Traseul: BAILE HERCULANE - Caransebes - Lugoj - Buzias - Timisoara - Deta - Bocsa - Resita - Oravita - Anina - Bozovici - BAILE HERCULANE

 

            Banat prin excelenţă. în care se îmbină dintotdeauna original şi specific urbea cu peisajul rural, metalurgia cu apele minerale, şopotul Beiuşniţei cu scrâşnetele schiurilor pe zăpada Semenicului. Chiar dacă nu este integral şi exclusiv o „ţară", Banatul include vatra Ţării Almăjului şi se defineşte ca un tot organic, zonă istorică a României, pământ pe care 2.000 de ani de civilizaţie umană, de zămislire autohtonă şi-au lăsat din plin semnele; de la băile romane „ale lui Hercule" la prima cale ferată a ţării, Oraviţa-Buziaş, iar de aici la fabricarea primelor locomotive în bătrâna Răciţa; de la paşalâcul Timişoarei la marele, frumosul ansamblu arhitectonic de azi, eroicul oraş de pe malurile Begăi; de la primul teatru al naţiei, sfinţit de Eminescu, la mărturiile despre Bartok şi Lenau; de la inegalabila Vale a Nerei la confortul de pe „acoperişul Banatului" -argumente şi chemare la mereu alte izvoare de gând şi faptă.

 

              BĂILE HERCULANE: oraş situat pe cursul inferior al Cernei, la poalele Domogledului (1.300 m alt.) din munţii Mehedinţi (DN 67 D; 20 km nord). Staţiune balneoclimaterică (160 m alt.): ape termale, atermale, unele înzestrate cu cea mai ridicată radioactivitate cunoscută în România, folosite la stabilimentul antic AdAquas Herculi Sacras ad Mediam (Divinele ape ale lui Hercule de lângă Mehadia, unde se afla castrul Ad Mediani. adică la jumătatea drumului dintre Diema-Orşova şi Tibiscum-Caransebeş); poate în stăpânirea lui Dan Voievod pe la 1385, staţiunea se face cunoscută mai ales după 1790 pe plan european, iar în ultimele decenii ajunge de notorietate în lume (hoteluri, vile, campinguri, baze de tratament). Muzeu de Istorie (Edificiu, sec. XIX; vestigii paleolitice, substanţial patrimoniu de materiale romane locale ori aduse din castrul Ad Mediam; numismatică) * Instalaţii balneare antice (108-110 d.H.) * Pavilioane balneare, arhitectură specifică, sec. XVIII-XIX * Hercule. statuie (1847).

                CARANSEBEŞ: oraş situat la confluenţa râului Sebeş cu Timişul bănăţean (DN 6; 75 km nord-vest). Urme din neolitic, aşezare dacică, apoi castrai Tibiscum (sec. II); atestată în 1290 cu numele de „Sebeş" ca centru al unei formaţiuni voievodale româneşti, localitatea se uneşte în sec. XV cu „Căvăranul" adoptând combinaţia toponimică actuală. Muzeu de Istorie şi Etnografie (unelte neolitice, bogat inventar de piese romane; arme de foc şi arme albe; îndeletniciri străvechi, păstoritul în Borlova, port popular local) * Colecţie muzeală (Protoierie) * Cetatea (sec. XIII-XVI; urme) * Cazarma Grănicerilor (sec. XVIII) * Biserică, sec. XIII (Căran, urme), biserici din sec. XV-XVIII (baroc) * Ion Dragalina, statuie (1934, M. Onofrei), casa generalului /. Dragalina (1860-1916) * Ecaterina Teodoroiu. bust (1978, O. Iliescu).

                 LUGOJ: oraş situat pe Văile Timişului bănăţean şi Timişanei (DN 6; 44 km nord-vest). Urme antice de vieţuire, fortificaţii medievale (1347) sub autoritatea Banatului de Severin, timp în care li se confirmă „nobililor, cnezilorprecum şi celorlalţi români, vechile lor privilegii"; recunoscut ca oraş în 1428. Urbe cu bogată tradiţie muzicală (cor, 1818) unde a profesat Ion Vidu şi s-a născut compozitorul Tiberiu Brediceanu; vechi centru de cultură românească (Şcoală în sec. XVI, liceu din sec. XIX) în care a trăit un timp şi Eftimie Murgu, întemeietorul învăţământului filozofic din România (1805-1870). Muzeul de Istorie şi Etnografie (1905; 60.000 de exponate fixează tabloul evoluţiei oamenilor pe cursul superior al Timişului: unelte de piatră, corn şi os, podoabe din epoca bronzului, tezaur de antichităţi romane din castrul Tibiscum, piese daco-romane folosite de-a lungul mileniului I d.H., numismatică; meşteşuguri medievale; creaţie populară din zona Făgetului; pictură modernă şi contemporană) * Casa Personalităţilor Lugojului (Figuri proeminente ale oraşului) * Casa Muzicii (Tradiţia culturii muzicale) * Colecţie de Artă (Protoierie) * Hanul Poştei i sec. XVI) * Turn (1402; 1728, baroc) * Biserică (1766) înălţată după planurile lui Fischer von Erlach jr., considerată a fi printre cele mai importante monumente de stil baroc din Banat * Monumentul revoluţiei de la 1848 („Câmpia Libertăţii"; 1968, P. Jecza. locul unde s-a desfăşurat în 1848 marea adunare a 12.000 de bănăţeni) * Monumenni]

                    BUZIAŞ: oraş situat în Câmpia Banatului, pe malurile pârâului Şurgani, vecn mi Silagiu (DJ 592; 24 km vest). Staţiune balneoclimaterică (128 m alt.) oficializaţi (ape minerale cunoscute din antichitate, cu bogat conţinut de acid carbonic şi rwJ carbon, indicate în tratarea afecţiunilor aparatului cardiovascular, tubului digestiv, ajmm urinar, în anemii). Colecţia de Artă Populară Iuliana Folea-Troceanu (costume, mi împletituri, ceramică, meşteşuguri).

                     TIMIŞOARA: oraş situat în Câmpia Timişului, pe malurile râului Bega  Bem DN 6, 33 km nord-vest; reşedinţă a judeţului Timiş. Din epoca neolitică, dovezi ai-  materiale umane; posibil castru roman, cetate medievală („Castrum Temessien înconjurată natural de mlaştini - „o broască ţestoasă ce şade înecată în apă"  atunci comparată. La 1514 oraşul a fost asediat de ţăranii răsculaţi sub condjcaJ Gheorghe Doja. După eliberarea Banatului de stăpânirea otomană (1552-171S.  de îndiguiri şi canalizări au durat mai mult de 30 de ani (1728-1760). Printre  din lume care au folosit tramvaiul cu cai (1869), prima urbe din ţară şi raritate ir  unde s-a introdus iluminatul străzilor cu electricitate (1884), oraş românesc prima dată s-a practicat pe apă transportul în comun (Bega, 1869) şi a circulat electric (1899). Importantă citadelă industrială, centru universitar şi cultural-artistic oraş-erou al revoluţiei din 1989. Muzeul Banatului (Castel, sec. XIV, refăcut ki întemeiat 1872: vestigii paleolitice, neolitice, elemente ale civilizaţiei geto-dacice.  romane, cetate medievală şi implicaţiile ei; numismatică; floră şi faună bănăţearâ. minerale şi roci; aproximativ 15.000 de fluturi, 8.000 de coleoptere, 2.500  taxidermizate; acvarii) * Muzeul de Artă (1888: maeştri români ai sec. XIX-XX. fm universală, pictură populară) * Muzeul de Etnografie (Bastion, sec. XVIII: meşiqJ textile, costum ţărănesc, prelucrarea lemnului, ceramică, pictură pe sticlă, ira româneşti, şvăbeşti, sârbeşti; „Pădurea Verde" - construcţii populare în aer liber, casnic, instalaţii şi piese tehnice arhaice) * Expoziţia Traian Vuia (Viaţa şi activ itani ce a fost pionier al aviaţiei mondiale, 1872-1950) * Colecţii de Artă (Arhiepiscopie, * Cetate (1718. tip Vauban; fragmente) * Castelul Corvineştilor (1342, 1441, 185* ^turcească (sec. XVIII) * Primăria veche (1734) * Prefectura veche (1754) * Faci Medicină (1754) * Casa cu „Pom de fier" (sec. XVIII, fost sediu al breslelor) bere (sec. XVIII) * Palatul Dicasterial (1854: peste 400 de încăperi) * Fântâna cu (minerală, 24 °C, 412 m adâncime) * Catedrala romano-catolică (1736-1773) * Mitropoliei Banatului (1946; Expoziţie de artă veche) * Opera (1928; stil  

* Sfânta Treime (sculptură barocă, 1740, în amintirea stingerii unei epidemii.

                        DETA: oraş situat în Câmpia Bârzavei, pe malul pârâului Birda (DN 59: — Muzeul de Istorie şi Etnografie (materiale neolitice, geto-dacice, medievale r; sec. X-XI; Colecţie numismatică; port local, piese din lemn decorat).

                        BOCŞA: oraş situat pe Valea Bârzavei, la confluenţa cu Moraviţa (DN 5> 3l est), între „tâlve" de 300-400 m înălţime; toponim preluat de la „bocşă", piramica anume aşezate pentru a obţine prin ardere mangalul. Exploatare minieră antică, i atestată documentar în sec. XVI, vechi centru metalurgic (furnal şi topitene. Construcţii de maşini, prelucrarea lemnului. Cetate („Buza Turcului": fortificaţi: ~ fierului şi ulterioare; urme) * Rezervaţie arheologică („Cracul de Aur", fostă e auriferă în timpul romanilor).

                       REŞIŢA: oraş situat pe Valea superioară a Bârzavei, între Munţii Docnece: « (DN 58; 20 km sud-est); reşedinţă a judeţului Caraş-Severin. Urme ale unei vech: s c jlturi umane stimulate şi de existenţa bogatelor zăcăminte minerale. Atestată documentar ir» sec. XV, „Răciţa" (numele de odinioară) a beneficiat de atenţia acordată în Banat organizării mineritului şi metalurgiei fierului: la 1771 se produceau primele instalaţii siderurgice, în 1-S_3 se fabrica întâia locomotivă cu aburi. Unul dintre cele mai puternice complexe industriale din ţară. Muzeul de Istorie (colecţii de figurine şi piese de cult neolitice, exponate cm epoca romanizării, sec. I-VII, bogate colecţii orientale, începuturile metalurgiei locale; ţesături de interior, ceramică, port popular; pictură şi grafică contemporane) * Expoziţia permanentă de Locomotive (evoluţia mijloacelor de tractare acţionate cu aburi) * „Reşiţa, 200" (Monument ridicat la aniversarea a două veacuri de activitate productivă, 1971) * Fântâna cinetică (C. Lucaci) * Grădină zoo.

                          ORAVIŢA: oraş situat pe valea pârâului omonim, în zona dealurilor din vestul Munţilor Aninei (DN 57 B; 52 km sud-vest). Exploatări de aur şi cupru din antichitatea romană continuate de turci (sec. XV) şi austrieci (1703: lacuri de baraj destinate spălării minereurilor). Primul furnal (1718), întâiul oficiu minier din ţară (1730), uzina de fier de la ..Răciţa" (1768), prima cale ferată de pe teritoriul României, Oraviţa-Buziaş (1856) urmată de Oraviţa-Anina (1860). Susţinută activitate culturală românească: pe scena celui mai vechi teatru (1817) au evoluat Pascaly şi Eminescu, Tr. Grozăvescu, Agatha Bârsescu, George Enescu, emulaţie ce a cuprins şi pictura, literatura. „Cel mai lung oraş din România" G. Vâlsan) întruneşte elemente pronunţate de localitate climaterică (218 m alt.). Muzeul de Istorie (Clădirea teatrului: mobilier original, accesorii, recuzită, costume din cea mai veche garderobă a teatrului; documente privind istoria Oraviţei; Colecţie de piese farmaceutice; Expoziţie de etnografie comparată) * Colecţie muzeală (Protoierie) * Biserică. 1784, monument baroc de provincie * Case cu ferestre panoramice.

                             ANINA: oraş situat în munţii cu acelaşi nume, cunoscută zonă a carstului bănăţean (DN 57 B; 20 km nord-est). „Steierdorf-Anina", localitate unde se pregătea mangalul pe la 1774 pentru cuptoarele de cupru din Oraviţa; zonă cu elemente de staţiune climaterică („Aurora Banatului", 780 m alt.). Exploatare a cărbunelui superior dezvoltată după 1790 şi. recent, a şisturilor bituminoase. Muzeu de Istorie (evoluţia culturii umane în regiune, tehnici şi tehnologia prelucrării minereurilor) * Farmacia Steierdorf.

                               BOZOVICI: comună situată pe Valea Minişului, în vecinătatea confluenţei cu Nera (DN 57 B; 29 km sud-est), principala aşezare a Ţării Almăjului, localitate amintită de Mate. Corvin la 1484 pentru mărimea şi aspectul ei deosebit. Zonă de interes aparte etnografic ş: folcloric - ,J3anatul reprezintă barocul etnografiei româneşti" aprecia Lucian Blaga, iar învăţatul călător italian F. Griselini consemna printre altele că „...ce au ei mai bun oferi oaspetelui. Salutul lor e foarte simplu şi înseamnă mult mai mult decât formulele emfatici şi goale obişnuite la popoarele civilizate: Pace şi sănătate, asta e totul ...iar cea mai mau plăcere a acestui popor este dansul" * Eftimie Murgu. bust (în memoria filozofului, 1805-1870, conducătorul revoluţiei de la 1848-1849 din Banat; 1965, R. Ladea).          


Categorie
  • Categorie:TRASEE TURISTICE ROMANIA
Fotografii

Traseul turistic Bai

Traseul turistic Bai
Engleza
Route: Herculane - Caransebes - Dundalk - Buzias - Timisoara - Deta - Bocsa - Resita - Oravita - Anina - Bozovici - Banat Herculane par excellence. always merge the original and specific city with the countryside, metallurgy, mineral waters, rustling scrâşnetele Beiuşniţei with skis on snow Semenic. While there is integral and only one "country", Banat include Country Hearth Almaj and is defined as an organic whole, historic area of Romania, the land which the 2,000 years of human civilization, the local strain and have left the most signs, the baths novels "of Hercules" to the country's first railway, Oravita-Buzias and hence the manufacture of the first locomotives in oldCool, of the great pashalic Timisoara, beautiful architectural ensemble today, heroic city on the banks of Bega, the first theater in the nation, blessed by Eminescu, the testimony about Bartok and Lenau, the Nera Valley unmatched comfort of the "Banat roof"-arguments and always call other sources of thought and deed. BAILEE HERCULANE: city situated on the lower Cerna at Domogled foot (1300 m alt.) Mountain Mehedinti (DN 67 D, 20 km north). Spa (160 m alt.) Springs, atermale, some equipped with the highest radioactivity known in Romania, used in ancient establishment to AdAquas Herculia Sacras Ad Media (Divinele waters of Hercules near Mehadia, Where the median Ad camp. ie halfway between Orsova and Tibiscum-Diem-Caransebes) may in the possession of Dan Prince at 1385, the resort is especially known throughout Europe by 1790 and achieve a reputation in recent decades in the world (hotels, villas, campsites treatment facilities). Museum of History (edifice, XIX century.; Paleolithic artifacts, asRoman heritage local stations or material to the camp of Ad Media, numismatics) ancient spa facilities * (108-110 AD) * spa pavilions, specific architecture, sec. * Hercules eighteenth century. statue (1847). CARANSEBES: city situated at the confluence with the river Sebes Timişul Banat (DN 6, 75 km north-west). Traces of Neolithic, Dacian settlementA then castrated Tibiscum (sec. II), attested in 1290 with the name "Sebes" as the center of a formation Romanian rulers, town joins the century. XV "Căvăran" adopting current toponym combination. Museum of History and Ethnography (Neolithic tools, inventory parts rich Roman arms and side arms, occupations ancient shepherding the Borlova, p portLocal opular) * Museum Collection (rank) * Citadel (XIII-XVI century, traces) * Border Guard Barracks (XVIII) * Church, sec. XIII (Caran, traces) century churches. XV-XVIII (Baroque) * John Dragalina, status (1934, M. Onofrei) General house /. Dragalina (1860-1916) * Catherine Teodoroiu. Bust (1978, O. Iliescu). LUGOJ: Timis River valleys townBanat and Timişanei (DN 6, 44 km north-west). Traces of living ancient, medieval fortifications (1347) under the authority of the Banat of Severin, during which they confirmed "the nobles, and other Romanian cnezilorprecum, their old privileges" recognized as a city in 1428. Town with rich tradition of music (choral, 1818 ) where Professor Ion Vidu and composer was born Tiberius Brediceanu; old Romanian culture center (School century. XVI century school. XIX) in which he lived a long and Eftimie Murgu, founder of philosophical education in Romania (1805-1870). Museum of History and Ethnography (1905, 60,000 human evolution exhibits fixed panel on the upper Timis stone tools, antler and bone ornaments from the Bronze Age, tezaur Tibiscum antique Roman camp, the Daco-Roman pieces used throughout the first millennium AD, coins, medieval crafts, creative folk Faget area, modern and contemporary painting) * House Lugoj Personalities (leading figures of the city) * House Music (The tradition of musical culture) * Art Collection (rank) * Post Inn and dry. XVI) * Tower (1402, 1728, Baroque) * Church (1766) erected after plans by Fischer von Erlach jr., Considered to be among the most important Baroque monuments in Banat * Monument revolution of 1848 ("Freedom Field" , 1968, P. Jecza. where the great assembly was held in 1848 to 12,000 Banat) * Monumenni] BuziosS: Plain city in Banat, on the banks of the brook Şurgani, vecn Silagiu me (DJ 592, 24 km west). Spa (128 m alt.) Formalized I (known in ancient mineral water with high content of carbonic acid and carbon rwJ indicated for the treatment of cardiovascular diseases, digestive, urinary ajmm in anemia). Folk Art CollectionJuliana Folea-Troceanu (costumes, my knitting, ceramics, crafts). Timisoara: Timis River Plain located in the city on the banks of the river Bega Bem DN 6, 33 km northwest, home of Timis County. Neolithic evidence of human and material, possible Roman fort, medieval castle (Castrum Temessien surrounded by mlaşChristians - a turtle who sits drowned in water "when compared. In 1514 the city was under siege by insurgent peasants condjcaJ Gheorghe Doja. After the liberation of Ottoman rule Banat (1552-171S. dams and sewers lasted more than 30 year (1728-1760). Among the world who use the horse tram (1869), the first city in the country and rareir street lighting where electricity was introduced (1884), first Romanian city to prevailing water transport (Bega, 1869) and circulated Electric (1899). Important industrial stronghold, university, cultural and artistic city-hero of the revolution of 1989. Banat Museum (Castle, sec. XIV restored correctly ki 1872: Palaeolithic remains, Neolithic isItems of Geto-Dacian civilization. Roman, medieval castle and its implication, numismatics, bănăţearâ flora and fauna. minerals and rocks, about 15,000 butterflies, beetles 8.000 2.500 taxidermizate, aquariums) * Museum of Art (1888 Romanian masters of the century. XIX-XX. FM universal folk painting) * Museum of Ethnography (Bastion, sec. XVIII : meşiqJ textile costum rustic, wood, ceramic, glass painting, Romanian IRA, Swabian, Serb, "Green Forest" - popular in outdoor construction, appliances, equipment and technical parts archaic) Exhibition * Traian Vuia (itani active life and being global aviation pioneer, 1872-1950) Art Collections * (Archdiocese, * Citadel (1718. Vauban type, fragments) * Castelul Corvin (1342, 1441, 185 Turkish * ^ (XVIII) * Old Town (1734) * Old Prefecture (1754) * You do Medicine (1754) * House with "iron tree" (XVIII, former head of guilds) beer (XVIII) * Dicasterial Palace (1854: over 400 rooms) * fountain (mineral, 24 ° C, 412 m depth) * Roman Catholic Cathedral (1736-1773) * Metropolitan Banat (1946, ExpOld art oziţie) * Opera (1928; style * Trinity (Baroque sculpture, 1740, in memory of extinction of an epidemic. DETA: city in Plain Bârzava the banks of the brook Birda (DN 59 - Museum of History and Ethnography (material Neolithic Geto-Dacian, Medieval r, sec. X-XI, numismatic collection, local port, pieces of forestryI decorated). BOCSA: Barzava Valley town at the confluence of Moravia (DN 5> 3l east), between "tâlve" 300-400 m height; toponym taken from "Bocsa, namely piramica placed to get through burning charcoal. Ancient mining and documented in sec. XVI old metallurgical center (furnace and topitene. Construcţii machinery, woodworking. Fortress ("Turk lip" fortified ~ Iron and subsequent tracks) * Archaeological Reserve (Cracul of Gold "is a former gold in Roman times). REŞIŢA: upper valley town Bârzava between Docnece Mountains: '( DN 58, 20 km south-east), home of Caras-sapsparents. Traces of an old SC jlturi stimulated human existence and mineral rich. Documented string "sec. XV, 'Cool' (former name) has received attention in mining and metallurgy iron Banat organization: in 1771 it produced the first steel plant in a factory-S_3 the first steam locomotive. One of the best you canrnice industrial complex in the country. History Museum (collection of figurines and religious items Neolithic Age artifacts cm Romanization, sec. I-VII, rich oriental collections, early metallurgy local interior fabrics, ceramics, costumes, paintings and contemporary graphics) * The permanent exhibition of Locomotives (development of steam powered traction means) * "Resita, 200 (high monument in celebration of two centuries of productive activity, 1971) * Fountain kinetic (C Lucaci) * zoo. Oravita: city situated on the homonymous valley in the hills west of Anina Mountains (DN 57 B , 52 km south-west). gold and copper mining in ancient Roman Turks continued(XV century) and Austria (1703: dam reservoirs for washing ore). The first blast furnace (1718), the first mining in the country office (1730), the iron plant .. Cool "(1768), the first railway in Romania, Oravita-Buzias (1856) followed by Oravita-Anina (1860) . Supported Romanian cultural activity: the oldest theater scene (1817) developed Pascalyand Eminescu Grozavescu Tr, Agatha Bârsescu, George Enescu and emulation that included painting, literature. "The longest city in Romania" G. Valsan) meets the elements given by the local climate (218 m alt.). History Museum (the theater: the original furniture, accessories, props, costumes wardrobe oldest theater, documents Oraviţei history; Collection pieces pharmaceutical exhibition comparative ethnography) * Museum Collection (rank) * Church. 1784, provincial baroque monument * Houses with panoramic windows. ANINA: town in the mountains of the same name, known karst area of Banat (DN 57 B, 20 km north-east). "Steierdorf-Anina, location wherepreparing charcoal for the furnaces at 1774 Oravita copper, elements of climate resort area (Banat Aurora, 780 m alt.). Exploitation of coal and developed after 1790. Recently, the shale. Museum of History (the development human culture in the region, mineral processing techniques and technology) * Pharmacy Steierdorf.Bozovici: Common Minis Valley located in the vicinity of the confluence of the Nera (DN 57 B, 29 km south-east), the main settlement Country Almaj, locality mentioned by Matthew. Corwin in 1484 to its great size and appearance. Area of particular interest ethnographic S: Folklore - Romanian ethnography J3anatul is baroque "appreciate Lucian Blaga and learning Italian traveler F. Griselini record inter alia that "... what do they offer the best guest. Their greeting is very simple and is much more than the usual empty formulas emphatic and civilized peoples, Peace and health, that's all ... and most of the people is happy Mau dance "* Eftimie Murgu. Torso (in memory of the philosopher , 1805-1870, leader of the revolution of 1848-1849 in Banat, 1965, R. Ladea).
Spaniola
Ruta: Herculane - Caransebes - Dundalk - Buzias - Timisoara - Deta - Bocsa se casa - Resita - Oravita - Anina - Bozovici - Banat excelencia Herculane. siempre combinar la ciudad original y específica con el campo, la metalurgia, aguas minerales, robo scrâşnetele Beiuşniţei con esquís en la nieve Semenic. Si bien hay integridadral y sólo un "país" Banat incluyen Country Hearth Almaj y se define como un todo orgánico, zona histórica de Rumania, la tierra que 2000 años de civilización humana por la cepa local y han dejado un montón de signos; el baño las novelas "de Hércules" para el primer ferrocarril del país, Oravita Buzias-y por lo tanto la fabricación de las primeras locomotoras en la viejaCool, de la gran Timisoara pashalic, hermoso conjunto arquitectónico de hoy, heroica ciudad a orillas del Bega, el primer teatro del país, bendecido por Eminescu, el testimonio acerca de Bartok y Lenau, la comodidad Nera Valle sin igual de la "techo de Banat", argumentos y siempre llaman a otras fuentes de pensamiento y acción. BAILEE Herculane: ciudad situada en la parte inferior Cerna al pie Domogled (1300 m alt.) Montaña Mehedinti (DN 67 D, 20 kilometros al norte). Spa (160 m alt.) Springs, atermale, algunos de ellos equipados con la más alta radiactividad conocida en Rumanía, usado en antiguo establecimiento de AdAquas Herculia sacras del anuncio Media (aguas Divinele de Hércules, cerca de Mehadia, Donde está el campamento de anuncios mediana. es decir, entre la mitad y Orsova Tibiscum-Diem Caransebes) pueden en poder de Dan Prince en 1385, la localidad es especialmente conocida en toda Europa en 1790 y lograr una reputación en las últimas décadas en el mundo (hoteles, villas, camping, instalaciones de tratamiento). Museo de la Historia (edificio, del siglo XIX.; Artefactos del Paleolítico, comoRomano estaciones patrimonio local o los objetos al campo de los medios de comunicación de anuncios, numismática) * Establecimiento de plantas antiguas (108-110 dC) * pabellones de spa, arquitectura específica, sec. XVIII y XIX * Hércules. estatua (1847). Caransebes: ciudad situada en la confluencia con el río Sebes Timişul Banat (DN 6, 75 km al norte-oeste). Las huellas de Neolítico, Dacian soluciónA continuación, castrados Tibiscum (art. II), sancionada en 1290 con el nombre "Sebes" como el centro de una formación gobernantes rumanos, se une a la ciudad del siglo. XV "Căvăran" adoptar combinación topónimo actual. Museo de Historia y Etnografía (herramientas neolíticas, inventario de piezas ricas armas romanas y armas blancas, ocupaciones antiguas del pastoreo Borlova, puerto pLocal opular) * Colección del Museo (lugar) * Ciudadela (s. XIII-XVI, huellas) * Cuartel de la Guardia de Fronteras (XVIII) * Iglesia, sec. XIII (Caran, trazas) iglesias de los siglos. XV-XVIII (barroco) * John Dragalina, el estado (1934, M. Onofrei) General casa /. Dragalina (1860-1916) * Teodoroiu Catalina. Busto (1978, O. Iliescu). Lugoj: valles de los ríos Timis ciudadBanat y Timişanei (DN 6, 44 kilometros al norte-oeste). Huellas de la vida antigua, medieval (1347) bajo la autoridad del Banat de Severin, durante las cuales confirmaron "los nobles, y cnezilorprecum rumana otros, sus antiguos privilegios" reconocida como ciudad en 1428. Ciudad con rica tradición de la música (coral de 1818 ) donde Juan practica individual y compositor nació Tiberio Brediceanu; casco antiguo la cultura rumana (siglo escuela. escuela del siglo XVI. XIX) en la que vivió uno de los fundadores de largo y Murgu Eftimie, de la educación filosófica en Rumania (1805-1870). Museo de Historia y Etnografía (1905, 60.000 exhibe la evolución humana fija redonda sobre las herramientas de piedra superior Timis, asta y ornamentos de hueso de la Edad de Bronce, tantigüedades romanas en el campo de ezaur Tibiscum, piezas dacio-romanos usaban en toda milenio después de Cristo, monedas, artesanía medieval, folk creativo en el área Faget, la pintura moderna y contemporánea) * Casa personalidades Lugoj (figuras principales de la ciudad) * House Music (La tradición de la cultura musical) * Colección de Arte (lugar) * Post Inn y seco. XVI) * Torre (1402, 1728, barroco) * Iglesia (1766) erigida por los planes de Fischer von Erlach de jr., Considerado como uno de los monumentos barrocos más importantes de Banat * Monumento revolución de 1848 ("La libertad de Campo" , 1968, p. Jecza. en donde la reunión tuvo lugar en 1848 a 12.000 el mar Banat) * Monumenni] BuziosS: Claro en la ciudad de Banat, en la ribera del arroyo Şurgani, vecn Silagiu me (DJ 592, 24 km al oeste). Spa (128 m alt.) Formalizado I (conocida en el agua mineral antiguo con alto contenido de ácido carbónico y RWJ de carbono indicado para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, digestivas, urinarias ajmm en la anemia). Colección de Arte PopularJuliana Folea-Troceanu (vestuario, mi tejido, cerámica, artesanía). Timisoara: Timis planicie del río ubicado en la ciudad a orillas del río Bega Bem DN 6, 33 km al norte-oeste, hogar de Condado de Timis. Neolítico pruebas de fortaleza romana humanos y materiales, posibles, el castillo medieval (Castrum Temessien rodeado de los ejes de acciónCristianos - una tortuga que se encuentra ahogado en el agua "en comparación a continuación. En 1514 la ciudad fue sitiada por los campesinos insurgentes condjcaJ Gheorghe Doja. Banat Al quedar en libertad el dominio otomano (1552-171S. Presas y alcantarillas duró más de 30 años (1728-1760). Entre el mundo que utilizan el tranvía de caballos (1869), la primera ciudad en el país y la rarezair iluminación de las calles donde la electricidad se introdujo (1884), primera ciudad rumana de transporte de agua que prevalece (Bega, 1869) y distribuido eléctrico (1899). Importante bastión industrial, universitario, cultural y artístico de la ciudad-héroe de la revolución de 1989. Museo de Banat (Castel, sec. Ki XIV correctamente restaurada 1872: restos paleolíticos, neolíticos esElementos de la civilización geto-dacios. Romano, el castillo medieval y sus implicaciones, las monedas, la flora y la fauna bănăţearâ. minerales y rocas, mariposas alrededor de 15.000, 8.000 2.500 escarabajos taxidermizate, acuarios) * Museo de Arte (1888: maestros rumano del siglo. XIX-XX. fm pintura popular universal) * Museo de Etnografía (Bastión, sec. XVIII : costu textiles meşiqJm rústico, carpintería, cerámica, pintura sobre vidrio, rumano IRA, Suabia, serbios, "Bosque Verde" - popular en la construcción al aire libre, aparatos, equipos y piezas técnicas arcaicas) * Exposición Traian Vuia (vida activa y se Itani pionero de la aviación mundial, 1872-1950) * Colecciones de Arte (Arquidiócesis, * Ciudadela (1718. Vauban tipo, fragmentos) * Castalul Corvin (1342, 1441, 185 * ^ Turco (XVIII) * Ciudad Vieja (1734) * Antiguo Prefectura (1754) * Usted Medicina (1754) * Casa del Árbol "de hierro" (XVIII, ex jefe de gremios) cerveza (XVIII) * Dicasterial Palacio (1854: más de 400 habitaciones) * fuente (mineral, 24 ° C, 412 m de profundidad) * catedral católica (1736-1773) * Metropolitano de Banat (1946, Exp.Antiguo oziţie arte) * Opera (1928; estilo * Trinidad (escultura barroca de 1740, en memoria de la lucha contra una epidemia. DETA: ciudad a plena Bârzava las orillas del arroyo Birda (DN 59 - El Museo de Historia y Etnografía (material Neolítico geto-dacios, r medieval, sec. X-XI, colección numismática, puerto local, los pedazos de la silviculturaHe decorado). Bocsa se casa: Barzava ciudad del Valle, en la confluencia de Moravia (DN 5> 3l este) entre "" de 300-400 m de alto; topónimo tomado de "Bocsa se casa, es decir, piramica Talve situación para conseguir a través carbón de leña ardiente. Antiguo minero y documentados en seg. XVI antiguo centro metalúrgico (horno y topitene. Construcţii maquinaria, procesamiento de madera. Fortaleza ("labio turco" fortificado con hierro ~ y pistas posteriores) * Reserva Arqueológica (Gold Cracul 's antiguos de oro en la época romana). Resita: valle alto del pueblo entre las montañas Bârzava Docnece:' ( DN 58, 20 km al sur-este), residencia de Caras-Jugoslos padres. Las huellas de una antigua existencia SC jlturi estimulado humanos y minerales. ir documentados th ». XV, "Cool" (nombre original) ha recibido atención en la minería y la metalurgia del hierro Banat organización: en 1771 se produjo la primera planta siderúrgica en una fábrica-S_3 la primera locomotora de vapor. Uno de los mejores que puedescomplejo rnice industrial en el país. Museo de Historia (colección de figurillas y objetos religiosos Neolítico Edad de romanización cm artefactos, sec. I-VII, la recogida oriental rica, metalurgia temprana locales tejidos interiores, cerámica, trajes, cuadros y gráficos contemporáneos) * La exposición permanente del Locomotoras (desarrollo de la tracción de vapor medios) * "Resita, 200 (monumento de alta en la celebración de dos siglos de actividad productiva, 1971) * Fuente cinética (C Lucaci) * zoológico. Oravita: ciudad situada en el valle del mismo nombre en las colinas del oeste de las Montañas Anina (DN 57 B , 52 kilometros al sur-oeste). minas de oro y cobre en la antigua Roma los turcos continuaron(Siglo XV), y Austria (1703: embalses para el lavado del mineral). El primer alto horno (1718), la minería por primera vez en la oficina en el país (1730), la planta de hierro .. Cool "(1768), el primer ferrocarril en Rumania, Oravita-Buzias (1856) seguido por Oravita-Anina (1860) . Con el apoyo de Rumania actividad cultural: la escena del teatro más antiguo (1817) desarrolló Pascalyy Eminescu Grozavescu Tr, Bârsescu Agatha, George Enescu y la emulación que incluía pintura, la literatura. "La más larga de la ciudad en Rumanía" G. Valsan) Local cumplir determinados elementos del clima (218 m alt.). Museo de Historia (el teatro: muebles originales, accesorios, utilería, vestuario trajes teatro más antiguo, los documentos Oraviţei historia; Piezas de colección etnográfica exposición comparativa farmacéutica) * Colección del Museo (lugar) * Iglesia. 1784, provinciales monumento Casas * barroca con ventanas panorámicas. Anina: la ciudad en las montañas del mismo nombre, conocida zona kárstica de Banat (DN 57 B, 20 km al noreste). "Steierdorf-Anina, lugar dondela preparación de carbón de leña para los hornos de cobre en 1774 Oravita, elementos de la zona de clima complejo (Banat Aurora, 780 m alt.). La explotación de carbón en 1790 y desarrollada. recientemente pizarra. Museo de Historia (desarrollo la cultura humana en la región, las técnicas de procesamiento de minerales y la tecnología) Steierdorf * Farmacia.Bozovici: Frecuentes Minis valle situado en las proximidades de la confluencia de los Nera (DN 57 B, 29 km al sur-este), el principal asentamiento País Almaj, localidad mencionada por Mateo. Corvinus en 1484 por su gran tamaño y apariencia. Zona de especial interés etnográfico S: Folklore - Rumano etnografía J3anatul es barroco "apreciar Lucían Blaga y el aprendizaje viajero italiano F. registro entre otras cosas, que Griselini "... ¿qué es lo que ofrecen los mejores resultados. Su saludo es muy simple y es mucho más que las fórmulas usuales vacío enfático y civilizados pueblos, la paz y la salud, eso es todo ... y la mayoría de la gente es feliz danza Mau "* Eftimie Murgu. Torso (en memoria del filósofo , 1805-1870, líder de la revolución de 1848-1849 en Banat, 1965, R. Ladea).
Italiana
Itinerario: Herculane - Caransebes - Dundalk - Buzias - Timisoara - Deta - Bocsa - Resita - Oravita - Anina - Bozovici - Banat Herculane per eccellenza. sempre unire l'originale e specifico alla città di campagna, le acque minerali metallurgia, fruscio Beiuşniţei con gli sci sulla neve scrâşnetele Semenic. Mentre non vi è integral paese e solo un '', Banat comprendono Country Hearth Almaj ed è definito come un tutto organico, zona storica della Romania, i terreni su cui la civiltà umana 2.000 anni, il ceppo locale e hanno lasciato il segno più, i bagni romanzi "di Ercole" di prima linea ferroviaria del paese, Oravita-Buzias e, quindi, la fabbricazione delle prime locomotive nella vecchiaCool, del grande Timisoara pashalic, bello insieme architettonico oggi, la città eroica sulle rive del Bega, il primo teatro della nazione, benedetto dal Eminescu, la testimonianza su Bartok e Lenau, il comfort senza eguali Nera Valle del "Banat tetto", argomenti e chiama sempre ad altre fonti di pensiero e di azione. BAILEE Herculane: città situata in basso a Cerna a piedi Domogled (1300 m alt.) Montagna Mehedinti (DN 67 D, 20 km a nord). Spa (160 m alt.) Springs, atermale, alcune attrezzate con la più alta radioattività conosciuto in Romania, usato in antico stabilimento per AdAquas Herculia Sacras Ad Media (acque Divinele di Ercole vicino Mehadia, Dove il campo di annunci mediana. a metà strada cioè fra Orsova e Tibiscum-Diem-Caransebes) possono in possesso di Dan Principe al 1385, il resort è particolarmente conosciuto in tutta Europa dal 1790 e raggiungere una notorietà negli ultimi decenni nel mondo (alberghi, ville, camping, impianti di trattamento). Museo di Storia (edificio, XIX secolo.; Manufatti del Paleolitico, comeStazioni di eredità romana locale o materiale al campo di Ad Media, numismatica) * Istituzione di piante antiche (108-110 dC) * Padiglioni Spa, l'architettura specifica, sec. * Ercole XVIII secolo. statua (1847). Caransebes: città situata alla confluenza con il fiume Sebes Timisul Banat (DN 6, 75 km a nord-ovest). Tracce di Neolitico, Dacian insediamentoA allora castrati Tibiscum (sec. II), attestata nel 1290 con il nome "Sebes" come il centro di una formazione governanti rumeno, la città entra a far parte del secolo. XV "Căvăran" adottare combinazione attuale toponimo. parti inventario Museo di Storia ed Etnografia (strumenti Neolitico, ricca armi romane e le braccia laterali, antichi mestieri pascere il Borlova, porta pLocal opular) * Museum Collection (rank) * Cittadella (XIII-XVI, le tracce) * Caserma Guardia di frontiera (XVIII) * Chiesa, sec. XIII (Caran, tracce), chiese secolo. XV-XVIII (Barocco) * John Dragalina, lo stato (1934, M. Onofrei) Generale casa /. Dragalina (1860-1916) * Teodoroiu Caterina. Busto (1978, O. Iliescu). Lugoj: valli Timiş cittàBanat e Timişanei (DN 6, 44 km a nord-ovest). Tracce di vita antica, fortificazioni medioevali (1347) sotto l'autorità del Banato di Severin, durante il quale ha confermato "i nobili, e di altri cnezilorprecum rumeno, i loro vecchi privilegi", riconosciuta come città nel 1428. Town con ricca tradizione della musica (corale, 1818 ), dove Giovanni praticata individuali e compositore, è nato Tiberio Brediceanu; vecchio centro di cultura romena (sec. School. XVI secolo la scuola. XIX) in cui ha vissuto una lunga e fondatore Eftimie Murgu, di educazione filosofica in Romania (1805-1870). Museo di Etnografia e Storia (1905, 60.000 reperti l'evoluzione umana fissato sulla parte superiore del pannello strumenti in pietra Timis, corno e osso ornamenti dell'età del bronzo, tTibiscum campo ezaur antichi romani, i pezzi daco-romano usato in tutto il primo millennio dC, le monete, i mestieri medievali, folk Faget area creativa, moderna e contemporanea, pittura) * House Lugoj personalità (personalità di spicco della città) * House Music (La tradizione della cultura musicale) * Art Collection (rank) * Post Inn e asciutto. XVI) * Torre (1402, 1728, Barocco) * Chiesa (1766) eretto dopo i piani di JR Fischer von Erlach., Considerato tra i più importanti monumenti barocchi del Banato * Monumento rivoluzione del 1848 ("La libertà di campo" , 1968, pag Jecza. assemblea tenutasi in cui era il grande nel 1848 a 12.000 Banat) * Monumenni] BuziosS: città di pianura nel Banato, sulle rive del ruscello Şurgani, vecn Silagiu me (DJ 592, 24 km ad ovest). Spa (128 m alt.) Formalizzato me (acque minerali, note fin dall'antichità, con alto contenuto di acido carbonico e RWJ carbonio indicato per il trattamento delle malattie cardiovascolari, digestivo, urinario ajmm anemia). Folk Art CollectionJuliana Folea-Troceanu (costumi, il mio lavoro a maglia, ceramica, artigianato). Timisoara: Timis River Plain situato nella città sulle rive del fiume Bega Bem DN 6, 33 km a nord-ovest, sede della contea di Timis. prova del Neolitico umane e materiali, possibile forte romano, il castello medievale (Castrum Temessien circondato da MLAsCristiani - una tartaruga che si siede annegato in acqua ", se confrontati. Nel 1514 la città era sotto assedio da contadini insorti condjcaJ Gheorghe Doja. Dopo la liberazione di regola Banat ottomano (1552-171S. Dighe e fogne durato più di 30 anno (1728-1760). fra il mondo che usano il tram a cavalli (1869), la prima città del paese e rareir illuminazione stradale in cui è stata introdotta l'elettricità (1884), prima città della Romania per il trasporto dell'acqua prevalente (Bega, 1869) e distribuito Electric (1899). Importante roccaforte industriale, universitario, culturale e artistico della città-eroe della rivoluzione del 1989. Banat Museum (il Castello, sec. XIV ripristinato correttamente ki 1872: resta Paleolitico, Neolitico èElementi di civiltà geto-daci. Romano, il castello medievale e le sue implicazioni, monete, la flora e la fauna bănăţearâ. minerali e rocce, circa 15.000 farfalle, coleotteri 8,000 2,500 taxidermizate, acquari), * Art Museum (1888: maestri romeno del secolo. XIX-XX. fm pittura universale folk), * Museo Etnografico (Bastion, sec. XVIII : costu tessile meşiqJm contadino, la lavorazione del legno, ceramica, pittura su vetro, rumeno IRA, svevi, serbi, "Green Forest" - popolare in costruzione esterno, dispositivi, attrezzature e pezzi tecnici arcaico) * Mostra Traian Vuia (la vita e l'essere attivo Itani pioniere dell'aviazione mondiale, 1872-1950) * collezioni d'arte (Arcidiocesi, * Citadella (1718. tipo di Vauban, frammenti) * CasteLUL Corvin (1342, 1441, 185 * ^ turco (XVIII) * Old Town (1734) * Old Prefettura (1754) * Tu fai Medicine (1754) * House con "albero di ferro" (XVIII, ex capo della corporazioni), birra (XVIII) * Dicasteriale Palace (1854: più di 400 stanze) * Fontana (minerale, 24 ° C, 412 m di profondità) * Cattedrale cattolica romana (1736-1773) * Metropolita di Banat (1946, ExpOld oziţie arte) * Opera (1928; stile * Trinità (scultura barocca, 1740, in memoria di estinzione di epidemia. DETA: città in Plain Bârzava le rive del torrente Birda (DN 59 - Museo di Storia ed Etnografia (materiale Neolitico Geto-Daci, r medievale, sec. X-XI, collezione numismatica, la porta locale, pezzi di silvicolturaHo decorato). Bocsa: Barzava città Valley, all'incrocio con Moravia (DN 5> 3l est), tra "Talve" 300-400 m di altezza; toponimo tratto da "Bocsa, vale a dire piramica in grado di ottenere attraverso carboni ardenti. Antiche miniere e documentato nel sec. XVI vecchio centro metallurgico (forno e topitene. Cmacchine onstrucţii, lavorazione del legno. Fortezza ("labbro Turco" fortificato ~ Ferro e tracce successive) * Archeologico Reserve (Cracul d'Oro "è un oro ex in epoca romana). Resita: superiore valle del paese tra le montagne Bârzava Docnece: '( DN 58, 20 km a sud-est), sede di Caras-Succhigenitori. Tracce di una esistenza vecchio SC jlturi stimolato umani e ricche di minerali. Documentato ir th ». XV, "Cool" (vecchio nome) ha ricevuto l'attenzione nel settore minerario e della metallurgia del ferro organizzazione Banat: nel 1771 ha prodotto il primo impianto siderurgico in una fabbrica-S_3 la prima locomotiva a vapore. Uno dei migliori è possibilernice complesso industriale nel paese. Il Museo di Storia (una raccolta di figurine e articoli religiosi Neolitico centimetri artefatti romanizzazione, sec. I-VII, ricche collezioni orientali, metallurgia precoce dei locali interni tessuti, ceramiche, costumi, mostra di pittura e grafica contemporanea) * permanente Locomotive (sviluppo di mezzi di trazione a vapore) * "Resita, 200 (monumento elevato nella celebrazione di due secoli di attività produttiva, 1971) * cinetica Fontana (C Lucaci) * zoo. Oravita: città situata nella valle omonima ad ovest colline dei Monti Anina (DN 57 B , 52 km sud-ovest). oro e miniere di rame in antichi Turchi romano continua(XV secolo) e Austria (1703: serbatoi diga per il lavaggio del minerale). Il primo altoforno (1718), la prima estrazione in ufficio paese (1730), l'impianto di ferro .. Cool (1768), la prima ferrovia in Romania, Oravita-Buzias (1856), seguita da Oravita-Anina (1860) . sostenuto l'attività culturale romena: la scena più antico teatro (1817) ha sviluppato Pascalye Eminescu Grozavescu Tr, Agata Bârsescu, George Enescu ed emulazione che comprendeva la pittura, la letteratura. "La più lunga della città in Romania" G. Valsan) incontra gli elementi indicati dal clima locale (218 m alt.). History Museum (il teatro: i mobili originali, accessori, oggetti di scena, costumi guardaroba più antico teatro, i documenti Oraviţei storia, Pezzi da collezione etnografica mostra farmaceutico comparativa) musei Collection * (rank) * chiesa. 1784, provinciale monumento barocco * case con finestre panoramiche. ANINA: città in montagna con lo stesso nome, noto area carsica di Banat (DN 57 B, 20 km a nord-est). "Steierdorf-Anina, luogo in cuila preparazione del carbone di legna per i forni a 1774 Oravita rame, elementi della zona climatica resort (Banat Aurora, 780 metri di altitudine).. Lo sfruttamento del carbone con il 1790 e sviluppate. recente scisto. Museo di storia (evoluzione cultura umana nella regione, le tecniche di trattamento del minerale e la tecnologia) * Farmacia Steierdorf.Bozovici: Comune Minis Valley si trova in prossimità della confluenza del Nera (DN 57 B, 29 km a sud-est), il principale insediamento Paese Almaj, località menzionata da Matteo. Corvino nel 1484 per le sue dimensioni grandi e l'aspetto. Area di particolare interesse etnografico S: Folklore - Rumeno etnografia J3anatul è barocco "apprezzare Lucian Blaga e imparando l'italiano viaggiatore F., tra l'altro record Griselini che "... che cosa offrono le migliori guest. Il loro saluto è molto semplice ed è molto più che le formule vuote solito enfatico e civile dei popoli, la pace e la salute, questo è tutto ... e la maggior parte della gente è felice di ballare "* Mau Eftimie Murgu. Torso (in memoria del filosofo , 1.805-1870, leader della rivoluzione del 1848-1849 in Banat, 1965, R. Ladea).
Franceza
Route: Herculane - Caransebes - Dundalk - Buzias - Timisoara - Deta - Bocsa - Resita - Oravita - Anina - Bozovici - Herculane excellence Banat. toujours de fusionner la ville originale et spécifique avec la campagne, de la métallurgie, les eaux minérales, scrâşnetele bruissement Beiuşniţei avec des skis sur la neige Semenic. Bien qu'il n'y ait intégritéral et un seul «pays», Banat comprennent Country Hearth Almaj et se définit comme un ensemble organique, quartier historique de la Roumanie, sur la terre 2000 ans d'civilisation humaine, la souche locale et ont laissé le plus de signes, les bains romans "d'Hercule" à premier chemin de fer du pays, Oravita-Buzias et, partant, la fabrication des premières locomotives dans la vieilleCool, du grand pachalik Timisoara, beaux ensemble architectural d'aujourd'hui, ville héroïque, sur les rives de la Bega, le premier théâtre de la nation, bénie par Eminescu, le témoignage au sujet de Bartok et de Lenau, le confort de la vallée de la Nera inégalée «toit Banat-arguments et toujours faire appel à d'autres sources de la pensée et en actes. BAILEE Herculane: ville située en aval de la Cerna au pied Domogled (1300 m alt.) Montagnes Mehedinti (DN 67 D, 20 km au nord). Spa (160 m alt.) Springs, atermale, certaines équipées de la plus haute radioactivité connue en Roumanie, utilisés pour l'établissement d'anciens AdAquas Herculia sacras Media Annonce (eaux Divinele d'Hercule près MehadiaLorsque Ad camp médian est situé. à mi-chemin c'est à dire entre Orsova et Tibiscum-Diem-Caransebes) peut, dans la possession de Dan Prince à 1385, la station est surtout connue dans toute l'Europe en 1790 et d'atteindre une renommée dans les dernières décennies dans le monde (hôtels, villas, camping, les installations de traitement). Musée d'Histoire (bâtiment, au XIXème siècle.; Artefacts du Paléolithique, commestations héritage romain locaux ou de matériel pour le camp d'Ad Media, numismatique) * Mise en place d'installations anciennes (108-110 AD) * Pavillons Spa, l'architecture spécifique, sec. * Hercules dix-huitième siècle. statue (1847). Caransebes: ville située à la confluence avec la rivière Sebes Timisul Banat (DN 6, 75-km au nord-ouest). Traces du Néolithique, dace de règlementA puis castrés Tibiscum (sec. II), attesté en 1290 sous le nom «Sebes" comme le centre d'une formation princes roumains, la ville se joint à l'e siècle. XV "Căvăran« l'adoption combinaison toponyme actuel. Histoire et Musée d'ethnographie (outils néolithiques, riche inventaire des armes romaines de rechange et armes blanches, les professions anciennes bergeries du Borlova, port pLocal opular) * Collection du Musée (le rang) * Château (XIII e siècle-XVI, traces) * caserne des gardes-frontières (XVIII) * Eglise, sec. XIII (Caran, traces) églises siècle. XV-XVIII (baroque) * John Dragalina, l'état (1934, M. Onofrei) Maison Générale /. Dragalina (1860-1916) * Teodoroiu Catherine. Bust (1978, O. Iliescu). Lugoj: Timis vallées des rivières villeBanat et Timişanei (DN 6, au nord-ouest de 44 km). Traces de vie anciens, des fortifications médiévales (1347) sous l'autorité du Banat de Severin, au cours de laquelle ils ont confirmé "les nobles, et d'autres cnezilorprecum roumain, leurs anciens privilèges" reconnue comme une ville en 1428. Ville avec une riche tradition de la musique (chorale, 1818 ) où John pratique individuelle et compositeur est né Tibère Brediceanu; vieux centre de la culture roumaine (Century School. école du XVIe siècle. XIX) dans laquelle il a vécu l'un des fondateurs de long et Eftimie Murgu, de l'éducation philosophique en Roumanie (1805-1870). Musée d'histoire et d'ethnographie (1905, 60.000 pièces évolution humaine panneau fixe sur les outils de pierre supérieure Timis, bois et décorations en os de l'Age du Bronze, tezaur Tibiscum camp romain antique, les pièces daco-romaine utilisé tout au long du premier millénaire de notre ère, des pièces de monnaie, de l'artisanat médiéval, créateur folk Faget domaine, la peinture moderne et contemporaine) * Maison de Lugoj personnalités (figures de proue de la ville) * House Music (La tradition de la culture musicale) * Collection d'art (le rang) * Post Inn et sec. XVI) * Tour (1402, 1728, baroque) * Eglise (1766) construit d'après les plans de Fischer von Erlach jr., Considérées parmi les plus importants monuments baroques dans le Banat * Monument révolution de 1848 («La liberté sur le terrain" , 1968, p. Jecza. là où la grande assemblée a eu lieu en 1848 à 12.000 Banat) *] Monumenni BuziosS: la ville dans la plaine du Banat, sur les rives du ruisseau Şurgani, vecn Silagiu moi (DJ 592, 24 km à l'ouest). Spa (128 m alt.) A formalisé I (connu dans l'eau minérale ancienne à haute teneur en acide carbonique et de carbone RWJ indiqué pour le traitement des maladies cardiovasculaires, digestives, urinaires ajmm de l'anémie). Collection d'art populaireJuliana Folea-Troceanu (costumes, mon tricot, céramique, artisanat). Timisoara: Ville Plain, dans le Timis, Bega sur les rives de Bem DN 6, 33 km au nord-ouest, la maison du département de Timis. la preuve du fort romain du Néolithique humaines et matérielles, possible, château médiéval (Castrum Temessien entouré par les députésChrétiens - une tortue qui se trouve noyé dans l'eau "par rapport. En 1514, la ville était assiégée par les paysans insurgés condjcaJ Gheorghe Doja. Après la libération de la domination ottomane Banat (1552-171S. Barrages et des égouts a duré plus de 30 ans (1728-1760). Le monde que le tramway à cheval utilisé (1869), la première ville du pays et raresl'éclairage des rues ir où l'électricité a été introduite (1884), ville roumaine a d'abord été pratiquée sur le transport de l'eau (Bega, 1869) et distribué Electric (1899). Important bastion industriel, universitaire, culturel et artistique de la ville-héros de la révolution de 1989. Musée Banat (château, sec. XIV 1872 restaurée correctement ki: paléolithique reste, est néolithiqueLes éléments de la civilisation géto-dace. Romain, le château médiéval et ses implications, pièces de monnaie, la flore et la faune bănăţearâ. minéraux et des roches, environ 15.000 papillons, coléoptères 8,000 2,500 taxidermizate, aquariums) * Musée d'Art (1888: maîtres roumains du siècle. XIX-XX. fm peinture populaire universel) * Musée d'ethnographie (Bastion, sec. XVIII : costu textiles meşiqJpièces m rustique, bois, céramique, peinture sur verre, roumain IRA, souabes, serbes, "Green Forest" - populaire dans la construction en plein air, appareils, équipements et techniques archaïques) * Exposition Traian Vuia (Itani vie active et d'être Pionnier de l'aviation mondiale, 1872-1950) * Art Collections (archidiocèse, * Citadelle (1718. type Vauban, fragments) * CasteLUL Corvin (1342, 1441, 185 * ^ turc (XVIII) * Old Town (1734) * Old Préfecture (1754) * Vous n'avez médecine (1754) * Chambre avec "arbre de fer» (XVIII, ancien chef de guildes) bière (XVIII) * Dicasterial Palace (1854: plus de 400 chambres) * fontaine (eau minérale, 24 ° C, 412 m de profondeur) * la cathédrale catholique romaine (1736 à 1773) * les régions métropolitaines du Banat (1946, ExpAncien oziţie art) * Opera (1928; * style Trinity (sculpture baroque, 1740, en mémoire de l'extinction d'une épidémie. DETA: ville en plaine Bârzava les bords de la fontaine (Birda DN 59 - Musée d'histoire et d'ethnographie (matériel Néolithique géto-dace, r médiévale, sec. X-XI, collection numismatique, port local, des morceaux de la foresterieJ'ai décoré). BOCSA: Barzava Valley ville au confluent de la Moravie (DN 5> 3l Est), entre "tâlve" 300-400 m de hauteur; toponyme extrait de "Bocsa, à savoir piramica placé pour passer à travers la combustion du charbon. Ancienne exploitation minière et documentées dans le document SEC. XVI vieux centre métallurgique (four et topitene. Construcţii machines, le travail du bois. Forteresse ("lèvre Turk" enrichis en fer et en ~ pistes suivantes) * Réserve archéologique (Cracul d'or "est un ancien or à l'époque romaine). Resita: vallée de la Haute-Ville Bârzava entre montagnes Docnece: '( DN 58, 20 km au sud-est), la maison de Caras-Sucsles parents. Traces d'une existence ancienne SC jlturi stimulé l'homme et riche en minéraux. Documentées e »ir. XV, "Cool" (ancien nom) a reçu une attention dans les mines et la métallurgie du fer Banat organisation: en 1771 il a produit l'aciérie premier d'une usine S_3 la première locomotive à vapeur. Un des meilleurs, vous pouvezrnice complexe industriel dans le pays. Musée d'Histoire (collection de figurines et objets religieux Néolithique romanisation cm artefacts, sec. I-VII, de riches collections orientales, de la métallurgie au début locales tissus d'intérieur, céramique, costumes, tableaux et graphiques contemporain) * L'exposition permanente du Locomotives (développement de la traction à vapeur moyens) * "Resita 200 (monument élevé en l'honneur de deux siècles de l'activité productive, 1971) * cinétique Fontaine (C Lucaci) * zoo. Oravita: ville située sur la vallée du même nom, au pied des montagnes de l'Ouest Anina (DN 57 B , 52 km au sud-ouest). exploitation de l'or et du cuivre ont continué à l'Antiquité romaine turque(XVème siècle) et l'Autriche (1703: réservoirs de barrage pour le lavage du minerai). Le premier haut fourneau (1718), la première mine dans le bureau de pays (1730), l'usine de fer .. Cool "(1768), le premier chemin de fer en Roumanie, Oravita-Buzias (1856) suivie par Oravita-Anina (1860) . pris en charge l'activité culturelle roumaine: la scène plus ancien théâtre (1817) mis au point Pascalyet Eminescu Grozavescu Tr, Agatha Bârsescu, George Enescu et l'émulation qui comprend la peinture, la littérature. "La plus longue ville en Roumanie" G. Vâlsan) répond aux éléments fournis par le climat local (218 m alt.). Musée d'Histoire (le théâtre: le mobilier d'origine, accessoires, accessoires, costumes costumes plus vieux théâtre, documents l'histoire Oraviţei; Pièces de collection d'ethnographie comparative exposition pharmaceutique) * Collection du Musée (le rang) * Église. 1784, provinciaux baroque * Maisons monument avec des fenêtres panoramiques. ANINA: ville à la montagne du même nom, connue région karstique du Banat (DN 57 B, 20 km au nord-est). "Steierdorf-Anina, endroit oùla préparation de charbon de bois pour les fours à cuivre Oravita 1774, des éléments de station balnéaire climatique (Banat Aurora, 780 m alt.). Exploitation de charbon en 1790 et développé. récemment schiste. Musée de l'Histoire (l'évolution la culture de l'homme dans la région, les techniques de transformation des minéraux et de la technologie) * Pharmacie Steierdorf.Bozovici: Minis commune de la vallée située à proximité du confluent de la Nera (DN 57 B, 29 km au sud-est), les principaux pays Almaj règlement, au lieu mentionnés à s'accoupler. Corvin en 1484 pour sa grande taille et l'apparence. Zone d'intérêt spécial ethnographiques S: Folklore - ethnographie roumaine J3anatul est baroque "apprécier LucieBlaga n et de l'apprentissage voyageur italien entre F. record Griselini autres, que "... ce qu'ils donnent leur meilleur client. Leur accueil est très simple et est beaucoup plus que les formules habituelles vide emphatique et civilisé les peuples, la paix et de la santé, c'est tout ... et la plupart des gens sont heureux de danse Mau "* Eftimie Murgu. Torso (dans la mémoire du philosophe , 1805-1870, leader de la révolution de 1848-1849 dans le Banat, 1965, R. Ladea).
Germana
Route: Herculane - Caransebes - Dundalk - Buzias - Timisoara - Trennen - Bocsa - Resita - Oravita - Anina - Bozovici - Banat Herculane par excellence. merge immer das Original und bestimmten Stadt mit der Landschaft, in der Metallurgie, Mineralwässer, Rascheln Beiuşniţei mit Skiern auf Schnee scrâşnetele Semenic. Zwar gibt es integral und nur ein "Land", gehören Banat Country Hearth Almaj und ist als ein organisches Ganzes, historischen Viertel von Rumänien, auf dem Boden 2000 Jahre menschlicher Zivilisation definiert, die indigenen Konzeption und verließen sie die meisten Zeichen, die Bäder Romane "von Hercules", die erste Eisenbahn des Landes, Oravita-Buzias und damit die Herstellung der ersten Lokomotiven in altenCool, der großen pashalic Timisoara, wunderschöne architektonische Ensemble heute, heroische Stadt am Ufer der Bega, das erste Theater in der Nation, von Eminescu gesegnet, das Zeugnis über Bartok und Lenau, das Nera Tal der unübertroffenen Komfort "Banat Dach"-Argumente und immer der Aufruf an andere Quellen Denken und Handeln. BAILEE Herculane: Stadt am unteren Cerna bei Domogled Fuß (1300 m gelegen alt.) Mountain Mehedinti (DN 67 D, 20 km nördlich). Spa (160 m alt.) Springs, atermale, einige ausgestattet mit der höchsten Radioaktivität in Rumänien bekannt, in der alten Einrichtung, zum AdAquas Herculia sacras Ad Media (Divinele Gewässer in der Nähe des Herkules Mehadia verwendet, Wo das Durchschnittseinkommen der Ad-Camp. dh auf halbem Weg zwischen Orsova und Tibiscum-Diem-Caransebes) kann in den Besitz von Dan Prince bei 1385, ist das Resort vor allem in Europa im Jahre 1790 bekannt und erreichen einen guten Ruf in den letzten Jahrzehnten in der Welt (Hotels, Villen, Camping-, Behandlungs-Anlagen). Das Museum der Geschichte (Gebäude, XIX Jahrhunderts.; Altsteinzeit Artefakte, wieRömisches Erbe lokalen Stationen oder Materialien in das Lager der Ad Media, Numismatik) * Einrichtung von alten Anlagen (108-110 n. Chr.) * Spa-Pavillons, die besondere Architektur, sek. * Hercules achtzehnten Jahrhunderts. Statue (1847). Karansebesch: City West gelegen am Zusammenfluss mit dem Fluss Sebes Timişul Banat (DN 6, 75 km nord-). Spuren der neolithischen, dakischen SiedlungEin anschließend kastriert Tibiscum (sec. II), im Jahr 1290 mit dem Namen bezeugt "Sebes" als Mittelpunkt einer Formation rumänischen Herrscher, schließt sich die Stadt Jahrhunderts. XV "Căvăran" Erlass aktuellen Ortsname Kombination. Museum für Geschichte und Ethnographie (Neolithikum Instrumente, Inventar Teile reichen römischen Waffen und Seitenarmen, Berufe alten Hüten der Borlova, p-PortLokale opular) * Museum Collection (Rang) * Zitadelle (XIII-XVI Jh., grau) * Border Guard Barracks (XVIII) * Kirche, sek. XIII (Caran, Spuren) Jahrhundert Kirchen. XV-XVIII (Barock) * John Dragalina, Status (1934, M. Onofrei) General Haus /. Dragalina (1860-1916) * Catherine Teodoroiu. Bust (1978, O. Iliescu). Lugoj: Timis Flusstäler StadtBanat und Timişanei (DN 6, 44 km nordwestlich). Spuren von lebenden antiken, mittelalterlichen Befestigungsanlagen (1347) unter der Aufsicht des Banat von Severin, bei denen sie bestätigt, "die Adligen und anderen rumänischen cnezilorprecum, ihre alten Privilegien", wie eine Stadt im Jahre 1428. Stadt mit reicher Tradition der Musik (Chor, 1818 anerkannt ), wo John praktiziert individuelle und Komponist geboren wurde Tiberius Brediceanu; alte rumänische Kultur Zentrum (School Jahrhunderts. XVI Jahrhunderts Schule. XIX), in dem er lebte ein langes und Eftimie murgu, Gründer der philosophischen Bildung in Rumänien (1805-1870). Museum für Geschichte und Ethnographie (1905, 60.000 menschlichen Evolution Exponate Festfeld auf der oberen Timis Steinwerkzeuge, Geweih und Knochen Schmuck aus der Bronzezeit, tezaur Tibiscum antiken römischen Lagers, die Daco-römischen Stücken in der gesamten ersten Jahrtausend n. Chr., Münzen, mittelalterliche Handwerke, kreative Leute Faget Bereich moderner und zeitgenössischer Malerei) * House Lugoj Personalities (führende Persönlichkeiten der Stadt verwendet) * House Music (Die Tradition der Musikkultur) * Art Collection (Rang) * Post Inn und trocken. XVI) * Tower (1402, 1728, Barock) * Kirche (1766) errichtet nach Plänen von Fischer von Erlach jr. & Cie., Die zu den bedeutendsten barocken Denkmälern in Banat * Denkmal der Revolution von 1848 sein ("Freedom Field" , 1968, S. Jecza. wo die große Versammlung abgehalten wurde 1848 bis auf 12.000 Banat) * Monumenni] BuziosS: Plain Stadt im Banat, an den Ufern des Baches Şurgani, vecn Silagiu mir (DJ 592, 24 km westlich). Spa (128 m alt.) Formalisiert I (im alten Mineralwasser mit hohem Gehalt an Kohlensäure und Kohlenstoff RWJ bekannt angegeben für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Verdauungs-, Harn-ajmm in Anämie). Folk Art CollectionJuliana Folea-Troceanu (Kostüme, mein Strickzeug, Keramik, Kunsthandwerk). Timisoara: Timis River Plain County Heimat Timis befindet sich in der Stadt an den Ufern des Flusses Bega Bem DN 6, 33 km nordwestlich. Jungsteinzeit Spuren menschlicher und materieller möglich römischen Kastells, der mittelalterlichen Burg (Castrum Temessien natürlichen MLAs umgebenChristen - eine Schildkröte, die ertrinken im Wasser ", wenn gegenüber sitzt. Im Jahre 1514 wurde die Stadt unter Belagerung durch aufständische Bauern condjcaJ Gheorghe Doja. Banat Nach Loslassen der osmanischen Herrschaft (1552, 171S. Staudämmen und Kanälen dauerte mehr als 30 Jahren (1728-1760). Unter der Welt, die die Pferdebahn verwenden (1869), die erste Stadt im Land und Seltenheitir, wo er eingeführt Straßenbeleuchtung mit Strom (1884), erste rumänische Stadt herrschenden Wassertransport (Bega, 1869) und in Umlauf gebracht Electric (1899). Wichtige industrielle Hochburg, Universität, kulturellen und künstlerischen Stadt-Helden der Revolution von 1989. Banater Museum (Burg, sek. XIV korrekt wiederhergestellt ki 1872: Altsteinzeit bleibt, ist NeolithikumItems der Geto-dakischen Zivilisation. Römische, mittelalterliche Burg und ihre Auswirkungen, Numismatik, bănăţearâ Fauna und Flora. Mineralien und Gesteine, etwa 15.000 Schmetterlinge, Käfer 8,000 2,500 taxidermizate, Aquarien) * Museum of Art (1888: Rumänische Meister des Jahrhunderts. XIX-XX. fm universellen Folk Malerei) * Museum für Völkerkunde (Bastion, sek. XVIII : meşiqJ textile costum rustikal, Holz, Keramik, Glasmalerei, Rumänisch IRA, Schwaben, Serben, "Green Forest" - beliebte Outdoor-Bau, Geräten, Ausrüstungen und technische Teile archaischen) * Ausstellung Traian Vuia (ITANI aktiven Leben und Sein globalen Luftfahrt-Pionier, 1872-1950) * Kunstsammlungen (Erzdiözese, * Zitadelle (1718. Vauban-Typ, Fragmente) * Kastelul Corvin (1342, 1441, 185 * ^ Turkish (XVIII) * Old Town (1734) * Alte Präfektur (1754) * Sie haben Medicine (1754) * Haus mit "eisernen Baum" (XVIII, ehemaliger Leiter der Gilden) Bier (XVIII) * Dicasterial Palace (1854: über 400 Zimmer) * Brunnen mit (Mineral-, 24 ° C, 412 m Tiefe) * römisch-katholischen Kathedrale (1736-1773) * Metropolis Banat (1946, Exp.Kunst oziţie alt) * Opera (1928; Stil * Trinity (Barock Skulptur, 1740, im Speicher des Aussterbens einer Epidemie. DETA: In Plain Barzava Stadt am Ufer des Baches Birda (DN 59 - für Geschichte und Ethnographie (Material Neolithikum Geto-Daker, Medieval r, sek. X-XI, Münzkabinett, lokalen Port, Stücke der ForstwirtschaftI) verziert. Bocsa: Barzava Valley Stadt am Zusammenfluss von Mähren (DN5> 3L Osten), "Talve" 300-400 m Höhe; Ortsname genommen, von "Bocsa nämlich piramica angeordnet zwischen Durchkommen brennende Holzkohle. Ancient Bergbau und dokumentiert in sek. XVI alte metallurgische Zentrum (Ofen-und topitene. Construcţii Maschinen, Holzverarbeitung. Fortress ("Turk lip" befestigten ~ Iron und nachfolgende Titel) * Archäologisches Reservat (Gold Cracul 's ehemaliger Gold in der Römerzeit). Resita: Hochtal zwischen Stadt Bârzava Docnece Mountains:' ( DN 58, 20 km südöstlich), Heimat von Caras-SAPSEltern. Spuren einer alten SC jlturi stimulierten menschlichen Existenz und mineralreichen. Dokumentierte ir »th. XV, "Cool" (früherer Name) wird vor allem im Bergbau und Metallurgie Eisen Banat Organisation erhielt: im Jahr 1771 produzierte sie die erste Stahlwerk in einer Fabrik-S_3 die erste Dampflokomotive. Eines der besten könnenrnice industriellen Komplexes auf dem Land. History Museum (Sammlung von Figuren und religiöse Gegenstände Jungsteinzeit Artefakte cm Romanisierung, Sek. I-VII, reiche orientalische Sammlungen, lokale frühen Metallurgie Innenraum Textilien, Keramik, Trachten, Gemälde und zeitgenössische Grafiken) * Die ständige Ausstellung Locomotives (Evolution Dampfantrieb Zugmittel) * "Resita, 200 (hohe Denkmal zur Feier des zweihundertjährigen produktive Tätigkeit, 1971) * Fountain kinetische (C Lucaci) * Zoo. Oravita: Stadt B liegt auf dem gleichnamigen Tal in den Hügeln westlich von Anina Berge (DN 57 , 52 km südwestlich). Ausbeutung von Gold und Kupfer weiter türkischen römischen Antike(XV Jahrhundert) und Österreich (1703: Stauseen zum Waschen Erz). Der erste Hochofen (1718), den ersten Bergbau in dem Land, Büro (1730), die Eisen-Anlage .. Cool "(1768), die erste Eisenbahn in Rumänien, Oravita-Buzias (1856), gefolgt von Oravita-Anina (1860) . Unterstützte rumänischen kulturellen Aktivitäten: Das älteste Theater-Szene (1817) entwickelt PascalyEminescu und Grozavescu Tr, Agatha Bârsescu, George Enescu, Emulation, die Malerei und Literatur enthalten. "Die längste Stadt in Rumänien" G. Valsan) erfüllt die Elemente durch das lokale Klima (218 m alt angegeben.). History Museum (dem Theater: die ursprünglichen Möbel, Accessoires, Requisiten, Kostüme Kleiderschrank älteste Theater, Dokumente Oraviţei Geschichte; Kollektionsteile pharmazeutischen Ausstellung vergleichende Ethnographie) * Museum Collection (Rang) * Kirche. 1784, provinziellen barockes Denkmal * Häuser mit Panoramafenstern. Anina: Stadt in den Bergen mit dem gleichen Namen, bekannt Karstgebiet des Banat (DN 57 B, 20 km nordöstlich). "Steierdorf-Anina, OrtVorbereitung Holzkohle für die Hochöfen in 1774 Oravita Kupfer, Elemente des Klimas Erholungsgebiet (Banat Aurora, 780 m alt.). Ausbeutung von Kohle durch 1790 und entwickelt. kürzlich Schiefer. Historischen Museum (Evolution menschliche Kultur in der Region, in der Erzaufbereitung Technik und Technologie) * Pharmazie Steierdorf.Bozovici: Gemeinsame Minis Valley in der Nähe des Zusammenflusses von Nera (DN 57 B, 29 km südöstlich), dem Hauptort Almaj Land, Ort von Matthew erwähnt befindet. Corvinus im Jahre 1484 für seine große Größe und Aussehen. Die Umgebung von besonderem Interesse ethnographischen S: Folklore - Rumänisch Ethnographie J3anatul ist barock "schätzen Lucian Blaga und Lernen italienische Reisende F. Griselini Rekord unter anderem, dass "... was bieten sie die beste Bewertung. Die Begrüßung ist sehr einfach und ist viel mehr als die üblichen leeren Formeln und emphatischen zivilisierten Völkern, Frieden und Gesundheit, das ist alles ... und die meisten Menschen ist glücklich Mau dance "* Eftimie murgu. Torso (in Erinnerung an den Philosophen , 1805-1870, Führer der Revolution von 1848 bis 1849 im Banat, 1965, R. Ladea).
Rusa
Маршрут: Геркулане - Карансебеш - Дандолк - Buzias - Тимишоара - Deta - Bocsa - Resita - Оравица - Анина - Bozovici - Геркулане Банат преимуществу. всегда объединить оригинальные и характерные для деревни городом, воды минеральной металлургии, шурша Beiuşniţei с лыжами на снегу scrâşnetele Semenic. Хотя целостRAL и только одна "страна", Банат включать Country Hearth Almaj и определяется как органическое целое, исторической области Румынии, на земле 2000 лет человеческой цивилизации, местной деформации и оставили самые признаки, бани романов "Геркулес" для первой железной дороги в стране, Оравица-Buzias, а оттуда в производстве локомотивов в старом первыйCool, великого пашалык Timisoara, красивый архитектурный ансамбль сегодня, город-герой на берегу Бега, первый театр в стране, освященный Еминеску, свидетельство о Барток и Ленау, Нера Валли непревзойденный комфорт "Банат крышей" аргументы и всегда вызов к другим источникам мыслях и поступках. БейлE Геркулане: город расположен на нижней Cerna на Domogled футов (1300 м альт.) Горные Mehedinti (DN 67 D, 20 км к северу). Спа (160 м альт.) Спрингс, atermale, некоторые оснащены высокая радиоактивность известный в Румынии, использовались в древних учреждения в AdAquas Herculia Sacras объявлений Media (Divinele водах вблизи Геркулес Mehadia, Где средний лагерь объявлений. т.е. на полпути между Орсова и Tibiscum-Diem-Карансебеш) может во владении князя Dan в 1385, этот курорт является самым известным в Европе к 1790 и добиться репутации в последние десятилетия в мире (отели, виллы, ся, очистные сооружения). Исторический музей (здание, XIX века.; Палеолита артефактов, какРимского наследия местных станций или материалов в лагерь объявлений Media, нумизматика) * Создание древних растений (108-110 н.э.) * СПА павильоны, определенной архитектурой, сек. * Геркулес восемнадцатого века. Статуя (1847). Карансебеш: город, расположенный в месте слияния с рекой Себеш Timişul Банат (DN 6, в 75 км к северо-запад). Следы неолитических, даков урегулированияЗатем кастрировали Tibiscum (II век), заверенная в 1290 под названием "Себеш" как центр образования румынского правители, городские присоединяется века. XV "Căvăran" принятия текущая комбинация топоним. Музей истории и этнографии (неолит инструменты, инвентарь части богатого римского вооружения и личного оружия, занятия древних пастырства Borlova, р портМестные opular) * Музейная коллекция (ранг) * Цитадель (XIII-XVI века, следы) * пограничной казарм (XVIII) * Церковь, сек. XIII (Каран, следы) века церкви. XV-XVIII (барокко) * Джон Dragalina, статус (1934, М. Onofrei) Общие дом /. Dragalina (1860-1916) * Екатерина Teodoroiu. Бюст (1978, О. Илиеску). Лугож: Timis долинах рек городаБанат и Timişanei (DN 6, 44 км на северо-запад). Древние следы жизни, средневековых укреплений (1347) под руководством Банат в Северин, в ходе которых они подтвердили "дворянства и других румынских cnezilorprecum, их прежние привилегии" известен как город в 1428 году. Город с богатыми традициями музыки (хоровой, 1818 ), где практикуется индивидуальный Джон и композитор родился Тиберий Brediceanu, старые румынский культурный центр (школа века. XVI века школы. XIX), в котором он прожил долгую и Eftimie Murgu, основатель философского образования в Румынии (1805-1870). Музей истории и этнографии (1905, 60000 человека экспонаты эволюции стационарную панель в верхней каменные орудия Timis, рога и кости украшения из бронзы, тezaur Tibiscum античный римский лагерь, дако-римской частей, используемых в первом тысячелетии нашей эры, монеты, средневековые ремесла, народные творческие Faget области, современная живопись) * Дом Лугож Личности (ведущие деятели города) * House Music (традиции музыкальной культуры) * Коллекция произведений искусства (ранг) * Почтовый Inn и сухой. XVI) * башня (1402, 1728, барокко) * Церковь (1766) построен по планам Фишера фон Эрлах мл., Который считается одним из наиболее важных памятников барокко в Банате * Памятник революции 1848 года ("Свобода поле" , 1968, П. Jecza., где состоялась встреча в 1848 году до 12000 моря Банат) * Monumenni] БузиосS: Plain города в Банате, на берегу ручья Şurgani, vecn Silagiu меня (DJ 592, 24 км к западу). Спа (128 м альт.) Officialised меня (известен в древнем минеральная вода с высоким содержанием углекислого газа и углерода rwJ для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта, мочевого ajmm в анемия). Коллекция народного искусстваJuliana Folea-Troceanu (костюмы, мой вязание, керамика, прикладное искусство). Тимишоара: Timis реки равнины, расположенный в городе на берегах реки Бега Bem DN 6, в 33 км к северо-западу, дом Timis County. Неолита доказательств человеческих и материальных, возможно римской крепости, средневекового замка (Castrum Temessien окружении ГНДХристиане - черепаха, которая сидит в воде утонули "в сравнении. В 1514 город был осажден восставших крестьян condjcaJ Георге Дожа. После освобождения Оттоманской империи, Банат (1552-171S. Плотин и канализации длилась более 30 лет (1728-1760). Среди мире, которые используют конки (1869), первый город в стране и редкостил уличного освещения, где электричество было введено (1884), первый румынский город сложившихся водного транспорта (Бега 1869) и распространил Electric (1899). Важное промышленное крепость, университет, культуры и искусства города-героя революции 1989 года. Банат музей (Замок, с. XIV восстановлены правильно ки 1872: палеолита остается неолитаПункты гето-даков. Roman, средневековый замок и его последствия, монеты, флора и фауна bănăţearâ. минералов и горных пород, около 15 тысяч бабочек, жуков 8,000 2,500 taxidermizate, аквариумы) * Музей изобразительных искусств (1888: Румынский мастеров столетия. XIX-XX вв. фм универсальной картины народной) * Музей этнографии (Бастион, сек. XVIII : meşiqJ costu текстильнойм уютно, дерева, керамики, стекла картина, Румынский ИРА, Швабский, сербов, "Грин Форест" - популярное в наружной строительство, техника, оборудование и технические элементы архаичных) * Выставка довательской деятельности "(Итани активной жизни и бытия мировой лидер авиации, 1872-1950) * Художественная Коллекции (Архиепископии * Цитадель (1718. Vauban типа, фрагменты) * КастыLUL Corvin (1342, 1441, 185 * ^ турецкой (XVIII) * Старый город (1734) * Старый префектура (1754) * Вы медицины (1754) * Дом с "железное дерево" (XVIII, бывший руководитель гильдий) пиво (XVIII) * Dicasterial дворец (1854: более 400 номеров) * фонтан (минеральные, 24 ° C, 412 м глубины) * католический собор (1736-1773) * Митрополит Банат (1946, опытаСтарый искусства oziţie) * Опера (1928 * Троицы стиля (барокко скульптура, 1740, в память исчезновения эпидемии. DETA: город в равнинных Bârzava берегу ручья Birda (DN 59 - Музей истории и этнографии (материал неолита гето-даков, Средневековая г; века. X-XI, нумизматическая коллекция, локальный порт, куски лесного хозяйстваЯ оформлены). BOCSA: Barzava долине город на слиянии Моравии (DN 5> 3L восток), между "tâlve" 300-400 метров высоты, топоним взята из "Bocsa, а именно piramica размещены пройти сжигания угля. Древние добычи и задокументированы в сек. XVI старый металлургический центр (печи и topitene. Construcţii машин, деревообработки. Fortress ("Турк губу" укрепленный ~ железа и последующие треки) * археологический заповедник (Cracul Золото "является бывший золото во времена Римской империи). Resita: верхней долине между городом Bârzava Docnece Горы: '( DN 58, в 20 км к юго-востоку) Карас-подрывает жительствародителей. Следы старых SC jlturi стимулировали человеческого существования и минеральных богатых. Документально-го »л. XV, "Cool" (ранее называлось) привлекла к себе внимание в горнодобывающей промышленности и металлургии железа Банат организации: в 1771 году она выпустила первый стальной завод в заводе-S_3 первый паровоз. Один из лучших можноrnice промышленного комплекса страны. Исторический музей (коллекция статуэток и предметы религиозного культа неолита артефакты см латинизации, сек. I-VII, богатые коллекции восточных, рано металлургии местных интерьерные ткани, керамика, костюмы, живопись и графика современных) * Постоянная экспозиция Локомотивы (разработка паровые тяговых средств) * "Resita, 200 (высокий памятник в честь двух столетий производственной деятельности, 1971) * Фонтан кинетической (C Lucaci) * зоопарк. Оравица: город расположен на одноименной долине в горах к западу от гор Анина (DN 57 B , 52 км к юго-западу). золота и добычи меди в древней римской турки(XV век) и Австрии (1703: плотину водохранилища для промывки руды). Первая домна (1718), первая добыча в стране офиса (1730), завод железо .. Cool "(1768), первой железной дороги в Румынии, Оравица-Buzias (1856) следуют Оравица-Анина (1860) . Поддерживаемые румынской культурной деятельности: старейших театров (1817) развитых PascalyЕминеску и Grozavescu Tr, Агата Bârsescu, Джордже Энеску и эмуляции, которая включала живопись, литература. "Самый длинный город в Румынии", Г. Valsan) проводит элементы, которые указаны на местный климат (218 м переменный). Исторический музей (театр: оригинальная мебель, аксессуары, реквизит, костюмы, шкаф старый театр, документы Oraviţei истории; Коллекция части фармацевтической выставке сравнительной этнографии) * Музейная коллекция (звание) * Церкви. 1784, провинциального барокко памятник * Дома с большими панорамными окнами. Анина: город в горах тем же именем, известным карстовые области Банат (DN 57 B, 20 км на северо-востоке). "Steierdorf-Анина, место, гдеподготовки древесного угля для печей на 1774 Оравица медь, элементы климата курортная зона (Банат Аврора ", 780 м переменный). эксплуатацией угля и разработаны после 1790 года. Недавно сланцев. исторический музей (эволюции человеческой культуры в регионе, переработки минерального сырья техники и технологии) * Аптека Steierdorf.Bozovici: Общие Минис Долина находится в непосредственной близости от слияния Нера (DN 57 B, 29 км к юго-востоку), главное поселение Страна Almaj, местность отметил Мэтью. Корвин в 1484 году за большой размер и внешний вид. Район представляет особый интерес этнографический S: Фольклор - Румынский J3anatul этнографии в стиле барокко "оценить ЛюсияБлага п и изучение итальянского путешественника Ф. Griselini записи в частности, что "... то, что они предлагают лучшие гостя. Их приветствия очень проста и гораздо больше, чем обычно пустые формулы решительным и цивилизованных народов, мира и здоровья, вот и все ... и большинство людей счастливы Мау танец "* Eftimie Murgu. Торс (в память философа , 1805-1870, лидер революции 1848-1849 гг в Банате, 1965, Р. Ladea).
Portugheza
Percurso: Herculane - Caransebes - Dundalk - Buzias - Timisoara - Deta - Bocşa - Resita - Oraviţa - Anina - Bozovici - Banat excelência Herculane. sempre mesclar a cidade original e específica no campo, metalurgia, águas minerais, com rustling scrâşnetele Beiuşniţei Semenic esquis na neve. Embora haja integRAL e apenas um país ", Banat incluir Country Hearth Almaj e é definido como um todo orgânico, a região histórica da Romênia, na Terra dois mil anos de civilização humana, a tensão local e deixaram inúmeros sinais, a partir de banhos romances "de Hércules" na primeira ferrovia do país, Oraviţa-Buzias e, consequentemente, a produção das primeiras locomotivas em idadeCool, da Timişoara grande pashalic, conjunto arquitetônico bonito hoje, heróica cidade nas margens do Bega, o primeiro teatro do país, abençoado por Eminescu, o testemunho sobre Bartok e Lenau, o Nera conforto incomparável do Vale "Banat telhado", chamada argumentos sempre e outras fontes de pensamento e ação. BAILEE Herculane: cidade situada no Cerna menor em Domogled pés (1.300 m alt.) Mountain Mehedinti (DN 67 D, 20 km a norte). Spa (160 m alt).: Águas termais, atermale, alguns equipados com a mais alta radioatividade conhecidos na Roménia, utilizado no estabelecimento antigo de AdAquas Herculia Sacras Ad Media (águas Divinele de Hércules perto MehadiaOnde o campo Ad mediana. ou seja, a meio caminho entre Orsova e-Tibiscum Diem-Caransebes) pode, na posse de Dan Prince em 1385, o resort é especialmente conhecida em toda a Europa de 1790 e alcançar a reputação nas últimas décadas no mundo (hotéis, moradias, parque de campismo, as instalações de tratamento). History Museum (edifício, do século XIX.; Artefatos do Paleolítico, comoriqueza de material estações locais tempos romanos até o acampamento de Ad Media, numismática) * Criação de plantas antigas (108-110 dC) pavilhões * spa, arquitetura específica, sec. * Hercules século XVIII. estátua (1847). Caransebes: cidade situada na confluência com o rio Sebes Timişul Banat (DN 6, 75 km a noroeste). Vestígios do Neolítico, Dacian liquidaçãoA Tibiscum depois castrados (seção II), sancionada em 1290 com o nome "Sebes" como o centro de formação de dirigentes romenos, junta-se à cidade do século. XV "Căvăran" adotar combinação topônimo atual. Museu de História e Etnografia (ferramentas Neolítico, peças de estoque de armas romanos ricos e braços laterais, as ocupações antigas apascentar o Borlova, porta pIgreja Local opular) * Museu Colecção (classificação) Citadel (* XIII, do século XVI, os traços) * Quartel da Guarda de Fronteiras (XVIII) *, sec. XIII (Caran, traços), igrejas do século. XV-XVIII (estilo barroco) * John Dragalina, status (1934, M. Onofrei) Casa Geral:. Dragalina (1860-1916) * Teodoroiu Catherine. Bust (1978, O. Iliescu). Lugoj: River vales Timis cidadeBanat e Timişanei (DN 6, 44 km a noroeste). Vestígios de vida antiga, fortificações medievais (1347), sob a autoridade do Banat de Severin, durante a qual confirmou que "a nobreza, e cnezilorprecum romeno outros, seus antigos privilégios" reconhecida como uma cidade em 1428. Town com rica tradição de música (coral, 1818 ), onde John praticada individual e compositor nasceu Tibério Brediceanu; centro de cultura antiga romeno (século School. escola do século XVI. XIX) em que ele viveu uma longa e fundador Eftimie murgu, da educação filosófica na Roménia (1805-1870). Museu de História e Etnografia (1905, 60 mil exibições evolução humana fixa painel sobre as ferramentas de pedra superior Timis, chifre e osso ornamentos da Idade do Bronze, tezaur Tibiscum acampamento romano antigo, as peças Daco-romana utilizada em todo o primeiro milénio AC, numismática, artesanato medieval, folk área Faget criativa, moderna e contemporânea, pintura) * House Lugoj Personalidades (figuras principais da cidade) * House Music (A tradição da cultura musical) * Art Collection (rank) * Post Inn e seco. XVI) * Torre (1402, 1728, Barroca) * Church (1766) erguido após os planos de Fischer von Erlach jr., Considerado um dos mais importantes monumentos barrocos em Banat * Monumento a revolução de 1848 ("Liberdade de campo" , 1968, p. Jecza. onde a grande assembléia foi realizada em 1848 para 12.000 Banat) * Monumenni] BuziosS: cidade Plain em Banat, às margens do riacho Şurgani, vecn Silagiu me (DJ 592, 24 km a oeste). Spa (128 m alt.) Formalizou I (conhecido no antigo água mineral com alto teor de ácido carbônico e RWJ carbono indicado para o tratamento de doenças cardiovasculares, digestivos, urinário em ajmm anemia). Coleção de Arte PopularJuliana Folea-Troceanu (trajes, meu tricô, cerâmica, artesanato). Timisoara: Timis planície do rio localizado na cidade às margens do rio Bega Bem DN 6, 33 km a noroeste, a casa de Timis County. Neolítico, as provas do ser humano e material, possível fortificação romana, o castelo medieval (Castrum Temessien cercado por MLAsCristãos - uma tartaruga que se sente afogado em água ", quando medido contra. Em 1514 a cidade foi sitiada pelos camponeses insurgentes em Gheorghe Doja condjcaJ. Após a emissão Banat domínio otomano (1552-171S. Barragens e esgotos durou mais de 30 anos (1728-1760). Entre o mundo que utilizam o cavalo eléctrico (1869), a primeira cidade no país e raridadeiluminação ir rua onde a eletricidade foi introduzida (1884), primeira cidade romena de transporte de água existentes (Bega, 1869) e divulgado Electric (1899). Importante reduto industrial, universitário, cultural e artístico da cidade-herói da revolução de 1989. Banat Museum (Castle, sec. XIV restaurada 1872 corretamente ki: Paleolítico permanece, é NeolíticoItens da civilização Geto-Dacian. Romana, o castelo medieval e as suas implicações, moedas, flora e fauna bănăţearâ. minerais e rochas, cerca de 15 mil borboletas, besouros 8,000 2,500 taxidermizate, aquários) * Museu de Arte (1888: mestres romeno do século. XIX-XX. fm pintura folk universal) * Museu de Etnografia (Bastion, sec. XVIII : costu têxteis meşiqJm rústico, madeira, cerâmica, pintura em vidro, romeno IRA, Suábia, sérvios, "Green Forest" - popular na construção ao ar livre, aparelhos, equipamentos e peças técnicas arcaicas) * Exposição Traian Vuia (Itani vida activa e foi pioneiro da aviação mundial, 1872-1950) * Art Collections (Arquidiocese, * Citadel (1718. tipo Vauban, fragmentos) * CasteCorvin LSE (1342, 1441, 185 * ^ turco (XVIII) * Old Town (1734) * Old Prefeitura (1754) * Você faz Medicine (1754) * Casa com a "árvore de ferro" (XVIII, ex-chefe da guildas) cerveja (XVIII) * Dicasterial Palace (1854: 400 quartos) * fonte (mineral, 24 ° C, 412 m de profundidade) * Catedral Católica Romana (1736-1773) * Metropolitana de Banat (1946, ExpOld oziţie arte) * Opera (1928; estilo * Trinity (escultura barroca, de 1740, em memória de extinção de uma epidemia. DETA: cidade Bârzava Plain o riacho banco Birda (DN 59 - Museu de História e Etnografia (material Neolítico Geto-Dacian, r Medieval, sec. X-XI, coleção numismática, porto local, pedaços de florestasI decorado). Bocşa: Barzava cidade do Vale, na confluência da Morávia (DN 5> 3l leste), entre "tâlve 300-400 m de altura", topônimo tomado de "Bocşa, ou seja, piramica colocado para passar queima de carvão. Antiga mineração e documentado no sec. XVI antigo centro metalúrgico (forno e topitene. Cmáquinas onstrucţii, madeira. Fortaleza (Turk lábio fortificada ~ ferro e faixas subseqüentes) * Archaeological Reserve (Cracul de Ouro "é um ex-ouro na época romana). Resita: Alto Vale cidade Bârzava entre Docnece Montanhas: '( DN 58, 20 km a sudeste), casa de Caras-Sucospais. Vestígios de uma antiga existência SC jlturi estimulada humana e rica em minerais. string documentado "seg. XV, "Cool" (antigo nome) tem recebido atenção na mineração e metalurgia de ferro organização Banat: em 1771 produziu a primeira usina de aço em uma primeira S_3 são feitas por locomotivas a vapor. Um dos melhores você podernice complexo industrial no país. Museu de História (coleção de figurinhas e artigos religiosos Neolítico Idade romanização centímetros artefatos, sec. I-VII, ricos acervos oriental, metalurgia início local interior tecidos, cerâmicas, roupas, quadros e gráficos contemporânea) * A exposição permanente do Locomotivas (desenvolvimento da tração a vapor meio) * "Resita, 200 (monumento alto em comemoração aos dois séculos da atividade produtiva, 1971) * Fonte cinética (C Lucaci) * zoo. Oraviţa: cidade situada no vale homónimo nas colinas a oeste das Montanhas Anina (DN 57 B , 52 km a sudoeste). mineração de ouro e cobre em romanos antigos turcos continuaram(Século XV) e Áustria (1703: albufeiras para a lavagem do minério). O primeiro alto-forno (1718), a primeira mineradora do escritório do país (1730), a planta de ferro .. Cool "(1768), a primeira ferrovia na Roménia e-Oraviţa Buzias (1856), seguido por Oraviţa-Anina (1860) . suportados atividade cultural romena: a cena mais antigo teatro (1817) desenvolveram Pascalye Eminescu Grozavescu Tr, Agatha Bârsescu, George Enescu e emulação, que incluiu pintura, literatura. "A maior cidade da Roménia" G. Valsan) reúne os elementos dados pelo clima local (218 m alt.). History Museum (o teatro: o mobiliário original, acessórios, adereços, figurinos de teatro mais antigo guarda-roupa, os documentos história Oraviţei; Pedaços Pharmaceutical Collection, etnografia exposição comparável) * Museu Colecção (classificação) * Igreja. 1784, provincial * monumento barroco casas com janelas panorâmicas. Anina: cidade nas montanhas do mesmo nome, conhecida área cárstica de Banat (DN 57 B, 20 km ao nordeste). "Steierdorf-Anina, local ondepreparação de carvão para os fornos de cobre em 1774 Oraviţa, elementos da área de clima resort (Banat Aurora, 780 m alt.). exploração do carvão de 1790 e desenvolvido. recentemente xisto. Museu de História (evolução cultura humana na região, as técnicas de processamento de minerais e de tecnologia) * Farmácia Steierdorf.Bozovici: Common Minis vale localizado nas proximidades da confluência do Nera (DN 57 B, 29 km a sudeste), a principal solução País Almaj, localidade mencionada por Mateus. Corvinus em 1484 por seu grande tamanho e aparência. Área de especial interesse etnográfico S: Folclore - etnografia romeno J3anatul é barroco "apreciar LuciaBlaga n e aprendizagem viajante italiano F. inter alia registro Griselini que "... o que eles oferecem o melhor convidado. Sua saudação é muito simples e é muito mais do que o usual fórmulas vazias enfático e civilizados os povos, paz e saúde, que é tudo ... ea maioria das pessoas é feliz Mau "dança * Eftimie murgu. Torso (em memória do filósofo , 1805-1870, líder da revolução de 1848-1849 em Banat, 1965, R. Ladea).
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie