A fost sau n-a fost? (titlu internaţional în engleză: 12:08 East of Bucharest) este un film românesc regizat de Corneliu Porumboiu. Face parte din categoriile comedie satirică şi dramă.

  • Producător: 42 km film
  • Distribuitor internaţional: Tartan Films
  • Distribuit în România de: Independenţa Film

 

  • Câştigător al trofeului Camera d‘Or şi al Premiului Label Europa Cinema la Cannes 2006.
  • Câştigător a 3 premii la TIFF 2006: Cel mai bun film din competiţie, Cel mai bun film din cadrul Zilelor Filmului Românesc şi Premiul publicului.
  • Câştigător a 2 premii Gopo: Gopo pentru cel mai bun film de lung metraj, Gopo pentru cel mai bun scenariu

     Întreaga ţară a privit în direct la televizor cum mulţimi furioase l-au determinat pe dictatorul Ceauşescu să părăsească Bucureştiul într-un elicopter. Într-un orăşel liniştit la est de capitală, la 16 ani de la această dată istorică, Virgil Jderescu (Teodor Corban), patronul unui post TV local are doi invitaţi pentru a-şi împărtăşi amintirile gloriei lor de revoluţionari. Unul este Emanoil Pişcoci (Mircea Andreescu), un batrân pensionar şi uneori Moş Crăciun, iar celălalt Tiberiu Mănescu (Ion Sapdaru), un profesor de istorie care tocmai şi-a plătit datoriile pe băutură cu întreg salariul. Alături de Pişcoci şi de Mănescu vrea să răspundă la o întrebare care de 16 ani nu-şi găseşte răspunsul: "A fost sau n-a fost revoluţie în oraşul lor?"Împreună îşi vor aminti ziua în care au ieşit în piaţa oraşului strigând "Jos Ceauşescu". Dar telespectatorii sună pentru a-i contesta pe "eroi", care poate că au băut într-un bar sau se pregăteau de Crăciun mai degrabă decât să iasă în străzi ca revoluţionari.

 


Categorie
  • Categorie:FILME ROMANESTI
Fotografii

A fost sau n-a fost?

A fost sau n-a fost?
Engleza
Was or was not? (International title in English: 12:08 East of Bucharest) is a Romanian film directed by Corneliu Porumboiu. Part of satirical comedy and drama categories. Producer: 42 km International Film Distributor: Tartan Films Distributed in Romania by: Independent Film Camera d'Or winner's trophy and prize Label Merope Cinema at Cannes in 2006. Winner of three awards at TIFF 2006: Best Film in competition, the Best Film and Audience Award Romanian Film Days. Gopo Winner of two awards: Gopo for best feature film, Gopo for Best Screenplay whole country watched live on television as angry crowds they led dictatorul Ceausescu to flee Bucharest in a helicopter. In a quiet town east of the capital, 16 years after that historic date, Virgil Jderescu (Teodor Corban), the owner of a local TV station has two guests to share their memories of revolutionary glory. One is Emanoil Pişcoci (Mircea Andreescu), an old pensioner and sometimes Santa bangJune and one Tiberiu Manescu (Ion Sapdaru), a history teacher who has just paid full salary debts drink. Manescu Pişcoci along and wants to answer a question that 16 years can not find the answer: "It was or was not a revolution in their town?" Together they will remember the day came in the town square shouting "Down Ceauşescu. But viewers call to challenge the "heroes" who may have drank in a bar or preparing for Christmas rather than leave the streets as a revolutionary.
Spaniola
¿Era o no era? (Título internacional en Inglés: 12:08 East of Bucharest) es una película rumana dirigida por Corneliu Porumboiu. Parte de la comedia satírica y categorías drama. Productor: 42 km Internacional de Cine de Distribuidor: Tartan Films distribuida en Rumania: Cine Independiente Cámara de Oro del ganador del trofeo y el premio Sello de mícuerda de Cine de Cannes en 2006. Ganador de tres premios en TIFF 2006: Mejor película en competición, la de Mejor Película y Premio del Público Cine Días rumano. Gopo Ganador de dos premios: Gopo para la función de mejor película, Gopo al Mejor Guión para todo el país en directo en la televisión como una multitud enardecida que condujo dictatorul Ceaucescu a huir de Bucarest en helicóptero. En un tranquilo pueblo al este de la capital, 16 años después de esa fecha histórica, Virgilio Jderescu (Teodor Corban), el dueño de un canal de televisión local cuenta con dos invitados a compartir sus recuerdos de gloria revolucionaria. Uno de ellos es Emanoil Pişcoci (Mircea Andreescu), un viejo jubilado y, a veces bang SantaJunio y un Tiberiu Manescu (Ion Sapdaru), una profesora de historia que acaba de pagar las deudas salariales plena beber. Manescu Pişcoci a lo largo y quiere responder a una pregunta que 16 años no puede encontrar la respuesta: "Fue o no fue una revolución en su ciudad?" Juntos recordarán el día llegó en la ciudad gritando cuadrado "Down Ceauşescu. Pero los televidentes llaman a desafiar los "héroes" que pueden haber bebido en un bar o la preparación para la Navidad en lugar de dejar las calles como un revolucionario.
Italiana
Era o non era? (Titolo internazionale in inglese: Est di Bucarest 12:08) è un film rumeno Corneliu Porumboiu regia. Parte della commedia satirica e categorie dramma. Producer: 42 km International Film Distributore: Tartan Films Distribuito in Romania da: Independent Film Camera d'Or del trofeo e vincitore del premio Label Mecorda Cinema a Cannes nel 2006. Vincitore di tre premi al TIFF 2006: miglior film in concorso, il miglior film e premio del pubblico rumeno Giornate del Cinema. Gopo Vincitore di due premi: per Gopo lungometraggio meglio, Gopo intero paese per la migliore sceneggiatura visto in diretta televisiva, come folle inferocite che hanno portato dictatorul Bucarest Ceausescu alla fuga in elicottero. In una tranquilla cittadina ad est della capitale, 16 anni dopo quella storica data, Virgilio Jderescu (Teodor Corban), il proprietario di una stazione televisiva locale ha due ospiti a condividere i propri ricordi di gloria rivoluzionaria. Uno è Emanoil Pişcoci (Mircea Andreescu), un vecchio pensionato e, talvolta, bang SantaGiugno e uno Tiberiu Manescu (Ion Sapdaru), un insegnante di storia che ha appena pagato i debiti stipendio pieno bere. Manescu Pişcoci lungo e vuole rispondere ad una domanda che 16 anni non riesce a trovare la risposta: "Era o non era una rivoluzione nella loro città?" Insieme si ricorderanno venne il giorno in città gridando piazza "Down Ceauşescu. Ma i telespettatori appello per contestare la "eroi" che possono aver bevuto in un bar o si prepara per il Natale, invece di lasciare la strada come un rivoluzionario.
Franceza
Était ou non? (Titre international en anglais: 12:08 à l'Est de Bucarest) est un film roumain réalisé par Corneliu Porumboiu. Partie de la comédie satirique et les catégories dramatiques. Producteur: 42 km International du Film Distributeur: Tartan Films distribuée en Roumanie par: Independent Film Caméra d'Or du gagnant du trophée et le prix Label Mecorde cinéma à Cannes en 2006. Lauréat de trois prix au Festival de Toronto 2006: meilleur film en compétition, le meilleur film et Prix du public roumain Journées du cinéma. Gopo Lauréat de deux prix: Gopo pour la fonction du meilleur film, Gopo du scénario tout le pays Best assisté en direct à la télévision les foules en colère, ils ont dictatorul Ceausescu à quitter Bucarest en hélicoptère. Dans une ville paisible à l'est de la capitale, 16 ans après cette date historique, Virgile son côté, Jderescu (Teodor Corban), le propriétaire d'une station de télévision locale a deux invités de partager leurs souvenirs de gloire révolutionnaire. On est Emanoil Piscoci (Mircea Andreescu), un pensionné de la vieille et, parfois, bang SantaJuin et un Tiberiu Manescu (Ion Sapdaru), un professeur d'histoire qui vient de payer les dettes plein salaire boire. Manescu Piscoci et veut répondre à une question que 16 ans ne peuvent pas trouver la réponse: "Il était ou n'était pas une révolution dans leur ville?" Ensemble, ils se souviendront le jour est venu dans la ville en criant "carré Down Ceauşescu. Mais les téléspectateurs d'appel pour contester le "héros" qui peuvent avoir bu dans un bar ou la préparation à Noël plutôt que de quitter les rues comme un révolutionnaire.
Germana
Wurde oder nicht? (Internationaler Titel in Englisch: 12:08 Östlich von Bukarest) ist ein rumänischer Film von Corneliu Porumboiu gerichtet. Ein Teil der satirischen Komödie und Drama Kategorien. Producer: 42 km International Film Verleih: Tartan Films durch Distributed in Rumänien: Independent Film Camera d'Or Siegerpokal und Preisgeld Label MeSeil Cinema in Cannes im Jahr 2006. Gewinner von drei Auszeichnungen bei TIFF 2006: Bester Film des Wettbewerbs, den Besten Film und Publikumspreis rumänischen Filmtage. Gopo Gewinner zwei Auszeichnungen: Gopo für den besten Spielfilm, Gopo für das beste Drehbuch ganze Land schaute Fernsehen live auf wie aufgebrachten Massen führten sie dictatorul Ceausescu in Bukarest in einem Helikopter fliehen. In einem ruhigen Dorf östlich der Hauptstadt, 16 Jahre nach diesem historischen Datum hat Virgil Jderescu (Teodor Corban), der Eigentümer eines lokalen TV-Sender zwei Gäste, um ihre Erinnerungen an die revolutionären Ehre zu teilen. Eines ist Emanoil Piscoci (Mircea Andreescu), ein alter Rentner und manchmal Santa BangJuni und Tiberiu Manescu (Ion Sapdaru), ein Geschichtslehrer, der gerade volles Gehalt Schulden bezahlt hat zu trinken. Manescu Piscoci zusammen und möchte eine Frage, die 16 Jahre nicht finden können, die Antwort: "Es war zu beantworten oder war nicht eine Revolution in ihrer Stadt?" Gemeinsam werden sie an den Tag erinnern kam auf dem Stadtplatz schreien: "Nieder Ceauşescu. Aber die Zuschauer Aufruf an die "Helden", die in einer Bar getrunken haben können oder die Vorbereitung für Weihnachten statt die Straßen zu verlassen, als eine revolutionäre Herausforderung.
Rusa
Было или не было? (Международное название на английском языке: 12:08 к востоку от Бухареста) является румынский фильм Корнелиу Porumboiu. Часть сатирической комедии и драмы категорий. Режиссер: 42 км Международный кинофестиваль Дистрибьютор: Тартан Фильмы Распространен в Румынии: Независимый фильм Камера d'Or в трофей победителя и приз Этикетка MeВеревка кино в Каннах в 2006 году. Победитель три награды на TIFF 2006: лучший фильм в конкурсе, лучший фильм и приз зрительских симпатий румынский фильм дней. Gopo Победитель две награды: за лучший Gopo художественный фильм, Gopo за лучший сценарий вся страна наблюдала в прямом эфире, как злые толпы они вели ди-ctatorul Чаушеску покинуть Бухарест на вертолете. В тихом городке к востоку от столицы, 16 лет спустя после исторической датой, Вирджил Jderescu (Теодор Корбан), владелец местной телевизионной станции имеет два гостей поделиться своими воспоминаниями о революционной славы. Одним из них является Emanoil Pişcoci (Мирча Андрееску), пенсионер, а иногда и Санта взрыва1 июня и Тибериу Manescu (Ион Sapdaru), учитель истории, который только что полный долг выплачивается заработная плата пить. Manescu Pişcoci вдоль и хочет, чтобы ответить на вопрос, который 16 лет не может найти ответа: "Было или не было революции в своем городе?" Вместе они будут помнить настал день на городской площади кричали: "Долой Ceauşescu. Но зрители вызов бросить вызов "героев", которые, возможно, пил в баре или готовятся к Рождеству, а не уйти с улицы, как революционер.
Portugheza
Era ou não? (Título internacional em Inglês: East 12:08 de Bucareste) é um filme romeno Corneliu Porumboiu, dirigido por. Parte da comédia satírica e categorias drama. Produtor: 42 km International Film Distribuidor: Tartan Films Distributed na Roménia: Independent Film Camera d'Or do vencedor do troféu e prêmio Label Mecorda de Cinema de Cannes em 2006. Vencedor de três prêmios no TIFF 2006: Melhor Filme em competição, o de Melhor Filme e Prêmio do Público de Cinema Romeno Dias. Gopo Vencedor de dois prêmios: Gopo para melhor longa-metragem, Gopo de Melhor Roteiro país inteiro assistiu ao vivo na televisão como multidões furiosas levaram diCtatorul Ceausescu a fugir de Bucareste de helicóptero. Numa pacata cidade a leste da capital, 16 anos após essa data histórica, Virgil Jderescu (Teodor Corban), o proprietário de uma estação de TV local tem dois convidados a partilhar as suas memórias de glória revolucionária. Um deles é Emanoil Pişcoci (Mircea Andreescu), um velho aposentado e, por vezes bang SantaJunho e um Tiberiu Manescu (Ion Sapdaru), um professor de história que acabou de pagar dívidas salário completo bebida. Manescu Pişcoci longo e pretende responder a uma pergunta que 16 anos não consegue encontrar a resposta: "Foi ou não foi uma revolução em sua cidade?" Juntos, eles vão se lembrar do dia veio na praça da cidade gritando "Abaixo Ceauşescu. Mas os telespectadores chamar a desafiar os "heróis" que podem ter bebido em um bar ou preparação para o Natal, em vez de deixar as ruas como um revolucionário.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie