Avram Iancu, în trecut Vidra de Sus (în maghiară: Felsővidra), este o comună situată în nord-vestul judeţului Alba, Transilvania, România, în bazinul superior al Arieşului Mic. Oraşul cel mai apropiat este Câmpeni. Este un punct de plecare spre Muntele Găina. Are în componenţă 33 de sate, situate de o parte şi de alta a Arieşului Mic şi a drumului judeţean DJ 762 şi o populaţie de 1.865 persoane.

   Atestată documentar pentru prima dată în anul 1839, cu numele de Vidra de Sus, comuna Avram Iancu este cunoscută mai ales datorită lui Avram Iancu.

   În “Calendarium novum” tipărit la Cluj în 1807 de Martin von Hochmeister, se menţionează şi şcoala din Vidra de Sus, unde a învăţat Avram Iancu, avându-l ca învăţator pe Mihai Gomboş.

 

Obiective turistice

 • Tradiţionala sărbătoare folclorică de pe Muntele Găina.
 • Casa natală a lui Avram Iancu (muzeu). Casa şi bustul lui Avram Iancu sunt înscrise pe Lista Monumentelor Istorice ale judeţului Alba, elaborată de Ministerul Culturii si Cultelor din România în anul 2004.[3]
 • Cascada Pisoaia (15-20 m înălţime).

Date economice

Activitatea economică din localitate este:

 • Creşterea bovinelor;
 • Exploatarea lemnului:
  • Dogărie
  • Debitare cherestea
  • Confecţionarea obiectelor de artizanat.

Categorie
 • Categorie:Comune
Fotografii

Comuna Avram Iancu,

Comuna Avram Iancu,
Engleza
Avram Iancu, the last Vidra Up (in Hungarian: Felsővidra) is a municipality located in the northwest of Alba County, Romania in the upper basin of Aries Breakfast. Nearest town is Campeni. Is a starting point for Mount hen. Is composed of 33 villages, situated on either side of Aries Breakfast and county road DJ762 and a population of 1865 persons. Documented for the first time in 1839, with top names Vidra, Avram Iancu village known mainly because of Avram Iancu. In "Novum Calendarium" printed in Cluj in 1807 by Martin von Hochmeister , mentions and school Vidra de Sus, where he learned Avram Iancu, taking him to teach meihai Gombos. Point of interest Traditional folk festival on Mount hen. Avram Iancu Birth House (museum). Avram Iancu house and bust are listed monuments in Alba County, prepared by the Ministry of Culture in Romania in 2004. [3] Pisoaia Falls (15 to 20 m high). Economic activity econ dataOMIC is local: Cattle, timber: Timber Cutting cooperage manufacturing of handicrafts.
Spaniola
Avram Iancu, el último de Sus Vidra (en húngaro: Felsővidra) es un municipio situado en el noroeste del Condado de Alba, Rumania, en la cuenca alta de Aries Desayuno. La ciudad más cercana es Campeni. Es un punto de partida para despedidas de monte. Se compone de 33 aldeas, situadas a ambos lados de Aries El desayuno y la carretera del condado de DJ762 y una población de 1865 personas. Documentado por primera vez en 1839, con los nombres más importantes Vidra, Avram Iancu pueblo es el más conocido Avram Iancu. En "Novum Calendarium" impreso en Cluj en 1807 por Martin von Hochmeister , las menciones y la escuela Vidra de Sus, donde aprendió Avram Iancu, con que me enseñan queGombos ihai. Monumentos fiesta popular tradicional en gallina Monte. Avram Iancu Casa Natal (museo). Avram Iancu casa y el busto se enumeran los monumentos en el Condado de Alba, preparado por el Ministerio de Cultura en Rumanía en 2004 [3]. Pisoaia caídas (15 a 20 m de altura). Datos económicos economía actividadOMIC de la localidad es: ganado, la madera: Madera de corte de fabricación tonelería de la artesanía.
Italiana
Avram Iancu, già lontra superiore (in ungherese: Felsővidra) è un comune situato nel nord-ovest della contea di Alba, la Transilvania, Romania, nel bacino superiore del Ariete Breakfast. città più vicina è Campeni. È un punto di partenza per Monte gallina. E 'composto di 33 villaggi, situati su entrambi i lati di Ariete Breakfast e strada provinciale DJ762 e una popolazione di 1.865 persone. Documentato per la prima volta nel 1839, con i nomi top Vidra, Avram Iancu villaggio noto soprattutto a causa di Avram Iancu. In "Novum Calendarium" stampata in Cluj nel 1807 da Martin von Hochmeister , cita e scuola Vidra de Sus, dove ha imparato Avram Iancu, avendolo mi insegnano cheGombos ihai. Bellezza tradizionale festa popolare sul Monte gallina. Avram Iancu nascita House (museo). Avram Iancu casa e il busto sono elencati i monumenti di Alba County, elaborato dal ministero della Cultura in Romania nel 2004 [3]. Pisoaia Falls (15-20 m di altezza). Econ dati di attività economicaOMIC è locale: Bovini, di legno: in legno di taglio di produzione di botti di artigianato.
Franceza
Avram Iancu, le dernier Vidra de Sus (en hongrois: Felsővidra) est une municipalité située dans le nord-ouest de Alba, en Roumanie, dans le bassin supérieur du Bélier-déjeuner. Ville la plus proche est Campeni. Est-ce qu'un point de départ pour le mont poule. Est composé de 33 villages, situés de chaque côté du Bélier Petit déjeuner et route de comté DJ762 et une population de 1865 personnes. Documenté pour la première fois en 1839, avec un nom dessus Vidra, Avram Iancu village connu surtout en raison de Avram Iancu. Dans "Novum Calendrier", imprimée à Cluj en 1807 par Martin von Hochmeister , mentionne l'école et Vidra de Sus, où il a appris Avram Iancu, après l'avoir m'apprendre queGombos ihai. Point d'intérêt fête populaire traditionnelle poule sur le mont. Avram Iancu naissance House (musée). Avram Iancu maison et le buste sont classées monuments de Alba, préparé par le ministère de la Culture en Roumanie en 2004 [3]. Pisoaia Falls (15 à 20 m de haut). Données d'activité économique ECONCOIV est local: Bétail, bois: coupe de bois de fabrication de tonnellerie de l'artisanat.
Germana
Avram Iancu, der letzte Vidra de Sus (ungarisch: Felsővidra) ist eine Gemeinde liegt im Nordwesten des Kreis Alba, Rumänien, in das obere Becken des Widders Frühstück. Die nächste Stadt ist Campeni. Ist ein Ausgangspunkt für Mount Henne. Besteht aus 33 Dörfern besteht, liegt auf beiden Seiten des Widders Frühstück und Kreisstraße DJ762 und einer Bevölkerung von 1865 Personen. Dokumentierte zum ersten Mal im Jahre 1839 mit Top-Namen Vidra, Avram Iancu Dorf Iancu bekannt vor allem wegen der Avram. In "Novum Kalendarium" gedruckt 1807 in Cluj von Martin von Hochmeister erwähnt und Schule Vidra de Sus, wo er lernte Avram Iancu, nachdem ihn lehren mich, dassIhai Gombos. Point of interest traditionelles Volksfest auf dem Mount Henne. Avram Iancu Geburtshaus (Museum). Avram Iancu Haus und Büste County Denkmalschutzes in Alba ", erstellt vom Ministerium für Kultur in Rumänien im Jahr 2004 [3]. Pisoaia Falls (15 bis 20 m hoch). Konjunktur econ DatenOMIC is local: Vieh, Holz: Holz Handwerk Cutting Herstellung von Fässern.
Rusa
Аврам Янку, последний Видра-де-Сус (на венгерском языке: Felsővidra) является муниципалитет в северо-Алба, Румыния, в верховьях бассейна Овна Завтрак. Ближайший город Campeni. Это отправная точка для курицы на горе. Состоит из 33 деревень, расположенных по обе стороны Овна Завтрак и окружные дороги DJ762 и насчитывает 1865 человек. Зарегистрированные в первый раз в 1839 году, с верхним имена Видра, Аврам Янку деревня известна главным образом из-за Аврама Янку. В "Novum Calendarium", напечатанной в Клуж в 1807 Мартин фон Hochmeister , упоминает и выдра Верхняя школе, где он узнал Аврама Янку, взяв его научить меняihai Gombos. достопримечательностью Традиционный фольклорный фестиваль на горе Петуха. Аврама Янку рождения дом (музей). Аврам Янку дома и бюст перечисленных памятников в Алба, подготовленный Министерством культуры в Румынии в 2004 году [3]. Pisoaia Falls (от 15 до 20 м в высоту). Экономическим экономика данные о деятельностиOMIC локальный: Крупный рогатый скот, древесину: лесозаготовка бондарные производства ремесла.
Portugheza
Avram Iancu, o último Vidra de Sus (húngaro: Felsővidra) é um município localizado no noroeste do condado de Alba, Roménia, na bacia superior do Aries Pequeno-almoço. cidade mais próxima é Campeni. É um ponto de partida para o Monte galinha. É composta por 33 aldeias, situadas em ambos os lados de Áries almoço e estrada municipal DJ762 e uma população de 1.865 pessoas. Primeira documentado em 1839, com nomes de topo Vidra, Avram aldeia Iancu conhecido principalmente por causa de Avram Iancu. Em "Novum calendarium", impressa em Cluj em 1807 por Martin von Hochmeister , menciona ea escola Vidra de Sus, onde aprendeu Avram Iancu, tendo ele me ensinar queGombos ihai. Ponto de interesse festival folk tradicional em Monte galinha. Birth House Avram Iancu (museu). Avram casa Iancu busto e são listados em monumentos Alba County, elaborado pelo Ministério da Cultura, na Roménia, em 2004 [3]. Pisoaia Falls (15-20 m de altura). Económico dados econ atividadeOMIC é local: Bovinos, madeira: corte de madeira tanoaria fabricação de artesanato.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie