Elisabeta Lipă (născută Elisabeta Oleniuc) (n. 26 octombrie 1964, oraşul Siret, judeţul Suceava) este o canotoare româncă. A debutat la vârsta de 19 ani la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, California. A obţinut 5 medalii de aur, 2 de argint şi una de bronz la şase Olimpiade, a fost de 25 ori campioană a României. În anul 2000, a fost declarată cea mai bună canotoare a secolului de către Federaţia Internaţională de Canotaj. Este maestră emerită a sportului. În prezent este preşedinte al Federaţiei Române de Canotaj şi preşedinte al Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti. În anul 2000, Elisabeta Lipă a fost declarată de federaţia internaţională de specialitate cea mai bună canotoare a secolului XX. Pe 1 iunie 2000, la Lucerna, în Elveţia, Elisabeta Lipă a primit medalia "Thomas Keller", cea mai înaltă distincţie din canotaj. Din partea COSR i-a fost decernat trofeul "Colanul de Aur". La data de 1 decembrie 2004, comisarul şef de poliţie Elisabeta Lipă din Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost înaintat la gradul de chestor de poliţie (echivalent cu cel de general) . În anul 2008 a fost declarată Cetăţean de Onoare al oraşului Siret. Jocuri Olimpice 1984, Los Angeles - medalie de aur la dublu vâsle; 1988, Seul - medalie de argint la dublu vâsle şi medalie de bronz la patru vâsle; 1992, Barcelona - medalie de aur la simplu vâsle şi medalie de argint la dublu vâsle; 1996, Atlanta - medalie de aur la 8+1 vâsle; 2000, Sidney - medalie de aur la 8+1 vâsle; 2004, Atena - medalie de aur la 8+1 vâsle ; [modifică]Campionate Mondiale Dublu vâsle - nouă medalii de argint (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1994 şi 2003); Simplu vâsle - o medalie de aur (1989) şi o medalie de argint (1991); Patru vâsle - o medalie de bronz (1982); 8+1 vâsle - o medalie de bronz în 1984; [modifică]Campionate Naţionale A fost de 25 de ori campioană naţională; A fost portdrapelul delegaţiei României la două Olimpiade, în 2000, la Sidney, şi în 2004, la Atena.
Categorie
  • Categorie:Sportivi
Fotografii

Elisabeta Lipă

Elisabeta Lipă
Engleza
Lipă Elizabeth (born Elizabeth Oleniuc) (born October 26, 1964, Siret, Suceava County) is a Romanian rower. It debuted at the age of 19 years at the Summer Olympics in Los Angeles, California. He earned five gold medals , two silver and a bronze in six Olympics, was 25-time champions of Romania. In 2000, he was declared the best rowercentury by the International Rowing Federation. Is the master emeritus of the sport. It is currently president of the Romanian Rowing Federation and President of Sport Club Dinamo Bucharest. In 2000, Elizabeth was declared Lipă international federation of professional best rower of the twentieth century. On June 1, 2000, in Lucerne, Switzerland, ElisAbetos Lipă received the medal "Thomas Keller", the highest distinction in Rowing. COSR was awarded the trophy "Golden Collar." On December 1, 2004, Elizabeth Lipă police chief commissioner of Administration and Interior has been submitted to the degree of policy issues (equivalent to the general) [1] . The year 2008 was declared CitizenHonorary Siret. 1984 Olympics, Los Angeles - gold medal in double sculls, 1988, Seoul - silver medal in double sculls and a bronze medal four rowing, 1992, Barcelona - gold medal in single sculls and silver in double sculls, 1996, Atlanta - a gold medal in rowing eight, 2000, Sydney - a gold medal in rowing eight, 2004, Athens - gold medal8 a rowing; [edit] World Championship Double Sculls - nine silver medals (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1994 and 2003), single sculls - gold medal (1989) and one silver medal (1991) Four rowing - a bronze medal (1982), a rowing eight - a bronze medal in 1984, [edit] The National Championships has been 25 times national champion, has been the flagship ofRomanian Legation in two Olympics, in 2000, from Sydney, and in 2004, in Athens.
Spaniola
Lipa Elizabeth (Elizabeth nació Oleniuc) (nacido el 26 de octubre 1964, Siret, Suceava) es un remero rumano. Debutó a la edad de 19 años en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California. Ganó cinco medallas de oro , dos de plata y un bronce en Juegos Olímpicos de seis, fue de 25 veces campeón de Rumanía. En 2000, fue declarado el mejor remerosiglo por la Federación Internacional de Remo. Emérito es el maestro del deporte. Actualmente es presidente de la Federación Rumana de Remo y Presidente del Club Deportivo Dinamo Bucarest. En 2000, Elizabeth federación internacional de Lipa fue declarado el mejor remero de especialidad del siglo XX. El 1 de junio de 2000, en Lucerna, Suiza, ElisAbetos Lipa recibió la medalla "Thomas Keller", la máxima distinción en el remo. COSR fue galardonado con el trofeo "Golden cuello." El 1 de diciembre de 2004, la policía Elisabeth Lipa comisionado jefe de Administración e Interior se ha presentado con el grado de asuntos políticos (general equivalente) [1] . En 2008 fue declarado CiudadanoHonorario Siret. Juegos Olímpicos de 1984, Los Angeles - medalla de oro en remo doble, 1988, Seúl - medalla de plata en remo doble y una medalla de bronce de remo cuatro, 1992, Barcelona - medalla de oro en scull individual y plata en remo doble, 1996, Atlanta - una medalla de oro en remo ocho, 2000, Sydney - una medalla de oro en remo ocho, 2004, Atenas - medalla de oro8 un remo, editar [] Campeonato del Mundo de remo doble - nueve medallas de plata (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1994 y 2003), scull individual - medalla de oro (1989) y una medalla de plata (1991) Cuatro remos - una medalla de bronce (1982), uno de remo ocho - una medalla de bronce en 1984, editar [] Campeonatos Nacionales fue 25 veces campeón nacional, era el buque insigniaLegación rumana en dos Juegos Olímpicos, en 2000, de Sydney, y en 2004, en Atenas.
Italiana
Lipa Elizabeth (nata Elizabeth Oleniuc) (nato il 26 Ottobre 1964, Siret, Suceava County) è un vogatore rumeno. Ha debuttato all'età di 19 anni ai Giochi olimpici di Los Angeles, California. Ha ottenuto cinque medaglie d'oro , due argenti e un bronzo in sei Olimpiadi, è stato 25 volte campione di Romania. Nel 2000, è stato dichiarato il miglior canottieresecolo dalla Federazione Internazionale Canottaggio. Emerito è il maestro dello sport. Attualmente è presidente della Federazione Canottaggio rumena e Presidente di Sport Club Dinamo Bucarest. Nel 2000 Elisabetta fu dichiarato Lipa federazione internazionale di professionisti miglior canottiere del XX secolo. Il 1 giugno 2000, a Lucerna, Svizzera, ElisAbetos Lipa ha ricevuto la medaglia "Thomas Keller", la più alta distinzione di canottaggio. COSR è stato assegnato il trofeo "Golden Collar". Il 1 dicembre, 2004, Elizabeth commissario capo della polizia dell'Amministrazione e dell'interno Lipa è stata presentata al grado di questioni politiche (equivalente al generale) [1] . Nel 2008 è stato dichiarato CittadinoOnorario Siret. Olimpiadi del 1984, Los Angeles - medaglia d'oro nel doppio remi, 1988, Seoul - medaglia d'argento nel doppio remi e una medaglia di bronzo canottaggio quattro, 1992, Barcellona - medaglia d'oro nel singolo e remi argento nel doppio remi, 1996, Atlanta - una medaglia d'oro in otto remi, 2000, Sydney - medaglia d'oro nel canottaggio nel mese di agosto 2004, Atena - medaglia d'oro8 a remi; edit [] Campionato mondiale di coppia matrimoniale - nove medaglie d'argento (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1994 e 2003), skiff singolo - medaglia d'oro (1989) e una medaglia d'argento (1991) a quattro remi - una medaglia di bronzo (1982), il canottaggio otto - una medaglia di bronzo nel 1984; edit [] Campionati Nazionali è stato 25 volte campione nazionale, è stato il fiore all'occhielloLegazione romena in due Olimpiadi, nel 2000, da Sydney, e nel 2004, ad Atene.
Franceza
Lipa Elizabeth (née Elizabeth Oleniuc) (né le 26 Octobre 1964, Siret, Suceava) est un rameur de la Roumanie. Il a fait ses débuts à l'âge de 19 ans aux Jeux olympiques d'été de Los Angeles, en Californie. Il a gagné cinq médailles d'or , deux d'argent et une de bronze en six Jeux olympiques, a été de 25 fois champions de Roumanie. En 2000, a été déclaré le meilleur rameursiècle par la Fédération internationale d'aviron. Émérite est le maître de sport. Il est actuellement président de la Fédération roumaine d'aviron et le président du Dinamo Bucarest Sport Club. En 2000, Elizabeth a été déclaré Lipa fédération internationale de rameur professionnel le plus du vingtième siècle. Sur Juin 1, 2000, à Lucerne, en Suisse, ElishAbetos Lipă a reçu la médaille Thomas Keller », la plus haute distinction en aviron. COSR a reçu le trophée "Golden collier." Sur Décembre 1, 2004, Elizabeth Lipa de police, commissaire en chef de l'administration et de l'Intérieur a été soumis à la mesure des questions de politique (l'équivalent du général) [1] . En 2008, il a été déclaré citoyenHonoraire Siret. Jeux Olympiques de 1984, Los Angeles - médaille d'or, deux en couple, 1988, Séoul - médaille d'argent au deux de couple poids et une médaille de bronze d'aviron quatre, 1992, Barcelone - médaille d'or en skiff et d'argent, deux en couple, 1996, Atlanta - une médaille d'or en aviron huit, 2000, Sydney - une médaille d'or en aviron huit, 2004, Athènes - médaille d'or8 un aviron; modifier [] Championnat du Monde Deux de couple - neuf médailles d'argent (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1994 et 2003), skiff - médaille d'or (1989) et une médaille d'argent (1991) Quatre rames - une médaille de bronze (1982), un huit à l'aviron - une médaille de bronze en 1984; modifier [] Championnats nationaux a été 25 fois champion national, a été le phareLégation roumaine dans deux Jeux olympiques, en 2000, de Sydney, et en 2004, à Athènes.
Germana
Lipa Elizabeth (Elizabeth geboren Oleniuc) (geboren 26. Oktober 1964, Siret, Kreis Suceava) ist eine rumänische Ruderin. Er debütierte im Alter von 19 Jahren bei den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles, Kalifornien. Er verdiente fünf Goldmedaillen , zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille in sechs Olympischen Spielen war 25 Mal Meister von Rumänien. Das Jahr 2000 war die beste Zeile deklariertJahrhunderts von der Internationalen Ruderverband. Emeritus ist der Meister des Sports. Er ist derzeit Präsident des rumänischen Rowing Federation und Vorsitzender des Sport Club Dynamo Bukarest. Im Jahr 2000 war Elisabeth Jahrhunderts erklärte Lipa Internationale Föderation der professionellen besten Ruderer des zwanzigsten. Am 1. Juni 2000, in Luzern, Schweiz, ElisAbetos Lipa erhielt die Medaille "Thomas Keller", der höchsten Auszeichnung im Rudersport. Von COSR Trophäe ausgezeichnet wurde "goldenen Halsband." Am 1. Dezember 2004, Elizabeth Polizeichef Kommissar für Verwaltung und Inneres Lipa allgemein) vorgelegt wurde über Angelegenheiten von gemeinsamem Grad (entspricht [1] . Im Jahr 2008 war es Citizen erklärtHonorary Siret. Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles - Goldmedaille im Doppelzweier, 1988, Seoul - Silbermedaille im Doppelzweier und eine Bronzemedaille Rudern vier, 1992, Barcelona - Goldmedaille im Einzel und Doppelvierer Silber im Doppelzweier, 1996, Atlanta - eine Goldmedaille im Ruder-Achter, 2000, Sydney - eine Goldmedaille im Ruder-Achter, 2004, Athen - Goldmedaille8 a Rudern; [Bearbeiten] Weltmeisterschaft Doppelzweier - neun Silbermedaillen (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1994 und 2003), Einzel-Doppelvierer - Goldmedaille (1989) und eine Silbermedaille (1991) Vier Rudern - eine Bronzemedaille (1982), ein Ruder-Achter - die Bronze-Medaille im Jahre 1984; [Bearbeiten] Nationale Meisterschaften wurde 25 Mal Landesmeister, war das FlaggschiffRumänischen Gesandtschaft in zwei Olympischen Spielen im Jahr 2000 aus Sydney und 2004 in Athen.
Rusa
Липе Елизавета (род. Элизабет Oleniuc) (род. 26 октября 1964, Сирет, Сучава округа) является румынский гребец. Он дебютировал в возрасте 19 лет на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Он получил 5 золотых медалей , 2 серебряные и 1 бронзовая в шести Олимпийских играх, был 25-чемпионами Румынии. В 2000 году была признана лучшей гребецстолетия Международной федерации гребли. Почетный является мастером спорта. Это в настоящее время президент румынской федерации гребли и президент спортивного клуба "Динамо" в Бухаресте. В 2000 году Елизавета была объявлена Липе международной федерации профессиональных лучший гребец в двадцатом веке. На 1 июня 2000 в Люцерне, Швейцария, ElisAbetos Липе получил медаль "Томас Келлер", высшую награду в гребле. COSR получил приз "Золотой ошейник". По состоянию на 1 декабря 2004, Элизабет Липе начальник полиции комиссар по вопросам администрации и внутренних дел был представлен степени политических вопросов (эквивалент в целом) [1] . В 2008 году он был объявлен гражданинПочетный Сирет. Олимпийских играх 1984, Лос-Анджелес - золотая медаль в Парные двойки, 1988, Сеул - серебряная медаль в Двойки и медаль гребле бронзовые 4, 1992, Барселона - золотая медаль в одиночке и серебра в Парные двойки, 1996, Атланта - 1 августа золотую медаль в гребле, 2000, Сидней - золотая медаль в гребле 8, 2004, Афины - золотая медаль8 гребле; [править] Чемпионат мира по Двойки - 9 серебряных медалей (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1994 и 2003), Одиночки - золотая медаль (1989) и одна серебряная медаль (1991) Четыре академической гребле - бронзовая медаль (1982), гребля 8 - бронзовую медаль в 1984, [править] Национальный Чемпионат был 25 раз чемпионом, был флагманским кораблемРумынскому посольству в двух Олимпиадах, в 2000 году в Сиднее, а в 2004 году в Афинах.
Portugheza
Lipa Elizabeth (nascida Elizabeth Oleniuc) (nascido em 26 outubro de 1964, Siret, Suceava County) é um remador romeno. Estreou na idade de 19 anos nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, Califórnia. Ganhou cinco medalhas de ouro , duas de prata e uma de bronze em seis Jogos Olímpicos, foi 25 vezes campeão da Roménia. Em 2000, foi declarado o melhor remadorséculo pela Federação Internacional de Remo. Emérito é o mestre do desporto. É actualmente presidente da Federação Romena de Remo e presidente do Sport Club Dinamo Bucareste. Em 2000, Elizabeth foi declarado Lipa International Federation especialidade melhor remador do século XX. Em 01 de junho de 2000, em Lucerna, Suíça, ElisAbetos Lipa recebeu a medalha "Thomas Keller", a mais alta distinção no Remo. COSR foi premiado com o troféu "Golden Collar." Em 01 de dezembro de 2004, Elizabeth polícia Lipa comissário-chefe da Administração Interna foi submetido ao grau de questões políticas (o equivalente à geral) [1] . Em 2008 foi declarado CidadãoHonorário Siret. Olympics 1984, Los Angeles - a medalha de ouro no skiff duplo, 1988, Seoul medalha de prata - no skiff duplo de remo e medalha de bronze quatro anos, de 1992, Barcelona - Skiff simples medalha de ouro e medalha prata no double skiff, 1996, Atlanta - uma medalha de ouro no remo oito, 2000, Sydney - uma medalha de ouro no remo oito anos, de 2004, Atenas - Medalha de Ouro8 a remo; [editar] World Championship Double Skiff - nove medalhas de prata (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1994 e 2003), Skiff simples - medalha de ouro (1989) e uma medalha de prata (1991) Quatro Remo - uma medalha de bronze (1982), 8 de remo a - uma medalha de bronze em 1984; [editar] Campeonato Nacional foi 25 vezes campeão nacional, foi o carro-chefeRomeno Legação em dois Jogos Olímpicos, em 2000, de Sydney, em 2004, em Atenas.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie