4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile este un film realizat de regizorul român Cristian Mungiu, care a primit premiul Palme d'Or la a 60-a ediţie a Festivalului de la Cannes şi un Premiu FIPRESCI acordat în cadrul festivalului.

     Acţiunea filmului este plasată în ultimii ani ai regimului Ceauşescu şi urmăreşte pe parcursul unei singure zile din anul 1987 povestea a două studente. Găbiţa cu ajutorul prietenei sale Otilia încearcă să facă un avort, ilegal la acea vreme.

Distribuţie

 • Anamaria Marinca : Otilia
 • Laura Vasiliu : Găbiţa
 • Vlad Ivanov : Domnu' Bebe
 • Alex Potocean : Adi
 • Luminiţa Gheorghiu : Doamna Radu
 • Mădălina Ghiţescu : Dora

Premii

 • Marele Premiu al Academiei Europene de Film în anul 2007
 • Premiul pentru Cel mai bun film la Festivalul de la Stockholm
 • Palme d'Or la Cannes
 • „Marele Premiu Fipresci” pentru cel mai bun film al anului 2007
 • Premiul Ministerului Francez al Educaţiei Naţionale, 2007
 • „Cel mai bun film”, Festivalul de Film de la Stockholm, 2007
 • Hollywood World Award (Cel mai bun film), Festivalul de Film de la Hollywood, 2007
 • „Cel mai bun film străin”, din partea Asociaţiei Criticilor de Film din Los Angeles, 2007
 • „Cel mai bun film străin”, din partea Asociaţiei Criticilor de Film din Toronto, 2007
 • „Cel mai bun film străin care a rulat pe ecranele poloneze în 2007" acordat de Asociaţia Cineaştilor Polonezi, 2008
 • 10 premii Gopo, 2008
 • 5 premii ale Asociaţiei Criticilor de Film din România, 2008
 • „Cel mai bun film străin” din partea BBC Four World Cinema, 2009
 • „Cel mai bun film european”, în cadrul celei de-a 23-a gale a Premiilor Goya de la Madrid, 2009

Filmul a fost desemnat primul în topul celor mai bune cinci filme ale anului de "National Board of Review"  şi în topul realizat de "Times Online". Pelicula a fost nominalizată la categoria "Cel mai bun film străin" la Globul de Aur  şi la Premiile César.


Categorie
 • Categorie:FILME ROMANESTI
Fotografii

4 luni, 3 săptămâ

4 luni, 3 săptămâ
Engleza
4 Months, 3 Weeks and 2 Days is a Romanian film director Cristian Mungiu, who was awarded the Palme d'Or at the 60th Cannes Film Festival and FIPRESCI Award given at the festival. The film is placed in the last years of Ceausescu regimesescu and aims during a single day in 1987 the story of two students. Gabita with her friend Otilia tries to do an abortion, illegal at the time. Cast Anamaria Marinca: Otilia Laura Vasiliu: Gabita Vlad Ivanov: Mr. 'Baby Alex Potocean: Adi Luminita Gheorghiu: Ghitescu & Mrs. Radu Madalinanbsp;: Dora Awards Grand Prize of the European Film Academy Award in 2007 for Best Film at the Stockholm Festival Palme d'Or at Cannes' FIPRESCI Grand Prix for Best Film of 2007 Award of the French Ministry of Education National 2007 "Best Film" Film Festival at Stockholm, 2007 Hollywood World Award (Best Film), Hollywood Film Festival, 2007 Best Foreign Film, the Film Critics Association in Los Angeles, 2007 "Best Foreign Film" from Toronto Film Critics Association 2007 Best Foreign Film to run on screens in Poland in 2007 "I grantedociaţia Polish Filmmakers, 2008 10 awards Gopo, 2008 May Film Critics Association Awards in Romania, 2008 "Best Foreign Film" from BBC Four World Cinema 2009 Best European Film "in the context of the 23rd Goya Awards gala in Madrid in 2009 was appointed the first film in the top five best movieis the year of the National Board of Review "and the top made by Times Online. The film was nominated for Best Foreign Film "Golden Globe Award and Cesar.
Spaniola
4 meses, 3 semanas y 2 días es un director de cine rumano Cristian Mungiu, que fue galardonado con la Palma de Oro en la 60 ª Festival de Cine de Cannes y el Premio FIPRESCI en el festival. La película se coloca en los últimos años del régimen de Ceausescusescu y objetivos en un solo día en 1987 la historia de dos estudiantes. Gabita con su amiga Otilia trata de hacer un aborto, ilegal en el momento. Anamaria Marinca Elenco: Laura Vasiliu Otilia: Gabita Vlad Ivanov: Sr. 'Baby Alex Potocean: Luminita Gheorghiu Adi: Ghitescu y Sra. Radu Madalinanbsp;: Premios Dora Gran Premio de la Academia de Cine Europeo en 2007 el Premio a la Mejor Película en el Festival de Estocolmo Palma de Oro en Cannes el Gran Premio de la FIPRESCI "a la Mejor Película de 2007 Premio del Ministerio de Educación francés Nacional 2007 "Mejor Película" en el Festival de Cine de SSTOCOLMO, 2007 Hollywood World Award (Mejor Película), Film Festival, 2007 Mejor Película Extranjera de Hollywood, la Asociación de Críticos Cinematográficos de Los Ángeles, 2007 "Mejor Película Extranjera" de Toronto Film Critics Association 2007 Mejor Película Extranjera para funcionar con pantallas en Polonia en 2007 "I concedidasociaţia polaco Cineastas, 2008 10 premios Gopo, de mayo de 2008 la Asociación de Críticos de Cine Premios en Rumanía, 2008 "Mejor Película Extranjera" de la BBC Cuatro World Cinema 2009 Mejor Película Europea "en el contexto de la 23a gala de los premios Goya en Madrid en 2009 fue nombrado la primera película en la mejor película de los cinco principaleses el año de la National Board of Review "y la parte superior realizada por Times Online. La película fue nominada a la Mejor Película Extranjera "Globo de Oro y Cesar.
Italiana
4 Months, 3 Weeks and 2 Days è un film rumeno Cristian Mungiu, che ha ricevuto la Palma d'Oro alla 60ma Festival di Cannes e Premio FIPRESCI al Festival. Il film è posto negli ultimi anni del regime di Ceausescusescu e le finalità nel corso di un solo giorno nel 1987, la storia di due studenti. Gabita con la sua amica Otilia cerca di fare un aborto, illegale in quel momento. Anamaria Marinca Cast: Laura Vasiliu Otilia: Gabita Vlad Ivanov: Sig. 'Baby Alex Potocean: Adi Luminita Gheorghiu: Ghitescu & Mrs. Radu Madalinanbsp;: Dora Premio Gran Premio della European Film Academy Award nel 2007 per il miglior film al Festival di Stoccolma, Palma d'Oro a Cannes 'FIPRESCI Grand Prix per il miglior film del 2007, Premio del Ministero della Pubblica Istruzione Nazionale 2007 "Miglior Film" al Festival del cinema STOCCOLMA, 2007 Hollywood World Award (Miglior Film), Hollywood Film Festival 2007 come Miglior Film Straniero, Film Critics Association di Los Angeles, 2007 "il miglior film straniero" da Toronto Film Critics Association 2007 Miglior film straniero per funzionare su schermi in Polonia nel 2007 "I concessiCineasti polacchi ociaţia 2008 10 premi Gopo, 2008 maggio Film Critics Association Awards, in Romania, 2008 "come miglior film straniero" dalla BBC Four World Cinema 2009, miglior film europeo "nel contesto della 23a Goya Awards gala a Madrid nel 2009 è stato nominato il primo film nel migliore dei primi cinque filmè l'anno del National Board of Review "e la parte superiore fatta dal Times Online. Il film è stato nominato per il miglior film straniero "Golden Globe Award e Cesar.
Franceza
4 Mois, 3 Semaines et 2 Jours est un cinéaste roumain Cristian Mungiu, qui a reçu la Palme d'Or au 60e Festival du Film de Cannes et Prix FIPRESCI au Festival de donnée. Le film est placé dans les dernières années du régime de Ceausescusescu et vise au cours d'une seule journée en 1987 l'histoire de deux étudiants. Gabita avec son ami Otilia essaie de faire un avortement, illégal à l'époque. Cast Anamaria Marinca: Otilia Laura Vasiliu: Gabita Vlad Ivanov: M. 'Baby Alex Potocean: Adi Luminita Gheorghiu: Ghitescu et Mme Radu Madalinanbsp;: Dora Awards Grand Prix de l'Académie du film européen en 2007 le Prix du Meilleur Film au Festival de Stockholm Palme d'Or au «Grand Prix FIPRESCI à Cannes pour le meilleur film de l'année 2007 le Prix du Ministère français de l'Education nationale 2007 "Meilleur film" au Festival du film de STOCKHOLM, 2007 Hollywood World Award (meilleur film), Festival du film de 2007, Best Hollywood Film Etranger, le Film Critics Association à Los Angeles, 2007 "Meilleur film étranger" de Toronto Film Critics Association Meilleur film étranger 2007 pour exécuter sur les écrans en Pologne en 2007: «Je accordéeCinéastes Polonais ociaţia, 2008 10 Prix Gopo, mai 2008 Film Critics Awards Association en Roumanie, 2008 "Meilleur film étranger" de BBC Four Cinéma du Monde 2009 du meilleur film européen "dans le cadre de la 23e gala de Goya à Madrid en 2009 a été nommé le premier film dans le meilleur film de cinqest l'année de la National Board of Review "et la partie supérieure faite par Times Online. Le film a été nominé pour le meilleur film étranger "Golden Globe Award et Cesar.
Germana
4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage ist der rumänische Regisseur Cristian Mungiu, der dem Festival erhielt die Goldene Palme beim 60. Filmfestival in Cannes und FIPRESCI-Preis gewürdigt. Der Film ist gelegt in den letzten Jahren des Ceausescu-Regimessescu und Ziele während eines einzigen Tages im Jahre 1987 die Geschichte von zwei Studenten. Gabita mit ihrer Freundin Otilia versucht, die Abtreibung zu tun AN, illegal an der Zeit. Anamaria Marinca Cast: Laura Vasiliu Otilia: Vlad Ivanov Gabita: Mr. 'Baby Alex Potocean: Luminita Gheorghiu Adi: Ghitescu & Mrs. Radu Madalinanbsp;: Dora Awards Großen Preis der European Film Academy Award 2007 für den besten Film an der Stockholmer Festival Palme d'Or in Cannes 'Grand Prix FIPRESCI für den besten Film des Jahres 2007 Award des Französisch Ministerium für Bildung National 2007 "Bester Film" Film Festival in Stockholm, 2007 Hollywood World Award (Bester Film), Hollywood Film Festival 2007 Bester ausländischer Film, den Film Critics Association in Los Angeles, 2007 "Bester fremdsprachiger Film" aus Toronto Film Critics Association 2007 Best Foreign Film nach Polen laufen auf Bildschirmen im Jahr 2007 in "I erteiltociaţia polnische Filmemacher, 2008 10 Auszeichnungen Gopo, 2008 May Film Critics Association Awards in Rumänien, 2008 "Bester ausländischer Film" von BBC Four World Cinema 2009 Best European Film "im Rahmen der 23. Goya Awards Gala in Madrid wurde im Jahr 2009 ernannt Film der erste Film in den Top fünf bestenist das Jahr des National Board of Review "und die oben durch Times online gestellt. Der Film wurde nominiert für Best Foreign Film "Golden Globe Award und Cesar.
Rusa
4 месяца, 3 недели и 2 дня "румынского является режиссер Кристиан Мунджиу, который получил Золотую пальмовую ветвь" на 60-м Каннском кинофестивале и премия ФИПРЕССИ на данном фестивале. Фильм находится в последние годы режима Чаушескуsescu и цели в течение одного дня в 1987 историю о двух студентов. Габицэ с подругой Отилия пытается сделать аборт, незаконным в то время. Ролях Анамария Marinca: Отилия Лаура Василиу: Габицэ Влад Иванов: г-н 'Baby Алекс Potocean: Ади Луминица Георгиу: Ghitescu и г-жа Раду Мадалиныnbsp;: Дора Награды Гран-при Европейской киноакадемии в 2007 году премии за лучший фильм на Стокгольмском фестивале Золотую пальмовую ветвь "в Каннах 'ФИПРЕССИ Гран-при за лучший фильм 2007 Премия Министерство образования Франции Национальные 2007 "Лучший фильм" кинофестиваля в Stockholm, 2007 Голливуд Всемирной Award (лучший фильм), голливудский кинофестиваль, 2007 Лучший иностранный фильм ", Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелес, 2007" Лучший иностранный фильм "от Торонто Ассоциация кинокритиков 2007 лучший иностранный фильм, который бежал по телевидению в Польше в 2007 году "Я предоставленоociaţia польских кинематографистов, 2008 10 наград Gopo, 2008 мая Ассоциация кинокритиков Награды в Румынии, 2008 "Лучший иностранный фильм" от BBC Четыре мирового кино 2009 Лучший европейский фильм "в контексте двадцать третьей Гойя Награды гала в Мадриде в 2009 был назначен первым фильмом, в пятерку лучших фильмовэто год Национальный совет кинокритиков "и верхней выступили Times Online. Фильм был номинирован на "Лучший иностранный фильм" Золотой глобус "и Сесар.
Portugheza
4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias é um filme do diretor romeno Cristian Mungiu, que ganhou a Palma de Ouro no 60 Festival de Cannes eo Prêmio FIPRESCI no Festival. O filme é colocado nos últimos anos do regime de Ceausescusescu e objectivos durante um único dia, em 1987, a história de dois estudantes. Gabita com sua amiga Otilia tenta fazer um aborto ilegal na época. Anamaria Marinca Elenco: Otilia Laura Vasiliu: Gabita Vlad Ivanov: Mr. 'Baby Alex Potocean: Adi Luminita Gheorghiu: Ghitescu & Mrs. Radu Madalinanbsp;: Dora Awards Grande Prémio da European Film Academy Award em 2007 de Melhor Filme no Festival de Estocolmo Palme d'Or at 'FIPRESCI Cannes Grand Prix de Melhor Filme de 2007 Prêmio do Ministério da Educação francês Nacional 2007 de Melhor Filme "no Festival de Cinema de Stockholm, 2007 Hollywood World Award (Melhor Filme), Festival de Cinema de 2007 Melhor Filme Estrangeiro de Hollywood, a Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles de 2007 de "Melhor Filme Estrangeiro" de Toronto Film Critics Association 2007 Melhor Filme Estrangeiro para correr em ecrãs na Polônia em 2007 ", foi concedidoPolonês Cineastas ociaţia de 2008 10 prêmios Gopo, 2008 Film Critics Association Awards de Maio, na Roménia, de 2008 "Melhor Filme Estrangeiro" da BBC Four World Cinema Europeu de 2009 de Melhor Filme "no contexto da 23 gala Prémios Goya em Madri em 2009 foi nomeado o primeiro filme o melhor filme cinco primeirosé o ano do National Board of Review "e no topo feitas pelo Times Online. O filme foi nomeado para Melhor Filme Estrangeiro "Golden Globe Award e Cesar.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie