Revoluţia Română din 1989 a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă şi demonstraţii în luna decembrie a anului 1989, care au dus la sfârşitul regimului comunist din România şi la căderea lui Nicolae Ceauşescu. Demonstraţiile din ce în ce mai ample au culminat cu procesul controversat şi execuţia lui Ceauşescu şi a soţiei sale Elena. Înainte de revoluţia română, toate celelalte state est-europene trecuseră în mod paşnic la democraţie; România a fost singura ţară din blocul estic care a trecut printr-o revoluţie violentă şi în care conducătorii comunişti au fost executaţi.

Înainte de revoluţie

     La fel ca în ţările vecine, în anul 1989 majoritatea populaţiei din România nu era mulţumită de regimul comunist. Politica economică şi de dezvoltare a luiCeauşescu (inclusiv proiecte de construcţii grandomane şi un regim de austeritate menit să permită României să-şi plătească întreaga datorie externă) era considerată responsabilă pentru penuria extinsă din ţară; în paralel cu creşterea dificultăţilor economice, poliţia secretă, Securitatea, era omniprezentă, făcând din România un stat poliţienesc.

     Spre deosebire de conducătorii Pactului de la Varşovia, Ceauşescu nu a sprijinit interesele Uniunii Sovietice, ci a urmărit o politică externă proprie. În timpul când liderul sovietic Mihail Gorbaciov vorbea despre reformă, activitatea lui Ceauşescu semăna cu megalomania şi culturile personalităţii ale liderilor comunişti est-asiatici precum nord-coreeanul Kim Ir-sen.

     În martie 1989, o serie de activişti de frunte ai P.C.R. au protestat printr-o scrisoare împotriva politicii economice a lui Nicolae Ceauşescu („Scrisoarea celor şase”), dar la scurtă vreme, Nicolae Ceauşescu obţine o victorie politică importantă: Republica Socialistă România reuşeşte achitarea datoriei externe de circa 11 miliarde dolari, cu câteva luni înainte de termenul pe care chiar dictatorul român îl preconizase.

     La 11 noiembrie 1989, înainte de congres, pe străzile Brezoianu şi Kogălniceanu din Bucureşti, studenţi din Cluj-Napoca şi Bucureşti au demonstrat cu pancarte „Vrem reforme!” împotriva guvernului Ceauşescu. Studenţii Mihnea Paraschivescu, Graţian Vulpe, economistul Dan Căprariu-Schlachter din Cluj-Napoca şi alţii au fost arestaţi şi anchetaţi de lucrătoriiSecurităţii de la Penitenciarul Rahova pentru propagandă împotriva societăţii socialiste. O încercare timidă de a protesta împotriva regimului combinată cu bucuria calificării naţionalei române de fotbal la un campionat mondial (victoria cu 3-1 în faţa naţionalei Danemarcei a făcut ca după 20 de ani România să participe din nou la un campionat mondial, cel din Italia) a fost dispersată de Securitate, care şi-a infiltrat lucrătorii operativi printre studenţi.

     Căderea Zidului Berlinului şi înlocuirea în noiembrie 1989 a liderului bulgar Todor Jivkov sunt semne ale unui climat revoluţionar în Europa de Est. Între 20 şi 24 noiembrie 1989 a avut loc Congresul al XIV-lea al PCR, care - contrar aşteptărilor opiniei publice interne şi internaţionale - nu a adus nici o schimbare în politica partidului. Ceauşescu a fost reales în funcţia de secretar general al P.C.R., partidul unic (comunist) din România. De asemenea, ceilalţi membri ai Comitetului Politic Executiv (CPEx) al CC au fost confirmaţi în funcţia lor. În discursul final rostit la Congres, Ceauşescu a amintit şi de Pactul Molotov-Ribbentrop, cerând anularea consecinţelor acestuia (implicit, retrocedarea de către Uniunea Sovietică a Basarabiei şi Bucovinei de Nord, anexate în virtutea acestui pact).

     În luna decembrie 1989, în ziarul Scînteia, apare pe prima pagina un discurs al preşedintelui Ceauşescu transcris cu toate greşelile gramaticale şi de pronunţare pe care acesta le făcea în exprimarea orală. A fost un semnal transmis în toate cotloanele ţării, fiindcă ziarul avea o răspândire naţională necondiţionată de numărul cititorilor (puţini au citit însă acea primă pagină). Numărul respectiv al Scînteii a dispărut însă apoi din bibliotecile publice.

     La 4 decembrie, 1989 Ceauşescu a participat împreună cu o delegaţie la întrunirea din Moscova a conducătorilor ţărilor participante la Tratatul de la Varşovia, şi a fost primit separat de Mihail Gorbaciov. Liderul sovietic a ţinut o informare cu privire la rezultatele întâlnirii pe care o avusese cu George H. W. Bush în Malta.

Cronologia ultimelor 80 zile ale regimului Ceauşescu

 • 2 octombrie - Nicolae şi Elena Ceauşescu fac o vizită de lucru în judeţul Ialomiţa. Vizită la unităţi de industrie alimentară din capitală (cuvântare).
 • 4 octombrie – Nicolae şi Elena Ceauşescu fac o vizită de lucru la ICS, inginerie tehnologică.
 • 5 octombrie – Consfătuire de lucru la CC al PCR (cuvântare).
 • 6 – 8 octombrie – Nicolae Ceauşescu participă la festivităţile de la Berlin consacrate împlinirii a 40 de ani de la înfiinţarea RDG (dată la care începe destrămarea regimului comunist din această ţară).
 • La 7 octombrie au loc întâlniri cu Jivkov şi Honecker şi secretarul P. C. Vietnamez.
 • 9 octombrie – Nicolae şi Elena Ceauşescu efectuează o vizită în pieţe agroalimentare din capitală. Întâlnire cu Yasser Arafat.
 • 10 octombrie – Nicolae şi Elena Ceauşescu fac o vizită în pieţe şi la institutele de cercetări.
 • 12 octombrie – Şedinţă CPEx. al CC al PCR. Întâlnire cu conducerea comisiei economice româno-americane (cuvântări).
 • 14 octombrie – Nicolae şi Elena Ceauşescu participă la deschiderea celei de a XV–a ediţii a Târgului Naţional Bucureşti (TIB); – Nicolae şi Elena Ceauşescu fac o vizită în judeţul Bistriţa-Năsăud (cuvântări).
 • 16 octombrie – Nicolae şi Elena Ceauşescu participă la un miting popular la Bistriţa; primirea delegaţiilor ţărilor socialiste la TIB (cuvântare).
 • 18 octombrie – Telegrame legate de realegerea lui Nicolae Ceauşescu; şedinţa Tratatului de la Varşovia (cuvântare).
 • 19 octombrie – Primiri: trimisul Iranului
 • 20 octombrie – Şedinţă CPEx. al CC al PCR. (cuvântare).
 • 21 octombrie – Elena Ceauşescu prezidează Plenara Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Învăţământului (cuvântare Elena Ceauşescu).
 • 23 octombrie – Primiri: reprezentantul Ciprului (cuvântare)
 • 24-25 octombrie – La Plenara lărgită a CC al PCR, Nicolae Ceauşescu prezintă expunerea „Cu privire la problemele socialismului, ale activităţii ideologice, politico-educative, de dezvoltare a conştiiţei revoluţionare, de formare a omului nou, constructor conştient al socialismului şi comunismului în România”.
 • 26 octombrie –– Nicolae şi Elena Ceauşescu efectuează o vizită de lucru în Capitală; apariţia în presă de date de recolte false („Scînteia”, „România liberă”, ş.a.)
 • 27 octombrie – Nicolae Ceauşescu susţine o cuvântare la Marea Adunare Naţională (MAN).
 • 28-30 octombrie – Nicolae şi Elena Ceauşescu efectuează o vizită de lucru la Brăila, cuvântare la miting, acordarea titlului de „erou agrar” pentru judeţul Brăila.
 • 3 noiembrie – Apariţia unei cărţi a Elenei Ceauşescu în Siria.
 • 7 noiembrie – Conferinţe judeţene de partid
 • 8 noiembrie – Ziarele „Scînteia”, „România liberă”, ş.a. susţin campania pentru realegerea lui Nicolae Ceauşescu în funcţia de secretar general; Vizită în unităţi industriale şi ştiinţifice din Bucureşti.
 • 9 noiembrie – Conferinţa organizaţiei municipale Bucureşti. (cuvântare)
 • 10 noiembrie – Consfătuirea secretarilor cu probleme economice la CC al PCR; apariţia unei cărţi standard Nicolae Ceauşescu în Tanzania.
 • 14 noiembrie – Primiri: ministrul de externe cubanez, ziarist din China, apariţie carte standard Nicolae Ceauşescu la Bogota.
 • 16 noiembrie – Interviu acordat agenţiei de presă „Prensa Latina”, mesajul lui Nicolae Ceauşescu pentru studenţi.
 • 18 noiembrie – Interviu pentru presa din RPD Coreeană, apariţia în „Scînteia”, „România liberă”, ş.a. de picturi reprezentându-i pe Elena şi Nicolae Ceauşescu.
 • 19 noiembrie – Interviu Kuweit; coperţi cărţi.
 • 20 – 24 noiembrie – Are loc Congresul al XIV–lea al PCR. Cuvântări Nicolae si Elena Ceauşescu; întâlniri cu prim-secretari din Bulgaria, RDG, Afganistan, Coreea, Cuba etc. Congresul îi realege pe Nicolae şi Elena Ceauşescu, continuând cu intensitate cultul personalităţii acestora.
 • 25 noiembrie – Mesaje de felicitare către Nicolae si Elena Ceauşescu.
 • 27 noiembrie – Interviu acordat unui ziarist din Nigeria.
 • 29 noiembrie – Nicolae & Elena Ceauşescu efectuează o vizită în unităţi industriale şi de cercetare din Bucureşti.
 • 1 decembrie – Cuvântare la CPEx. al CC al PCR.
 • 2-3 decembrie – La Malta se desfăşoară întâlnirea la nivel înalt americano-sovietică.
 • 4 decembrie – Întâlnirea, la Moscova, între Nicolae Ceauşescu şi Mihail Gorbaciov, cu prilejul participării la întâlnirea la nivel înalt a conducătorilor statelor membre ale Tratatului de la Varşovia. Are loc un schimb dur de replici între cei doi, încheiat cu o ameninţare din partea lui Mihail Gorbaciov care-i cere lui Nicolae Ceauşescu să îmbunătăţească nivelul de trai al populaţiei şi să respecte drepturile omului.
 • 5 decembrie – Ziarele „Scânteia”, „România liberă”, ş.a. prezintă decretul aberant al Consiliului de Stat cu privire la mărirea a burselor studenţilor; reacţii în şcoli şi facultăţi; Primire: ministrul de externe al RPD Coreeană.
 • 8 – 10 decembrie – Presa abundă de declaraţii din ţările în curs de dezvoltare laudative la adresa lui Nicolae Ceauşescu.
 • Declaraţia şi Programul în opt puncte al Frontului Popular Român de la Iaşi, a fost difuzat sub forma de manifest la Iaşi, Bacău, Roman începând cu ziua de 10 decembrie 1989.
 • 11 – 12 decembrie – Şedinţa comună a CC al PCR, a Biroului Permanent şi birourilor secţiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale avizează planurile de dezvoltare economică pe 1990, fixează pentru 11 martie data alegerilor pentru MAN şi consiliile populare şi ascultă o informare a lui Nicolae Ceauşescu cu privirea la şedinţa de la Moscova a Tratatului de la Varşovia.
 • 14 decembrie – Nicolae Ceauşescu susţine o cuvântare în faţa Marii Adunări Naţionale. Un grup de oponenţi ai regimului dictatorial a încercat să organizeze o acţiune restrânsă la Iaşi, prin adunarea în Piaţa Unirii a unor intelectuali, studenţi şi muncitori sub egida Frontului Popular Român. Mitingul a fost preîntâmpinat de autorităţi.
 • 16 decembrie – Izbucnesc manifestările antidictatoriale şi anticomuniste la Timişoara. Intervenţia forţelor de ordine se soldează cu zeci de morţi şi răniţi.
 • 17 decembrie – Şedinţă a CPEx al CC al PCR cu privire la evenimentele din Timişoara.
 • 18 – 20 decembrie – Vizita oficială de prietenie în Republica Islamică Iran a lui Nicolae Ceauşescu (fără Elena). Cu prilejul vizitei este semnat Programul pe termen lung pentru dezvoltarea cooperării economice, comerciale şi tehnici dintre cele două ţări.
 • 19 decembrie – La Timişoara se declanşează greva generală şi se cere demisia lui Nicolae Ceauşescu. Generalul Ştefan Guşă, şef al Marelui Stat Major, raportează la Bucureşti că în stradă nu se află huligani, ci muncitori de la toate întreprinderile timişorene. El ordonă trupelor să intre în cazărmi.
 • 20 decembrie – Timişoara devine primul oraş liber de comunism. Se constituie Frontul Democratic Român, formaţiune politică antitotalitară. Seara, Nicolae Ceauşescu revine în ţară. El se adresează populaţiei, prin intermediul Televiziunii, în legătură cu evenimentele de la Timişoara, declarând că acestea sunt opera unor huligani şi nu au nimic comun cu clasa muncitoare.
 • 21 decembrie – Decret prezidenţial de instituire a stării de necesitate în judeţul Timiş. Mitingul din Capitală, convocat de Nicolae Ceauşescu este întrerupt de grupurile de protestatari, care se regrupează în faţa Hotelului Intercontinental, a ambasadei SUA şi în Piaţa Romană. În cursul nopţii se trage în demonstranţi şi se degajează terenul cu ajutorul blindatelor. Declaraţia şi Programul în 11 puncte al Frontului Democrat Român de la Timişoara, a fost citit din balconul Operei începând cu dimineaţa zilei de 21 decembrie 1989.
 • 21-22 decembrie – Au loc confruntări armate şi demonstraţii populare împotriva regimului comunist la Arad, Sibiu, Braşov, Cluj-Napoca. Soldate cu numeroase victime.
 • 22 decembrie – În jurul orei 12:08, Nicolae şi Elena Ceauşescu fug din sediul CC al PCR cu ajutorul unui elicopter. După o scurtă escală la Snagov cei doi sunt lăsaţi în zona Titu şi preluaţi de miliţie. În jurul orei 18:00 cuplul Ceauşescu este luat şi depus într-o unitate militară din Târgovişte. Se desfăşoară prima şedinţă a Comitetului Frontului Salvării Naţionale, compus din vechi comunişti şi disidenţi, prezidată de Ion Iliescu. Au loc lupte de stradă în principalele oraşe din România.
 • Pe 24 decembrie în România este proclamată Victoria revoluţiei.
 • Pe 25 decembrie, în urma unui proces al Tribunalului Militar Excepţional organizat de CFSN, Nicolae şi Elena Ceauşescu sunt condamnaţi la moarte prin împuşcare. Sentinţa este executată în aceeaşi zi în jurul orei 15:00. În după-amiaza zilei de 30 decembrie cadavrele cuplului Ceauşescu sunt înmormântate în mare secret la Cimitirul Ghencea din Bucureşti.

Evenimentele de la Timişoara, scânteia revoluţiei

     O încercare timidă de a protesta împotriva regimului combinată cu bucuria calificării naţionalei române de fotbal la un campionat mondial (victoria cu 3-1 în faţa naţionalei Danemarcei a făcut ca după 20 de aniRomânia să participe din nou la un Mondial, cel din Italia) a fost dispersată de Securitate care şi-a infiltrat lucrătorii operativi printre studenţi. La cea mai mare întreprindere din Timişoara, U.M.T., o parte a muncitorilor a încercat realizarea unui protest şi popularizarea lui în oraş, dar Securitatea a reuşit calmarea spiritelor.

     În ziua de 11 decembrie 1989, la emisiunea politică „Panorama” de la postul TV Budapesta 1, s-au difuzat imagini video din Timişoara, avându-l în prim plan pe preotul reformat László Tőkés, care cerea sprijin pentru a nu fi mutat din parohia pe care o conducea. Până în ziua de 15 decembrie 1989, enoriaşii şi un număr mic de cetăţeni ai oraşului au vegheat în faţa parohiei din Piaţa Maria. În acea seară, lucrători ai Securităţii, în civil, au încercat arestarea participanţilor, izbucnind încăierări, care însă nu s-au generalizat sau extins.

     La 16 decembrie a izbucnit un protest în Timişoara, ca răspuns la încercarea guvernului de a-l evacua pe pastorul reformat László Tőkés. Pastorul făcuse recent comentarii critice la adresa regimului în mass media internaţională, iar guvernul a considerat că incita la vrajbă etnică[necesită citare]. La cererea guvernului, episcopul său l-a revocat din post, privându-l astfel de dreptul de a locui în apartamentul la care era îndreptăţit ca pastor. Enoriaşii s-au adunat în jurul casei sale, pentru a-l proteja de hărţuire şi evacuare. Mulţi trecători, printre care şi enoriaşi ai unei biserici baptiste din apropiere, s-au alăturat protestului, necunoscând detaliile şi aflând de la susţinătorii pastorului că aceasta era o nouă încercare a regimului comunist de a restricţiona libertatea religioasă.

     Când a devenit evident că mulţimea nu va dispărea, primarul, Petre Moţ a făcut câteva declaraţii, sugerând că s-ar fi răzgândit în privinţa evacuării lui Tőkés. În acelaşi timp, mulţimea crescuse ameninţător— şi de vreme ce Petre Moţ a refuzat să-şi confirme în scris declaraţia împotriva evacuării pastorului, mulţimea a început să cânte sloganuri anticomuniste. În consecinţă, forţele de miliţie şi ale Securităţii au intrat în scenă. La 7:30 pm, protestul s-a extins, cauza iniţială trecând în planul secund. Unii protestatari au încercat să incendieze clădirea care găzduia comitetul judeţean al Partidului Comunist Român (PCR). Securitatea a răspuns cu gaze lacrimogene şi jeturi de apă, în timp ce miliţia a recurs la forţă şi la arestarea multora. Ei s-au mutat în jurul Catedralei Mitropolitane şi au plecat într-un marş de protest prin oraş, fiind din nou confruntaţi de forţele de securitate.

     Protestele au continuat în ziua următoare, 17 decembrie. Protestatarii au intrat în Comitetul Judeţean şi au aruncat pe fereastră documentele partidului, broşurile de propagandă, scrierile lui Ceauşescu şi alte simboluri ale puterii comuniste. Au încercat din nou să incendieze clădirea, dar de această dată au fost opriţi de unităţi militare. Semnificaţia prezenţei armatei pe străzi poate fi una singură: ordinele au venit de la cel mai înalt nivel, probabil chiar de la Ceauşescu. Armata a eşuat în încercarea sa de a restabili ordinea, reuşind să transforme Timişoara într-un infern: focuri de armă, victime, lupte de stradă, maşini în flăcări, TAB-uri care transportau forţe de securitate înarmate şi tancuri. După ora 20:00, se trăgeau focuri de armă din Piaţa Libertăţii până la Operă, inclusiv în zona podului Decebal, Calea Lipovei şi Calea Girocului. Tancuri, camioane şi TAB-uri blocau accesul în oraş, în timp ce elicopterele patrulau zona. După miezul nopţii protestele s-au domolit. Ion Coman, Ilie Matei şi Ştefan Guşă au inspectat oraşul.

Între timp, la Bucureşti, pe 17 decembrie 1989, Ceauşescu a obţinut din partea CPEx aprobarea folosirii forţei pentru înăbuşirea revoluţiei de la Timişoara.
Pe 18 decembrie, la ora 8.15, Nicolae Ceauşescu îi convoacă la reşedinţa sa din strada Primăverii (Bucureşti) pe oamenii de cheie ai conducerii de stat, cu care se întâlneşte pe rând: generalul Marin Neagoe, şeful Directiei a V-a de securitate şi gardă (care l-a însoţit pe Ceauşescu în Iran, împreună cu ministrul de externe Ion Stoian). În jurul orei 8.30 se prezintă generalul Vasile Milea (ministrul apărării), apoi, la scurt timp, Tudor Postelnicu (ministrul de interne) si generalul Iulian Vlad (şeful DSS, cu care Ceausescu a avut ultimele consultări). Avionul prezidenţial a decolat la ora 9.30 şi, pentru prima oară, a fost însoţit pe tot teritoriul ţării şi deasupra apelor teritoriale din Marea Neagră de patru avioane de vânătoare tipul MIG, fapt repetat şi la întoarcere, pe 20 decembrie.

     În dimineaţa zilei de 18 decembrie, centrul Timişoarei era păzit de soldaţi şi agenţi de Securitate în haine civile. Primarul Moţ a cerut o adunare a partidului la Universitate, cu scopul de a condamna „vandalismul” zilelor precedente. De asemenea a decretat legea marţială, interzicând populaţiei să circule în grupuri mai mari de două persoane. Sfidând interdicţiile, un grup de 30 de tineri au înaintat spre Catedrala Ortodoxă, unde au fluturat drapele tricolore din care tăiaseră stema comunistă. Aşteptându-se să se tragă în ei, au început să cânte „Deşteaptă-te, române!”, un vechi cântec patriotic care fusese interzis din 1947. Într-adevăr s-a tras asupra lor, unii dintre ei au murit, alţii au fost răniţi grav, în timp ce unii au avut norocul să scape.

     În aceeaşi seară, 43 de cadavre ale celor împuşcaţi mortal la demonstraţie, dar şi ale unor răniţi executaţi în Spitalul Judeţean, au fost sustrase de la morga spitalului şi duse la Bucureşti pentru ca urmele represiunii să fie şterse. Cadavrele vor fi incinerate la crematoriul „Cenuşa” din Bucureşti, cenuşa a fost colectată în patru pubele de gunoi şi ulterior deversată într-o gură de canal aflată pe raza localităţii Popeşti-Leordeni, Ilfov. (Pentru detalii vezi: Operaţiunea Trandafirul.)

La 19 decembrie, Radu Bălan şi Ştefan Guşă au vizitat muncitorii din fabricile timişorene, dar au eşuat în a-i determina să-şi continue munca. Pe 20 decembrie, coloane masive de muncitori au intrat în oraş. 100.000 de protestatari au ocupat Piaţa Operei (astăzi „Piaţa Victoriei”) şi au început să strige sloganuri anti-guvernamentale: „Noi suntem poporul!”„Armata e cu noi!”„Nu vă fie frică, Ceauşescu pică!”. În foaierul Teatrului Naţional din Timişoara o serie de cetăţeni curajoşi vor crea Frontul Democratic Român, cu un Program politic în care se regăseau cererile celor aflaţi în Piaţă. Între timp, Emil Bobu şi Constantin Dăscălescu au fost desemnaţi de Elena Ceauşescu (Nicolae Ceauşescu era la acel moment într-o vizită în Iran) să se întâlnească cu o delegaţie a protestatarilor; totuşi, ei au refuzat să îndeplinească revendicările oamenilor şi situaţia a rămas în mare parte neschimbată.

     La 20 decembrie, trenuri încărcate cu muncitori de la fabrici din Oltenia au sosit la Timişoara. Regimul a încercat să-i folosească la înăbuşirea protestului, dar până la urmă aceştia s-au alăturat timişorenilor. Un muncitor explica: „Ieri, directorul fabricii noastre şi un oficial al Partidului ne-au strâns în curte, ne-au dat bâte din lemn şi ne-au spus că huliganii şi ungurii devastează Timişoara şi că este de datoria noastră se mergem acolo şi să ajutăm la înăbuşirea demonstraţiilor. Dar acum mi-am dat seama că nu este adevărat.”

     Treptat situaţia iese de sub controlul autorităţilor. Mai mulţi militari încep să fraternizeze cu demonstranţii. La sfârşitul zilei, Timişoara este declarată oraş liber de către demonstranţi.

Extinderea mişcărilor de protest în alte localităţi

     Astfel, pe 21 decembrie încep manifestaţii anticeauşiste şi în localităţile următoare:

 • Arad. Începând din 18 decembrie până în dimineaţa de 22 decembrie sunt trimişi, rând pe rând, de către Elena Ceauşescu trei mari demnitari politici la Arad – Cornel Pacoste, membru CPEx, Ilie Matei, proaspăt secretar C.C. cu propaganda şi Radu Constantin secretar C.C. pe probleme MI, de securitate şi miliţie - la care se adaugă, în 20 decembrie, generalul lt. Ilie Ceauşescu, adjunct al M.Ap.N. şi şeful Consiliului Politic al Armatei, fratele lui Nicolae Ceauşescu, mr. Eugen Bădălan, şeful Statului Major al Diviziei din Oradea. Ei s-au deplasat la sediul comitetului judeţean de partid, fiind primiţi de prima secretara PCR Elena Pugna. S-a trecut la executarea "Planului Unic de Cooperare pen tru restabilirea Ordinii Publice grav tulburate în municipiul şi judeţul Arad". S-a format un comandament unic judeţean, cu următorii membri: prima secretară Elena Pugna, secretarul cu probleme organizatorice Nicolae Angheloiu, comandantul Garnizoanei Militare din Arad, mr. Dumitru Marcu, şeful Inspectoratului judeţean M.I, col. Grigore Sălceanu, şeful Miliţiei judeţene Arad, col. Mihail Cioflică, şi şeful de Stat Major al Gărzilor Patriotice, col. Liviu Stranski - a intrat şi secretarul C.C. al P.C.R. Ilie Matei şi celălalt secretar al C.C. al P.C.R., Radu Constantin.  În noaptea de 20 decembrie au fost scrise pe mai multe clădiri din centrul oraşului lozinci îndreptate contra regimului comunist. În aceeaşi zi, au fost răspândite manifeste de solidaritate cu protestele din Timişoara, pe strada Eminescu. Înscrisurile anticeuşiste pe pereţi şi garduri erau îndepărtate imediat de forţele de ordine, huiduite de trecători. În după-amiaza zilei de 20 decembrie, populaţia oraşului s-a adunat în grupuri în pieţe şi pe străzi şi a manifestat tăcut. În dimineaţa zilei de 21 decembrie, începând cu orele 7:40, muncitorii din Întreprinderea de Orologerie Industrială, în urma unei întreruperi de curent au încetat lucrul şi au ieşit în mod organizat în stradă ca să manifesteze împotriva regimului Ceauşescu. Liderul lor a fost muncitorul Dănilă Onofrei. Lor li s-au alăturat muncitorii din celelalte întreprinderi arădene mari (Întreprinderea textilă UTA, Fabrica de Vagoane, Combinatul de Prelucrare a Lemnului), şi au început marşul de protest spre centrul oraşului (ora 8). Aproape de centru, coloana de muncitori a fost somată de un baraj al armatei cu focuri de armă îndreptate spre cer. Protestatarii nu s-au speriat, ci au înaintat până în faţa soldaţilor, unde s-au început să manifestau paşnic împotriva regimului. Mai târziu, s-a constituit primul comitet local al Frontului Democratic Român din Arad, din care făceau parte revoluţionarii: Voicilă Valentin, Crişan Mircea, Onofrei Dănilă, Dima Traian, Gurilă Constantin, Chiş Claudiu, Popa Maria, Groşan Titus, Ţâşcă Gheorghe, Nemeş Găvrilă, Pencea Ramona, Bordea Corina, Timar Traian, Gancea Alexandru şi Onofraş Vasile. După lăsarea întunericului, demonstranţii s-au împrăştiat, din cei peste 80.000 rămânînd în centru numai în jur de 100 de revoluţionari, contra a aproximativ 1000 de militari. Unii membri ai comandamentului unic, în primul rând Ilie Matei, Eugen Bădălan, Heredeanu şi Dumitru Marcu a vrut să-i lichideze pe demonstranţi, însă s-au lovit de opoziţia sau pasivitatea primei secretare Elena Pugna şi a unor comandanţi militari, ca de exemplu mr. Neculae Diaconescu.
 • Buziaş (ora 9),
 • Sibiu (ora 9,45),
 • Cugir (ora 11),
 • Târgu Mureş (ora 11,30),
 • Caransebeş,
 • Hunedoara,
 • Reşiţa (ora 12),
 • Braşov (ora 13), Ghimbav, Făgăraş,
 • Cluj-Napoca (ora 15),
 • Cisnădie (ora 18),
 • Nădrag (jud. Timiş, ora 18,45),
 • Alba Iulia (ora 22,14).
 • În Buzău, manifestaţiile au început relativ de dimineaţa (ora 11,00-11,30), prelungindu-se până după-amiază când au început       împuşcăturile. Două zile mai târziu în oraş intrau tancuri şi TAB-uri pentru a restabili ordinea. Împuşcăturile au mai durat încă 2 zile dar sporadic, iar Tribunalul Buzău a fost incendiat pentru a se distruge anumite arhive. Pe cerul Buzăului au apărut elicoptere militare şi MIG-urile de la Unitatea de Aviaţie de la Bobocu (lângă Buzău). Au fost morţi şi răniţi în acele zile. În memoria lor a fost ridicat un monument în Piaţa Daciei, în faţa Palatului Comunal, cu o placă comemorativă şi cu numele tuturor decedaţilor şi dispăruţilor.

Deznodământul de la Bucureşti

     Evenimentele din Timişoara au fost descrise în jurnalele de ştiri ale radiourilor Radio Europa Liberă şi Vocea Americii, ascultate clandestin de către români, precum şi de către studenţii care se întorceau acasă pentru sărbătorile de Crăciun.

     Întors din Iran pe data de 20 decembrie 1989, Ceauşescu descoperă în ţară o situaţie deteriorată. La ora 19:00, pe 20 decembrie, el a ţinut o cuvîntare televizată, transmisă dintr-un studio TV situat în interiorul clădirii Comitetului Central, în care i-a etichetat pe cei care protestau la Timişoara ca duşmani ai Revoluţiei Socialiste.

     La propunerea primarului capitalei, Barbu Petrescu, a fost convocată pentru 21 decembrie în jurul prânzului o mare adunare populară menită să exprime sprijinul populaţiei faţă de conducerea de partid şi de stat. Vorbind de la balconul Comitetului Central (CC), Ceauşescu a evocat o serie de realizări ale „revoluţiei socialiste” şi ale „societăţii socialiste multilateral dezvoltate” din România. Populaţia, totuşi, a rămas indiferentă, doar rândurile din faţă sprijinindu-l pe Ceauşescu cu scandări şi aplauze. Lipsa sa de înţelegere a evenimentelor şi incapacitatea de a trata situaţia au ieşit din nou în evidenţă când a oferit, într-un act de disperare, creşterea salariilor muncitorilor cu o sumă de 100 de lei pe lună, şi a continuat să laude realizările "Revoluţiei Socialiste", neînţelegând că altă revoluţie se desfăşura chiar în faţa sa.

     "Mult timp nu s-a ştiut cine a "stricat" mitingul lui Ceauşescu din 21 decembrie 1989. Au apărut fel şi fel de personaje care şi-au arogat acest merit. Acum se ştie că acest fapt se datoreaza unor grupuri de timişoreni care s-au deplasat la Bucureşti."

     Mişcări bruşte venind de la periferia adunării şi sunetul unor petarde au transformat manifestaţia în haos. Speriată la început, mulţimea a încercat să se împrăştie. O parte dintre participanţii la adunare s-au regrupat lângă hotel Intercontinental şi au început o manifestaţie de protest care apoi a devenit revoluţie.

      Încercările ulterioare ale cuplului Ceauşescu de a recâştiga controlul mulţimii folosind formule ca „Alo, alo!” sau „Staţi liniştiti la locurile voastre!” au rămas fără efect. Transmisunea directa de televiziune a fost înreruptă pentru aceste clipe. O mare parte a mulţimii a plecat pe străzi, în piaţă au rămas activiştii de partid, membrii gărzilor patriotice, militarii îmbrăcaţi în civil, oamenii cei mai fideli a dictatorului. După câteva minute, Ceauşescu a fost în stare să-şi continue discursul, promiţând măriri de salarii şi pensii, apoi s-a întors în interiorul clădirii CC.

     Oamenii care au părăsit piaţa erau panicaţi, aruncau pe jos steagurile şi pancartele cu lozinci. Foarte mulţi dintre ei s-au regrupat pe străzile învecinate Pieţei Palatului, şi au început să strige sloganuri anticomuniste şi anticeauşiste: „Jos dictatorul!”„Moarte criminalului!”„Noi suntem poporul, jos cu dictatorul!”„Ceauşescu, cine eşti/Criminal din Scorniceşti”. În cele din urmă, protestatarii au invadat centrul din Piaţa Kogălniceanu până în Piaţa Unirii, Piaţa Rosetti şi Piaţa Romană. Pe statuia lui Mihai Viteazul din apropierea Universităţii Bucureşti, un tânăr flutura un tricolor fără stema comunistă.

     În cursul după-amiezii, Nicolae Ceauşescu a ţinut o teleconferinţă fulger cu prim-secretarii comitetelor judeţene de partid, în cadrul căreia a vorbit aproape numai el, declarând, că evenimentele ultimelor zile sunt dovada unei acţiuni organizate şi dirijate, cu scopul destabilizării ţării, şi îndreptate împotriva integrităţii şi independenţei României. S-a pronunţat pentru mobilizarea generală a între gului activ de partid şi de stat, a tuturor forţelor armate, (Miliţie, Securitate, unităţi mi litare). „Trebuie să demascăm şi să respingem cu hotărâre această acţiune şi să o lichidăm. Nu se poate pune decât problema lichidării în cel mai scurt timp a acestor acţiuni conjugate împotriva integrităţii, independenţei, a construcţiei socialiste, a bunăstării poporului.” În continuare, a dat ordin pentru constituirea în fiecare întreprindere, până la nivelul de secţii, a unor „grupe de apărare”. Monologul său a fost întrerupt doar pentru un scurt timp de doi participanţi: prim-secretarul judeţului Cluj, Constantinescu, care a cerut - „pentru câteva zile măcar” - instituirea stării de necesitate şi în municipiul Cluj-Napoca, iar primul-secretar al judeţului Brăila, Lungu, a raportat milităreşte: „Tovarăşe secretar gene ral, vă raportez că în adu nările ţinute cu comuniştii, cu oamenii muncii şi-au exprimat totala indignare şi au condamnat hotărât ma nifestările elementelor reac ţionare. Aici activitatea se desfăşoară normal şi hotărât pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Vă asi gurăm că vom face totul pentru îndeplinirea indicaţiilor ce ni le-aţi dat. Am terminat, să trăiţi.”

     Cu trecerea timpului, la Bucureşti tot mai mulţi oameni ieşeau în stradă. Începând cu orele 18 a început reprimarea propriu-zisă care a durat până la a doua zi, ora trei dimineaţa. Protestatarii - neînarmaţi şi neorganizaţi - au fost întâmpinaţi de soldaţi, tancuri, TAB-uri, ofiţeri ai USLA (Unitatea Specială de Lupta Antiteroristă) şi ofiţeri de Securitate îmbrăcaţi în haine civile. Represiunea a început spre miezul nopţii, sub conducerea generalului Vasile Milea, ministrul Apărării Naţionale. Se trăgea asupra mulţimii de pe clădiri, străzi laterale şi din tancuri. S-au înregistrat multe victime prin împuşcare, înjunghiere, maltratare, strivire de vehiculele armatei. Un TAB a intrat în mulţime în apropierea Hotelului Intercontinental. Pompierii blocau mulţimea cu jeturi de apă puternice, iar miliţienii băteau şi arestau oamenii. Protestatarii au reuşit să construiască o baricadă de apărare în faţa Restaurantului Dunărea, care a rezistat până la miezul nopţii, dar a fost în cele din urmă doborâtă de forţele de ordine.

     Cei capturaţi au fost adunaţi în puncte de colectare (unul se afla în faţa Hotelului Negoiu, iar altul, în spaţiul aflat în faţa fostului Minister al Comerţului Exterior - staţia de troleibuze Piaţa Universităţii), duşi pentru identificare şi înregistrare pe platoul fostei Miliţii a Capitalei, iar apoi transportaţi la închisoarea Jilava.

     Reprimarea a devenit foarte dură îndeosebi după lansarea zvonului între scutieri că în Piaţa Romană mai mulţi colegi de-ai lor au fost înjunghiaţi cu şurubelniţe. La un moment dat, toţi pasagerii care au coborât la staţia de metrou Piaţa Universităţii (inclusiv femeile, bătrânii şi copiii) au fost maltrataţi. Cei prinşi erau bătuţi, târâţi pe jos, obligaţi să se culce pe burtă, unii peste alţii, în grămezi. Focuri de armă continue s-au auzit până la 3:00 dimineaţa, oră la care supravieţuitorii au părăsit străzile. După înăbuşirea revoltei, caldarâmul a fost spălat de sânge de maşinile pompierilor şi Salubrităţii.

     Răniţii şi morţii au fost transportaţi mai ales la Institutul de Medicină Legală, Spitalul de Urgenţă, Spitalul Colţea şi secţia de neurochirurgie a Spitalului Gheorghe Marinescu. Procuratura Generală şi Direcţia Sanitarăau interzis autopsierea victimelor decedate. S-a dat ordinul - la fel cum s-a procedat şi cu revoluţionarii ucişi la Timişoara - de incinerare a cadavrelor, dar acest ordin nu a mai fost executat.

     Bilanţul reprimării: 50 de persoane ucise, 462 rănite, 1.245 arestate şi transportate la penitenciarul Jilava. Nicolae şi Elena Ceauşescu au rămas în acea noapte în dormitorul special pregătit din clădirea Comitetului Central al P.C.R., pentru a fi informaţi operativ asupra desfăşurării evenimentelor şi a da indicaţii privind modul de acţiune. Cam pe la 1 noaptea, Vasile Milea şi Iulian Vlad l-au informat pe Nicolae Ceauşescu că zona centrală a Bucureştilor a fost degajată de manifestanţi.

     Dovezi despre evenimentele din acea zi se află şi în fotografiile făcute din elicopterele trimise să survoleze zona şi de turiştii aflaţi în turnul hotelului Intercontinental, aflat lângă Teatrul Naţional Bucureşti şi peste drum de Universitate.

Căderea lui Ceauşescu

     Vestea înăbuşirii în sânge a demonstraţiilor din ziua precedentă a ajuns în scurt timp la toată populaţia Bucureştiului. Mulţi dintre supravieţuitorii măcelului din zona centrală a oraşului au fugit spre zonele industriale, unde au relatat muncitorilor cele întâmplate.

     Regimul plănuia organizarea de adunări ale muncitorilor la locurile de muncă, la care să fie condamnate „actele huliganice” şi de destabilizare. Conform relatărilor ulterioare, muncitorii au refuzat, şi din contră, s-a început organizarea de proteste şi mai ample împotriva regimului. Pe la ora 7:00 dimineaţa, Elena Ceuşescu a fost informată că un mare număr de muncitori, de la mai multe platforme industriale, înaintau spre centrul Bucureştiului. Baricadele miliţiei care trebuiau să blocheze accesul spre Piaţa Universităţii şi Piaţa Palatului s-au dovedit ineficiente. La 9:30, Piaţa Universităţii era plină de oameni. La presiunea masei imense de demonstranţi, forţele armate (unităţi ale armatei, miliţiei şi securităţii) au început să fraternizeze cu demonstranţii.

     În aceeaşi dimineaţă, în jurul orei 9.30 ministrul apărării Vasile Milea s-a sinucis (dar unii susţin şi acum, că ar fi fost omorât din ordinul lui Ceauşescu). La ora 9.45 a început şedinţa de urgenţă a Comitetului Politic Executiv al partidului, la care nu s-a reuşit să se ajungă la o decizie unanimă de a se trage în demonstranţi. Pînă la urmă s-a hotărât decretarea stării de necesitate pe teritoriul întregii ţări. Decretul a fost citit şi repetat de mai multe ori la radio (ora 10.11), apoi şi la Televiziune (10.50). Imediat după citirea decretului, din ordinul lui Ceauşescu, a fost anunţată ştirea, că Milea a fost găsit vinovat de trădare, şi s-a sinucis pentru a scăpa de consecinţe.

     Cea mai populară teorie era aceea că Milea ar fi fost asasinat ca răspuns la refuzul său de a respecta ordinele lui Ceauşescu. O anchetă ulterioară realizată prin exhumarea cadavrului a concluzionat, în noiembrie2005, că acesta s-a sinucis într-adevăr cu pistolul unui ofiţer de transmisionşti, Marius Tufan. S-a emis şi ipoteza, că intenţia sa nu a fost sinuciderea, ci provocarea unei stări de incapacitate, însă glonţul i-a secţionat o arteră, provocându-i în scurt timp moartea. Această ipoteză este contrazisă de faptul, că fostul ministru al apărării nu şi-a tras glonţul în membre, sau alte părţi nevitale ale corpului, ci spre inimă.

     Aflând că Milea s-a sinucis, Ceauşescu l-a numit verbal ca ministru al apărării pe Victor Stănculescu. Generalii şi ceilalţi ofiţeri din comandamentul aflat în clădirea CC au luat la cunoştinţă numirea lui Stănculescu, au respectat ordinele date de el. Stănculescu - după mărturiile sale ulterioare - a acceptat, dar a început să joace un joc dublu: pe de o parte se arăta loial cuplului dictatorial, iar pe de altă parte a început acţiuni care pot fi caracterizate drept lovitură de stat. La ora 10:07 a ordonat trupelor să se retragă în cazărmi, şi să se „parlamenteze” cu demonstranţii.

     După ora 10, venind din străzile laterale, mulţimea a început să ocupe piaţa din faţa sediului CC. Astfel, la ora 11 erau circa 50.000 de oameni în piaţă, şi în orele care au urmat numărul lor s-a mări la peste 100.000. În jurul orei 11:30, Ceauşescu a luat un portavoce şi a încercat să se adreseze mulţumii de la balconul clădirii Comitetului Central al Partidului Comunist, dar a fost întâmpinat cu un val de dezaprobare şi furie. Elicoptere împărţeau manifeste (care nu ajungeau la mulţime din cauza vântului nefavorabil) în care se cerea oamenilor să nu cadă victime ale recentelor "tentative de diversiune", să meargă acasă, şi să se bucure de sărbătoarea de Crăciun.

     Echipa de transmisionişti din sediul CC nu transmitea decât ordinele lui Stănculescu, care a împiedicat ca ordinul gen. Eftimescu care dispunea mişcarea blindatelor din faţa Palatului Republicii la intrarea sediului CC să fie executat. Refuzând să pună în aplicare ordinele represive ale lui Ceauşescu, care era comandantul suprem al armatei, Stănculescu a luat la cunoştinţă voinţa poporului exprimată de milioane de români care erau pe străzi, şi demonstrau împotriva regimului. Istoricul Ioan Scurtu scrie următoarele:

     "Astfel, generalul Stănculescu a preluat asupra sa prerogativele Comandantului Suprem, care, potrivit Constituţiei aparţineau Preşedintelui Republicii Socialiste România. Acest fapt a determinat pe unii istorici şi neistorici să aprecieze că Stănculescu a dat o lovitură de Stat şi sprijinindu-se pe armată a preluat puterea politică în România. O analiză, oricât de sumară, a situaţiei din acea zi de 22 decembrie 1989 conduce la concluzia că notele telefonice menţionate au fost rezultatul unei situaţii care nu fusese creată de generalul Stănculescu, ci de marea masă a populaţiei, care devenise stăpână pe stradă. În acel context, armata nu putea să se confrunte cu sutele de mii de oameni; nu o făcuse pe parcursul zilei de 22 decembrie, când Ceauşescu se afla încă la putere şi cu atât mai puţin o putea face acum, când sentimentul victoriei le dădea românilor şi mai mult curaj. La ora 13.30, Nicolae Ceauşescu abandonase deja puterea şi nu mai îndeplinea funcţia de comandant suprem al armatei, nici pe cea de secretar general al P.C.R. şi nici de Preşedinte al Republicii Socialiste România. Lovitura de Stat înseamnă înlăturarea conducătorului de la putere, dar la acea oră România nu mai avea un conducător. În consecinţă, generalul Stănculescu nu a avut împotriva cui să dea lovitura de Stat, întrucât o asemenea acţiune - dacă ar fi fost în intenţia lui – rămăsese fără obiect. La 13.30, cel numit verbal de Ceauşescu în funcţia de ministru al Apărării Naţionale, a dat un ordin către armată, care se înscria în logica situaţiei concrete." La rândul său, ex-generalul Victor Stănculescu a declarat următoarele: „M-am aflat între două plutoane de execuţie: cel al lui Ceauşescu şi cel al revoluţionarilor!”. Stănculescu l-a „ales” apoi pe Iliescu dintre grupurile politice care încercau să preia puterea.

     Văzând că soţii Ceauşescu nu pot părăsi clădirea nici prin piaţă, cu TAB-ul, nici prin tunelurile subterane (care erau nefuncţionale), generalul Marin Neagoe, comandantul Diviziei a V-a Securităţii (care asigura paza sediului CC), a cerut elicoptere pentru evacuarea Ceauşeştilor. Generalul Stănculescu a vorbit cu generalul Iosif Rus, comandantul Aviaţiei, care a trimis două elicoptere, însă numai unul a reuşit să aterizeze pe terasa-acoperiş a clădirii CC. Pe lîngă soţii Ceuşescu şi paza lor de corp, urcă în elicopterul pilotat de Vasile Maluţan doi demnitari comunişti: Emil Bobu şi Manea Mănescu.

     Ceauşescu a vrut să fugă cu elicopterul la unul din cele trei puncte de comandă militară secrete din ţară (probabil la buncărul din zona Piteşti, apostrofat mai târziu ca „punct atomic” într-un comunicat al televiziunii libere), dar avea deja de partea lui sprijinul generalului Rus, comandantul forţelor aeriene, care după scurt timp a dispus închiderea spaţiul aerian al României. Spaţiul aerian al ţării a fost închis iniţial din cauza, că pe ecranele radar au început să apare zeci, sute, apoi mii de ţinte aeriene care păreau să vină din direcţia ţărilor vecine. Aceste ţinte s-au dovedit a fi false; făceau parte dintr-un război electronic.

     In jurul orei 12:30 Televiziunea a fost ocupată de revoluţionari. La 12:51 Ion Caramitru şi poetul Mircea Dinescu, în mijlocul mai multor revoluţionari, se adresează telespectatorilor, anunţând fuga dictatorului, şi formând cu degetele litera V (semnul victoriei) au rostit celebra frază: Am învins!

Ultimele momente ale vechiului regim şi instalarea celui nou

     După fuga lui Ceauşescu din clădirea Comitetului Central se instalează haosul în Bucureşti, precedat de o stare de euforie generală. Mulţimile descătuşate invadează Comitetul Central iar birourile oficialilor comunişti sunt vandalizate. Ţintele preferate sunt portretele dictatorului şi lucrările acestuia şi ale soţiei lui, aruncate pe fereastră în semn de izbândă şi dispreţ.

     La puţin timp după aceea, în jurul orei 12:50, Televiziunea Română îşi reia emisia. Mircea Dinescu şi Ion Caramitru apar în fruntea unui grup de revoluţionari, anunţând exaltaţi fuga dictatorului.

     Haosul din Bucureşti cuprinde întreaga ţară. La vestea fugii cuplului dictatorial în majoritatea localităţilor din România au avut loc manifestaţii spontane de protest faţă de regimul ceauşist şi de solidarizare cu revoluţia. La unele manifestaţii de acest fel populaţia a atacat sedii de partid şi de stat, şi posturi de miliţie. Câţiva lucrători de miliţie au fost linşaţi.

Petre Roman citeşte de pe balconul CC al PCR Declaraţia în trei puncte a „Frontului Unităţii Poporului”, care este citită în jurul orei 15:00 şi la Televiziune.

     În cursul după-amiezii se conturează trei centre de putere:

 1. la Televiziune, unde se aflau Mircea Dinescu, Ion Caramitru, şi personajul ce mai important, sosit după ora 14:00, Ion Iliescu,
 2. la sediul CC al PCR, unde erau pe de o parte revoluţionarii pătrunşi, şi pe de altă parte grupul lui Ilie Verdeţ, care a încercat să formeze un nou guvern, dar după numai 20 de minute a căzut, fiind huiduit de mulţime: „Fără comunism!”), şi
 3. în Ministerul Apărării, unde se afla gen. Victor Stănculescu).

     În cele din urmă, grupul lui Iliescu se deplasează la sediul CC al PCR, sunt rostite cuvântări, apoi se întorc la Televiziune, iau legătura cu gen. Stănculescu, şi în jurul orei 23:00 este anunţată constituirea Consiliului Frontului Salvării Naţionale, ca noul organ al puterii.

     Opinia publică internaţională, conducătorii statelor au început să trimită mesaje de sprijin al revoluţiei române. Au trimis mesaje de sprijin: SUA (preşedintele George H. W. Bush), URSS (preşedintele Mihail Gorbaciov), Ungaria (Partidul Socialist Ungar), nou-constituitul guvern al Germaniei de Est (în acel moment cele două Germanii nu se uniseră încă), Bulgaria (Petar Mladenov, secretar-general al Partidului Comunist Bulgar), Cehoslovacia (Ladislav Adamec, lider al Partidului Comunist Cehoslovac, şi Václav Havel, scriitorul dizident, conducător al revoluţiei şi viitor preşedinte al Republicii), China (ministrul Afacerilor Externe),Franţa (preşedintele François Mitterrand), Germania de Vest (ministrul de externe Hans Dietrich Genscher), OTAN/NATO (secretarul general Manfred Wörner), Regatul Unit (primul-ministru Margaret Thatcher),Spania, Austria, Olanda, Italia, Portugalia, Japonia (Partidul Comunist al Japoniei) şi RSS Moldovenească.

     Sprijinul moral a fost urmat de sprijin material. Mari cantităţi de alimente, medicamente, îmbrăcăminte, echipament medical ş.a.m.d. au fost trimise în România. În lume, presa a dedicat pagini şi uneori chiar ediţii întregi revoluţiei române şi conducătorilor acesteia.

Contraatacul forţelor loiale vechiului regim

     Procesul de preluare a puterii de către noua structură politică Consiliul Frontului Salvării Naţionale (CFSN), care provenea în principal din cel de-al doilea eşalon al Partidului Comunist, nu era încă încheiat.

     Odată cu lăsarea serii, obiective importante atât în Bucureşti (după ora 18:30) cât şi în provincie sunt atacate cu arme de foc de indivizi necunoscuţi. Ei primesc eticheta de terorişti, şi populaţia şi armata sunt chemate să apere cuceririle fragede ale revoluţiei. Unele dintre atacurile armate sunt doar simulate cu nişte aparate care emit numai efecte de sunet şi lumină. De la Televiziune sunt transmise informaţii neverificate, contradictorii, care creează o situaţie confuză şi o stare de psihoză generală. Se vor înregistra numeroşi morţi şi răniţi, pagube materiale.

     Au avut loc lupte înverşunate care au continuat şi în următoarele 3 zile. Noua conducere, Ion Iliescu personal, prin televiziune şi radio a făcut apel la populaţie să iasă din nou pe străzi şi să apere cuceririle revoluţionare. Forţele loiale fostului regim (asimilate „teroriştilor”) au deschis focul asupra mulţimii şi au atacat puncte vitale ale vieţii socio-politice: televiziunea, radioul, sediile companiei de telefoane, precum şi Casa Scânteii şi oficiile poştale din cartierul Drumul Taberei; Piaţa Palatului; Universitatea şi Piaţa Universităţii (una dintre principalele intersecţii ale oraşului); aeroporturile Otopeni şi Băneasa; spitale şi Ministerul Apărării.

     Unii foşti angajaţi ai forţelor de represiune au intrat în acţiune, cu scopul de a crea panică şi teroare. Câteva cuiburi teroriste sunt distruse de însăşi fostele unităţi ale Securităţii, de exemplu USLA, care a acţionat de partea revoluţionarilor în zona Drumul Taberei, Ministerului Apărării şi clădirii Marelui Stat Major. Se înregistrează şi incidente regretabile caracterizate de literatura militară ca „friendly fire” (foc executat asupra forţelor proprii). Astfel, la Aeroportul Internaţional Otopeni sunt trimise nişte întăriri, dar apărătorii cred că sunt atacanţi, şi deschid focul asupra lor, omorând în jur de 50 de militari.

     La ora 21:00 pe 23 decembrie, tancuri şi câteva unităţi paramilitare au mers să protejeze Palatul Republicii.

     S-au distribuit arme la mulţi civili, care acţionau în colaborare cu unităţile armatei. Ofiţerii Departamentului Securităţii Statului şi alte cadre ale Securităţii sosite pentru a-şi „demonstra loialitatea faţă de cauza revoluţiei” erau cel puţin la nivel declarativ, în subordinea celor de la armată, iar coordonarea acţiunilor de luptă a avut mult de suferit.

     Riposta, în majoritatea cazurilor exagerată, a celor care făceau parte din dispozitivele militare sau mixte (formate din soldaţi, civili, luptători din gărzile patriotice) asupra locurilor din care se trăgeau focuri răzleţe ori se presupunea că se executau trageri cu muniţie de război a avut drept consecinţă pierderea de vieţi omeneşti şi mutilarea gravă a zeci de persoane. La orice mişcare suspectă (de exemplu, deschiderea unei ferestre, sau mişcarea unei perdele) se trăgea haotic cu muniţie de război argumentându-se că „teroriştii roiesc” şi atacă de peste tot, informaţii susţinute şi difuzate în special prin intermediul Televiziunii de stat de diverse persoane.

     În noaptea de 22 pe 23, Jean-Louis Calderon, jurnalist francez de la postul de televiziune Canal 5, a fost călcat de şenilele unui tanc în Piaţa Palatului, la Bucureşti.

     Articol apărut în ziarul Expres: „Suprapuse Direcţiei a V-a şi USLA comandourile USLA erau constituite din indivizi care “lucrau” acoperiţi în diferite posturi. Erau studenţi străini, doctoranzi şi băştinaşi devotaţi trup şi suflet dictatorului. Foarte mulţi erau arabi şi cunoşteau cu precizie cotloanele Bucureştiului, Braşovului şi ale altor oraşe din România. Pentru antrenament aveau la dispoziţie cîteva centre de instruire subterane: unul era în zona Braşovului, iar altul–se pare–chiar sub sediul fostului CC-PCR, poligon care au dat–din întîmplare cîţiva revoluţionari în timpul evenimentelor din decembrie.”
Declaraţia lui Savin Chiriţescu: „Vreau să arăt că subsemnatul şi mai mulţi colegi din aceeaşi unitate de tancuri [UM 01060 Bucureşti-Pantelimon] am capturat terorişti arabi (dintre care unul ne-a spus că este din Beirut) înarmaţi, pe care i-am predat la Marele Stat Major. Unul era student, am găsit asupra lui un pistol mitralieră de calibrul 5.62 seria UF 060866, cu cadenţă de ambreiaj, lung de vreo 40 cm, portabil pe sub haine: arma părea făcută dintr-un plastic foarte dur, cu excepţia ţevii şi a mecanismului de dare a focului.”

     La 24 decembrie, Bucureştiul era un oraş în război. Tancuri, TAB-uri şi camioane continuau să patruleze prin oraş şi înconjurau punctele problematice pentru a le proteja. La intersecţiile din apropierea obiectivelor strategice au fost construite blocaje rutiere; focuri de armă automată au continuat în Piaţa Universităţii şi în zonele învecinate, în Gara de Nord (principala staţie CFR din oraş) şi în Piaţa Palatului.

Victime

     Pe durata revoluţiei, potrivit datelor oficiale, numărul decedaţilor şi mutilaţilor prin împuşcare, înainte de 22 decembrie 1989, este de aproximativ 7 ori mai mic decât cel al al victimelor înregistrate după această dată. Conform evidenţelor din anul 2005, întocmite de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor (SSPR), instituţie aflată în subordinea Guvernului României, numărul total al celor decedaţi prin împuşcare pe durata revoluţiei a fost de 1142, al răniţilor de 3138, iar al celor reţinuţi se ridica la 760. Au fost înregistraţi nu mai puţin de 748 de copii, urmaşi de eroi-martiri. Cifrele menţionate fac referire doar la victimele care au fost declarate, înregistrate şi verificate conform Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989.

     Conform datelor din rechizitoriile întocmite de parchetele militare,în rândurile militarilor s-au înregistrat 260 de decedaţi şi 545 de răniţi, iar de la Direcţia Securităţii Statului au murit în urma incidentelor din revoluţie 65 de angajaţi şi au fost declaraţi 73 de răniţi.

     Instituţiile militare implicate în evenimentele din decembrie 1989 au evitat să ofere mult timp date despre cadrele împuşcate sau rănite. După data de 22 decembrie au fost reţinuţi, peste 1000 de civili şi circa 1500 de militari, miliţieni sau securişti motivându-se că aceştia ar fi desfăşurat acţiuni împotriva revoluţiei. Numai de la Direcţia a V-a (UM 0666), unitate din cadrul Departamentului Securităţii Statului, care avea ca principale misiuni paza şi apărarea conducerii superioare de partid şi de stat, dar şi a unor obiective considerate de importanţă naţională, au fost reţinute ca suspecte 341 de cadre. Toţi reţinuţii suspectaţi de terorism au fost eliberaţi fără a li se aduce nicio acuzaţie.

    Pentru muşamalizarea unor fapte, sau pur şi simplu din nepăsare, multe victime nu au fost înregistrate. Nu toate persoanele împuşcate au fost înmormântate oficial la cimitire ale eroilor, iar unii martori, dar şi răniţii şi reţinuţii au preferat, din diverse motive, să nu facă declaraţii. S-a estimat de către procurorii militari care au anchetat în cauza revoluţiei că numărul morţilor şi răniţilor ar putea fi sensibil mai mare decât cifrele cunoscute oficial.

     Pe durata confruntărilor din decembrie 1989 au existat victime din ambele tabere (manifestanţi şi forţe de ordine). Cele mai multe victime au fost înregistrate la Bucureşti,

Statisticile victimelor revoluţiei din decembrie 1989 potrivit Ministerului Sănătăţii:

     În total: 1104 morţi şi 3321 răniţi (221 civili şi 663 militari). Pe 22 decembrie, la ora când fug cei doi Ceauşeşti, erau 126 morţi şi 1107 răniţi.

La Timişoara:

 • în perioada 16 – 21 decembrie 73 morţi şi 296 răniţi
 • după 22 decembrie 20 morţi şi 77 răniţi

La Bucureşti:

 • până în 22 decembrie s-au înregistrat 49 morţi şi 599 răniţi
 • după în 22 decembrie s-au înregistrat 515 morţi şi 1162 răniţi

La Cluj s-au înregistrat până în 22 decembrie 29 morţi şi 58 răniţi.

La Constanţa s-au înregistrat 32 morţi şi 116 răniţi.

La Sibiu s-au înregistrat 61 de morţi şi peste 100 de răniţi.

La Hunedoara şase persoane au fost ucise şi alte 19 rănite.

     Lista persoanelor decedate în evenimentele din decembrie 1989 se poate consulta aici Eroi ai revoluţiei române din 1989.

România după 1989

     Fost membru al conducerii Partidului Comunist şi aliat al lui Ceauşescu, înainte de a cădea în dizgraţiile dictatorului la începutul anilor 1980, Ion Iliescu s-a impus ca preşedinte alFrontului Salvării Naţionale. Frontul Salvării Naţionale, format în principal din membri ai eşalonului secund al Partidul Comunist, şi-a exercitat imediat controlul asupra instituţiilor statului, inclusiv mediile informative, ca televiziunea şi radioul naţionale. FSN a folosit controlul asupra presei în scopul de a lansa atacuri în stil propagandist la adresa oponenţilor politici, în special partidele democratice tradiţionale, care urmau să fie refondate după 50 de ani de activitate subterană (Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat). În 1990, Ion Iliescu a reuşit să devină primul preşedinte ales democratic al României de după al doilea război mondial.

     În perioada 17-19 martie 1990 au avut loc ciocniri sângeroase la Târgu-Mureş între populaţia de etnie română şi cea maghiară. Aceste evenimente tragice au fost folosite ca pretext pentru reconstituirea unor servicii secrete independente (SRI) sub conducerea lui Virgil Măgureanu. Majoritatea foştilor angajaţi ai Securităţii au fost preluaţi de acest serviciu.

     Revoluţia i-a conferit României o mare solidaritate din partea lumii exterioare. Iniţial, o mare parte din această solidaritate a fost inevitabil redirijată spre guvernul Frontului Salvării Naţionale. Mare parte din acea solidaritate a fost spulberată în timpul mineriadei din iunie 1990 când minerii şi poliţia au răspuns la apelurile lui Iliescu, invadând Bucureştiul şi brutalizând studenţii şi intelectualii care protestau împotriva deturnării revoluţiei române de către foşti membri ai conducerii comuniste sub auspiciile Frontului Salvării Naţionale.

     Ion Iliescu a rămas o figură centrală a politicii româneşti, fiind reales pentru al treilea mandat de preşedinte în 2000, după ce în perioada 1996-2000 preşedinte al României a fost Emil Constantinescu. Supravieţuirea politică a fostului om de încredere al lui Ceauşescu a demonstrat ambiguitatea revoluţiei române, cea mai violentă din anul 1989, dar şi o revoluţie care, potrivit unora, nu a produs destulă schimbare. Adrian Năstase a fost învins deTraian Băsescu în alegerile prezidenţiale din 2004. În 2005, a fost inaugurat Monumentul Renaşterii Naţionale, care comemorează victimele Revoluţiei. Din martie 2004 România este membră a NATO, iar din 1 ianuarie 2007 a Uniunii Europene.

Institutul Revoluţiei

     Din 2004 s-a înfiinţat Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, organism al statului român care are menirea să studieze istoria revoluţiei. Conform unei declaraţii a lui Lorin Fortuna, membru în conducerea acestui institut, „discuţiile despre faptul că a fost revoluţie sau lovitură de stat pot avea şi o conotaţie juridică (...) În decembrie 1989 a fost o revoluţie, aşa este prevăzut şi în Constituţie, iar cine neagă acest adevăr este pasibil de pedeapsă.

 


 

 


 


  

 


 

 Categorie
 • Categorie:Revolutii in Romania
Fotografii

Revolutionarii

Revolutionarii

Manifest Revolutie

Manifest Revolutie

Multimea

Multimea

Scanteia 21 Decembri

Scanteia 21 Decembri
Engleza
Romanian Revolution of 1989 consisted of a series of protests, street battles and demonstrations in December 1989, which led to the end of the communist regime in Romania and the fall of Nicolae Ceausescu. Demonstrations of increasingly large and controversial process culminated in the executionCeausescu and his wife Elena. Before the Romanian revolution, all other East European states had passed on peacefully to democracy, Romania was the only Eastern bloc country that experienced a violent revolution and the communist leaders were executed. Before the revolution & nbsp; As in neighboring countries, in 1989 most people in Romania was not satisfied with the communist regime. Economic policy and development luiCeauşescu (including megalomaniac construction projects and austerity regime designed to allow Romania to pay the entire external debt) was considerată responsible for the shortage in the country expanded, in parallel with increasing economic difficulties, the secret police, the Securitate, was ubiquitous, making Romania a police state. Unlike the leaders of the Warsaw Pact, Ceausescu supported Soviet interests, but sought a polytic own external. During the Soviet leader Mikhail Gorbachev spoke of reform activity Ceausescu's megalomania and cultures resembled the personality of the East Asian communist leaders such as North Korea Kim Il-sen. In March 1989, several leading activists protested PCRa letter from the economic policy of Nicolae Ceausescu ("Letter of Six"), but soon after, Nicolae Ceausescu obtain a significant political victory: Socialist Republic of Romania fails to pay foreign debt of about $ 11 billion, several months before time dictator that evenRomanian site is expected. On November 11, 1989, before Congress, the streets Brezoianu and Kogalniceanu in Bucharest, Cluj and students demonstrated with placards Bucharest "We want reforms!" against the Ceausescu government. Students Mihnea Paraschivescu, Gratian Fox, an economistDan's Căprariu Cluj-Schlachter and others were arrested and investigated by the Prison Rahova lucrătoriiSecurităţii for propaganda against the socialist society. A timid attempt to protest against the regime of Romanian nationality qualification combined with the joy of a championship football Mondithe (3-1 victory in Denmark's national front was that after 20 years in Romania to attend a World Cup again, as in Italy) was dispersed Security, which has infiltrated operatives workers among students. Fall of the Wall Berlin in November 1989 and replace the leaderTodor Zhivkov's Bulgaria are signs of a revolutionary climate in Eastern Europe. Between 20 and 24 November 1989 held the XIV Congress of the Communist Party, which - contrary to expectations domestic and international public opinion - has not brought any change in the party. Ceausescu was reelected secretary generalof PCR, the single party (communist) in Romania. Also, other members of the Political Executive Committee (Executive Political Committee) of the CC have been confirmed in office. In his final speech to Congress, Ceausescu recalled and Molotov-Ribbentrop Pact, demanding the annulment of its consequences (by default, return the Soviet Union Basarabies and Northern Bukovina annexed under this Covenant). In December 1989, the newspaper spark, is the home of President Ceausescu transcribed speech all grammatical mistakes and references that it was in oral expression. It was a signal to all the nooks'llthe country, because the newspaper had a national spread unconditional number of readers (however few have read that first page). That the number of Scinteii but then disappeared from public libraries. On December 4, 1989 Ceausescu attended the meeting with a delegation from Moscow conducătorilor countries participating in the Warsaw Pact, and was received separately by Mikhail Gorbachev. Soviet leader gave information on the outcome of a meeting that he had with George HW Bush in Malta. Chronology of the last 80 days of the Ceausescu regime October 2 - Nicolae and Elena Ceausescu made a visitWorking in Ialomita County. Visiting the food industry in the capital units (speech). October 4 - Nicolae and Elena Ceausescu made a working visit to ICS, technological engineering. October 5 - Working at the Meeting of the RCP Central Committee (speech). October 6 to 8 - Nicholas Ceausescu involved in festivităţile established in Berlin to mark 40 years since the establishment of the GDR (the starting date of dissolution of the communist regime in this country). On October 7 held meetings with Secretary PC Zhivkov and Honecker and Vietnamese. October 9 - Nicolae and Elena Ceausescu made & visit hererc, not food in the capital markets. Meeting with Yasser Arafat. October 10 - Nicolae and Elena Ceausescu made a visit to markets and research institutes. October 12 - Meeting Executive Political Committee. the CC of the RCP. Meeting with Romanian-American economic leadership committee (speeches). October 14 - Nicolae ANDElena Ceausescu and participate in the opening of the fifteenth edition of the Bucharest National Fair (TIB) - Nicolae and Elena Ceausescu made a visit to Bistrita-Nasaud (speeches). October 16 - Nicolae and participate in a rally popular in Bistrita, receiving delegations of the socialist countries itthe TIB (speech). October 18 - Telegrams related Nicolae Ceausescu's reelection, the Warsaw Pact meeting (lecture). October 19 - Reception: Iran envoy October 20 - Meeting Executive Political Committee. the CC of the RCP. (Speech). October 21 - Elena Ceausescu National Science Council chair Plenumand Education (Elena Ceausescu speech). October 23 - Reception: representative Cyprus (speech) October 24 to 25 - The Enlarged Plenum of the Central Committee of the Communist Party, Nicolae Ceausescu has exposure "The problems of socialism, the work of ideological, political and educational , revolutions conştiiţei developmentbraid, forming the new man, builder of socialism and communism in Romania. "October 26 - Nicolae and Elena Ceausescu made a working visit to the capital, appeared in harvest data release false (" spark "," Romania Libera ", etc) October 27 - Nicolae Ceausescuescu hold a speech at the Grand National Assembly (MAN). October 28 to 30 - Nicolae and Elena Ceausescu made a working visit to Braila, speech at the meeting, the title of "agrarian hero for Brăila. November 3 - The emergence of a Elena Ceausescu books in Syria. November 7 -County Party Conference November 8 - newspapers "spark", "Romania Libera, etc. support for the reelection campaign of Nicolae Ceausescu as Secretary General, visit the industrial and scientific establishments in Bucharest. November 9 - Bucharest Municipal Conference. (Speeche) November 10 - Meeting the secretary of the RCP Central Committee economic problems, the emergence of a standard book Nicolae Ceausescu in Tanzania. November 14 - Reception: Cuban foreign minister, a journalist in China, developing standard card Nicolae Ceausescu in Bogota. November 16 - Interview given news agency "Prensa Latina"Nicolae Ceausescu's message to students. November 18 - Interview for the press in Korea DPR, appeared in "spark", "Romania Libera, etc. paintings representing the Elena and Nicolae Ceausescu. November 19 - Interview Kuwait, book covers. November 20 to 24 - takes place & Ibsp; XIV Congress of the RCP. Nicolae and Elena Ceausescu speeches, meeting with First Secretary of Bulgaria, East Germany, Afghanistan, Korea, Cuba etc.. Congress re-elect him Nicolae and Elena Ceausescu, continuing with their intense personality cult. November 25 - Messages of congratulation to Nicolae and Elena Ceausescu. November 27 & nbSP - Interview with a journalist in Nigeria. November 29 - Nicolae & Elena Ceausescu is visiting the industrial and research facilities in Bucharest. Dec. 1 - speech to the Executive Political Committee. the CC of the RCP. 2-3 December - The Malta Summit carries US-Soviet. December 4- Meeting in Moscow between Nicolae Ceausescu, and Mikhail Gorbachev, during participation in the Summit of leaders of the Warsaw Pact states. Is exchanged between two replicas rough, ended with a threat from Mikhail Gorbachev's request that his deputy Nicholasescu to improve living standards and respect human rights. December 5 - newspapers "Spark", "Romania Libera, etc. have aberrant State Council decree on increasing scholarships for students, schools and faculty responses, Receive: Foreign Minister of Korea DPR. 8 & nBSP - December 10 - Press statements abound in developing countries against Nicolae Ceausescu laudatory. Declaration and Programme of eight points in the Iasi Romanian Popular Front, was released in the form of manifesto in Iasi, Bacau, Romania Starting on December 10, 1989. December 11 to 12embrie - Joint meeting of the RCP Central Committee, the Permanent Bureau and office sections of the Supreme Council for Economic and Social Development endorsed economic development plans in 1990, set for March 11 election date for MAN and popular councils and hear one of Nicolae Ceausescu with information look at the Moscow meeting of the Treaty of limeWarsaw. December 14 - Nicolae Ceausescu maintains a speech before the Grand National Assembly. A group of opponents of the dictatorial regime tried to organize a limited action in Iasi, in Union Square gathering of intellectuals, students and workers under the aegis of Romanian Popular Front. The meeting was preînt â mpinat authorities. December 16 - antidictatoriale and anti-burst events in Timisoara. Intervention forces leads to dozens of dead and wounded. December 17 - Meeting of the Executive Political Committee of the RCP Central Committee of the events in Timisoara. December 18 to 20 - official friendship visit to the Republic of IsIran lamică Nicolae Ceausescu (without Elena). The visit is signed long-term program for developing economic cooperation, trade and techniques between the two countries. December 19 - In Timişoara is called a general strike and asks for the resignation of Nicolae Ceausescu. Gen. Stephen Goiter, Chief of Staff, reported in Bucharestthat the streets are not hooligans, but workers at all firms Timisoara. He ordered troops to enter the barracks. December 20 - Timisoara becomes the first city free of communism. It is the Romanian Democratic Front, political party antitotalitarian. Evening, Nicolae Ceausescu returned to Romania. It addresses population, andntermediul Television, about the events in Timisoara, saying they are the work of thugs and have nothing in common with the working class. December 21 - Presidential Decree establishing the state of emergency in Timis county. Rally in the capital, called by Nicolae Ceausescu is interrupted by groups of protesters, whocomprises the Intercontinental Hotel, the U.S. embassy in Piata Romana. During the night pulling the demonstrators and give off the ground with armor. Declaration and Programme of 11 points in Timisoara Romanian Democratic Front, has been read from the balcony of the Opera since the morning of 21 Decemberber 1989. December 21 to 22 - were instead armed confrontation and popular demonstrations against the communist regime in Arad, Sibiu, Brasov, Cluj-Napoca. Resulting in numerous casualties. December 22 - Around 24:08 o'clock, Nicolae and Elena Ceausescu fled the Communist Party Central Committee headquarters by a helicopter. After a brief stopover at Snagov twoTitu are left in the militia and retrieve. Around 18:00 Ceausescu is taken and deposited in a military unit in Targoviste. Place the first meeting of the National Salvation Front, composed of old Communists and dissidents, headed by Ion Iliescu. Street fights take place in major cities of Rum & acirc; Spain. On December 24 in Romania is proclaimed revolution. On December 25, following a trial organized by NSFC Exceptional Military Tribunal, Nicolae and Elena Ceausescu are sentenced to death by firing squad. The award is made on the same day around 15:00. In the afternoon of December 30 asdavrele Ceausescus are buried in great secrecy at Ghencea Cemetery in Bucharest. events in Timisoara, spark revolution A timid attempt to protest against the regime combined with the joy of a Romanian soccer skills at a world championship (3-1 win in the nationtional Denmark made after 20 aniRomânia to participate again in a World than in Italy) which was dispersed by security operatives had infiltrated workers among students. To the largest enterprise in Timisoara, UMT, some workers tried to achieve a protest and popularization of the timeS, but managed security calming spirits. On December 11, 1989, the political issue "Panorama" on a Budapest TV station were broadcast video of Timisoara, taking it to the fore the reformed priest Laszlo Tokes, urging support for not being movedwhich led parish. To date December 15, 1989, parishioners and a small number of citizens of the city have watched in the parish of Maria. That evening, employees of security, civilian participants attempted arrest, scuffles broke out, but do not have widespread or extensive.On December 16 a protest broke out in Timişoara in response to government's attempt to evict László Tőkés reformed pastor. Pastor had made comments critical of the regime recently in international media and the government considered that incite ethnic hatred [citation needed]. Gov requesthis bishop or removed from the post, so depriving him of the right to live in the apartment he was entitled as a pastor. Parishioners gathered around his house, to protect him from harassment and discharge. Many bystanders, including parishioners of a nearby Baptist church, joined the protest, unaware of detailsand their supporters learned from the pastor that it was a new attempt of the communist regime to restrict religious freedom. When it became obvious that the crowd will not disappear, the mayor, Peter tassel made several statements suggesting that there should be reconsidered on Tőkés his discharge. & HereRC, n while the crowd grew menacing, and since Peter Mot refused to confirm the minister's statement against eviction, the crowd started singing anti-slogans. Consequently, police and Securitate forces entered the scene. At 7:30 pm, the protest has grown, becauseInitial passing in the background. Some protesters tried to burn down the building that housed the county committee of the Romanian Communist Party (RCP). Securitate responded with tear gas and jets of water, while the militia has resorted to force and arrest many. They moved around Cathedral Mitropolitane and left in a protest march through the city, was again confronted by security forces. protests continued the following day, December 17. Protesters entered the County Committee of the window and threw Party documents, propaganda brochures, Ceauşescu's writings and other symbols of wellCommunist officers. They tried to burn down the building again, but this time they were stopped by military units. Significance of military presence on the streets can be a single: orders came from the highest level, perhaps even from Ceausescu. Army failed to restore order, managing to transform into a in TimisoaraFern: gunshots, victims, street fighting, burning cars, APCs carrying armed security forces and tanks. After 20:00, the shots fired from Liberty Square to Opera, including the Decebal Bridge Road, and Route Lipovei GIROC. Tanks, APCs and trucks were blocking access to the city, while cs helicopters patrolling the area. After midnight the protests subsided. Ion Coman, Ilie Matthew and Stephen Goiter inspected the city. Meanwhile, in Bucharest on December 17, 1989, Ceausescu has obtained approval from the Executive Political Committee using force to suppress revolution in Timişoara.Pe 18 December at 8.15 pm, Nicholas Ceauşescu it convenes at his residence in Spring Street (Bucharest) on key management people of State, which met all: Marin General Neagoe, Head of security and guard Will (who accompanied Ceausescu to Iran, together Foreign Minister Ion Stoian). Is present at about 8.30General Vasile Milea (Defence Minister), then shortly after, Tudor Postelnicu (Interior Minister) and General Iulian Vlad (head of DSS, which Ceausescu had last consultation). Presidential plane took off at 9.30 and for the first time, was escorted across the country and over the territorial waters of the Black Sea & nbsp; four MIG fighter type, which repeatedly and return on December 20. On the morning of December 18, the city center was guarded by soldiers and security agents in civilian clothes. Mot mayor called a meeting of the party at the university, in order to condemn the "vandalism" preceding days.He also decreed martial law, forbidding people to travel in groups larger than two. Defying ban, a group of 30 young people were sent to Holy Trinity Cathedral, where they waved flags of the tricolor tăiaseră Communist emblem. Is expected to draw in them, began to sing & bdquone, Wake up, Romanian, an old patriotic song that was banned in 1947. Indeed shooting them, some died, others were seriously injured, while some are fortunate enough to escape. The same evening, 43 bodies of those shot dead in demonstration, but also of some injuredand run the County Hospital, were stolen from the hospital morgue and brought to Bucharest for repression marks are erased. Carcasses will be incinerated in the crematorium "ashes" of Bucharest, the ashes were collected in four trash bins and then discharged into the mouth of a channel located within the locality Popesti-Leordeni Ilfov. (For details see: Operation Rose.) On December 19, Stefan Radu Balan and Goiter visited Timisoara factory workers, but failed to determine to continue working. On December 20, massive columns of workers entered the city. 100,000 protesters occupied Opera Square (now "Victoria & rdqUO;) and started shouting anti-government slogans: "We are people," "The army is with us", "Do not be afraid, Ceausescu spades." In the foyer of the National Theatre of Timisoara some brave citizens will create Romanian Democratic Front, a political program that claims returned to the AFLyou in the market. Meanwhile, Emil Constantin Dascalescu Bobu and were appointed by Elena Ceausescu (Nicolae Ceausescu was then a visit to Iran) to meet with a delegation of protesters, however, they refused to meet human demands and the situation remained & hererc, not much changed. On December 20, trains loaded with workers from factories in Oltenia arrived in Timisoara. The regime tried to use to suppress protest, but eventually they joined Timisoara. One worker explained: "Yesterday, our factory director and a party officialsite we gathered in the courtyard, gave us wood clubs and told us that Hungarians hooligans and devastating Timişoara and that is our duty to go there and help to suppress demonstrations. But now I realize that is not true. "Gradually the situation comes under control of authorities. Several militaryI began to fraternize with the demonstrators. At the end of the day, Timisoara is declared a free city by demonstrators. Expanding protests in other cities The events begin on December 21 and Ceausescu in the following cities: Arad. From December 18 to diDecember 22 are sent to me, in turn, by Elena Ceausescu three major political dignitaries in Arad - Cornel nuisance, State Executive Political Committee, Elijah Matthew, fresh propaganda secretary and Radu Constantin CC CC secretary MI issues, security and police - plus, on December 20, Lieutenant General. Ilie Ceausescu, DeputyMND Political Council and head of the Army, Nicolae Ceausescu's brother, mr. Badalan, chief of the Division of Oradea. They went at the county party committee, was received by the first secretary Helen Pugna PCR. His last performance in "Plan of Cooperation Single Pen Tru restore severely disturbed in the City Public Order andArad County. "Command was formed a single county, with the following members: first secretary Helen Pugna Secretary Nicholas Angheloiu organizational problems, garrison commander of Arad, mr. Dumitru Marcu Inspectorate Head IM, et al. Salceanu Gregory, head of militia Arad County, et al. Cioflică Michael and Chief of Staff of the GuardsPatriotic, col. Liviu Stranski - came and secretary of the RCP Central Committee and other Matt Elias secretary of the CC of the RCP, Radu Constantin. On the night of December 20 were written on several buildings in downtown slogans directed against the communist regime. The same day, were scattered show of solidarity with protestsTimisoara, Eminescu Street. Anticeuşiste written on walls and fences were removed immediately by law enforcement, the boo parade. In the afternoon of December 20, people gathered in city squares and streets in groups and showed silent. On the morning of December 21, starting at 7:40, mountainscitorii of watchmaking Industrial Enterprise, after a power failure stopped working and went out in an organized manner in the street to protest against the Ceausescu regime. Their leader was Danila Onofrei worker. They were joined by workers from other companies large Arad (textile companyof TAU, Factory Cars, Integrated Wood Processing), and started a protest march to the city center (at 8). Near the center column of workers was ordered by the army with a barrage of gunfire aimed at the sky. Protesters were not scared, but submitted to the soldiers, where they began peaceful demonstratorsagainst the regime. Later, the local committee was formed first in Arad Romanian Democratic Front, which included revolutionaries: Voicilă Valentin Mircea Crisan, Onofrei Danila, Dima Trajan Gurilă Constantine, Kish Claudiu, Popa Maria Groşan Titus, George Tasca, Nemes Gavrila , Ramona Pence board of Corina, Timar Trajan, Ga.NCEA Onofraş Basil Alexander. After nightfall, the demonstrators were dispersed from over 80,000 remains in the center only around 100 of revolutionaries, against the approximately 1,000 soldiers. Some members of a single command, first Elijah Matthew Badalan, Heredeanu and Mark Demetrius wanted to liquidate pe demonstrators, but were met with the opposition or passivity and first secretary Helen Pugna of military commanders, like mr. Neculae Diaconescu. Buzias (at 9), Sibiu (9.45 pm), Cugir (at 11), Targu Mures (11:30), Caransebes, Hunedoara, Resita (at 12), Brasov (13 hours), Ghimbav Fagaras, Cluj-Napoca(At 15), Cisnadie (at 18), Nădrag (Timis county, at 18.45), Alba (at 22.14). In Buzau relative demonstrations began in the morning (11.00 to 11.30 pm ), extending it until the afternoon when they started shooting. Two days later the city in tanks and APCs to restoreBilly order. The shootings have already lasted two days but sporadically and Buzau Court was burned to destroy certain records. Buzau sky occurred military helicopters and MIG sites in the Aviation Unit punk (near Buzau). Were killed and wounded in those days. In their memory a monument was erected in Market YesPoverty, in the Municipal Palace, with a plaque with names of dead and missing. Aftermath of Bucharest Timisoara events were described in journals of news radio Radio Free Europe and Voice of America, listened surreptitiously to Romanian and by the studnţii returning home for the Christmas holidays. Back in Iran on December 20, 1989, Ceausescu in the country finds a damaged situation. At 19:00 on December 20th, he gave a televised speech, transmitted from a studio TV situated within the Central Committee building,in which he labeled those who protested in Timisoara as enemies of the socialist revolution. The proposal mayor Barbu Petrescu was convened on December 21 around noon a big rally intended to express public support from state party leaders and . Speaking from BALCovoid Central Committee (CC), Ceausescu raised a number of achievements of "socialist revolution" and "multilaterally developed socialist society" in Romania. Population, however, remained indifferent, only the front rows supported Ceauşescu with him on chanting and cheering. Lack of understanding of events and the inability totreat the situation came out again when he offered, in an act of desperation, workers' wages increase by an amount of 100 lei per month, and continued to praise the achievements of the "Socialist Revolution", not understanding that another revolution was taking place even before it. "Much time was not known who" hurtt 'rally Ceausescu in December 21, 1989. There were sort and kind of characters who have arrogated the merit. Now we know that this is due to groups that have Timisoara to Bucharest. "sudden movements coming the periphery of the assembly and the sound of firecrackers demonstration turned into chaos. Scared at first, manyhe tried to spread. Some meeting participants rallied near the Intercontinental Hotel and began a protest that then became a revolution. Ceausescus subsequent attempts to regain control of the crowd using the formula as "Hello, hello!" Or & NBSp, "sit quietly in your seats!" were without effect. Direct TV Transmisunea was înreruptă for these moments. Much of the crowd left the streets, the market remained party activists, members of patriotic guards, soldiers dressed in civilian dictator's most loyal people. After a few minutesCeausescu was able to continue his speech, promising pay rises and pensions, then returned inside the building CC. People who had left the market panic, threw down the flags and banners with slogans. Many of them rallied on the streets surrounding the Palace Market, and begananti-Ceausescu slogans and shouting: "Down with the dictator!", "Death to the murderer," "We are people, down with the dictator!", "Ceausescu, who are / Scornicesti criminals." Eventually, protesters invaded Kogalniceanu Square in the heart of Union Square, Square RosettiRomana Square. The statue of Michael the Brave near University of Bucharest, a young man waving a tricolor without communist emblem. In the afternoon, Nicolae Ceausescu held a teleconference with Prime flash county Party committee secretaries, in which he spoke almost exclusively, declareAnd, last few days are proof that the events organized and directed action, in order destabilizing the country, and against the integrity and independence of Romania. General has decided to mobilize between Gulu Party and State, all armed forces (militia, Security, my bilitation units). & NBSp, "We must expose and reject this action vigorously and liquidity. Problem not only arises as soon as the liquidation of these joint actions against the integrity, independence, socialist construction, the people's welfare. "Further, ordered to form in each & Icircus; ntreprindere to the department level, of "defense groups." His monologue was interrupted only briefly by two participants: the First Secretary of Cluj County, Constantinescu, who asked - even for a few days "- establishing the state of emergency and in Cluj-Napoca, and first secretary of the county brila, Lungu, reported militarily "Comrade Secretary ral genes, we report that the nostrils get held by the communists, working people have expressed their indignation and condemned total nifestările I decided lution response elements. Here work is carried out normally and decided to plan tasks. That will make your aces gurămto fulfill everything indicated that you have given us. I'm done, sir. "In time, in Bucharest more people came out into the street. Starting at 18 to start the actual repression that lasted until the next day, three o'clock in the morning. Protesters - unarmed and unorganized - were phost greeted by soldiers, tanks, TABs, USLA officers (special unit to combat terrorism) and security officers dressed in civilian clothes. Repression began to midnight, under General Vasile Milea, Minister of National Defence. It drew the crowd from the buildings, side streets and tanks. Wererecorded many gunshot victims, stabbing, maltreatment, crushing military vehicles. TAB took a lot near the Intercontinental Hotel. Firefighters blocked the crowd with powerful water jets and militia beating and arresting people. Protesters managed to build a barricade of defense against restaurantiu Danube, which lasted until midnight, but was eventually shot down by security forces. Those captured were rounded collection points (one is before Negoiu Hotel and another in the space before former Ministry of Foreign Trade - Market trolley station University), taken for identification and registration on the plateau of the former militia of the capital, and then transported to Jilava prison. Repression has become very hard especially after the launch rumor from Piata Romana henchman that many of their colleagues were stabbed with screwdriver. At one pointgiven all the passengers who got off to University Square subway station (including women, elderly and children) were abused. Those caught were beaten, dragged down, forced to sleep on his belly, some more than others in the piles. Continuous gunfire were heard until 3:00 in the morning hours that seem survivorssite streets. After suppressing the revolt, caldarâmul blood was washed cars firefighters and sanitation. Wounded and dead were transported mainly from the Institute of Forensic Medicine, Emergency Hospital, Department of Neurosurgery corner Hospital Hospital Gheorghe Marinescu. Prosecutor Gen.erală banned and Direction Sanitarăau autopsierea deceased victims. Was ordered - as has been done with revolutionaries murdered in Timisoara - the burning of corpses, but this order was not executed. Balance Punishment: 50 people killed, 462 injured, 1245 arrested and transported to prison and. Nicholas and ELena Ceausescu stayed that night in the dormitory building specially trained in the RCP Central Committee to be informed on the development of operational events and gives instructions for action. At about one night, Iulian Vlad Vasile Milea and informed him that Nicolae Ceausescu was the central area of Bucharest caused by the demonstrators. Evidence about the events of that day are the photographs taken from helicopters and sent to the area and tourists are flown over the Intercontinental Hotel tower, located near the National Theatre and across from the University of Bucharest. Ceausescu's fall in suppressing news wasAnge demonstrations the previous day came soon to the entire population of Bucharest. Many survivors of the massacre fled downtown to industrial areas where workers have reported the incident. Regime planned to organize meetings of workers in jobs that areconvicted of "hooligan acts" and destabilization. According to subsequent reports, the workers refused, and in contrast, began organizing protests against the regime and wider. Around 7:00 am, Elena Ceuşescu was informed that a large number of workers from many industrial sites, advancing to the center of Bucharest. Baricadele militia which had to block access to University Square and Palace Square proved ineffective. At 9:30 am, University Square was full of people. Immense pressure mass of demonstrators, armed forces (army units, police and security) began to fraternize with the demonstrators. In the morning,at about 9.30 Defence Minister Vasile Milea committed suicide (but some argue now, that would have been killed on the orders of Ceausescu). 9.45 At the beginning of the emergency meeting of the Executive Political Committee of the party, who have not managed to reach a unanimous decision to shoot the demonstrators. Eventually it was decidedt decreeing the state of emergency throughout the country. The decree was read and repeated several times on the radio (at 10.11), and then on television (10.50). Immediately after reading the decree, the orders of Ceausescu, the news was announced that Milea was found guilty of treason, and committed suicide to escape the consequences. The most popular tEORI was that Milea was assassinated in response to its refusal to comply with the orders of Ceausescu. A subsequent investigation conducted by the exhumation of the corpse found in noiembrie2005, that he really committed suicide with a gun transmisionşti officer, Marius Tufan. Been issued and if that intention was not suicide, but a star challengeand incapacity, but the bullet has cut an artery, causing his death shortly. This assumption is contradicted by the fact that the former defense minister has not fired the bullet in the States, or other parts of the body nevitale but to hear. Learning that Milea had committed suicide, Ceausescu appointed as Minister of Defence reportVictor Stanculescu. Generals and other officers of the headquarters building located in DC are aware of his appointment Stanculescu they follow orders given by him. Stanculescu - after subsequent testimony - accepted, but began playing a double game: on the one hand to show loyalty dictatorial couple and on the other hand started shareswhich can be characterized as a coup. At 10:07 he ordered troops to withdraw to barracks and to the parliament with the demonstrators. After 10 hours, coming from side streets, the crowd began to fill the seat of the DC market. Thus, at 11 o'clock there were about 50,000 people in the market, and am having urmate their number to increase to over 100,000. At around 11:30, Ceausescu took a tube and tried to address mulţumii from the balcony of the Communist Party Central Committee building, but was greeted with a wave of disapproval and anger. Helicopters shared show (which does not reach many because of unfavorable wind)in asking people not to become victims of the recent "diversion attempts" to go home and enjoy the feast of Christmas. Signalling team of DC based not only conveyed his orders Stanculescu, which prevented the sort order. Eftimescu available movement in the Republican Palace in armoredDC registered entry to be executed. By refusing to implement orders of the repressive Ceausescu, who was commander in chief, Stanculescu aware of people's will expressed by millions of Romanian that were in the streets and demonstrated against the regime. History Scurtu John writes: "The genesralul Stanculescu took upon himself the powers of the Supreme Commander, who, according to the Constitution the President of the Socialist Republic of Romania. This has led some historians and non-historical estimates that Stanculescu gave a coup and relying on the army took over political power in Romania. An analysis, however briefthe situation of that day of 22 December 1989 mean that those telephone notes were not the result of a situation was created by General Stanculescu, but the great mass of people who became mistress of the street. In that context, the army could not deal with hundreds of thousands of people, no one had done during the day for December 22 as, When Ceausescu was still in power and even less so one can do now, the feeling of victory gave the Romanians and courage. At 13.30, Nicolae Ceausescu already abandoned and no longer meet the power as commander in chief, nor the general secretary of the Communist Party nor the Socialist Republic of Romanian Presidenttake. The coup leader means removing from power, but at that time Romania was not a leader. Accordingly, General Stanculescu had against whom to give the coup, because such an action - if it was his intention - devoid of purpose. At 13.30, the report called messengerescu as Minister of National Defence, the army issued an order that is consistent with the concrete situation. "In turn, ex-General Victor Stanculescu commented:" I was running between two platoons: one of Ceausescu and the revolutionaries. "Stanculescu the" chosen "apoIliescu and political groups trying to seize power. Ceausescus Seeing that no building can not leave the market, tab, or by underground tunnels (which were broken), Marin General Neagoe Will Security Division Commander (which ensure security headquarters CC), called in helicopters to remove Ceausescusthem. Stanculescu General spoke with General Joseph the Russian Aviation Commander, who sent two helicopters, but only one managed to land on the building roof terrace, DC. Besides Ceuşescu spouses and their body guards, get the helicopter piloted by Vasile Malutan two communist dignitaries: Emil Bobu and Manea Manescu., Ceausescu wanted to escape by helicopter from one of three secret military command points in the country (probably in a bunker in the Pitesti, later shouted that "atomic point" in a release of free television), but already have the General support of the Russian Air Force commander, who soon after i ordered; Closure Romanian airspace. Country's airspace was closed initially because that radar screens began to appear tens, hundreds, then thousands of aerial targets that seemed to come from the direction of neighboring countries. These targets proved to be false, were part of an electronic warfare. Around 12:30 af Televisionost occupied by revolutionaries. At 12:51 Ion Caramitru and poet Mircea Dinescu, among many revolutionaries, addressed viewers, announcing running dictator, and fingers forming the letter V (victory sign) have uttered the famous phrase: We won! Last moments of the old regime and the installation After running of the newCeausescu of the Central Committee building in Bucharest chaos installs, preceded by a state of general euphoria. Devoid crowds invaded the Central Committee Communist officials and offices are vandalized. Preferred targets are portraits of the dictator and his work and his wife, thrown out the window as a sign of success andcontempt. Shortly afterwards, at around 12:50, Romanian Television broadcasting resumes. Mircea Dinescu and Ion Caramitru appear headed a group of revolutionaries, announcing exalted dictator fled. Chaos in Bucharest include the entire country. In running news & dictatorial coupleicirc, in most localities in Romania there were spontaneous demonstrations of protest against Ceausescu's regime and solidarity with the revolution. At some events such people attacked party and state offices and police stations. Some workers were lynched by militia. Petre Roman read from the balcony of the RCP CC & I Statementcircus, in three-point "People's Unity Front, which is read around 15:00 and on television. In the afternoon three centers of power are emerging: the TV, where there were Mircea Dinescu, Ion Caramitru, and increasingly important character, arrived after 14:00, Ion Iliescu, the Romanian Communist Party Central Committee headquarters, where they were onimbued with a revolutionary party, and the second group Ilie Verdet, who tried to form a new government, but after only 20 minutes to fell, being booed by the crowd: "Without communism!"), and the Ministry of Defence where there is gender. Victor Stanculescu). Finally, the group moves Iliescuat the CC of the RCP, speeches are uttered, then turn on TV, get in touch with the genre. Stanculescu, and around 23:00 o'clock is announced establishment of the National Salvation Front Council, the new body's power. International public opinion, leaders of countries have started to send messages of support for the revolutionRomanian. They sent messages of support: U.S. (President George HW Bush), USSR (President Mikhail Gorbachev), Hungary (Hungarian Socialist Party), the new East German government constituitul (at that time the two Germanys uniseră not yet), Bulgaria (Petar Mladenov, secretary-general of the Communist Party Bulgar), Czechoslovakia (Ladislav Adamec, leader of the Czechoslovak Communist Party and Vaclav Havel, a dissident writer, leader of the revolution and the future President of the Republic), China (Foreign Minister), France (President François Mitterrand), West Germany (Minister Foreign Hans Dietrich Genscher)NATO headquarters / NATO (Secretary General Manfred Wörner), United Kingdom (Prime Minister Margaret Thatcher), Spain, Austria, Holland, Italy, Portugal, Japan (Japan Communist Party) and the Moldavian SSR. Moral support was followed by material support. Large quantities of food, medicine, dressintegrated, medical equipment etc. were sent to Romania. The world press has devoted pages and sometimes even whole editions of the Romanian revolution and its leaders. Counterattack forces loyal to the old regime process of taking power by the new political structure National Salvation Front Council (NSFC)who came mainly from the second echelon of the Communist Party was not yet finished. With nightfall, targets both in Bucharest (after 18:30) and in the province are attacked with firearms of unknown individuals . They labeled as terrorists, and people and army are calledto protect the fragile gains of the revolution. Some simulated shootings are just some devices only emit sound and light effects. Television is transmitted from unverified information, contradictory, which creates confusion and a general state of psychosis. Will see many dead and wounded and material damage. Thefierce fighting took place which continued in the following three days. The new leadership, personal Iliescu, television and radio urged people to leave the streets again and to defend the revolutionary gains. Forces loyal to the former regime (equated "terrorists") opened fire on the crowd and attacked vital points of social lifePolitical: television, radio, telephone company offices and Presei Libere house and neighborhood post offices in Camp Road, Palace Square, University and University Square (one of the main intersection of town) Otopeni and Baneasa airports, hospitals and the Ministry of Defence. Some former employees of forţelThe repression came into action, in order to create panic and terror. Some nests are destroyed by terrorist units of the former Securitate itself, for example USLA, which acted with the revolutionaries in the Camp Road area, the Defence Ministry and General Staff building. Incidents are recorded andregrettable military literature characterized as "Friendly Fire" (made fire over its forces). Thus, the Otopeni International Airport sent some reinforcements, but I think defenders are attacked, and opened fire on them, killing around 50 soldiers. At 21:00 on December 23, yourncuri paramilitary units and some have gone to protect the Republican Palace. weapons were distributed to many civilians, who acted in collaboration with army units. State Security Department officers and other personnel of the Security Police arrived to "show loyalty to the cause of the revolution" were at least levelclarativ, the subordination of the army, and coordination of the fight had to suffer. response in most cases exaggerated, those who were part of military devices, or mixed (consisting of soldiers, civilians, guards patriotic fighters) on places in which stray shots fired or is supposed to be executau ammunition shooting war resulted the loss of lives and serious mutilation of dozens of people. Any suspicious movement (eg opening a window or moving a curtain) is chaotic firing munitions of war is the argument that "terrorists are swarming and attacking from everywhere, supported and disseminated informationparticularly through state television diverse people. On the night of 22 to 23, Jean-Louis Calderon, a journalist from the French TV station Channel 5, was crushed by a tanker tracks on Palace Square in Bucharest. article appeared in the newspaper Express: "overlapping and USLA commandos DirectionUSLA they were composed of individuals who "worked" in various positions covered. Were students, graduate and native dictator committed body and soul. Many Arabs were and knew precisely nooks Bucharest, Brasov and other cities in Romania. For training were available several training centers haveubterane: one was in the Brasov area, and another is apparently located just below the former Communist Party Central Committee, who gave polygon by chance a few revolutionaries during the events of December. "Chiritescu Savin's statement:" I want to show that myself and many colleagues in the same tank unit [MU-01 060 Bucharest Pantelimon] we captured Arab terrorists (one of whom told us that Beirut) armed, which I taught at the General Staff. One was a student, I found the machine gun of a caliber 5.62 060 866 UF series with clutch cadence, about 40 cm long, portable clothes under: gun seemed made of a very hard plastic, except pipe and the mechanism dis firing. "On December 24, Bucharest was a city at war. Tanks, APCs and trucks continued to patrol the city and surrounding points of concern to protect them. At intersections near the strategic objectives were built roadblocks, automatic gunfire continued in University Squarestudents and teachers in surrounding areas in North Station (main railway station in the city) and the Palace Square. Victims During the revolution, according to official data, the number of deaths and gunshot mutilaţilor before December 22, 1989, is approximately seven times lower than that of the victim & scircus; recorded thereafter. According to records from 2005, prepared by the State Secretariat for Revolutionaries' Problems (SSPR), institution subordinated to the Romanian Government, the total number of those killed by firing squad during the 1142 revolution was, by 3138 the wounded and of those detained is up to 760. Havecounted no fewer than 748 children, descendants of heroes, martyrs. The numbers refer only to victims who have been declared, recorded and verified according to Law gratitude to the heroes, martyrs and fighters who have contributed to the Romanian revolution of December 1989. As of rechizitoriilis produced by military prosecutors in the military ranks have been 260 deaths and 545 wounded, and the State Security Department have died in incidents revolution 65 employees and found 73 wounded. military institutions involved in events December 1989 avoidedat providing information about frames long shot or injured. After December 22, were arrested over 1000 civilians and 1500 soldiers, militia or Securitate motivating actions that they would be deployed against the revolution. Only the Department of You (MU 0666), establishment of the State Security Department, which you haveThe main mission of guarding and defending that top party leadership and state, but also targets deemed of national importance, have been detained as suspected 341 frames. All detainees suspected of terrorism have been released without any charge they make. To cover up facts, or simply indifference, many victims inu have been recorded. Not all those shot were formally buried in cemeteries of heroes, and some witnesses, but the wounded and detainees have preferred, for various reasons, do not make statements. It has been estimated by military prosecutors who investigated the case that the number killed and wounded revolution could be considerably larger decât officially known figures. During the confrontation in December 1989 there were casualties on both sides (demonstrators and the forces of order). Most victims were registered in Bucharest, statistics of victims of the revolution in December 1989 under the Ministry of Health: Overall: 1104 deaths and 3321 injuriesand (221 civilians and 663 military). On December 22, when run at two Ceausescus were 126 dead and 1107 injured. In Timisoara: between 16 to 21 December 1973 killed and 296 wounded after 22 December 20 dead and 77 wounded in Bucharest: to 22 December, recorded 49 dead and 599 injured after the 22December to have been 515 dead and 1162 injured in Cluj occurred December 29 to 22 dead and 58 wounded. In Constance there were 32 dead and 116 wounded. In Sibiu there were 61 dead and over 100 wounded. Hunedoara six people were killed and 19 injured. &nbsp, list of deceased persons in the events of December 1989 can be found here Heroes of the Romanian revolution of 1989. Romania since 1989 Former member of the Communist Party leadership and Ceausescu's ally, before the dictator's disgraceful fall in the early 1980s, John iliescu alFrontului emerged as president of the National Salvation. National Salvation Front, composed mainly of members of the second echelon of the Communist Party, immediately exercised control over state institutions, including media information, like television and national radio. NSF has used control of the media in order to launch attacks in the stpropagandist him against political opponents, particularly the traditional democratic parties, which were to be re-founded after 50 years of underground activity (National Liberal Party and Christian Democratic National Peasant Party). In 1990, Ion Iliescu has managed to become the first democratically elected President of Romania after the Secondthe World War. Between 17 to 19 March 1990 took place in Targu-Mures bloody clashes between ethnic Romanian population and Hungarian. These tragic events have been used as a pretext for restoring some independent intelligence (SRI) led by Virgil Magureanu. Most foştilThe Security employees were taken on by this service. Revolution gave Romania a great solidarity from the outside world. Initially, much of this solidarity was inevitable forwarded to the National Salvation Front government. Much of that solidarity was shattered during the miners and1990 unique with the miners and police responded to calls Iliescu, Bucharest and brutalizând invading students and intellectuals protesting against the diversion of the Romanian revolution by former members of the communist leadership under the auspices of the National Salvation Front. Iliescu remained a central figureRomanian politics from being reelected for third term as president in 2000 after the period 1996-2000 was president of Romania Emil Constantinescu. Political survival of the former fiduciary of Ceausescu showed ambiguity of the Romanian revolution, the most violent since 1989, but a revolution which, matched bysome appeared not produced enough change. deTraian Adrian Basescu was defeated in the 2004 presidential election. In 2005, the monument was inaugurated National Revival, which commemorates the victims of the Revolution. Since March 2004, Romania is a member of NATO and the EU in January 1, 2007Europe. Institute Revolution of 2004 Romanian Revolution Institute was established in December 1989, Romanian State body which is meant to study the history of revolution. According to a statement by Lorin Fortuna, a member of the leadership of this institute, "talks about the revolution that was or   coup may have a legal connotation (...) In December 1989 was a revolution, as is prescribed by the Constitution, and who denies this truth is punishable.
Spaniola
Rumano Revolución de 1989 consistió en una serie de protestas, enfrentamientos callejeros y manifestaciones en diciembre de 1989, que llevó a la final del régimen comunista en Rumania y la caída de Nicolae Ceausescu. Las demostraciones de proceso cada vez más grandes y controvertidos culminó en la ejecuciónCeausescu y su esposa Elena. Antes de la revolución rumana, y las de Europa del Este había pasado otros estados en forma pacífica a la democracia, Rumania era el país del Este bloque único que experimentó una revolución violenta y los líderes comunistas fueron ejecutados. Antes de la revolución "y" nbsp; Al igual que en los países vecinos, en 1989 la mayoría de personas en Rumania no estaba satisfecho con el régimen comunista. Política económica y luiCeauşescu desarrollo (incluidos los proyectos de construcción y régimen de austeridad megalómano diseñado para permitir a Rumanía a pagar la deuda externa total) fue considerată responsable de la escasez en el país amplió, en paralelo con el aumento de las dificultades económicas, la policía secreta, la Securitate, se generalizó, lo que hace a Rumanía un estado policial. A diferencia de los líderes del Pacto de Varsovia, Ceausescu apoyado los intereses soviéticos, sino que intentaron un politic externo propio. Durante el líder soviético Mijaíl Gorbachov se refirió a la actividad de la megalomanía de Ceausescu reforma y culturas se parecía a la personalidad de los líderes comunistas del Este de Asia como Corea del Norte Kim Il-sen. En marzo de 1989, varios destacados activistas protestaron PCRuna carta de la política económica de Nicolae Ceausescu ("Carta de los Seis"), pero poco después, Nicolae Ceausescu obtener una victoria política importante: la República Socialista de Rumania no paga la deuda externa de cerca de $ 11 mil millones, varios meses antes de tiempo dictador que inclusositio rumano que se espera. El 11 de noviembre de 1989, ante el Congreso, las calles y Brezoianu Kogalniceanu en Bucarest, Cluj y estudiantes se manifestaron con pancartas Bucarest "Queremos reformas!" contra el gobierno de Ceausescu. Los estudiantes Mihnea Paraschivescu, Graciano Fox, un economistaCăprariu Dan Cluj-Schlachter y otros fueron detenidos e investigados por el lucrătoriiSecurităţii Rahova prisión por propaganda contra la sociedad socialista. Un tímido intento de protesta contra el régimen de calificación nacionalidad rumana combinada con la alegría de un campeonato de fútbol Mondila (victoria por 3-1 en el Frente Nacional de Dinamarca fue que después de 20 años en Rumania para asistir a una Copa del Mundo de nuevo, como en Italia) fue dispersada de Seguridad, que se ha infiltrado en los trabajadores operativos entre los estudiantes. Caída del Muro Berlín en noviembre de 1989 y reemplazar al líderBulgaria Todor Zhivkov son signos de un clima revolucionario en Europa Oriental. Entre el 20 y 24 de noviembre 1989 celebró el XIV Congreso del Partido Comunista, que - la opinión pública en contra de las expectativas nacionales e internacionales - no ha traído ningún cambio en el partido. Ceausescu fue reelegido secretario generalde la PCR, el partido único (comunista) en Rumanía. Además, otros miembros del Comité Político Ejecutivo (Executive Comité Político), de la CC se han confirmado en el cargo. En su último discurso al Congreso, recordó Ceausescu y el Pacto Molotov-Ribbentrop, exigiendo la anulación de sus consecuencias (por defecto, devuelva la Unión Soviética Basala rabia y la Bucovina del Norte, anejo en virtud del presente Pacto). En diciembre de 1989, el periódico chispa, es el hogar del presidente Ceausescu discurso transcrito todos los errores gramaticales y las referencias que se encontraba en la expresión oral. Fue una señal a todos los nooks'llel país, pues el periódico había un número de propagación nacional incondicional de los lectores (sin embargo pocos han leído que la primera página). Que el número de Scinteii pero luego desapareció de las bibliotecas públicas. El 04 de diciembre 1989 Ceausescu asistieron a la reunión con una delegación de Moscú conducătorilor países que participan en el Pacto de Varsovia, y fue recibido por separado por Mijaíl Gorbachov. El líder soviético le dio información sobre el resultado de una reunión que tuvo con George HW Bush en Malta. Cronología de los últimos 80 días del régimen de Ceausescu 02 de octubre - Nicolae y Elena Ceausescu hizo una visitaTrabajo en el condado de Ialomita. Visitar la industria alimentaria en las unidades de capital (el habla). 04 de octubre - Nicolae y Elena Ceausescu hizo una visita de trabajo a ICS, la ingeniería tecnológica. 05 de octubre - Trabajo en la reunión del Comité Central, RCP (voz). 6 al 08 octubre - Nicolás Ceausescu involucrados en festivităţile domicilio social en Berlín para conmemorar 40 años desde el establecimiento de la RDA (la fecha de inicio de la disolución del régimen comunista en este país). El 7 de octubre las reuniones celebradas con el Secretario PC Zhivkov y Honecker y vietnamita. 09 de octubre - Nicolae y Elena Ceausescu hizo y visita aquírc no, la comida en los mercados de capitales. Reunión con Yasser Arafat. 10 de octubre - Nicolae y Elena Ceausescu hizo una visita a los mercados y centros de investigación. 12 de octubre - Reunión Ejecutiva del Comité Político. el CC del PC. Reunión con el comité de dirección económica de América-Rumano (discursos). 14 de octubre - Nicolás YElena Ceausescu y participar en la inauguración de la decimoquinta edición de la Feria Nacional de Bucarest (TIB) - Nicolae y Elena Ceausescu hizo una visita a Bistrita-Nasaud (discursos). 16 de octubre - Nicolás y participar en una manifestación popular en Bistrita, recibiendo delegaciones de los países socialistas queTIB (voz). 18 de octubre - Nicolás Ceausescu relacionados con la reelección de telegramas, el Pacto de Varsovia reunión (conferencia). 19 de octubre - Recepción: 20 de octubre el enviado de Irán - Reunión de la Ejecutiva del Comité Político. el CC del PC. (Discurso). 21 de octubre - Elena Ceausescu Consejo Nacional de Ciencia silla Plenoy Educación (Elena discurso de Ceausescu). 23 de octubre - Recepción: el representante de Chipre (voz) 24 al 25 octubre - El Pleno Ampliado del Comité Central del Partido Comunista, Nicolae Ceausescu ha exposición "Los problemas del socialismo, el trabajo de censura ideológica, política y educativa , las revoluciones conştiiţei desarrollotrenza, formando el nuevo hombre, constructor del socialismo y el comunismo en Rumania. "26 de octubre - Nicolae y Elena Ceausescu hizo una visita de trabajo a la capital, apareció en los datos de la cosecha versión falsa (" chispa "," Romania Libera ", etc) 27 de octubre - Nicolae CeausescuUEM tienen un discurso en la Asamblea Nacional Grand (MAN). oct 28 a 30 - Nicolae y Elena Ceausescu hizo una visita de trabajo a Braila, discurso en la reunión, el título de "héroe agraria para Brăila. 03 de noviembre - La aparición de un Elena Ceausescu libros en Siria. 07 de noviembre -Condado de Conferencia del Partido 08 de noviembre - periódicos "chispa", "Romania Libera, etc apoyo a la campaña de reelección de Nicolae Ceausescu como Secretario General, visite el científico y los establecimientos industriales en Bucarest. 09 de noviembre - Bucarest Municipal de Congresos. (Discursoe) 10 de noviembre - Reunión de la secretaria del Comité Central problemas económicos RCP, la aparición de un estándar de libro de Nicolae Ceausescu en Tanzania. 14 de noviembre - Recepción: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, un periodista en China, el desarrollo de tarjeta estándar Nicolae Ceausescu en Bogotá. 16 de noviembre - Entrevista dada la agencia de noticias "Prensa Latina"Nicolae Ceausescu mensaje a los estudiantes. 18 de noviembre - Entrevista para la prensa en la RPD de Corea, apareció en "chispa", "Romania Libera, etc pinturas que representan la Elena y Nicolae Ceausescu. 19 de noviembre - Entrevista Kuwait, cubiertas de libros. 11 20 al 24 - se lleva a cabo + ibsp; XIV Congreso del Partido Comunista Revolucionario. Nicolae Ceausescu y discursos Elena, reunidos en el Primer Secretario de Bulgaria, Alemania Oriental, Afganistán, Corea, Cuba, etc. Congreso reelegirlo Nicolae y Elena Ceausescu, continuando con su culto a la personalidad intensa. 25 de noviembre - Los mensajes de felicitación a Nicolae y Elena Ceausescu. & Nb 27 de noviembreSP - Entrevista a un periodista en Nigeria. 29 de noviembre - Nicolae y Elena Ceausescu está de visita en los sectores industrial y de investigación en Bucarest. 01 de diciembre - discurso ante el Comité Político Ejecutivo. el CC del PC. 2-3 de diciembre - La Cumbre de Malta lleva entre ambos países. 04 de diciembre- Reunión en Moscú entre Nicolae Ceausescu, y Mikhail Gorbachev, durante la participación en la Cumbre de líderes de los estados del Pacto de Varsovia. Se intercambia entre dos réplicas en bruto, terminó con una amenaza desde la solicitud de Mijaíl Gorbachov que su adjunto, NicholasUEM para mejorar las condiciones de vida y el respeto de los derechos humanos. 5 - periódicos de diciembre "Chispa", "Romania Libera, etc han aberrante decreto del Consejo de Estado sobre las becas cada vez mayor de estudiantes, las escuelas y las respuestas de la facultad, de recepción: de Relaciones Exteriores de la RPD de Corea. 8 & nBSP - 10 de diciembre - Las declaraciones de prensa abundan en los países en desarrollo contra Nicolae Ceausescu elogiosos. Declaración y el Programa de ocho puntos en la Iasi rumano del Frente Popular, fue lanzado en forma de manifiesto en Iasi, Bacau, Rumania A partir del 10 de diciembre 1989. 11 al 12 diciembreembrie - Reunión conjunta del Comité de RCP Central, la Oficina Permanente y las secciones de oficina del Consejo Supremo de Desarrollo Económico y Social aprobó los planes de desarrollo económico en 1990, fijado para el 11 de marzo fecha de las elecciones para MAN y los consejos populares y escuchar a uno de Nicolae Ceausescu con información mirar a la reunión de Moscú del Tratado de calVarsovia. 14 de diciembre - Nicolae Ceausescu mantiene un discurso ante la Gran Asamblea Nacional. Un grupo de opositores al régimen dictatorial trató de organizar una acción limitada en Iasi, en la Plaza Unión encuentro de intelectuales, estudiantes y trabajadores, bajo la égida del rumano del Frente Popular. La reunión fue preînt â autoridades mpinat. 16 de diciembre - antidictatoriale y la rotura de los eventos de lucha contra en Timisoara. las fuerzas de intervención lleva a decenas de heridos. Diciembre 17 - Reunión del Comité Ejecutivo Político del Comité Central del PCR del Comité eventos en Timisoara. 12 18 al 20 - oficiales amistad visita y los muertos a la República de IsIrán lamică Nicolae Ceausescu (sin Elena). La visita se firmó-el plazo del programa para desarrollar la cooperación a largo económicos, comerciales y técnicas entre los dos países. 19 de diciembre - En Timişoara se llama a una huelga general y pide la dimisión de Nicolae Ceausescu. El general Stephen Bocio, Jefe de Gabinete, informó en Bucarestque las calles no son gamberros, pero los trabajadores en todas las empresas de Timisoara. Él ordenó a las tropas para entrar en el cuartel. 20 de diciembre - Timisoara es la primera ciudad libre del comunismo. Es el rumano Frente Democrático, el partido político antitotalitaria. Tarde, Nicolae Ceausescu regresó a Rumania. Se dirige a la población, yTelevisión ntermediul, sobre los sucesos de Timisoara, diciendo que son obra de gamberros y no tienen nada en común con la clase obrera. 21 de diciembre - Decreto presidencial establece el estado de emergencia en el condado de Timis. Rally en la capital, convocada por Nicolae Ceausescu se vea interrumpida por grupos de manifestantes, quecomprende el Hotel Intercontinental, la embajada de EE.UU. en Piata Romana. Durante la noche tirando de los manifestantes y emiten el suelo con una armadura. Declaración y el Programa de 11 puntos en Timisoara rumano Frente Democrático, se ha leído desde el balcón de la Ópera desde la mañana del 21 de diciembrebre de 1989. 12 21 al 22 - estaban armados y la confrontación en lugar manifestaciones populares contra el régimen comunista en Arad, Sibiu, Brasov, Cluj-Napoca. Den lugar a numerosas bajas. Diciembre 22 - Alrededor de 24:08 de la tarde, Nicolae y Elena Ceausescu huyó de la Central del Partido Comunista la sede del Comité por un helicóptero. Después de una breve escala en Snagov dosTitu se dejan en la milicia y recuperar. Alrededor de las 18:00 Ceausescu se toma y se deposita en una unidad militar de Targoviste. Coloque la primera reunión del Frente de Salvación Nacional, integrado por los viejos comunistas y disidentes, encabezados por Ion Iliescu. peleas callejeras llevará a cabo en las principales ciudades de Rum & Acirc; España. El 24 de diciembre de Rumanía se proclamó la revolución. El 25 de diciembre, tras un juicio organizado por el Tribunal Militar Extraordinario NSFC, Nicolae y Elena Ceausescu son condenados a muerte por fusilamiento. El premio se entrega el mismo día alrededor de las 15:00. En la tarde del 30 de diciembre comoCeausescu davrele están enterrados en gran secreto en el Cementerio Ghencea en Bucarest. Eventos en Timisoara, alimenta las revoluciones Un tímido intento de protesta contra el régimen combinado con la alegría de un rumano en habilidades de fútbol un campeonato del mundo (3-1 victoria en la nacióncional Dinamarca hizo después de 20 aniRomânia a participar de nuevo en un mundo que en Italia), que fue dispersada por agentes de seguridad se habían infiltrado entre los estudiantes trabajadores. Para la empresa más grande en Timisoara, UMT, algunos trabajadores trataron de lograr una protesta y la popularización de la épocaS, pero gestionados de seguridad calmar los espíritus. El 11 de diciembre de 1989, el tema político "Panorama" en un canal de televisión de Budapest fueron emisión de vídeo de Timisoara, llevándolo a un primer plano la reforma de la cura Laszlo Tokes, pidiendo apoyo para que no circulancorre la parroquia. Hasta la fecha 15 de diciembre 1989, los feligreses y un pequeño número de ciudadanos de la ciudad han visto en la parroquia de María. Esa noche, los empleados de seguridad, los participantes intentaron arrestar a civiles, enfrentamientos estallaron, pero no disponen de amplias o extensivas.El 16 de diciembre una protesta estalló en Timişoara en respuesta al intento del gobierno para desalojar a László Tőkés reformada pastor. Pastor había hecho comentarios críticos del régimen recientemente en los medios de comunicación internacionales y el gobierno consideró que inciten a la citación étnicos odio [editar]. Gob peticiónsu obispo o destituido de su cargo, por lo que le priva del derecho a vivir en el apartamento que tenía derecho como pastor. Los feligreses se reunieron alrededor de su casa, para protegerlo del acoso y la descarga. Muchos espectadores, incluidos los feligreses de una iglesia bautista cercana, se unió a la protesta, sin darse cuenta de los detallesy sus partidarios aprendido de el pastor que era un nuevo intento del régimen comunista para restringir la libertad religiosa. Cuando se hizo evidente que la gente no va a desaparecer, el alcalde, Pedro borla hicieron declaraciones que sugieren que no debería ser examinada de nuevo en Tőkés su puesta en libertad. Aquí yRC, n, mientras que la multitud crecía amenazante, y desde que Peter Mot se negó a confirmar la declaración del ministro contra el desalojo, la multitud comenzó a cantar consignas contra. En consecuencia, la policía y las fuerzas de la Securitate entró en escena. A las 7:30 de la tarde, la protesta ha crecido, porquepasando inicial en el fondo. Algunos manifestantes intentaron incendiar el edificio que albergó el comité municipal del Partido Comunista Rumano (PCR). Securitate respondió con gas lacrimógeno y chorros de agua, mientras que la milicia ha recurrido a la fuerza y arrestar a muchos. Se movían en torno a la Catedral de Mitropolitane y lo abandonó a una marcha de protesta por la ciudad, se enfrentó de nuevo por las fuerzas de seguridad. protestas continuaron al día siguiente, 17 de diciembre. Los manifestantes entraron en el Comité del Condado de la ventana y la tiró documentos del Partido, folletos de propaganda, los escritos de Ceauşescu y otros símbolos de bienestarfuncionarios comunistas. Ellos trataron de quemar el edificio nuevo, pero esta vez fueron detenidos por unidades militares. Importancia de la presencia militar en las calles puede ser una sola: las órdenes vinieron de más alto nivel, tal vez incluso de Ceausescu. Ejército no para restablecer el orden, logrando transformarse en un en TimisoaraHelecho: tiros, las víctimas, la lucha callejera, quemando coches, vehículos blindados llevar a las fuerzas de seguridad armados y tanques. Después de las 20:00, los disparos de Liberty Plaza de la Opera, incluyendo la carretera de Puente Decebal, y la Ruta Lipovei GIROC. Tanques, vehículos blindados y camiones estaban bloqueando el acceso a la ciudad, mientras que cs helicópteros patrullaban la zona. Después de la medianoche las protestas disminuyeron. Ion Coman, Ilie y Mateo Bocio Stephen inspeccionar la ciudad. Mientras tanto, en Bucarest el 17 de diciembre de 1989, Ceausescu ha obtenido la aprobación del Comité Político Ejecutivo usar la fuerza para suprimir la revolución en Timişoara.Pe 18 de diciembre a las 20:15, Nicolás Ceauşescu éste se reúna en su residencia en Spring Street (Bucarest) sobre la gestión de personas clave del Estado, que se reunió todo: Marin General Neagoe, jefe de la seguridad y el guardia Will (que acompañó a Ceaucescu a Irán, junto Ministro de Relaciones Exteriores Stoian Ion). Está presente en alrededor de 8,30Vasile Milea General (Ministro de Defensa), y poco después, Tudor Postelnicu (ministro del Interior) y el general Iulian Vlad (jefe de DSS, que Ceausescu había última consulta). avión presidencial despegó a las 9,30 y por primera vez, es acompañado en todo el país y sobre las aguas territoriales del Mar Negro & nbsp; cuatro tipo de combate MIG, que en repetidas ocasiones y regresar el 20 de diciembre. En la mañana del 18 de diciembre, el centro de la ciudad estaba custodiada por soldados y agentes de seguridad vestidos de civil. Mot alcalde convocó a una reunión del partido en la universidad, con el fin de condenar los actos de vandalismo "anteriores días.También decretó la ley marcial, que prohibía a viajar en grupos de más de dos. Desafiando la prohibición, un grupo de 30 jóvenes fueron enviados a la Santa Catedral de la Trinidad, donde ondeaban banderas del emblema tricolor tăiaseră Comunista. Se espera que atraiga en ellos, se puso a cantar y bdquuno, ¡Despierta, rumano, una vieja canción patriótica que fue prohibida en 1947. De hecho los disparos, algunos murieron, otros resultaron gravemente heridos, mientras que algunos tienen la suerte de escapar. La misma tarde, 43 cuerpos de los muertos a tiros en la demostración, sino también de algunos heridosy el funcionamiento del Hospital del Condado, fueron robados de la morgue del hospital y llevado a Bucarest para las marcas de la represión se borran. Los cadáveres se incineran en el crematorio "cenizas" de Bucarest, las cenizas se recogieron en cuatro contenedores de basura y luego dados de alta en la boca de un canal situado en la localidad Popesti-Leordeni Ilfov. (Para más detalles ver: Operación Rosa.) El 19 de diciembre, Stefan Radu Balan y Bocio visitaron la fábrica de los trabajadores Timisoara, pero no para determinar a seguir trabajando. El 20 de diciembre, enormes columnas de los trabajadores entraron en la ciudad. 100.000 manifestantes ocuparon Plaza de la Ópera (actualmente "Victoria & RDQUO;) y empezó a gritar consignas contra el gobierno: "Somos un pueblo", "El ejército está con nosotros", "No tengas miedo, palas Ceausescu." En el foyer del Teatro Nacional de Timisoara algunos ciudadanos valientes creará rumana Frente Democrático, un programa político que los reclamos regresó a la AFLque en el mercado. Mientras tanto, Emil Constantin Dascalescu bobu y fueron nombrados por Elena Ceausescu (Nicolae Ceausescu era entonces una visita a Irán) para reunirse con una delegación de los manifestantes, sin embargo, se negaron a cumplir las demandas humanas y la situación se mantuvo y aquírc, no ha cambiado mucho. El 20 de diciembre, los trenes cargados de obreros de las fábricas de Oltenia llegó a Timisoara. El régimen trató de utilizar para aplastar las protestas, pero finalmente se unieron a Timisoara. Un trabajador explicó: "Ayer, nuestra fábrica director y un funcionario del partidositio nos reunimos en el patio, nos dio los clubes de la madera y nos dijo que los húngaros hooligans y devastadora Timişoara y que nuestro deber es ir allí y ayudar a reprimir a las manifestaciones. Pero ahora me doy cuenta que no es verdad. "Poco a poco la situación está bajo control de las autoridades. Varios militaresMe empezó a fraternizar con los manifestantes. Al final del día, Timisoara es declarada ciudad libre por los manifestantes. Ampliación de las protestas en otras ciudades de Los actos comenzarán el 21 de diciembre y Ceausescu en las siguientes ciudades: Arad. A partir de diciembre de 18 a di22 de diciembre se envió a mí, a su vez, de Elena Ceausescu tres dignatarios políticos más importantes en Arad - molestias Cornel, Estado Ejecutivo del Comité Político, Elías de Mateo, secretario de propaganda fresco y Radu Constantin CC cuestiones secretario de CC MI, la seguridad y la policía - además, el 20 de diciembre, el teniente general. Ilie Ceausescu, el diputadoMND Consejo Político y jefe del Ejército, el hermano de Nicolae Ceausescu, mr. Badalan, jefe de la División de Oradea. Entraron en el comité del partido del condado, fue recibido por el primer secretario Helen Pugna PCR. Su última actuación en el "Plan de Cooperación Individual Tru Pen restaurar gravemente alterada en la Orden Públicas de la Ciudad yArad Condado. "Comando se formó un solo condado, con los siguientes miembros: primera secretaria Helen Pugna Secretario Nicholas Angheloiu problemas de organización, comandante de la guarnición de Arad, mr. Dumitru Marcu Inspección Jefe de MI, et al. Salceanu Gregory, jefe de la milicia Condado de Arad, et al. Cioflică Michael y el Jefe de Estado Mayor de la GuardiaPatriótica, col. Liviu Stranski - vino y secretario del Comité Central y otros RCP Matt secretario Elías del CC del PCR, Radu Constantin. En la noche del 20 de diciembre fueron escritos en varios edificios en el centro de consignas contra el régimen comunista. El mismo día, fueron dispersados muestra de solidaridad con las protestasTimisoara, Calle Eminescu. Anticeuşiste escritos en los muros y las vallas fueron retiradas inmediatamente por la policía, el desfile boo. En la tarde del 20 de diciembre de personas se reunieron en plazas y calles en grupos y mostró en silencio. En la mañana del 21 de diciembre, a partir de las 07:40, las montañascitorii de la relojería industrial Empresa, después de un apagón dejó de trabajar y salió de una manera organizada en la calle para protestar contra el régimen de Ceausescu. Su líder era Danila Onofrei trabajador. A ellos se unieron los trabajadores de otras empresas grandes Arad (empresa textilde TAU, Coches de fábrica, integrada Procesamiento de madera), y comenzó una marcha de protesta hacia el centro de la ciudad (en 8). Cerca de la columna central de los trabajadores fue ordenado por el ejército con una andanada de disparos dirigidas al cielo. Los manifestantes no tenían miedo, pero sometida a los soldados, donde comenzaron los manifestantes pacíficoscontra el régimen. Más tarde, el comité local se formó por primera vez en Arad rumano Frente Democrático, que incluía revolucionarios: Voicilă Valentín Mircea Crisan, Danila Onofrei, Dima Trajano Gurilă Constantino, Claudiu Kish, Maria Popa Groşan Tito, George Tasca, Nemes Gavrila , Ramona Óbolo consejo de Corina, Timar Trajano, GeorgiaCNAE Onofraş Basilio Alexander. Cuando cae la noche, los manifestantes fueron dispersados de más de 80.000 permanece en el centro a tan sólo 100 de los revolucionarios, contra los aproximadamente 1.000 soldados. Algunos miembros de un solo comando, en primer lugar Elías Badalan Mateo, Marcos y Demetrio Heredeanu quería liquidar pmanifestantes e, pero se encontraron con la oposición o la pasividad y la primera secretaria Helen Pugna de los comandantes militares, al igual que el sr. Neculae Diaconescu. Buzias (en 9), Sibiu (21:45), Cugir (a 11), Targu Mures (11:30), Caransebes, Hunedoara, Resita (a 12), Brasov (13 horas), Ghimbav Fagaras, Cluj-Napoca(A 15), Cisnadie (a 18), Nădrag (condado Timis, a las 18.45 horas), Alba (a 22,14). En relación Buzau manifestaciones comenzaron en la mañana (11.00 to 23:30 ), que se extiende hasta la tarde cuando empezaron a disparar. Dos días más tarde la ciudad en los tanques y vehículos blindados para restaurarBilly solicitud. El tiroteo ya han durado dos días, pero en forma esporádica y la Corte Buzau fue quemado para destruir ciertos registros. Buzau helicópteros militares cielo y MIG ocurrido en los sitios de punk Unidad de Aviación (cerca de Buzau). Fueron muertos y heridos en esos días. En su memoria se erigió un monumento en el mercado de SíLa pobreza, en el Palacio Municipal, con una placa con los nombres de muertos y desaparecidos. Consecuencias de Bucarest eventos Timisoara fueron descritas en revistas de noticias de radio Radio Europa Libre y la Voz de América, escuchado subrepticiamente a rumanos y por el montantevolver a casa para NTII las vacaciones de Navidad. Volver en Irán el 20 de diciembre de 1989, Ceausescu en el país se encuentra con daños. A las 19:00 el 20 de diciembre, dio un discurso televisado, transmitido desde un estudio TV situado en el edificio del Comité Central,en el que calificó a los que protestaron en Timisoara como enemigos de la revolución socialista. La propuesta de alcalde Barbu Petrescu se convocó el 21 de diciembre alrededor del mediodía una gran manifestación por objeto expresar el apoyo público de líderes de los partidos estatales y . Hablando de BALCOvacío del Comité Central (CC), Ceausescu planteó una serie de logros de la "revolución socialista" y "multilateralmente desarrollada sociedad socialista" en Rumania. Población, sin embargo, permaneció indiferente, sólo las primeras filas el apoyo Ceauşescu con él en el canto y vítores. La falta de comprensión de los acontecimientos y la imposibilidad detratar la situación volvió a salir cuando le ofreció, en un acto de desesperación, el aumento de los trabajadores salarios por un monto de 100 lei por mes, y continuó para elogiar los logros de la "Revolución Socialista", no entendido de que otra revolución estaba teniendo lugar incluso tiene ante sí. "Mucho tiempo no se sabía que" heridot 'Ceausescu rally 21 de diciembre 1989. No fueron tan amables y carácter que blandía el fondo. Ahora sabemos que esto se debe a grupos que han Timisoara a Bucarest. "movimientos bruscos procedentes de la periferia de la asamblea y el sonido de los petardos manifestación se tornó en un caos. Asustado al principio, muchosél trató de difundir. Algunos participantes en la reunión se reunieron cerca del Hotel Intercontinental y comenzó una protesta que luego se convirtió en una revolución. Posteriores intentos de Ceausescu para recuperar el control de la multitud con la fórmula como "Hola, hola!" O & nbsp, "sentarse en silencio en sus asientos!" fueron sin efecto. Direct TV Transmisunea fue înreruptă para estos momentos. Gran parte de la multitud dejó las calles, el mercado se mantuvo activistas del partido, los miembros de los guardias patrióticas, los soldados vestidos con las personas más leales del dictador civil. Después de unos minutosCeausescu fue capaz de continuar su discurso, prometiendo aumentos de salario y pensiones, y luego regresó en el interior del edificio de CC. Las personas que habían abandonado el pánico del mercado, arrojó al suelo las banderas y pancartas con consignas. Muchos de ellos se reunieron en las calles que rodean el Palacio de mercado, y comenzóconsignas contra Ceausescu y gritando: "¡Abajo el dictador!", "Muerte al asesino", "Somos un pueblo, abajo el dictador!", "Ceausescu, que son los criminales de Scornicesti". Finalmente, los manifestantes invadieron Kogalniceanu, justo en el corazón de Union Square, la plaza RosettiPlaza Romana. La estatua de Miguel el Valiente, cerca de la Universidad de Bucarest, un joven agitando una bandera tricolor sin el emblema comunista. Por la tarde, Nicolae Ceausescu celebró una teleconferencia con el primer destello del condado secretarios de comités del Partido, en la que hablaba casi exclusivamente, declararY, los últimos días son prueba de que los eventos organizados y dirigidos de acción, con el fin de desestabilizar el país, y en contra de la integridad y la independencia de Rumania. General ha decidido movilizar de Gulu Partido y el Estado, todas las fuerzas armadas (milicia, Seguridad, mi bilitación unidades). & Nbsp: "Debemos denunciar y rechazar enérgicamente esta acción y la liquidez. El problema no sólo se plantea tan pronto como la liquidación de estas acciones conjuntas contra la integridad, la independencia, la construcción socialista, el bienestar de la gente. "Además, ordenó a formar en cada uno + icirco; ntreprindere a nivel de departamento, de los "grupos de defensa." Su monólogo fue interrumpido brevemente por dos participantes: el Primer Secretario del Condado de Cluj, Constantinescu, que pidió - incluso por unos pocos días "- el establecimiento del estado de emergencia y en Cluj-Napoca, y primer secretario del condado brila, Lungu, informó militarmente "camarada genes Secretario ral, informamos que las fosas nasales recibe en poder de los comunistas, los trabajadores han expresado su indignación y condena total nifestările decidí lución elementos de respuesta. Aquí el trabajo se lleva a cabo con normalidad y decidió tareas plan. Ases que le hará gurampara cumplir con todo indicaba que nos has dado. Ya he terminado, señor. "Con el tiempo, en Bucarest a más gente salió a la calle. A partir de las 18 para iniciar la represión real que duró hasta el día siguiente, tres de la mañana. Los manifestantes - desarmados y desorganizados - se phoc / recibidos por soldados, tanques, pestañas, oficiales USLA (unidad especial de lucha contra el terrorismo) y oficiales de seguridad vestidos de civil. La represión comenzó a la medianoche, al mando del general Vasile Milea, ministro de la Defensa Nacional. Se señaló a la multitud desde los edificios, calles laterales y tanques. ¿Seregistrado muchos heridos de bala, puñaladas, malos tratos, aplastando a los vehículos militares. TAB tomó mucho cerca del Hotel Intercontinental. Los bomberos bloquearon la multitud con chorros de agua de gran alcance y de la milicia de latir y la gente de detención. Los manifestantes lograron construir una barricada de defensa contra restauranteiu Danubio, que duró hasta la medianoche, pero finalmente fue asesinado por las fuerzas de seguridad. Los capturados fueron detenidos los puntos de recogida (una de ellas antes de Negoiu hotel y otro en el espacio antes ex Ministerio de Comercio Exterior - Estación de Mercado carro Univ.ersidad), tomada de identificación y registro en la meseta de las antiguas milicias de la capital, y trasladado luego a la prisión de Jilava. La represión ha hecho muy difícil sobre todo después de lanzar el rumor de la Piata Romana hombre de confianza que muchos de sus colegas fueron apuñalados con un destornillador. En un momento dadodado todos los pasajeros que se bajó a la estación de metro de Plaza Universidad (incluyendo mujeres, ancianos y niños) fueron abusados. Los capturados fueron golpeados, arrastrados, obligados a dormir sobre el vientre, unos más que otros en las pilas. disparos continuos se escuchó hasta las 3:00 horas de la mañana en la que parecen supervivientescalles sitio. Después de reprimir la revuelta, la sangre se lavó caldarâmul bomberos coches y saneamiento. Heridos y los muertos fueron transportados principalmente por el Instituto de Medicina Forense, Hospital de Emergencias del Departamento de Neurocirugía del Hospital Hospital esquina Gheorghe Marinescu. Fiscal Generalerală prohibido y Dirección autopsierea Sanitarăau víctimas fallecidas. Fue condenada - como se ha hecho con los revolucionarios asesinados en Timisoara - la quema de cadáveres, pero esta orden no se ejecutó. Penas Balance: 50 muertos, 462 heridos, detenidos y transportados 1245 a la cárcel y. Nicolás y ELena Ceausescu se quedó aquella noche en el edificio de dormitorios especialmente entrenados en el Comité Central de RCP para ser informado sobre el desarrollo de eventos operacionales y da instrucciones para la acción. Hacia la una de la noche, Iulian Vlad Vasile Milea y le informó de que Nicolae Ceausescu fue la zona central de Bucarest causados por los manifestantes. Las pruebas acerca de los acontecimientos de ese día son las fotografías tomadas desde helicópteros y enviados a la zona y los turistas son sobrevolados el Hotel Intercontinental de la torre, situada cerca del Teatro Nacional y frente a la Universidad de Bucarest. Ceausescu se clasifican en la supresión de las noticias seAnge manifestaciones el día anterior llegó pronto a toda la población de Bucarest. Muchos supervivientes de la masacre huyeron a las zonas industriales del centro donde los trabajadores han informado del incidente. Régimen previsto organizar reuniones de los trabajadores en empleos que sondeclarados culpables de "actos hooligan" y la desestabilización. De acuerdo con informes posteriores, los trabajadores se negaron, y, en cambio, comenzó a organizar protestas contra el régimen y más amplio. Alrededor de las 7:00 am, Elena Ceuşescu fue informada de que un gran número de trabajadores de muchos polígonos industriales, avanzando hacia el centro de Bucarest. Baricadele milicias que tuvo que bloquear el acceso a Plaza de la Universidad y la Plaza de Palacio ha demostrado ser ineficaz. A las 9:30 am, Plaza de la Universidad estaba lleno de gente. presión inmensa masa de manifestantes, las fuerzas armadas (las unidades del ejército, la policía y de seguridad) empezó a fraternizar con los manifestantes. Por la mañana,en alrededor de 9,30 de Defensa Ministro Vasile Milea suicidas cometidos (pero algunos argumentan ahora, que habría sido asesinado por orden de Ceausescu). 9.45 En el comienzo de la reunión de emergencia del Comité Ejecutivo Político del partido, que no han logrado llegar a una decisión unánime para disparar a los manifestantes. Finalmente se decidiót decretar el estado de emergencia en todo el país. El decreto fue leído y repitió varias veces en la radio (a 10,11), y luego en la televisión (10.50). Inmediatamente después de leer el decreto, las órdenes de Ceausescu, la noticia se anunció que Milea fue declarado culpable de traición a la patria, y se suicidó para escapar de las consecuencias. El más popular tEORI fue que Milea fue asesinado en respuesta a su negativa a cumplir las órdenes de Ceausescu. Una investigación posterior llevada a cabo por la exhumación del cadáver encontrado en noiembrie2005, que en realidad se suicidó con un arma oficial de transmisionşti, Marius Tufan. Ha publicado y si esa intención no fue suicidio, sino un desafío de estrellasy la incapacidad, pero la bala ha cortado una arteria, causando su muerte en breve. Esta hipótesis se contradice con el hecho de que el ex ministro de Defensa no se ha disparado la bala en los Estados u otras partes del cuerpo, pero nevitale escuchar. Al enterarse de que Milea se había suicidado, Ceausescu nombrado como Ministro de Defensa informeVíctor Stanculescu. Generales y otros funcionarios de la sede ubicada en Washington DC son conscientes de su nombramiento Stanculescu que seguir las órdenes que imparta. Stanculescu - después del testimonio posterior - aceptó, pero comenzó a jugar un doble juego: por un lado un par de mostrar lealtad dictatorial y por el contrario comenzó a accionesque puede ser caracterizado como un golpe de Estado. A las 10:07 ordenó a las tropas a retirarse a sus cuarteles y al Congreso Nacional con los manifestantes. Después de 10 horas, procedentes de las calles laterales, la multitud comenzó a ocupar el puesto del mercado de CC. Por lo tanto, a las 11 había alrededor de 50.000 personas en el mercado, y estoy teniendo ursu compañero número aumente a más de 100.000. Alrededor de las 11:30, tomó un tubo de Ceausescu y trató de abordar mulţumii desde el balcón del edificio Comunista Comité Central del Partido, pero fue recibida con una ola de desaprobación y enojo. Helicópteros para compartir, mostrar (que no llega a muchos debido al viento desfavorable)al no pedir a la gente a convertirse en víctimas de la desviación de los intentos de "reciente" de ir a casa y disfrutar de la fiesta de la Navidad. equipo de señalización de la CD basado no sólo transmite sus órdenes Stanculescu, lo que impidió el orden de clasificación. Eftimescu disponibles movimiento en el Palacio de la República en blindadosDC registrada de entrada a ser ejecutado. Al negarse a ejecutar las órdenes de la represión de Ceausescu, quien fue comandante en jefe, Stanculescu consciente de la voluntad popular expresada por millones de rumanos que se encontraban en las calles y se manifestaron contra el régimen. Historia Scurtu Juan escribe: "Los genesralul Stanculescu tomó sobre sí los poderes del Comandante Supremo, que, de acuerdo con la Constitución, el Presidente de la República Socialista de Rumania. Esto ha llevado a algunos historiadores y los estimados no-histórico que Stanculescu dio un golpe de estado y apoyados en el ejército tomó el poder político en Rumania. Un análisis, aunque sea brevela situación de ese día de 22 de diciembre 1989 significa que esas notas telefónicas no fueron el resultado de una situación creada por el general Stanculescu, pero la gran masa de gente que se convirtió en dueña de la calle. En ese contexto, el ejército no podía hacer frente a cientos de miles de personas, nadie había hecho durante el día de 22 de diciembre como, Cuando Ceausescu seguía en el poder y menos aún se puede hacer ahora, el sentimiento de victoria dio a los rumanos y coraje. A las 13.30, Nicolae Ceausescu, se ha abandonado y ya no cumplen con el poder como comandante en jefe, ni el secretario general del Partido Comunista ni la República Socialista de Rumania Presidentetomar. El líder del golpe de estado significa quitar del poder, pero en ese tiempo Rumania no era un líder. En consecuencia, el general Stanculescu contra la que había de dar el golpe, porque tal acción - si era su intención - sin objeto. A las 13.30, el informe llama mensajeroUEM como Ministro de Defensa Nacional, el Ejército emitió una orden que sea coherente con la situación concreta ". A su vez, el ex general Víctor Stanculescu comentó:" Yo estaba corriendo entre dos pelotones: una de Ceausescu y los revolucionarios ". Stanculescu los" elegidos "apoIliescu y los grupos políticos tratando de tomar el poder. Ceausescu Al ver que no edificio no puede abandonar el mercado, ficha, o por túneles subterráneos (que se rompieron), Marin General Neagoe Will División de Seguridad Comandante (que garantizar la seguridad de la sede de CC), llamado en helicópteros para eliminar Ceausescuellos. General Stanculescu habló con el general ruso Joseph Comandante de Aviación, que envió dos helicópteros, pero sólo uno logró aterrizar en la terraza del techo del edificio, DC. Además de los cónyuges Ceuşescu y sus guardaespaldas, obtener el helicóptero piloteado por Vasile Malutan dos dignatarios comunistas: Emil bobu y Manescu Manea., Ceausescu quería escapar en helicóptero desde uno de los tres puntos secreto mando militar en el país (probablemente en un búnker en el Pitesti, luego gritó que "el punto atómica" en un comunicado de la televisión de libre acceso), pero ya tienen la Ayuda general del comandante de la Fuerza Aérea de Rusia, quien poco después de que pedí; Cierre del espacio aéreo rumano. espacio aéreo del país fue inicialmente cerrado ya que las pantallas de radar comenzaron a aparecer decenas, cientos, miles de blancos aéreos que parecía venir de la dirección de los países vecinos. Estos objetivos demostrado ser falsos, fueron parte de una guerra electrónica. Alrededor de las 12:30 af Televisióna mayoría ocupados por los revolucionarios. A las 12:51 Ion Caramitru y poeta Mircea Dinescu, entre muchos revolucionarios, se dirigió a los espectadores, anunciando dictador en ejecución, y los dedos formando la letra V (signo de la victoria) se han pronunciado la famosa frase: ¡Hemos ganado! Última momentos del antiguo régimen y la instalación Después de ejecutar la nuevaCeausescu del edificio del Comité Central del caos en las instalaciones de Bucarest, precedido por un estado de euforia general. Desprovisto multitud invadió el Comité Central Comunista y funcionarios de las oficinas están destrozadas. objetivos preferidos son los retratos del dictador y su obra y su esposa, arrojado por la ventana como un signo de éxito ydesprecio. Poco después, alrededor de las 12:50, rumano vuelve a la televisión. Dinescu y Mircea Ion Caramitru parecen dirigirse a un grupo de revolucionarios, anunciando dictador huyó exaltado. Caos en Bucarest incluyen todo el país. En el funcionamiento de noticias y dictatoriales ParejaCIRIM, en la mayoría de las localidades en Rumania hubo manifestaciones espontáneas de protesta contra el régimen de Ceausescu y su solidaridad con la revolución. En algunos eventos tales personas atacaron a las partes y los gobiernos estatales y estaciones de policía. Algunos trabajadores fueron linchados por la milicia. Petre Roman leer desde el balcón de la CC & I Declaración de RCPcirco, en tres puntos "Frente de Unidad Popular, que se lee en torno a las 15:00 y en la televisión. Por la tarde, tres centros de poder están emergiendo: la televisión, donde había Mircea Dinescu, Ion Caramitru, y cada vez más importante personaje, llegó después de las 14:00, Ion Iliescu, la rumana Comité Central del Partido de la sede, donde se encontraban enimbuido de un partido revolucionario, y el segundo grupo de Ilie Verdet, que trató de formar un nuevo gobierno, pero después de tan sólo 20 minutos para cortar, siendo abucheado por la multitud: "Sin el comunismo!"), y el Ministerio de Defensa donde es el género. Stanculescu Víctor). Por último, el grupo se mueve Iliescuen el CC del PCR, se pronuncian discursos, a continuación, a su vez en la tele, ponte en contacto con el género. Stanculescu, y alrededor de las 23:00 horas se anuncia el establecimiento del Consejo Nacional del Frente de Salvación, el nuevo cuerpo de poder. Opinión pública internacional, los líderes de los países han comenzado a enviar mensajes de apoyo a la revoluciónRumana. Ellos enviaron mensajes de apoyo: EE.UU. (el presidente George HW Bush), URSS (el presidente Mijaíl Gorbachov), Hungría (Partido Socialista Húngaro), el nuevo gobierno de Alemania Oriental constituitul (en ese momento las dos Alemanias uniseră todavía no), Bulgaria (Petar Mladenov, secretario general del Partido Comunista Bulgar), Checoslovaquia (Ladislav Adamec, líder de la Checoslovaquia Partido Comunista y Vaclav Havel, un escritor disidente, líder de la revolución y el futuro Presidente de la República), China (canciller), Francia (Presidente François Mitterrand), Alemania Occidental (Ministro Hans Dietrich Genscher Exteriores)sede de la OTAN y la OTAN (Secretario General Manfred Wörner), Reino Unido (el primer ministro Margaret Thatcher), España, Austria, Holanda, Italia, Portugal, Japón (Partido Comunista de Japón) y la República Socialista Soviética de Moldavia. apoyo moral fue seguida por la ayuda material. Grandes cantidades de alimentos, medicinas, vestidoetc integrados, equipos médicos fueron enviados a Rumanía. La prensa mundial ha dedicado páginas e incluso a veces toda las ediciones de la revolución rumana y sus líderes. Contraataque las fuerzas leales al antiguo régimen el proceso de tomar el poder por la nueva estructura política del Consejo Nacional del Frente de Salvación (NSFC)que venían principalmente de la segundo escalón del Partido Comunista todavía no estaba terminado. Con caída de la noche, se dirige tanto en Bucarest (después de 18:30) y en la provincia son atacados con armas de fuego de parte de desconocidos, . Los etiquetados como terroristas, y la gente y el ejército se les llamapara proteger los frágiles logros de la revolución. Algunos disparos simulados son sólo algunos de los dispositivos sólo emiten efectos de sonido y luz. La televisión se transmite de información no verificada, contradictorias, lo que crea confusión y un estado general de la psicosis. A ver muchos muertos y heridos y daños materiales. Laviolentos combates tuvieron lugar, que prosiguió en los siguientes tres días. La nueva dirección, personal Iliescu, la televisión y la radio instó a la población a abandonar las calles de nuevo y para defender las conquistas revolucionarias. Las fuerzas leales al antiguo régimen (equiparado "terroristas"), abrió fuego contra la multitud y atacó a los puntos vitales de la vida socialPolíticos: televisión, radio, teléfono y oficinas de la empresa Libere Presei casa y las oficinas de correos en el barrio de Camp Road, la plaza del Palacio, Universidad y Plaza de la Universidad (uno de la intersección principal de la ciudad) Otopeni y aeropuertos Baneasa, hospitales y el Ministerio de Defensa. Algunos antiguos empleados de forţelLa represión entró en acción, con el fin de crear el pánico y el terror. Algunos nidos son destruidos por unidades terroristas de la antigua Securitate sí, por ejemplo USLA, que actuó con los revolucionarios en la zona de Camp Road, el Ministerio de Defensa y la creación de Estado Mayor. Los incidentes se registran yliteratura militar lamentable calificó de "Friendly Fire" (fuego hecho sobre sus fuerzas). Así, el Aeropuerto Internacional de Otopeni envió refuerzos, pero creo que los defensores se ven amenazados, y abrió fuego contra ellos, matando a alrededor de 50 soldados. A las 21:00 el 23 de diciembre, suncuri unidades paramilitares y algunos se han pasado a proteger el Palacio de la República. armas fueron distribuidas a muchos civiles, que actuaron en colaboración con las unidades del ejército. Departamento de Seguridad del Estado los funcionarios y demás personal de la Policía de Seguridad llegó a "demostrar lealtad a la causa de la revolución" fueron por lo menos a nivelclarativ, la subordinación del ejército, y la coordinación de la lucha tuvo que sufrir. respuesta en la mayoría de los casos exagerados, los que formaban parte de los dispositivos militares, o mixto (compuesto por soldados, los civiles, la guardia de los combatientes patriotas) en lugares en los que se desvían disparos o se supone que es exemuniciones cutau guerra de fuego como resultado la pérdida de vidas y la mutilación grave de decenas de personas. Cualquier movimiento sospechoso (por ejemplo, abrir una ventana o una cortina en movimiento) es disparar municiones de guerra caótica es el argumento de que "los terroristas están pululando y atacando por todas partes, con el apoyo y difusión de la informaciónespecialmente a través de la televisión estatal diversas personas. En la noche del 22 al 23, Jean-Louis Calderón, un periodista de la estación de televisión francesa Canal 5, fue aplastado por un tanque de pistas en la Plaza del Palacio de Bucarest. artículo apareció en el periódico Express: "la superposición y la Dirección de comandos USLAUSLA estaban compuestas de individuos que "trabajó" en varias posiciones cubiertas. Eran estudiantes, graduados y dictador nativos comprometidos en cuerpo y alma. Muchos árabes se sabía con precisión y rincones Bucarest, Brasov y otras ciudades de Rumanía. Para el entrenamiento se dispone de varios centros de formación hanubterane: una era en la zona de Brasov, y otra es parecer justo debajo de la ex comunista Partido del Comité Central, que dio polígono por casualidad un pocos revolucionarios durante los acontecimientos de diciembre. "declaración Chiritescu Sabino:" Yo quiero mostrar que tanto yo como muchos colegas en la unidad de tanques mismo [MU-01 060 de Pan Bucaresttelimon] capturamos a los terroristas árabes (uno de ellos nos dijo que Beirut) armados, que me enseñaron en el Estado Mayor General. Uno de ellos era un estudiante, encontré la ametralladora de calibre 5,62 060 866 UF serie con cadencia embrague, unos 40 cm de largo, ropa de portátiles en: arma parecía hecho de un plástico muy duro, exceptuando el tubo y el mecanismo destá disparando. "El 24 de diciembre, Bucarest era una ciudad en guerra. Tanques, vehículos blindados y camiones continuaron a patrullar la ciudad y puntos de interés que rodean a su protección. En una intersección cerca de los objetivos estratégicos se construyeron barricadas, disparos de armas automáticas continuaron en Plaza de la Universidadestudiantes y profesores en las zonas circundantes en la Estación del Norte (estación de tren principal de la ciudad) y la Plaza del Palacio. víctimas durante la revolución, según datos oficiales, el número de muertes por arma de fuego y mutilaţilor antes de 22 de diciembre 1989, es de aproximadamente siete veces inferior a la de la víctima & scirco; registró a partir de entonces. De acuerdo a los registros a partir de 2005, preparado por la Secretaría de Estado para los problemas de los Revolucionarios (SSPR), institución subordinada al Gobierno rumano, el número total de los asesinados por un pelotón de fusilamiento durante la revolución de 1142 fue, por los heridos y 3138 de los detenidos es hasta 760. Tenercontado no menos de 748 niños, descendientes de los héroes mártires. Los números se refieren sólo a las víctimas que hayan sido declarados, registrados y verificados de acuerdo a la gratitud de Derecho a los héroes, mártires y combatientes que han contribuido a la revolución rumana de diciembre de 1989. A partir de rechizitoriiles producido por los fiscales militares en las filas militares han sido 260 muertes y heridas a 545, y el Departamento de Seguridad del Estado han muerto en incidentes revolución 65 empleados y encontró 73 heridos. militares instituciones que participan en eventos 12 1989 evitarsea facilitar información sobre los marcos de largo tiro o heridos. Después de 22 de diciembre de 1000 fueron detenidos más de 1.500 civiles y soldados, milicia o la Securitate motivar acciones que se desplegarían en contra de la revolución. El Departamento de Usted (MU 0666), la creación del Departamento de Estado de Seguridad, que tieneLa principal misión de custodiar y defender que la dirección del partido arriba y el Estado, sino también los objetivos considerados de importancia nacional, han sido detenidos como sospechosos 341 marcos. Todos los detenidos sospechosos de terrorismo han sido puestos en libertad sin ningún cargo que hacen. Para encubrir los hechos o, simplemente, indiferencia, muchas víctimas enu haber sido registrado. No todos los fusilados fueron enterrados en cementerios formalmente de los héroes, y algunos testigos, pero los detenidos heridos y han preferido, por diversas razones, no hacer declaraciones. Se ha estimado por los fiscales militares que investigaron el caso de que el número de muertos y heridos revolución podría ser considerablemente mayor deCat conoce oficialmente las cifras. Durante el enfrentamiento, en diciembre de 1989 hubo bajas en ambos bandos (los manifestantes y las fuerzas del orden). La mayoría de las víctimas se registraron en Bucarest, las estadísticas de las víctimas de la revolución en diciembre de 1989, dependiente del Ministerio de Salud: Total: 1.104 muertes y lesiones 3321y (221 civiles y militares 663). El 22 de diciembre, cuando se ejecuta en dos Ceausescu fueron 126 muertos y heridos 1.107. En Timisoara: entre 16-21 diciembre, 1973 muertos y 296 heridos después de 22 de diciembre 20 muertos y 77 heridos en Bucarest: al 22 de diciembre, registraron 49 muertos y 599 heridos tras los 22De diciembre al haber sido 515 muertos y 1.162 heridos en Cluj se produjo 29 al 22 12 58 muertos y heridos. En Constanza había 32 muertos y heridos 116. En Sibiu había 61 muertos y más de 100 heridos. Hunedoara seis personas murieron e hirieron a 19.   lista de personas fallecidas en los sucesos de diciembre de 1989 se puede encontrar aquí los héroes de la revolución rumana de 1989. Rumania desde 1989 Ex miembro del Partido Comunista de liderazgo y aliado de Ceausescu, antes de caer a principios de los años 1980 vergonzosa dictador Ion ilialFrontului UEM surgió como presidente de la Salvación Nacional. Frente de Salvación Nacional, integrado principalmente por miembros del segundo escalón del Partido Comunista, de inmediato ejerce el control sobre las instituciones estatales, incluida la información los medios de comunicación, como la televisión y la radio nacional. NSF ha utilizado el control de los medios de comunicación para lanzar ataques en la c /propagandista él contra opositores políticos, especialmente los partidos democráticos tradicionales, que iban a ser refundada después de 50 años de actividad clandestina (Partido Nacional Liberal y Demócrata Cristiano Partido Nacional Campesina). En 1990, Ion Iliescu ha logrado convertirse en el primer Presidente democráticamente electo de Rumanía después de la Segundala Guerra Mundial. Entre marzo 17 a 19 1990 tuvo lugar en Targu-Mures sangrientos enfrentamientos entre la población étnica rumana y húngara. Estos trágicos acontecimientos han sido utilizadas como un pretexto para recuperar una parte de inteligencia independiente (SRI), dirigido por Virgilio Magureanu. La mayoría de foştilLos empleados de Seguridad se hizo cargo de este servicio. Revolución dio a Rumanía un gran solidaridad del mundo exterior. Inicialmente, gran parte de esta solidaridad era inevitable remitido al gobierno Frente de Salvación Nacional. Gran parte de que la solidaridad se hizo añicos durante los mineros y1990 la policía única con los mineros y respondió a las llamadas, Bucarest y brutalizând invadiendo los estudiantes e intelectuales que protestaban Iliescu contra el desvío de la revolución rumana por ex miembros de la dirección comunista, bajo los auspicios del Frente de Salvación Nacional. Iliescu siendo una figura centralla política rumana de ser reelegido para tercer mandato como presidente en 2000 tras el período de 1996-2000 fue presidente de Rumanía Emil Constantinescu. la supervivencia política del fiduciario anterior de Ceausescu mostró ambigüedad de la revolución rumana, el más violento desde 1989, pero una revolución que, acompañado dealgunos parecían no se produce un cambio suficiente. deTraian Adrian Basescu fue derrotado en las elecciones presidenciales de 2004. En 2005, el monumento fue inaugurado Renacimiento Nacional, que conmemora a las víctimas de la Revolución. Desde marzo de 2004, Rumania es un miembro de la OTAN y la UE en el 01 de enero 2007Europa. Instituto Revolución de 2004 Revolución Instituto Rumano fue establecido en diciembre de 1989, el rumano Estado organismo que tiene la intención de estudiar la historia de la revolución. Según una declaración por Lorin Fortuna, un miembro de la dirección de este instituto, "habla de la revolución y que haya sido onbsp; golpe de estado puede tener una connotación jurídica (...) En diciembre de 1989 fue una revolución, como está prescrito por la Constitución, y que niega esa verdad es sujeto a castigo.
Italiana
Rivoluzione rumena del 1989 consisteva in una serie di proteste, scontri di piazza e manifestazioni nel dicembre 1989, che ha portato alla fine del regime comunista in Romania e la caduta di Nicolae Ceausescu. Dimostrazioni di processo sempre più grandi e controversi culminata con l'esecuzioneCeausescu e sua moglie Elena. Prima della rivoluzione rumena, tutti gli altri stati dell'Europa orientale aveva trasmesso pacificamente per la democrazia, la Romania è stato il blocco solo i paesi orientali che ha sperimentato una rivoluzione violenta e il leader comunista furono giustiziati. Prima della rivoluzione & nbsp; Come nei paesi vicini, nel 1989 la maggioranza delle persone in Romania non è stata soddisfatta con il regime comunista. Politica economica e luiCeauşescu sviluppo (compresi i progetti di costruzione megalomane e il regime di austerità progettato per consentire la Romania di pagare l'intero debito estero), è stato considerată responsabile per la carenza nel paese esteso, parallelamente alla crescente difficoltà economiche, la polizia segreta, la Securitate, era ovunque, rendendo la Romania uno stato di polizia. A differenza dei leader del Patto di Varsavia, Ceausescu sostenuto interessi sovietici, ma ha chiesto un politic esterne proprie. Durante il leader sovietico Mikhail Gorbaciov ha parlato dell'attività di megalomania di Ceausescu riforma e culture somigliava la personalità del leader comunista dell'Asia orientale, come la Corea del Nord Kim Il-sen. Nel marzo 1989, alcuni attivisti hanno protestato leader PCRuna lettera della politica economica di Nicolae Ceausescu ("Lettera dei Sei"), ma poco dopo, Nicolae Ceausescu ottenere una significativa vittoria politica: Repubblica Socialista di Romania non riesce a pagare il debito estero di circa $ 11 miliardi, molti mesi prima tempo dittatore che, anchesito rumeno è previsto. Il 11 novembre 1989, davanti al Congresso, le strade Brezoianu e Kogalniceanu a Bucarest, Cluj e gli studenti hanno dimostrato con cartelli di Bucarest "Vogliamo le riforme!" contro il governo di Ceausescu. Gli studenti Mihnea Paraschivescu, Graziano Fox, un economistaDan Căprariu Cluj-Schlachter e altri sono stati arrestati e di indagine da parte lucrătoriiSecurităţii Rahova carcere per propaganda contro la società socialista. Un timido tentativo di protesta contro il regime di qualificazione nazionalità rumena combinata con la gioia di un Campionato di calcio Mondila (vittoria per 3-1 in Front national Danimarca è stata che dopo 20 anni in Romania a partecipare a una Coppa del Mondo di nuovo, come in Italia) è stata dispersa la sicurezza, che si è infiltrata lavoratori cooperative tra gli studenti. Caduta del Muro Berlino nel novembre 1989 e sostituisce il leaderTodor Zhivkov di Bulgaria sono segnali di un clima rivoluzionario in Europa orientale. Tra il 20 e 24 novembre, 1989 tenuto il XIV Congresso del Partito comunista, che - contrariamente alle aspettative opinione pubblica nazionale e internazionale - non ha portato alcun cambiamento nel partito. Ceausescu è stato rieletto segretario generaledi PCR, il partito unico (comunista) in Romania. Inoltre, altri membri del comitato politico esecutivo (Executive Comitato politico) del CC sono stati confermati in carica. Nel suo ultimo discorso al Congresso, ha ricordato Ceausescu e Patto Molotov-Ribbentrop, chiedendo l'annullamento delle sue conseguenze (per impostazione predefinita, il ritorno dell'Unione Sovietica Basala rabbia e la Bucovina settentrionale annessa a norma del presente Patto). Nel dicembre 1989, il giornale scintilla, è la patria del discorso del presidente Ceausescu trascritto tutti gli errori grammaticali e riferimenti che era in espressione orale. E 'stato un segnale a tutti i nooks'llil paese, perché il giornale aveva un numero nazionale di diffusione incondizionata di lettori (ma pochi hanno letto che la prima pagina). Che il numero di Scinteii ma poi scomparve dalle biblioteche pubbliche. On 4 Dic 1989 Ceausescu ha partecipato alla riunione con una delegazione da Mosca conducătorilor paesi partecipanti al Patto di Varsavia, ed è stato ricevuto separatamente da Mikhail Gorbaciov. Leader sovietico ha fornito informazioni sull'esito di un incontro che ha avuto con George HW Bush a Malta. Cronologia degli ultimi 80 giorni del regime di Ceausescu 2 ottobre - Nicolae ed Elena Ceausescu fatto una visitaLavorare nella contea di Ialomita. Visitando l'industria alimentare nelle unità di capitale (discorso). 4 ottobre - Nicolae ed Elena Ceausescu fatto una visita di lavoro a ICS, ingegneria tecnologica. 5 ottobre - Lavorare in occasione della riunione della Banca centrale RCP Committee (discorso). 6-08 ottobre - Nicola Ceausescu coinvolti in festivităţile stabilito a Berlino per celebrare 40 anni dalla fondazione della DDR (la data di inizio della dissoluzione del regime comunista in questo paese). Il 7 ottobre incontri svoltisi con il Segretario PC Zhivkov e Honecker e vietnamita. 9 ottobre - Nicolae ed Elena Ceausescu fatto e visita quirc non, il cibo nei mercati dei capitali. Incontro con Yasser Arafat. 10 ottobre - Nicolae ed Elena Ceausescu fatto una visita ai mercati e istituti di ricerca. 12 ott - Riunione del Comitato esecutivo politico. CC del RCP. Incontro con il rumeno-americano comitato leadership economica (discorsi). 14 ottobre - E NicolaeElena Ceausescu e partecipare l'apertura della quindicesima edizione della Fiera Nazionale di Bucarest (TIB) - Nicolae ed Elena Ceausescu fatto una visita a Bistrita-Nasaud (discorsi). 16 ottobre - Nicolae e partecipare a una manifestazione popolare a Bistrita, ricevendo le delegazioni dei paesi socialisti chela TIB (discorso). 18 ottobre - connessi Nicolae Ceausescu rielezione telegrammi, la riunione del Patto di Varsavia (lezione). 19 ottobre - Ricevimento: Iran inviato 20 ottobre - Riunione del Comitato esecutivo politico. CC del RCP. (Speech). 21 ottobre - Elena Ceausescu National Science presidente del Consiglio Plenume l'istruzione (Elena discorso di Ceausescu). 23 ottobre - Ricezione: rappresentante Cipro (discorso) 24-25 Ottobre - Il Plenum allargata del Comitato centrale del Partito comunista, Nicolae Ceausescu è l'esposizione "I problemi del socialismo, il lavoro di ideologico, politico ed educativo , le rivoluzioni sviluppo conştiiţeitreccia, formando l'uomo nuovo, costruttore del socialismo e del comunismo in Romania. "26 ottobre - Nicolae ed Elena Ceausescu fatto una visita di lavoro nella capitale, appariva nei dati di raccolta di rilascio falso (" scintilla "," Romania Libera ", etc) 27 ottobre - Nicolae Ceausescuescu tenere un discorso alla Grande Assemblea nazionale (MAN). Ottobre 28-30 - Nicolae ed Elena Ceausescu fatto una visita di lavoro a Braila, discorso alla riunione, il titolo di "eroe agrario di Braila. 3 novembre - L'emergere di un Elena Ceausescu libri in Siria. 7 novembre -Contea Party Conference 8 novembre - scintilla 'Quotidiano', Romania Libera, ecc sostegno alla campagna per la rielezione di Nicolae Ceausescu in qualità di Segretario Generale, visitare il stabilimenti industriali e scientifici a Bucarest. 9 novembre - Bucarest Comunale Conferenza. (Discorsoe) 10 novembre - Incontro il segretario della centrale RCP problemi economici del Comitato, l'emergere di uno standard libro di Nicolae Ceausescu in Tanzania. 14 novembre - Ricezione: cubano ministro degli Esteri, un giornalista in Cina, lo sviluppo di standard carta di Nicolae Ceausescu a Bogotà. 16 novembre - Intervista dato agenzia "Prensa Latina"Nicolae Ceausescu messaggio agli studenti. 18 novembre - Intervista per la stampa in Corea del Nord, è apparso in "scintilla", "Romania Libera, ecc dipinti che rappresentano la Elena e Nicolae Ceausescu. 19 novembre - Intervista Kuwait, copertine di libri. 20-24 Novembre - avviene & Ibsp; XIV Congresso della RCP. Nicolae ed Elena Ceausescu discorsi, incontro con il Primo Segretario di Bulgaria, Germania Est, Afghanistan, Corea, Cuba ecc. Congresso ri-eletto lui Nicolae ed Elena Ceausescu, continuando con il loro culto della personalità intensa. 25 novembre - Messaggi di congratulazioni a Nicolae ed Elena Ceausescu. Novembre 27 & nbSP - Intervista con un giornalista in Nigeria. 29 novembre - Nicolae Ceausescu ed Elena è in visita nella industriali e di ricerca a Bucarest. 1 dicembre - intervento al Comitato politico del Comitato Esecutivo. CC del RCP. 02-03 dicembre - Il vertice di Malta svolge USA-URSS. 4 dicembre- Incontro a Mosca tra Nicolae Ceausescu, e Mikhail Gorbaciov, durante la partecipazione al vertice dei leader degli stati del Patto di Varsavia. Viene scambiata tra due repliche di massima, si è conclusa con una minaccia di richiesta di Mikhail Gorbaciov che il suo vice Nicolaescu per migliorare gli standard di vita e il rispetto dei diritti umani. 5 - giornali dicembre "Scintilla", "Romania Libera, ecc hanno aberrante decreto del Consiglio di Stato sulle borse di studio sempre più per gli studenti, le scuole e le risposte di facoltà, di ricezione: il ministro degli Esteri della Corea del Nord. 8 & nBSP - 10 dicembre - le dichiarazioni stampa abbondano in via di sviluppo contro Nicolae Ceausescu elogiativo. Dichiarazione e il Programma di otto punti nel rumeno Iasi Fronte Popolare, fu pubblicato in forma di manifesto a Iasi, Bacau, Romania A partire dal 10 dicembre 1989. dicembre 11-12embrie - Riunione congiunta della centrale RCP Comitato, l'Ufficio di presidenza permanente e sezioni di turno del Consiglio supremo per sviluppo economico e sociale ha approvato i piani di sviluppo economico nel 1990, fissato per il 11 marzo data delle elezioni per l'uomo e consigli popolari e sentire uno di Nicolae Ceausescu con le informazioni guardare la riunione di Mosca del trattato di calceVarsavia. 14 dicembre - Nicolae Ceausescu mantiene un discorso prima del Grand National Assembly. Un gruppo di oppositori del regime dittatoriale cercato di organizzare una limitata azione a Iasi, nella raccolta di Union Square di intellettuali, studenti e lavoratori sotto l'egida del Fronte popolare rumena. La riunione è stata preînt â autorità mpinat. 16 dicembre - antidictatoriale e manifestazioni anti-burst a Timisoara. forze di intervento porta a decine di morti e feriti. 17 dicembre - Riunione del Comitato Esecutivo Politico del Comitato Centrale RCP degli eventi a Timisoara. 18-20 dicembre - amicizia visita ufficiale nella Repubblica di IsIran lamică Nicolae Ceausescu (senza Elena). La visita è firmato termine del programma lungo per sviluppare la cooperazione economica, commerciale e di tecniche tra i due paesi. 19 dicembre - a Timisoara si chiama uno sciopero generale e chiede le dimissioni di Nicolae Ceausescu. Gen. Stephen gozzo, Capo di Stato Maggiore, ha riferito a Bucarestche le strade non sono hooligans, ma lavoratori a tutti le imprese di Timisoara. Ha ordinato alle truppe di entrare nella caserma. 20 dicembre - Timisoara diventa la prima città libera del comunismo. E 'il rumeno Fronte Democratico, partito politico antitotalitarian. Sera, Nicolae Ceausescu ritorno in Romania. Si rivolge popolazione, eTelevisione ntermediul, circa i fatti di Timisoara, dicendo che sono opera di criminali e non hanno nulla in comune con la classe operaia. 21 dicembre - il decreto presidenziale che istituisce lo stato di emergenza nella contea di Timis. Rally nella capitale, chiamato da Nicolae Ceausescu è interrotto da gruppi di manifestanti, checomprende l'Hotel Intercontinental, l'ambasciata Usa in Piata Romana. Durante la notte tirando i manifestanti e dare via la terra con l'armatura. Dichiarazione e Programma di 11 punti a Timisoara Romania Fronte Democratico, è stato letto dal balcone dell'Opera dal mattino del 21 dicembrebre 1989. 21-22 dicembre - erano armati confronto invece e dimostrazioni popolari contro il regime comunista in Arad, Sibiu, Brasov, Cluj-Napoca. Causando numerose vittime. 22 dicembre - Intorno alle ore 24:08, Nicolae ed Elena Ceausescu fuggiti dalla Centrale del Partito Comunista sede del Comitato da un elicottero. Dopo una breve sosta a Snagov dueTitu sono lasciati nella milizia e recuperare. Intorno alle 18:00 Ceausescu è preso e depositato in una unità militare di Targoviste. Posizionare la prima riunione del Fronte di Salvezza Nazionale, composta da vecchi comunisti e dissidenti, guidato da Ion Iliescu. combattimenti di strada si svolgono nelle principali città del Rum & acirc; Spagna. Il 24 dicembre in Romania è la rivoluzione annunciata. Il 25 dicembre, a seguito di un processo organizzato da NSFC eccezionali Tribunale Militare, Nicolae ed Elena Ceausescu vengono condannati a morte per fucilazione. L'aggiudicazione è effettuata il giorno stesso intorno alle 15:00. Nel pomeriggio del 30 dicembre comeCeausescus davrele sono sepolti in gran segreto al cimitero Ghencea di Bucarest. Manifestazioni a Timisoara, scintilla rivoluzione un timido tentativo per protestare contro il regime combinato con la gioia di una capacità di calcio rumeno in un campionato del mondo (3-1 nella nazionezionale Danimarca fatto dopo 20 aniRomânia di partecipare di nuovo in un mondo che in Italia) che è stata dispersa da operatori di sicurezza si erano infiltrati tra gli studenti lavoratori. Per l'impresa più grande a Timisoara, UMT, alcuni operai cercato di raggiungere una protesta e la divulgazione del tempoS, ma la sicurezza gestita calmante spiriti. Il 11 dicembre 1989, la questione politica "Panorama" su un televisore stazione di Budapest sono stati trasmessi video di Timisoara, portandolo alla ribalta il prete riformato Laszlo Tokes, sollecitando il sostegno per non essere stato mossocorre la parrocchia. Ad oggi 15 Dicembre, 1989, parrocchiani e un piccolo numero di cittadini della città hanno visto nella parrocchia di Maria. Quella sera, i dipendenti di sicurezza, i partecipanti civile tentato arresto, sono scoppiati tafferugli, ma non hanno diffuso o estensivo.Il 16 dicembre una manifestazione di protesta scoppiata a Timişoara in risposta al tentativo del governo di espellere László Tőkés pastore riformato. Pastor aveva fatto osservazioni critiche del regime di recente nei media internazionali e il governo ha ritenuto che incitano etnico [senza odio senza fonte]. Gov richiestail suo vescovo o rimosso dal posto, in modo da privarlo del diritto a vivere in appartamento aveva diritto come un pastore. Parrocchiani riuniti intorno a casa sua, per proteggerlo da molestie e di scarico. astanti Molti, tra cui parrocchiani di una chiesa battista vicina, si unì alla protesta, a conoscenza di dettagliei loro sostenitori imparato da pastore che si trattava di un nuovo tentativo del regime comunista di limitare la libertà religiosa. Quando divenne evidente che la folla non scomparirà, il sindaco, Pietro nappa fatto diverse dichiarazioni suggerendo che ci dovrebbe essere riesaminata Tőkés suo discarico. E quiRC, n mentre la folla cresce minacciosa, e dal momento che Peter Mot rifiutato di confermare la dichiarazione del ministro contro lo sfratto, la folla ha iniziato a cantare slogan anti-. Di conseguenza, la polizia e le forze della Securitate entrata in scena. Alle 07:30, la protesta è cresciuta, perchépassaggio iniziale in background. Alcuni manifestanti hanno tentato di incendiare l'edificio che ospitava il comitato contea del Partito Comunista Rumeno (RCP). Securitate hanno risposto con gas lacrimogeni e getti d'acqua, mentre la milizia ha fatto ricorso alla forza e molti arresti. Si muovevano intorno a Duomo Mitropolitane e lasciato in una marcia di protesta per la città, fu di nuovo di fronte a forze di sicurezza. proteste proseguito il giorno seguente, 17 dicembre. I manifestanti entrato nel comitato della contea della finestra e gettò documenti di partito, opuscoli di propaganda, gli scritti di Ceauşescu e altri simboli del benesserefunzionari comunisti. Hanno cercato di incendiare l'edificio nuovo, ma questa volta sono stati fermati da unità militari. Significato della presenza militare nelle strade può essere un singolo: gli ordini provenivano dal più alto livello, forse anche da Ceausescu. Esercito omesso di riportare l'ordine, riuscendo a trasformarsi in un a TimisoaraFern: spari, vittime, combattimenti di strada, auto in fiamme, APC che trasportano le forze di sicurezza armate e carri armati. Dopo le 20:00, i colpi sparati da Piazza della Libertà a Opera, tra cui il Ponte Decebal Road, e la Route Lipovei Giroc. Carri armati, APC e camion stavano bloccando l'accesso alla città, mentre cs elicotteri pattugliavano area. Dopo la mezzanotte le proteste cessarono. Ion Coman, Ilie Matteo e Stefano Gozzo ispezionato la città. Nel frattempo, a Bucarest il 17 dicembre 1989, Ceausescu ha ottenuto l'approvazione da parte del Comitato Esecutivo politico usare la forza per reprimere la rivoluzione in Timişoara.Pe 18 dicembre alle 20:15, Nicola Ceauşescu essa convoca nella sua residenza di Spring Street (Bucarest) sulle persone gestione delle chiavi di Stato, che rispondeva a tutti: Marin General Neagoe, capo della sicurezza e guard Will (who accompagnato Ceausescu in Iran, insieme Il Ministro degli Esteri Ion Stoian). È presente a circa 8,30Generale Vasile Milea (Ministro della difesa), poi poco dopo, Tudor Postelnicu (ministro degli Interni) e General Iulian Vlad (capo del DSS, che Ceausescu aveva all'ultima consultazione). aereo presidenziale è decollato alle ore 9.30 e per la prima volta, è stato scortato in tutto il paese e oltre le acque territoriali del Mar Nero & nbsp; quattro tipo da caccia MIG, che ripetutamente e ritorno il 20 dicembre. La mattina del 18 dicembre il centro della città era sorvegliato da soldati e agenti di sicurezza in abiti civili. Mot sindaco ha convocato una riunione del partito presso l'università, al fine di condannare il "vandalismo" che precede giorni.Egli ha anche decretato la legge marziale, vietando alle persone di viaggiare in gruppi superiori a due. Sfidando il divieto, un gruppo di 30 giovani sono stati inviati a Holy Trinity Cathedral, dove hanno sventolato bandiere dello stemma tricolore tăiaseră comunista. Si prevede di attingere al loro interno, si mise a cantare & bdquuno, Sveglia, rumeno, una vecchia canzone patriottica che è stato vietato nel 1947. Infatti li tiro, alcuni morti, altri sono stati gravemente feriti, mentre alcuni hanno la fortuna di scappare. La stessa sera, 43 corpi di quelli uccisi in dimostrazione, ma anche di alcuni feritied eseguire l'ospedale della contea, sono stati rubati dalla camera mortuaria dell'ospedale e portato a Bucarest per i marchi repressione vengono cancellati. Le carcasse saranno inceneriti nel crematorio "ceneri" di Bucarest, le ceneri sono state raccolte in quattro bidoni della spazzatura e poi scaricati in bocca di un canale situato nella località Ilfov Popesti-Leordeni. (Per maggiori dettagli si veda: Operazione Rose.) Il 19 dicembre, Stefan Radu Balan e gozzo visitato operai Timisoara, ma non ha potuto determinare per continuare a lavorare. Il 20 dicembre, colonne massicce di lavoratori entrati in città. 100.000 manifestanti hanno occupato Piazza dell'Opera (oggi "Victoria & rdqUO;) e cominciò a urlare slogan contro il governo: "Siamo persone", "L'esercito è con noi", "Non abbiate paura, vanghe Ceausescu". Nel foyer del Teatro Nazionale di Timisoara alcuni cittadini coraggiosi creerà rumeno Fronte Democratico, un programma politico che pretende restituito alla AFLti nel mercato. Nel frattempo, Emil Dascalescu Bobu Constantin e sono stati nominati da Elena Ceausescu (Nicolae Ceausescu è stata poi una visita in Iran) per incontrarsi con una delegazione di manifestanti, però, hanno rifiutato di rispondere alle esigenze dell'uomo e la situazione è rimasta e quirc, non molto cambiato. Il 20 dicembre, i treni carichi di lavoratori dalle fabbriche in Oltenia arrivato a Timisoara. Il regime ha cercato di utilizzare per reprimere proteste, ma alla fine si è iscritto a Timisoara. Un lavoratore ha spiegato: "Ieri, il nostro direttore della fabbrica e un funzionario di partitosito ci siamo riuniti in cortile, ci ha dato in legno club e ci ha detto che teppisti ungheresi e devastante Timişoara e che abbiamo il dovere di andare lì e aiutare a reprimere le dimostrazioni. Ma ora mi rendo conto che non è vero. "Gradualmente la situazione è sotto controllo delle autorità. Diversi militariHo cominciato a fraternizzare con i dimostranti. Alla fine della giornata, Timisoara viene dichiarata città libera da parte dei dimostranti. Espansione in altre città le proteste Gli eventi iniziano il 21 dicembre e Ceausescu nelle seguenti città: Arad. Dal 18 dicembre al di22 dicembre vengono inviati a me, a sua volta, di Elena Ceausescu tre grandi dignitari politici in Arad - Cornel fastidio, Stato esecutivo Comitato politico, Matteo Elia, segretario di propaganda fresca e Radu Constantin CC CC segretario questioni MI, di sicurezza e di polizia - Inoltre, il 20 dicembre, il tenente generale. Ilie Ceausescu, ViceMND Politico del Consiglio e capo dell'esercito, il fratello di Nicolae Ceausescu, mr. Badalan Eugene, capo della Divisione di Oradea. Andarono al comitato di partito della contea, è stato ricevuto dal Primo Segretario Helen Pugna PCR. La sua ultima performance in "Piano di Cooperazione unico Pen Tru ripristinare gravemente disturbati nella Pubblica City Ordine eContea di Arad. "Comando si è formata nella sola contea, con i seguenti membri: in primo segretario Helen Pugna segretario Nicola Angheloiu problemi organizzativi, comandante della guarnigione di Arad, mr. Dumitru Marcu Capo Ispettorato IM et al. Salceanu Gregorio, capo della milizia Contea di Arad, et al. Cioflică Michael e Capo di Stato Maggiore della GuardiaPatriottica, col. Liviu Stranski - è venuto e segretario del Comitato centrale RCP e di altri Matt Elias segretario del CC del RCP, Radu Constantin. Nella notte del 20 dicembre sono state scritte su alcuni edifici in centro slogan contro il regime comunista. Lo stesso giorno, erano sparsi segno di solidarietà con le protesteTimisoara, Via Eminescu. Anticeuşiste scritte sui muri e le recinzioni sono state rimosse immediatamente dalle forze dell'ordine, il corteo boo. Nel pomeriggio del 20 dicembre persone si sono riunite nelle piazze delle città e le strade in gruppi e hanno mostrato in silenzio. La mattina del 21 dicembre, a partire da 07:40, montagnecitorii dell'orologeria impresa industriale, dopo una interruzione di corrente smesso di lavorare e ha tenuto fuori nelle strade per protestare contro il regime di Ceausescu. Il loro capo era Danila lavoratore Onofrei. Ad essi si unirono lavoratori provenienti da altre aziende di grandi dimensioni Arad (azienda tessiledi TAU, Auto Factory, integrato Wood Processing), e ha iniziato una marcia di protesta per il centro città (a 8). Vicino alla colonna centrale dei lavoratori è stato ordinato dall'esercito con una raffica di arma da fuoco destinati al cielo. I manifestanti non erano spaventati, ma ha presentato ai soldati, dove hanno iniziato manifestanti pacificicontro il regime. Successivamente, il comitato locale è stato formato prima in Arad Romania Fronte Democratico, che comprendeva rivoluzionari: Voicilă Valentin Mircea Crisan, Onofrei Danila, Dima Traiano Gurilă Costantino, Kish Claudiu, Popa Maria Groşan Tito, George Tasca, Nemes Gavrila , Ramona bordo Pence di Corina, Timar Traiano, GaNCEA Onofraş Alexander Basilio. Dopo il tramonto, i manifestanti sono stati dispersi da oltre 80.000 resti al centro, a circa 100 di rivoluzionari, contro i circa 1.000 soldati. Alcuni membri di un unico comando, in primo luogo Elia Matteo Badalan, Heredeanu e Mark Demetrio voleva liquidare pe manifestanti, ma sono stati raggiunti con l'opposizione o la passività e la prima segretaria Helen Pugna di comandanti militari, come il sig. Neculae Diaconescu. Buzias (alle 9), Sibiu (21:45), Cugir (a 11), Targu Mures (11:30), Caransebes, Hunedoara, Resita (alle 12), Brasov (13 ore), Ghimbav Fagaras, Cluj-Napoca(A 15), Cisnădie (a 18), nadrág (contea di Timis, alle ore 18.45), Alba (a 22,14). Dimostrazioni in parente Buzau iniziato al mattino (11.00 to 23:30 ), si estende fino al pomeriggio quando hanno cominciato a sparare. Due giorni dopo, la città in cisterne e APC per ripristinareBilly ordine. Le riprese sono già durato due giorni, ma sporadicamente e Buzau Corte è stata bruciata per distruggere alcuni record. cielo Buzau verificato elicotteri militari e siti MIG nella punk Unit Aviation (vicino a Buzau). Sono stati uccisi e feriti in quei giorni. In loro memoria fu eretto un monumento in Market SìLa povertà, nel Palazzo Comunale, una targa con i nomi di morti e dispersi. Aftermath di Bucarest, Timisoara eventi sono stati descritti nelle riviste di notiziari radiofonici Radio Free Europe e Voice of America, ascoltava di nascosto a romeni e dal pernonţii ritorno in patria per le vacanze di Natale. Torna in Iran il 20 dicembre 1989, Ceausescu nel paese trova una situazione danneggiato. Alle 19:00 il 20 dicembre, ha dato un discorso televisivo, trasmesso da uno studio TV situato all'interno dell'edificio del Comitato Centrale,in cui ha etichettato chi ha protestato a Timisoara come nemici della rivoluzione socialista. La proposta sindaco Barbu Petrescu è stato convocato il 21 dicembre intorno a mezzogiorno una grande manifestazione intende esprimere sostegno pubblico da leader di partito e di stato . Parlando da Balcovoid comitato centrale (CC), Ceausescu sollevato una serie di conquiste della "rivoluzione socialista" e "multilateralmente sviluppato società socialista" in Romania. Popolazione, tuttavia, è rimasta indifferente, solo le prime file supportati Ceauşescu con lui su canti e applausi. La mancanza di comprensione degli eventi e l'incapacità ditrattare la situazione è uscito di nuovo quando ha offerto, in un atto di disperazione, i lavoratori 'aumentare i salari per un importo di 100 lei al mese, e ha continuato a lodare i risultati della "rivoluzione socialista", non comprendere che un'altra rivoluzione era in atto anche prima. "Molto tempo non era noto che" male'T rally Ceausescu nel 21 dicembre 1989. C'erano sorta e natura dei personaggi che hanno arrogato il merito. Ora sappiamo che ciò è dovuto a gruppi che dispongono di Timisoara a Bucarest ". Movimenti bruschi prossimi periferia del montaggio e il suono di petardi dimostrazione trasformato in caos. Paura in un primo momento, moltiha cercato di diffondere. Alcuni partecipanti alla riunione radunato nei pressi del Hotel Intercontinental e ha iniziato una protesta che poi divenne una vera rivoluzione. Successiva Ceausescus tentativi di riprendere il controllo della folla con la formula come "Ciao, ciao!" O & nbsp, "sedersi tranquillamente in posti!" sono state senza effetto. Direct TV Transmisunea era înreruptă per questi momenti. Gran parte della folla di sinistra per le strade, il mercato è rimasto attivisti del partito, i membri delle guardie patriottico, soldati vestiti con le persone più fedeli dittatore civile derivante. Dopo pochi minutiCeausescu fu in grado di continuare il suo discorso, promettendo aumenti salariali e delle pensioni, poi tornò dentro l'edificio CC. Persone che avevano lasciato il panico di mercato, gettò le bandiere e striscioni con slogan. Molti di loro mobilitazione per le strade che circondano il mercato Palace, e cominciòslogan anti-Ceausescu e gridando: "Abbasso il dittatore!" "La morte, per l'assassino", "Siamo persone, abbasso il dittatore!", "Ceausescu, che sono o criminali Scornicesti". Alla fine, i manifestanti hanno invaso Kogalniceanu Square, nel cuore di Union Square, Square RosettiPiazza Romana. La statua di Michele il Bravo vicino a Università di Bucarest, un giovane sventolando un tricolore senza emblema comunista. Nel pomeriggio, Nicolae Ceausescu ha tenuto una teleconferenza con il Primo flash contea segretari comitato del Partito, in cui parlava quasi esclusivamente, dichiarareE, ultimi giorni sono la prova che gli eventi organizzato e diretto l'azione, al fine di destabilizzare il paese, e contro l'integrità e l'indipendenza della Romania. Generale ha deciso di mobilitare tra Gulu partito e lo Stato, tutte le forze armate (milizia, la sicurezza, la mia riabilitazione unità). & Nbsp, "Dobbiamo denunciare e respingere con forza questa azione e di liquidità. Problema non si pone solo appena la liquidazione di tali azioni comuni contro l'integrità, l'indipendenza, costruzione socialista, il benessere del popolo. "Inoltre, ordinato a formare in ciascun & Icirco; ntreprindere al livello di dipartimento, di "gruppi di difesa". Il suo monologo è stato interrotto solo brevemente da due partecipanti: il primo segretario del distretto di Cluj, Constantinescu, che ha chiesto - anche per pochi giorni "- stabilire lo stato di emergenza e di Cluj-Napoca, e primo segretario della contea brILA, Lungu, ha riferito militarmente "Camerata geni Segretario ral, si segnala che le narici ottenere detenute dai comunisti, i lavoratori hanno espresso la loro indignazione e condannato nifestările totale ho deciso luzione elementi di risposta. Qui il lavoro è svolto normalmente e ha deciso di pianificare le attività. Che renderà il vostro assi Guramper soddisfare tutto ciò indica che ci hai dato. Ho finito, signore. "Col tempo, a Bucarest più gente uscì in strada. A partire da 18 per iniziare la repressione effettivo che durò fino al giorno dopo, alle tre del mattino. I manifestanti - non armata e non organizzati - sono stati Phov accolti da soldati, carri armati, le schede, gli ufficiali USLA (unità speciale di lotta contro il terrorismo) e di agenti di sicurezza in abiti civili. La repressione ha cominciato a mezzanotte, sotto il generale Vasile Milea, ministro della Difesa nazionale. Essa ha richiamato la folla dagli edifici, strade laterali e carri armati. Sono statiregistrate vittime da arma da fuoco molti, lancinante, maltrattamenti, la frantumazione dei veicoli militari. TAB ha preso molto vicino all'Hotel Intercontinental. I vigili del fuoco hanno bloccato la folla con potenti getti d'acqua e delle milizie giocando e la gente di arresto. I dimostranti riusciti a costruire una barricata di difesa contro ristoranteiu Danubio, che è durato fino a mezzanotte, ma fu abbattuto dalle forze di sicurezza. Quelli catturati furono radunati i punti di raccolta (uno è prima Negoiu Hotel e un altro nello spazio prima di ex Ministero del Commercio Estero - Stazione carrello mercato University), presa per l'identificazione e la registrazione sul pianoro della milizia ex capitale, e poi trasportato in carcere Jilava. repressione è diventata molto difficile soprattutto dopo la notizia lancio da Piata Romana scagnozzo che molti dei loro colleghi sono stati accoltellati con un cacciavite. A un certo puntodato che tutti i passeggeri scesi alla stazione metropolitana di Piazza Università (tra cui donne, anziani e bambini) sono stati abusati. Quelli catturati sono stati picchiati, trascinati verso il basso, costretti a dormire sulla pancia, alcuni più di altri nei mucchi. sparatorie continue sono state sentite fino alle 3:00 di mattina che sembrano sopravvissutisito di strade. Dopo la repressione della rivolta, il sangue è stato lavato caldarâmul vigili del fuoco auto e servizi igienici. Feriti e dei morti sono stati trasportati principalmente presso l'Istituto di Medicina Legale, Emergency Hospital, Dipartimento di Neurochirurgia Ospedale Ospedale angolo Gheorghe Marinescu. Procuratore Gen.erală vietate e Direzione autopsierea Sanitarăau vittime decedute. È stato ordinato - come è stato fatto con i rivoluzionari assassinato a Timisoara - l'incendio di cadaveri, ma questo ordine non fu eseguito. Punizione Balance: 50 morti, 462 feriti, 1.245 arrestati e trasportati al carcere e. Nicholas ed ELena Ceausescu dormito quella notte nel dormitorio edificio appositamente formati nel RCP Comitato centrale per essere informato sullo sviluppo degli eventi e fornisce le istruzioni operative per l'azione. A circa una notte, Iulian Vasile Milea Vlad e lo ha informato che Nicolae Ceausescu era la zona centrale di Bucarest causati dai dimostranti. Prove sugli avvenimenti di quel giorno sono le fotografie scattate da elicotteri e inviati nella regione e il turista è volato sopra il Tower Hotel Intercontinental, situato vicino al Teatro Nazionale e di fronte l'Università di Bucarest. Ceausescu calo notizia è stata la soppressioneAnge dimostrazioni il giorno precedente è venuto presto a tutta la popolazione di Bucarest. Molti dei sopravvissuti al massacro sono fuggiti centro alle zone industriali in cui i lavoratori hanno segnalato l'incidente. regime previsto di organizzare riunioni dei lavoratori in posti di lavorocondannati per "atti hooligan" e destabilizzazione. Secondo le relazioni successive, i lavoratori rifiutato, e in contrasto, ha iniziato organizzando proteste contro il regime e più ampia. Intorno 07:00, Elena Ceuşescu è stato informato che un gran numero di lavoratori da molti siti industriali, avanzando verso il centro di Bucarest. Baricadele milizia che ha dovuto bloccare l'accesso a Università e piazza del Palazzo sono rivelati inefficaci. Alle 09:30, Piazza dell'Università era piena di gente. massa immensa pressione dei manifestanti, le forze armate (unità di esercito, polizia e sicurezza) ha cominciato a fraternizzare con i dimostranti. Al mattino,a circa 9,30 suicidio ministro della difesa Vasile Milea impegnato (ma alcuni sostengono oggi, che sarebbe stato ucciso per ordine di Ceausescu). 9.45 Al l'inizio della riunione d'emergenza del Comitato esecutivo politico del partito, che non sono riusciti a raggiungere una decisione unanime di sparare i manifestanti. Alla fine si è decisot decretando lo stato di emergenza in tutto il paese. Il decreto è stato letto e ripetuto diverse volte alla radio (a 10.11), e poi in televisione (10,50). Subito dopo la lettura del decreto, gli ordini di Ceausescu, la notizia è stata annunciato che Milea è stato giudicato colpevole di tradimento, e si suicida per sfuggire alle conseguenze. Il più popolare tEORI che Milea era stato assassinato in risposta al suo rifiuto di conformarsi agli ordini di Ceausescu. Una successiva indagine condotta dalla riesumazione del cadavere trovato in noiembrie2005, che egli realmente è suicidato con una pistola ufficiale transmisionşti, Marius Tufan. Stati rilasciati e se tale intenzione non era suicidio, ma una stella sfidae incapacità, ma il proiettile ha tagliato un'arteria, provocando la sua morte a breve. Questa ipotesi è contraddetta dal fatto che l'ex ministro della difesa non ha sparato il proiettile negli Stati Uniti, o di altre parti del corpo, ma nevitale sentire. Learning che Milea era suicidato, Ceausescu nominato ministro della Difesa relazioneVictor Stanculescu. Generali e altri ufficiali del palazzo sede sita in DC sono a conoscenza della sua nomina Stanculescu seguono gli ordini da lui. Stanculescu - dopo la testimonianza successiva - ha accettato, ma ha iniziato a suonare un doppio gioco: da un lato di mostrare coppia dittatoriale lealtà e d'altra parte ha iniziato partiche può essere caratterizzato come un colpo di stato. A 1007 ha ordinato alle truppe di ritirarsi in caserma e al Parlamento con i manifestanti. Dopo 10 ore, provenienti da strade laterali, la folla ha cominciato a riempire la sede del mercato DC. Così, alle 11 c'erano circa 50.000 persone nel mercato, e ho urmate ad aumentare il loro numero a oltre 100.000. Verso le 11.30, Ceausescu ha preso un tubo e ha cercato di affrontare mulţumii dal balcone del palazzo Partito Comunista del Comitato Centrale, ma è stata accolta con un'ondata di disapprovazione e rabbia. Elicotteri condiviso show (che non riesce a raggiungere molti a causa di vento sfavorevoli)nel non chiedere alle persone di diventare vittime del recente "tentativi di deviazione" di andare a casa e godersi la festa di Natale. team Segnalazione CC basata non solo trasmesso i suoi ordini Stanculescu, che ha impedito l'ordinamento. Eftimescu movimento disponibili nel Palazzo Repubblicano in blindateDC registrato l'ingresso di essere giustiziato. Rifiutando di applicare gli ordini repressivi di Ceausescu, che era comandante in capo, Stanculescu consapevole della volontà popolare espressa da milioni di romeni che si trovavano in strada e ha dimostrato contro il regime. Storia Scurtu Giovanni scrive: "I geniralul Stanculescu preso su di sé i poteri del Comandante Supremo, che, secondo la Costituzione il Presidente della Repubblica Socialista di Romania. Ciò ha portato alcuni storici e le stime non-storico che Stanculescu ha dato un colpo di Stato e di far valere l'esercito ha ripreso il potere politico in Romania. Un'analisi, per quanto brevesituazione di quel giorno del 22 dicembre 1989 significa che le note del telefono di cui sono il risultato di una situazione che è stata creata dal generale Stanculescu, ma la grande massa di persone che divenne amante della strada. In tale contesto, l'esercito non poteva trattare con centinaia di migliaia di persone, nessuno aveva fatto durante il giorno per 22 dicembre, come, Quando Ceausescu era ancora al potere e tanto meno si può fare ora, la sensazione della vittoria ha dato i romeni e di coraggio. Alle 13.30, Nicolae Ceausescu già abbandonato e non soddisfano più il potere come comandante in capo, né il segretario generale del Partito Comunista, né la Repubblica socialista del presidente rumenoprendere. Il colpo di stato leader significa rimuovere dal potere, ma in quel momento la Romania non era un leader. Di conseguenza, il generale Stanculescu contro la quale aveva a dare il colpo di stato, perché un'azione del genere - se era sua intenzione - privo di oggetto. Alle 13.30 la relazione chiamato messaggeroescu come ministro della Difesa nazionale, l'esercito ha emesso un ordine che è coerente con la situazione concreta ". A sua volta, ex-generale Victor Stanculescu ha commentato:" Stavo correndo tra due plotoni: uno di Ceausescu e rivoluzionari ". Stanculescu il" apo sceltoIliescu e dei gruppi politici cercano di impadronirsi del potere. Ceausescus Vedendo che nessun edificio non può lasciare il mercato, della scheda o da tunnel sotterranei (che sono stati rotti), Marin General Neagoe Will Security Division Commander (che garantire la sicurezza quartier generale CC), chiamato in elicotteri per rimuovere Ceausescusloro. Generale Stanculescu parlato con il comandante generale russo Joseph Aviation, che ha inviato due elicotteri, ma solo uno è riuscito ad atterrare sulla terrazza sul tetto dell'edificio, DC. Oltre coniugi Ceuşescu e le loro guardie del corpo, ottenere l'elicottero pilotato da Vasile Malutan due dignitari comunisti: Emil Bobu e Manea Manescu., Ceausescu voleva fuggire in elicottero da uno dei tre punti segreto comando militare nel paese (probabilmente in un bunker nella Pitesti, poi urlato che "punto atomica" in un comunicato della televisione gratis), ma hanno già il Supporto generale del comandante dell'Air Force russa, che subito dopo ho ordinato; Chiusura dello spazio aereo rumeno. Paese spazio aereo è stato chiuso perché inizialmente che gli schermi radar cominciarono ad apparire decine, centinaia, poi migliaia di bersagli aerei che sembravano provenire dalla direzione dei paesi vicini. Tali obiettivi si è rivelata falsa, erano parte di una guerra elettronica. Intorno 12:30 af Televisioneost occupata dai rivoluzionari. A 1251 Ion Caramitru e poeta Mircea Dinescu, tra più rivoluzionari, i telespettatori indirizzata, annunciando dittatore in esecuzione, e le dita che formano la lettera V (segno di vittoria) sono stati pronunciato la famosa frase: Abbiamo vinto! Ultimo momenti del vecchio regime e l'installazione Dopo l'esecuzione del nuovoCeausescu del Comitato Centrale nel caos installa Bucarest, preceduto da uno stato di euforia generale. Privo folla invase il Comitato Centrale funzionari comunisti e gli uffici sono vandalizzate. bersagli preferiti sono i ritratti del dittatore e il suo lavoro e sua moglie, buttato fuori dalla finestra come un segno di successo edisprezzo. Poco dopo, a circa 12:50, rumena riprende trasmissioni televisive. Mircea Dinescu e Ion Caramitru apparire a capo di un gruppo di rivoluzionari, annunciando dittatore esaltato fuggiti. Caos a Bucarest includere l'intero paese. In esecuzione notizie e dittatoriale coppiaicirc, nella maggior parte delle località in Romania ci sono state manifestazioni spontanee di protesta contro il regime di Ceausescu e di solidarietà con la rivoluzione. In alcuni eventi di queste persone ha attaccato partito e gli uffici statali e stazioni di polizia. Alcuni lavoratori sono stati linciati dalla milizia. Petre Roman letto dal balcone della CC & I dati RCPcirco, in tre punti "People's Unity Front, che viene letto intorno alle 15:00 e in televisione. Nel pomeriggio tre centri di potere stanno emergendo: la TV, dove c'erano Mircea Dinescu, Ion Caramitru, e carattere sempre più importante, arrivato dopo le 14:00, Ion Iliescu, la rumena Comitato Centrale del Partito Comunista sede centrale, dove erano inimbevuto di un partito rivoluzionario, e il secondo gruppo di Ilie Verdet, che ha cercato di formare un nuovo governo, ma dopo soli 20 minuti di abbattere, essendo fischiato dalla folla: "Senza il comunismo!"), e il Ministero della Difesa dove c'è sesso. Victor Stanculescu). Infine, il gruppo si muove Iliescual CC del RCP, i discorsi vengono pronunciate, poi girare in televisione, entrare in contatto con il genere. Stanculescu, e intorno alle ore 23:00 è annunciato creazione del Fronte di Salvezza Nazionale del Consiglio, del nuovo organismo il potere. Dell'opinione pubblica internazionale, i leader dei paesi hanno iniziato a inviare messaggi di sostegno per la rivoluzioneRumeno. Hanno inviato messaggi di sostegno: Stati Uniti (il presidente George HW Bush), URSS (Presidente Mikhail Gorbachev), Ungheria (Partito Socialista Ungherese), il constituitul nuovo governo della Germania Est (a quel tempo le due Germanie uniseră non ancora), Bulgaria (Petar Mladenov, segretario generale del Partito Comunista Bulgar), Cecoslovacchia (Ladislav Adamec, leader del partito comunista, e Vaclav Havel, scrittore dissidente, leader della rivoluzione e il futuro Presidente della Repubblica), Cina (ministro degli Esteri), Francia (Presidente François Mitterrand), Germania Ovest (Ministro Hans Dietrich Genscher Esteri)quartier generale della NATO / NATO (segretario generale Manfred Wörner), Regno Unito (primo ministro Margaret Thatcher), Spagna, Austria, Olanda, Italia, Portogallo, Giappone (Giappone partito comunista) e la RSS Moldava. sostegno morale è stata seguita da supporto materiale. Grandi quantità di cibo, medicine, vestitiintegrato, ecc attrezzature mediche sono stati inviati in Romania. La stampa mondiale ha dedicato pagine e talvolta persino interi edizioni della rivoluzione rumena e il suo leader. Counterattack forze fedeli al vecchio regime il processo di presa del potere da parte della nuova struttura politica del Fronte di Salvezza Nazionale (NSFC)che è venuto soprattutto dal secondo scaglione del partito comunista non era ancora finito. Con il calar della notte, obiettivi sia a Bucarest (dopo le 18:30) e nella provincia sono attaccati con armi da fuoco di persone sconosciute . Sono etichettati come terroristi, e le persone e l'esercito sono chiamatiper proteggere i guadagni fragile della rivoluzione. Alcuni tiri simulate, sono solo alcuni dispositivi emettono solo gli effetti sonori e di luce. La televisione è trasmesso da informazioni non verificate, contraddittoria, che crea confusione e uno stato generale di psicosi. Vedrà molti morti e feriti e danni materiali. Ilviolenti combattimenti hanno avuto luogo che ha continuato nei seguenti tre giorni. La nuova leadership, personale Iliescu, la televisione e la radio ha esortato la gente a lasciare le strade di nuovo e di difendere le conquiste rivoluzionarie. Le forze fedeli al vecchio regime (equiparata "terroristi") ha aperto il fuoco sulla folla e ha attaccato i punti vitali della vita socialePolitiche: televisione, radio, gli uffici compagnia telefonica e Presei Libere casa e uffici postali quartiere a Camp Road, Piazza del Palazzo, Università e Piazza dell'Università (uno dei incrocio principale del paese) Otopeni Baneasa e gli aeroporti, gli ospedali e il ministero della Difesa. Some ex dipendenti di FortelLa repressione è entrato in azione, al fine di creare panico e terrore. Alcuni nidi sono distrutte dalla terrorista dell'ex Securitate stessa, per esempio USLA, che ha agito con i rivoluzionari nella zona di Camp Road, il Ministero della Difesa e il generale edificio del personale. Gli incidenti sono registrati edeplorevole letteratura militare caratterizzata come "Friendly Fire" (fatto fuoco sulle sue forze). Pertanto, l'aeroporto internazionale di Otopeni inviato alcuni rinforzi, ma credo che i difensori vengono attaccati e hanno aperto il fuoco su di loro, uccidendo circa 50 soldati. Alle 21:00 il 23 dicembre, la vostrancuri unità paramilitari e alcuni sono andati a proteggere il Palazzo Repubblicano. armi sono state distribuite a molti civili, che hanno agito in collaborazione con le unità dell'esercito. Addetti alla sicurezza Dipartimento di Stato e l'altro personale della polizia di sicurezza è arrivato a "mostrare fedeltà alla causa della rivoluzione" sono stati almeno di livelloclarativ, la subordinazione dell'esercito, e il coordinamento della lotta dovuto subire. reazione in molti casi esagerati, quelli che facevano parte dei dispositivi militari, o misto (composto da soldati, civili, le guardie di combattenti patriottico) su luoghi in cui randagi spari o si suppone che sia exemunizioni cutau guerra riprese provocato la perdita di vite umane e grave mutilazione di decine di persone. Ogni movimento sospetto (per esempio aprendo una finestra o lo spostamento di una tenda) è caotico sparare munizioni di guerra è l'argomento che i "terroristi sono brulicanti e attaccare da tutte le parti, con il sostegno e la diffusione di informazioniin particolare attraverso la televisione di stato di persone diverse. Nella notte del 22-23, Jean-Louis Calderon, una giornalista televisiva francese Canale 5, è stata schiacciata da un carro armato tracce nella Piazza del Palazzo di Bucarest. articolo apparso sul quotidiano Express: "sovrapposizione e Direzione USLA commandosUSLA essi erano composti da individui che "lavorate" in varie posizioni coperte. Erano studenti, laureati e dittatore nativi impegnati anima e corpo. Molti di questi erano e sapevano esattamente angoli Bucarest, Brasov e in altre città della Romania. Per la formazione sono disponibili diversi centri di formazione hannoubterane: uno era nella zona di Brasov, e un altro apparentemente è ubicata proprio sotto la ex-comunisti Comitato Centrale del Partito, che ha dato poligono per caso una rivoluzionari pochi durante gli eventi di dicembre. "dichiarazione Chiritescu Savin:" Io voglio dimostrare che io e molti colleghi nel reparto stesso serbatoio [MU-01 060 Bucarest Pantelimon] abbiamo catturato i terroristi arabi (di cui uno ci ha detto che Beirut) armata, che ho insegnato al maggiore generale. Uno era uno studente, ho trovato la mitragliatrice calibro 5,62 di uno 060 866 series UF con cadenza frizione, circa 40 cm, vestiti portatile under: gun sembrava fatto di una plastica very hard, ad eccezione del tubo e la mechanism dè la cottura. "Il 24 dicembre, Bucarest era una città in guerra. Carri armati, APC e camion hanno continuato a pattugliare la città e punti circostanti di interesse per la loro tutela. Agli incroci in prossimità degli obiettivi strategici posti di blocco sono state costruite, armi da fuoco automatica continua in Piazza dell'Universitàstudenti e insegnanti nelle aree circostanti in North Station (stazione ferroviaria principale della città) e la Piazza del Palazzo. vittime durante la rivoluzione, secondo i dati ufficiali, il numero di morti da arma da fuoco prima e mutilaţilor 22 Dicembre 1989, è di circa sette volte inferiore a quello della vittima & scirco; registrato successivamente. Secondo le registrazioni a partire dal 2005, preparata dalla Segreteria di Stato per i problemi rivoluzionari '(SSPR), ente subordinato al governo rumeno, il numero totale delle persone uccise da un plotone durante la rivoluzione 1142 fu, per 3.138 i feriti e delle persone detenute è fino a 760. Averecontato non meno di 748 bambini, discendenti degli eroi, martiri. I numeri si riferiscono solo alle vittime che sono stati dichiarati, registrato e verificato secondo la legge gratitudine agli eroi, martiri e combattenti che hanno contribuito alla rivoluzione romena del dicembre 1989. Al rechizitoriilè prodotto da procuratori militari nei ranghi militari sono stati 260 morti e 545 feriti, e il Dipartimento di Sicurezza dello Stato sono morti in incidenti rivoluzione 65 dipendenti e ha trovato 73 feriti. militare istituzioni coinvolte in eventi dicembre 1989 evitatia fornire informazioni sui frame lungo ucciso o ferito. Dopo il 22 dicembre, sono stati arrestati più di 1000 civili e 1500 soldati, miliziani o Securitate motivare le azioni che avrebbero schierato contro la rivoluzione. Solo il Dipartimento di You (MU 0666), la creazione di Sicurezza del Dipartimento di Stato, che aveteLa missione principale di custodire e difendere la leadership del partito e dello stato superiore, ma anche gli obiettivi ritenuti di rilevanza nazionale, sono stati arrestati come sospetti 341 fotogrammi. Tutti i detenuti sospettati di terrorismo sono stati liberati senza alcun onere che fanno. Per nascondere i fatti, o semplicemente l'indifferenza, molte vittime inu sono stati registrati. Non tutti gli shot sono stati formalmente sepolti in cimiteri degli eroi, e di alcuni testimoni, ma i detenuti feriti e hanno preferito, per vari motivi, non fare ritorno. E 'stato stimato dalla procura militare che ha studiato il caso che il numero di morti e feriti rivoluzione potrebbe essere considerevolmente più grande dEcat ufficialmente noto cifre. Durante il confronto nel dicembre 1989 ci sono stati feriti da entrambe le parti (i manifestanti e le forze dell'ordine). La maggior parte delle vittime sono state registrate a Bucarest, le statistiche delle vittime della rivoluzione, nel dicembre 1989 sotto il Ministero della Salute: Totale: 1104 morti e 3321 feritie (221 civili e 663 militari). Il 22 dicembre, quando eseguito in due Ceausescus sono stati 126 morti e 1107 feriti. In Timisoara: tra i 16 ei 21 Dic, 1973 morti e 296 feriti dopo il 22 dicembre 20 morti e 77 feriti a Bucarest: al 22 dicembre, registrato 49 morti e 599 feriti dopo le 22Dicembre a sono stati 515 morti e 1.162 feriti a Cluj si è verificato 29-22 dicembre morti e 58 feriti. Costanza ci sono stati 32 morti e 116 feriti. A Sibiu ci sono stati 61 morti e più di 100 ferito. Hunedoara sei persone sono state uccise e 19 feriti.   elenco delle persone decedute negli eventi del dicembre 1989 può essere trovato qui eroi della rivoluzione rumena del 1989. Romania dal 1989 Ex membro del Partito Comunista leadership e alleato di Ceausescu, prima di cadere nei primi anni 1980 vergognoso dittatore Ion ILIalFrontului escu emerso come presidente della Salvezza Nazionale. Fronte di Salvezza Nazionale, composta principalmente da membri del secondo scaglione del partito comunista, immediatamente esercitato il controllo su istituzioni dello Stato, comprese le informazioni dei media, come televisione e radio nazionali. NSF ha utilizzato il controllo dei media, al fine di lanciare attacchi in vpropagandista lui contro gli avversari politici, in particolare per i partiti democratici tradizionali, che dovevano essere rifondata dopo 50 anni di attività nel sottosuolo (Partito Nazionale Liberale e Democratico Cristiano Partito Nazionale dei Contadini). Nel 1990, Ion Iliescu è riuscito a diventare il primo presidente democraticamente eletto della Romania dopo la Secondala seconda guerra mondiale. Tra il 17-19 marzo 1990 richiede luogo a Targu-Mures sanguinosi scontri etnici tra popolazione rumena e ungherese. Questi tragici eventi sono state utilizzate come pretesto per ripristinare po 'di intelligenza indipendente (SRI), guidato da Virgilio Magureanu. La maggior parte foştilI dipendenti di sicurezza sono state assunte da questo servizio. Rivoluzione Romania ha dato una grande solidarietà dal mondo esterno. Inizialmente, gran parte di questa solidarietà era inevitabile trasmesso al governo Fronte di Salvezza Nazionale. Gran parte di quella solidarietà è stata distrutta durante i minatori epolizia 1990 unico con i minatori e risponde alle chiamate, Bucarest e brutalizând invadendo Iliescu studenti e gli intellettuali che protestano contro la diversione della rivoluzione rumena da parte degli ex membri della leadership comunista sotto l'egida del Fronte di Salvezza Nazionale. Iliescu rimase una figura centraledalla politica romena, rieletto per il terzo mandato come presidente nel 2000 dopo il periodo 1996-2000 è stato presidente della Romania, Emil Constantinescu. sopravvivenza politica del fiduciario ex di Ceausescu ha mostrato ambiguità della rivoluzione rumena, il più violento dal 1989, ma una rivoluzione che, di pari passoalcuni apparso non prodotta cambiare abbastanza. deTraian Adrian Basescu è stato sconfitto nelle elezioni presidenziali del 2004. Nel 2005, il monumento è stato inaugurato Nazionale Revival, che commemora le vittime della Rivoluzione. Dal marzo 2004, la Romania è membro della NATO e UE in 1 gennaio 2007Europa. Istituto Rivoluzione del 2004 Rivoluzione rumena Istituto è stato fondato nel dicembre del 1989, dello Stato rumeno organismo che ha lo scopo di studiare la storia della rivoluzione. Secondo una dichiarazione da Lorin Fortuna, membro della dirigenza di questo istituto, "parla della rivoluzione che è stata o   colpo di Stato può avere una connotazione giuridica (...) Nel dicembre 1989 è stata una rivoluzione, come è prescritto dalla Costituzione, e chi nega questa verità è punibile.
Franceza
Révolution roumaine de 1989 a consisté en une série de manifestations, combats de rue et des manifestations en Décembre 1989, qui a conduit à la fin du régime communiste en Roumanie et la chute de Nicolae Ceausescu. Des démonstrations de processus de plus en plus importante et controversée a abouti à l'exécutionCeausescu et sa femme Elena. Avant la révolution roumaine, tous les autres États d'Europe orientale avaient passé paisiblement dans la démocratie, la Roumanie était le bloc de l'Est que des pays qui ont connu une révolution violente et les dirigeants communistes ont été exécutés. Avant la révolution, & nbsp; dans les pays voisins, en 1989, la plupart des gens en Roumanie n'était pas satisfait avec le régime communiste. Politique économique et luiCeauşescu développement (y compris les projets de construction et le régime d'austérité mégalomane conçu pour permettre à la Roumanie pour payer la dette extérieure ensemble) a été considerată responsables de la pénurie dans le pays développé, en parallèle avec les difficultés économiques grandissantes, la police secrète, la Securitate, était omniprésent, faisant de la Roumanie un état policier. Contrairement aux dirigeants du Pacte de Varsovie, Ceausescu soutenu les intérêts soviétiques, mais il a cherché un polytic externes propres. Au cours de la leader soviétique Mikhaïl Gorbatchev a parlé de Ceausescu activité de la mégalomanie de réforme et des cultures ressemblait à la personnalité de l'Asie communiste chefs-Orient tels que la Corée du Nord Kim Il-sen. En Mars 1989, plusieurs militants de premier plan ont protesté PCRune lettre de la politique économique de Nicolae Ceausescu («Lettre des Six»), mais peu de temps après, Nicolae Ceausescu obtenir une victoire politique importante: République socialiste de Roumanie ne parvient pas à payer la dette extérieure d'environ 11 milliards de dollars pendant plusieurs mois avant dictateur temps que mêmesite roumain est attendue. Le 11 Novembre 1989, devant le Congrès, les rues et Brezoianu Kogalniceanu à Bucarest, Cluj et étudiants ont manifesté avec des pancartes Bucarest "Nous voulons des réformes!" contre le gouvernement Ceausescu. Les étudiants Mihnea Paraschivescu, Gratien Fox, un économisteDan Căprariu Cluj-Schlachter et d'autres ont été arrêtés et une enquête par le lucrătoriiSecurităţii prison pour propagande contre Rahova la société socialiste. Une timide tentative pour protester contre le régime de qualification nationalité roumaine combinée avec la joie d'un championnat de football Mondil'(victoire 3-1 en Front national au Danemark, c'est qu'après 20 ans de la Roumanie à participer à une Coupe du monde nouveau, comme en Italie) a été dispersée de sécurité, qui s'est infiltrée dans les coopératives de travailleurs parmi les étudiants. chute du Mur Berlin en Novembre 1989 et remplacer le chef de fileBulgarie Todor Jivkov sont des signes d'un climat révolutionnaire en Europe orientale. Entre 20 et 24 Novembre 1989 tenue du Congrès XIV du Parti communiste, qui - contrairement aux attentes opinion publique nationale et internationale - n'a pas apporté de changement au sein du parti. Ceausescu a été réélu secrétaire généralde la PCR, le parti unique (communiste) en Roumanie. En outre, d'autres membres de la commission politique exécutif (Executive commission politique) de la CC ont été confirmés dans leurs fonctions. Dans son dernier discours au Congrès, a rappelé Ceausescu et pacte Molotov-Ribbentrop, demandant l'annulation de ses conséquences (par défaut, le retour de l'Union soviétique Basala rage et la Bukovine du Nord annexé au titre du présent Pacte). En Décembre 1989, le journal étincelle, est la maison du président Ceausescu parole transcrite toutes les erreurs grammaticales et les références qu'il était dans l'expression orale. Il a été un signal à tous les nooks'llle pays, parce que le journal avait un certain nombre propagation nationale inconditionnelle de lecteurs (mais peu ont lu la première page). Que le nombre de Scinteii mais a ensuite disparu dans les bibliothèques publiques. Le 4 Décembre, 1989 Ceausescu ont assisté à la rencontre avec une délégation de Moscou condpays ucătorilor participant au Pacte de Varsovie, et a été reçu séparément par Mikhaïl Gorbatchev. Dirigeant soviétique a donné des informations sur les résultats d'une réunion qu'il a eue avec George HW Bush à Malte. Chronologie des 80 derniers jours du régime de Ceausescu Octobre 2 - Nicolae et Elena Ceausescu a effectué une visiteDe travail dans le comté de Ialomita. Visiter l'industrie alimentaire dans les unités de capital (la parole). 4 Octobre - Nicolae et Elena Ceausescu a fait une visite de travail à ICS, de l'ingénierie technologique. 5 - Travailler à la réunion du PCR commission (centrale discours). Octobre 6 to 8 Octobre - Nicolas Ceausescu impliqués dans festivităţile établie à Berlin pour marquer 40 ans depuis la création de la RDA (la date de début de la dissolution du régime communiste dans ce pays). Le 7 Octobre réunions tenues avec le secrétaire PC Jivkov et Honecker et le vietnamien. Octobre 9 - Nicolae et Elena Ceausescu fait et c'est iciRC, pas de nourriture sur les marchés financiers. Rencontre avec Yasser Arafat. Octobre 10 - Nicolae et Elena Ceausescu a effectué une visite aux marchés et aux instituts de recherche. Octobre 12 - Réunion du Comité politique. le CC du PCR. Rencontre avec le leadership économique américain comité-roumain (discours). Octobre 14 - Nicolae etElena Ceausescu et de participer à l'ouverture de la quinzième édition du Salon national de Bucarest (TIB) - Nicolae et Elena Ceausescu a effectué une visite à Bistrita-Nasaud (discours). 16 Octobre - Nicolae et de participer à un rassemblement populaire à Bistrita, recevoir des délégations des pays socialistes illa TIB (discours). Octobre 18 - liées Nicolae Ceausescu réélection télégrammes, le Pacte de Varsovie réunion (conférence). Octobre 19 - Accueil: Envoyé Iran Octobre 20 - Réunion du Comité politique. le CC du PCR. (Discours). Octobre 21 - Elena Ceausescu Conseil national des sciences président Plenumet de l'éducation (Elena Ceausescu discours). Octobre 23 - Réception: représentant de Chypre (la parole) Octobre 24 à 25 - L'assemblée plénière élargie du Comité central du Parti communiste, Nicolae Ceausescu a l'exposition "Les problèmes du socialisme, le travail de idéologiques, politiques et éducatifs , le développement révolutions conştiiţeitresse, formant l'homme nouveau, constructeur du socialisme et du communisme en Roumanie. "Octobre 26 - Nicolae et Elena Ceausescu a fait une visite de travail à la capitale, est apparu dans les données de récolte de sortie faux (" étincelle "," Romania Libera ", etc) 27 Octobre - Nicolae Ceausescuescu tenir un discours à la Grande Assemblée Nationale (MAN). Octobre 28 à 30 - Nicolae et Elena Ceausescu a fait une visite de travail à Braila, la parole lors de la réunion, le titre de «héros agraire de Braila. Novembre 3 - L'émergence d'un Elena Ceausescu livres en Syrie. Novembre 7 -Partie du comté Conférence Novembre 8 - journaux "étincelle", "Romania Libera, etc soutien à la campagne pour la réélection de Nicolae Ceausescu en tant que Secrétaire général, visitez le scientifique et les établissements industriels, à Bucarest. Novembre 9 - Conférence municipale de Bucarest. (Discourse) 10 Novembre - Réunion le secrétaire de la centrale économiques Comité problèmes RCP, l'émergence d'une norme comptable Nicolae Ceausescu en Tanzanie. Novembre 14 - Réception: Cuban ministre des Affaires étrangères, un journaliste en Chine, le développement de norme de carte à Nicolae Ceausescu à Bogota. Novembre 16 - Interview donnée agence de nouvelles "Prensa Latina"Nicolae Ceausescu message aux étudiants. Novembre 18 - Interview pour la presse en RPD de Corée, paru dans «l'étincelle», «Romania Libera, etc peintures représentant le Elena et Nicolae Ceausescu. Novembre 19 - Interview du Koweït, couvertures de livre. Novembre 20 à 24 ans - a lieu & ICongrès bsp XIV; du RCP. Nicolae et Elena Ceausescu discours, rencontre avec Premier Secrétaire de la Bulgarie, Allemagne de l'Est, l'Afghanistan, la Corée, Cuba, etc. Congrès le réélire Nicolae et Elena Ceausescu, en poursuivant leur culte de la personnalité intense. Novembre 25 - Messages de félicitations à Nicolae et Elena Ceausescu. Novembre 27 & nbSP - Entretien avec un journaliste au Nigeria. Novembre 29 - Nicolae et Elena Ceausescu est la visite du travail et des installations de recherche à Bucarest. 1 décembre - discours à la politique du Comité exécutif. le CC du PCR. 2-3 Décembre - Le Sommet de Malte porte américano-soviétique. Décembre 4- Rencontre à Moscou entre Nicolae Ceausescu, et Mikhaïl Gorbatchev, au cours de la participation au Sommet des dirigeants des Etats du Pacte de Varsovie. Sont échangées entre deux répliques rude, se terminait par une menace de demande de Mikhaïl Gorbatchev, que son adjoint NicholasUES pour améliorer le niveau de vie et le respect des droits de l'homme. 5 - Décembre journaux "Spark", "Romania Libera, etc ont aberrante du Conseil d'Etat le décret sur les bourses d'augmentation pour les étudiants, les écoles et les réponses du corps professoral, de réception: ministre des Affaires étrangères de la RPD de Corée. 8 & nBSP - Décembre 10 - Déclarations à la presse abondent dans les pays en développement contre Nicolae Ceausescu élogieux. Déclaration et le Programme de huit points dans le Front populaire roumaine de Iasi, a été publié sous forme de manifeste à Iasi, Bacau, Roumanie A partir du 10 Décembre 1989. Décembre 11 to 12embrie - Réunion conjointe du Comité RCP centrale, le Bureau Permanent et des articles de bureau du Conseil suprême de développement économique et social a approuvé les plans de développement économique en 1990, prévu pour Mars 11 Date de l'élection pour MAN et des conseils populaires et d'entendre l'un des Nicolae Ceausescu de l'information regarder la réunion de Moscou du traité de chauxVarsovie. Décembre 14 - Nicolae Ceausescu maintient un discours devant la Grande Assemblée Nationale. Un groupe d'opposants au régime dictatorial tenté d'organiser une action limitée à Iasi, la place Unirii rencontre des intellectuels, des étudiants et des travailleurs sous l'égide du Front populaire roumaine. La réunion a été preînt â autorités mpinat. Décembre 16 - antidictatoriale et manifestations anti-éclatement à Timisoara. les forces d'intervention conduit à des dizaines de blessés. Décembre 17 - Réunion de l'exécutif politique du Comité central du PCR le comité des événements de Timisoara. Décembre 18 à 20 - officielle d'amitié visite et morts à la République d'IsIran lamică Nicolae Ceausescu (sans Elena). La visite est signé à long terme du programme pour développer la coopération économique, commerciale et technique entre les deux pays. Décembre 19 - Dans Timişoara est appelé à une grève générale et demande la démission de Nicolae Ceausescu. Le général Stephen Goitre, chef d'état-major, a indiqué à Bucarestque les rues ne sont pas des voyous, mais les travailleurs à toutes les entreprises Timisoara. Il a ordonné aux troupes d'entrer dans la caserne. Décembre 20 - Timisoara devient la première ville libre du communisme. Il est le roumain Front démocratique, parti politique antitotalitaire. Le soir, Nicolae Ceausescu est revenu en Roumanie. Il aborde la population, etTélévision ntermediul, sur les événements de Timisoara, en disant qu'ils sont l'œuvre de voyous et n'ont rien de commun avec la classe ouvrière. Décembre 21 - Le décret présidentiel instituant l'état d'urgence dans le comté de Timis. Rassemblement dans la capitale, appelée par Nicolae Ceausescu est interrompue par des groupes de manifestants, quicomprend l'Hôtel Intercontinental, l'ambassade américaine à Piata Romana. Pendant la nuit, tirant les manifestants et dégager le terrain d'une armure. Déclaration et le Programme de 11 points à Timisoara Roumanie Front démocratique, a été lu depuis le balcon de l'Opéra depuis le matin du 21 Décembrebre 1989. Décembre 21 à 22 - ont été l'affrontement armé au lieu et des manifestations populaires contre le régime communiste à Arad, Sibiu, Brasov, Cluj-Napoca. Entraîné de nombreuses pertes. Décembre 22 - Autour de 24:08 heures, Nicolae et Elena Ceausescu ont fui le Comité central du Parti communiste du siège par un hélicoptère. Après une brève escale à Snagov deuxTitu sont laissés dans la milice et de récupérer. Autour de 18:00 Ceausescu est pris et déposés dans une unité militaire à Targoviste. Placez la première réunion du Front de salut national, composé des anciens communistes et dissidents, dirigé par Ion Iliescu. Les combats de rue ont lieu dans les grandes villes du Rhum & ACIRc; Espagne. Le 24 Décembre en Roumanie, c'est la révolution proclamée. Sur Décembre 25, issue d'un procès organisé par NSFC exceptionnelle Tribunal militaire, Nicolae et Elena Ceausescu sont condamnés à mort par peloton d'exécution. Le prix est remis le même jour vers 15h00. Dans l'après-midi de Décembre 30, commeCeausescu davrele sont enterrés dans le plus grand secret au cimetière Ghencea de Bucarest. Événements de Timisoara, révolutionne une timide tentative pour protester contre le régime combiné avec la joie d'une des compétences de football roumain à un championnat du monde (3-1 victoire dans la nationment le Danemark a fait après 20 aniRomânia à participer de nouveau dans un monde que dans l'Italie) qui a été dispersée par des agents de sécurité s'étaient infiltrés parmi les étudiants travailleurs. Pour la plus grande entreprise de Timisoara, UMT, certains travailleurs essayé de parvenir à une protestation et la vulgarisation de l'époqueS, mais la sécurité gérés calmer les esprits. Le 11 Décembre 1989, la question politique "Panorama" sur une station de télévision de Budapest ont été diffusées vidéo de Timisoara, en le prenant au premier plan la réforme de prêtre Laszlo Tokes, demandant un soutien pour ne pas être déplacéil dirige la paroisse. À ce jour, 15 Décembre 1989, les paroissiens et un petit nombre de citoyens de la ville ont vu dans la paroisse de Maria. Ce soir-là, les employés de la sécurité, les participants ont tenté d'arrêt civile, des échauffourées ont éclaté, mais qui n'ont pas généralisée ou extensive.Sur Décembre 16 a de protestation ont éclaté dans Timişoara en réponse à la tentative du gouvernement d'expulser Tőkés László réforme pasteur. Pasteur avait fait des commentaires critiques envers le régime récemment dans les médias internationaux et le gouvernement a estimé que incitent citation ethniques haine [modifier]. demande Govson évêque ou la suppression de poste, alors le priver du droit de vivre dans l'appartement qu'il avait droit en tant que pasteur. Paroissiens rassemblés autour de sa maison, pour le protéger contre le harcèlement et la décharge. Beaucoup des spectateurs, y compris les paroissiens d'une église voisine Baptiste, a rejoint la manifestation, ignorant les détailset leurs partisans tirés du pasteur qu'il s'agissait d'une nouvelle tentative du régime communiste pour restreindre la liberté religieuse. Quand il est devenu évident que la foule ne va pas disparaître, le maire, gland Peter a fait plusieurs déclarations suggérant qu'il devrait y être reconsidérée en Tőkés sa libération. & IciRC, n tandis que la foule a grandi menaçante, et depuis Peter Mot refusé de confirmer la déclaration du ministre contre l'expulsion, la foule a commencé à chanter des slogans anti-. Par conséquent, la police et les forces de la Securitate est entré en scène. A 7:30 heures, la manifestation a grandi, parce quepassant de départ dans l'arrière-plan. Certains manifestants ont tenté d'incendier le bâtiment qui abritait le comité de comté du Parti communiste roumain (PCR). Securitate a répondu avec des gaz lacrymogènes et des jets d'eau, tandis que la milice a recours à la force et l'arrestation de nombreux. Ils se sont déplacés autour de la cathédrale Mitropolitane et laissé dans un mars de protestation à travers la ville, a de nouveau été confronté à des forces de sécurité. protestations ont continué le lendemain, Décembre 17. Les manifestants ont pénétré dans la commission du comté de la fenêtre et jeta les documents du Groupe, brochures de propagande, de Ceauşescu écrits et d'autres symboles du bienofficiers communistes. Ils ont tenté d'incendier le bâtiment nouveau, mais cette fois ils ont été arrêtés par des unités militaires. Importance de la présence militaire dans les rues peuvent être une seule: les ordres venaient de plus haut niveau, peut-être même de Ceausescu. Armée de terre n'a pas pour rétablir l'ordre, la gestion de transformer en un à TimisoaraFern: coups de feu, les victimes, les combats de rue, les voitures qui brûlent, les APC transportant les forces armées et de sécurité des réservoirs. Après 20:00, les tirs de Liberty Square de l'Opéra, y compris la route de Pont Decebal, et de la Route Lipovei GIROC. Tanks, véhicules blindés et camions bloquaient l'accès à la ville, tandis que cs hélicoptères patrouillent dans la zone. Après minuit, les protestations calmée. Ion Coman, Ilie Matthieu et Stephen Goitre inspecté la ville. Pendant ce temps, à Bucarest, le 17 Décembre 1989, Ceausescu a obtenu l'approbation du Comité exécutif politique en utilisant la force pour réprimer la révolution dans Timişoara.Pe 18 décembre à 20h15, Nicolas Ceauşescu qu'il convoque dans sa résidence de Spring Street (Bucarest) sur la gestion des personnes clés de l'Etat, qui s'est réuni tous: Marin général Neagoe, chef de la sécurité et la garde Will (qui a accompagné Ceausescu à l'Iran, ainsi que étrangères Stoian Ion ministre). Est présent à environ 8,30Général Vasile Milea (ministre de la Défense), puis peu de temps après, Tudor Postelnicu (ministre de l'Intérieur) et le général Iulian Vlad (chef du DSS, qui avait Ceausescu dernière consultation). avion présidentiel a décollé à 9h30 et pour la première fois, a été escorté à travers le pays et sur les eaux territoriales de la mer Noire & nbsp; quatre types de chasse MIG, qui à plusieurs reprises et le retour sur Décembre 20. Le matin de Décembre 18, le centre-ville était gardée par des soldats et des agents de sécurité en civil. Mot maire a convoqué une réunion du parti à l'université, afin de condamner les actes de vandalisme "jours précédents.Il a également décrété la loi martiale, interdisant aux gens de Voyage dans les groupes de plus de deux. Défiant l'interdiction, un groupe de 30 jeunes ont été envoyés à la cathédrale Holy Trinity, où ils agitaient des drapeaux de l'emblème tricolore tăiaseră communiste. Devrait attirer en eux, se mit à chanter et bdquun, Réveille-toi, Roumain, une vieille chanson patriotique qui a été interdit en 1947. En effet, leur tirer dessus, certains sont morts, d'autres ont été grièvement blessés, tandis que certains ont la chance de s'échapper. Le même soir, 43 corps de personnes abattues dans la démonstration, mais aussi de certains blesséset exécuter l'hôpital du comté, ont été volés dans la morgue de l'hôpital et mis à Bucarest pour la répression des marques sont effacées. Les carcasses seront incinérés dans le crématoire «cendres» de Bucarest, les cendres ont été recueillis dans quatre bacs à ordures, puis déversées dans la bouche d'un canal situé dans la localité Popesti-Leordeni Ilfov. (Pour plus de détails voir: Opération Rose.) Sur Décembre 19, Stefan Radu Balan et le goitre visité les ouvriers d'usine de Timisoara, mais a omis de déterminer de continuer à travailler. Sur Décembre 20 colonnes massives de travailleurs entrés dans la ville. 100.000 manifestants ont occupé place de l'Opéra (devenu "Victoria & RDQUO;) et ont commencé à crier des slogans anti-gouvernement: «Nous sommes des gens", "L'armée est avec nous", "N'ayez pas peur, bêches Ceausescu." Dans le hall du Théâtre National de Timisoara quelques braves citoyens roumains créera Front démocratique, un programme politique qui revendique le retour à l'AFLvous sur le marché. Pendant ce temps, Emil Constantin Dascalescu bobu et ont été nommés par Elena Ceausescu (Nicolae Ceausescu a été suivi d'une visite en Iran) pour rencontrer une délégation de manifestants, toutefois, ils ont refusé de répondre à la demande de l'homme et la situation est restée et iciRC, pas beaucoup changé. En Décembre 20, les trains chargés de travailleurs des usines en Olténie est arrivé à Timisoara. Le régime a essayé d'utiliser pour réprimer la protestation, mais finalement ils ont rejoint Timisoara. Un travailleur a expliqué: «Hier, notre directeur de l'usine et un responsable du partisite nous nous sommes réunis dans la cour, nous a donné du bois clubs et nous a dit que les Hongrois et les hooligans dévastateurs Timişoara et c'est notre devoir d'y aller et d'aider à réprimer les manifestations. Mais maintenant, je comprends que ce n'est pas vrai. "Peu à peu, la situation est sous contrôle des autorités. Plusieurs militairesJ'ai commencé à fraterniser avec les manifestants. À la fin de la journée, Timisoara est déclarée ville libre par des manifestants. Élargir protestations dans d'autres villes Les événements débutent sur Décembre 21 et Ceausescu dans les villes suivantes: Arad. De Décembre 18 au diDécembre 22 sont envoyées à moi, à son tour, par Elena Ceausescu trois grandes personnalités politiques à Arad - nuisance Cornel, État exécutif la commission politique, Elijah Matthew, Secrétaire de la propagande frais et Radu Constantin CC CC secrétaire questions MI, de sécurité et de police - De plus, le Décembre 20, le lieutenant-général. Ilie Ceausescu, vice-MDN Politiques du Conseil et chef de l'armée, le frère de Nicolae Ceausescu, mr. Badalan, chef de la Division d'Oradea. Ils sont allés au comité du parti du comté, a été reçu par le premier secrétaire Helen PCR Pugna. Son dernier spectacle en «Plan de coopération unique Tru Pen restaurer gravement perturbés dans l'ordre publique de la ville etArad. "Command a été créé un seul comté, avec les membres suivants: premier secrétaire Helen Pugna secrétaire Nicholas problèmes d'organisation Angheloiu commandant de la garnison, d'Arad, Monsieur. Dumitru Marcu Inspection chef IM, et al. Salceanu Gregory, chef de la milice comté d'Arad, et al. Cioflică Michael et chef d'état-major de la GardePatriotique, col. Liviu Stranski - est venu et secrétaire du Comité Central RCP et autres Matt Elias secrétaire du CC du PCR, Radu Constantin. La nuit de Décembre 20 ont été écrits sur plusieurs bâtiments dans le centre-ville de slogans dirigés contre le régime communiste. Le même jour, ont été dispersés signe de solidarité avec les protestationsTimisoara, rue Eminescu. Anticeuşiste écrit sur les murs et les clôtures ont été enlevées immédiatement par application de la loi, le défilé boo. Dans l'après-midi de Décembre 20, personnes se sont rassemblées sur les places et les rues de la ville en groupe et a montré le silence. Le matin de Décembre 21, départ à 7h40, les montagnescitorii de l'horlogerie industrielle des entreprises, après une panne de courant a cessé de travailler et de tenue dans les rues pour protester contre le régime de Ceausescu. Leur chef était Danila Onofrei travailleur. Ils ont été rejoints par des travailleurs d'autres entreprises grandes Arad (entreprise de textilede Tau, voitures d'usine, intégré la transformation du bois), et a commencé une protestation mars au centre-ville (à 8). Près de la colonne centrale des travailleurs a été ordonnée par l'armée à un barrage de tirs visant le ciel. Les manifestants n'étaient pas peur, mais soumis à des soldats, où ils ont commencé des manifestants pacifiquescontre le régime. Plus tard, le comité local a été formé le premier à Arad Roumanie Front démocratique, qui comprenait révolutionnaires: Voicilă Valentin Mircea Crisan, Onofrei Danila, Dima Trajan Gurilă Constantine, Claudiu Kish, Popa Maria Groşan Titus, George Tasca, Nemes Gavrila , Ramona Pence conseil de Corina, Timar Trajan, en GéorgieNCEA Onofraş Alexander Basile. La nuit tombée, les manifestants ont été dispersés à partir de plus de 80.000 reste dans le centre à environ 100 des révolutionnaires, contre les quelque 1.000 soldats. Certains membres d'une seule commande, d'une part Elie Matthew Badalan, Heredeanu et Mark Démétrius voulait liquider pe manifestants, mais ont rencontré l'opposition ou la passivité et le premier secrétaire Helen Pugna des commandants militaires, comme M.. Neculae Diaconescu. Buzias (à 9), Sibiu (9,45 heures), Cugir (à 11), Targu Mures (11:30), Caransebes, Hunedoara, Resita (à 12), Brasov (13 heures), Ghimbav Fagaras, Cluj-Napoca(A 15), Cisnadie (à 18), Nădrag (département de Timis, à 18H45), Alba (à 22.14). Dans relative manifestations Buzau a commencé dans la matinée (11,00 to 23:30 ), en l'étendant jusqu'à l'après-midi quand ils ont commencé à tirer. Deux jours plus tard, la ville dans les réservoirs et les APC pour restaurerPour Billy. Les tournages ont déjà duré deux jours, mais de façon sporadique et Buzau Cour a été brûlé à détruire certains documents. Buzau ciel s'est produite hélicoptères militaires et des sites MIG dans le punk Aviation Unit (près de Buzau). Ont été tués et des blessés dans ces jours. Dans leur mémoire un monument a été érigé en marché OuiLa pauvreté, dans le Palais Municipal, avec une plaque avec les noms des morts et des disparus. Aftermath des événements de Timisoara Bucarest ont été décrits dans des revues de nouvelles à la radio Radio Free Europe et Voice of America, écouté subrepticement à la Roumanie et par le goujonnţii retour à la maison pour les vacances de Noël. Retour en Iran le 20 Décembre 1989, Ceausescu dans le pays trouve une détérioration de la situation. A 19:00 le 20 Décembre, il a prononcé un discours télévisé, transmis à partir d'un studio TV situé dans le bâtiment du Comité central,dans lequel il appelle fous ceux qui ont protesté à Timisoara comme des ennemis de la révolution socialiste. La proposition maire Barbu Petrescu a été convoquée le Décembre 21 autour midi, un grand rassemblement destiné à exprimer publiquement leur soutien des chefs de parti et l'Etat . Parlant de BALCOvoid Comité central (CC), Ceausescu a soulevé un certain nombre de réalisations de la «révolution socialiste» et «multilatéralement développée la société socialiste" en Roumanie. Population, cependant, est resté indifférent, que les premiers rangs soutenus Ceauşescu avec lui sur des chants et des acclamations. Manque de compréhension des événements et l'incapacité detraiter la situation s'est à nouveau quand il a offert, dans un acte de désespoir, l'augmentation des travailleurs des salaires d'un montant de 100 lei par mois, et a continué à vanter les réalisations de la "révolution socialiste", ne comprenant pas qu'une autre révolution était en cours, même devant elle. "Beaucoup de temps a ne sait pas qui" fait mal«Rallye t Ceausescu en Décembre 21, 1989. Il y avait genre et le genre de personnages qui se sont arrogé le mérite. Maintenant, nous savons que cela est dû à des groupes qui ont Timisoara à Bucarest." Mouvements brusques à venir la périphérie de l'Assemblée et le bruit des pétards manifestation tourne dans le chaos. Peur au début, de nombreuxil a essayé de se propager. Certains participants à la réunion rallié près de l'Hôtel Intercontinental et a commencé une manifestation qui devient alors une révolution. Tentatives ultérieures Ceausescu pour reprendre le contrôle de la foule en utilisant la formule comme «Bonjour, bonjour!" Ou & NBSp ", assis tranquillement dans votre siège!" ont été sans effet. Direct TV Transmisunea était înreruptă pour ces moments. Une grande partie de la foule à gauche dans la rue, le marché est resté militants du parti, les membres des gardes patriotiques, des soldats vêtus de personnes les plus fidèles de dictateur civil. Après quelques minutesCeausescu a pu continuer son discours, promettant des augmentations de salaire et des pensions, est ensuite retourné à l'intérieur du CC du bâtiment. Personnes qui avaient quitté la panique du marché, jeta les drapeaux et les banderoles avec des slogans. Beaucoup d'entre eux se sont rassemblés dans les rues entourant le marché Palace, et a commencédes slogans anti-Ceausescu et en criant: «A bas le dictateur!", "Mort à l'assassin", "Nous sommes des gens, à bas le dictateur!", "Ceausescu, qui sont ou criminels Scornicesti." Finalement, les manifestants ont envahi Kogalniceanu Square au coeur de Union Square, Square RosettiPlace Romana. La statue de Michel le Brave, près de l'Université de Bucarest, un jeune homme agitant un drapeau tricolore sans emblème communiste. Dans l'après-midi, Nicolae Ceausescu a tenu une téléconférence avec le Premier flash comté secrétaires du comité du Parti, dans laquelle il a parlé presque exclusivement, déclarerEt, ces derniers jours sont la preuve que les événements organisés et dirigés action, afin de déstabiliser le pays, et contre l'intégrité et l'indépendance de la Roumanie. Général a décidé de mobiliser entre Gulu Parti et l'Etat, toutes les forces armées (milices, de la sécurité, mes unités bilitation). & NBSp, "Nous devons dénoncer et rejeter cette action vigoureuse et la liquidité. Problème non ne se pose que dès que la liquidation de ces actions conjointes contre l'intégrité, l'indépendance, de la construction socialiste, le bien-être du peuple. "De plus, l'ordre de former dans chaque & Icirque; ntreprindere au niveau du département, des "groupes d'autodéfense." Son monologue a été interrompu que brièvement par deux participants: le premier secrétaire du département de Cluj, Constantinescu, qui a demandé - même pour quelques jours "- l'établissement de l'état d'urgence et à Cluj-Napoca, et premier secrétaire du comté brila, Lungu, a rapporté militairement "Camarade Secrétaire gènes RAL, nous déclarons que les narines se détenues par les communistes, les travailleurs ont exprimé leur indignation et condamné nifestările total, j'ai décidé éléments de réponse lution. Ici le travail est effectué normalement et a décidé de tâches plan. Qui fera de votre aces Guramde remplir tout indiqué que vous nous avez donné. J'ai fini, monsieur. "Dans le temps, à Bucarest, plus les gens sont sortis dans la rue. À partir de 18 pour commencer la répression effective qui a duré jusqu'au lendemain, trois heures du matin. Les manifestants - non armés et non syndiqués - ont été phoSt accueillis par des soldats, des chars, des onglets, les agents de USLA (unité spéciale de lutte contre le terrorisme) et des agents de sécurité habillés en civil. La répression a commencé à minuit, sous le général Vasile Milea, ministre de la Défense nationale. Il a attiré la foule des bâtiments, des rues latérales et les réservoirs. Ont étéa enregistré de nombreux blessés par balle, coups de couteau, de mauvais traitements, de broyage des véhicules militaires. TAB a fallu beaucoup près de l'Hôtel Intercontinental. Les pompiers ont bloqué la foule avec des jets d'eau puissants et des milices contre les personnes et l'arrestation. Les manifestants ont réussi à construire une barricade de défense contre un restaurantiu Danube, qui a duré jusqu'à minuit, mais a finalement été abattu par les forces de sécurité. Les personnes capturées ont été arrondis points de collecte (on est avant Negoiu Hôtel et un autre dans l'espace avant l'ancien ministère du Commerce extérieur - la station de tramway du marché Université), prises pour l'identification et l'enregistrement sur le plateau de l'ancienne milice de la capitale, puis transporté à la prison de Jilava. répression est devenue très difficile surtout après la rumeur de lancement de la Piata Romana homme de main que beaucoup de leurs collègues ont été poignardés avec un tournevis. À un moment donnéétant donné que tous les passagers qui sont descendus d'à la station de métro Place de l'Université (y compris les femmes, les personnes âgées et enfants) ont été maltraités. Ces prises ont été battus, freinée, contraints de dormir sur le ventre, certains plus que d'autres dans le tas. des coups de feu ont été entendus en continu jusqu'à 3:00 le matin qui semblent survivantsrues site. Après la suppression de la révolte, le sang a été lavé caldarâmul pompiers voitures et de l'assainissement. Blessés et des morts ont été transportés principalement de l'Institut de médecine légale, des urgences des hôpitaux, Service de Neurochirurgie coin Hospital Hôpital Marinescu Gheorghe. Procureur généralerală interdits et Direction Sanitarăau autopsierea victimes décédées. A été ordonnée - comme cela a été fait avec des révolutionnaires assassinés à Timisoara - la combustion des cadavres, mais cet ordre n'a pas été exécuté. Répression de la balance: 50 morts, 462 blessés, 1245 arrêté et transporté à la prison et. Nicolas et ELena Ceausescu dormi cette nuit-là dans le bâtiment dortoir spécialement formés au sein du Comité Central RCP d'être informé sur l'évolution de la situation opérationnelle et donne des instructions pour l'action. Vers une nuit, Iulian Vlad Vasile Milea et l'a informé que Nicolae Ceausescu a été la zone centrale de Bucarest causés par les manifestants. Témoignage sur les événements de cette journée sont les photographies prises à partir d'hélicoptères et envoyé à la région et les touristes sont survolé l'Hôtel Intercontinental tour, située près du Théâtre National et en face de l'Université de Bucarest. Ceausescu baisse a été la suppression de nouvellesAnge manifestations de la veille vint bientôt à toute la population de Bucarest. De nombreux survivants du massacre ont fui au centre-ville aux zones industrielles où les travailleurs ont signalé l'incident. régime prévu d'organiser des réunions de travailleurs dans des emplois qui sontreconnu coupable d '"actes hooligans" et de déstabilisation. Selon les rapports ultérieurs, les travailleurs ont refusé, et en revanche, a commencé à organiser des manifestations contre le régime et plus large. Autour de 7h00, Elena Ceuşescu a été informé qu'un grand nombre de travailleurs à partir de nombreux sites industriels, s'avançant vers le centre de Bucarest. Baricadele milice qui avait pour bloquer l'accès à la Place de l'Université et la place du Palais se révèle inefficace. A 9h30, Place de l'Université était pleine de gens. masse immense pression des manifestants, les forces armées (unités de l'armée, la police et de sécurité) a commencé à fraterniser avec les manifestants. Dans la matinée,à environ 9,30 ministre de la Défense suicide commis Vasile Milea (mais certains avancent aujourd'hui, qui aurait été tué sur ordre de Ceausescu). 9.45 Au début de la réunion d'urgence du Comité exécutif politique du parti, qui n'ont pas réussi à parvenir à une décision unanime de tirer sur les manifestants. Finalement, il a été décidét décrétant l'état d'urgence dans tout le pays. Le décret a été lu et répété plusieurs fois à la radio (à 10.11), puis à la télévision (10,50). Immédiatement après la lecture du décret, les ordres de Ceausescu, les nouvelles a été annoncé que Milea a été reconnu coupable de trahison, et s'est suicidé pour échapper aux conséquences. Le plus populaire tEORI est que Milea a été assassiné en réponse à son refus de se conformer aux ordres de Ceausescu. Une enquête ultérieure menée par l'exhumation du cadavre trouvé dans noiembrie2005, qu'il a vraiment commis le suicide avec une arme à feu transmisionşti agent, Marius Tufan. Été émis et si cette intention n'était pas de suicide, mais un défi étoileset l'incapacité, mais la balle a coupé une artère, provoquant sa mort peu de temps. Cette hypothèse est contredite par le fait que l'ex-ministre de la Défense n'a pas tiré la balle dans les États ou d'autres parties du corps, mais nevitale entendre. Apprenant que Milea s'était suicidé, Ceausescu nommé ministre du rapport de la DéfenseVictor Stanculescu. Généraux et autres officiers du bâtiment du siège situé à Washington sont au courant de sa nomination Stanculescu ils suivent les ordres donnés par lui. Stanculescu - après un témoignage ultérieur - a accepté, mais a commencé à jouer un double jeu: d'une part pour montrer la fidélité en couple dictatorial et d'autre part commencé à partqui peut être caractérisé comme un coup d'Etat. À 10:07, il a ordonné aux troupes de se retirer dans leurs casernes et au Parlement avec les manifestants. Après 10 heures, venant de petites rues, la foule a commencé à occuper le siège du marché DC. Ainsi, à 11 heures, il y avait environ 50.000 personnes dans le marché, et je rencontre urmate leur nombre augmenter à plus de 100.000. Aux environs de 11h30, Ceausescu a pris un tube et tenté de répondre à mulţumii depuis le balcon de l'édifice central du Parti communiste du Comité, mais a été accueilli avec une vague de réprobation et de colère. Hélicoptères partagé spectacle (qui n'atteint pas beaucoup à cause de vent défavorable)chez les personnes demandant de ne pas devenir victimes de la "tentatives de détournement récente" rentrer à la maison et profiter de la fête de Noël. équipe de signalisation de la DC en fonction non seulement transmis ses ordres Stanculescu, qui a empêché l'ordre de tri. Eftimescu mouvement disponible dans le palais républicain de blindésDC enregistré l'entrée doit être exécuté. En refusant d'appliquer les ordres de la répression, Ceausescu qui était commandant en chef, Stanculescu conscients de la volonté populaire exprimée par des millions de roumains qui étaient dans les rues et ont manifesté contre le régime. Histoire Scurtu Jean écrit: «Les gènesralul Stanculescu a pris sur lui les pouvoirs du commandant suprême, qui, selon la Constitution, le Président de la République socialiste de Roumanie. Cela a conduit certains historiens et des estimations non-historique qui a donné un coup Stanculescu et en s'appuyant sur l'armée a pris le pouvoir politique en Roumanie. Une analyse, même sommairela situation de cette journée du 22 Décembre 1989 signifie que les notes de téléphone ne sont pas le résultat d'une situation a été créée par le général Stanculescu, mais la grande masse des gens qui devint la maîtresse de la rue. Dans ce contexte, l'armée ne pouvait pas traiter avec des centaines de milliers de personnes, on ne l'avait fait pendant la journée pour Décembre 22, commeQuand Ceausescu était encore au pouvoir et encore moins ce qu'on peut faire aujourd'hui, le sentiment de la victoire a donné des Roumains et de courage. A 13h30, Nicolae Ceausescu a déjà abandonné et ne répondent plus le pouvoir de commandant en chef, ni le secrétaire général du Parti communiste, ni la République socialiste du président roumainprendre. Le chef de coup d'Etat: la suppression du pouvoir, mais à cette époque, la Roumanie n'a pas été un chef de file. En conséquence, le général Stanculescu avait contre qui il faut donner le coup d'Etat, parce qu'une telle action - si elle avait l'intention - sans objet. A 13h30, le rapport appelle MessengerUES en tant que ministre de la Défense nationale, l'armée a rendu une ordonnance qui est compatible avec la situation concrète. "De son côté, l'ex-général Victor Stanculescu a commenté:" Je courais entre les deux pelotons: un de Ceausescu et les révolutionnaires. "Stanculescu« élu »apoIliescu et les groupes politiques qui cherchent à s'emparer du pouvoir. Ceausescu Voyant qu'aucun bâtiment ne peut pas quitter le marché, onglet, ou par des tunnels souterrains (qui ont été brisées), Marin général Neagoe Will sécurité commandant de la Division (qui d'assurer la sécurité du siège du CC), appelé dans les hélicoptères de supprimer Ceausescueux. Général Stanculescu a parlé avec le général russe commandant Joseph de l'aviation, qui a envoyé deux hélicoptères, mais un seul a réussi à atterrir sur la terrasse sur le toit du bâtiment, DC. En plus du conjoint Ceuşescu et leurs gardes du corps, obtenir de l'hélicoptère piloté par Vasile Malutan deux dignitaires communistes: Emil bobu et Manea Manescu., Ceausescu a voulu s'échapper par hélicoptère à partir de l'un des trois points de commandement militaire secrète dans le pays (probablement dans un bunker dans le Pitesti, plus tard, ce point a crié «atomique» dans un communiqué de la télévision à accès libre), mais déjà la l'appui général du commandant des Forces aériennes russes, qui peu de temps après j'ai eu; Clôture roumain l'espace aérien. l'espace aérien de pays a été fermé au départ parce que les écrans radar ont commencé à apparaître des dizaines, des centaines, puis des milliers de cibles aériennes qui semblait venir de la direction des pays voisins. Ces objectifs se sont révélées fausses, ont été le cadre d'une guerre électronique. Vers 12h30 AF Télévisionost occupés par les révolutionnaires. À 12:51 Ion Caramitru et poète Mircea Dinescu, parmi beaucoup de révolutionnaires, adressée aux téléspectateurs, en annonçant le dictateur en cours d'exécution, et les doigts formant la lettre V (signe de la victoire) ont prononcé la fameuse phrase: Nous avons gagné! Derniers moments de l'ancien régime et l'installation Après l'exécution de la nouvelleCeausescu du bâtiment du Comité central en installe chaos Bucarest, précédé par un état d'euphorie générale. Dépourvue des foules ont envahi le Comité central fonctionnaires communistes et les bureaux sont saccagés. cibles privilégiées sont des portraits du dictateur et de son travail et sa femme, jeté par la fenêtre comme un signe de succès etmépris. Peu de temps après, aux alentours de 12h50, la télévision reprend de radiodiffusion roumaine. Mircea Dinescu et Ion Caramitru semble dirigé un groupe de révolutionnaires, annonçant le dictateur s'enfuit exaltée. Chaos à Bucarest comprennent l'ensemble du pays. En cours d'exécution nouvelles et dictatorial en coupleicirc, dans la plupart des localités de Roumanie, il y avait des manifestations spontanées de protestation contre le régime de Ceausescu et la solidarité avec la révolution. Lors de certains événements de ces personnes ont attaqué les bureaux du parti et l'Etat et les postes de police. Certains travailleurs ont été lynchés par la milice. Petre Roman lire à partir du balcon de la RCP CC & I Déclarationcirque, en trois points "People's Front unité, qui est lu vers 15h00 et à la télévision. Dans l'après-midi trois centres du pouvoir se font jour: la télévision, où il y avait Mircea Dinescu, Ion Caramitru, et de plus en plus de personnages importants, sont arrivés après 14:00, Ion Iliescu, le Parti Communiste Roumain siège du Comité Central, où ils ont été surimprégné d'un parti révolutionnaire, et le second groupe Ilie Verdet, qui ont tenté de former un nouveau gouvernement, mais après seulement 20 minutes pour abattre, d'être hué par la foule: «Sans le communisme!"), et le ministère de la Défense où il ya des sexes. Victor Stanculescu). Enfin, le groupe se déplace Iliescuà la CC du PCR, les discours sont prononcés, puis allumer le téléviseur, entrer en contact avec le genre. Stanculescu, et autour de 23:00 heure est annoncé la création du Front de salut national du Conseil, du nouveau pouvoir de l'organisme. L'opinion publique internationale, les dirigeants du pays ont commencé à envoyer des messages de soutien à la révolutionRoumaine. Ils ont envoyé des messages de soutien: États-Unis (le président George HW Bush), URSS (président Mikhaïl Gorbatchev), Hongrie (Parti socialiste hongrois), le nouveau gouvernement constituitul Allemagne de l'Est (à l'époque des deux Allemagnes uniseră pas encore), en Bulgarie (Petar Mladenov, secrétaire général du Parti communiste Bulgar), la Tchécoslovaquie (Ladislav Adamec, chef du Parti communiste tchécoslovaque et Vaclav Havel, un écrivain dissident, chef de la révolution et le futur président de la République), Chine (ministre des Affaires étrangères), France (François Mitterrand), Allemagne de l'Ouest (ministre Hans Dietrich Genscher étrangères)siège de l'OTAN et de l'OTAN (secrétaire général Manfred Wörner), Royaume-Uni (le Premier ministre Margaret Thatcher), en Espagne, Autriche, Hollande, Italie, Portugal, Japon (Japon Parti communiste) et la RSS de Moldavie. Le soutien moral a été suivie par un soutien matériel. De grandes quantités de nourriture, de médicaments, les vêtementsintégrée, etc équipements médicaux ont été envoyés à la Roumanie. La presse mondiale a consacré des pages et parfois même l'ensemble des éditions de la révolution roumaine et de ses dirigeants. Contre-attaque des forces loyales à l'ancien régime processus de prise de pouvoir par la nouvelle structure politique Conseil de salut national Front (NSFC)qui proviennent principalement de la deuxième échelon du parti communiste n'était pas encore terminé. Avec la tombée du jour, s'adresse à la fois à Bucarest (après 18:30) et dans la province sont attaqués avec des armes à feu d'individus inconnus . Ils étiquetés comme terroristes, et le peuple et l'armée sont appelésde protéger les fragiles acquis de la révolution. Certains tirs simulés sont quelques-unes des dispositifs émettent seulement des effets de lumière et le son. La télévision est transmis de renseignements non vérifiés, contradictoires, ce qui crée de la confusion et un état général de la psychose. Verra nombreux morts et blessés et des dégâts matériels. Lede violents combats ont eu lieu qui a continué dans les trois jours suivants. Les nouveaux dirigeants, personnels Iliescu, la télévision et la radio a exhorté les gens à quitter les rues de nouveau et de défendre les acquis révolutionnaires. Les forces loyales à l'ancien régime (assimilée «terroristes») ont ouvert le feu sur la foule et ont attaqué les points vitaux de la vie socialePolitique: la télévision, la radio, les bureaux de la compagnie de téléphone et Presei Libere maison et les bureaux de poste du quartier dans Camp Road, Place du Palais, de l'Université et de Place de l'Université (l'un des principaux carrefours de la ville) Otopeni et Baneasa aéroports, les hôpitaux et le ministère de la Défense. Certains anciens employés de FortelLa répression est entré en action, afin de créer la panique et la terreur. Certains nids sont détruits par des unités terroristes de l'ancienne Securitate lui-même, par exemple USLA, qui a agi avec les révolutionnaires dans le domaine de Camp Road, le ministère de la Défense et le général major du bâtiment. Les incidents sont enregistrés etregrettable littérature militaire qualifiée de «Friendly Fire" (fait feu sur ses forces). Ainsi, l'aéroport international d'Otopeni a envoyé des renforts, mais je pense que les défenseurs sont attaqués, et ont ouvert le feu sur eux, tuant environ 50 soldats. A 21h00 le Décembre 23, votrencuri unités paramilitaires et certains sont allés pour protéger le palais républicain. armes ont été distribuées à de nombreux civils, qui ont agi en collaboration avec les unités de l'armée. Sécurité de l'Etat agents du ministère et d'autres personnes de la police de sécurité est arrivé à "faire preuve de loyauté à la cause de la révolution" ont été au moins au niveauclarativ, la subordination de l'armée, et la coordination de la lutte avait à souffrir. réponse dans la plupart des cas exagérée, ceux qui faisaient partie des dispositifs militaires, ou mixte (composée de soldats, civils, combattants gardes patriotiques) sur lieux dans lesquels les parasites ou de coups de feu est censé être exedes munitions de guerre cutau tir a entraîné la perte de vies et des mutilations graves de dizaines de personnes. Tout mouvement suspect (par exemple l'ouverture d'une fenêtre ou le déplacement d'un rideau) est mise à feu des munitions chaotique de la guerre est l'argument selon lequel «les terroristes sont essaimage et d'attaquer de partout, soutenu et diffusé des informationsnotamment par la télévision d'Etat les divers peuples. Dans la nuit du 22 au 23, Jean-Louis Calderon, journaliste français de télévision Channel 5, a été écrasé par un char pistes dans la Place du Palais de Bucarest. article paru dans le journal Express: "les chevauchements et les commandos Direction USLAUSLA ils étaient composés de personnes qui "travaillait" dans diverses positions couvertes. Étaient des étudiants, diplômés et dictateur indigènes engagés corps et âme. Beaucoup d'Arabes étaient et savaient exactement recoins Bucarest, Brasov et d'autres villes de Roumanie. Pour la formation sont disponibles plusieurs centres de formation ontubterane: l'un était dans la région de Brasov, et un autre est apparemment situé juste en dessous de l'ancien Parti communiste Comité central, qui a donné un polygone par hasard un révolutionnaires quelques durant les événements de Décembre. "déclaration Chiritescu Savin:« Je veux montrer que moi-même et de nombreux collègues dans l'unité même réservoir [MU-01 060 Bucarest Pantelimon] nous avons capturé des terroristes arabes (l'un d'eux nous a dit que Beyrouth) armés, que j'ai enseigné à l'état-major général. L'un était un étudiant, je trouve la mitrailleuse de calibre 5,62 060 866 série UF avec cadence d'embrayage, d'environ 40 cm de long, des vêtements portables sous: pistolet semblait faite d'un plastique très dur, sauf tuyaux et le mécanisme dest mise à feu. "Le 24 Décembre, Bucarest était une ville en guerre. Tanks, véhicules blindés et des camions a continué à patrouiller dans la ville et les points autour de préoccupation pour les protéger. Aux intersections à proximité des objectifs stratégiques ont été construits des barrages, tirs d'armes automatiques ont continué dans la Place de l'Universitéétudiants et des enseignants dans les zones environnantes en Gare du Nord (gare principale de la ville) et la Place du Palais. victimes durant la révolution, selon les données officielles, le nombre de décès par balle et mutilaţilor avant Décembre 22, 1989, est d'environ sept fois inférieur à celui de la victime et decirque, enregistrée par la suite. Selon les dossiers à partir de 2005, préparé par le Secrétariat d'Etat pour les problèmes révolutionnaires »(SSPR), institution subordonnée au gouvernement roumain, le nombre total de personnes tuées par un peloton lors de la révolution 1142 a été, par 3138 blessés et des personnes détenues est jusqu'à 760. Avoirne comptait pas moins de 748 enfants, descendants des héros, des martyrs. Les chiffres ne concernent que les victimes qui ont été déclarées, enregistrées et vérifiées conformément à la reconnaissance du droit aux héros, les martyrs et les combattants qui ont contribué à la révolution roumaine de Décembre 1989. Comme d'rechizitoriilest produite par les procureurs militaires dans les rangs militaires ont été 260 décès et 545 blessés, et l'Etat Département de la sécurité ont trouvé la mort dans des incidents révolution de 65 employés et a trouvé 73 blessés. militaires institutions impliquées dans les événements décembre 1989 évitéeFournir des informations à propos des cadres Long Shot ou blessés. Après Décembre 22, ont été arrêtés plus de 1000 civils et 1500 soldats, miliciens ou de la Securitate motiver les actions qu'ils seraient déployés contre la révolution. Seul le ministère de Vous (MU 0666), création du Département de sécurité de l'Etat, que vous avezLa principale mission de garder et de défendre que les dirigeants du parti et de l'état haut, mais aussi des objectifs jugé d'importance nationale, ont été arrêtés comme suspects 341 cadres. Tous les détenus soupçonnés de terrorisme ont été libérés sans qu'aucune accusation qu'ils font. Pour couvrir les faits, ou simplement de l'indifférence, de nombreuses victimes dans lesu ont été enregistrées. Ne sont pas tous ceux qui sont abattus ont été officiellement enterrés dans des cimetières de héros, et certains témoins, mais les détenus blessés et ont préféré, pour diverses raisons, ne pas faire des déclarations. Il a été estimé par les procureurs militaires qui ont enquêté sur le cas le nombre de tués et de blessés révolution pourrait être considérablement plus dEcat officiellement connue chiffres. Au cours de la confrontation en Décembre 1989, ont été victimes des deux côtés (les manifestants et les forces de l'ordre). La plupart des victimes ont été enregistrées à Bucarest, les statistiques des victimes de la révolution en Décembre 1989 sous le ministère de la Santé: l'ensemble: 1104 morts et 3321 blesséset (221 civils et 663 militaires). Sur Décembre 22, lorsqu'il est exécuté à deux Ceausescu avait 126 morts et 1107 blessés. A Timisoara: entre 16 et 21 Décembre 1973 tués et 296 blessés après le 22 Décembre 20 morts et 77 blessés à Bucarest: au 22 Décembre, a enregistré 49 morts et 599 blessés, après les 22Décembre à 515 morts ont été blessés et 1162 s'est produite à Cluj Décembre 29 to 22 morts et 58 blessés. Constance il ya eu 32 morts et 116 blessés. A Sibiu, il ya eu 61 morts et plus de 100 blessés. Hunedoara six personnes ont été tuées et 19 blessées.   liste des personnes décédées dans les événements de Décembre 1989 peut être trouvé ici des héros de la révolution roumaine de 1989. Roumanie depuis 1989 Ancien membre de la direction du Parti communiste et allié de Ceausescu, avant de retomber dans le début des années 1980 honteuse dictateur Ion SGalFrontului UES émergé en tant que président du salut national. Front de salut national, composé essentiellement de membres de la deuxième échelon du Parti communiste, immédiatement exercé un contrôle sur les institutions étatiques, y compris les informations des médias, comme la télévision et la radio nationale. NSF a utilisé le contrôle des médias afin de lancer des attaques dans la r.lui propagande contre les opposants politiques, notamment les partis démocratiques traditionnels, qui devaient être refondée après 50 ans d'activités clandestines (Parti national libéral et démocrate-chrétien Parti national paysan). En 1990, Ion Iliescu a réussi à devenir le premier président démocratiquement élu de la Roumanie après la Secondela Première Guerre mondiale. entre 17 et 19 Mars 1990 a pris place dans Targu-Mures affrontements sanglants entre la population ethnique roumaine et hongroise. Ces événements tragiques ont été utilisés comme un prétexte pour rétablir une certaine intelligence indépendante (SRI), dirigé par Virgile Magureanu. La plupart des foştilLes employés de sécurité ont été prises par ce service. Révolution a donné la Roumanie, une grande solidarité du monde extérieur. Au départ, une grande partie de cette solidarité était inévitable transmis au gouvernement Front de salut national. Une grande partie de cette solidarité a été brisé pendant les mineurs et1990 unique avec les mineurs et la police a répondu aux appels, Bucarest et brutalizând envahir les étudiants et les intellectuels Iliescu pour protester contre le détournement de la révolution roumaine par d'anciens membres de la direction communiste, sous les auspices de l'Front de salut national. Iliescu est resté un personnage centralpolitique roumaine d'être réélu pour un troisième mandat en tant que président en 2000 après la période 1996-2000 a été président de la Roumanie Emil Constantinescu. La survie politique de l'ancien fiduciaire de Ceausescu a montré l'ambiguïté de la révolution roumaine, la plus violente depuis 1989, mais une révolution qui, de pair aveccertains semblaient pas produit assez de monnaie. deTraian Adrian Basescu a été défait à l'élection présidentielle de 2004. En 2005, le monument a été inauguré la renaissance nationale, qui commémore les victimes de la Révolution. Depuis Mars 2004, la Roumanie est membre de l'OTAN et l'UE en Janvier 1, 2007Europe. Institut Révolution de 2004 Révolution Institut roumain a été créé en Décembre 1989, le corps de l'État roumain, qui vise à étudier l'histoire de la révolution. Selon une déclaration faite par Lorin Fortuna, un membre de la direction de cet institut, "parle de la révolution qui a été ou   coup peut avoir une connotation juridique (...) En Décembre 1989 a été une révolution, comme il est prescrit par la Constitution, et qui nie cette vérité est punissable.
Germana
Rumänischen Revolution von 1989 bestand aus einer Reihe von Protesten, Demonstrationen und Straßenschlachten im Dezember 1989, die bis zum Ende des kommunistischen Regimes in Rumänien führte und dem Sturz von Nicolae Ceausescu. Demonstrationen von immer größeren und kontroversen Prozess gipfelte in der AusführungCeausescu und seine Frau Elena. Vor der rumänischen Revolution, die alle anderen osteuropäischen Staaten weitergegeben hatte friedlich für Demokratie, war Rumänien das einzige Land, das Ostblock erfahrene Führungskräfte eine gewaltsame Revolution und die Kommunistische hingerichtet wurden. Vor der Revolution & nbsp; in den angrenzenden Ländern, im Jahr 1989 die meisten Menschen in Rumänien wurde nicht mit dem kommunistischen Regime zufrieden. Wirtschafts-und Entwicklungspolitik luiCeauşescu (einschließlich größenwahnsinnigen Bauprojekten und Strenge Regelung so ausgelegt, dass Rumänien in der gesamten Auslandsschulden zu bezahlen) wurde gemeinsamnsiderată verantwortlich für den Mangel in dem Land ausgebaut, parallel mit zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Geheimpolizei, die Securitate, war allgegenwärtig, so dass Rumänien ein Polizeistaat. Im Gegensatz zu den Staats-und Regierungschefs des Warschauer Pakts, Ceausescu Interessen unterstützt sowjetischen, sondern suchte ein Polytic eigenen externen. Während der sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow sprach von Reform-Aktivität Ceausescus Größenwahn und Kulturen glich die Persönlichkeit des ostasiatischen kommunistische Führer wie Nordkorea Kim Ir-sen. Im März 1989, das führende Aktivisten protestierten mehrere PCReinen Brief von der Wirtschaftspolitik des Nicolae Ceausescu ("Letter of Six"), aber bald nach, so erhalten Nicolae Ceausescu ein wichtiger politischer Sieg: Sozialistischen Republik Rumänien nicht Auslandsschulden von etwa $ 11000000000, mehrere Monate vor Bezahlung Diktator, dass selbstRumänischer Seite wird erwartet. Am 11. November 1989, vor dem Kongress, die Straßen und Brezoianu Kogalniceanu in Bukarest, Cluj und Studenten Plakate gezeigt, mit Bukarest "Wir wollen Reformen!" Gegen die Ceausescu-Regierung. Studierende Mihnea Paraschivescu, Gratian Fox, ein ÖkonomDan's Căprariu Cluj-Schlachter und andere wurden verhaftet und von den untersuchten Prison Rahova lucrătoriiSecurităţii für Propaganda gegen die sozialistische Gesellschaft. Ein schüchterner Versuch, gegen das Regime des rumänischen Staatsangehörigkeit Qualifikation mit der Freude eines Fußball-Meisterschaft Mondi kombiniert Protestdie (3:1-Sieg in der Nationalen Front in Dänemark war, dass nach 20 Jahren in Rumänien wieder an einer WM, wie in Italien) wurde zerstreut Security, denen die Arbeitnehmer Agenten infiltriert hat unter den Studierenden. Mauerfall Berlin im November 1989 und ersetzt den FührerTodor Schiwkow's Bulgarien sind Anzeichen für ein revolutionäres Klima in Osteuropa. Zwischen 20 und 24 November 1989 hat der XIV. Parteitag der Kommunistischen Partei, die - entgegen den Erwartungen nationalen und internationalen öffentlichen Meinung - nicht jede Änderung in der Partei gebracht hat. Ceausescu als Generalsekretär wiedergewähltder PCR, der einzigen Partei (kommunistischen) in Rumänien. Zudem haben andere Mitglieder des Politischen Exekutivkomitees (Executive Politische Komitee) der CC im Amt bestätigt worden. In seiner letzten Rede vor dem Kongress, erinnerte Ceausescu und Molotow-Ribbentrop-Pakt, fordern die Aufhebung ihrer Folgen (standardmäßig Rückkehr der Sowjetunion BasaTollwut und die nördliche Bukowina im Anhang unter diesem Pakt). Im Dezember 1989, Zeitung der Funke, der Heimat von Präsident Ceausescu transkribierten Rede alle grammatikalischen Fehler und Hinweise, dass es in der mündlichen Ausdruck war. Es war ein Signal an alle nooks'lldas Land, weil die Zeitung hatte eine nationale Verbreitung bedingungslose Zahl der Leser (aber nur wenige haben gelesen, dass die erste Seite). Dass die Zahl der Scinteii aber dann verschwand aus dem öffentlichen Bibliotheken. Am 4. Dezember 1989 Ceausescu an der Sitzung mit einer Delegation aus Moskau conducătorilor teilnehmenden Länder des Warschauer Paktes und war getrennt von Michail Gorbatschow empfangen. Sowjetischen Führer gab Informationen über die Ergebnisse einer Sitzung, dass er Bush hatte mit George HW in Malta. Chronologie der letzten 80 Tage des Ceausescu-Regimes 2. Oktober - Nicolae und Elena Ceausescu einen BesuchArbeiten in Ialomita County. Der Besuch der Lebensmittelindustrie in der Hauptstadt Einheiten (Rede). 4. Oktober - Nicolae und Elena Ceausescu machte einen Arbeitsbesuch abstatten ICS, technologische Engineering. 5. Oktober - Arbeiten bei der Tagung der RCP Central Committee (Rede). 06-8 Oktober - Nicholas Ceausescu beteiligt festivităţile Berlin gegründet um) diesen 40 Jahren seit der Gründung der DDR (der Beginn der Auflösung des kommunistischen Regimes in diesem Land. Am 7. Oktober traf sich zu Gesprächen mit Außenminister PC Schiwkow und Honecker und Vietnamesisch. 9. Oktober - Nicolae und Elena Ceausescu gemacht & Besuch hierrc, keine Lebensmittel in den Kapitalmärkten. Treffen mit Jassir Arafat. 10. Oktober - Nicolae und Elena Ceausescu einen Besuch zu den Märkten und Forschungsinstituten. 12. Oktober - Meeting Executive Politischen Ausschusses. das ZK der RKP. Treffen mit dem rumänisch-amerikanischen wirtschaftliche Führungsrolle Komitee (Reden). 14. Oktober - Nicolae undElena Ceausescu und) Teilnahme an der Eröffnung der fünfzehnte Ausgabe des National Bukarest Fair (TIB - Nicolae und Elena Ceausescu machte einen Besuch in Bistrita-Nasaud (Reden). 16. Oktober - Nicolae und Teilnahme an einer Kundgebung beliebt in Bistrita, erhalten die Delegationen der sozialistischen Länder esder TIB (Sprache). 18. Oktober - Telegramme Zusammenhang Nicolae Ceausescu Wiederwahl, der Warschauer Pakt Sitzung (Vortrag). 19. Oktober - Empfang: Iran Gesandten 20. Oktober - Meeting Executive Politischen Ausschusses. das ZK der RKP. (Speech). 21. Oktober - Elena Ceausescu National Science Council Stuhl Plenumund Bildung (Elena Ceausescu Sprache). 23. Oktober - Empfang: Vertreter Zypern (Sprache) 24 bis 25 Oktober - die erweiterte Plenum des ZK der Kommunistischen Partei, Ceausescu hat Nicolae Exposition "Die Probleme des Sozialismus, die Arbeit der ideologischen, politischen und pädagogischen , Revolutionen conştiiţei EntwicklungZopf, bilden den neuen Menschen, des Sozialismus und Kommunismus in Rumänien. "Oktober 26 - Nicolae und Elena Ceausescu gemacht Builder zu einem Arbeitsbesuch in der Hauptstadt, erschien in der Ernte zur Freigabe von Daten falsch (" Funken "," Romania Libera ", etc) 27. Oktober - Nicolae CeausescuESU Halten einer Rede in der Großen Nationalversammlung (MAN). 28-30 Oktober - Nicolae und Elena Ceausescu machte einen Arbeitsbesuch in Braila, Rede auf der Tagung den Titel "Held für agrarische Brăila. 3. November - Die Entstehung eines Elena Ceausescu Pfund in Syrien. 7. November -Kreisparteikomitees Konferenz November 8 - Zeitungen "Funken", "Romania Libera, etc. Unterstützung für die Kampagne zur Wiederwahl von Nicolae Ceausescu als Generalsekretär, besuchen Sie die industriellen und wissenschaftlichen Einrichtungen in Bukarest. 9. November - Bukarest Municipal Konferenz. (Speeche) 10. November - Treffen der Sekretär der RCP ZK wirtschaftlichen Probleme, die Entstehung eines Standard-Buch Nicolae Ceausescu in Tansania. 14. November - Empfang: kubanische Außenminister, ein Journalist in China, die Entwicklung von Standard-Karte Nicolae Ceausescu in Bogota. 16. November - Interview gegeben Nachrichtenagentur "Prensa Latina"Nicolae Ceausescu-Nachricht an Studenten. November 18 - Interview für die Presse in der DVR Korea, erschienen in "Funken", "Romania Libera, etc. Gemälde über das Elena und Nicolae Ceausescu. 19. November - Interview Kuwait, Buchumschläge. 20 bis 24 November - stattfindet & Ibsp; XIV. Kongreß der KPR. Nicolae und Elena Ceausescu Reden, Treffen mit dem ersten Sekretär von Bulgarien, Ost-Deutschland, Afghanistan, Korea, Kuba etc.. Congress Wiederwahl von ihm Nicolae und Elena Ceausescu, weiterhin mit ihren intensiven Personenkult. 25. November - Glückwünsche zu Nicolae und Elena Ceausescu. November 27 & nbSP - Interview mit einem Journalisten in Nigeria. 29. November - Nicolae Ceausescu und Elena ist Bukarest Besuch der Industrie-und Forschungseinrichtungen in. 1. Dezember - Rede vor dem Executive Politischen Ausschusses. das ZK der RKP. 02-03 Dezember - Die Malta-Gipfel führt uns der Sowjetunion. 4. Dezember- Konferenz in Moskau zwischen Nicolae Ceausescu und Michail Gorbatschow, während der Teilnahme an dem Gipfeltreffen der Staats-und Regierungschefs der Warschauer-Pakt-Staaten. Ist zwischen zwei Repliken rau, mit einer Bedrohung durch Michail Gorbatschows Anfrage endete ausgetauscht, dass sein Stellvertreter NicholasESU zur Verbesserung des Lebensstandards und der Achtung der Menschenrechte. 5. Dezember - Zeitungen "Spark", "Romania Libera, etc. haben aberrante Staatsrat Dekret über die Erhöhung von Stipendien für Studenten, Schulen und Fakultäten Antworten erhalten: Außenminister der DVR Korea. 8 & nBSP - 10. Dezember - Pressestatements Überfluss in den Entwicklungsländern gegen Nicolae Ceausescu Laudatio. Erklärung und acht Punkte in der rumänischen Iasi Volksfront war Rumänien veröffentlicht in Form eines Manifestes in Iasi, Bacau, Ab dem 10. Dezember 1989. 11-12 Dezemberembrie - Gemeinsame Sitzung des RCP ZK billigte der Ständige Büro-und Geschäftsausstattung Sektionen des Obersten Rates für wirtschaftliche und soziale Entwicklung Pläne zur wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 1990, für 11. März Wahltermin für MAN und beliebte Räte gesetzt und man hört von Nicolae Ceausescu mit Informationen Blick auf das Moskauer Treffen des Vertrags von KalkWarschau. 14. Dezember - Nicolae Ceausescu hält eine Rede vor der Großen Nationalversammlung. Eine Gruppe von Gegnern des diktatorischen Regimes versuchten, eine begrenzte Aktion in Iasi zu organisieren, in dem Union Square Versammlung von Intellektuellen, Studenten und Arbeiter unter der Schirmherrschaft des rumänischen Volksfront. Die Sitzung wurde preînt â mpinat Behörden. 16. Dezember - antidictatoriale und Anti-Burst-Ereignisse in Timisoara. Einsatzkräfte führt zu Dutzenden von Toten und Verwundeten. 17-20 Dezember Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses für politische Angelegenheiten der RCP ZK der Ereignisse in Timisoara. 18. Dezember, um - offizielle Freundschaft Besuch in der Republik IsIran lamică Nicolae Ceausescu (ohne Elena). Der Besuch ist die Zusammenarbeit unterzeichnet langfristiges Programm für die Entwicklung von Wirtschaft, Handel und Techniken zwischen den beiden Ländern. 19. Dezember - In Timişoara nennt ein Generalstreik und fragt nach dem Rücktritt von Nicolae Ceausescu. Generalmajor Stephen Kropf, Chief of Staff, berichtete in Bukarestdass die Straßen sind keine Hooligans, sondern Arbeitnehmer auf allen Firmen Timisoara. Er befahl, Truppen in die Kaserne geben. 20. Dezember - Timisoara wird die erste Stadt, frei von Kommunismus. Es ist der rumänischen Demokratischen Front, politische Partei antitotalitären. Abend kehrte Nicolae Ceausescu in Rumänien. Es richtet sich Bevölkerung undntermediul Fernseher, über die Ereignisse in Timisoara, sagen, sie sind das Werk von Schlägern und haben nichts gemein mit der Arbeiterklasse. 21. Dezember - Dekret des Präsidenten über die Verhängung des Ausnahmezustands im Kreis Timis. Kundgebung in der Hauptstadt, von Nicolae Ceausescu aufgerufen wird durch Gruppen von Demonstranten unterbrochen,umfasst das Intercontinental Hotel, die US-Botschaft in Piata Romana. In der Nacht ziehen die Demonstranten und geben dem Boden mit einer Rüstung. Erklärung und 11 Punkte in Timisoara rumänischen Demokratischen Front, hat vom Balkon der Oper seit dem Morgen des 21. Dezember verlesenber 1989. 21-22 Dezember - waren bewaffnete Konfrontation statt und populäre Demonstrationen gegen das kommunistische Regime in Arad, Sibiu, Brasov, Cluj-Napoca. Was zu zahlreichen Unfällen. 22. Dezember - 24:08 Uhr Rund um und Elena Ceausescu Nicolae flohen die Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Hauptquartier von einem Hubschrauber. Nach einem kurzen Zwischenstopp an zwei SnagovTitu sind in der Miliz links und abzurufen. Um 18:00 Ceausescu wird genommen und in einer militärischen Einheit in Targoviste. Legen Sie die erste Sitzung des National Salvation Front, von alten Kommunisten und Dissidenten, von Ion Iliescu der Spitze zusammen. Straßenkämpfe statt in den großen Städten der Rum & acirc; Spanien. Am 24. Dezember ist in Rumänien proklamierte Revolution. Am 25. Dezember, nach einem Prozess organisiert von Ceausescu NSFC Außergewöhnliche Military Tribunal, Nicolae und Elena sind Squad verurteilt zum Tod durch Erschießen. Die Auszeichnung wird am selben Tag um 15:00 gemacht. Am Nachmittag des 30. Dezember alsdavrele Ceausescus Bukarest beigesetzt werden in großer Heimlichkeit am Friedhof in Ghencea. Veranstaltungen in Timisoara, Funken Revolution Ein schüchterner Versuch, Nation Protest gegen das Regime Meisterschaft kombiniert mit der Freude eines rumänischen Fußball-Fähigkeiten in einer Welt (die 3:1-Sieg inTIONALE Dänemark nach 20 aniRomânia wieder die Teilnahme an einer Welt als in Italien), die zerstreut durch Sicherheitsbeamte war infiltriert hatten Arbeiter unter den Studierenden. Um das größte Unternehmen in Timisoara, UMT, einige Arbeiter versuchten, ein Protest und Popularisierung der Zeit zu erreichenS, sondern Managed Security beruhigende Stimmung. Am 11. Dezember 1989, die politische Frage "Panorama" auf einem TV-Station Budapest wurden von Timisoara Broadcast-Video, wobei es in den Vordergrund der reformierten Pfarrer Laszlo Tokes, Drängen Unterstützung für nicht verschobenEr leitet die Gemeinde. Zum Zeitpunkt 15. Dezember 1989, Gemeindemitglieder und eine kleine Zahl von Bürgern der Stadt haben in der Pfarrei Maria beobachtete. An diesem Abend, Mitarbeiter der Sicherheit, der zivile Teilnehmer Festnahme versuchte, brach Schlägereien aus, haben aber nicht verbreitet oder umfangreich.Am 16. Dezember brach ein Protest in Timişoara in Reaktion auf die Regierung versuchen, László Tőkés reformierter Pfarrer zu vertreiben. Pastor hatte kritischen Bemerkungen des Regimes vor kurzem in den internationalen Medien und der Regierung der Auffassung, dass Rassenhass aufzustacheln [Bearbeiten] benötigt. Gov Anfrageseinem Bischof oder entfernt von der Post, so beraubt ihn des Rechts in der Wohnung er als Pastor durfte leben. Gemeindemitglieder versammelten sich um sein Haus, um ihn von Belästigung und Entladung zu schützen. Viele Zuschauer, darunter Gemeindemitglieder von einer nahe gelegenen Baptistengemeinde, ist der Protest nicht bekannt Detailsund ihre Anhänger Freiheit erfuhr von dem Pfarrer, dass religiöse es war ein neuer Versuch des kommunistischen Regimes zu beschränken. Wenn es verschwindet wurde offensichtlich, dass die Menge nicht, der Bürgermeister, Peter Quast machte einige Aussagen darauf hindeutet, dass es sollte überdacht werden Tőkés seiner Entlassung. Hier &RC, n, während die Menge wuchs bedrohlich, und seit Peter Mot weigerte sich der Minister gegen die Räumung der Erklärung zu bestätigen, begann die Menge singt Anti-Parolen. Folglich trat Polizei und Securitate Kräfte der Bühne. Um 7:30 Uhr, wurde der Protest geworden, weilErste vorbei in den Hintergrund. Einige Demonstranten versuchten, das Gebäude niederzubrennen, dass beherbergte die Gemeinde der Rumänischen Kommunistischen Partei (RCP). Securitate reagierte mit Tränengas und Wasserstrahlen, während die Milizen zur Gewalt gegriffen hat und Verhaftung vieler. Diese zogen Kathedrale Mitropolitane und links in einem Protestmarsch durch die Stadt wurde wieder Kräfte konfrontiert mit Sicherheit. Proteste am nächsten Tag fortgesetzt, 17. Dezember. Demonstranten in das County Ausschuss der Fenster und warf Party Dokumente, Propaganda-Broschüren, Ceauşescu Schriften und andere Symbole der gutKommunistische Offiziere. Sie versuchten, das Gebäude niederzubrennen wieder, aber diesmal mit militärischen Einheiten gestoppt wurden. Bedeutung der militärischen Präsenz auf den Straßen kann ein einziger sein: Aufträge kamen von der höchsten Ebene, vielleicht sogar von Ceausescu. Armee gegen die Ordnung wiederherzustellen, Geschäftsführer in eine Transformation in TimisoaraFern: Schüsse, die Opfer, Straßenkämpfe, brennende Autos, APCs Durchführung bewaffneten Sicherheitskräften und Panzern. Nach 20:00 Uhr, die Schüsse von Liberty Square zu Opera abgefeuert, darunter die Decebal Bridge Road, Route und Lipovei GIROC. Panzer, Schützenpanzer und Lastwagen wurden blockiert den Zugriff auf die Stadt, während die Cs Hubschrauber patrouillieren die Gegend. Nach Mitternacht werden die Proteste abgeklungen. Ion Coman, Ilie Matthew und Stephen Struma kontrolliert die Stadt. Zwischenzeit in Bukarest am 17. Dezember 1989 hat Ceausescu Ausschuss eingeholten Zustimmung der Executive politische Kraft mit 18 zu unterdrücken Revolution in Timişoara.Pe Dezember um 20.15 Uhr, Nicholas Ceauşescu Es passt in seiner Residenz in Spring Street (Bukarest) über zentrale Verwaltung der staatlichen Menschen, die alle: Marin General Neagoe, Leiter der Sicherheits-und Wache wird erfüllt (wer begleitet Ceausescu in den Iran zusammen Außenminister Ion Stoian). Anwesend ist ca. 8.30General Vasile Milea (Verteidigungsminister), dann kurz nach, Tudor Postelnicu (Innenminister) und General Iulian Vlad (Leiter der DSS, die Ceausescu hatte zuletzt Konsultation). Presidential Flugzeug startete um 9.30 Uhr und zum ersten Mal, war im ganzen Land begleitet und über die Hoheitsgewässer der Black Sea & nbsp, vier Jäger MIG-Typ, die wiederholt und 20 Return on Dezember. Am Morgen des 18. Dezember wurde die Innenstadt Kleidung bewacht von Soldaten und Sicherheitskräfte in Zivil. Mot Bürgermeister berief eine Versammlung der Partei an der Universität, um den "Vandalismus" vorhergehenden Tagen zu verurteilen.Er ordnete das Kriegsrecht und verbot die Menschen in Gruppen mit mehr als zwei reisen. Defying Verbot, eine Gruppe von 30 Jugendlichen wurden zu Holy Trinity Cathedral, wo sie schwenkten Fahnen der Kommunistischen tricolor tăiaseră Emblem geschickt. Es wird erwartet, in ihnen zu ziehen, fing an zu singen & bdquEins, Wake up, Rumänisch, einen alten patriotischen Lied, das im Jahr 1947 verboten wurde. Tatsächlich schießen sie, einige starben, andere wurden schwer verletzt, während einige entkommen Glück. Am selben Abend, 43 Leichen der Demonstration erschossen, sondern auch von einigen Verletztenund führen Sie das County Hospital, wurden aus dem Krankenhaus Leichenschauhaus gestohlen und brachte für die Unterdrückung Marken Bukarest werden gelöscht. Die Schlachtkörper werden im Krematorium verbrannt werden "Asche" von Bukarest, die Asche wurde in vier Mülleimer gesammelt und dann in den Mund des einen Kanal innerhalb der Ortschaft Popesti-Leordeni Ilfov befindet entlassen. (Details: siehe Operation Rose.) Am 19. Dezember Radu Balan und Kropf besucht Stefan Timisoara Fabrikarbeiter, aber nicht zu bestimmen, weiter zu arbeiten. Am 20. Dezember massiven Säulen der Arbeitnehmer in die Stadt einzogen. 100.000 Demonstranten besetzten Opernplatz (heute "Victoria & rdqUO;) und fing an zu schreien Parolen gegen die Regierung: "Wir sind Menschen", "Die Armee ist mit uns", "Haben Sie keine Angst, Ceausescu Spaten." Im Foyer des Nationaltheaters Timisoara einige tapfere Bürger schaffen rumänischen Demokratischen Front, ein politisches Programm wieder in den Anwendungen liegtSie auf dem Markt. Inzwischen, um Emil Constantin Dascalescu Bobu und wurden von Elena Ceausescu ernannt (Nicolae Ceausescu war dann ein Besuch in Iran) mit einer Delegation der Demonstranten zu treffen, aber sie weigerten sich, den menschlichen Ansprüchen gerecht und blieb die Situation hier &rc, nicht viel geändert. Am 20. Dezember Oltenia Züge beladen mit Arbeitern aus den Fabriken in kam in Timisoara. Das Regime versuchte, dem Protest zu unterdrücken, aber schließlich trat sie Timisoara. Ein Arbeiter erklärte: "Gestern, unsere Fabrik Regisseur und ein ParteifunktionärSeiten, die wir im Hof versammelten, gab uns Holz Clubs und erzählte uns, dass Ungarn Hooligans und verheerende Timişoara und das ist unsere Pflicht, dorthin zu gehen und zu helfen, um Demonstrationen zu unterdrücken. Aber jetzt merke ich, dass ist nicht wahr. "Allmählich kommt die Situation unter Kontrolle der Behörden. Mehrere militärischeIch fing an, mit den Demonstranten verbrüdern. Am Ende des Tages ist Demonstranten erklärten Timisoara eine freie Stadt. Expanding Proteste in anderen Städten Die Veranstaltungen beginnen am 21. Dezember und Ceausescu in den folgenden Städten: Arad. Von Dezember 18 bis di22. Dezember sind zu mir geschickt, die wiederum von Elena Ceausescu drei großen politischen Würdenträgern in Arad - Cornel lästig, Executive Staat Politischen Komitees, Elias Matthew, frisch Propaganda Sekretärin und Radu Constantin CC CC Sekretär MI Fragen, Sicherheit und Polizei - plus, am 20. Dezember, Generalleutnant. Ilie Ceausescu, stellvertretenderMND Politischer Rat und Leiter der Armee, Nicolae Ceausescu's Bruder, mr. Badalan, Chef der Abteilung für Oradea. Sie gingen an der Kreisparteikomitee, wurde durch die erste Sekretärin Helen teren wurde PCR erhalten. Seine letzte Vorstellung im "Plan der Zusammenarbeit Single Pen Tru wieder stark in der Stadt die öffentliche Ordnung gestört undArad County. "Command war ein einziger Kreis gebildet, dem folgende Mitglieder angehören: erste Sekretärin Helen teren wurde Staatssekretär Nicholas Angheloiu organisatorische Probleme, Garnisonskommandanten von Arad, mr. Dumitru Marcu Inspectorate Head IM, et al. Salceanu Gregory, Leiter der Miliz Arad County, et al. Cioflică Michael und Stabschef der GardePatriotisch, col. Liviu Stranski - kam und Sekretär des ZK der KPR und andere Elias Matt Sekretär des ZK der KPR, Radu Constantin. In der Nacht des 20. Dezember wurden auf mehrere Gebäude in der Innenstadt von Parolen gegen das kommunistische Regime gerichtet geschrieben. Am selben Tag wurden Flugblätter verteilt Proteste in Solidarität mitTimisoara, Eminescu Street. Anticeuşiste über Mauern und Zäune geschrieben wurden sofort von den Strafverfolgungsbehörden, den boo Parade entfernt. Am Nachmittag des 20. Dezember versammelten Menschen in der Stadt Plätze und Straßen in Gruppen und zeigte stumm. Am Morgen des 21. Dezember beginnt um 7:40, Bergecitorii der Uhrmacherei Industrieunternehmen, nach einem Stromausfall funktioniert nicht mehr und ging in geordneter Weise in die Straße, um gegen die Ceausescu-Regime zu protestieren. Ihr Anführer war Danila Onofrei Arbeiter. Sie wurden von Arbeitnehmern aus anderen Unternehmen große Arad (Textilunternehmen beigetretenvon TAU, Werkswagen, Integrierte Wood Processing), begonnen und einen Protestmarsch zum Stadtzentrum (8). In der Nähe der mittleren Spalte der Arbeitnehmer wurde von der Armee mit einem Sperrfeuer von Schüssen auf den Himmel gerichtet bestellt. Demonstranten wurden keine Angst, sondern unterbreitet, um die Soldaten, wo sie begann, friedliche Demonstrantengegen das Regime. Später wurde die Lokalkomitees zuerst gebildet Arad in Rumänien Demokratische Front, die Revolutionäre: Voicilă Valentin Mircea Crisan, Onofrei Danila, Dima Trajan Gurilă Constantine, Claudiu Kish, Maria Popa Groşan Titus, George Tasca, Nemes Gavrila inbegriffen , Ramona Pence Vorstand Corina, Timar Trajan, Ga.NCEA Onofraş Basil Alexander. Nach Einbruch der Dunkelheit, die Demonstranten zerstreuten aus über 80.000 wurden weiterhin in der Mitte nur etwa 100 der Revolutionäre gegen die rund 1.000 Soldaten. Einige Mitglieder von einem einzigen Befehl, zunächst Elijah Badalan Matthew, Mark Heredeanu und Demetrius wollte p liquidierene Demonstranten wurden aber mit der Opposition oder der Passivität und erste Sekretärin Helen teren wurde der militärischen Befehlshaber, wie Herr erfüllt. Neculae Diaconescu. Buzias (9), Sibiu (21.45), Cugir (bei 11), Targu Mures (11:30), Caransebes, Hunedoara, Resita (12), Brasov (13 Stunden), Ghimbav Fagaras, Cluj-Napoca(Bei 15), Heltau (18), NADRÁG (Landkreis Timis, um 18.45 Uhr), Alba (am 22.14). In Buzau relative Demonstrationen begannen am Morgen (11.00 to 23.30 Uhr ), Verlängerung bis zum Nachmittag, wenn sie schießen begann. Zwei Tage später die Stadt in Panzern und APCs zur WiederherstellungBilly bestellen. Die Dreharbeiten haben bereits zwei Tage gedauert, aber sporadisch und Buzau Gerichts wurde verbrannt, um bestimmte Datensätze zu zerstören. Buzau Himmel aufgetreten Militärhubschrauber und MIG-Standorte in der Aviation Unit punk (in der Nähe Buzau). Wurden getötet und verwundet in jenen Tagen. In ihrer Erinnerung ein Denkmal errichtet wurde Market JaArmut, in das Rathaus, mit einer Gedenktafel mit den Namen von Toten und Vermissten. Aftermath von Bukarest Timisoara Ereignisse wurden in Amerika beschrieben Zeitschriften news radio Radio Free Europe und Voice of hörte heimlich die rumänischen und durch das Gestütnţii nach Hause für die Weihnachtsferien. Zurück in Iran am 20. Dezember 1989, Ceausescu im Land findet eine Situation beschädigt. Um 19:00 am 20. Dezember, hielt er eine Rede für das Fernsehen, Studio übertragen von einem TV im ZK-Gebäude befindet,in denen er beschriftet diejenigen Revolution protestierte in Timisoara als Feinde der sozialistischen. Der Vorschlag Bürgermeister Barbu Petrescu Dezember und am 21. wurde einberufen, um die Mittagszeit eine große Kundgebung soll zum Ausdruck bringen Führer öffentliche Unterstützung aus staatlichen Parteienfinanzierung . Speaking von BALCOvoid Central Committee (CC), hob Ceausescu eine Reihe von Erfolgen der "sozialistische Revolution" und "multilateral entwickelten sozialistischen Gesellschaft" in Rumänien. Bevölkerung, jedoch blieb gleichgültig, nur die Zeilen an ihn gelehnt Ceausescu mit Gesang und Jubel. Mangelndes Verständnis der Ereignisse und die Unfähigkeit,behandeln die Situation wieder heraus kam, wenn er bot in einem Akt der Verzweiflung, die Löhne der Arbeiter zu erhöhen, um einen Betrag von 100 Lei pro Monat, und fuhr fort zu preisen die Errungenschaften der "Sozialistischen Revolution", nicht zu verstehen, dass eine weitere Revolution stattfand, auch vor. "Viel Zeit war nicht bekannt, wer" verletztt 'Rally Ceausescu in 21. Dezember 1989. Es waren zu sortieren und Art der Zeichen, die das Verdienst haben angemaßt. Jetzt wissen wir, dass dies kommen wird aufgrund von Bewegungen, Gruppen haben Timisoara nach Bukarest. "sudden der Peripherie der Montage und der Klang der Feuerwerkskörper Demonstration in ein Chaos verwandelt. Scared auf den ersten, vieleEr versuchte, sich auszubreiten. Einige Meeting-Teilnehmer sammelten sich in der Nähe des Intercontinental Hotel und begannen ein Protest, wurde dann eine Revolution. Ceausescus späteren Versuche, die Kontrolle zurückzugewinnen Menge der mit der Formel wie "Hallo, hallo!" Oder & nbsp ", sitzen ruhig in ihren Sitzen!" waren ohne Wirkung. Direct TV Transmisunea wurde für diese Momente înreruptă. Ein Großteil der Masse links der Straße blieb der Markt Partei-Aktivisten, Mitglieder der patriotischen Wachen, Soldaten in Zivil Diktators treuesten Menschen angezogen. Nach ein paar MinutenCeausescu konnte seine Rede fort, vielversprechende Lohnerhöhungen und Pensionen, dann kehrte CC im Inneren des Gebäudes. Leute, die Panik Markt verlassen hatte das, warf die Fahnen und Transparente mit Parolen. Viele von ihnen sammelten sich auf den Straßen rund um den Palace Market und begannAnti-Ceausescu Parolen und riefen: "Nieder mit dem Diktator!", "Tod den Mörder", "Wir sind Menschen, nieder mit dem Diktator!", "Ceausescu, der / Scornicesti sind Verbrecher." Schließlich drangen Demonstranten Kogalniceanu Square im Herzen des Union Square, Square RosettiRomana Square. Die Statue von Michael dem Tapferen in der Nähe der Universität von Bukarest, ein junger Mann schwenkte eine tricolor ohne kommunistische Emblem. Am Nachmittag hielt Ceausescu Nicolae einer Telekonferenz mit Prime Flash Kreisparteikomitees Sekretärinnen, in dem er sprach fast ausschließlich, erklärenUnd, sind seit einigen Tagen Beweis, dass die Veranstaltungen und Aktionen organisiert gerichtet, um das Land zu destabilisieren, und gegen die Integrität und Unabhängigkeit Rumäniens. General hat beschlossen, zwischen Partei und Staat Gulu, alle bewaffneten Kräfte (Milizen mobilisieren, Security, meine bilitation Einheiten). & NbsP: "Wir müssen zu entlarven und lehnen diese Maßnahme entschieden und Liquidität. Problem nicht nur entsteht, sobald die Liquidation dieser gemeinsamen Aktionen gegen die Integrität, Unabhängigkeit, des sozialistischen Aufbaus, das Wohl des Volkes. "Weiterhin trägt in jeder Form & IZirkus; ntreprindere an die Abteilung Ebene der "Verteidigung Gruppen." Sein Monolog wurde nur kurz durch zwei Teilnehmer: der Erste Sekretär der Kreis Cluj, Constantinescu, der fragte - auch für ein paar Tage "- Gründung der Verhängung des Ausnahmezustands und in Cluj-Napoca, und erster Sekretär des Bezirks unterbrochen brila, Lungu, berichtete militärisch "Genosse Sekretär RAL Gene, berichten wir, dass die Nase von den Kommunisten bekommen statt, arbeitenden Menschen haben ihre Empörung zum Ausdruck und verurteilt insgesamt nifestările ich beschlossen lösung Response-Elementen. Hier Arbeit wird normalerweise durchgeführt und beschlossen, Aufgaben planen. Das wird Ihren Asse Guramum alles zu erfüllen angegeben, dass Sie uns gegeben haben. Ich bin fertig, Sir. "In der Zeit, in Bukarest mehr Menschen kamen auf die Straße. Ab 18 zu beginnen, dass die tatsächliche Unterdrückung dauerte bis zum nächsten Tag 03.00 Uhr in der Früh. Die Demonstranten - unbewaffnet und unorganisiert - wurden phost von Soldaten begrüßte, Tanks, Tabs, USLA Offiziere (Spezialeinheit zur Bekämpfung des Terrorismus) und Sicherheitsbeamte in zivil gekleidet. Repression begann bis Mitternacht unter General Vasile Milea, Minister für Nationale Verteidigung. Er zog das Publikum von den Gebäuden, Gassen und Tanks. Wereaufgezeichnet viele Opfer Schusswunden, stechend, Misshandlung, erdrückende militärische Fahrzeuge. TAB hat eine Menge in der Nähe des Intercontinental Hotel. Feuerwehrleute sperrten die Menge mit mächtigen Wasserstrahlen und gegen Milizen und verhaften. Demonstranten gelungen, eine Barrikade der Abwehr Restaurant bauenIE Donau, die bis Mitternacht dauerte, wurde aber schließlich von Kräften abgeschossen Sicherheit. Diejenigen gefangen waren eine abgerundete Sammelstellen (vor Negoiu Hotel und ein weiteres in den Raum vor ehemaligen Ministerium für Außenhandel - Market Straßenbahnstation Universität), Hauptstadt getroffen zur Kennzeichnung und Registrierung auf dem Plateau des ehemaligen Milizen der, und dann Gefängnis transportiert Jilava. Repression geworden ist sehr hart vor allem nach dem Start Gerücht aus Piata Romana Gefolgsmann, dass viele ihrer Kollegen waren mit Schraubendreher erstochen. An einem Punktda alle Passagiere, die aus der University Square U-Bahn-Station (einschließlich Frauen, ältere Menschen und Kinder bekam) missbraucht wurden. Diejenigen gefangen wurden geschlagen, nieder, schleifte gezwungen, auf dem Bauch schlafen, manche mehr als andere in der Pfähle. Kontinuierliche Schüsse waren bis 3:00 in den Morgenstunden scheint, dass die Überlebenden zu hörenWebsite Straßen. Nach der Unterdrückung der Revolte, wurde Blut caldarâmul Abwasserentsorgung Autos gewaschen und Feuerwehrleute. Verwundete und Tote wurden Gen transportiert hauptsächlich aus dem Institut für Gerichtliche Medizin, Notfall-Hospital, Klinik für Neurochirurgie Ecke Krankenhaus Krankenhaus Gheorghe Marinescu. Staatsanwaltschafterală verboten und Richtung Sanitarăau autopsierea verstorbenen Opfer. War bestellt - wie in Timisoara getan mit Revolutionären ermordet - das Verbrennen der Leichen, aber diese Ordnung war nicht und hingerichtet. Balance Strafe: 50 Menschen getötet, 462 verletzt, 1245 verhaftet und ins Gefängnis transportiert. Nikolaus und ELena Ceausescu blieb in jener Nacht im Massenlager Gebäude speziell in der RCP ZK geschult, um über die Entwicklung des operativen Ereignisse informiert werden und eine Anleitung zum Handeln. Gegen eine Nacht, teilte Iulian Vasile Vlad Milea und ihm, dass Nicolae Ceausescu im zentralen Bereich von Bukarest durch die Demonstranten war. Evidence über die Ereignisse dieses Tages sind die Fotografien, die von Hubschraubern und an der Umgebung und Touristen sind über den Turm geflogen Intercontinental Hotel, Theater in der Nähe des National und gegenüber der Universität Bukarest. Ceausescus Sturz bei der Unterdrückung war newsAnge-Demonstrationen am Vortag kam bald auf die gesamte Bevölkerung von Bukarest. Viele Überlebende der Massaker flohen Zentrum für industrielle Bereiche, in denen der Arbeitnehmer dem Vorfall gemeldet. Regime geplant sind, organisieren Treffen der Arbeitnehmer in Jobs, dieverurteilt der "Hooligan-acts" und Destabilisierung. Nach späteren Berichten, die Arbeiter, abgelehnt und im Gegensatz dazu begann der Organisation von Protesten gegen das Regime und breiter. Um 07.00 Uhr, Elena Ceuşescu wurde mitgeteilt, dass eine große Zahl von Arbeitnehmern aus vielen Industriegebieten, die Förderung des Zentrums von Bukarest. Baricadele Miliz, die den Zugang zur Universität und Square Palace Square Block hatte sich als wirkungslos erwiesen. Um 9:30 Uhr University Square war voll von Menschen. Immensen Druck Masse der Demonstranten, die Streitkräfte (Armee-Einheiten, Polizei und Sicherheit) begann mit den Demonstranten verbrüdert. Morgens,Gegen 9.30 Uhr Verteidigungsminister Vasile Milea Selbstmord begangen (aber einige argumentieren nun, dass auf Befehl des Ceausescu hätte töten können). 9,45 Zu Beginn der außerordentlichen Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses für politische Angelegenheiten der Partei, die nicht geschafft haben, einen einstimmigen Beschluss auf die Demonstranten schießen zu erreichen. Schließlich wurde beschlossen,t dekretieren, den Ausnahmezustand im ganzen Land. Das Dekret wurde gelesen und mehrmals im Radio (am 10.11) und dann im Fernsehen (10.50). Unmittelbar nach der Lektüre des Dekrets, die Aufträge von Ceausescu, News wurde bekannt, dass die Milea gefunden wurde des Hochverrats für schuldig, und beging Selbstmord, um die Folgen zu entgehen. Die beliebtesten tEORI war, dass Milea in Reaktion auf seine Weigerung, an den Aufträgen nachzukommen Ceausescu wurde ermordet. Eine anschließende Untersuchung durch die Exhumierung der Leiche durchgeführt wurde, ergab in noiembrie2005, dass er wirklich Selbstmord mit einer Schusswaffe transmisionşti Offizier, Marius Tufan verpflichtet. Ausgestellt worden ist und ob das Absicht war kein Selbstmord, sondern ein Star Challengeund Unfähigkeit, aber die Kugel eine Arterie geschnitten, was zu seinem Tod kurz. Diese Annahme ist nevitale widerlegt durch die Tatsache, dass der ehemalige Verteidigungs-Minister hat sich der Körper nicht feuerte die Kugel in den Staaten oder in anderen Teilen der aber zu hören lernen. Milea, dass Selbstmord begangen hatte, als Ceausescu ernannte Verteidigungsminister BerichtVictor Stanculescu. Generäle und Offiziere der Konzernzentrale in DC befinden, bewusst seine Ernennung Stanculescu sie folgen einem Bestellwert von ihm gegeben. Stanculescu - nach einer späteren Aussage - akzeptiert, jedoch begann ein doppeltes Spiel: einerseits die Loyalität diktatorischen Paar und auf der anderen Seite zeigen begann Aktiendie sich als Staatsstreich bezeichnet werden. Um 10:07 ließ er Truppen in die Kasernen zurückzuziehen und dem Parlament mit den Demonstranten. Nach 10 Stunden, die aus Seitenstraßen, begann die Menge auf den Markt zu füllen Sitz des DC. So um 11 Uhr gab es rund 50.000 Menschen auf dem Markt, und ich bin mit urmate ihre Zahl auf über 100.000 steigen. Gegen 11:30 Uhr, nahm Ceausescu ein Rohr und versuchte mulţumii vom Balkon des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Bau-Adresse, sondern wurde mit einer Welle der Ablehnung und Wut begrüßt. Hubschrauber gemeinsam zeigen (was viele nicht erreicht, weil der Wind ungünstig)fragen die Menschen in DC nicht zu Opfern der jüngsten "Umleitung Versuche" gehen nach Hause und genießen Sie das Fest der Weihnacht. Signalling Team basiert nicht nur seine Befehle Stanculescu vermittelt, in welcher Reihenfolge die Art verhindert. Eftimescu Verfügung Bewegung in der Republikanischen Palast in gepanzertenDC registriert Eintrag ausgeführt werden soll. Durch die Weigerung, Bestellungen des repressiven Ceausescu, der Oberbefehlshaber war, Stanculescu bewusst den Willen der Menschen zum Ausdruck von Millionen von rumänischen, dass in den Straßen waren und demonstrierten gegen das Regime zu implementieren. History Scurtu Johannes schreibt: "Die Generalul Stanculescu auf sich nahm, die Befugnisse des Obersten Befehlshabers, der nach der Verfassung der Präsident der Sozialistischen Republik Rumänien. Dies hat einige Historiker und nicht-historischen Schätzungen, dass Stanculescu einen Staatsstreich gab und sich auf die Armee führte übernahm die politische Macht in Rumänien. Eine Analyse, aber kurzedie Situation der an diesem Tag der 22. Dezember 1989 bedeuten, dass die Telefon-Notizen nicht das Ergebnis einer Situation wurde durch den General Stanculescu geschaffen, aber die große Masse der Menschen, die Herrin der Straße wurde. In diesem Zusammenhang könnte die Armee nicht mit Hunderten von Tausenden von Menschen zu tun, niemand während des Tages war für 22. Dezember getan als, Wenn Ceausescu war noch an der Macht und noch weniger kann man nun tun, gab das Gefühl des Sieges die Rumänen und Mut. Um 13.30, Nicolae Ceausescu bereits aufgegeben und nicht mehr die Macht als Commander in Chief, noch der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, noch der Sozialistischen Republik rumänischen Präsidentenzu nehmen. Der Putsch führend bedeutet das Entfernen von der Macht, aber damals Rumänien war kein Anführer. Dementsprechend hatte General Stanculescu gegen wen um den Staatsstreich zu geben, weil eine solche Maßnahme - wenn es seine Absicht war - gegenstandslos. Um 13.30 Uhr rief der Bericht MessengerESU als Minister für Nationale Verteidigung, hat die Armee eine Ordnung, die im Einklang mit der konkreten Situation ist. "wiederum, kommentierte Ex-General Victor Stanculescu:" Ich war zwischen zwei Zügen ausgeführt: eine von Ceausescu und der Revolutionäre. "Stanculescu das" auserwählte "apoIliescu und politischen Gruppen, die versuchen die Macht zu ergreifen. Ceausescus sah, dass kein Gebäude nicht verlassen kann, den Markt, Registerkarte oder durch unterirdische Tunnel (das waren gebrochen), Marin General Neagoe Will Security Division Commander (die Gewährleistung der Sicherheit Hauptsitz CC), rief in Hubschraubern nach Ceausescus entfernensie. General Stanculescu sprach mit dem russischen General Joseph Commander Aviation, die zwei Hubschrauber geschickt, aber nur einer geschafft, auf dem Dach des Gebäudes Terrasse, DC landen. Neben Ceuşescu Ehegatten und ihren Leibwächtern, nutzen Sie die Hubschrauber von Vasile Malutan beiden kommunistischen Würdenträger: Emil Bobu und Manea Manescu pilotiert., Ceausescu wollte mit dem Helikopter von einem der drei geheimen militärischen Kommando-Punkte in dem Land (wahrscheinlich in einem Bunker in der Pitesti entkommen, später schrie, "Atomic Punkt" in einer Freisetzung von freien Fernsehen), aber bereits die Allgemeine Unterstützung der russischen Luftwaffe Kommandant, der bald, nachdem ich bestellt; Closure rumänischen Luftraum. Land im Luftraum war zunächst, weil das Radarschirmen begann zu erscheinen Dutzende geschlossen, Hunderte, dann Tausende von Flugzielen, die aus der Richtung der Nachbarländer zu kommen schien. Diese Ziele erwiesen sich als falsch, waren Teil eines elektronischen Kriegsführung. Af Television um 12:30ost besetzten Revolutionäre. Um 12:51 Ion Caramitru und Dichter Mircea Dinescu, darunter viele Revolutionäre, die Zuschauer gerichtet, kündigt läuft Diktator, und Finger bilden den Buchstaben V (Victory-Zeichen) haben den berühmten Satz: Wir haben gewonnen! Letzte Momente des alten Regimes und die Installation Nach dem Ausführen des neuenCeausescu des ZK-Gebäude in Bukarest Chaos installiert, von einem Zustand der allgemeinen Euphorie voraus. Ohne Menschenmassen drangen in die ZK-kommunistische Funktionäre und Büros verwüstet. Bevorzugte Ziele sind die Porträts des Diktators und seiner Arbeit und seiner Frau aus dem Fenster, als ein Zeichen von Erfolg und geworfenVerachtung. Kurz darauf, am 00.50 um rumänische Fernsehen fortgesetzt. Mircea Dinescu und Ion Caramitru erscheint Revolutionäre unter Leitung einer Gruppe, kündigt erhabenen Diktator geflohen. Chaos in Bukarest umfassen das gesamte Land. Im laufenden News & diktatorischen Paaricirc, in den meisten Ortschaften in Rumänien gab es spontane Demonstrationen des Protests gegen das Regime von Ceausescu und seine Solidarität mit der Revolution. Bei einigen Veranstaltungen, wie die Menschen Partei und Staat und Polizeidienststellen angegriffen. Einige Arbeiter wurden von Milizen gelyncht. Petre Roman las aus dem Balkon des RCP CC & I StatementZirkus, in Drei-Punkt "People's Unity Front, die um 15.00 Uhr wird gelesen und im Fernsehen. Am Nachmittag drei Zentren der Macht heraus: den Fernseher, wo es Mircea Dinescu, Ion Caramitru und zunehmend wichtiger Charakter, 14:00 kam nach, Ion Iliescu, der Rumänischen Kommunistischen Partei ZK Hauptquartier, wo sie aufdurchdrungen von einer revolutionären Partei, und die zweite Gruppe Ilie Verdet, die Regierung versuchte, zu einem neuen, aber nach nur 20 Minuten fiel, wobei Publikum ausgebuht von den: "Ohne den Kommunismus!") und dem Bundesministerium für Landesverteidigung wo Geschlecht. Victor Stanculescu). Schließlich bewegt sich die Gruppe Iliescuim ZK der RKP, Reden gesprochen, dann auf das Fernsehgerät einschalten, nehmen Sie Kontakt mit dem Genre. Stanculescu, und um 23:00 Uhr ist Macht angekündigte Einrichtung der National Salvation Front Rat, den neuen Körper. Die internationale öffentliche Meinung, Staats-und Regierungschefs der Länder haben begonnen, die Revolution zum Senden von Nachrichten zur Unterstützung derRumänisch. Sie sandten Botschaften der Unterstützung: USA (Präsident George HW Bush), UdSSR (Präsident Michail Gorbatschow), Ungarn (Ungarische Sozialistische Partei), die neue ostdeutsche Regierung constituitul (damals die beiden deutschen uniseră noch nicht), Bulgarien (Petar Mladenow, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Bulgar), Tschechoslowakei (Ladislav Adamec, der Führer der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei und Vaclav Havel, einer regimekritischen Schriftsteller, Führer der Revolution und dem künftigen Präsidenten der Republik), China (Außenminister), Frankreich (Präsident François Mitterrand), Deutschland (Minister Hans Dietrich Genscher Foreign)NATO-Hauptquartier der NATO (Generalsekretär Manfred Wörner), Großbritannien (Premierministerin Margaret Thatcher), Spanien, Österreich, Italien, Portugal, Japan (Japan Kommunistische Partei) und der moldauischen SSR. Moralische Unterstützung war Holland Unterstützung gefolgt von Material. Große Mengen an Nahrungsmitteln, Medikamenten, Kleidungintegriert, medizinische Geräte usw. wurden nach Rumänien geschickt. Die Weltpresse hat gewidmeten Seiten und manchmal sogar ganze Ausgaben der rumänischen Revolution und ihre Führer. Gegenangriff Kräfte treu dem alten Regime Prozess der Übernahme der Macht durch die neue politische Struktur National Salvation Front Rates (NSFC)die kamen hauptsächlich aus der zweiten Staffel der Kommunistischen Partei war noch nicht fertig. Mit Einbruch der Dunkelheit, richtet sich sowohl in Bukarest (ab 18.30 Uhr) und in der Provinz sind Personen mit Schusswaffen angegriffen unbekannter . Sie bezeichnete als Terroristen, und die Menschen und Armee genannt werdendie fragile Errungenschaften der Revolution zu schützen. Einige simulierten Erschießungen sind nur einige Geräte nur emittieren Klang-und Lichteffekten. Das Fernsehen ist von nicht bestätigten Informationen, widersprüchliche, die Verwirrung und einen allgemeinen Zustand der Psychose schafft übertragen. Werden sehen, viele Tote und Verletzte und Sachschäden. Dieheftige Kämpfe statt, die in den drei folgenden Tagen fortgesetzt. Die neue Führung, persönliche Iliescu, Fernsehen und Rundfunk forderte die Menschen auf die Straßen wieder zu verlassen und die revolutionären Errungenschaften zu verteidigen. Streitkräfte loyal zu dem ehemaligen Regime (gleichgesetzt "Terroristen") eröffneten das Feuer auf die Menge und griffen vitalen Punkte des sozialen LebensPolitisch: Fernsehen, Radio, Telefon Unternehmen mit Geschäftsstellen und Presei Libere Haus und Nachbarschaft Poststellen in Camp Road, Palace Square, der Universität und der Universität Square (einer der wichtigsten Kreuzung der Stadt) Otopeni und Baneasa Flughäfen, Krankenhäusern und dem Verteidigungsministerium. Einige ehemalige Mitarbeiter der FortelDie Repression in Aktion trat, um Panik und Terror zu schaffen. Einige Nester sind durch Terror-Einheiten der ehemaligen Securitate selbst zerstört, zum Beispiel USLA, die mit den Revolutionären in der Lagerstraße Gebiet handelte, das Verteidigungsministerium und Generalstab Gebäude. Zwischenfälle werden erfasst undbedauerlich militärischen Literatur als "Friendly Fire" (gekennzeichnet machte Feuer über seine Kräfte). So Otopeni International Airport schickte die einige Verstärkungen, aber ich denke Verteidiger angegriffen werden, und eröffnete das Feuer auf sie und tötete etwa 50 Soldaten. Um 21:00 am 23. Dezember Ihrenncuri paramilitärischen Einheiten und einige gegangen sind zum Schutz der Republikanischen Palast. Waffen wurden Einheiten verteilt auf viele Zivilisten, Armee, die gehandelt haben in Zusammenarbeit mit. Ministerium für Staatssicherheit Offiziere und sonstiges Personal der Sicherheitspolizei gekommen, um "zeigen Loyalität gegenüber der Sache der Revolution" wurden mindestens Stufeclarativ, die Unterordnung der Armee, und die Koordinierung des Kampfes leiden musste. Reaktion in den meisten Fällen übertrieben, diejenigen, die Soldaten waren Teil der militärischen Geräten oder gemischt (bestehend aus Zivilisten, Wachen patriotische Kämpfer) auf Orte, an denen Schüsse streunende oder sein soll executau Munition schießen Krieg führte der Verlust von Menschenleben und schweren Verstümmelung von Dutzenden von Menschen. Jede verdächtige Bewegung (zB Öffnen eines Fensters oder Bewegen eines Vorhanges) ist chaotisch Feuern Munition ist das Argument, dass "Terroristen sind Ausschwärmen und Angriff von überall her, unterstützt und verbreitet Informationeninsbesondere durch das staatliche Fernsehen unterschiedlichsten Menschen. In der Nacht vom 22 bis 23,-Louis Calderon, ein Journalist aus Französisch Fernsehsender Channel 5, wurde niedergeschlagen Titel von einem Panzer Jean in dem Schlossplatz in Bukarest. Artikel erschien in der Zeitung Express: "Überschneidungen und USLA Kommandos RichtungUSLA wurden sie von Individuen, die "Arbeitsstunden" in verschiedenen Positionen bedeckt sind. Waren Studenten, Absolventen und native Diktator mit Leib und Seele. Viele Araber waren und wussten genau Ecken Bukarest, Brasov und anderen Städten in Rumänien. Für die Ausbildung zur Verfügung standen mehrere Schulungszentren habenubterane: man war in der Brasov Gebiet, und eine andere ist offensichtlich nur unterhalb des ehemaligen Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, der Polygon durch Zufall gab ein paar Revolutionäre während der Ereignisse vom Dezember entfernt. "Chiritescu Savin Aussage:" Ich möchte zeigen, dass ich und viele Kollegen in den gleichen Tank-Einheit [MU-01 060 Bukarest Pantelimon] Wir erbeuteten arabischen Terroristen (von denen uns gesagt, dass Beirut) bewaffnet, die ich in den Generalstab gelehrt. Einer war ein Student, fand ich das Maschinengewehr Kaliber 5,62 060 866 UF-Serie mit Kupplung Trittfrequenz, ca. 40 cm lang, tragbare Kleidung unter: gun schien aus einem sehr harten Kunststoff, außer Rohr und den Mechanismus dfeuert. "Am 24. Dezember wurde in Bukarest eine Stadt im Krieg. Panzer, Schützenpanzer und Lastwagen weiter zu Patrouillen in der Stadt und die umliegenden Punkte von Belang, sie zu schützen. An Kreuzungen in der Nähe der strategischen Ziele wurden Straßensperren, automatisches Gewehrfeuer in University Square weiter gebautSchüler und Lehrer in den umliegenden Gebieten in Nord-Station (Hauptbahnhof in der Stadt) und dem Schlossplatz. Opfer während der Revolution, nach offiziellen Angaben die Zahl der Todesfälle und Schusswunden mutilaţilor vor 22. Dezember 1989, ist der rund sieben Mal niedriger als die des Opfers & sZirkus; danach aufgezeichnet. Nach den Aufzeichnungen aus dem Jahr 2005, die vom Staatssekretariat für Revolutionäre "Probleme (SSPR), Institution untergeordnet der rumänischen Regierung, die Anzahl derjenigen, durch ein Erschießungskommando während der Revolution 1142 getötet wurde, von 3.138 Verwundete und der Inhaftierten bereit ist bis zu 760. Habenzählte nicht weniger als 748 Kinder, Nachkommen des Helden, Märtyrer. Die Zahlen beziehen sich nur auf die Opfer, die erklärt haben, aufgezeichnet und überprüft werden gemäß dem Gesetz Dank an die Helden, Märtyrer und Kämpfer, die 1989 Dezember haben dazu beigetragen, die rumänische Revolution. Als der rechizitoriilwird produziert von militärischen Ränge Staatsanwälte in das Militär verwundet wurden 260 Todesfälle und 545, und das Ministerium für Staatssicherheit hat Vorfälle starb Revolution 65 Mitarbeiter und fanden 73 verwundet. militärischen Institutionen Veranstaltungen beteiligt Dezember 1989 vermiedendie Bereitstellung von Informationen über Frames Totale oder verletzt. Nach dem 22. Dezember wurden mehr als 1000 Zivilisten und 1500 Soldaten, Milizen oder Securitate verhaftet motivieren, dass sie Maßnahmen gegen die Revolution eingesetzt würden. Nur das Department of You (MU 0666), Einrichtung des Ministerium für Staatssicherheit, die Sie habenDie Hauptaufgabe der Bewachung und Verteidigung, die top Parteiführung und Staat, sondern auch als Ziele von nationaler Bedeutung haben wie vermutet 341 Frames festgenommen worden. Alle Insassen des Terrorismus verdächtigt wurden Abgaben freigegeben, ohne sie zu machen. Zur Deckung Tatsachen, oder einfach Gleichgültigkeit, viele Opfer inu aufgezeichnet wurden. Nicht alle erschossen wurden förmlich auf den Friedhöfen der Helden begraben, und einige Zeugen, sondern die Verwundeten und Gefangenen haben es vorgezogen, die aus verschiedenen Gründen nicht machen Aussagen. Es wurde von militärischen Staatsanwälte, die den Fall, dass die Zahl verwundet und getötet werden könnten Revolution wesentlich größer untersucht d geschätzt wordeneCat offiziell Zahlen bekannt. Während der Konfrontation im Dezember 1989 gab es Tote auf beiden Seiten (Demonstranten und den Ordnungskräften). Die meisten Opfer waren in Bukarest registriert, Statistik der Opfer der Revolution im Dezember 1989 im Rahmen des Ministeriums für Gesundheit: Gesamt: 1104 Todesfälle und 3.321 Verletzungenund (221 Zivilisten und 663 Militärs). Am 22. Dezember, wenn Ceausescus laufen auf zwei waren 126 Tote und 1107 Verletzte. In Timisoara: zwischen 16 und 21 Dezember 1973 getötet und 296 verwundet nach dem 22. Dezember 20 Toten und 77 Verwundeten in Bukarest: bis 22. Dezember, verzeichnete 49 Tote und 599 Verletzte nach dem 22Dezember bis Cluj wurden 515 Toten und 1162 Verletzten eingetreten Dezember von 29 bis 22 Toten und 58 Verwundeten. In Konstanz gab es 32 Tote und 116 Verwundete. In Sibiu gab es 61 Tote und über 100 verwundet. Hunedoara sechs Menschen wurden getötet und 19 verletzt.   Liste der verstorbenen Personen in den Ereignissen vom Dezember 1989 finden Sie hier Heroes der rumänischen Revolution von 1989. Rumänien seit 1989 Ehemaliges Mitglied der Führung der Kommunistischen Partei und Verbündeter der Ceausescu, bevor er sich in den frühen 1980er Jahren eine Schande Diktator Ion iliESU alFrontului erwies sich als Präsident der Nationalen Rettung. National Salvation Front, die sich hauptsächlich aus Mitgliedern der zweiten Staffel der Kommunistischen Partei, sofort die Kontrolle über die staatlichen Institutionen ausgeübt, darunter Medien-Informationen, wie Fernsehen und nationalen Radio. NSF hat die Kontrolle über die Medien genutzt, um Angriffe in der st startenPropagandist ihn gegen politische Gegner, insbesondere die traditionellen demokratischen Parteien, die sich als neu gegründet wurden nach 50 Jahren U-Aktivität (National-Liberalen Partei und der Christlich-Demokratischen Nationalen Bauernpartei). Im Jahr 1990 wurde Ion Iliescu gelungen, die erste demokratisch gewählte Präsident von Rumänien nach dem Zweiten gewordendem Weltkrieg. Zwischen 17 bis 19 März 1990 stattfand Platz in Targu-Mures blutigen Zusammenstößen zwischen ethnischen Rumänen und Ungarn. Diese tragischen Ereignisse haben als Vorwand für die Wiederherstellung einige unabhängige Intelligenz verwendet worden (SRI) unter der Leitung von Virgil Magureanu. Die meisten foştilDer Sicherheitsrat Mitarbeitern getroffen wurden, die von diesem Service. Revolution gab Rumänien eine große Solidarität von der Außenwelt. Anfangs war viel von dieser Solidarität unvermeidlich weitergeleitet an die Front der Nationalen Rettung Regierung. Viel von dieser Solidarität war während der Bergleute und zerschmetterte1990 einmalig mit der Bergleute und die Polizei reagierte auf Aufforderungen Iliescu, Bukarest und brutalizând eindringenden Studenten und Intellektuelle protestieren gegen die Abzweigung von der rumänischen Revolution von ehemaligen Mitgliedern der kommunistischen Führung unter der Schirmherrschaft der National Salvation Front. Iliescu blieb eine zentrale FigurRumänischen Politik entfernt, für dritte Amtszeit als Präsident im Jahr 2000 nach dem Zeitraum von 1996 bis 2000 wiedergewählt wurde Präsident von Rumänien Emil Constantinescu. Politische Überleben des ehemaligen Treuhänder des Ceausescu zeigte Mehrdeutigkeit der rumänischen Revolution, die heftigsten seit 1989, aber eine Revolution, die durch abgestimmteeinige schienen nicht genug produziert ändern. deTraian Adrian Basescu wurde in den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2004 geschlagen. Im Jahr 2005 wurde das Denkmal der nationalen Wiedergeburt, die die Opfer der Revolution erinnert eingeweiht. Seit März 2004 ist Rumänien Mitglied der NATO und der EU in 1. Januar 2007Europe. Institut Revolution von 2004 rumänischen Revolution Institut Dezember 1989 gegründet, Rumänisch staatliche Einrichtung, die Revolution gemeint ist der zum Studium der Geschichte. Laut einer Aussage von Lorin Fortuna, ein Mitglied der Leitung dieses Instituts ", spricht über die Revolution, oder war   Coup kann eine juristische Konnotation haben (...) Im Dezember 1989 war eine Revolution, wie von der Verfassung vorgeschrieben ist, und wer dies leugnet Wahrheit ist strafbar.
Rusa
Румынская революция 1989 состоял из серии протестов, уличных боев и демонстраций в декабре 1989 года, которые привели к концу коммунистического режима в Румынии и падение Николае Чаушеску. Демонстрации все более крупные и противоречивый процесс завершился в исполненииЧаушеску и его жена Елена. Перед румынской революции, все другие государства Восточной Европы прошли по мирным путем демократии, Румыния была единственной страной Восточной блок, который пережил насильственной революции и коммунистические лидеры были казнены. До революции и пBSP: как в соседних странах, в 1989 году большинство людей в Румынии не был удовлетворен коммунистического режима. Экономической политики и развития luiCeauşescu (в том числе строительных проектов манией величия и строгость режима, направленных на позволяющие Румынии в состоянии заплатить всю внешнего долга), был однимnsiderată ответственность за нехватки в стране расширяется, параллельно с ростом экономических трудностей, тайной полиции, Секуритате, был вездесущ, что делает Румыния полицейское государство. В отличие от лидеров Варшавского договора, Чаушеску поддержку интересов Советского Союза, но стремится политик собственный внешний. В советский лидер Михаил Горбачев говорил о деятельности Чаушеску мании величия реформы и культуры напоминал личность Восточной Азии, коммунистические лидеры, такие как Северная Корея Ким Ир-сена. В марте 1989 года ряд ведущих активистов протестовали ПЦРписьмо от экономической политики Николае Чаушеску ("письмо шести"), но вскоре после этого, Николае Чаушеску получить значительную политическую победу: Социалистическая Республика Румыния не выплачивает внешний долг составляет около $ 11 млрд, за несколько месяцев до время диктатора, что дажеРумынский сайт не ожидается. 11 ноября 1989 года перед конгрессом, улицы Brezoianu и Когэлничану в Бухаресте, Клуж и студентов с плакатами продемонстрировали Бухарест "Мы хотим, чтобы реформы!" Против правительства Чаушеску. Студенты Михня Paraschivescu, Gratian Фокс, экономистаДана Căprariu Клуж-Шлейштер и другие были арестованы и исследовал lucrătoriiSecurităţii тюрьму Рахова для пропаганды против социалистического общества. Робкие попытки протеста против режима румынского гражданства квалификации в сочетании с радостью чемпионата по футболу Mondi(3-1 победа в национальном фронте в Дании, что после 20 лет в Румынии для участия в чемпионате мира вновь, как и в Италии) была разогнана безопасности, которая проникла оперативников рабочих среди студентов. Падение стены Берлин в ноябре 1989 года и заменить лидераБолгарии Тодора Живкова признаки революционной климата в Восточной Европе. Между 20 и 24 ноября 1989 состоялся XIV съезд Коммунистической партии, которая - вопреки ожиданиям внутреннего и международного общественного мнения - не принесли каких-либо изменений в партии. Чаушеску был избран генеральным секретаремПЦР одной партии (коммунистической) в Румынии. Кроме того, другие члены Политического исполнительного комитета (Исполнительный Политического комитета) ЦК были утверждены в должности. В своем последнем выступлении перед Конгрессом, Чаушеску напомнил пакт Молотова-Риббентропа и требуя отмены его последствий (по умолчанию вернуть Советский Союз Басабешенства и Северной Буковины прилагаемых в соответствии с Пактом). В декабре 1989 года газета искра, является родиной президента Чаушеску транскрипции речи все грамматические ошибки и справочниках, что это было в устной речью. Это был сигнал для всех nooks'llстраны, потому что газета распространяется национального безусловного число читателей (хотя мало кто читал, что первая страница). Это число Scinteii но затем исчезли из публичных библиотек. На 4 декабря 1989 Чаушеску присутствовали на встрече с делегацией из Москвы, дирижерucătorilor стран-участниц Варшавского договора, и был принят в отдельности с Михаилом Горбачевым. Советский лидер представил информацию об итогах совещания, что он вместе с Джорджем Бушем-старшим на Мальте. Хронология последних 80 дней режима Чаушеску 2 октября - Николае и Елены Чаушеску с визитомРабота в Ialomita County. Посещение пищевой промышленности в столице единицы (слова). 4 октября - Николае и Елены Чаушеску выступил с рабочим визитом в МПС, технологическое проектирование. 5 октября - Работа на совещании ЦК РКП ЦК (речи). 6 октября по 8 - Николай Чаушеску, участвующих в еestivităţile создана в Берлине, чтобы отметить 40 лет с момента создания ГДР (даты начала распада коммунистического режима в этой стране). На 7 октября провел встречи с секретарем PC Живков и Хонеккер и вьетнамском языках. 9 октября - Николае и Елены Чаушеску сделал и посетить здесьгс, а не продовольствия на рынках капитала. Встреча с Ясиром Арафатом. 10 октября - Николае и Елены Чаушеску сделал визит к рынкам и научно-исследовательских институтов. 12 октября - совещание Исполнительного Политического комитета. ЦК РКП. Встреча с румыно-американского комитета по экономическому лидерству (выступлений). 14 октября - Николае иЕлена Чаушеску и принять участие в открытии пятнадцатого издание в Бухаресте национальной выставке (TIB) - Николае и Елены Чаушеску совершил визит в Бистрица-Nasaud (выступления). 16 октября - Николая и принять участие в акции популярных в Бистрица, приема делегаций из социалистических странБТИ (речи). 18 октября - связанных Николае Чаушеску переизбрание Телеграммы, Пакт встрече в Варшаве (лекция). 19 октября - прием: Иран посланника 20 октября - совещание Исполнительного Политического комитета. ЦК РКП. (Речь). 21 октября - Елена Чаушеску Национального научного совета председатель Пленумаи образования (Елена Чаушеску речи). 23 октября - прием: представитель Кипра (речевых) 24 октября в 25 - расширенный пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Николае Чаушеску, имеет воздействие "Проблемы социализма, работа идеологической, политической и образовательной , революции conştiiţei развитиякос, формирование нового человека, строителя социализма и коммунизма в Румынии ". 26 октября - Николае и Елены Чаушеску совершил рабочую поездку в столицу, появились во время жатвы публикации данных ложные (" искра "," Румыния Libera "и т.д.) 27 октября - Николае Чаушескуescu держать речь на заседании Великого Национального Собрания (MAN). 28 октября до 30 - Николае и Елены Чаушеску выступил с рабочим визитом в Braila, речь на совещании, звание "Герой аграрной для Брэила. 3 ноября - появление Елена Чаушеску книги в Сирии. 7 ноября -Каунти партийной конференции 8 ноября - газеты "Искра", "Libera Румынии и т.д. поддержку переизбрания кампании Николае Чаушеску, как Генеральный секретарь, посещение промышленных и научных учреждений в Бухаресте. 9 ноября - Бухарест муниципального конференции. (Речье) 10 ноября - Встреча с секретарем РКП ЦК экономические проблемы, появление стандартной книги Николае Чаушеску в Танзании. 14 ноября - Прием: кубинский министр иностранных дел журналиста в Китае, разработке стандартных карт Николае Чаушеску в Боготе. 16 ноября - Интервью данного информационного агентства "Пренса Латина"Чаушеску Николае сообщение для студентов. 18 ноября - Интервью для прессы, в КНДР, появилась в "искру", "Libera Румынии и т.д. Картины представляют Елена и Николае Чаушеску. 19 ноября - Интервью Кувейт, книжных обложек. 20 ноября в 24 - происходит и яBSP; XIV съезд РКП. Николае и Елены Чаушеску выступления, встречи с первым секретарем Болгарии, ГДР, Афганистан, Корея, Куба т.д.. Конгресс переизбрать его Николае и Елены Чаушеску, продолжая их интенсивные культа личности. 25 ноября - Сообщения поздравительное Николае и Елены Чаушеску. 27 ноября и Б.SP - Интервью с журналистом в Нигерии. 29 ноября - Николае и Елены Чаушеску посещает промышленные и исследовательские центры в Бухаресте. 1 декабря - выступление в Исполнительном Политбюро. ЦК РКП. 2-3 декабря - Мальта встречи на высшем уровне носит советско-американских. 4 декабря- Встреча в Москве между Николае Чаушеску, и Михаил Горбачев, во время участия в саммите лидеров государств Варшавского договора. Обмениваются репликами две грубые, закончившийся с угрозой просьбе Михаила Горбачева, что его заместитель Николайescu для повышения уровня жизни и уважения прав человека. 5 декабря - газеты "Искра", "Libera Румынии и т.д. имеют аномальные Госсовета Указ "О повышении стипендий для студентов, и преподавателей школ ответов, получать: Министр иностранных дел КНДР. 8 и пBSP - 10 декабря - Заявления для прессы изобилуют в развивающихся странах, против Чаушеску хвалебных Николая. Декларации и Программы 8 точек в Яссах румынские Народного фронта, был выпущен в форме манифеста в Яссы, Бакэу, Румыния Начиная с 10 декабря 1989. 11 декабря по 12embrie - Совместное заседание РКП ЦК Постоянным бюро и бюро секции Высшего совета по экономическому и социальному развитию одобрил планы экономического развития в 1990 году, набор для 11 марта даты выборов для человека и популярных советов и услышать один Николае Чаушеску с информацией смотреть на встрече в Москве Договора известиВаршава. 14 декабря - Николае Чаушеску ведет речь перед Великим Национальным Собранием. Группа противников диктаторского режима пытались организовать ограниченные меры в Яссы, в Union Square сбора интеллигенции, студентов и работников под эгидой румынского Народного фронта. Заседание preînt иacirc; mpinat власти. 16 декабря - antidictatoriale и анти-всплеск событиях в Тимишоаре. Вмешательство сил приводит десятки убитых и раненых. 17 декабря - Заседание Исполнительного Политического комитета ЦК РКП о событиях в Тимишоаре. 18 декабря в 20 - официальный дружественный визит в Республику лиИран Ламика Николае Чаушеску (без Елена). Визит подписали долгосрочные программы по развитию экономического сотрудничества, торговли и технологий между двумя странами. 19 декабря - в Тимишоаре называется всеобщей забастовки и просит об отставке Николая Чаушеску. Генерал Stephen зоб, начальник штаба, сообщили в Бухаресте, что на улицах, не хулиганы, а рабочих на всех фирм Тимишоара. Он приказал войскам войти в казарму. 20 декабря - Тимишоара станет первым городом, свободным от коммунизма. Это румынский Демократический фронт ", политическая партия антитоталитарных. Вечер, Николае Чаушеску вернулся в Румынию. В нем рассматриваются населения, а такжеntermediul телевизор, о событиях в Тимишоаре, говоря, что они являются работы бандитов и не имеют ничего общего с рабочим классом. 21 декабря - Президентский указ о создании чрезвычайного положения в округе Timis. Ралли в столице, называется Николае Чаушеску прерывается группы протестующих, которыевключает в себя Intercontinental Hotel, посольство США в Piata Romana. В ночь потянув демонстрантов и выделяют землю брони. Декларация и Программа из 11 пунктов в Тимишоаре Румынский Демократический фронт ", был читать с балкона оперы с утра 21 декабряБер 1989. 21 декабря в 22 - вместо этого вооруженного столкновения и массовые демонстрации против коммунистического режима в Арад, Сибиу, Брашов, Клуж-Напока. Что привело к многочисленным человеческим жертвам. 22 декабря - Около 24:08 часов, Николае и Елены Чаушеску бежал Центрального Комитета Коммунистической партии штаб-квартиры на вертолете. После короткой остановки в пути Snagov 2Титу остаются в милиции и получить. Около 18:00 Чаушеску принимается и хранится в воинской части в Тырговиште. Место первого заседания Национального фронта спасения, состоящий из старых коммунистов и диссидентов во главе с Ионом Илиеску. Уличные бои проходят в крупных городах и Рам acirс, Испания. На 24 декабря в Румынии объявлен революции. 25 декабря, после суда, организованного NSFC Исключительные военного трибунала, Николае и Елены Чаушеску, приговорили к смертной казни через расстрел. Арбитражного решения в тот же день около 15:00. Во второй половине дня 30 декабря, какdavrele четой Чаушеску похоронены под большим секретом на кладбище Генча в Бухаресте. событиях в Тимишоаре, искра революции робкие попытки протеста против режима в сочетании с радостью Румынский футбол в квалификации чемпионата мира (3-1 победить в странеtional Дании принято после 20 aniRomânia вновь участвовать в мире, чем в Италии), которая была разогнана силами безопасности оперативники проникли рабочих среди студентов. Для крупнейших предприятий в Тимишоаре, UMT, некоторые рабочие пытались добиться протеста и популяризации времяS, но ему удалось безопасности успокаивает дух. На 11 декабря 1989, политический вопрос "Панорама" телеканала Будапеште вещания в Тимишоаре, принимая его на передний план реформировать священника Ласло Токеш, призывая поддержку не переехалон бежит прихода. На сегодняшний день 15 декабря 1989, прихожане и небольшое число жителей города, наблюдал в приходе Марии. В тот вечер сотрудники безопасности, гражданской участников попытка ареста, вспыхнула драка, но не имеют широкого или обширные.На 16 декабря в знак протеста вспыхнула в Тимишоара в ответ на попытки правительства выселить Ласло Токеш реформировать пастора. Пастор сделал комментарии с критикой режима в последнее время в международных средствах массовой информации, и правительство считает, что разжигание национальной цитата [ненависть необходимо]. Правительственный запроссвоим епископом или снят с поста, так что о лишении его права жить в квартире, он имеет право в качестве пастора. Прихожане собрались вокруг своего дома, чтобы защитить его от преследований и разряда. Многие наблюдатели, в том числе прихожане близлежащих баптистской церкви, присоединились к акции, не зная деталейи их сторонников, извлеченные из пастора, что это новая попытка коммунистического режима ограничить религиозную свободу. Когда стало ясно, что толпа не исчезнут, мэр Петр кистью сделал ряд заявлений, что свидетельствует о наличии должны быть пересмотрены в сторону Токеш увольнения. Здесь иRC, п а толпа грозно, и со времен Петра Mot отказался подтвердить заявление министра против выселения, толпа запела по борьбе с лозунгами. Таким образом, полиции и сил Секуритате на сцену. В 7:30 вечера, акции выросли, потому чтоПервоначальный проходящих в фоновом режиме. Некоторые протестующие пытались поджечь здание, где находился уездный комитет Румынской коммунистической партии (РКП). Секуритате в ответ применили слезоточивый газ и струи воды, в то время как милиция прибегла к силе и арестовать многих. Они двигались вокруг собора МИТРopolitane и покинул его в марше протеста по городу, вновь столкнулись с силами безопасности. Протесты продолжались на следующий день, 17 декабря. Протестующие вошли округа Комитет в окно и бросили партийные документы, пропагандистских брошюр, Чаушеску работ и другие символы иКоммунистическая офицеров. Они еще раз попытался сжечь здание, но на этот раз они были остановлены военными подразделениями. Значение военного присутствия на улицах может быть один: пришел приказ на самом высоком уровне, возможно, даже с Чаушеску. Армии удалось восстановить порядок, сумев превратить в ТимишоареФерн: выстрелы, жертв уличных боев, жгут автомобили, бронетранспортеры с вооруженными силами безопасности и танков. После 20:00, выстрелы из площади Свободы до Оперного театра, в том числе Кишинэу-Бридж-роуд, и Рут Lipovei GIROC. Танки, бронетранспортеры и грузовики блокируют доступ к городу, а сы вертолеты патрулировали этот район. После полуночи протесты прекратились. Ион Коман, Илие Матфея и Stephen Зоб осмотрел город. Между тем, в Бухаресте 17 декабря 1989, Чаушеску получил одобрение со стороны Исполнительного комитета Политического использования силы для подавления революции в Timişoara.Pe 18 декабря в 8:15 вечера, Николай Ceauşescu он соберется на заседание в его резиденции в Спринг-стрит (Бухарест) по ключевым управления людьми государства, которое отвечает всем: Marin Генеральной Neagoe, начальник службы безопасности и охраны Будет (кто сопровождал Чаушеску в Иран, а также Стоян Ион иностранных дел). Присутствует около 8,30Генеральный Василе Milea (министр обороны), то вскоре после этого, Тудор Postelnicu (министр внутренних дел) и Генеральная Юлиан Влад (руководитель DSS, который в последний раз Чаушеску консультаций). Президентский самолет взлетел на 9,30, и в первый раз, сопровождают по всей стране и над территориальными водами Черного моря и пBSP; четыре типа истребителей МИГ, на которых неоднократно и вернуться на 20 декабря. С утра 18 декабря, в центре города под охраной солдат и агентов служб безопасности в штатском. Mot мэр созвал заседание партии в университете, для того, чтобы осудить "вандализм" предыдущих дней.Он также постановил военного положения, запрещающий людям путешествовать в группы больше двух. Вопреки запрету, группа из 30 молодых людей были отправлены в Свято-Троицкий собор, где они махали флагами триколора эмблема tăiaseră коммунист. Ожидается, что привлечь в них, начали петь и bdqu1, Проснись, румын, старые патриотические песни, которая была запрещена в 1947 году. В самом деле стрельба их, некоторые умерли, другие получили серьезные ранения, а некоторые из них посчастливилось бежать. В тот же вечер, 43 тел тех застрелен в демонстрации, а также некоторые потерпевшегои запустить в окружную больницу, были украдены из больницы, морг, и привел в Бухаресте репрессий знаки будут удалены. Туши будут сожжены в крематории "пепел" в Бухаресте, пепел, были собраны в четыре бункера мусора, а затем сбрасываются в устье канала расположен в местности Popesti-Leordeni Ilfov. (Подробнее см.: Operation Роуз.) 19 декабря, Стефан Раду Балан и зоб посетили рабочие Timisoara, но не смог определить продолжать работу. На 20 декабря, массивные колонны рабочих вошли в город. 100000 протестующих оккупированных Оперной площади (ныне "Виктория и rdqUO;), и начали кричать антиправительственные лозунги: "Мы люди", "Армия с нами", "Не бойся, Чаушеску лопаты". В фойе Национального театра Тимишоара ряд смелых граждан, создаст румынский Демократического фронта, политические программы, что претензии вернулся в AFLВы на рынке. Между тем, Эмиль Константин Dascalescu Bobu и были назначены Елена Чаушеску (Николае Чаушеску был визит в Иран), чтобы встретиться с делегацией из протестующих, однако, они отказались удовлетворить потребности человека и ситуация остается И здесьгс, не сильно изменились. С 20 декабря, эшелоны с рабочими заводов в Олтении прибыл в Тимишоаре. Власть пытается использовать для подавления протеста, но в конце концов вступил в Тимишоаре. Один рабочий объяснил: "Вчера, наш директор завода и партийного работникасайт, мы собрались во дворе, дал нам древесины клубов и рассказал нам, что венгры хулиганов и разрушительные Тимишоара, и что наш долг туда и помочь ему подавить демонстрации. Но теперь я понимаю, что это не так. "Постепенно ситуация подпадает под контролем властей. Несколько военныхЯ начал брататься с демонстрантами. В конце концов, Тимишоара объявлен вольным городом со стороны демонстрантов. Расширение протеста в других городах события начнутся 21 декабря и Чаушеску в следующих городах: Арад. С 18 декабря к димне по 22 декабря будут отправлены, в свою очередь, Елена Чаушеску три крупных политических деятелей в Арад - Корнел неудобство, государственной исполнительной Политического комитета, Илия Матфея, свежие секретарь пропаганды и Раду Константин CC CC секретарь И. вопросам безопасности и полиции - Кроме того, на 20 декабря, генерал-лейтенант. Илие Чаушеску, заместительМНО Политический Совет и глава армии, брат Николае Чаушеску, г-н. Badalan, начальник отдела Орадя. Они вошли в уездный комитет партии, был получен первый секретарь Елена PUGNA ПЦР. Его последнее выступление в "План сотрудничества одноместный Пен Tru восстановления грубо нарушается в городе общественного порядка иАрад County. "Команда была сформирована одного округа, в следующем составе: первый секретарь Елена PUGNA секретаря Николая Angheloiu организационные проблемы, начальник гарнизона города Арад, г-н. Думитру Марку инспекции Глава И. М. и др. /. Salceanu Грегори, руководитель милиции Арад округа, и др.. Cioflică Михаил и начальник штаба гвардииОтечественной, кол. Ливиу Странского - пришел и секретарь ЦК РКП и других Matt Элиас секретарем ЦК РКП, Константин Раду. В ночь на 20 декабря были написаны на несколько зданий в центре города лозунги направленные против коммунистического режима. В тот же день были разбросаны знак солидарности с протестамиТимишоара, Еминеску ул. Anticeuşiste написанные на стенах и заборах были удалены сразу же правоохранительных органов, бу парад. Во второй половине дня 20 декабря, люди собрались на городских площадях и улицах в группы и показали молчал. Утром 21 декабря, начиная с 7:40, горыcitorii часового производственное предприятие после сбоя питания перестал работать, и вышел в организованном порядке на улицу в знак протеста против режима Чаушеску. Их лидером был Данила Onofrei работника. К ним присоединились рабочие других компаний, больших Арад (текстильная компанияАТО, завод Автомобили, Комплексная обработка древесины), и начали марш протеста в центре города (на 8). Рядом с центром колонна рабочих было приказано армии шквал стрельбы, в небо. Протестующие не было страшно, но представлен солдат, где они начали мирных демонстрантовпротив режима. Позже, местный комитет был создан первый в Араде румынского демократического фронта, который включал революционеров: Voicilă Валентин Мирча Crisan, Onofrei Данила, Дима Траяна Gurilă Константин, Киш Claudiu, Popa Мария Groşan Тита, Джордж Таска, Немс Гаврила , Рамона Пенс совета Corina, Timar Траяна, ДжорджияНСО Onofraş Василий Александр. После ночи, демонстранты были разогнаны более чем из 80000 остается в центре всего около 100 революционеров, против примерно 1000 солдат. Некоторые члены одной команды, первый Илия Мэтью Badalan, Heredeanu и Марк Димитрий хотел ликвидировать рэлектронной демонстрантов, но были встречены с оппозицией пассивность и первый секретарь Елена PUGNA военных командиров, как г-н. Neculae Дьяконеску. Buzias (на 9), Сибиу (9:45 вечера), Cugir (по 11), Тыргу-Муреш (11:30), Карансебеш, Hunedoara, Resita (по 12), Брашов (13 часов), Ghimbav Фэгэраш, Клуж-Напока(В 15), Cisnadie (по 18), Nădrag (Timis уезд, в 18.45), Альба (в 22.14). В Бузэу относительной демонстрации начались с самого утра (11.00 до 11:30 вечера ), продлив его до вечера, когда они начали стрелять. Через два дня в город на танках и бронетранспортерах восстановитьБилли порядке. Съемки уже длилась два дня, но спорадически и Бузэу суда была сожжена на уничтожение определенных записей. Бузэу небе произошли военные вертолеты и MIG сайтов в панк-группы авиации (около Бузэу). Были убиты и ранены в те дни. В память о них был воздвигнут монумент в рынок ДаНищета, в Городском дворце, с доски с именами погибших и пропавших без вести. Последствия событий Бухарест Тимишоара были описаны в журналах новостей радио Радио "Свободная Европа" и "Голос Америки" слушали тайком румынском и по племеннойnţii вернувшись домой на рождественские праздники. Вернувшись в Иран 20 декабря 1989, Чаушеску в стране находит поврежденные ситуации. В 19:00 на 20 декабря, он выступил с телеобращении, передаются от студии Телевизор расположен в здании ЦК,, в котором он назвал тех, кто протестовал в Тимишоаре, как враги социалистической революции. предложение мэра Барбу Петреску было созвано 21 декабря около полудня большой митинг, и призвано выразить общественную поддержку от государственных лидеров партий и . Выступая с BALCOнедействительным ЦК (CC), Чаушеску поднял целый ряд достижений "социалистической революции" и "многостороннем развитого социалистического общества" в Румынии. Население, однако, оставался равнодушным, только передние ряды поддержку Чаушеску с ним на пение и аплодисменты. Отсутствие понимания событий и невозможностьрассматривать ситуацию снова вышел, когда он предложил, в акт отчаяния, трудящихся заработная плата увеличится на сумму в размере 100 леев в месяц, и продолжал хвалить достижения "социалистической революции", не понимая, что очередная революция происходит даже перед ним. "Много времени было не известно, кто" больно'Т митинг Чаушеску в 21 декабря 1989. Существовали рода и вида персонажей, которые присвоили заслугу. Теперь мы знаем, что это связано с группами, которые Тимишоара в Бухарест. "Резких движений ближайшие периферии монтаж и звук петард демонстрация превратилась в хаос. Scared в первой, многиеон пытался распространить. Некоторые участники встречи сплотились возле Intercontinental Hotel и начали акции протеста, которые затем стали революции. Четой Чаушеску последующие попытки вернуть себе контроль над толпой по формуле, как "Привет, привет!" Или и НБСр, "сидеть тихо в свои места!" были без последствий. Прямая телевизионная Transmisunea был înreruptă для этих моментов. Большая часть толпы вышел из улиц, на рынке остались партийные активисты, члены патриотического охранники, солдаты, одетые в самые верные люди гражданские диктатора. Через несколько минутЧаушеску был в состоянии продолжать свою речь, обещая повышения заработной платы и пенсий, а затем вернулся в здании ЦК. Люди, которые покинули паники на рынке, бросили флаги и транспаранты с лозунгами. Многие из них сплотились на улицах, окружающих Дворец рынка, и началпротив Чаушеску лозунги и кричали: "Долой диктатора!", "Смерть убийцы", "Мы люди, вниз с диктатором", "Чаушеску, которые / Scornicesti преступников". В конце концов, демонстранты вторглись Когэлничану площади в центре площади Юнион-Сквер, площади РозеттиRomana площади. Статуя Михая Храброго около Бухарестского университета, молодой человек, размахивая трехцветными без коммунистическая эмблема. Во второй половине дня, Николае Чаушеску провел телемост с премьер вспышки уездный комитет партии секретарей, в котором он говорил почти исключительно объявлятьА последние несколько дней доказательство того, что мероприятия, организуемые и направленного действия, с целью дестабилизации обстановки в стране, а также против целостности и независимости Румынии. Генеральный директор принял решение мобилизовать между Гулу партии и государства, всех вооруженных сил (милиции, безопасности, мой единиц реабилитацию). И НБСр, "Мы должны разоблачать и отказаться от этой акции активно и ликвидности. Проблема не только возникает, как только с ликвидацией этих совместных действий против территориальной целостности, независимости, социалистического строительства, социального обеспечения населения. "Кроме того, приказал сформировать в каждом и яцирк; ntreprindere на уровне департамента, "защиты групп". Его монолог был прерван лишь кратко двумя участниками: первый секретарь Клуж-Каунти, Константинеску, который спросил - даже на несколько дней "- создание чрезвычайного положения, и в Клуж-Напока, и первый секретарь округа комнАМП, Лунгу, сообщили в военном отношении: "Товарищ секретарь RAL генов, мы сообщаем, что ноздри получить проведенных коммунисты, трудящиеся выражали свое возмущение и осудил общей nifestările я решил элементов lution ответ. Здесь работа ведется нормально, и решили планировать задачи. Тузы которые сделают вас Гурамвыполнить все указали, что Вы дали нам. Я сделал, сэр. "Со временем в Бухаресте больше людей вышли на улицу. Начиная с 18 до начала фактического репрессий, который продолжался до следующего дня, в 3:00 утра. Протестующие - безоружных и неорганизованных - были фом встретили солдаты, танки, ТКС, USLA должностных лиц (специального подразделения по борьбе с терроризмом) и сотрудников служб безопасности в штатском. Репрессии начались в полночь, под командованием генерала Василия Milea, министр национальной обороны. Он обратил толпа из домов, переулков и танков. Былизаписал много жертв огнестрельных, ножевых ран, жестокого обращения, а степень измельчения военной техники. TAB взял много у Intercontinental Hotel. Пожарные перекрыли толпу мощных струй воды и милиции избивали и арестовывали людей. Протестующие удалось построить баррикады защиты от ресторанаш Дуная, которая продолжалась до полуночи, но в последствии сбит силами безопасности. Эти захватили были схвачены пунктов сбора (один находится на рассмотрении Negoiu Hotel, а другой в пространство перед бывшего Министерства внешней торговли - Рынок тележки станции University), взятые для идентификации и регистрации на плато бывших боевиков из столицы, а затем перевезены в тюрьму Жилава. Репрессии стало очень трудно, особенно после запуска слух от Piata Romana ставленника, что многие из их коллег ножом с помощью отвертки. В одном местес учетом всех пассажиров, сошел в университет площади станции метро (в том числе женщин, стариков и детей) были злоупотребления. Пойманных били, тащили вниз, заставляли спать на животе, некоторые больше других в кучи. Непрерывная стрельба были слышны до 3:00 в утренние часы, которые кажутся выжившихСайт улицах. После подавления восстания, caldarâmul крови промывали автомобили пожарных и санитарных условий. Раненых и убитых были перевезены в основном из Института судебной медицины, больница скорой медицинской помощи, отделение нейрохирургии больницы больницы углу Георге Маринеску. Procuratura Жанрerală запрещены и руководство Sanitarăau autopsierea погибших жертв. Было приказано - как это было сделано с революционерами убит в Тимишоаре - сжигание трупов, но приказ не был выполнен. Баланс Наказание: 50 человек погибли, 462 ранены, 1245 арестован и доставлен в тюрьму и. Николай и EЛена Чаушеску находился в ту ночь в общежитии специальную подготовку в ЦК РКП, которое будет информировать о развитии оперативных мероприятий и дает указания к действию. Примерно в 1 ночи, Юлиан Влад Василе Milea и сообщил ему, что Николае Чаушеску был центральной площади Бухареста, вызванных демонстрантов. Свидетельство о событиях этого дня фотографии, сделанные с вертолетов и послал в этот район и туристов, пролетел над башней Hotel Intercontinental, расположенный недалеко от Национального театра и через дорогу от Бухарестского университета. Чаушеску падения в подавлении новостьАнж демонстрации в предыдущий день пришли скорее всего населения в Бухаресте. Многие выжившие в резне бежали в центр города к промышленных районах, где работники заявили об этом инциденте. Режима планируется организовать митинги рабочих на работах,осужденных за "хулиганские действия" и дестабилизации. По последующие доклады, рабочие отказались, а наоборот, начал организацию акций протеста против режима и шире. Около 7:00 утра, Елена Ceuşescu было сообщено, что большое число работников из многих промышленных объектах, подойдя к центре Бухареста. Baricadele милиции которые должны были блокировать доступ к Университета площади и Дворцовой площади оказались неэффективными. В 9:30 утра, Университет площадь была полна народу. Огромные давления масса демонстрантов, вооруженных сил (воинские части, полиция и службы безопасности) начал брататься с демонстрантами. Утром,около 9,30 министр обороны Василий Milea покончил с собой (но некоторые утверждают теперь, что был бы убит по приказу Чаушеску). 9,45 В начале экстренного заседания Исполнительного Политического комитета партии, которые не смогли прийти к единогласному решению расстрелять демонстрантов. В конце концов было решено,т постановлении чрезвычайного положения на всей территории страны. Указ был прочитан и несколько раз повторил по радио (на 10,11), а затем на телевидении (10,50). Сразу же после прочтения указа приказу Чаушеску, новости было объявлено, что Milea был признан виновным в государственной измене, и покончил жизнь самоубийством, чтобы избежать последствий. Самых популярных тEORI в том, что Milea был убит в ответ на его отказ выполнять приказы Чаушеску. Последующего расследования, проведенного по эксгумации трупа найдены в noiembrie2005, что он действительно совершил самоубийство с ружьем transmisionşti офицер, Мариус Туфан. Было выдано, и если это намерение было не самоубийство, но звезды вызови инвалидности, но пуля сократил артерия, привело к его смерти в ближайшее время. Это предположение противоречит тот факт, что экс-министр обороны не выстрелил и пуля в Штатах или других частей тела nevitale но и слышать. Узнав, что Milea покончил с собой, Чаушеску назначен министром обороны докладВиктор Станкулеску. Генералов и офицеров штаба здание, расположенное в DC известно о его назначении Станкулеску они следуют распоряжения им. Станкулеску - после последующие показания - приняли, но начали играть двойную игру: с одной стороны, чтобы показать преданность диктаторским пара и с другой стороны, начали акции, который можно охарактеризовать как переворот. В 10:07 он приказал вывести свои войска в казармы, а в парламент с демонстрантами. После 10 часов, исходя из боковой улицы, толпа начала заполнить место на рынке DC. Таким образом, в 11 часов утра было около 50 тысяч людей на рынке, и я с урмат их число возрастет до более 100000. Примерно в 11:30, Чаушеску приняла трубки и попытались решить mulţumii с балкона Коммунистической партии здании ЦК, но был встречен волной недовольства и гнева. Вертолеты общих шоу (что не позволяет охватить многие из-за неблагоприятных ветер)В просить людей, чтобы не стать жертвами недавних "утечки попытки" вернуться домой и насладиться праздником Рождества Христова. сигнализации команда DC основывается не только передал приказ Станкулеску, что не позволило порядок сортировки. Eftimescu доступных движения в Республиканском дворце в бронированныхDC зарегистрированных вступления должен быть казнен. Отказавшись выполнять заказы репрессивной Чаушеску, который был главнокомандующим, Станкулеску известно воли народа, выраженной на миллионы румынских, которые были на улицах и в демонстрации протеста против режима. История Scurtu Иоанн пишет: "геновralul Станкулеску взял на себя полномочия Верховного Главнокомандующего, который, согласно Конституции, Президент Социалистической Республики Румынии. Это обстоятельство заставило некоторых историков и не исторические оценки, которые дал Станкулеску переворот, опираясь на армию, взял на себя политическую власть в Румынии. Анализ, однако краткиеПоложение в тот день, 22 декабря 1989 означает, что эти телефонные записи не были результатом ситуации был создан Генеральной Станкулеску, но основная масса людей, которые стали хозяйки улицы. В этой связи, армия не может заниматься с сотнями тысяч людей, никто не сделал в течение дня по 22 декабря, как, Когда Чаушеску еще был у власти и, тем более что можно сделать сейчас, ощущение победы дал румын и мужество. На 13,30 Николае Чаушеску уже заброшен и уже не отвечают власти в качестве главнокомандующего, ни генеральный секретарь Коммунистической партии, ни Социалистической Республики Президент Румыниипринять. Лидер переворота означает устранение от власти, но в то время Румыния не была лидером. Таким образом, генерал Станкулеску имел против, кому отдать переворот, потому что такие действия - если он намерен - лишенной цели. В 13.30, в докладе содержится призыв вестникescu как министр национальной обороны, армии издал приказ, который соответствует конкретной ситуации. "В свою очередь, экс-генерала Виктора Станкулеску прокомментировал:" Я бежал между двумя взводами: 1 режима Чаушеску и революционеров ". Станкулеску" избранных "апоИлиеску и политических групп, пытаясь захватить власть. Четой Чаушеску, видя, что ни одно здание не может уйти с рынка, вкладки, или подземные туннели (которые были нарушены), Марин Генеральной Neagoe ли Безопасности дивизии (которые обеспечения безопасности штаб-квартиры CC), называется на вертолетах, чтобы удалить четой Чаушескуних. Генерал Станкулеску говорил с русским генералом Джозефом командующего авиации, которая направила два вертолета, но только одна удалось посадить на террасе крыши здания, округ Колумбия. Кроме того, супруги и их Ceuşescu телохранителей, получить вертолет, пилотируемый Василе Malutan две коммунистические сановники: Эмиль Bobu и Маня Manescu., Чаушеску хотел бежать на вертолете из одного из трех секретных военных командные пункты в стране (вероятно, в бункере в Питешти, потом кричал, что "атомная точки" в пресс-релизе свободного телевидения), но уже есть Генеральный поддержку главком ВВС России, который вскоре после того как я приказал; Закрытие румынской воздушное пространство. воздушное пространство страны было закрыто, потому что изначально экранов радаров появились десятки, сотни, затем тысячи воздушных целей, что, казалось, пришел со стороны соседних стран. Эти цели оказались ложными, были частью радиоэлектронной борьбы. Около 12:30 Ф. телевизорOst оккупированных революционеров. В 12:51 Ион Caramitru и поэт Мирча Динеску, среди многих революционеров, имя зрителей, объявив работает диктатора, и пальцы формирования письмо V (знак победы) имеют произнес знаменитую фразу: Мы победили! Последние минуты старого режима и установки После запуска новогоЧаушеску здания Центрального Комитета в Бухаресте устанавливает хаос, которым предшествует состояние общей эйфории. Лишенный толпы захватили Центральный Комитет коммунистической партии и офисы вандализма. Популярные целей портреты диктатора и его работы и его жена, бросил в окно, как признак успеха ипрезрения. Вскоре после этого, около 12:50, румынский вещание возобновится телевизор. Мирча Динеску и Ион Caramitru появляются во главе группы революционеров, объявил возвышенные диктатор бежал. Хаос в Бухаресте включать всю территорию страны. В текущих новостей и диктаторских параicirc, в большинстве населенных пунктов в Румынии были стихийные демонстрации протеста против режима Чаушеску и солидарности с революцией. В какой-то события, такие люди напали партии и государственные учреждения и полицейские участки. Некоторые рабочие линчевали милиции. Петре Роман читал с балкона ЦК РКП и я Заявлениецирк, в 3-точка "Фронт единства народа, который ежедневно читают около 15:00 и на телевидении. Во второй половине дня 3 центров силы появляются: ТВ, где были Динеску Мирча Ион Caramitru и все большее значение символов, прибывшие после 14:00, Ион Илиеску, румынский Центрального Комитета Коммунистической партии штаб-квартиры, где они были напроникнуты революционной партии, и второй группы Илие Верде, которые пытались сформировать новое правительство, но после 20 минут упал, будучи освистан толпой: "Без коммунизма!"), и Министерство обороны где мужчин и женщин. Виктора Станкулеску). Наконец, группа движется Илиескупри ЦК РКП, речи произносятся, а затем включить телевизор, войти в контакт с жанром. Станкулеску, и около 23:00 часов будет объявлено о создании Фронта национального спасения совета, нового органа власти. Международная общественность, руководители стран начали отправлять сообщения поддержки революцииРумынском языке. Они отправлены послания с выражением поддержки: США (президент Джордж Буш-старший), СССР (президент Михаил Горбачев), Венгрия (Венгерская социалистическая партия), новый Восточной немецкое правительство constituitul (в то время двух Германий uniseră еще не), Болгария (Петр Младенов, генеральный секретарь Коммунистической партии Bulgar), Чехословакии (Ладислав Адамец, лидер Коммунистической партии Чехословакии и Вацлав Гавел, писатель-диссидент, лидер революции и будущий президент Республики), Китая (министр иностранных дел), Франции (президент Франсуа Миттеран), ФРГ (министр Иностранные Ганс Дитрих Геншер)Штаб-квартире НАТО и НАТО (Генеральный секретарь Манфред Вернер), Соединенное Королевство (премьер-министр Маргарет Тэтчер), Испании, Австрии, Голландии, Италии, Португалии, Японии (Япония Коммунистическая партия) и Молдавской ССР. Моральная поддержка последовало материальную поддержку. Большое количество продовольствия, медикаментов, одеждыкомплексного, медицинские и др. оборудование было отправлено в Румынию. Мировая пресса уделяет страниц, а иногда даже целые издания румынской революции и ее лидеров. Контратака силами, лояльными к старому режиму процесса захвата власти новой политической структуры Фронта национального спасения Совета (NSFC)которые пришли в основном из второго эшелона коммунистической партии еще не закончена. С наступлением ночи, цели, как в Бухаресте (после 18:30) и в провинции нападению с применением огнестрельного оружия неизвестного лица . Они как террористы, а народ и армия, называютсядля защиты хрупкой завоеваний революции. Некоторые моделируемых съемки лишь некоторые устройства только излучать звуковые и световые эффекты. Телевидение передается от непроверенной информации, противоречивы, что создает путаницу и общее состояние психоза. Увидите много убитых и раненых и материальный ущерб.ожесточенные бои развернулись которые продолжались в следующие три дня. Новое руководство, личный Илиеску, телевидение и радио призвал людей покинуть улицы снова и защищать революционные завоевания. Силы, верные бывшего режима (приравнивается "террористов") открыли огонь по толпе и напали на жизненно важные точки общественной жизниПолитическая принадлежность: телевидение, радио, офисы компаний и телефон и Presei Либере дом и окрестности почтовых отделений в Кэмп-роуд, Дворцовой площади, университетом и Университетом площади (один из основных пересечения города) Отопени и Бэняса аэропорты, больницы и министерства обороны. Некоторые бывших сотрудников FortelРепрессий пришли в действие, в целях создания паники и страха. Некоторые гнезда разрушаются террористического подразделения бывшего Секуритате себя, например USLA, который действовал с революционерами в области Camp Road, Министерства обороны и Генерального штаба. Происшествия и хранениеВызывает сожаление военной литературе характеризуется как "Friendly Fire" (из огня на свои силы). Таким образом, Международный аэропорт Отопени послал подкрепление, но я думаю, правозащитники подвергаются нападению, и открыли по ним огонь, убив около 50 солдат. В 21:00 на 23 декабря, вашncuri военизированных формирований, а некоторые ушли в защиту "Республиканский дворец. оружия были распределены среди большого числа гражданских лиц, которые действовали в сотрудничестве с армейскими подразделениями. Департамент государственной безопасности должностных лиц и других сотрудников полиции безопасности прибыли на "показать преданность делу революции", по крайней мере уровняclarativ, подчинение армии, а также координация борьбы пришлось пережить. реагирования в большинстве случаев преувеличены, те, кто были частью военной техники, а также смешанные (состоящие из солдат, гражданских лиц, охранников патриотических бойцов), на места, в которых бродячих выстрелов или должна быть EXEcutau боеприпасов горячая война привела к гибели людей и серьезных увечий десятков человек. Любые подозрительные движения (например, открыть окно или перемещение занавеской) хаотично боеприпасов стрельбы войны аргумент, что "террористы кишат и атаковать со всех сторон, поддерживать и распространять информациюв частности через государственное телевидение разных людей. В ночь с 22 на 23, Жан-Луи Кальдерона, журналист из французского телеканала "5 канал", был раздавлен гусеницами танков на Дворцовой площади в Бухаресте. статья появилась в газете Express: "параллелизма и USLA коммандос НаправлениеUSLA они состояли из лиц, которые "работали" на различных должностях охвачены. Были студенты, аспиранты и родной диктатора совершенные тела и души. Многие арабы и точно знал, уголки Бухарест, Брашов и других городах Румынии. Для обучения были доступны несколько учебных центровubterane: один находился в районе Брашова, а другой по-видимому находится чуть ниже бывшего Центрального Комитета Коммунистической партии, который дал полигон случайно несколько революционеров во время событий декабря. "заявление Chiritescu Савин:" Я хочу показать, что я и многих коллег в тех же единицах танков [MU-01 060 Бухаресте Панtelimon] мы захватили арабские террористы (один из них сказал нам, что Бейрут), вооруженные, который я учил в Генеральном штабе. Один из них был студентом, я нашел пулемет калибра 5,62 060 866 UF серии со сцеплением каденцию, около 40 см длиной, портативные одежды в соответствии с: ружье как будто из очень жесткого пластика, за исключением труб и механизм гстреляет ". 24 декабря в Бухаресте был город в состоянии войны. Танки, бронетранспортеры и грузовики продолжала осуществлять патрулирование в городе и близлежащих точках, представляющих интерес для их защиты. На перекрестках возле стратегических целей были построены блокпосты, автоматического оружия продолжалась в университет площадистудентов и преподавателей в прилегающих районах Северного вокзала (центральный железнодорожный вокзал в городе) и Дворцовой площади. жертв во время революции, по официальным данным, число погибших и огнестрельных mutilaţilor до 22 декабря 1989, примерно в семь раз ниже, чем у жертвы и сцирк, записанные в последующий период. Согласно документам с 2005 года, подготовленный Государственным секретариатом по проблемам революционеров "(SSPR), учреждение подчинено правительству Румынии, общее число людей, погибших от расстрела во время революции 1142 был, 3138 раненых и задержанных лиц является до 760. Иметьрассчитывали не менее чем 748 детей, потомки героев, мучеников. Номера относятся только к жертвам, которые были объявлены, записаны и проверены в соответствии с Законом благодарность героям, мучеников и борцов, которые внесли свой вклад в румынской революции в декабре 1989 года. По состоянию на rechizitoriilпроизводится военных прокуроров в воинских званий были 260 убитых и 545 раненых, а также Департамент государственной безопасности погибли в случаях революции 65 сотрудников и нашли 73 получили ранения. военных учреждений, участвующих в мероприятиях Декабрь 1989 избежатьна предоставление информации о кадрах давно расстреляны или получили ранения. После 22 декабря, были арестованы более 1000 гражданских лиц и 1500 солдат, милиции или Секуритате мотивации действий, которые они будут направлены против революции. Только Департамента You (MU 0666), создание Департамента государственной безопасности, которые выГлавной задачей охраны и защиты, что высшее руководство партии и государства, но и цели считается государственной важности, были задержаны в качестве подозреваемых 341 кадров. Все задержанные, подозреваемые в терроризме, были освобождены без предъявления обвинений они делают. Чтобы скрыть факты, или просто равнодушие, многих жертву зарегистрировано не было. Не все расстрелянные были официально похоронили на кладбище героев, и некоторых свидетелей, а раненых и задержанных предпочитал по различным причинам, не выступить с заявлениями. По оценкам военных прокуроров, которые расследовали это дело, что число убитых и раненых революции может быть значительно больше гEcat официально известные деятели. В ходе противостояния в декабре 1989 года там были жертвы с обеих сторон (демонстрантами и силами охраны порядка). Большинство жертв были зафиксированы в Бухаресте, статистика жертв революции в декабре 1989 года при Министерстве здравоохранения: Всего: 1104 погибших и 3321 травми (221 663 гражданских лиц и военных). На 22 декабря, когда работать на два четой Чаушеску были 126 убитых и 1107 раненых. В Тимишоара: от 16 до 21 декабря 1973 убитыми и ранеными 296 после 22 декабря 20 человек погибли и 77 ранены в Бухаресте: до 22 декабря, зарегистрировано 49 убитых и 599 ранены после 22Декабрь были 515 убитых и 1162 раненых в Клуж произошло 29 декабря в 22 убитых и 58 раненых. В Констанс было 32 убитых и 116 раненых. В Сибиу было 61 убитых и более 100 получили ранения. Hunedoara 6 человек погибли и 19 получили ранения. иnbsp; список умерших лиц в событиях декабря 1989 можно найти здесь Герои румынской революции 1989 года. Румыния с 1989 года, бывший член партии руководство Коммунистической и союзник Чаушеску, прежде чем упасть в начале 1980-позорной диктатор Ион Илиescu alFrontului возникли в качестве президента национального спасения. Фронт национального спасения, состоящий в основном из членов второго эшелона коммунистической партии, сразу же осуществляет контроль над государственными институтами, в том числе средств массовой информации, как телевидение и национальное радио. NSF использует контроль над средствами массовой информации в целях совершения нападений в Санкт-пропагандистом его против политических оппонентов, в частности, традиционных демократических партий, которые должны были быть вновь создана после 50 лет подпольной деятельности (Национал-либеральная партия и Христианско-демократическая Национальной крестьянской партии). В 1990 году Ион Илиеску удалось стать первым демократически избранного президента Румынии после Второймировой войны. В период с 17 по 19 марта 1990 состоялась в Тыргу-Муреш кровавые столкновения между этническими румынского населения и венгерском языках. Эти трагические события были использованы в качестве предлога для восстановления некоторых независимых разведки (SRI) во главе с Вирджил Magureanu. Большинство foştilБезопасность сотрудников были приняты на этой службой. Революция дала Румыния большой солидарности со стороны внешнего мира. Первоначально, многие из этих солидарности неизбежным направил правительству Фронта национального спасения. Многое, что солидарность была разрушена во время шахтеров и1990 уникальных с шахтерами и полицией откликнулись на призывы Илиеску, Бухарест и brutalizând вторжения студенты и представители интеллигенции протестовали против утечки румынской революции, бывшие члены коммунистической партии под эгидой Фронта национального спасения. Илиеску остается центральной фигуройРумынский политики от переизбрания на третий президентский срок в 2000 году, в период 1996-2000 годов был президентом Румынии Эмилем Константинеску. Политическое выживание бывшего доверенного лица Чаушеску показал неоднозначность румынской революции, наиболее жестокие начиная с 1989 года, но революции, которая, сопровождаетсянекоторые, казалось, не производится достаточно изменить. deTraian Адриан Бэсеску победил в президентских выборах 2004 года. В 2005 году был открыт памятник национального возрождения, которая в память жертв революции. С марта 2004 года, Румыния является членом НАТО и ЕС в 1 января 2007Европе. Института революции 2004 румынской Революции Институт был создан в декабре 1989, румынский государственный орган, предназначенный для изучения истории революции. Согласно заявлению, Лорин Fortuna, член руководства этого института ", говорит о революции, который был или иnbsp; переворот может иметь правовой коннотации (...) В декабре 1989 года была революция, как это предписано в Конституции, и кто отрицает эту истину, является наказуемым деянием.
Portugheza
Revolução Romena de 1989 consistiu de uma série de protestos, manifestações e combates de rua em Dezembro de 1989, que levou ao fim do regime comunista na Roménia e na queda de Nicolae Ceausescu. Demonstrações de processo cada vez mais amplo e controverso culminou na execuçãoCeausescu e sua mulher, Elena. Antes da revolução romena, todos os outros estados do Leste Europeu passou em paz com a democracia, a Roménia foi o bloco de países do Leste que só experimentou uma revolução violenta e os líderes comunistas foram executados. Antes da revolução & nbsp; Como nos países vizinhos, em 1989, a maioria das pessoas na Roménia não estava satisfeito com o regime comunista. Política econômica e luiCeauşescu desenvolvimento (incluindo projectos megalómanos de construção e regime de austeridade projetado para permitir que a Roménia para pagar toda a dívida externa), foi considerată responsável pela escassez do país cresceu, em paralelo com crescentes dificuldades económicas, a polícia secreta, a Securitate, tornou-se onipresente, fazendo com que a Roménia um estado policial. Ao contrário dos líderes do Pacto de Varsóvia, Ceausescu apoiado os interesses soviéticos, mas procurou um politic externa própria. Durante o líder soviético Mikhail Gorbachev falou da actividade de Ceausescu megalomania reforma e culturas se assemelhava a personalidade dos líderes comunistas do leste da Ásia, como Coréia do Norte Kim Il-sen. Em março de 1989, vários activistas protestaram líder PCRuma carta de política econômica de Nicolae Ceausescu ("Carta dos Seis"), mas logo depois, Nicolae Ceausescu obter uma vitória política significativa: República Socialista da Roménia não pagar a dívida externa de cerca de US $ 11 bilhões, vários meses antes ditador mesmo tempo quesite romeno é esperado. Em 11 de novembro de 1989, perante o Congresso, as ruas e Brezoianu Kogalniceanu em Bucareste, Cluj e os alunos apresentaram cartazes com Bucareste "Queremos reformas!" contra o governo de Ceausescu. Estudantes Mihnea Paraschivescu, Graciano Fox, um economistaCăprariu Dan Cluj-Schlachter e outros foram presos e investigados pela lucrătoriiSecurităţii Rahova prisão por propaganda contra a sociedade socialista. Uma tímida tentativa de protestar contra o regime de qualificação nacionalidade romena combinado com a alegria de um campeonato de futebol Mondio (vitória por 3-1 na Frente Nacional, a Dinamarca foi que, após 20 anos na Roménia, para assistir a uma Copa do Mundo de novo, como na Itália) foi dispersa de Segurança, que se infiltrou agentes entre os trabalhadores estudantes. Queda do Muro Berlim, em Novembro de 1989 e substituir o líderBulgária Todor Jivkov são sinais de um clima revolucionário na Europa Oriental. Entre 20 e 24 de novembro de 1989 realizou o XIV Congresso do Partido Comunista, que - ao contrário das expectativas opinião pública nacional e internacional - não trouxe qualquer mudança no partido. Ceausescu foi reeleito secretário-geraldo partido único PCR (comunista) na Roménia. Além disso, outros membros da Comissão Executiva do Comité Político (Comité Político Executivo), do CC ter sido confirmado no cargo. No seu discurso final do Congresso, recordou Ceausescu e Pacto Molotov-Ribbentrop, exigindo a anulação de suas conseqüências (por defeito, devolver a União Soviética Basaa raiva ea Bucovina do Norte, anexo ao abrigo do presente Pacto). Em dezembro de 1989, o jornal faísca, é a casa do presidente Ceausescu discurso transcrito todos os erros gramaticais e de referências que era na expressão oral. Foi um sinal para todos os nooks'lldo país, porque o jornal tinha um número propagação nacional incondicional dos leitores (embora poucos tenham lido que a primeira página). Que o número de Scinteii mas depois desapareceu das bibliotecas públicas. Em 4 de dezembro de 1989 Ceausescu participou da reunião com uma delegação de Moscou conducătorilor países que participam no Pacto de Varsóvia, e foi recebido separadamente por Mikhail Gorbachev. O líder soviético deu informações sobre o resultado de uma reunião que teve com George HW Bush, em Malta. Cronologia dos últimos 80 dias do regime de Ceausescu 02 de outubro - Nicolae Ceausescu e Elena fizeram uma visitaTrabalho no Condado de Ialomita. Visitando a indústria de alimentos nas unidades de capital (voz). 04 de outubro - Nicolae e Elena Ceausescu fez uma visita de trabalho ao ICS, engenharia tecnológica. 5 - Trabalhar na Reunião do RCP Comité Central (voz). 6-08 outubro de Outubro - Nicholas Ceausescu envolvidos na festivităţile com sede em Berlim para marcar os 40 anos desde o estabelecimento da RDA (data a partir da dissolução do regime comunista no país). Em 07 de outubro reuniões com o secretário PC Zhivkov e Honecker e vietnamita. 09 de outubro - Nicolae e Elena Ceausescu fez e visita aquirc, e não comida nos mercados de capitais. Reunião com Yasser Arafat. 10 de outubro - Nicolae e Elena Ceausescu fez uma visita aos mercados e institutos de pesquisa. 12 de Outubro - Reunião do Comitê Executivo Comité Político. do CC do PCR. Reunião com a liderança econômica americana comissão-Romeno (discursos). 14 de outubro - Nicolae EElena Ceausescu e participar na abertura da décima quinta edição da Feira Nacional de Bucareste (TIB) - Nicolae Ceausescu e Elena fizeram uma visita ao Bistrita-Nasaud (discursos). 16 de outubro - Nicolae e participar de um comício popular em Bistrita, recebendo delegações dos países socialistas quea TIB (voz). 18 de outubro - Telegramas relativas à eleição de Nicolae Ceausescu, reunião do Pacto de Varsóvia (palestra). 19 de Outubro - Recepção: enviado do Irão 20 de outubro - Reunião do Comitê Executivo Comité Político. do CC do PCR. (Discurso). 21 de outubro - Elena Ceausescu presidente do Conselho Nacional de Ciência Plenume da Educação (Elena fala Ceausescu). 23 de Outubro - Recepção: Chipre representante (voz) 24-25 outubro - O Plenário alargada do Comité Central do Partido Comunista, Nicolae Ceausescu tem exposição "Os problemas do socialismo, o trabalho de ideológico, político e educacional , revoluções desenvolvimento conştiiţeitrança, formando o homem novo, construtor do socialismo e do comunismo na Romênia ". 26 de outubro - Nicolae Ceausescu e Elena fizeram uma visita de trabalho ao capital, apareceu no lançamento da colheita de dados falsos (" faísca ", Romania Libera ", etc) 27 Outubro - Nicolae Ceausescuescu realizar um discurso na Grande Assembleia Nacional (MAN). 28-30 outubro - Nicolae Ceausescu e Elena fizeram uma visita de trabalho de Braila, fala na reunião, o título de "herói agrária para Brăila. 03 de novembro - a criação de uma Elena Ceausescu livros na Síria. 7 de novembro -Concelho Party Conference 08 de novembro - Jornal "faísca", Romania Libera, etc apoio para a campanha de reeleição de Nicolae Ceausescu como Secretário-Geral, visite o científica e estabelecimentos industriais, em Bucareste. 9 de novembro - Conferência Municipal de Bucareste. (Discursoe) 10 de novembro - Reunião do secretário do Comitê Central problemas económicos RCP, a emergência de um padrão de livro Nicolae Ceausescu, na Tanzânia. 14 - Recepção de Novembro: ministro das Relações Exteriores de Cuba, um jornalista na China, o desenvolvimento de padrão de cartão de Nicolae Ceausescu, em Bogotá. 16 de Novembro - Entrevista dada à agência de notícias "Prensa Latina"Nicolae Ceausescu mensagem aos estudantes. 18 de novembro - Entrevista para a imprensa na Coréia do Norte, apareceu em "faísca", Romania Libera, etc pinturas representando a Elena e Nicolae Ceausescu. 19 de Novembro - Entrevista Kuwait, capas de livros. 20-24 novembro - acontece & Ibsp XIV Congresso, do RCP. Nicolae Ceausescu e Elena palestras, encontro com o primeiro-secretário da Bulgária, Alemanha de Leste, Afeganistão, Coréia, Cuba, etc. Congresso re-eleger Nicolae e Elena Ceausescu, continuando com seu culto da personalidade intensa. 25 de novembro - Mensagens de felicitações ao Nicolae Ceausescu e Elena. Novembro 27 & nbSP - Entrevista com um jornalista na Nigéria. 29 de novembro - Nicolae Ceausescu e Elena está visitando o industrial e instalações de pesquisa, em Bucareste. 1 - fala dezembro a Política do Comité Executivo. do CC do PCR. 02-03 dezembro - A Cimeira de Malta realiza Unidos ea União Soviética. 04 de dezembro- Reunião em Moscovo entre Nicolae Ceausescu, e Mikhail Gorbachev, durante a participação na cimeira de líderes dos países do Pacto de Varsóvia. São trocados entre duas réplicas em bruto, terminou com uma ameaça de pedido de Mikhail Gorbachev que seu vice-Nicholasescu para melhorar a qualidade de vida e respeito aos direitos humanos. 5 - jornais de Dezembro "Spark", "Romania Libera, etc ter aberrante Estado decreto do Conselho sobre o aumento de bolsas para estudantes, escolas e as respostas do corpo docente, de recebimento: Ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte. 8 & n- 10 de dezembro - Assessoria de Imprensa BSP abundam nos países em desenvolvimento contra Nicolae Ceausescu elogioso. Declaração e Programa de oito pontos na Iasi Romanian da Frente Popular, foi libertado sob a forma de manifesto em Iasi, Bacau, Roménia A partir de 10 de dezembro de 1989. 11-12 dezembroembrie - Reunião conjunta do Banco Central RCP Comissão, o Secretariado Permanente e seções escritório do Supremo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou os planos de desenvolvimento econômico em 1990, marcado para 11 de marco data das eleições para MAN e conselhos populares e ouvir um dos Nicolae Ceausescu informações olhar para a reunião de Moscou do Tratado de calVarsóvia. 14 de Dezembro - Nicolae Ceausescu mantém um discurso antes da Grande Assembleia Nacional. Um grupo de opositores ao regime ditatorial tentou organizar uma ação limitada em Iasi, na Union Square encontro de intelectuais, estudantes e trabalhadores sob a égide da Frente Popular romeno. A reunião foi preînt  autoridades mpinat. 16 de Dezembro - antidictatoriale e anti-burst eventos em Timisoara. forças de intervenção conduz à dezenas de feridos. 17 de Dezembro - Reunião da Executiva do Comitê Político do Comité Central do RCP os eventos em Timisoara. 18-20 dezembro - Amizade visita oficial de mortos e à República de SãoIrã lamică Nicolae Ceausescu (sem Elena). A visita é assinado prazo longo programa para desenvolver a cooperação económica, comercial e técnicas entre os dois países. 19 de dezembro - em Timişoara é convocaram uma greve geral e pede a demissão de Nicolae Ceausescu. Gen. Stephen Bócio, Chief of Staff, informou em Bucaresteque as ruas não são hooligans, mas os trabalhadores em todas as empresas de Timisoara. Ele ordenou que tropas para entrar no quartel. 20 de dezembro - Timisoara se torna a primeira cidade livre do comunismo. É o romeno Frente Democrática, partido político antitotalitário. À noite, Nicolae Ceausescu retornou à Roménia. Dirige-se a população, eTelevisão ntermediul, sobre os acontecimentos em Timisoara, dizendo que eles são obra de criminosos e não têm nada em comum com a classe trabalhadora. 21 de Dezembro - Decreto presidencial que institui o estado de emergência no condado de Timis. Rally da capital, chamado por Nicolae Ceausescu é interrompido por grupos de manifestantes, quecompreende o Hotel Intercontinental, a embaixada E.U. em Piata Romana. Durante a noite puxando os manifestantes e desprendem do solo com uma armadura. Declaração e Programa de 11 pontos em Timisoara romeno Frente Democrática, foi lida a partir da varanda do Opera desde a manhã de 21 de Dezembrobro de 1989. 21-22 dezembro - estavam armados confronto vez e manifestações populares contra o regime comunista em Arad, Sibiu, Brasov, Cluj-Napoca. Resultando em numerosas vítimas. 22 de dezembro - Cerca de 24:08 horas, Nicolae e Elena Ceausescu fugiu do Partido Comunista da sede do Comité Central por um helicóptero. Depois de uma breve escala em duas SnagovTitu são deixados na milícia e recuperar. 18:00 Cerca de Ceausescu é levado e depositado em uma unidade militar em Targoviste. Coloque a primeira reunião da Frente de Salvação Nacional, composta por antigos comunistas e dissidentes, liderado por Ion Iliescu. As lutas da rua ter lugar nas principais cidades do Rum & Acirc; Espanha. Em 24 de dezembro, na Roménia é a revolução proclamada. Em 25 de dezembro, na sequência de um processo organizado pela NSFC Excepcionais Tribunal Militar, Nicolae Ceausescu e Elena são condenados à morte por fuzilamento. A premiação é feita no mesmo dia em torno de 15:00. Na tarde de 30 de dezembro comoCeauşescu davrele são enterrados em grande segredo em Ghencea Cemetery, em Bucareste. Acontecimentos em Timisoara, acender uma tímida tentativa de revolução para protestar contra o regime combinado com a alegria de uma habilidades no futebol romeno em um campeonato mundial (3-1 vitória da naçãoDinamarca internacional feita após 20 aniRomânia participar novamente em um mundo que na Itália), que foi dispersa por agentes de segurança havia se infiltrado entre os estudantes trabalhadores. Para a maior empresa em Timisoara, UMT, alguns trabalhadores tentaram alcançar um protesto e popularização do tempoS, mas a segurança conseguiu acalmar os espíritos. Em 11 de dezembro de 1989, a questão política "Panorama" em uma estação de TV Budapeste foram transmitidos vídeo de Timisoara, levando-o à frente do sacerdote reformado Laszlo Tokes, pedindo apoio para que não circulemdirige a paróquia. Até à data, 15 dezembro de 1989, os paroquianos e um pequeno número de cidadãos da cidade assistiram na freguesia de Maria. Naquela noite, os funcionários da segurança, os participantes civis tentaram prender, tumulto começou, mas não têm ampla e abrangente.Em 16 de dezembro de protesto eclodiram em Timişoara em resposta à tentativa do governo de expulsar Tőkés László reformada pastor. Pastor tinha feito comentários críticos do regime recentemente na imprensa internacional, o governo considerou que a citação [incitar ódio étnico necessário]. pedido Govbispo ou removido do cargo, para privá-lo do direito de morar no apartamento que tinha direito como um pastor. Paroquianos reunidos ao redor de sua casa, para protegê-lo de assédio e descarga. Muitos espectadores, incluindo os paroquianos de uma igreja próxima Batista, se juntou ao protesto, sem saber dos detalhese os seus apoiantes aprendeu com o pastor que era uma nova tentativa do regime comunista para restringir a liberdade religiosa. Quando se tornou óbvio que a multidão não vai desaparecer, o prefeito, pendão Peter fez várias declarações sugerindo que não deve ser reconsiderada em Tőkés sua quitação. Aqui &RC, n, enquanto o público cresceu ameaçador, e desde que Peter Mot se recusou a confirmar a declaração do ministro contra o despejo, a multidão começou a cantar anti-slogans. Por conseguinte, a polícia e as forças Securitate entrou em cena. Às 7:30 horas, o protesto tem crescido, poispassando inicial em segundo plano. Alguns manifestantes tentaram incendiar o prédio que abrigava a comissão do condado do Partido Comunista Romeno (PCR). Securitate respondeu com gás lacrimogêneo e jatos de água, enquanto a milícia tem recorrido à força e prender muitos. Mudaram-se em torno da Catedral Mitropolitane e deixado em uma marcha de protesto pela cidade, voltou a ser confrontado por forças de segurança. protestos continuaram no dia seguinte, 17 de dezembro. Os manifestantes entraram no Comité Concelho da janela e jogou parte documentos, folhetos de propaganda, os escritos de Ceauşescu e outros símbolos do bemagentes comunistas. Eles tentaram incendiar o prédio novamente, mas desta vez eles foram parados por unidades militares. Significado da presença militar nas ruas pode ser um único: as ordens vieram do mais alto nível, talvez até mesmo de Ceausescu. Exército não conseguiu restaurar a ordem, conseguindo transformar em um em TimisoaraFern: tiros, as vítimas, os combates de rua, os carros em chamas, carregando APCs forças armadas e de segurança tanques. Após as 20:00 h, os tiros disparados de Liberty Square para Opera, incluindo a Ponte Decebal Road, Route e Lipovei GIROC. Tanques, veículos blindados e caminhões estavam bloqueando o acesso à cidade, enquanto cs helicópteros patrulhando a área. Depois da meia-noite os protestos diminuíram. Ion Coman, Ilie Mateus e Stephen Bócio inspecionou a cidade. Enquanto isso, em Bucareste, em 17 de dezembro de 1989, Ceausescu obteve a aprovação da Comissão Política do Comité Executivo usar a força para reprimir a revolução em Timişoara.Pe 18 dezembro em 8,15 pm, Nicholas Ceauşescu que reúne em sua residência em Spring Street (Bucharest) em gestão de pessoas-chave do Estado, que reuniu todos: Geral Neagoe Marin, chefe da segurança e da Guarda (que acompanhou Ceausescu para o Irã, juntamente Stoian Ion Ministro dos Negócios Estrangeiros). Está presente em cerca de 8,30Vasile Milea Geral (Ministro da Defesa), em seguida, logo após, Tudor Postelnicu (ministro do Interior) eo general Iulian Vlad (chefe da DSS, que Ceausescu tinha última consulta). avião presidencial decolou às 9h30 e, pela primeira vez, foi acompanhado por todo o país e sobre as águas territoriais do Mar Negro & nbsp; quatro tipos de caça MIG, que repetidamente e retorno em 20 de dezembro. Na manhã de 18 de dezembro, no centro da cidade era guardado por soldados e agentes de segurança à paisana. Mot prefeito convocou uma reunião do partido na universidade, a fim de condenar o vandalismo "dias anteriores.Ele também decretou a lei marcial, proibindo as pessoas a viajar em grupos maiores do que dois. Desafiando a proibição, um grupo de 30 jovens foram enviados para a Catedral da Santíssima Trindade, onde se agitavam bandeiras do tricolor emblema comunista tăiaseră. Espera-se para chamar a eles, começou a cantar e bdquum, Wake up, romeno, uma velha canção patriótica que foi banido em 1947. Na verdade o tiro eles, alguns morreram, outros ficaram gravemente feridos, enquanto alguns têm a sorte de escapar. Na mesma noite, 43 corpos dos mortos a tiros na manifestação, mas também de alguns feridose executar o Hospital Municipal, foram roubados do necrotério do hospital e trouxe a Bucareste para marcas de repressão são apagados. As carcaças serão incinerados no crematório "cinzas" de Bucareste, as cinzas foram coletadas em quatro latas de lixo e depois descarregada na boca de um canal situado na localidade Popesti-Leordeni Ilfov. (Para mais informações consulte: Operação Rose.) Em 19 de dezembro, Stefan Radu Balan e bócio visitou operários Timisoara, mas não conseguiram determinar a continuar trabalhando. Em 20 de dezembro, as colunas em massa de trabalhadores entraram na cidade. 100 mil manifestantes ocuparam a Praça da Ópera (agora "Victoria & RDQUO;) e começou a gritar slogans contra o governo: "Nós somos as pessoas", "O exército está conosco", "Não tenha medo espadas, Ceausescu". No foyer do Teatro Nacional de Timisoara alguns bravos cidadãos romenos criará Frente Democrática, um programa político que alega retornou à AFLvocê no mercado. Enquanto isso, Emil Constantin Dascalescu bobu e foram nomeados por Elena Ceausescu (Nicolae Ceausescu era então uma visita ao Irão) iria se reunir com uma delegação de manifestantes, no entanto, eles se recusaram a atender as demandas humanas ea situação manteve-se e aquirc, não mudou muito. Em 20 de dezembro, os trens carregados com os trabalhadores das fábricas em Oltenia chegou em Timisoara. O regime tentou utilizar para reprimir protesto, mas eventualmente se juntou a Timisoara. Um trabalhador explicou: "Ontem, o nosso diretor da fábrica e um oficial do partidosite reunimos no pátio, deu-nos clubes de madeira e disse-nos que os húngaros hooligans e Timişoara devastador e que é nosso dever ir até lá e ajudar a reprimir as manifestações. Mas agora eu percebo que não é verdade. "Aos poucos a situação está sob controlo das autoridades. Vários militarese começar a confraternizar com os manifestantes. No final do dia, Timisoara, é declarada uma cidade livre pelos manifestantes. Expansão protestos em outras cidades, os eventos começam em 21 de dezembro e Ceausescu nas seguintes cidades: Arad. De 18 de dezembro de di22 de dezembro são enviados para mim, por sua vez, por Elena Ceausescu três grandes dignitários políticos em Arad - Cornel incômodo, Comité Político Executivo Estadual, Elias Mateus, secretário propaganda fresco e Radu Constantin CC CC questões secretário MI, de segurança e de polícia - plus, em 20 de dezembro, o tenente-general. Ilie Ceausescu, vice-MND Conselho Político e chefe do Exército, o irmão de Nicolae Ceausescu, mr. Badalan, chefe da Divisão de Oradea. Eles foram ao comitê do partido concelho, foi recebido pelo primeiro secretário Helen Pugna PCR. Sua última performance em "Plano de Cooperação Único Pen Tru restaurar gravemente perturbado na Ordem Pública da Cidade eArad County. "Command foi formado um único município, com os seguintes membros: comandante da guarnição primeiro secretário Helen Pugna Secretário Nicholas Angheloiu problemas organizacionais, de Arad, mr. Dumitru Marcu Inspecção Head IM, et al. Salceanu Gregory, chefe de milícia Arad County, et al. Cioflică Michael e Chefe do Estado Maior da GuardaPatriótica col. Liviu Stranski - veio e secretário do Comitê Central RCP e outros Matt secretário Elias do CC do PCR, Radu Constantin. Na noite de 20 de dezembro foram escritos em vários edifícios no centro de slogans contra o regime comunista. No mesmo dia, foram dispersados demonstração de solidariedade com os protestosTimisoara, Street Eminescu. Anticeuşiste escritas nas paredes e cercas foram retiradas imediatamente pela aplicação da lei, o desfile boo. Na tarde de 20 de dezembro de pessoas se reuniram em praças e ruas em grupos e mostrou silencioso. Na manhã de 21 de dezembro, a partir das 07:40, montanhascitorii da relojoaria Industrial Enterprise, após uma falha de energia parou de trabalhar e saiu de uma maneira organizada na rua para protestar contra o regime de Ceausescu. Seu líder era Danila Onofrei trabalhador. Eles se juntaram a trabalhadores de outras empresas grandes Arad (empresa têxtildo TAU, carros da fábrica, Integrated Wood Processing), e iniciou uma marcha de protesto para o centro da cidade (no 8). Perto da coluna central de trabalhadores foi ordenada pelo exército com uma barragem de tiros com vista para o céu. Os manifestantes não estavam com medo, mas não apresentou aos soldados, quando eles começaram a manifestantes pacíficoscontra o regime. Mais tarde, a comissão local foi formada primeiro Arad romeno Frente Democrática, que incluiu os revolucionários: Voicilă Valentin Mircea Crisan, Onofrei Danila, Dima Trajano Gurilă Constantine, Claudiu Kish, Maria Popa Groşan Tito, George Tasca, Nemes Gavrila , Ramona bordo Pence de Corina, Timar Trajano, GANCEA Alexander Onofraş Basil. Depois do anoitecer, os manifestantes foram dispersados a partir de mais de 80.000 permanece no centro a cerca de 100 dos revolucionários, contra os cerca de 1.000 soldados. Alguns membros de um comando único, em primeiro lugar Badalan Elias Mateus, Marcos e Heredeanu Demetrius queria liquidar pe os manifestantes, mas foram recebidos com a oposição ou a passividade eo primeiro secretário Helen Pugna dos comandantes militares, como o senhor. Neculae Diaconescu. Buzias (às 9), Sibiu (21:45), Cugir (em 11), Targu Mures (11:30), Caransebes, Hunedoara, Resita (às 12), Brasov (13 horas), Ghimbav Fagaras, Cluj-Napoca(At 15), Cisnadie (em 18), Nădrag (concelho Timis, a 18,45), Alba (em 22.14). Em relação Buzau manifestações começaram pela manhã (11.00 to 23:30 ), estendendo-se até à tarde, quando eles começaram a atirar. Dois dias depois a cidade em tanques e veículos blindados para restaurarPara Billy. As filmagens já durou dois dias, mas esporadicamente e Buzau Tribunal foi queimada para destruir certos registros. céu Buzau ocorreu helicópteros militares e sites MIG no punk Unidade de Aviação (perto Buzau). Foram mortos e feridos nesses dias. Em sua memória foi erguido um monumento em Mercado SimPobreza, no Palácio Municipal, com uma placa com os nomes dos mortos e desaparecidos. Aftermath de Timisoara eventos Bucareste foram descritos em revistas de notícias de rádio Radio Free Europe e Voz da América, ouvia clandestinamente para romeno e pelo studnţii voltar para casa para os feriados de Natal. Back no Irã em 20 de dezembro de 1989, Ceausescu no país se encontra numa situação danificado. Às 19:00 de 20 de dezembro, ele fez um discurso televisionado, transmitido a partir de um estúdio TV situado no interior do edifício Comité Central,em que ele rotulou aqueles que protestaram em Timisoara como inimigos da revolução socialista. A proposta prefeito Barbu Petrescu foi convocada em 21 de dezembro ao meio-dia um grande comício destinado a manifestar apoio público dos dirigentes partidários estaduais e . Falando do BALCOvoid Comité Central (CC), Ceausescu levantou uma série de conquistas da "revolução socialista" e "desenvolvidos multilateralmente sociedade socialista" na Roménia. População, entretanto, permaneceu indiferente, apenas as linhas da frente apoiada Ceauşescu com ele cantando e aplaudindo. A falta de compreensão dos eventos e da incapacidade paratratar a situação saiu de novo quando ele se ofereceu, num ato de desespero, os trabalhadores "aumento de salário de um montante de 100 lei por mês, e continuou a elogiar as conquistas da" revolução socialista ", não compreendendo que uma outra revolução estava ocorrendo mesmo antes dela. "Long não sabia que" a ruína'Rally t Ceausescu em 21 de dezembro de 1989. Havia espécie e tipo de personagens que se arrogou o mérito. Agora nós sabemos que isto é devido a grupos que têm Timisoara de Bucareste ". Movimentos bruscos que vem a periferia do conjunto e ao som de fogos de artifício demonstração se transformou em caos. Assustado no início, muitosele tentou espalhar. Alguns participantes da reunião se reuniram perto do Hotel Intercontinental e começou um protesto que então se tornou uma revolução Ceauşescu posteriores tentativas. Recuperar o controle da multidão usando a fórmula como "Olá, olá!" Ou & NBSp ", sentar-se calmamente no seu lugar!" ficaram sem efeito. Direct TV Transmisunea foi înreruptă para estes momentos. Grande parte da multidão saiu às ruas, o mercado manteve-se militantes do partido, membros de guardas patriótico, os soldados vestidos com as pessoas mais fiéis do ditador civil. Depois de alguns minutosCeausescu foi capaz de continuar seu discurso, prometendo aumentos salariais e das pensões, em seguida, retornou no interior do edifício CC. As pessoas que haviam deixado o pânico no mercado, derrubou as bandeiras e cartazes com slogans. Muitos deles se reuniram nas ruas que cercam o mercado Palace, e começou aanti-Ceausescu slogans e gritando: "Abaixo o ditador!", "Morte ao assassino", "Nós somos pessoas, abaixo a ditadura!", Ceausescu, que são / Scorniceşti criminosos ". Eventualmente, os manifestantes invadiram Kogalniceanu Square, no coração da Union Square, Square RosettiPraça Romana. A estátua de Michael the Brave perto de University of Bucharest, um jovem acenando um tricolor sem emblema comunista. À tarde, Nicolae Ceausescu realizada uma teleconferência com o primeiro-flash comissão de secretários Partido concelho, na qual ele falou quase que exclusivamente, declararE, por último, alguns dias são a prova de que os eventos organizados e dirigidos ação, a fim de desestabilizar o país, e contra a integridade ea independência da Roménia. Geral decidiu mobilizar entre Gulu Partido e do Estado, todas as forças armadas (milícias, Segurança, minhas unidades bilitation). & NBSp: "Devemos denunciar e rejeitar esta ação enérgica e liquidez. Problema não só surge assim como a liquidação dessas ações conjuntas contra a integridade, a independência, a construção do socialismo, o bem-estar do povo. "Além disso, ordenou a se formar em cada & Icirco; ntreprindere ao nível de departamento, de "grupos de defesa". Seu monólogo só foi interrompido brevemente por dois participantes: o Primeiro Secretário do Cluj County, Constantinescu, que pediu - até mesmo por alguns dias "- que institui o estado de emergência e, em Cluj-Napoca, eo primeiro-secretário do município brila, Lungu, relatou militarmente "genes camarada Secretário-ral, podemos informar que as narinas obter realizada pelos comunistas, os trabalhadores manifestaram a sua indignação e condenou nifestările total resolvi elementos de resposta ção. Aqui o trabalho é realizado normalmente e decidiu tarefas plano. Isso fará com que seu aces Gurampara cumprir tudo indicava que você tem nos dado. Terminei, senhor. "Com o tempo, em Bucareste, mais pessoas saíram para a rua. A partir de 18 e início da repressão real que durou até o dia seguinte, três horas da manhã. Os manifestantes - desarmados e desorganizados - foram phor saudado por soldados, tanques, guias, agentes USLA (unidade especial de combate ao terrorismo) e agentes de segurança vestidos com roupas civis. A repressão começou à meia-noite, em geral Vasile Milea, Ministro da Defesa Nacional. Ele chamou a multidão dos edifícios, ruas laterais e tanques. Foramgravou muitas vítimas de bala, facada, maus tratos, esmagando os veículos militares. TAB teve muito perto do Hotel Intercontinental. Bombeiros bloqueou a multidão com jatos d'água e poderosa milícia bater e prender pessoas. Os manifestantes conseguiram construir uma barreira de defesa contra restauranteiu Danúbio, que durou até à meia-noite, mas acabou por ser abatido pelas forças de segurança. Os capturados foram arredondados pontos de coleta (uma antes e outra Negoiu Hotel no espaço antes antigo Ministério do Comércio Exterior - Mercado estação de bondes University), tomada de identificação e registo no planalto da milícia antiga da capital, e em seguida, transportados para a prisão Jilava. repressão tornou-se muito difícil, especialmente depois de lançar o boato de Piata Romana capanga que muitos de seus colegas foram esfaqueados com chave de fenda. Em um certo pontodado a todos os passageiros que desceram para a Universidade estação de metrô da Praça (incluindo mulheres, idosos e crianças) foram vítimas de abusos. Aqueles que estão presos foram espancados, arrastado, forçados a dormir em sua barriga, uns mais que outros nas pilhas. Continuous tiros foram ouvidos até 3:00 da manhã que parecem sobreviventesruas site. Após suprimir a revolta, o sangue foi lavado caldarâmul carros de bombeiros e de saneamento. Mortos e feridos foram transportados, principalmente, do Instituto de Medicina Legal, Hospital de Emergência, do Departamento de Neurocirurgia do Hospital Hospital canto Gheorghe Marinescu. Procurador Gen.erală proibido e Direção autopsierea Sanitarăau vítimas falecidas. Foi ordenado - como tem sido feito com os revolucionários assassinados em Timisoara - a queima de cadáveres, mas esta ordem não foi executada. Punição Saldo: 50 mortos, 462 feridos, 1.245 presos e transportados para a prisão e. Nicholas e ELena Ceausescu ficou aquela noite no prédio do dormitório especialmente treinados para o Comité Central RCP para ser informado sobre a evolução dos acontecimentos operacionais e fornece instruções para a ação. A cerca de uma noite, Iulian Vlad Vasile Milea e informou-lhe que Nicolae Ceausescu foi a área central de Bucareste causados pelos manifestantes. Evidências sobre os acontecimentos desse dia são as fotografias tiradas de helicópteros e enviada para o local e os turistas são sobrevoou a torre Hotel Intercontinental, localizado perto do Teatro Nacional e em frente à Universidade de Bucareste. Ceausescu queda na notícia foi suprimindoAnge manifestações do dia anterior veio logo a toda a população de Bucareste. Muitos sobreviventes do massacre fugiram do centro para as zonas industriais, onde os trabalhadores relataram o incidente. Regime previsto organizar reuniões de trabalhadores em empregos que sãocondenado por "atos hooligan" e desestabilizadoras. De acordo com relatórios posteriores, os trabalhadores se recusaram, e em contrapartida, começou a organizar protestos contra o regime e mais amplo. Cerca de 07h00, Elena Ceuşescu foi informada de que um grande número de trabalhadores de muitos sítios industriais, avançando para o centro de Bucareste. Baricadele milícia que teve de bloquear o acesso a Praça Universitária, Praça do Palácio e se mostrou ineficaz. Às 9h30, Praça Universitária estava cheia de gente. Imensa massa de pressão dos manifestantes, as forças armadas (unidades do exército, polícia e segurança), começou a confraternizar com os manifestantes. Na manhã seguinte,em cerca de 9,30 ministro da Defesa Vasile Milea cometeu suicídio (mas alguns defendem agora, que teria sido morto a mando de Ceausescu). 9,45 No início da reunião de emergência da Comissão Política do Comité Executivo do partido, que não conseguiram chegar a uma decisão unânime de disparar os manifestantes. Eventualmente, foi decididot decretar o estado de emergência em todo o país. O decreto foi lido e repetido várias vezes no rádio (às 10.11) e, em seguida, na televisão (10,50). Imediatamente após a leitura do decreto, as ordens de Ceausescu, a notícia foi anunciado que Milea foi considerado culpado de traição, e cometeu suicídio para escapar das conseqüências. O mais popular tEORI foi Milea que foi assassinado em resposta à sua recusa em cumprir as ordens de Ceausescu. Uma investigação posterior, conduzido pela exumação do cadáver encontrado em noiembrie2005, que ele realmente cometeu suicídio com uma arma oficial transmisionşti, Marius Tufan. Hipótese foi emitido e que sua intenção não foi suicídio, mas um desafio stare incapacidade, mas a bala cortou uma artéria, causando a sua morte em breve. Esta hipótese é contrariada pelo facto de o antigo ministro da defesa não foi disparado a bala nos Estados Unidos, ou de outras partes do corpo, mas nevitale ouvir. Learning que Milea havia se suicidado, Ceausescu nomeado como ministro da Defesa relatórioStanculescu Victor. Generais e outros oficiais do edifício sede em DC estão conscientes da sua nomeação Stanculescu seguem ordens dadas por ele. Stanculescu - após depoimento posterior - aceitou, mas começou a jogar um jogo duplo: de um lado para mostrar lealdade Casal ditatoriais e, por outro lado começou partesque pode ser caracterizado como um golpe. Às 10:07 mandou retirar as tropas nos quartéis e para o Parlamento com os manifestantes. Após 10 horas, vindo de ruas laterais, a multidão começou a preencher a vaga do mercado DC. Assim, às 11 horas, havia cerca de 50.000 pessoas no mercado, e estou tendo urNúmero mate seus aumentar para mais de 100.000. Por volta das 11h30, Ceausescu tomou um tubo e tentaram resolver mulţumii a partir da varanda do edifício Central do Partido Comunista Comissão, mas foi recebido com uma onda de desaprovação e raiva. Helicópteros compartilhada show (que não chega a muitos por causa do vento desfavoráveis)em não pedir às pessoas para se tornarem vítimas dos recentes tentativas de desvio "para ir para casa e aproveitar a festa de Natal. equipe de sinalização da DC baseado não só transmitiu suas ordens Stanculescu, o que impediu a ordem de classificação. Eftimescu movimento disponíveis no Palácio Republicano em carros blindadosDC nominativas a ser executada. Ao se recusar a executar ordens de repressão Ceausescu, que era comandante-em-chefe, ciente Stanculescu de vontade do povo expressa por milhões de romenos que estavam nas ruas e se manifestaram contra o regime. História Scurtu João escreve: "Os genesStanculescu ralul tomou sobre si as competências do Comandante Supremo, que, de acordo com a Constituição, o Presidente da República Socialista da Roménia. Isto levou alguns historiadores e estimativas não-históricos que Stanculescu deu um golpe de Estado e contando com o exército assumiu o poder político na Roménia. A análise, porém brevea situação daquele dia de 22 de dezembro de 1989 significa que as notas de telefone não eram o resultado de uma situação foi criada pelo general Stanculescu, mas a grande massa de pessoas que se tornou dona da rua. Nesse contexto, o Exército não poderia lidar com centenas de milhares de pessoas, ninguém tinha feito durante o dia 22 de dezembro como, Ceausescu Quando ainda estava no poder e menos ainda se pode fazer agora, o sentimento de vitória deu os romenos e coragem. Às 13h30, Nicolae Ceausescu já abandonada e deixaram de cumprir o poder, como comandante-em-chefe, nem o secretário-geral do Partido Comunista, nem a República Socialista do presidente romenotomar. O líder do golpe de Estado significa a remoção do poder, mas naquela época a Roménia não era um líder. Assim, o general Stanculescu contra quem tinha de dar o golpe, porque uma acção desta natureza - se é que era sua intenção - sem efeito. Às 13h30, o relatório chamado mensageiroescu como Ministro da Defesa Nacional, o Exército emitiu uma ordem que é coerente com a situação concreta. "Por seu turno, o ex-general Victor Stanculescu comentou:" Eu estava correndo entre dois pelotões: um de Ceausescu e os revolucionários ". Stanculescu a" apo "escolhidoIliescu e grupos políticos que tentam tomar o poder. Ceauşescu Vendo que nenhum edifício não pode sair do mercado, guia, ou por túneis subterrâneos (que estava quebrado), Marin Geral Neagoe Will Divisão de Segurança Comandante (que garantir a segurança da sede do CC), chamado de helicópteros para retirar Ceauşescueles. Geral Stanculescu conversou com general russo Joseph Comandante da Aviação, que enviou dois helicópteros, mas apenas um conseguiu pousar no terraço do edifício, DC. Além Ceuşescu cônjuges e os guardas do seu corpo, pegue o helicóptero pilotado por Vasile Malutan dois dignitários comunista: Emil bobu e Manea Manescu., Ceausescu quis escapar de helicóptero de um dos três pontos secreto do comando militar no país (provavelmente em um bunker em Pitesti, depois gritou que ponto atômico "em uma versão de televisão de acesso livre), mas já tem o Geral apoio do comandante da Força Aérea da Rússia, que logo depois eu pedi; Fechamento do espaço aéreo romeno. espaço aéreo do País foi fechado inicialmente porque radares começaram a surgir dezenas, centenas, em seguida, milhares de alvos aéreos que parecia vir da direcção de países vizinhos. Estas metas provou ser falsa, faziam parte de uma guerra eletrônica. Around af televisão 00:30ost ocupada pelos revolucionários. Às 12:51 Ion Caramitru e poeta Mircea Dinescu, entre muitos revolucionários, dirigida telespectadores, anunciando ditador executado, e os dedos formando a letra V (sinal de vitória) que proferiu a famosa frase: Nós vencemos! Últimos momentos do antigo regime ea instalação Após a execução do novoCeausescu do edifício Comité Central no caos instala Bucareste, precedida por um estado de euforia geral. Desprovido multidões invadiram o Comité Central Comunista funcionários e escritórios são vandalizados. alvos preferidos são retratos do ditador e seu trabalho e sua esposa, atirado pela janela fora como um sinal de sucesso edesprezo. Pouco tempo depois, por volta das 00:50, romeno currículos de radiodifusão televisiva. Mircea Dinescu e Ion Caramitru aparecer liderou um grupo de revolucionários, anunciando exaltado ditador fugiu. Chaos em Bucareste incluem todo o país. Na execução notícias e ditatorial Casalicirc, na maioria das localidades, na Roménia, havia manifestações espontâneas de protesto contra o regime de Ceausescu e solidariedade com a revolução. Em alguns eventos tais pessoas atacaram escritórios do partido e do Estado e delegacias de polícia. Alguns trabalhadores foram linchados por uma milícia. Petre Roman ler a partir da varanda do RCP CC & I Statementcirco, em três pontos "Frente de Unidade Popular, que é lido em torno de 15h00 e na televisão. À tarde, três centros de poder estão emergindo: a TV, onde havia Mircea Dinescu, Ion Caramitru e cada vez mais importante personagem, chegou depois das 14:00, Ion Iliescu, o Partido Comunista Romeno sede do Comité Central, onde eles estavam emimbuídos de um partido revolucionário, eo segundo grupo Ilie Verdet, que tentou formar um novo governo, mas depois de apenas 20 minutos para cair, sendo vaiado pela torcida: "Sem o comunismo!"), eo Ministério da Defesa onde há homens e mulheres. Stanculescu Victor). Finalmente, o grupo se move Iliescuno CC do RCP, palestras são proferidas, em seguida, ligar TV, entrar em contato com o gênero. Stanculescu, e cerca das 23:00 horas é anunciada criação da Frente de Salvação Nacional Conselho, novo órgão o poder. Opinião pública internacional, os líderes dos países começaram a enviar mensagens de apoio para a revoluçãoRomeno. Eles enviaram mensagens de apoio: E.U. (Presidente George HW Bush), URSS (Presidente Mikhail Gorbachev), Hungria (Partido Socialista Húngaro), o constituitul novo governo da Alemanha Oriental (naquele tempo as duas Alemanhas uniseră ainda não), Bulgária (Petar Mladenov, secretário-geral do Partido Comunista Bulgar), Checoslováquia (Ladislav Adamec, líder da Checoslováquia do Partido Comunista e Vaclav Havel, um escritor dissidente, líder da revolução e do futuro Presidente da República), China (Ministro dos Negócios Estrangeiros), França (presidente François Mitterrand), Alemanha Ocidental (Ministro Hans Dietrich Genscher Estrangeiros)sede da OTAN / NATO (Secretário-Geral Manfred Wörner), Reino Unido (primeira-ministra Margaret Thatcher), Espanha, Áustria, Holanda, Itália, Portugal, Japão (Japão Partido Comunista) e do Moldavian SSR. apoio moral foi seguido por material de apoio. Grandes quantidades de alimentos, medicamentos, vestuáriointegrada, etc equipamentos médicos foram enviados para a Roménia. A imprensa mundial tem dedicado páginas e às vezes até mesmo todo edições da revolução romena e seus líderes. Counterattack forças leais ao antigo regime, o processo de tomada de poder pela nova estrutura política do Conselho Nacional de Frente de Salvação (NSFC)que vieram principalmente do segundo escalão do Partido Comunista ainda não está finalizado. Com o anoitecer, as metas, tanto em Bucareste (após 18h30) e na província são atacados com armas de fogo de indivíduos desconhecidos . Eles rotulados como terroristas, e as pessoas do exército e são chamadospara proteger os frágeis ganhos da revolução. Alguns tiros simulados são apenas alguns dispositivos só emitem os efeitos de luz e som. A televisão é transmitida a partir de informações não verificadas, contraditórias, o que cria confusão e um estado geral de psicose. Vai ver muitos mortos e feridos e danos materiais. Aluta feroz ocorreu que continuou em três dias seguintes. A nova liderança, Iliescu pessoal, televisão e rádio instou as pessoas a abandonar as ruas de novo e de defender as conquistas revolucionárias. Forças leais ao antigo regime (equiparado "terroristas"), abriu fogo sobre a multidão e atacou os pontos vitais da vida socialPolítica: televisão, rádio, telefone e escritórios da empresa Presei casa Libere e correios no bairro Camp Road, Terreiro do Paço, Universidade e da Praça da Universidade (um do cruzamento principal da cidade) Otopeni e aeroportos Baneasa, hospitais e do Ministério da Defesa. Alguns ex-empregados da FortelA repressão entrou em ação, a fim de criar pânico e terror. Alguns ninhos são destruídos por terroristas unidades da Securitate ex-se, por exemplo USLA, que atuou com os revolucionários na área Road Camp, o Ministério da Defesa eo general construção pessoal. Os incidentes são registrados eliteratura militar lamentável caracterizada como "Friendly Fire" (feito fogo sobre as suas forças). Assim, o Aeroporto Internacional de Otopeni enviou alguns reforços, mas acho que os defensores são atacados, e abriram fogo contra eles, matando cerca de 50 soldados. Às 21:00 de 23 de dezembro, oncuri unidades paramilitares, e alguns foram para proteger o Palácio Republicano. armas foram distribuídas a muitos civis, que agiu em colaboração com unidades do exército. agentes do Estado Departamento de Segurança e outro pessoal da Polícia de Segurança chegou para "mostrar lealdade à causa da revolução" foi pelo menos o nívelclarativ, a subordinação do exército, e coordenação da luta teve que sofrer. resposta na maioria dos casos exagerados, aqueles que faziam parte dos dispositivos militares, ou mista (composta de soldados, civis, guardas combatentes patriótico), em lugares em que vadios tiros ou é suposto ser executau munições de guerra tiro resultou a perda de vidas e mutilações graves de dezenas de pessoas. Qualquer movimento suspeito (por exemplo, abrir uma janela ou mover uma cortina) é disparar munições de guerra caótico é o argumento de que "os terroristas estão pululando e atacando de todos os lugares, com o apoio e divulgação de informaçõesnomeadamente através da televisão estatal diversas pessoas. Na noite de 22 para 23, Jean-Louis Calderon, um jornalista da estação de televisão francesa Canal 5, foi esmagado por um tanque de faixas na Praça do Palácio, em Bucareste. Artigo publicado no jornal Expresso: "sobreposição e Direção comandos USLAUSLA eram compostos por indivíduos que "trabalhou" em várias posições cobertas. Eram estudantes de pós-graduação e ditador nativo comprometido de corpo e alma. Muitos árabes eram e sabia exatamente recantos Bucareste, Brasov e outras cidades na Roménia. Para o treinamento foram disponibilizados vários centros de formaçãoubterane: uma foi na área de Brasov, e outro é aparentemente localizado logo abaixo do antigo Partido Comunista do Comitê Central, que deu o polígono por uma chance de revolucionários poucos durante os eventos de dezembro. "ficha Chiritescu Savin:" Eu quero mostrar que eu e muitos colegas na mesma unidade de tanques [MU-01 060 Bucareste Pantelimon] foi capturado terroristas árabes (um deles nos disse que Beirute), armados, o que eu ensinei no Estado-Maior General. Um deles era um estudante, eu encontrei uma metralhadora de calibre 5,62 060 866 UF série com a cadência de embreagem, cerca de 40 cm de comprimento, sob a roupa portátil: arma parecia feita de um plástico muito duro, com exceção da tubulação e do mecanismo destá disparando. "Em 24 de dezembro, Bucareste era uma cidade em guerra. Tanques, veículos blindados e caminhões continuaram a patrulhar pontos problemas que cercam a cidade e para protegê-los. Em cruzamentos perto dos objectivos estratégicos foram construídos obstáculos, tiros automática continuou na Praça da Universidadealunos e professores nas áreas vizinhas do Norte (estação ferroviária principal da cidade) ea Praça do Palácio. vítimas durante a revolução, de acordo com dados oficiais, o número de mortes por arma de fogo e mutilaţilor antes 22 de dezembro de 1989, é de cerca de sete vezes menor do que a vítima & scirco; gravado posteriormente. De acordo com registros a partir de 2005, elaborado pela Secretaria de Estado de Problemas revolucionários "(SSPR), instituição subordinada ao Governo romeno, o número total de mortos por um pelotão de fuzilamento durante a revolução de 1142 foi, em 3138 os feridos e dos detidos é até 760. Tercontado nada menos que 748 crianças, descendentes de heróis, mártires. Os números referem-se apenas às vítimas que tenham sido declarados, registada e verificada de acordo com a Lei de gratidão aos heróis, mártires e os combatentes que tenham contribuído para a revolução romena de Dezembro de 1989. Partir de rechizitoriilé produzida pelo Ministério Público militar nas fileiras militares foram 260 mortes e 545 feridos, e do Estado Departamento de Segurança morreram em incidentes revolução 65 colaboradores e encontraram 73 feridos. instituições militares envolvidos em eventos dezembro 1989 evitadoem fornecer informações sobre quadros Long Shot ou feridos. Depois de 22 de dezembro, foram presos mais de 1000 civis e 1.500 soldados, milicianos ou Securitate motivar ações que seriam implantadas contra a revolução. Somente o Departamento de Você (MU 0666), criação do Departamento de Segurança do Estado, o que você temA principal missão de guardar e defender a liderança do partido alto e do Estado, mas também os objectivos considerados de interesse nacional, tenham sido detidos como suspeitos 341 frames. Todos os detidos suspeitos de terrorismo foram libertados sem qualquer acusação que fazem. Para encobrir os fatos, ou simplesmente a indiferença, muitas vítimas emu foram registrados. Nem todos os tiros foram formalmente enterrados em cemitérios de heróis, e algumas testemunhas, mas os detentos feridos e preferiram, por motivos diversos, não fazer declarações. Foi estimado pelo Ministério Público militar que investigou o caso em que o número de mortos e feridos revolução poderia ser consideravelmente maior dECAT oficialmente conhecidas figuras. Durante o confronto, em Dezembro de 1989, foram vítimas de ambos os lados (os manifestantes e as forças da ordem). A maioria das vítimas foram registradas em Bucareste, as estatísticas das vítimas da revolução, em Dezembro de 1989, no âmbito do Ministério da Saúde: total: 1.104 mortos e 3.321 feridose (221 civis e 663 militares). Em 22 de dezembro, quando executado em dois Ceauşescu 126 mortos e 1.107 feridos. Em Timisoara: entre 16 e 21 de dezembro de 1973 mortos e 296 feridos, após 22 de dezembro de 20 mortos e 77 feridos em Bucareste: a 22 de Dezembro, registrados 49 mortos e 599 feridos após os 22Dezembro ter sido 515 mortos e 1.162 feridos em Cluj ocorreu 29-22 dezembro mortos e 58 feridos. Em Constance houve 32 mortos e 116 feridos. Em Sibiu, foram 61 mortos e mais de 100 feridos. Hunedoara seis pessoas foram mortas e 19 feridas.   lista de pessoas falecidas nos eventos de dezembro de 1989 podem ser encontrados aqui heróis da revolução romena de 1989. Roménia desde 1989 Ex-membro da liderança do Partido Comunista e aliado de Ceausescu, antes de cair no início de 1980 vergonhoso ditador Ion ilialFrontului escu emergiu como presidente da Salvação Nacional. Frente de Salvação Nacional, composta principalmente por membros do segundo escalão do Partido Comunista, imediatamente exercido o controle sobre as instituições do Estado, incluindo meios de informação, como rádio e televisão nacionais. NSF tem utilizado o controle dos meios de comunicação para lançar ataques na rpropagandista-lo contra adversários políticos, especialmente os tradicionais partidos democráticos, que deveriam ser re-fundada após 50 anos de actividade subterrânea (Partido Nacional Liberal e Democrata-Cristão Partido Nacional dos Camponeses). Em 1990, Ion Iliescu conseguiu se tornar o primeiro presidente democraticamente eleito da Roménia, após a SegundaGuerra Mundial. entre 17 a 19 mar, 1990 teve lugar em Targu Mures-choques sangrentos entre a população romena étnicas e húngaro. Estes trágicos acontecimentos têm sido utilizadas como pretexto para restaurar alguma inteligência independente (SRI), liderada por Virgílio Magureanu. A maioria foştilOs funcionários de segurança foram tomadas por este serviço. Revolution Roménia deu uma grande solidariedade com o mundo exterior. Inicialmente, grande parte desta solidariedade foi inevitável enviada ao governo da Frente Nacional de Salvação. Muito do que a solidariedade foi destruída durante os mineiros e1990 original com os mineiros ea polícia respondeu aos apelos Iliescu, de Bucareste e brutalizând estudantes invasores e intelectuais protestando contra o desvio de a revolução romena por ex-membros da liderança comunista, sob a égide da Frente de Salvação Nacional. Iliescu permaneceu uma figura centralpolítica romena de ser reeleito para terceiro mandato como presidente em 2000, após o período de 1996-2000 foi presidente da Roménia Emil Constantinescu. Políticos sobrevivência do fiduciário ex-Ceausescu mostrou ambigüidade da revolução romena, o mais violento desde 1989, mas uma revolução que, acompanhado porAlguns pareciam não produziu mudança bastante. deTraian Adrian Basescu foi derrotado na eleição presidencial de 2004. Em 2005, o monumento foi inaugurado National Revival, que comemora as vítimas da Revolução. Desde Março de 2004, a Roménia é um membro da NATO e da UE em 1 de janeiro de 2007Europa. Instituto Revolução de 2004 Revolução Romena Instituto foi criado em dezembro de 1989, o romeno órgão do Estado que se pretende estudar a história da revolução. Segundo um comunicado por Lorin Fortuna, um membro da liderança do instituto ", fala sobre a revolução que foi ou   golpe pode ter uma conotação jurídica (...) Em dezembro de 1989 foi uma revolução, como é previsto pela Constituição, e que nega esta verdade é punível.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie