Oltul este unul din cele mai importante râuri din România. Izvorăşte din munţii Hăşmaşu Mare, în Carpaţii Orientali. Curge prin judeţele Harghita, Covasna,Braşov, Sibiu, Vâlcea, Olt şi Teleorman.

    Principalele oraşe prin care trece sunt: Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Făgăraş, Râmnicu Vâlcea şi Slatina. Oltul se varsă în Dunăre lângă Turnu Măgurele, la Islaz.

    Parcurge un traseu complex: Depresiunea Ciucului, Depresiunea Braşovului, Depresiunea Făgăraşului, Defileul Turnu Roşu-Cozia, Subcarpaţii şi Podişul Getic, Câmpia Română. Pe Olt există aproape 30 de lacuri de acumulare.

    Are o lungime de 615 km.

 


Categorie
  • Categorie:Rauri
Fotografii

Râul Olt

Râul Olt
Engleza
Olt is one of the most important rivers in Romania. Hasmas mountain springs in the Eastern Carpathians. Flows through the counties of Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Olt and Teleorman. The main cities are going through: Miercurea Ciuc, SFA, NTU George, Fagaras, Ramnicu Valcea and Slatina. Olt flows into the Danube river near Turnu Magurele, Islaz. Parses a complex route: Ciuc Depression, Depression of Brasov, Fagaras Depression, Red-Turnu Gorge Cozia Carpathians and Getic Plateau, & nbsp; Romanian Plain. On the River is about 30 lakes. Has a length of 615 km.
Spaniola
Olt es uno de los ríos más importantes de Rumanía. Hasmas manantiales de las montañas de los Cárpatos Orientales. Los flujos a través de los condados de Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Olt y Teleorman. Las principales ciudades están pasando por: Miercurea Ciuc, SFA, George NTU, Fagaras, Ramnicu Valcea y Slatina. Olt desemboca en el río Danubio cerca de Turnu Magurele, Islaz. Analiza una ruta compleja: Ciuc depresión, la depresión de Brasov, Fagaras Depresión, Red-Turnu Cozia Cárpatos Gorge y la Meseta geta, & nbsp; llanura rumana. En el río es de unos 30 lagos. Tiene una longitud de 615 km.
Italiana
OLT è uno dei fiumi più importanti della Romania. Hasmas sorgenti montane nei Carpazi orientali. Scorre attraverso le contee di Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Olt e Teleorman. Le principali città stanno attraversando: Miercurea Ciuc, SFA, George NTU, Fagaras, Ramnicu Valcea e Slatina. Olt sfocia nel Danubio vicino a Turnu Magurele, Islaz. Analizza un percorso complesso: Ciuc La depressione, la depressione di Brasov, Fagaras Depressione, Red-Turnu Gorge Carpazi Cozia e getica Plateau, & nbsp; Plain rumeno. Sul fiume è di circa 30 laghi. Ha una lunghezza di 615 km.
Franceza
Olt est l'un des fleuves les plus importants en Roumanie. sources de montagne Hasmas dans l'est des Carpates. Traverse les comtés de Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Olt et Teleorman. Les principales villes sont en passant par: Miercurea Ciuc, SFA, George NTU, Fagaras, Ramnicu Valcea et Slatina. Olt se jette dans le Danube près de Turnu Magurele, Islaz. Analyse un circuit complexe: Ciuc dépression, la dépression de Brasov, Fagaras Dépression, Rouge-Gorge Turnu Carpates Cozia et gète Plateau, & nbsp; Plaine Roumaine. Sur la rivière est d'environ 30 lacs. A une longueur de 615 km.
Germana
Olt ist einer der wichtigsten Flüsse in Rumänien. Hasmas Bergquellen in den östlichen Karpaten. Fließt durch die Grafschaften Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Olt und Teleorman. Die wichtigsten Städte sind durchmacht: Miercurea Ciuc, SFA, George NTU, Fagaras, Ramnicu Valcea und Slatina. Olt fließt in die Donau in der Nähe von Turnu Magurele, Islaz. Analysiert einen komplexen Weg: Ciuc Depression, Depression von Brasov, Fagaras Depression, Red-Turnu Cozia Gorge Karpaten und getische Plateau, & nbsp; rumänischen Tiefebene. Auf dem Fluss ist etwa 30 Seen. Hat eine Länge von 615 km.
Rusa
Олт является одним из самых важных рек в Румынии. Hasmas горных источников в Восточных Карпатах. Потоки через уездов Харгита, Ковасна, Брашов, Сибиу, Valcea, Олт и Телеорман. Крупных городах проходят через: Меркуря-Чук, SFAНТУ Джордж, Фэгэраш, Рымнику Вылча и Слатина. Олт впадает в реку Дунай около Турну Мэгуреле, Islaz. Анализирует сложный маршрут: Чук депрессии, депрессии Брашов, Фэгэраш депрессии красных Турну ущелье Cozia Карпатах и Getic плато, и пBSP; румынской равнины. На реке около 30 озер. Имеет длину 615 км.
Portugheza
Olt é um dos rios mais importantes na Roménia. molas montanha Hasmas nos Cárpatos Orientais. Atravessa os municípios de Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Olt e Teleorman. As principais cidades estão passando por: Miercurea Ciuc, SFA, George NTU, Fagaras, Ramnicu Valcea e Slatina. Olt desaguar no rio Danúbio, perto de Turnu Magurele, Islaz. Analisa uma rota complexa: Ciuc Depressão, Depressão de Brasov, Fagaras Depressão-Turnu Gorge Red Cozia Cárpatos e Plateau Getic, & nbsp; Plain romeno. No Rio tem cerca de 30 lagos. Tem um comprimento de 615 km.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie