Ion Ţiriac (n. 9 mai 1939, Braşov), este un fost jucător profesionist de tenis român, jucător de hochei, şi actualmente un influent om de afaceri în Germania şi România. În 1970, a câştigat împreună cu Ilie Năstase turneul de la Roland Garros. Talentul său pe teren s-a materializat mai ales la dublu, câştigând alături de Ilie Nastase, în afară de Roland Garros, numeroase alte turnee precum Foro Italico, Open Philadelphia Indoor (1970), Monte Carlo Open, Open Suedia, Italian Open şi Canadian Open (1972), Arymehr Cup (1977), alături de Guillermo Villas la Baltimore International şi Nice International (1977), Volvo International (1979) şi, alături de Adriano Panatta, Campionatului Mondial de tenis, Sao Paolo (1974). Ţiriac a fost component al echipei României în Cupa Davis între 1959 şi 1978, disputând trei finale, cu SUA, în 1969, 1970 şi 1972, în toate trei avându-l ca partener pe Ilie Năstase. Din 1984 până în 1993 a fost managerul lui Boris Becker, tenisman de clasă mondială. Ion Ţiriac este deţinătorul licenţei turneului de tenis "BCR Open Romania" din anul 1996. A zecea ediţie a turneului (care a avut loc în luna septembrie a anului 2005) a oferit premii în valoare de 302.000 euro. Câştigătorul trofeului competiţiei, Florent Serra a primit un cec în valoare de 44.100 euro. Între anii 1998 - 2004, a deţinut funcţia de preşedinte al Comitetului Olimpic Român. Ion Ţiriac este de asemenea unul dintre cei mai bogaţi români, fiind proprietarul unui număr mare de firme în domeniul bancar, auto şi cel al transporturilor. Este primul român care a intrat în lista Forbes a miliardarilor lumii fiind cotat ca având o avere personală în jur de 1,1 miliarde dolari în martie 2007. În noiembrie 2007, revista Capital a estimat averea lui Ion Ţiriac la 2,2-2,4 miliarde de dolari.
Categorie
  • Categorie:Sportivi
Fotografii

Ion Țiriac

Ion Țiriac
Engleza
Ion Tiriac (born May 9, 1939, Brasov), is a former Romanian professional tennis player, hockey player, and now an influential businessman in Germany and Romania. In 1970, together with Nastase won the tournament at Roland Garros. His talent on the field materialized especially double with Ilie Nastase won the Roland Garros than many otherForo's tournament as italico, Philadelphia Indoor Open (1970), Monte Carlo Open, Swedish Open, Italian Open and Canadian Open (1972), Arymehr Cup (1977), with Guillermo Villas at Baltimore International and Nice International (1977), Volvo International (1979) and, together with Adriano Panatta, Tennis Championship, Sao Paolo (1974). Tiriac was member of team RomaniaDavis Cup between 1959 and 1978, disputând three final, with the U.S. in 1969, 1970 and 1972, all three having him as a partner Ilie Nastase. From 1984 to 1993 was Boris Becker's manager, world class tennis player. Ion Tiriac is the licensor of the tennis tournament "BCR Open Romania" in 1996. The tenth edition of the tournament (held in September yyscreen in 2005) offered prizes worth 302,000 euros. Winner Trophy competition, Florent Serra received a check worth 44,100 euros. Between 1998-2004, he served as president of the Romanian Olympic Committee. Ion Tiriac is also one of the richest Romanian, being the owner of a large number companies in banking, motor and transsports. Romanian is first entered into the list of world billionaires Forbes is quoted as having a personal fortune of around 1.1 billion U.S. dollars in March 2007. In November 2007, Capital magazine estimated his fortune Ion Tiriac at 2.2 to 2.4 billion dollars.
Spaniola
Ion Tiriac (nacido el 09 de mayo 1939, Brasov), es un ex jugador profesional de tenis rumano, jugador de hockey, y ahora un influyente hombre de negocios en Alemania y Rumania. En 1970, junto con Nastase ganó el torneo de Roland Garros. Su talento en el campo se ha materializado sobre todo en dobles, ganando con Ilie Nastase, aparte de Roland Garros, muchos otrosForo torneo como italico, Filadelfia cubierta abierta (1970), Monte Carlo Open, Abierto de Suecia, Abierto de Italia y Abierto de Canadá (1972), Arymehr Copa (1977), con Guillermo Villas en Baltimore Internacional y Internacional de Niza (1977), Volvo Internacional (1979) y, junto con Adriano Panatta, Campeonato de tenis, Sao Paolo (1974). Tiriac fue miembro del equipo de RumaniaCopa Davis entre 1959 y 1978, tres disputând final, con los EE.UU. en 1969, 1970 y 1972, los tres con él como socio Ilie Nastase. De 1984 a 1993 fue gerente de Boris Becker, tenista de clase mundial. Ion Tiriac es el torneo de tenis licenciante "Torneo de Bucarest en 1996. La décima edición del torneo (que tuvo lugar en septiembre de aapantalla en 2005) que ofrece premios por valor de € 302.000. Ganador del Trofeo de la competencia, Florent Serra recibió un cheque por valor € 44 100. Entre 1998-2004, se desempeñó como presidente del Comité Olímpico de Rumania. Ion Tiriac es también uno de los más ricos de Rumania, siendo el propietario de un gran número empresas del sector bancario, el motor y translos deportes. Rumania es la primera entró en la lista Forbes de los multimillonarios del mundo se cita a tener una fortuna personal de alrededor de 1,1 millones de dólares EE.UU. en marzo de 2007. En noviembre de 2007, la revista Capital estima que su fortuna Ion Tiriac de 2,2 a 2.4 billones de dólares.
Italiana
Ion Tiriac (nato il 9 Maggio 1939, Brasov), è un ex giocatore di tennis professionista rumeno, giocatore di hockey e attualmente un influente uomo d'affari in Germania e Romania. Nel 1970, insieme con Nastase ha vinto il torneo di Roland Garros. Il suo talento sul campo si è concretizzata prevalentemente doppie, vincendo con Ilie Nastase, oltre al Roland Garros, molti altritorneo del Foro Italico come, Philadelphia Indoor Open (1970), Monte Carlo Open, Swedish Open, Italiano Open e Canadian Open (1972), Arymehr Cup (1977), con Guillermo Villas a Baltimora Internazionale e Internazionale di Nizza (1977), Volvo L'International (1979) e, insieme ad Adriano Panatta, Tennis Championship, Sao Paolo (1974). Tiriac è stato membro della squadra della RomaniaCoppa Davis tra il 1959 e il 1978, disputând tre finali, gli Stati Uniti, nel 1969, 1970 e 1972, tutti e tre averlo come compagno Nastase. Dal 1984 al 1993 è stato manager di Boris Becker, il tennis di classe mondiale. Ion Tiriac è del licenziante, del torneo di tennis "BCR Open Romania" nel 1996. La decima edizione del torneo (svoltosi nel settembre yyschermo nel 2005) ha offerto premi del valore di € 302,000. Vincitore concorso Trofeo, Florent Serra ha ricevuto un assegno vale 44.100 €. Tra il 1998-2004, ha servito come presidente del Comitato olimpico rumeno. Ion Tiriac è anche uno dei più ricchi della Romania, essendo il proprietario di un gran numero Le aziende nel settore bancario, a motore e dei transsport. Rumeno è prima entrato nella lista Forbes dei miliardari del mondo è citato come aventi una fortuna personale di circa 1,1 miliardi di dollari Usa nel marzo 2007. Nel novembre 2007, la rivista Capital stimato la sua fortuna Ion Tiriac 2,2-2,4 miliardi di euro.
Franceza
Ion Tiriac (né le 9 mai 1939, Brasov), est un ancien joueur professionnel de tennis roumaine, joueur de hockey, et maintenant un homme d'affaires influent dans l'Allemagne et la Roumanie. En 1970, avec Nastase a remporté le tournoi de Roland Garros. Son talent sur le terrain a concrétisé la plupart doubles, gagnant avec Ilie Nastase, en dehors de Roland Garros, de nombreux autresForo italico que le tournoi de Philadelphie couverte ouverte (1970), Monte Carlo Open, Open de Suède, Italian Open et l'Omnium canadien (1972), Arymehr Coupe (1977), avec Guillermo Villas à Baltimore International et International de Nice (1977), Volvo international (1979) et, avec Adriano Panatta, tennis Coupe du monde, Sao Paulo (1974). Tiriac a été membre de l'équipe de la RoumanieCoupe Davis entre 1959 et 1978, disputând trois derniers, avec les États-Unis en 1969, 1970 et 1972, tous les trois l'avoir comme partenaire Ilie Nastase. De 1984 à 1993 a été Becker gestionnaire de Boris, le joueur de tennis de classe mondiale. Ion Tiriac est le donneur de licence du tournoi de tennis «BCR Open Romania" en 1996. La dixième édition du tournoi (qui s'est tenu en Septembre aal'écran en 2005) offre des bourses totalisant € 302 000. Gagnant du trophée de la concurrence, Florent Serra a reçu un chèque de € 44,100. Entre 1998-2004, il a servi comme président du Comité olympique roumain. Ion Tiriac est aussi l'un des plus riches roumaine, est le propriétaire d'un grand nombre entreprises dans le secteur bancaire, le moteur et transsports. Roumaine est d'abord entré dans la liste Forbes des milliardaires du monde, est cité comme ayant une fortune personnelle de dollars américains d'environ 1,1 milliards de dollars en Mars 2007. En Novembre 2007, le magazine Capital estime sa fortune Ion Tiriac de 2,2 à 2,4 milliards de dollars.
Germana
Ion Tiriac (geboren 9. Mai 1939, Brasov), ist eine ehemalige rumänische Tennisspielerin, Hockey-Spieler, und jetzt ein einflussreicher Geschäftsmann in Deutschland und Rumänien. Im Jahr 1970, zusammen mit Nastase gewann das Turnier in Roland Garros. Sein Talent auf dem Feld materialisiert meist verdoppelt und gewann mit Ilie Nastase, abgesehen von Roland Garros, viele andereForo Turnier als italico, Philadelphia Indoor Open (1970), Monte Carlo Open, Schwedisch Open, Italian Open und Canadian Open (1972), Arymehr Cup (1977), von Guillermo Villas entlang der Baltimore International International und Nizza (1977), Volvo International (1979) und, zusammen mit Adriano Panatta, Tennis Championship, Sao Paolo (1974). Tiriac war Mitglied des Teams RumänienDavis Cup zwischen 1959 und 1978, disputând drei letzten, mit den USA in 1969, 1970 und 1972, alle drei mit ihm als Partner Ilie Nastase. Von 1984 bis 1993 war Boris Beckers Manager, Weltklasse-Tennisspieler. Ion Tiriac ist der Lizenzgeber des Tennisturniers "BCR Open Romania" im Jahr 1996. Die zehnte Auflage des Turniers (im September yyBildschirm im Jahr 2005) angeboten Preise im Wert von 302.000 €. Winner Trophy "-Wettbewerb, Florent Serra Euro erhalten einen Scheck im Wert von 44.100. Zwischen 1998-2004 war er Präsident des Rumänischen Olympischen Komitees. Ion Tiriac ist auch einer der reichsten Rumänen, die als Eigentümer einer großen Zahl Unternehmen im Banken-, Motor-und transSportarten. Es war der erste rumänische Forbes-Liste der Milliardäre der Welt, zu erreichen als mit einem Vermögen von rund $ 1100000000 März 2007. Im November 2007 geschätzte Zeitschrift Capital sein Glück bei Ion Tiriac 2,2-2400000000 Dollar.
Rusa
Ион Tiriac (родился 9 мая 1939, Брашов), бывший румынский профессиональный игрок в теннис, хоккей игрок, а теперь влиятельным предпринимателем в Германии и Румынии. В 1970 году вместе с Настасе выиграл турнир Ролан Гаррос. Его талант на поле материализовался основном двухместные, выиграв с Илие Настасе, кроме "Ролан Гаррос" и многие другиес турниров и Foro Italico, Филадельфия Крытый открытого (1970), Монте-Карло открыто, Швеции открыто, итальянский открытого и Canadian Open (1972), Arymehr Кубка (1977), вместе с Гильермо Виллы приятно Балтимор и Международное (1977), Volvo Международные (1979), а вместе с Адриано Panatta, теннису, Сан-Паулу (1974). Tiriac был членом команды РумынииКубок Дэвиса между 1959 и 1978 годах, disputând 3 место, набрав в США в 1969, 1970 и 1972, все три иметь его в качестве партнера Илие Настасе. С 1984 по 1993 год Беккер Борис менеджер мирового класса теннисист. Ион Tiriac является лицензиаром теннисный турнир "BCR Открыть Румынии в 1996 году. Десятое издание турнира (состоявшегося в сентябре ггэкран в 2005) предложил призы на сумму 302000 евро. Победитель трофи конкуренции, Флоран Серра получил чек стоит 44100 евро. В период с 1998-2004 года он занимал пост президента Олимпийского комитета Румынии. Ион Tiriac также является одним из самых богатых Румынии, является владельцем большого числа компаний в банковском деле, мотор-и транс-спорта. Является первым румынским который пришел в мировом списке миллиардеров Forbes цитируется как с личным состоянием в 1,1 миллиарда долларов США в марте 2007 года. В ноябре 2007 года журнал Капитал оценкам его состояние Ион Tiriac от 2,2 до 2,4 миллиарда долларов.
Portugheza
Ion Tiriac (nascido em 09 de maio de 1939, Brasov), é um profissional de ex-tenista romeno, jogador de hóquei, e agora um empresário influente na Alemanha e Roménia. Em 1970, juntamente com Nastase venceu o torneio de Roland Garros. Seu talento no campo se materializou principalmente duplas, vencendo com Ilie Nastase, além de Roland Garros, muitos outrosForo torneio como italico, Philadelphia Indoor Open (1970), Monte Carlo Open, Open da Suécia, Italian Open e Canadian Open (1972), Arymehr Cup (1977), com Guillermo Villas em Baltimore Internacional e Internacional de Nice (1977), Volvo Internacional (1979) e, juntamente com Adriano Panatta Campeonato Mundial Tribunal de Justiça, São Paulo (1974). Tiriac foi membro da equipa da RoméniaCopa Davis entre 1959 e 1978, disputând três finais, com os E.U. em 1969, 1970 e 1972, todos os três tê-lo como um parceiro Ilie Nastase. De 1984 a 1993 foi gerente de Boris Becker, tenista de classe mundial. Ion Tiriac é o licenciante do torneio de tênis "BCR Open Romania" em 1996. A décima edição do torneio (realizado em setembro yytela em 2005) ofereceu prêmios no valor de 302.000 €. Vencedor do concurso Troféu, Florent Serra recebeu um cheque no valor de 44.100 €. Entre 1998-2004, atuou como presidente do Comitê Olímpico Romeno. Ion Tiriac é também uma das mais ricas da Roménia, sendo o proprietário de um grande número empresas no sector da banca, motor e transesportes. É a primeira romena que se tornaram bilionários na lista Forbes do mundo, atingindo com uma fortuna pessoal de cerca de 1,1 bilhões de dólares E.U. março 2007. Em novembro de 2007, a revista Capital estimou sua fortuna Ion Tiriac 2,2-2,4 bilhões.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie