos filmes para a tela. Iordache Stefan vida e passou a infância no bairro de Bucareste Rahova, uma família de pessoas simples, que eles queriam que seus filhos aprendamcartão Tse. A escola era bom em matemática e ciências. Dramaturgia não foram sua primeira escolha. Ele deu o teatro depois da queda, aos 16 anos, o exame de admissão à Medicina. Após este fracasso, teria chance de ser incluído em uma brigada de cooperação artística. No ano seguinte, 1959, deu um teatro e foi aceite passadoAqui está o site. Graduou-se o departamento de qualidade, mas o instituto entre os primeiros e tinha uma carreira de sucesso artístico, até sua morte. Seu último papel foi o príncipe Potemkin, em piesaEcaterina, o Grande, de George Bernard Shaw encenado em 2008 no Teatro Nacional de Bucareste. Ela foi casnome do fabricante por 40 anos Tonitza sobrinha do pintor Nicolae, Mihaela Tonitza-Iordache, Teatro e professor. Não tinha filhos. Stefan Iordache morreu em 14 de setembro de 2008 em um hospital de Viena. O ator sofria de leucemia. Ele foi enterrado com honras militares em Gruiu comum. Cabosmografie 2007 - 2007 canalhas - Agente VIP 2004 - Faraó 1997 - Man Day 1996 - Eu sou Adam 1993 - O namorado de 1985 nativo - Mirror 1992-1991 Luxo - Aque pagam com suas vidas em 1989 - em novembro, na última bola 1988 - Black Prince - televisão filme 1986 - Um momento de pausa em 1985 - Ciuleandra 1985 - Glissando 1982 - Concurso de 1981 - Por que tocar os sinos, Mitica? 1981 e NDASespadas h Înghiţitorul 1981 - Volte e por um tempo em 1981 - Criança, do petróleo e da Transilvânia de 1980 - Boa noite, Irene 1979-1978 Ioanid pobres - fracasso em 1978 - Doctor 1978 - Edição Especial Poenaru1973 - Proprietários de 1972 - Adeus, querida Nela! 1966 - Um filme com uma garota encantadora no 1965-1965 Victoria Avenue ou a chave dos sonhos - Gaudeamus igitur 1964 - Stranger
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie