Masivul Ceahlău este unul din munţii cu cea mai mare importanţă turistică din Carpaţii Orientali. Este situat pe teritoriul judeţului Neamţ, la mică distanţă de oraşulBicaz şi de lacul Izvorul Muntelui. La circa 900 de m altitudine se află staţiunea turistică Durău.

    Ceahlăul are două vârfuri cu înălţimi foarte apropiate: Ocolaşul Mare (1907 m) şi Toaca (1904 m).

    Masivul Ceahlău face parte din Carpaţii Orientali, grupa Carpaţilor Moldo-Transilvani şi este cel mai înalt din Munţii Bistriţei. Este străbătut de paralela 47 grade latitudine nordică şi de meridianul 25 grade longitudine estică. Drept limite are: la nord, Valea Bistricioarei, la est lacul Izvorul Muntelui, la sud Valea Bicazului, iar la vest văile Bistrelor şi a Pinticului.

    Masivul Ceahlău se află în zona temperat-moderat continentală în cadrul căreia sunt diferenţiate două etaje determinate de altitudine şi anume: - ţinutul climatic al munţilor înalţi - ţinutul climatic al munţilor mijlocii

    Temperatura medie anuală este de 0,7 grade C pe vârful Toaca şi 7,2 grade C la poalele muntelui. Valorile maxime sunt înregistrate în luna iulie, când temperatura medie se situează în jurul valorii de 18 grade C, iar valorile minime în ianuarie, când se înregistrează o temperatură medie de -3 grade C.

    În zonele înalte numărul zilelor de îngheţ ajunge la 200, acest fenomen putând apărea chiar şi vara.

    Nebulozitatea atinge cote maxime în anotimpul rece şi primăvara, din cauza faptului că Vf. Toaca are înălţimi ce se apropie de zona de formare a norilor. Numărul zilelor senine creşte în intervalul iunie-octombrie şi atinge maximul în octombrie.

   Media anuală a precipitaţiilor este de peste 700 mm, din care 60-75% în lunile de primăvară şi vară. Pot apărea precipitaţii sub formă de zăpada în orice lună a anului.

   Un alt aspect important este ceaţa, care apare foarte des de-a lungul anului (70%)


Categorie
  • Categorie:Munti
Fotografii

Masivul Ceahlău

Masivul Ceahlău
Engleza
Ceahlău Massif is one of the highest mountains of the Eastern Carpathians tourist importance. It is situated in Neamt County, a short distance from oraşulBicaz and Mountain Spring Lake. At about 900 m is the tourist resort Durau. Ceahlăul & IC has two peaks withIRC; nălţimi very close: Ocolasul Mare (1907 m) and Toaca (1904 m). Ceahlău Massif is part of Eastern Carpathians, Moldova, Transylvania and the Carpathian group is highest in Bistriţa Mountains. It crosses the parallel 47 degrees north and longitude 25 degrees east longitude. As boundaries are: north, Valley Bistricioarei, east of Mountain Spring Lake, South Valley Gorge and the western valleys and Pinticului Bistrelor. Ceahlău Massif is moderate continental temperate zone in which two levels are differentiated due to altitude, namely: - land of mountain climate Senior - land of mountain climate MediumThe average annual temperature is 0.7 degrees C and 7.2 degrees C Toaca tip at the foot of the mountain. Maximum values recorded in July, when the average temperature around 18 degrees C and minimum values in January, when it recorded an average temperature of -3 degrees C. In areas & Icircus, the high number of frost days reaches 200, this phenomenon may occur even in summer. cloudiness is highest in cold weather and spring, because the peak Toaca is approaching the height of cloud formation. Number of sunny days increase between June to October and peak in shocktombrie. The average annual rainfall is 700 mm, of which 60-75% in the spring and summer. May occur precipitation falls as snow in any month of the year. Another important aspect is fog, which occurs very frequently throughout the year (70%)
Spaniola
Ceahlau macizo es una de las montañas más altas de la importancia turística del Este Cárpatos. Está situado en el Condado de Neamt, a poca distancia de oraşulBicaz y Mountain Spring Lake. A unos 900 m es el centro turístico Durau. Ceahlaul & IC tiene dos picos conIRC, muy cerca nălţimi: Ocolasul Mare (1907 m) y Toaca (1904 m). Ceahlau Macizo forma parte de los Cárpatos orientales, Moldavia, Transilvania y los Cárpatos es el grupo más alto en las montañas de Bistriţa. Cruza el paralelo 47 grados norte y longitud 25 grados de longitud este. Los límites son: al norte, el valle de Bis, Al este de las Montañas tricioarei Spring Lake, South Valley Quebrada y los valles occidentales y Bistrelor Pinticului. Ceahlau Macizo es moderado continental de zona templada en la que dos niveles se diferencian debido a la altitud, a saber: - las tierras de la montaña el clima la tierra para personas mayores - de clima de montaña mediaLa temperatura media anual es de 0,7 º C y 7,2 º C Toaca punta a los pies de la montaña. Los valores máximos registrados en julio, cuando la temperatura promedio de alrededor de 18 grados centígrados y valores mínimos en enero, cuando se registró una temperatura media de -3 º C. En las zonas + icirco, el elevado número de días con heladas alcanza los 200, este fenómeno puede ocurrir incluso en verano. nubosidad es mayor en el clima frío y la primavera, debido a que el pico de Toaca se está acercando a la altura de la formación de nubes. Número de aumentar los días de sol entre junio a octubre y un pico en estado de shocktombrie. La precipitación media anual es de 700 mm, de los cuales el 60-75% en la primavera y el verano. Puede ocurrir la precipitación cae en forma de nieve en cualquier mes del año. Otro aspecto importante es la niebla, que se produce con mucha frecuencia durante todo el año (70%)
Italiana
Ceahlau Massif è una delle montagne più alte del turista orientale importanza Carpazi. E 'situato in Neamt County, a breve distanza da oraşulBicaz e Mountain Spring Lake. A circa 900 m è la località turistica Durau. Ceahlăul & IC ha due picchi conIRC; molto vicino nălţimi: Ocolasul Mare (1907 m) e Toaca (1904 m). Ceahlau Massif è parte di Carpazi orientali, Moldavia, Transilvania e il gruppo è più alta dei Carpazi in Montagne Bistriţa. Si attraversa il parallelo 47 ° Nord e longitudine 25 gradi di longitudine est. Come confini sono: a nord, Valle Bistricioarei, a est di Mountain Spring Lake, South Valley Gorge e le valli occidentali e Pinticului Bistrelor. Ceahlau Massif è moderato continentale temperato della zona in cui sono differenziati su due livelli a causa di altitudine, e cioè: - terra di montagna clima terra Senior - del clima di montagna MediaLa temperatura media annuale è di 0,7 ° C e 7,2 ° C punta Toaca ai piedi della montagna. Valori massimi registrati nel mese di luglio, quando la temperatura media intorno a 18 ° C e minimi valori di gennaio, quando ha fatto registrare una temperatura media di -3 ° C. Nelle zone & Icirco, l'elevato numero di giorni di gelo raggiunge i 200, questo fenomeno può verificarsi anche in estate. nuvolosità è più alto in tempo freddo e la primavera, perché il picco Toaca si sta avvicinando alla altezza della formazione delle nuvole. Numero di sole aumentano giorni da giugno a ottobre e di punta in stato di shocktombrie. La piovosità media annua è 700 mm, di cui il 60-75% in primavera e in estate. Si possono verificare precipitazioni sotto forma di neve, in ogni mese dell'anno. Un altro aspetto importante è la nebbia, che si verifica molto spesso durante l'anno (70%)
Franceza
Ceahlau Massif est l'une des plus hautes montagnes de l'importance touristique région des Carpates. Il est situé dans le comté de Neamt, à une courte distance et oraşulBicaz Mountain Spring Lake. À environ 900 m est le centre touristique Durau. Ceahlăul & IC a deux pics avecIRC, à proximité très nălţimi: Ocolasul Mare (1907 m) et Toaca (1904 m). Ceahlau Massif fait partie des Carpates orientales, de la Moldavie, la Transylvanie et le groupe des Carpates est le plus élevé dans les montagnes de Bistriţa. Il traverse le parallèle 47 ° nord et la longitude 25 degrés de longitude est. Comme les limites sont: au nord, la vallée Bistricioarei, à l'est de Mountain Spring Lake, au sud de la vallée et les gorges de vallées de l'ouest et Pinticului Bistrelor. Ceahlau Massif est modéré zone tempérée continentale dans laquelle deux niveaux sont différenciés en raison de l'altitude, à savoir: - le pays de climat de montagne terres Senior - du climat de moyenne montagneLa température moyenne annuelle est de 0,7 ° C et 7,2 ° C Toaca pointe au pied de la montagne. Valeurs maximales enregistrées en Juillet, quand la température moyenne autour de 18 degrés C et un minimum de valeurs en Janvier, quand il a enregistré une température moyenne de -3 ° C. Dans les régions & Icirque, le nombre élevé de jours de gel atteint 200, ce phénomène peut se produire même en été. nébulosité est plus élevée dans le froid et le printemps, parce que le Toaca pic se rapproche de la hauteur de la formation des nuages. Nombre de jours ensoleillés augmentation entre Juin à Octobre et de pointe en état de choctombrie. La pluviométrie moyenne annuelle est de 700 mm, dont 60-75% au printemps et en été. Peut se produire précipitations tombent sous forme de neige pour un mois de l'année. Un autre aspect important est le brouillard, qui se produit très fréquemment tout au long de l'année (70%)
Germana
Ceahlău Massif ist einer der höchsten Berge der östlichen Karpaten touristische Bedeutung. Es liegt im Kreis Neamt, eine kurze Strecke von oraşulBicaz und Mountain Spring Lake gelegen. Auf ca. 900 m ist der Fremdenverkehrsort Durau. Ceahlaul & IC hat zwei Gipfel mitIRC; nălţimi sehr nahe: Ocolasul Mare (1907 m) und Toaca (1904 m). Ceahlău Massif ist Teil der Ostkarpaten, Moldau, Siebenbürgen und die Karpaten-Gruppe ist am höchsten in Bistriţa Mountains. Es kreuzt die parallel 47 Grad nördlicher Breite und 25 Grad östlicher Länge. Als Grenzen sind: Nord-, Tal Bistricioarei, östlich von Mountain Spring Lake, South Valley Gorge und die westlichen Täler und Pinticului Bistrelor. Ceahlău Massif ist gemäßigt kontinental gemäßigten Zone, in welcher Höhe werden zwei Ebenen unterschieden durch, und zwar: - Land der Höhenklima Senior - Land der Höhenklima MediumDie durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 0,7 Grad C und 7,2 ° C Toaca Spitze am Fuße des Berges. Maximale Werte verzeichneten im Juli, wenn die durchschnittliche Temperatur um 18 Grad C und minimalen Werte im Januar, wenn es Grad verzeichnet eine durchschnittliche Temperatur von -3 C. In den Bereichen I &Zirkus, der hohen Anzahl der Frosttage erreicht die 200, dieses Phänomen kann auch auftreten, im Sommer. Trübung ist am höchsten in der kalten Jahreszeit und im Frühjahr, weil der Gipfel Toaca nähert sich dem Höhepunkt der Wolkenbildung. Anzahl der Sonnentage Anstieg zwischen Juni bis Oktober und Peak im Schockzustandtombrie. Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge beträgt 700 mm, davon 60-75% im Frühjahr und Sommer. Kann auftreten Niederschlag als Schnee fällt in jedem Monat des Jahres. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Nebel, die häufig tritt sehr über das ganze Jahr (70%)
Rusa
Чахлэу является одним из самых высоких вершин туристических значение Восточных Карпат. Он расположен в уезд Нямц, недалеко от oraşulBicaz и Спринг-Лейк-Маунтин. Примерно в 900 м является туристическим курортом Durau. Ceahlăul и IC имеет два пика сIRC; nălţimi очень близки: Ocolasul Маре (1907 м) и Toaca (1904 м). Чахлэу является частью Восточных Карпат, Молдове, Трансильвании и Карпатской группы является самым высоким в Bistriţa гор. Она пересекает параллельные 47 градусов северной широты и 25 градусов восточной долготы. Как границ: на север, долина Bistricioarei, к востоку от Спринг-Лейк-Маунтин, Южная долина ущелья и долины и западные Pinticului Bistrelor. Чахлэу умеренно-континентальный умеренной зоны, в которой два уровня различаются из-за высоты, а именно: - земельный горного климата Старший - земля горный климат СреднегоСреднегодовая температура 0,7 ° С и 7,2 ° С Toaca отзыв у подножия горы. Максимальные значения зарегистрированы в июле, когда средняя температура около 18 ° С и минимальные значения в январе, когда он записал средняя температура -3 ° С. В районах, и яцирк, большое число морозных дней достигает 200, это явление может иметь место даже в летнее время. облачность, является самым высоким в холодную погоду и весной, потому что пик Toaca приближается к высоте облаков. Количество солнечных дней в период увеличения июня по октябрь, и пик в шокеtombrie. Среднегодовое количество осадков составляет 700 мм, из которых 60-75% весной и летом. Может происходить осадков выпадает в виде снега в любой месяц года. Другим важным аспектом является тумана, который встречается очень часто в течение года (70%)
Portugheza
Ceahlau Massif é uma das montanhas mais altas da importância turística Cárpatos Orientais. Ele está situado no Neamt County, a uma curta distância oraşulBicaz e Spring Mountain Lake. A cerca de 900 m é a estância turística de Durau. Ceahlăul & IC tem dois picos comIRC; muito próximo nălţimi: Ocolasul Mare (1907 m) e Toaca (1904 m). Ceahlau Massif é parte do leste dos Cárpatos, Moldávia, Transilvânia e do grupo dos Cárpatos é mais elevada na Bistriţa Montanhas. Atravessa a 47 graus norte e longitude paralelo 25 graus de longitude leste. Como os limites são: Norte, Vale do Bistricioarei, a leste do Lago da Serra da Primavera, Vale do Sul Gorge e os vales do Oeste e Bistrelor Pinticului. Ceahlau Massif é temperado continental zona moderada em dois níveis que são diferenciadas, devido à altitude, a saber: - terra de clima de montanha terra Senior - de clima de montanha MédioA temperatura média anual é de 0,7 º C e 7,2 º C ponta Toaca no sopé da montanha. Os valores máximos registados em Julho, quando a temperatura média em torno de 18 graus C e valores mínimos em janeiro, quando registrou uma temperatura média de -3 ° C. Nas áreas & Icirco, o elevado número de dias de geada atinge 200, este fenômeno pode ocorrer mesmo no verão. nebulosidade é maior no frio e na primavera, porque o pico Toaca se aproxima a altura da formação de nuvens. Número de dias ensolarados aumento entre junho a outubro e pico em estado de choquetombrie. A precipitação média anual é de 700 mm, dos quais 60-75% na primavera e no verão. Pode ocorrer precipitação cai como a neve em qualquer mês do ano. Outro aspecto importante é o nevoeiro, o que ocorre com muita freqüência ao longo do ano (70%)
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie