Municipiul Ploieşti, unul din oraşele mari ale României, reşedinţă a judeţului Prahova, este situat la 60 km nord de Bucureşti, pe coordonatele de 25°2'48" longitudineestică şi 44°56'24" latitudine nordică. Suprafaţa actuală a Ploieştiului este de aproape 60 km². Se învecinează la nord cu comuna Blejoi, la sud cu comuneleBărcăneşti şi Brazi, la vest cu comuna Târgşoru Vechi, la est cu comuna Bucov. Municipiul Ploieşti se găseşte în apropierea regiunii viticole Dealul Mare-Valea Călugărească şi are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantă zonă de turism alpin din România.

    Ploieştiul este un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leagă capitala Bucureşti de Transilvania şi Moldova.

    Este supranumit „capitala aurului negru”, oraşul fiind vechi centru al industriei petroliere, având patru rafinării şi alte industrii legate de această ramură (construcţii de maşini, echipamente electrice, întreţinere).

    Cu privire la data înfiinţării şi la primii locuitori ai unei localităţi cu numele Ploieşti există puţine mărturii scrise. După Nicolae Bălcescu, ar fi existat pe vremea luiMircea cel Bătrân o „Căpitănie a Ploieştiului” (ca. 1413). Din punct de vedere documentar, toate lucrările de istorie se opresc la anul 1503, de când datează prima apariţie în actele Braşovului a unor nume de căruţaşi ploieşteniDrăgoiTudorNeagu şi alţii.


Categorie
  • Categorie:Resedinta de judet
Fotografii

Ploiești

Ploiești
Engleza
Ploiesti, one of the major cities of Romania, capital of Prahova County, is located 60 km north of Bucharest, the coordinates 25 ° 2'48 "longitudineestică and 44 ° 56'24" north latitude. Current area of the city is about 60 km ². It is bordered on the north by CoMuna Blejoi south with comuneleBărcăneşti and trees, west of Old Târgşoru village, east of Bucov. Ploiesti is located near the Great Hill-Valley wine region and has direct access Calugareasca Prahova Valley, the most important alpine tourist area of Romania. Ploiesti isa transportation hub, standing on the road between the capital Bucharest to Transylvania and Moldova. It is called "capital of black gold", is old town center of petroleum industry, with four refineries and other industries related to this industry (machine construction electrical equipment, î ntreţinere). The date of incorporation and the first inhabitants of a city with little Ploiesti name written testimony. After Balcescu, existed at the time Elder luiMircea a "Captain of the city" (ca. 1413). As to documentary, all work history is apresc to 1503, when dating the first appearance of name acts carters Brasov Ploiesti, Dragoi, Tudor Neagu and others.
Spaniola
Ploiesti, una de las principales ciudades de Rumania, capital del Condado de Prahova, está situado a 60 km al norte de Bucarest, las coordenadas 2'48 25 ° "longitudineestică y 44 ° 56'24" de latitud norte. zona actual de la ciudad está a unos 60 km ². Limita al norte con CoMuna Blejoi sur con comuneleBărcăneşti y los árboles, al oeste del pueblo de Old Târgşoru, al este de Bucov. Ploiesti está situado cerca de la región vinícola del Valle Gran Hill y tiene acceso directo Calugareasca Prahova Valley, la zona turística alpinos más importantes de Rumania. Ploiesti esun centro de transporte, de pie en la carretera entre la capital, Bucarest a Transilvania y Moldavia. Se llama "capital del oro negro", es el centro histórico de la industria petrolera, con cuatro refinerías y otras industrias relacionadas con esta industria (la construcción de maquinaria equipo eléctrico, yCIRIM; ntreţinere). La fecha de constitución y los primeros habitantes de una ciudad con poco nombre de Ploiesti testimonio escrito. Después de Balcescu, existía en el momento Elder luiMircea un "Capitán de la ciudad" (ca. 1413). En cuanto a documentales, toda la historia el trabajo es unpresc a 1503, cuando data la primera aparición de actos nombre carreteros Brasov Ploiesti, Dragoi, Neagu Tudor y otros.
Italiana
Ploiesti, una delle principali città della Romania, capoluogo della Contea di Prahova, si trova a 60 km a nord di Bucarest, il 2'48 coordinate 25 ° "longitudineestică e 44 ° 56'24" di latitudine nord. area attuale della città è di circa 60 km ². È delimitato a nord dal CoMuna Blejoi sud con comuneleBărcăneşti e alberi, ad ovest del villaggio di Old Târgşoru, a est di Bucov. Ploiesti è situato vicino alla Hill Valley vino regione dei Grandi-e ha accesso diretto Calugareasca Prahova Valley, la più importante zona turistica alpina della Romania. Ploiesti èun hub di trasporto, in piedi sulla strada tra la capitale Bucarest verso la Transilvania e la Moldavia. Si chiama "capitale di oro nero", è il centro storico di industria petrolifera, con quattro raffinerie ed altre industrie connesse a questo settore (costruzione macchine apparecchiature elettriche, eicirc; ntreţinere). La data di costituzione e primi abitanti di una città con poco nome Ploiesti testimonianze scritte. Dopo Balcescu, esistenti al momento Vecchio luiMircea un "Capitano della città" (ca. 1413). Quanto al documentario, tutta la storia è un lavoropresc al 1503, quando risale la prima apparizione del nome di carrettieri atti Brasov Ploiesti, Dragoi, Neagu Tudor e altri.
Franceza
Ploiesti, une des principales villes de la Roumanie, la capitale du département de Prahova, se trouve 60 km au nord de Bucarest, l'Coordonnées 25 2'48 ° "longitudineestică et 44 ° 56'24" de latitude nord. superficie actuelle de la ville est d'environ 60 km ². Il est bordé au nord par la CoMuna Blejoi sud avec comuneleBărcăneşti et des arbres, à l'ouest du Vieux-Târgşoru village, à l'est de Bucov. Ploiesti est situé près de la colline de la vallée du vin région Bretagne et a un accès direct Calugareasca Vallée de Prahova, le ski alpin touristique importante zone la plus de la Roumanie. Ploiesti estun centre de transport, debout sur la route entre la capitale Bucarest à la Transylvanie et la Moldavie. Il est appelé "capitale de l'or noir", est le centre de la vieille ville de l'industrie pétrolière, avec quatre raffineries et autres industries liées à cette industrie (construction de machines équipements électriques, eticirc; ntreţinere). Le jour de la constitution et les premiers habitants d'une ville avec un nom peu Ploiesti un témoignage écrit. Après Balcescu, existait à l'époque Elder luiMircea un «capitaine de la ville" (ca. 1413). Quant aux documentaires, tous les antécédents de travail est unpresc à 1503, lorsque datant de la première apparition du nom de charretiers actes Brasov Ploiesti, Dragoi, Tudor Neagu et d'autres.
Germana
Ploiesti, einer der größten Städte Rumäniens, Hauptstadt des Kreises Prahova, 60 km nördlich von Bukarest liegt, die Koordinaten 25 ° 2'48 "longitudineestică und 44 ° 56'24" nördlicher Breite. Aktueller Bereich der Stadt ist etwa 60 km ². Es wird im Norden durch Co grenzteMuna Blejoi Süden mit comuneleBărcăneşti und Bäumen, westlich von Old Târgşoru Dorf, östlich von Bucov. Ploiesti ist der Region in der Nähe des Great Hill Valley-Wein und hat direkten Zugang Calugareasca Prahova Valley, dem wichtigsten alpinen touristischen Zentrum von Rumänien. Ploiesti istein Verkehrsknotenpunkt, stehend auf der Straße zwischen der Hauptstadt Bukarest, Siebenbürgen und Moldau. Es nennt sich "Hauptstadt des schwarzen Goldes", ist der alte Stadtkern Erdölindustrie, mit vier Raffinerien und anderen Branchen in Bezug auf diese Industrie (Maschinenbau elektrische Geräte, î ntreţinere). Das Datum der Gründung und die ersten Bewohner einer Stadt mit wenig Ploiesti Namen schriftliches Zeugnis. Nach Balcescu, gab es zum Zeitpunkt Elder luiMircea ein "Captain der Stadt" (ca. 1413). Da bis zum Dokumentarischen, ist alle Arbeit der Geschichte einpresc bis 1503, als aus dem ersten Auftreten des Namens wirkt Fuhrleute Brasov Ploiesti, Dragoi, Tudor Neagu und andere.
Rusa
Плоешти, один из крупнейших городов Румынии, столица округа Прахова, находится в 60 км к северу от Бухареста, координаты 25 ° 2'48 "longitudineestică и 44 ° 56'24" северной широты. Текущий площадь города составляет около 60 км ². Она граничит на севере сотрудничестваМуна Blejoi юге с comuneleBărcăneşti и деревья, к западу от деревни Старая Târgşoru, к востоку от Bucov. Плоешти расположен недалеко от долины-винодельческого региона Великих Хилл и имеет прямой доступ Calugareasca Прахова Долина, наиболее важным туристической зоне альпийских Румынии. Плоешти являетсятранспортный узел, стоя на дороге между столицей Бухарест Трансильвании и Молдавии. Она называется "Столица" черное золото ", является историческом центре нефтяной промышленности, с 4 нефтеперерабатывающих заводов и других производств, связанных с этой отрасли (машиностроение электротехнического оборудования, иicirc; ntreţinere). дате регистрации и первого жителей города с небольшим имя Плоешти письменные показания. После Balcescu, существовавших в то время старший luiMircea "Капитан город" (около 1413). Что касается документального, вся работа историиpresc в 1503, когда первые знакомства появления названия актов возчиков Брашов Плоешти, Dragoi, Тудор Нягу и другие.
Portugheza
Ploiesti, uma das cidades mais importantes da Romênia, capital do condado de Prahova, está localizada 60 km ao norte de Bucareste, a 2'48 coordenadas 25 ° "longitudineestică e 44 ° 56'24" de latitude norte. área atual da cidade é de aproximadamente 60 km ². É limitado a norte pelo CoMuna Blejoi sul com comuneleBărcăneşti e árvores, a oeste da antiga vila Târgşoru, a leste de Bucov. Ploiesti está localizado perto da região do vinho do Vale-Hill Grande e tem acesso directo Calugareasca Prahova Valley, o turismo alpino área mais importante da Roménia. Ploiesti éum centro de transporte, de pé na estrada entre a capital Bucareste para a Transilvânia ea Moldávia. Ele é chamado de "capital do ouro negro", é o centro da cidade velha indústria do petróleo, com quatro refinarias e outras indústrias relacionadas a este setor (construção de máquinas equipamentos elétricos, eicirc; ntreţinere). A data da incorporação e os primeiros habitantes de uma cidade com o nome de Ploiesti pouco depoimento escrito. Após Balcescu, existiam na época Elder luiMircea um "Capitão da cidade" (ca. 1413). Quanto ao documentário, todo o histórico de trabalho é umpresc de 1503, quando namoro a primeira aparição de carroceiros nome actos Brasov Ploiesti, DRAGOI, Tudor Neagu e outros.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie