Traseul: ALEXANDRIA - Prunaru - Giurgiu - Zimnicea - Turnu Magurele - Corabia - Caracal - Rosiori de Vede - ALEXANDRIA (cca 300 Km)

 

        ,J1 greşită părerea multora că numai măreţul constituie în naturi pitorescul atractiv şi zguduitor, iar turismul e legat mai mult de munte -observa călătorul-academician Ion Simionescu. Un copac izolat, rotund, crescut în libertate, profilându-se pe cerul împurpurat la asfinţa reprezintă impunerea forţei deplin desfăşurate, emblema puterii temporare în faţa veşniciei. E un tablou ce deşteaptă senzaţia frumosulm ca şi moara simplă a lui Ruysdael din poldurile irlandeze. Drumul copt Alexandria prezintă dese scene de pitoresc ademenitor, căci taie im curmeziş drumul apelor...Unde e apă, fie numai un ochi cu gene de sndL acolo e şi variaţia". Quod erat demonstrandum...Idee-argument pentru itinerarul de faţă, la care aş mai adăuga totuşi zisa celui de baştină àm Salcia Teleormanului, Zaharia Stancu: „M-am simţit întotdeaunm puternic legat de pământul străvechi al acestui judeţ, de satele şi oraşeie lui, de firele subţiri de apă care îl scaldă, de Dunăre şi de Oltul care m udă două margini ". Este, în acest miazăzi de ţară, ceva din chemarea nesfârşitului, din orgia de liber a Bărăganului; este imn închinai pământului bogat în roade încă din vremea lui Alexandru Macedom: „...holdele de grâu erau îmbelşugate"; este ceva aici din poezia Dunari salutată de profilurile tradiţional portuare - Giurgiu, Turnu, Corabia -« ceva din misterul ţesut de stuful bălţilor...

           

            ALEXANDRIA: oraş situat în Câmpia Română (cea 90 m alt.), pe malul drept al râului Vedea (DN 6; km 88); reşedinţă a judeţului Teleorman. Zicea N. lorga ,Alexandnm lui Alexandru Ghica-vodă" şi avea parţial dreptate, pentru că Alexandru Dimitrie Ghict semnase hrisovul de întemeiere în 1834, la cererea unor întreprinzători care doreau astfel â fie orăşeni liberi, scutiţi de corvezile moşiereşti; altfel, aşezarea s-a făcut pe pământ bătători de multe generaţii la umbra vestitului „Troian" („Brazda lui Novac"), pământ deopotm» călcat de tăvălugul seminţiilor de aiurea, Vlaşcă-Teleorman („vlaşca" = a vlahilor, „teleorman", „deliorman" = pădure nebună) dar nu numai, câmpie primitoare şi mănoasa ştiută aşa de milenii (ne povestea Flavius Arrianus, Arian, cea 95-175, pornit pe urmele în Alexandru Macedon). Produs al generaţiei de localităţi post Adrianopol (1829), Alexandria >-a ales cu geometria stradală, ceva comerţ, câteva mori, cinci-şase ateliere meşteşugăreşti poziţia a treia pe ţară în ceea ce priveşte bolnavii de tuberculoză, date de bază în cunoscutul rechizitoriu al doctorului Ulieru, cauză printre altele, a răscoalelor din 1888 şi 1907 (reprimate „exemplar" la Nanov şi Cernetu). Oraş agroindustrial. „...Revenirile mele pe aceste meleaguri, scria Marin Preda, nu-mi astâmpără nostalgia, ci o măresc, amestecând-o în acelaşi timp Oi un fel de bucurie solară...".

            Obiective turistice: - Muzeul judetean * Monumentul Eroilor * Parcul Vedea * Monumentul "1907" * "Valul lui Traian" etc.

 

            PRUNARU: sat aşezat în stânga văii Câlniştea (DN 6; 34 km nord-est). Colecţie muzeală (arheologie, istorie, piese de artă populară) * Monumentul Eroilor din primul război mondial (1930-1931, pe locul unde în 1916 un escadron al Regimentului 2 Roşiori a lansat împotriva inamicului o şarjă devenită celebră - vezi şi „Monumentul Cavaleriei", Copou-Iaşi).

               GIURGIU: oraş-port la Dunăre (DN 5 B; 53 km sud-est); reşedinţă a judeţului Giurgiu. _.. Un şes neted, verde, răsare din mijlocul apei, nota Al. Vlahuţă. E ostrovul San-Giorgio, rv care a stat odinioară un falnic castel zidit de genovezi, stăpânitorii mărilor de acum o mie de ani. în dreptul acestei insule se întinde, pe câmpia din stânga, Giurgiu, sentinela Capitalei la Dunăre, vechea şi zbuciumata cetate...". într-adevăr, poate una dintre cele mai chinuite aşezări medievale din Ţara Românească: pe vatră antică, cetate genoveză (cea 1000) reconstruită de Mircea cel Bătrân înjur de 1390 (unde, fiecare piatră a costat pe părintele meu câte un bulgăre de sare", VladDracul), cucerită de otomani şi transformată în raia la 1417, eliberată de Dan alll-lea (1427) şi căzută iar sub turci, recuperată de flota cruciaţilor şi ostile lui Vlad Dracul în 1445 (când românii au folosit pentru prima dată bombardele), ocupată din nou de Poartă şi eliberată de Vlad Ţepeş (1462, atunci se menţiona şi „Calea Giurgiului" ca drum comercial spre Transilvania), reocupată de otomani dar eliberată de Slihai Viteazul (1595, urmare Călugărenilor), iarăşi pradă turcilor de la care o câştigă temporar Mihnea al III-lea în 1659 şi raia pentru următoarele două veacuri - la 1830 se uneşte definitiv cu Ţara Românească! „...Stăpânită când de români, când de turci, bătută şi pusă în flăcări, când de unii, când de alţii, neştiind până pe la începutul acestui veac (al XIX-lea, n.n cărui Dumnezeu să se închine şi cui şi în ce limbă să-şi spuie durerile. In cinci sute de ax şi-a văzut de paisprezece ori bisericile prefăcute în geamii" (Al. Vlahuţă). Proiectat p construit sub semnul aceluiaşi „Regulament Organic", oraşul s-a dezvoltat susţinut, astfel încât primul vas românesc produs la şantierele navale din Giurgiu ancora în 1834 ii Constantinopol; prima linie de cale ferată din „Vechea Românie" (Bucureşti-Giurgiul se inaugura la 31 octombrie 1869. Remarcabile tradiţii ale ieşirii în stradă: greva căruţaşilor din 1873, una dintre primele acţiuni de acest fel din ţară. Port fluvial. Muzeul iude tea (lupta pentru independenţă şi unitate statală; eroi din 1877-1878) * Cetate (sec. XIV, urmei * ..Turnul Ceasornicului" (Foişor cu ceas, 22 m înălţime, sec. XVII-XIX) * Vlad Tepes. statuie (1977, Mircea Ştefănescu) * Monumentul Eroilor din timpul celui de-al doilea răzbea mondial * „Podul Prieteniei" (1954, Giurgiu-Russe; 2.200 m lungime, printre cele mai man construcţii de acest fel din Europa).

                     ZIMNICEA: oraş situat pe valea Pasărea, vechi braţ şi vad al Dunării; cea mai sudici aşezare din ţară (DN 5 C; 60 km sud-vest). Toponim rezultat probabil din „Zimnic" (bordo» groapă de grâne) ori din „Zeucma" (nume prezumtiv al cetăţii locale). Aşezare geto-dacid unde Cezar Bolliac descoperea în 1872 o necropolă importantă („La Cetate", vestigii ate unei fortificaţii din sec. IV-I î.H. cu inventar predominant ceramic). Se crede că ar fi traversa pe aici Istruì, în 335 î.H., Alexandru Macedon; localitate medievală românească văzută al 1385 de călătorii P. Sparnau şi U. von Tennstadt, punct vamal şi târg avut; „Căruţele trssr de cai / Şi care urnite domol / Deşartă graşi saci cu mălai / Şi merele roşii pe-un ţol. "" (M.R. Paraschivescu). în 1877 primele unităţi ale armatei române au trecut Dunărea at podul de vase instalat la Zimnicea. Oraşul a fost refăcut după cutremurul devastator dai 1977. Monumentul Eroilor din Războiul pentru Independenţă şi din primul război mondai (1930, D. Măţăuanu).

                      TURNU MĂGURELE: oraş situat la limita sudică a Câmpiei Boian, vecin conflueaÉ | Oltului cu Dunărea (DN 51 A; 54 km nord-vest). Cultură umană din epoca bronzului (brăţâi coliere, inele de aur); urbe întemeiată şi ea în epoca de înflorire a comerţului pe Dunăre. după 1829, desfăşurată însă nu în jurul portului ci pe terasă (cea 40 m alt.), lângă sâni Măgurele. în 1838 devine reşedinţa judeţului Teleorman (luând locul Roşiorilor de Vedei. dar o sută de ani mai târziu zestrea i se măsoară doar în câteva mori, mici întreprinderi de cherestea, de tâmplărie, de lumânări şi plute de candelă. Port fluvial. Muzeul de Arheologie şi de Artă Plastică (vestigii paleolitice, romano-bizantine, numismatică; anii de luptă 18 -1878; pictură, sculptură) * Cetatea Turnu. la vărsarea Oltului în Dunăre, construită de Mirces cel Bătrân, cea 1386-1393, „Nicopolea Mică" în replică la Nicopole de pe celălalt mat ocupată de turci în 1417, arsă de Mihai Viteazul (1596), totuşi raia până la 1829; ,Acum „ turnul" temut atâta vreme nu mai e nicăieri, nici măcar ca o podoabă de grădină, cum e celălalt „turn" de la Severin", remarca N. lorga încă din 1918; urme de zidărie * MirceB cel Bătrân, statuie (1970, Oscar Han) * Monumentul Independenţei (1907, R. RomaneliL G. Boboc) * Anotimpurile, grup statuar (T.N. Ionescu).

                      CORABIA: oraş-port la Dunăre, în sudul Câmpiei Romanaţiului (DN 54; 31 km nord-vest). Parte din teritoriul „romanaţilor", adică al coloniştilor romani şi al populaţia autohtone romanizate descinzând în linie dreaptă din acel trib geto-dacic al „sucilor" cm reşedinţa în vecina Sucidava. Oraş nou, sistematizat în vremea domnitorului Al. I. Cuzu. „poartă" principală de la 1862 pentru exportul de grâne; în 1877 oastea română a treoa Dunărea pe podul de pontoane. Port fluvial. Muzeul orăşenesc (ceramică dacică, opaiţe romane, vestigii sarmate, elemente ale culturii umane locale în sec. VIII-IX; flora şi fauna luncii Dunării; port popular din Romanaţi, scoarţe, velinţe, piese funcţionale de interiori * Cetatea Sucidava - ,flistria Olteniei" (D. Tudor), în vechiul sat Celei (,f)iploma Ioaniţilor~, 1247), aşezare neolitică-dacică-romană, cea mai puternică fortificaţie din stânga Dunării, sec. III-VI; material arheologic: reliefuri mithraice, oglinzi de plumb, ceramică, opaiţe, geme gravate; urmele celui mai mare pod din antichitate (peste Dunăre către Oescus, 243"   lungime) pe unde se crede că ar fi trecut cohortele prefectului Cornelius Fuscus în Dacia la 87 d.H.; „Fântâna subterană" - ,fără pereche în alte părţi ale lumii antice şi feudale"" (D. Tudor); urmele celei mai vechi biserici creştine din nordul Dunării, sec. III; aşezare românească, sec. XIV * Drumul lui Traian sau al „Domnului de Rouă" către Romula-Maha; „S-au găsit şi câţiva cărturari care s-au dus la Celei şi-au dat cu târnăcopul în ruine, evoc» Gala Galaction. Unul dintre ei, Cezar Bolliac, s-a oprit aici în câteva rânduri (inclusiv ia 1872, n.n.) şi a găsit sub prispa unui sătean un sarcofag ermetic închis...". Era doar una dm isprăvile marelui arheolog amator care declara: „Da, am zis-o şi o voi repeta până când vm putea fi auzit, că misiunea noastră este să dăm istoriei timpii dacilor, până unde ei pot istorie şi să dăm ştiinţelor arheologice pre omul Carpaţilor, preistoric, anteistoric" * Monumentul Eroilor din Războiul pentru Independenţă (1924) * Radu Popa Şapcă, bust

1973: „Să trăiască Popa Şapcă / A scăpat lumea de clacă / Popa Şapcă din Celei / Cu Găieştii câte trei / Că ne-a dat câte-un bordei") * Faleza Dunării (belvedere).

                          CARACAL: oraş situat în Câmpia Olteniei, pe valea pârâului Gologan, la încrucişarea jnor vechi drumuri strategice şi comerciale dintre Dunăre şi Carpaţi, dintre Dobrogea şi Banat (DN 54, DN 6; 41 km nord-vest). Vestigii ale paleoliticului, aşezare geto-dacică, apoi -omană, la calea antică de pătrundere spre nord, Sucidava-Romula; este posibil să fi fost vizitată în anul 213 de Marcus Aurelius Antonius, Caracalla (de unde şi numele; sau poate cumanii i-au spus aşa prin sec. XI, „Kara-kalle", adică Cetatea Neagră) - apare cu acest îcponim într-un document emis la 1538 de Radu Paisie şi devine Curte a lui Mihai Viteazul rjpă obţinerea de către voievod a celor 23 de sate din jurul Caracalului (proprietate consemnată prin actul emis în septembrie 1598 la Târgovişte, sublim model de legalitate: Jo Mihai voievod...îmi dăruiesc domniei mele...acest hrisov ...casase ştie, să fie ale domniei mele şi ale fiilor câţi Dumnezeu îmi va da domniei mele, toate satele ce le-am cumpărat domnia mea din judeţul Romanaţi"; ceea ce demonstrează şi existenţa judeţului, înfiinţat probabil de Radu cel Mare prin 1500). Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu renovează consolidează Curtea Domnească, în a cărei şcoală avea să înveţe de pe la sfârşitul sec. WHI, lancu Jianu. Muzeul de Istorie (printre cele mai complete, mai bogate şi mai valoroase colecţii de antichităţi romane din ţară: opaiţe, figurine, statuete, geme, fibule; un impunător sarcofag, sec. III, a fost comandat pentru Aelius Iulius Iulianus de „...eu Gemellina, de pietate pătrunsă / Soţului vrednic mâhnită-i durai cu copiii lăcaşul" - epitaf apreciat a fi unica realizare poetică latină din Dacia Inferioară - loc de veci care prin ,forma elegantă a arhitecturii sale şi prin precizia decoraţiei sculpturale rămâne până în prezent cel mai -rumos din întreaga Dacie", D. Tudor; documente privind anii 1848, 1907) * Casa lancu Jianu (Reşedinţă familială, cea 1800; elemente de culă cu amendamentele casei Melik din Bucureşti; mobilier original, arme, cărţi vechi, obiecte de uz curent, hărţi, documente privind haiducia ca formă a luptei sociale în care a fost antrenat şeful de ceată, căpitanul de panduri, 1 "87-1842 - ,Jancule Jianule / Iţi e murgul cam nebun, / Trece Oltul ca pe drum..."; despre iubirea cu Stăncuţa, închiderea la Strehaia şi fuga-n lume cârmuind nişte flăcăi „Toi dânsul de bărbaţi / Şi pe cai încălecaţi"; remarcabil bordeiul original, cândva locuinţă sătenilor din zonă) * Vestigiile Curţii Domneşti (sec. XVI-XVII, construcţie unde „cară de factură romană a fost adusă de la ruinele cetăţii Romula ", preciza Paul Barbu, pra întâlnită şi la alte edificii; biserică, sec. XVI, în tehnica bizantină) * Biserica familiei Jiami 1839 (portrete, pietre tombale) * Teatru, sec. XIX (Baroc târziu, după planurile austriacuia Franz Billek) * Monumentul Eroilor din primul război mondial (1925, loan Schmidt-Fanl| * Monument ..1848" (1955) * Tudor Vladimirescu. bust * Gheorghe Magheru, statuie (19' Pavel Mercea) * Parc (printre cele mai bogate în vegetaţie şi mai bine proporţionate ţară; lac de agrement) * ..Podul de pământ" (Urme ale unui drum roman).

                        ROŞIORI DE VEDE: oraş situat în Câmpia Boian, pe cursul superior al rr Vedea (DN 6; 54 km est). Vestigii din epoca bronzului, fortificaţie romană pe L Transalutanus (sec. III), localitate consemnată de pelerinii P. Sparnau şi U. von Tenm Roşiorenii leagă prietenii cu negustorii braşoveni pe la 1500, se bucură de atenţia lui M Viteazul care-şi împroprietăreşte vitejii prin împrejurimi; reşedinţă a judeţului Teleo până la 1838 când interesul general începe să caute spre Dunăre şi Turnu Măgurele; rev în actualitate după 1960. Muzeul „Răscoala ţăranilor din 1907" (obiecte de uz pra documente, arme, fotografii, publicaţii care pun în lumină cauzele, principalele momene reprimarea mişcării ţărăneşti cu larg ecou în Teleorman; creaţii literare şi plastice pm anul 1907) * Monumentul Eroilor din primul război mondial (1927, D. Măţăuanu) * Sic-: Bălcescu, statuie (1957) * Pădurea Vedea (parc de agrement).

 


Categorie
  • Categorie:TRASEE TURISTICE ROMANIA
Fotografii

Traseul turistic Ale

Traseul turistic Ale
Engleza
Route: ALEXANDRIA - Prunaru - Giurgiu - Zimnicea - Turnu Magurele - Ship - Caracal - Tomatoes of the Vedas - ALEXANDRIA (about 300 km), J1 mistaken view that only the great are the many picturesque nature attractive and thrilling, and tourism is linked more mountain-travel-academic notice Ion Simionescu. A lone tree, round up the loose, Professorilându into the sky at dusk is forcing empurple fully deployed, temporary power to the emblem of eternity. It's a clever picture that feeling frumosulm as simple die of poldurile Ruysdael's Irish. Baking Road Alexandria picturesque scenes often have enticing, because I'm cutting way across water ... Where is the water, or only one eye gene dsndL there and change it. "quod errata demonstrandum ... Idea-argument for the present route, which I would add, however, I called the native willow Teleorman, Zaharia Stancu:" I felt strongly related întotdeaunm ancient land of the county's villages and small towns, the thin threads of water you bathe, the Danube and the Olt that I wet twoedges. It is in the south of the country, some of the endless calling of blowout free of Baragan, it is rich in fruits hymn earth since the time of Alexander Macedom: "... abundant crops of wheat were" something here the poem Danube port traditionally welcomed profiles - Giurgiu, Turnu Ship - "something of mystery woven reed ladlţilor ... Alexandria city in the Romanian Plain (the 90 m alt.) on the right bank of the river saw (DN 6, km 88) Teleorman residence. Said N. Iorga, Alexandru Ghica Voda Alexandnm and have partly right, because Alexander Demetrius Ghict signed the founding charter in 1834, the demand of entrepreneursthus be city dwellers who wanted free, exempt from chores landlord, otherwise, the settlement was made on the ground tread of many generations in the shadow of the famous "Trojan" ("Brazda lui Novac"), land deopotm "roller ironing of tribes from elsewhere, Vlasca- Teleorman (Vlaşca "= the Vlachs," Teleorman "," deliorman "= forest crazy) but not only plain warmand know that thousands mănoasa (Arrianus Flavius told us, Arian, the 95-175, set out on the trail of Alexander). Product generation station locations Adrianople (1829), Alexandria> chose the street geometry, some trade, some mills, five to six workshops
Spaniola
Ruta: ALEXANDRIA - Prunaru - Giurgiu - Zimnicea - Turnu Magurele - Expedición - Caracal - Tomates para ver - ALEXANDRIA (unos 300 km), punto de vista equivocado J1 que sólo los muy grandes son las pintorescas naturaleza una atractiva y emocionante, y el turismo está ligado a más de montaña-de viaje-Ion Simionescu académico previo aviso. Una ronda árbol solitario, una mayor libertad, el profesorilându en el cielo al atardecer está obligando a empurple totalmente desplegada, el poder temporal del emblema de la eternidad. Es una imagen inteligente que frumosulm la sensación de morir simple de Irlanda poldurile Ruysdael. Hornear por carretera escenas pintorescas Alejandría a menudo tienen atractivo, porque me estoy cortando camino a través del agua ... ¿Dónde está el agua, o sólo un gen para ojos dsndL existe y cambiarlo. "demonstrandum erratas quod ... Idea-argumento a favor de la ruta actual, que yo añadiría, sin embargo, me llama el nativo de sauce Teleorman, Zaharia Stancu," Me sentí fuertemente relacionada întotdeaunm antigua tierra de los pueblos de la comarca y pueblos pequeños, los hilos finos de agua que baña, el Danubio y el Olt que dos húmedabordes. se encuentra en el país del sur, algunas de las llamadas sin fin de la orgía Baragan libre, y las tierras himno es rica en frutas de la época de Alejandro Macedom: "... los cultivos de trigo eran abundantes" es algo aquí el puerto del Danubio poema celebra tradicionalmente perfil - Giurgiu Turnu nave - "algo del misterio de caña tejida muchacho... La ciudad de Alejandría lţilor en la Llanura Rumana (el 90 m alt.) En la margen derecha del río sierra (DN 6, km 88) de residencia Teleorman. Said N. Iorga, Alexandru Ghica Voda Alexandnm y tienen parte de razón, porque Alexander Demetrio Ghict firmaron el acta fundacional en 1834, a petición de los empresariospor lo tanto ser habitantes de la ciudad que quería propietario libres, exentos de tareas, de lo contrario, el asentamiento se hizo sobre el terreno la banda de rodamiento de muchas generaciones a la sombra de la famosa "Troya" ("Brazda lui Novac"), deopotm tierra "rodillo de planchado de las tribus de otros lugares, Vlasca- Teleorman (Vlaşca "= los valacos," Teleorman "," Deliorman "= bosque de locos), pero no sólo llanura cáliday mănoasa conocía tan milenios (Flavio Arriano nos dijeron, Arian, el 95-175, se inició el recorrido en Alexander). Producto generación ubicación de las estaciones Adrianópolis (1829), Alejandría> eligió la geometría de la calle, el comercio, y cuál a los molinos, de cinco a seis talleres
Italiana
Itinerario: Alessandria - Prunaru - Giurgiu - Zimnicea - di Turnu Magurele - Nave - Caracal - Rosiori vedere - Alessandria (circa 300 km), J1 molti erronea opinione che soltanto la natura in grande è attraente ed emozionante scenico e il turismo è legato di più mountain-travel-Ion accademico Simionescu preavviso. Un albero solitario, completano il quadro delle sciolto, il professorilându nel cielo al crepuscolo sta costringendo imporporare pienamente operativo, il potere temporaneo con l'emblema di eternità. E 'un ritratto intelligente che frumosulm sensazione di morire semplice irlandese poldurile Ruysdael's. Cottura Road pittoresche scene di Alessandria hanno spesso allettanti, perché sto tagliando via tutta l'acqua ... Dove è l'acqua, o soltanto un gene occhio dsndL lì e di modificarlo. "quod demonstrandum errata ... Idea-argomento per la rotta attuale, che vorrei aggiungere, però, ho chiamato il nativo salice Teleorman, Zaharia Stancu," Mi sono sentito fortemente legato întotdeaunm terra antica dei villaggi della contea e piccole città, le ragnatele si lavano l'acqua, il Danubio e la Olt che ho bagnato duebordi. E 'nel sud del paese, alcune delle chiamate senza fine di orgia senza Baragan, è ricca di frutti della terra inno sin dai tempi di Alessandro Macedom: "... erano abbondanti raccolti di grano" è qualcosa di qui la poesia del Danubio tradizionalmente accolto Port Profile - Giurgiu, Turnu Ship - "qualcosa del mistero tessuto ragazzo lamella... Alessandria città lţilor nella Piana rumena (90 m alt.) Sulla riva destra del fiume ha visto (DN 6, km 88) residenza Teleorman. Said N. Iorga, Alexandru Ghica Voda Alexandnm e hanno in parte ragione, perché Alessandro Demetrio Ghict firmato la Carta di fondazione, nel 1834, su richiesta degli imprenditoriquindi gli abitanti delle città che volevano libero, padrone di casa esente da faccende, in caso contrario, l'insediamento è stato fatto sul terreno battistrada di molte generazioni, all'ombra del famoso "Troia" ("brazda Lui Novac"), deopotm terra "rullo da stiro di tribù da altrove, Vlasca- Teleorman (Vlaşca "= i Valacchi," Teleorman "," deliorman "= foresta pazzo), ma non solo pianura caldoe sappiate che mănoasa migliaia (Arrianus Flavio ci ha detto, Arian, il 95-175, esposta sulle tracce di Alexander). insediamenti generazione di prodotti dopo Adrianopoli (1829), Alessandria,> in particolare la geometria della strada, alcuni commerciali, alcuni muoiono, 05:55 workshop
Franceza
Route: ALEXANDRIA - Prunaru - Giurgiu - Zimnicea - Turnu Magurele - Ship - Caracal - Tomates à voir - ALEXANDRIA (environ 300 km), J1 opinion erronée selon laquelle seuls les grands sont les pittoresques nature de nombreux attrayant et passionnant, et le tourisme est lié à plus de montagne-Voyage-académicien Ion Simionescu préavis. Un arbre isolé, complètent les mobiles, le professeurilându dans le ciel au crépuscule oblige empourprent entièrement déployé, le pouvoir temporaire de l'emblème de l'éternité. C'est un tableau intelligent qui frumosulm sentiment que mourir simple de l'irlandais poldurile Ruysdael. Cuisson Road scènes pittoresques d'Alexandrie ont souvent séduisante, parce que je suis de coupe chemin à travers l'eau ... Où est l'eau, ou un seul gène yeux dsndL là et le changer. "quod demonstrandum errata ... Idée-argument en faveur de la route actuelle, que je voudrais ajouter, toutefois, j'ai appelé le saule Teleorman, Zaharia Stancu," je me suis senti fortement liée întotdeaunm terre antique des villages du comté et les petites villes, les minces filets d'eau vous vous baignez, le Danube et la Olt que je mouille deuxbords. Il est dans le sud du pays, certains des appels sans fin de l'orgie sans Baragan, est riche en fruits de la Terre hymne depuis l'époque d'Alexandre Macedom: "Les cultures de blé étaient nombreux ..." est quelque chose Voici le poème port du Danube, traditionnellement accueilli profils - Giurgiu, Turnu navires - "quelque chose du mystère tissé garçon Reed... Alexandrie ville lţilor dans la plaine roumaine (le m alt 90.) Sur la rive droite de la rivière de scie (DN 6, km 88) résidence Teleorman. Said N. Iorga, Alexandru Ghica Voda Alexandnm et ont en partie raison, car Alexander Demetrius Ghict signé la charte de fondation en 1834, à la demande des entrepreneursainsi les citadins qui désirent recevoir gratuitement, le propriétaire exempté de corvées, autrement, le règlement a été faite sur le terrain la bande de roulement de plusieurs générations dans l'ombre de la célèbre «Cheval de Troie» («Brazda Lui Novac"), deopotm terres "rouleau de repassage de tribus venues d'ailleurs, Vlasca- Teleorman (Vlaşca "= les Valaques," Teleorman "," deliorman "= forêt fou) mais pas seulement plaine chaudeet je sais que des milliers mănoasa (Arrien Flavius nous a dit, Arian, le 95-175, figurant sur la piste d'Alexandre). Produit de nouvelle génération l'emplacement des stations d'Andrinople (1829), Alexandrie> a choisi la géométrie de la rue, certains échanges, certaines usines, cinq à six ateliers
Germana
Route: ALEXANDRIA - Prunaru - Giurgiu - Zimnicea - Turnu Magurele - Schiff - Caracal - Tomaten zu sehen - Alexandria (ca. 300 km), J1 irrigen Ansicht, dass nur die großen sind die vielen malerischen Natur attraktiv und spannend, und der Tourismus ist, als im Zusammenhang mit mehr Berg-travel-Ion Akademiemitglied Simionescu bemerken. Ein einsamer Baum, runden das lockere, Professorilându in den Himmel in der Dämmerung zwingt empurple voll entfaltet hat, vorübergehend an die Macht Sinnbild der Ewigkeit. Es ist ein Bild, das Gefühl, smart frumosulm so einfach sterben poldurile Ruysdael's Irish. Baking Road Alexandria malerischen Szenen oft verlockend, weil ich dachte, Schneiden Weg über das Wasser ... Wo ist das Wasser, oder nur ein Auge Gen dsndL gibt und zu verändern. "quod demonstrandum Errata ... Idea-Argument für die aktuelle Route, die ich jedoch hinzufügen, rief ich die native Weide Teleorman, Zaharia Stancu," Ich fühlte mich stark verwandte întotdeaunm altes Land dieser Provinz Dörfern und Kleinstädten, den dünnen Faden des Wassers, dass Sie, baden die Donau und die Olt, dass ich zwei nasseKanten. Es liegt im Süden des Landes, ist ein Teil der endlosen Abhaltung freier Orgie Bărăgan, reich an Obst Hymne Erde seit der Zeit Alexanders Macedom: "... waren reichlich Weizen" ist etwas Hier das Gedicht Donauhafen traditionell begrüßt Profile - Giurgiu, Turnu Schiff - "etwas Geheimnisvolles Schilf geflochten Burschelţilor ... Alexandria Stadt in der rumänischen Tiefebene (die 90 m alt.) auf dem rechten Ufer des Flusses sah (DN 6, km 88) Teleorman Residenz. Said N. Iorga, Alexandru Ghica Voda Alexandnm und haben teilweise richtig, weil Ghict Demetrius Alexander hatte die Gründungsurkunde im Jahre 1834 unterzeichnet wurde, auf Antrag von Unternehmerndamit die Städter, die befreit, befreit Hausarbeit Vermieter, sonst wollte, der Siedlung hat auf der Erde seit Generationen, um den Schatten berühmter beat "Trojaner" ("Brazda lui Novac"), Land deopotm "von Walze Stämmen aus anderen zerkleinert, Vlasca- Teleorman County (Vlaşca "= die Walachen" Teleorman "," deliorman "Wald = verrückt), aber nicht nur warm plainund wissen, dass Tausende mănoasa (Arrianus Flavius erzählte uns, Arian, die 95 bis 175, auf den Spuren von Alexander gesetzt). Produkt-Generation Bahnhöfen Adrianopel (1829), wählte Alexandria> Geometrie der Straße, einige Handel, einige Mühlen, fünf Minuten vor sechs Workshops
Rusa
Маршрут: Александрия - Prunaru - Джурджу, - Зимнича - Турну Мэгуреле - Ship - Каракал - Томаты Веды - Александрия (около 300 км), J1 ошибочное мнение, что только великие многих живописной природой привлекательной и захватывающей и туризм связан с более чем горные путешествия-академик Ион Симионеску уведомления. Одинокое дерево, облавы на свободе, профессорilându в небо на закате вынуждает Грецию полностью развернута временная власть эмблема вечности. Это умный фотография чувство frumosulm просто умирают от ирландского poldurile Рейсдаля в. Выпечки роуд Александрии живописные сцены часто заманчиво, потому что я резки путь по воде ... Где вода, или только один глаз гена гsndL туда и изменить его ". смотри demonstrandum опечаток ... Идея-аргумент для настоящего маршрут, по которому я хотел бы добавить, однако, я позвонил в родной ивы Телеорман, Захария Станку" Я чувствовала, тесно связаны întotdeaunm древней земле деревень уезда и малых городах, тонкие нити воды при купании, Дунай и Олт, что я мокрый 2ребер. Он находится на юге страны, некоторые из бесконечных созыва оргии Бэрэгане бесплатной, богатой фруктами гимн земле со времен Александра Macedom: "... культур пшеницы было много" это то, здесь порт стихотворение Дуная традиционно приветствовал профилей - Джурджу, Турну Ship - "что-то тайны сплетенные тростниковые пареньlţilor ... Александрия город в румынской равнины (90 м альт.) на правом берегу реки см. (DN 6, км 88) Телеорман жительства. Сказал Н. Йорга, Александру Гика Водэ Alexandnm и отчасти правы, потому что Александр Димитрий Ghict подписали учредительный устав в 1834 году по просьбе предпринимателейТаким образом, жители города, которые хотели свободный, освобождаются от обязанности хозяина, в противном случае, урегулирование было сделано на том основании, топот многих поколений в тени знаменитого "троянского" ("Бразды луй Новак"), земельные deopotm "раздавлен ролика племена из других мест, Vlasca- Телеорман (Vlaşca "= валахи", Телеорман "," deliorman "= лесов сумасшедший), а не только простой теплойи знаю, что тысячи mănoasa (Arrianus Флавий рассказал нам, Ариан, 95-175, изложенные на след Александр). Продукт поколения станции местах Адрианополь (1829), Александрии> выбрал улице геометрии, некоторые торговые, некоторые заводы, 5:55 семинары
Portugheza
Percurso: ALEXANDRIA - Prunaru - Giurgiu - Zimnicea - Turnu Magurele - Ship - Caracal - Tomates para ver - Alexandria (cerca de 300 km), visão equivocada J1 que só os grandes são os pitorescos natureza muitos atraentes e emocionantes, e do turismo está ligado a mais de viagem de montanha-acadêmico-Ion aviso Simionescu. Uma árvore isolada, arredondado em liberdade, Profilându para o céu ao entardecer está forçando empurple totalmente implantado, o poder temporário para o emblema da eternidade. É um retrato inteligente que frumosulm sensação de morrer simples do irlandês Ruysdael poldurile's. Baking cenas pitorescas Road Alexandria muitas vezes sedutora, porque eu estou cortando caminho através da água ... Onde está a água, ou apenas um gene de olho dsndL lá e mudá-lo ". demonstrandum errata quod ... Idea-argumento para a rota actual, o que eu gostaria de acrescentar, no entanto, liguei para os nativos de salgueiro Teleorman, Zaharia Stancu," Eu me senti fortemente relacionada întotdeaunm antiga terra das aldeias deste concelho e pequenas cidades, finos fios de água para banhar-se-lhe, pelo Danúbio e Olt que eu molhado duasbordas. É no sul do país, algumas das chamadas interminável de orgia sem Baragan, é rica em frutas hino terra desde a época de Alexandre Macedom: "... culturas de trigo foram abundantes" é algo aqui o poema porto do Danúbio tradicionalmente congratulou-se com perfis - Giurgiu, Turnu Ship - "algo de mistério tecida rapaz reedlţilor ... Alexandria cidade na Planície Romena (a 90 m alt.) na margem direita do rio vi (DN 6, km 88) Teleorman residência. N. disse Iorga, Alexandru Ghica Voda Alexandnm e têm direito, em parte, porque Alexandre Demetrius Ghict assinou a carta de fundação, em 1834, a pedido dos empresáriosassim, os moradores da cidade que queriam proprietário, livre isentos de tarefas, caso contrário, o acordo foi feito no chão do piso de muitas gerações, à sombra da famosa "Trojan" ("Brazda lui Novac"), deopotm terra rolo "passar de tribos de outras áreas, Vlasca- Teleorman (Vlaşca "= o Vlachs", Teleorman ", Deliorman" = floresta louco), mas não só planície quentee sei que milhares mănoasa (Arrianus Flávio disse-nos, Arian, a 95-175, estabelecido na trilha de Alexander). locais de geração de produtos da estação de Adrianópolis (1829), Alexandria> escolheu a geometria da rua, alguns comerciais, algumas fábricas, oficinas 05:55
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie