Moartea domnului Lăzărescu este un film românesc regizat de Cristi Puiu în 2005.

     Într-o seară, la Bucureşti, bătrânul şi singuratic domnul Lăzărescu nu se simte bine. Intervin vecinii, apoi o femeie de la salvare care-l duce din spital în spital. Din păcate, a avut loc un grav accident rutier şi medicii il trateaza pe bătrân cu indiferenţă şi dispreţ... până când moare pe pragul sălii de operaţie.

     Filmul adoptă ritmul vieţii ca să-l urmeze pe Dl. Lăzărescu, exact ca la un documentar, în ultimele ore de existenţă. Aşadar, filmul durează mult şi seamănă cu o coborâre în iad, dar e şi plin de umanitate, amuzant şi pasionant.

Fişă tehnică

 • Regia  – Cristi Puiu
 • Scenariul  – Cristi Puiu, Răzvan Rădulescu
 • Imaginea  – Oleg Mutu
 • Inginer de sunet  – Andreea Păduraru
 • Decorurile  – Cristina Barbu
 • Durata  – 153 de minute
 • Genul  – Dramă

Distribuţie

 • Ioan Fiscuteanu  – Domnul Lăzărescu
 • Luminiţa Gheorghiu  – Mioara
 • Monica Bârlădeanu  – Mariana

Categorie
 • Categorie:FILME ROMANESTI
Fotografii

Moartea domnului Lă

Moartea domnului Lă
Engleza
Death of Mr. Lazarescu is a Romanian film directed by Cristi Puiu in 2005. One evening, in Bucharest, and lonely old Mr. Lazarescu is not feeling well. Neighbors involved, then a woman who takes him to escape from hospital to hospital. Unfortunately, there was a gRAV accident and doctors treating him with indifference and contempt for the elderly ... until it dies on the operating room threshold. The film adopts the rhythm of life to follow on Mr. Lazarescu, just like a documentary, the last hours of life. Therefore, the film takes a long and resembles a descent into hell, but it is full dis humanity, fun and exciting. Datasheet Director - Written by Cristi Puiu - Cristi Puiu, Razvan Radulescu picture - sound engineer Oleg Mutu - Andreea Paduraru scenery - Cristina Barbu Duration - 153 minutes Genre - Drama Cast John Fiscuteanu & nBSP - Mr. Lazarescu Luminita Gheorghiu - Monica Mioara Birladeanu - Mariana
Spaniola
La muerte del Sr. Lazarescu es una película rumana dirigida por Cristi Puiu en 2005. Una tarde, en Bucarest, y el Sr. Lazarescu solitario y viejo no se siente bien. Los vecinos que participan, a continuación, una mujer que lo lleva a escapar de un hospital a otro. Desafortunadamente, no fue un gRAV accidente y los médicos lo tratan con indiferencia y el desprecio por los ancianos ... hasta que muere en el umbral sala de operaciones. La película adopta el ritmo de vida a seguir al Sr. Lazarescu, al igual que un documental, las últimas horas de vida. Por lo tanto, la película tiene un largo y se asemeja a un descenso a los infiernos, pero está lleno des la humanidad, divertido y emocionante. Datasheet Director - Escrito por Cristi Puiu - Cristi Puiu, Razvan Radulescu foto - ingeniero de sonido Oleg Mutu - Andreea escenario Paduraru - Cristina Barbu Duración - 153 minutos Género - Drama Reparto John Fiscuteanu & nBSP - Sr. Lazarescu Luminita Gheorghiu - Mioara Birladeanu Monica - Mariana
Italiana
La morte del signor Lazarescu è un film diretto dal rumeno Cristi Puiu nel 2005. Una sera, a Bucarest, e solo il vecchio signor Lazarescu non si sente bene. Vicini di casa in questione, quindi una donna che lo porta a fuggire da un ospedale all'altro. Purtroppo, c'è stato un gRAV infortuni e medici curanti con indifferenza e disprezzo per gli anziani ... fino a quando non muore sulla soglia della sala operatoria. Il film adotta il ritmo della vita per seguire il signor Lazarescu, proprio come un documentario, le ultime ore di vita. Pertanto, il film prende una lunga ed assomiglia ad una discesa agli inferi, ma è pieno dè l'umanità, emozionante e divertente. Datasheet direttore - Scritto da Cristi Puiu - Cristi Puiu, Razvan Radulescu foto - ingegnere del suono Oleg Mutu - Andreea scenario Paduraru - Cristina Barbu Durata - 153 minuti Genere - Drammatico Cast John Fiscuteanu & nBSP - Luminita Gheorghiu Mr. Lazarescu - Monica Birladeanu Mioara - Mariana
Franceza
Mort de M. Lazarescu est un film roumain réalisé par Cristi Puiu en 2005. Un soir, à Bucarest, et seul le vieux M. Lazarescu ne se sent pas bien. Les voisins concernés, puis une femme qui prend son évasion de l'hôpital à l'hôpital. Malheureusement, il y avait une gRAV accident et les médecins à le traiter avec indifférence et mépris pour les personnes âgées ... jusqu'à ce qu'il meurt sur le seuil de la salle d'opération. Le film adopte le rythme de vie à suivre à M. Lazarescu, tout comme un documentaire, les dernières heures de la vie. Par conséquent, le film prend un long et ressemble à une descente aux enfers, mais il est plein dest l'humanité, amusant et excitant. Datasheet Directeur - Rédigé par Cristi Puiu - Cristi Puiu, Razvan Radulescu photos - ingénieur du son Oleg Mutu - Andreea Paduraru paysages - Cristina Barbu Durée - 153 minutes Genre - Drame Acteurs John Fiscuteanu & nBSP - M. Gheorghiu Luminita Lazarescu - Birladeanu Mioara Monica - Mariana
Germana
Death of Mr. Lazarescu ist ein rumänischer Film unter der Regie von Cristi Puiu in 2005. Eines Abends, in Bukarest, und einsamen alten Mr. Lazarescu ist nicht gut. Nachbarn einbezogen, dann eine Frau, die ihn von Krankenhaus zu Krankenhaus entkommen dauert. Leider gab es ein gRAV Unfall und die behandelnden Ärzte ihn mit Gleichgültigkeit und Verachtung für ältere Menschen ... bis er stirbt auf dem OP-Schwelle. Der Film nimmt den Rhythmus des Lebens an Herrn folgen auf Lazarescu, wie ein Dokumentarfilm, den letzten Stunden des Lebens. Daher nimmt der Film eine lange und ähnelt einem Abstieg in die Hölle, aber es ist voll dist die Menschheit, lustig und spannend. Datasheet Director - Geschrieben von Cristi Puiu - Cristi Puiu, Razvan Radulescu Bild - Tontechniker Oleg Mutu - Andreea Paduraru Landschaft - Cristina Barbu Dauer - 153 Minuten Genre - Drama Darsteller John Fiscuteanu & nBSP - Mr. Lazarescu Luminita Gheorghiu - Monica Mioara Birladeanu - Mariana
Rusa
Смерть господина Лазареску является румынского режиссера Кристи Puiu в 2005 году. Однажды вечером, в Бухаресте, а также одиноких стариков господина Лазареску не чувствуют себя хорошо. Соседи участие, то женщина, которая ему бежать из больницы в больницу. К сожалению, существует гRAV от несчастных случаев и врачи относятся к нему с безразличием и презрением к пожилым ... пока он не умрет на пороге операционной. Фильм утверждает ритм жизни, чтобы следовать г-ну Лазареску, как документальные, последние часы жизни. Таким образом, фильм имеет длинную и напоминает спуск в ад, но это полное гэто человечество, веселым и увлекательным. Datasheet директор - Автор Puiu Кристи - Кристи Puiu, Разван Радулеску фотография - звукорежиссер Олег Муту - Andreea Пэдурару декорации - Cristina Барбу Продолжительность - 153 минут Жанр - драма В ролях Джон Fiscuteanu и пBSP - господина Лазареску Георгиу Люминита - Mioara Birladeanu Monica - Mariana
Portugheza
Death of Mr. Lazarescu é um filme dirigido pelo romeno Cristi Puiu, em 2005. Uma noite, em Bucareste, e solitária Mr. Lazarescu não está se sentindo bem. Vizinhos envolvidos, em seguida, uma mulher que o leva a evacuação de hospital para hospital. Infelizmente, houve um gRAV acidente e os médicos a tratá-lo com indiferença e desprezo para os idosos ... até que ela morre no limiar sala de operação. O filme adota o ritmo de vida para seguir o Sr. Lazarescu, assim como um documentário, as últimas horas de vida. Portanto, o filme tem uma longa e se assemelha a uma descida aos infernos, mas está cheio dé a humanidade, divertido e emocionante. Datasheet Director - Escrito por Cristi Puiu - Cristi Puiu, Razvan imagem Radulescu - engenheiro de som Oleg Mutu - Andreea cenário Paduraru - Cristina Barbu Duração - 153 minutos Gênero - Drama Elenco John Fiscuteanu & nBSP - Mr. Lazarescu Luminita Gheorghiu - Birladeanu Mioara Monica - Mariana
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie