Angelica Adelstein-Rozeanu -- cunoscută şi ca Angelica Rozeanu -- (n. 15 octombrie 1921, Bucureşti - d. 22 februarie, 2006, Haifa, Israel) a fost o celebră jucătoare de tenis de masă, fiind campioană mondială de şase ori pentru România, între anii 1950 - 1956. A jucat tenis de masă de performanţă în România şi în Israel, fiind campioană naţională a ambelor ţări (de 20 de ori a României şi de 3 ori a Israelului). Născută la Bucureşti, într-o familie de origine evreiască, a fost campioană naţională a României de 20 de ori în anii 1936 - 1957. Angelica Rozeanu a realizat în anii 1950 - 1956 o performanţă rar întâlnită în lumea sportului şi a căştigat de şase ori consecutiv campionatul mondial de tenis de masă. După căsătorire, şi-a schimbat numele în Angelica Adelstein-Rozeanu. În 1960 a emigrat în Israel şi în anii 1960, 1961, 1962 a fost campioana de tenis de masă a Israelului. În întreaga sa viaţă sportivă, Angelica Adelstein-Rozeanu a căştigat un total impresionant de 17 medalii de aur şi 12 medalii de argint şi de bronz. Angelica Rozeanu a primit Ordinul "Meritul Sportiv" clasa I, cu o baretă la 18 martie 2004, "în semn de deosebită apreciere a meritelor avute la consolidarea şi promovarea legăturilor culturale româno-israeliene, pentru contribuţia statornică la menţinerea în Israel a interesului şi simpatiei pentru România" Participări la Campionatele mondiale de tenis de masă: 1937 la Baden, Austria: Locul 3 - dublu mixt (cu Geza Eros) 1939 la Cairo, Egipt: Locul 2 - dublu femei (cu Sari Szasz-Kolozsvary), Locul 3 - cu echipa României 1948 la Londra, Anglia: Locul 3 - simplu femei, Locul 4 - dublu mixt (cu Richard Bergmann), Locul 3 - cu echipa României 1950 la Budapesta: Locul 1 - simplu femei, Locul 2 - dublu femei (cu Gizella Farkas, HUN), Locul 3 - dublu mixt (cu Ivan Andreadis), Locul 1 - cu echipa României 1951 la Viena, Austria: Locul 1 - simplu femei, Locul 2 - dublu femei (cu Sari Szasz-Kolozsvary), Locul 1 - dublu mixt (cu Bohumil Vana, TCH), Locul 1 - cu echipa României 1952 la Bombay, India: Locul 1 - simplu femei, Locul 1 - dublu mixt (cu Ferenc Sido, HUN), Locul 2 - cu echipa României 1953 la Bucureşti, România: Locul 1 - simplu femei, Locul 2 - dublu femei (cu Gizella Farkas, HUN), Locul 1 - dublu mixt (cu Ferenc Sido, HUN), Locul 1 - cu echipa României 1954 la Londra: Locul 1 - simplu femei, Locul 3 - dublu femei (cu Gizella Farkas, HUN) 1955 la Utrecht, Olanda: Locul 1 - simplu femei, Locul 1 - dublu femei (cu Ella Constantinescu-Zeller), Locul 1 - cu echipa României 1956 la Tokio, Japonia: Locul 1 - dublu femei (cu Ella Constantinescu-Zeller), Locul 1 - cu echipa României 1957 la Stockholm, Suedia: Locul 3 - dublu femei (cu Helen Elliott, SCO), Locul 2 - cu echipa României Participări la Campionatele europene de tenis de masă: 1958 la Budapesta: Locul 3 - simplu femei, Locul 1 - dublu femei (cu Ella Zeller), Locul 2 - cu echipa României 1960 la Zagreb: Locul 1 - dublu femei (cu Maria Alexandru), Locul 3 - cu echipa României Campionatele naţionale ale României: Între 1936 - 1939: Locul 1 - simplu femei Între 1941 - 1957: Locul 1 - simplu femei Campionatele internaţionale ale Ungariei: 1954: Locul 1 - simplu femei, Locul 1 - dublu femei (cu Gizella Farkas) Alte turnee internaţionale: 1954, Suedia: Locul 1 - simplu femei, Locul 1 - dublu femei (cu Ella Zeller) 1955, Suedia: Locul 1 - simplu femei, Locul 1 - dublu femei (cu Ella Zeller) 1957, Suedia: Locul 2 - dublu femei (cu Ella Zeller), Locul 2 - dublu mixt (cu Tiberiu Harasztosi)
Categorie
  • Categorie:Sportivi
Fotografii

Angelica Adelstein-R

Angelica Adelstein-R
Engleza
Angelica Adelstein-Rozeanu - also known as Angelica Rozeanu - (born October 15, 1921, Bucharest - February 22, 2006, Haifa, Israel) was a famous table tennis player, was world champion six times Romania between the years 1950 to 1956. He played tennis performance in Romania and Israel, both countries being national champion (20 timesRomania and Israel three times). Born in Bucharest, in a family home Hebrew was Romania's national champion 20 times in the years 1936-1957. Angelica Rozeanu made in the years 1950 - 1956 a rare performance in the sports world and won six consecutive world championship table tennis. After marriage, she changedAngelica Adelstein-Rozeanu name. In 1960 he emigrated to Israel in 1960, 1961, 1962 was table tennis champion of Israel. Sports throughout his life, Angelica Adelstein-Rozeanu won an impressive total of 17 medals of gold and 12 silver medals and a bronze. Rozeanu Angelica has received the Order of Sports Merit "class, with a strap on 18 March 2004, a sign of great appreciation of the merits concerned the strengthening and promotion of Romanian-Israeli cultural ties, for enduring contributions to maintaining Israel's interest and sympathy for Romania "Participation in world table tennis championships: 1937 in Baden, Austria: 3rd Place - Mixed Doubles (with Geza Eros) in 1939 in Cairo, Egypt: 2nd place - Women's double (cSkip Yoshida-Kolozsvary u) 3rd Place - Team Romania in 1948 in London, England: 3rd Place - Simply Women, Place 4 - Mixed Doubles (with Richard Bergmann) 3rd Place - Romania's team in 1950 in Budapest: 1st place - simple Women, Place 2 - double women (Gizella Farkas HUN) 3rd Place - Mixed Doubles (with Ivan Andreadis) 1st Place - Team Romania in 1951 in Vienna, Austria: 1st place - easy women, Place 2- Double-women (with Sari Szasz-Kolozsvary) 1st Place - Mixed Doubles (with Bohumil Vana, TCH), 1st Place - Team Romania 1952 in Bombay India: 1st place - easy women, 1st Place - Mixed Doubles (with Ferenc sido, HUN) 2nd place - Romania's team in 1953 in Bucharest, Romania: 1st Place - Simply Women, Place 2 - double women (Gizella Farkas HUN) 1st Place - Mixed Doubles (with SIDO Ferenc, HUN), Place 1 - with eface Romania in 1954 in London: 1st place - simple woman, 3rd Place - Women's double (with Gizella Farkas HUN) in 1955 in Utrecht, Netherlands: 1st Place - Simply Women, 1st Place - Women's double (with Ella Constantinescu-Zeller), Place 1 - Romania's team 1956 in Tokyo, Japan: 1st Place - Women's double (with Ella Constantinescu-Zeller), 1st Place - Team of Romania in 1957 in Stockholm, Sweden: 3rd Place - Women's double (Helen Elliott, SCO), 2nd place - Romania Team Participation in the European Table Tennis Championships: Budapest 1958: 3rd Place - Simply Women, 1st Place - Women's double (with Ella Zeller), 2nd place - Romania's team in 1960 Zagreb: 1st Place - Double women (Mary Alexander), 3rd Place - Team National Championships Romania Romania: Between 1936-1939: 1st place - simple womenBetween 1941 - 1957: 1st Place - Hungary simple women's international championships: 1954: 1st Place - Simply Women, 1st Place - Women's double (with Gizella Farkas) Other international tournaments: 1954, Sweden: 1st Place - Simply Women, 1st Place - Women's double (with Ella Zeller) in 1955, Sweden: 1st place - easy women, 1st Place - Women's double (with Ella Zeller) in 1957, Sweden: 2nd place - women's double (with Ella Zeller) 2nd place - Mixed Doubles (with Tiberius Haraszti)
Spaniola
Angélica Adelstein-Rozeanu - también conocida como Angélica Rozeanu - (nacido el 15 de octubre 1921, Bucarest - 22 de febrero de 2006, Haifa, Israel) fue un jugador de tenis de mesa famoso, fue campeón mundial en seis ocasiones Rumania, entre 1950-1956. Jugó el rendimiento de tenis de mesa en Rumania e Israel son dos campeones nacionales de los países (20 vecesRumania e Israel tres veces). Nacido en Bucarest, en una familia de origen hebreo, fue campeón nacional rumano de 20 veces en el año 1936-1957. Angélica Rozeanu realizados en los años 1950 - 1956 un desempeño poco común en el mundo del deporte y ha ganado seis campeonatos mundiales consecutivos tenis de mesa. Después del matrimonio, cambióAngélica Adelstein-Rozeanu nombre. En 1960 emigró a Israel en 1960, 1961, 1962 fue campeón de tenis de mesa de Israel. Deportes durante toda su vida, Angélica Adelstein-Rozeanu impresionante ganó un total de 17 medallas de oro y plata medallas de 12 y una de bronce. Rozeanu Angélica recibió la Orden del Mérito Deportivo "de clase, con una correa el 18 de marzo 2004, un signo de gran reconocimiento de los méritos que se trate el fortalecimiento y promoción de los lazos culturales de Israel y Rumania, perdurable contribución al mantenimiento de los intereses de Israel y la simpatía para Rumanía "La participación en campeonatos de tenis de mesa del mundo: 1937 en Baden, Austria: 3er Lugar - Dobles mixtos (con Geza Eros) en 1939 en El Cairo, Egipto: 2 º lugar - Mujer doble (cSaltar-Kolozsváry u Yoshida) 3er Lugar - Equipo Rumanía en 1948 en Londres, Inglaterra: 3er lugar - mujeres sencillas, Lugar 4 - Dobles mixtos (con Richard Bergmann) 3er Lugar - El equipo de Rumania en 1950 en Budapest: 1er Lugar - simple Las mujeres, Lugar 2 - las mujeres dobles (Gizella Farkas HUN) 3 º lugar - Dobles mixtos (con Iván Andreadis) 1 º puesto - Equipo de Rumania en 1951 en Viena, Austria: 1er Lugar - Simplemente Mujer, Lugar 2- Doble-mujeres (con Sari Szasz-Kolozsváry) 1 º puesto - Dobles mixtos (con Bohumil Vana, TCH), 1 º puesto - Equipo de Rumania de 1952 en Bombay, India: Lugar 1 - Simplemente la Mujer, 1 º puesto - Dobles mixtos (con Ferenc Sido, HUN) 2 º lugar - el equipo de Rumania en 1953 en Bucarest, Rumania: 1er Lugar - Simplemente Mujer, Lugar 2 - las mujeres dobles (Gizella Farkas HUN) 1 º puesto - Dobles mixtos (con SIDO Ferenc, HUN), Lugar 1 - con el correofrente a Rumania en 1954 en Londres: 1er Lugar - Simplemente Mujer, 3er Lugar - Mujer dobles (con Gizella hun Farkas) 1955 de Utrecht, Holanda: 1er Lugar - mujeres solteras, 1er lugar - el doble de la Mujer (con Ella Constantinescu-Zeller), Lugar 1 - El equipo de Rumania en 1956 en Tokio, Japón: 1er lugar - el doble de la Mujer (con Ella Constantinescu-Zeller), Lugar 1 - El equipo de Rumania en 1957 en Estocolmo, Suecia: 3er lugar - el doble de la Mujer (Helen Elliott, SCO), el 2do lugar - Rumania Equipo de Participación en el Campeonato de Europa de Tenis de Mesa: Budapest 1958: 3er lugar - Simplemente Mujer, 1er lugar - Mujer doble (con Ella Zeller), el 2do lugar - el equipo de Rumanía en 1960 Zagreb: 1er Lugar - Doble mujer (Mary Alexander), 3er lugar - Campeonatos de la Selección Nacional de Rumania Rumania: Desde 1936 a 1939: 1er lugar - mujeres sencillasEntre 1941 - 1957: Lugar 1 - Simple Internacional de Mujeres Campeonato Hungría: 1954: 1er lugar - las mujeres solteras, 1er lugar - el doble de la Mujer (con Gizella Farkas) Otros torneos internacionales: 1954 Suecia: 1er Lugar - Simplemente la Mujer, 1 º puesto - el doble de la Mujer (con Ella Zeller) en 1955, Suecia: 1er lugar - mujeres fáciles, 1er lugar - Mujer doble (con Ella Zeller) en 1957, Suecia: 2 º lugar - de la mujer doble (con Ella Zeller) 2do lugar - Dobles mixtos (con Tiberio Haraszti)
Italiana
Angelica Adelstein-Rozeanu - conosciuto anche come Angelica Rozeanu - (nato il 15 ottobre, 1921, Bucarest - 22 febbraio 2006, Haifa, Israele) è stato un famoso giocatore di tennis, è stato campione del mondo per sei volte Romania, tra 1950-1956. Ha giocato a tennis tavolo performance in Romania e Israele, due paesi di essere campione nazionale (20 volteRomania e Israele per tre volte). Nato a Bucarest, in una famiglia di origine ebraica, è stato campione nazionale rumeno di 20 volte negli anni 1936-1957. Angelica Rozeanu effettuati negli anni 1950 - 1956 uno spettacolo raro nel mondo dello sport e ha vinto sei mondiali di tennis tavolo consecutivi campionato. Dopo il matrimonio, ha cambiatoAngelica Adelstein-Rozeanu nome. Nel 1960 emigrò in Israele nel 1960, 1961, 1962 è stata campionessa di tennis tavolo di Israele. Sport per tutta la vita, Angelica Adelstein-Rozeanu ha vinto un totale impressionante di 17 medaglie d'oro e 12 medaglie d'argento e un bronzo. Rozeanu Angelica ha ricevuto l'Ordine al Merito dello Sport "di classe, con una cinghia, il 18 marzo 2004, un segno di grande apprezzamento dei meriti riguardavano il rafforzamento e la promozione dei rapporti israelo-culturale romeno, durevole contributo al mantenimento di interessi di Israele e la simpatia per la Romania "La partecipazione a campionati del mondo di tennis tavolo: 1937 a Baden, in Austria: 3 ° posto - Doppio misto (con Geza Eros) 1939 al Cairo, in Egitto: Punto secondo - Donna doppia (cSkip-Kolozsvary u Yoshida) 3 ° posto - Team Romania nel 1948 a Londra, Inghilterra: 3 ° posto - Semplicemente Donne, Punto 4 - Doppio misto (con Richard Bergmann) 3 ° posto - Il team di Romania nel 1950 a Budapest: 1 ° posto - semplice Donne, Punto 2 - le donne doppia (Gizella Farkas HUN) 3 ° posto - Doppio misto (con Ivan Andreadis) 1 ° posto - Team Romania nel 1951 a Vienna, Austria: 1 ° posto - Semplicemente Donne, Place 2- Doppio donne (con Sari Szasz-Kolozsvary) 1 ° posto - Doppio misto (con Bohumil Vana, TCH), Place 1 - squadra rumena nel 1952 a Bombay, India: 1 ° posto - le donne facili, 1 ° posto - Doppio misto (con Ferenc Sido, HUN), 2 ° posto - Il team di Romania nel 1953 a Bucarest, in Romania: 1 ° posto - Semplicemente Donne, Punto 2 - le donne doppia (Gizella Farkas HUN) 1 ° posto - Doppio misto (con Ferenc SIDO, HUN), Place 1 - con l'eaffrontare la Romania nel 1954 a Londra: 1 ° posto - donna semplice, 3 ° posto - Donna doppia (con Gizella Farkas HUN) nel 1955 a Utrecht, Paesi Bassi: 1 ° posto - Semplicemente Donne, 1 ° posto - Donna doppia (con Ella Constantinescu-Zeller), Place 1 - Il team di Romania nel 1956 a Tokyo in Giappone: 1 ° posto - Donna doppia (con Ella Constantinescu-Zeller), Place 1 - Il team di Romania nel 1957 a Stoccolma, Svezia: 3 ° posto - Donna doppia (Helen Elliott, SCO), 2 ° posto - Romania Team La partecipazione al Tavolo Campionati Europei di Tennis: Budapest 1958: 3 ° posto - donne singole, 1 ° posto - Donna doppia (con Ella Zeller), 2 ° posto - Il team di Romania nel 1960 Zagabria: 1 ° posto - Doppio donne (Mary Alexander), 3 ° posto - Team Campionati Nazionali della Romania Romania: dal 1936 al 1939: 1 ° posto - le donne sempliciTra il 1941 - 1957: Punto 1 - internazionale campionati donne semplice Ungheria: 1954: 1 ° posto - le donne facili, 1 ° posto - le donne doppia (Gizella Farkas) Altri tornei internazionali: 1954, Svezia: 1 ° posto - le donne facili, 1 ° posto - Women's doppia (con Ella Zeller) nel 1955, in Svezia: 1 ° posto - le donne semplici, 1 ° posto - Donna doppia (con Ella Zeller) nel 1957, Svezia: 2 ° posto - Donna doppia (con Ella Zeller) 2 ° posto - Doppio misto (con Tiberio Haraszti)
Franceza
Angelica Adelstein-Rozeanu - également connu comme Angelica Rozeanu - (né le 15 Octobre 1921, Bucarest - Février 22, 2006, Haïfa, Israël) était un joueur de tennis de table célèbre, a été champion du monde de six fois Roumanie, entre 1950-1956. Il a joué la performance de tennis en Roumanie et en Israël, les deux pays étant champion national (20 foisLa Roumanie et Israël à trois reprises). Né à Bucarest, dans une famille d'origine hébraïque, a été champion national roumain de 20 fois dans les 1936-1957 ans. Angelica Rozeanu fait dans les années 1950 - 1956, une performance rare dans le monde du sport et a remporté six monde de tennis de championnat consécutifs. Après le mariage, elle a changéAngelica Adelstein-Rozeanu nom. En 1960, il émigre en Israël en 1960, 1961, 1962 a été champion de tennis de table d'Israël. L'ensemble de la vie sportive Angelica Adelstein-Rozeanu remporté un total impressionnant de 17 médailles d'or et de bronze 12 et une médaille d'argent. Rozeanu Angelica a reçu l'Ordre du Mérite sportif »de classe, avec une sangle, le 18 Mars 2004, un signe de gratitude pour le bien-fondé porte sur le renforcement et la promotion de la Roumanie et Israël liens culturels, durables contribution au maintien de l'intérêt d'Israël et de la sympathie pour la Roumanie "participation à des championnats du monde de tennis de table: 1937 à Baden, en Autriche: 3e place - Double mixte (avec Geza Eros) 1939 au Caire en Égypte: 2ème place - Femmes double (CSkip-KOLOZSVARY u Yoshida) 3e place - l'équipe de Roumanie en 1948 à Londres, en Angleterre: 3ème place - simplement des femmes, Place 4 - Double mixte (avec Richard Bergmann) 3e place - la Roumanie en 1950 l'équipe à Budapest: 1ère place - simple Les femmes, Place 2 - les femmes double (Gizella Farkas HUN) 3e place - Double mixte (avec Ivan Andreadis) 1re place - l'équipe de Roumanie en 1951 à Vienne, Autriche: 1ère place - femmes faciles, Place 2- Double-femmes (avec Sari Szasz-KOLOZSVARY) 1ère place - Double mixte (avec Bohumil Vana, TCH), placez 1 - L'équipe roumaine en 1952 à Bombay, en Inde: 1ère place - femmes faciles, Place 1 - Double mixte (avec Ferenc Sido, HUN) 2e place - l'équipe de Roumanie en 1953 à Bucarest, Roumanie: 1ère place - simplement des femmes, Place 2 - les femmes double (Gizella Farkas HUN) 1re place - Double mixte (avec Ferenc SIDO, HUN), Place 1 - avec eface à la Roumanie en 1954 à Londres: 1ère place - femme simple, 3e place - Femmes double (avec Gizella Farkas HUN) en 1955 à Utrecht, Pays-Bas: 1ère place - simplement des femmes, 1ère place - Femmes double (avec Ella Constantinescu-Zeller), Place 1 - L'équipe de Roumanie en 1956 à Tokyo, Japon: 1ère place - Femmes double (avec Ella Constantinescu-Zeller), Lieu 1 - L'équipe de Roumanie en 1957 à Stockholm, Suède: 3ème place - le double de la femme (Helen Elliott, SCO), 2ème place - Équipe de Roumanie Participation à la Table Tennis Championnats d'Europe: Budapest 1958: 3ème place - simplement des femmes, 1ère place - Femmes double (avec Ella Zeller), 2ème place - l'équipe de Roumanie en 1960 Zagreb: 1ère place - Double femmes (Mary Alexander), 3e place - l'équipe des championnats nationaux de la Roumanie Roumanie: De 1936 à 1939: 1ère place - de simples femmesEntre 1941 - 1957: 1ère place - simple de femmes aux championnats internationaux de la Hongrie: 1954: 1ère place - simplement des femmes, 1ère place - Femmes double (avec Gizella Farkas) Autres tournois internationaux: 1954, Suède: 1ère place - simplement des femmes, 1ère place - Femmes double (avec Ella Zeller) en 1955, la Suède: Placez un - des femmes tout simplement, 1ère place - Femmes double (avec Ella Zeller) en 1957, la Suède: 2ème place - femmes double (avec Ella Zeller) 2e place - Double mixte (avec Tibère Haraszti)
Germana
Angelica Adelstein-Rozeanu - auch als Angelica Rozeanu bekannt - (geboren 15. Oktober 1921 in Bukarest - 22. Februar 2006, Haifa, Israel) war ein berühmter Tennisspieler wird Weltmeister sechs Mal Rumänien, der zwischen 1950 bis 1956. Er spielte Tischtennis-Demonstration in Rumänien und Israel sind beide Länder "nationale Champion (20 MalRumänien und Israel dreimal). Geboren in Bukarest, in einer Familie von hebräischen Ursprungs, war nationaler Meister 20 Mal in Rumänien während 1936-1957. Angelica Rozeanu machte in den Jahren 1950 - 1956 eine seltene Leistung in Sport und gewann sechs aufeinanderfolgende WM Tischtennis. Nach der Heirat änderte sieAngelica Adelstein-Rozeanu Namen. Im Jahre 1960 emigrierte er nach Israel im Jahre 1960, 1961, 1962 wurde Tischtennis-Champion von Israel. Sport während seines ganzen Lebens, Adelstein-Rozeanu trotzdem eine beeindruckende Angelica insgesamt 17 Goldmedaillen und 12 Silbermedaillen und eine Bronzemedaille. Rozeanu Angelica erhielt den Order of Merit Sports "-Klasse, mit einem Gurt am 18. März 2004, Zeichen der großen Wertschätzung der Verdienste waren die Stärkung und Förderung der rumänisch-israelischen kulturelle Bindungen, dauerhaften Beitrag für eine Beibehaltung Israels Interesse und Sympathie für Rumänien "Die Teilnahme an Tischtennis-Weltmeisterschaft: 1937 in Baden, Österreich: 3. Platz - Gemischtes Doppel (mit Geza Eros) 1939 in Kairo, Ägypten: 2. Platz - Women's Double (cSkip Yoshida-Kolozsváry u), Platz 3 - Rumänisch-Team im Jahr 1948 in London, England: 3. Platz - einfache Frauen, Platz 4 - Gemischtes Doppel (mit Richard Bergmann) Platz 3 - Rumänisch-Team im Jahr 1950 in Budapest: 1. Platz - einfach Frauen, Platz 2 - Doppel Frauen (Gizella Farkas HUN) 3. Platz - Mixed (mit Ivan Andreadis), Platz 1 - Rumänisch-Team 1951 in Wien, Österreich: 1. Platz - Simply Frauen, Platz 2- Doppel Frauen (Yoshida-Hop Kolozsváry) 1. Platz - Gemischtes Doppel (mit Bohumil Vana, TCH), 1. Platz - Team Rumänien im Jahre 1952 in Bombay, Indien: 1. Platz - einfach Frauen, 1. Platz - Gemischtes Doppel (mit Ferenc sido, HUN) 2. Platz - das Team von Rumänien im Jahr 1953 in Bukarest, Rumänien: 1. Platz - Simply Frauen, Platz 2 - Doppel Frauen (Gizella Farkas HUN) 1. Platz - Gemischtes Doppel (mit Ferenc SIDO, HUN), Place 1 - mit eGesicht Rumänien im Jahr 1954 in London: 1. Platz - einfache Frau, 3. Platz - Damen Doppel (mit Gizella Farkas HUN) 1955 in Utrecht, Niederlande: 1. Platz - Simply Frauen, 1. Platz - Damen Doppel (mit Ella Constantinescu-Zeller), Place 1 - Rumänien das Team 1956 in Tokyo, Japan: 1. Platz - Damen Doppel (mit Ella Zeller-Constantinescu), Platz 1 - Rumänien-Team 1957 in Stockholm, Schweden: 3. Platz - Frauen doppelt so hoch (Helen Elliott, SCO), 2. Platz - Rumänien Mannschaft die Teilnahme an der Europäischen Tischtennis-Meisterschaften: Budapest 1958: 3. Platz - Simply Frauen, 1. Platz - Damen Doppel (mit Ella Zeller), 2. Platz - das Team von Rumänien im Jahr 1960 Zagreb: 1. Platz - Doppel Frauen (Mary Alexander), 3. Platz - Team National Championships Rumänien Rumänien: Von 1936 bis 1939: 1. Platz - einfache FrauenZwischen 1941 - 1957: 1. Platz - Ungarn einfachen Frauen internationalen Meisterschaften: 1954: 1. Platz - Simply Frauen, 1. Platz - Damen Doppel (mit Gizella Farkas) Auch andere internationale Turniere: 1954, Schweden: 1. Platz - Simply Frauen, 1. Platz - Women's Doppel (mit Ella Zeller) im Jahre 1955, Schweden: 1. Platz - einfach Frauen, 1. Platz - Damen Doppel (mit Ella Zeller) im Jahre 1957, Schweden: 2. Platz - Frauen-Doppel (mit Ella Zeller) 2. Platz - Gemischtes Doppel (mit Tiberius Haraszti)
Rusa
Анжелика Adelstein-Rozeanu - также известный как Анжелика Rozeanu - (родился 15 октября 1921, Бухарест - 22 февраля 2006, Хайфа, Израиль), известный игрок в настольный теннис, был чемпионом мира шесть раз Румыния, между 1950-1956 гг. Он играли в настольный теннис производительности в Румынии и Израиля, в обеих странах быть чемпионом (20 разРумыния и Израиль 3 раза). Родился в Бухаресте, в семье происхождения иврите, был румынский чемпионом 20 раз в годы 1936-1957. Анжелика Rozeanu сделано в годы 1950 - 1956 редких производительности в мире спорта и завоевали шесть последовательных чемпионате мира по настольному теннису. После вступления в брак, она изменилаАнжелика Adelstein-Rozeanu имя. В 1960 году он эмигрировал в Израиль в 1960, 1961, 1962 был настольный теннис, чемпион Израиля. Спорт на протяжении всей своей жизни, Анжелика Adelstein-Rozeanu выиграл впечатляющие общей сложности 17 золотых медалей и 12 серебряных медалей и одну бронзовую. Rozeanu Анжелика получила орден Спорт заслуги "класса, ремень на 18 марта 2004, что является признаком высокой оценкой по существу касается укрепления и содействия румыно-израильских культурных связей, прочный вклад в дело сохранения в интересах Израиля и сочувствие к Румынии "Участие в чемпионате мира теннисный стол: 1937 в Бадене, Австрия: третье место - в смешанном парном разряде (с Геза Эрос) в 1939 году в Каире, Египет: второе место - Парные (сПерейти Есида-Kolozsvary U), третье место - команда Румынии в 1948 году в Лондоне, Англия: третье место - Просто женщин, площадью 4 - в смешанном парном разряде (вместе с Ричардом Бергман) третье место - команда Румынии в 1950 году в Будапеште: первое место - простой Женщины, 2 место - двойная женщин (Гизелла Фаркаш Венгрия) 3-е место - в смешанном парном разряде (с Иваном Андреадис), 1 место - румынской команды в 1951 году в Вене, Австрия: первое место - легкий женщин, 2 место- Дважды женщин (с Сари-Саса Kolozsvary) первое место - в смешанном парном разряде (с Богумил Вана, ТКП), первое место - команда Румынии в 1952 году в Бомбее, Индия: первое место - легкий женщин, 1-е место - в смешанном парном разряде (с Ференцем Sido, HUN) 2 место - команда Румынии в 1953 году в Бухаресте, Румыния: первое место - Просто женщин, 2 место - двойная женщин (Гизелла Фаркаш HUN) первое место - в смешанном парном разряде (с SIDO Ференц, Венгрия), место 1 - с еЛицо Румынии в 1954 году в Лондоне: первое место - простая женщина, третье место - Парные (с Гизелла Фаркаш Венгрия) в 1955 году в Утрехте, Нидерланды: Место 1 - одиноких женщин, 1-е место - Парные (с Элла Константинеску-Целлер), место 1 - команда Румынии в 1956 году в Токио, Япония: 1 место - Парные (с Элла Константинеску-Целлер), 1 место - команда Румынии в 1957 году в Стокгольме, Швеция: третье место - двойник женщин (Хелен Эллиотт, ШОС), второе место - команда Румынии Участие в Европы по настольному теннису: Будапешт 1958: третье место - Просто женщин, 1-е место - Парные (с Элла Целлер), второе место - команда Румынии в 1960 году Загреб: первое место - Двухместный женщин (Мария Александр), третье место - команда национального чемпионата Румынии Румыния: С 1936 по 1939: 1 место - простые женщиныВ период 1941 - 1957: первое место - Международный женский чемпионат Венгрии проста: 1954: 1 место - Просто женщин, 1-е место - Парные (с Гизелла Фаркаш) Другие международные турниры: 1954, Швеция: первое место - Просто женщин, 1-е место - Парные (с Элла Целлер) в 1955 году, Швеция: первое место - легкий женщин, 1-е место - Парные (с Элла Целлер) в 1957 году, Швеция: второе место - Парные (с Элла Целлер) Второе место - в смешанном парном разряде (с Тиберия Харашти)
Portugheza
Angelica Adelstein-Rozeanu - também conhecida como Angelica Rozeanu - (nascido em 15 outubro de 1921, Bucareste - 22 de fevereiro de 2006, Haifa, Israel) foi um famoso jogador de tênis de mesa, foi campeão mundial seis vezes Roménia, entre 1950-1956. Ele jogou o desempenho de tênis de mesa na Roménia e Israel são os campeões nacionais dos países (20 vezesRoménia e Israel três vezes). Nasceu em Bucareste, em uma família de origem hebraica, foi campeão nacional romena de 20 vezes nos anos 1936-1957. Angelica Rozeanu feita nos anos 1950 - 1956, uma performance rara no mundo dos esportes e ganhou seis vezes consecutivas o campeonato mundial de tênis de mesa. Após o casamento, ela mudouAngelica nome Adelstein-Rozeanu. Em 1960 emigrou para Israel em 1960, 1961, 1962, foi campeão de tênis de mesa de Israel. Esportes longo de sua vida, Angelica Adelstein-Rozeanu ganhou um impressionante total de 17 medalhas de ouro e prata 12 medalhas e uma de bronze. Rozeanu Angélica recebeu a Ordem do Mérito Sports "de classe, com uma cinta em 18 de Março 2004, um sinal de grande apreço do mérito em causa o reforço e promoção dos laços romeno-israelense cultural, resistindo a contribuição para a manutenção do interesse de Israel e simpatia para a Roménia "Participação em campeonatos de tênis de mesa do mundo: 1937 em Baden, Áustria: 3 º Lugar - Pares Mistos (com Geza Eros), em 1939, no Cairo, Egito: 2 º lugar - Women's duplos (cSkip-Kolozsvary u Yoshida) 3 º Lugar - Equipe da Roménia, em 1948, em Londres, Inglaterra: 3 º Lugar - Simplesmente Mulher, Place 4 - Duplas Mistas (com Richard Bergmann) 3 º Lugar - A equipe da Roménia, em 1950, em Budapeste: 1 º lugar - simples Mulheres, Place 2 - As mulheres de casal (Gizella Farkas HUN) 3 º Lugar - duplas mistas (com Ivan Andreadis) 1 º Lugar - Equipa Roménia 1951 Vienna, Austria: 1 º lugar - mulheres fáceis, 2 º Lugar- Double-mulheres (com Sari Szasz-Kolozsvary) 1 º Lugar - Pares Mistos (com Bohumil Vana, TCH), 1 º Lugar - Equipe da Roménia em 1952, em Bombaim, Índia: 1 º lugar - mulheres fáceis, 1 º Lugar - Pares Mistos (com Ferenc sido, HUN) 2 º lugar - A equipe da Roménia, em 1953, em Bucareste, Romênia: 1 º Lugar - Simplesmente Mulher, Place 2 - As mulheres de casal (Gizella Farkas HUN) 1 º Lugar - Pares Mistos (com SIDO Ferenc, HUN), Place 1 - com eface da Roménia em 1954 em Londres: 1 º lugar - uma mulher simples, 3 º Lugar - Women's duplos (com Gizella Farkas HUN), em 1955, em Utrecht, Holanda: 1 º Lugar - Simplesmente Mulher, 1 º Lugar - o dobro das mulheres (com Ella Constantinescu-Zeller), Place 1 - A equipe da Roménia, em 1956, em Tóquio, Japão: 1 º Lugar - Women's duplos (com Ella Constantinescu-Zeller), 1 º Lugar - A equipe da Roménia em 1957, em Estocolmo, Suécia: 3 º Lugar - o dobro das mulheres (Helen Elliott, SCO), 2 º lugar - Roménia Team Participação no quadro europeu Tennis Championships: Budapest 1958: 3 º Lugar - Simplesmente Mulher, 1 º Lugar - Women's duplos (com Ella Zeller), 2 º lugar - A equipe da Roménia em 1960 Zagreb: 1 º Lugar - mulheres Duplo (Mary Alexander) 3 º Lugar - Equipe Campeonato Nacional da Roménia Roménia: De 1936 a 1939: 1 º lugar - simples mulheresEntre 1941 - 1957: 1 º Lugar - simples mulheres em campeonatos internacionais da Hungria: 1954 1 º Lugar - Simplesmente Mulher, 1 º Lugar -, a Suécia é o dobro (Gizella Farkas com) outros torneios internacionais: 1.954 Mulheres: 1 º Lugar - Simplesmente Mulher, 1 º Lugar - é o dobro das mulheres (com Ella Zeller) em 1955, a Suécia: 1 º lugar - mulheres fáceis, 1 º Lugar - Women's duplos (com Ella Zeller), em 1957, na Suécia: 2 º lugar - as mulheres é o dobro (com Ella Zeller) 2 º lugar - Pares Mistos (com Tibério Haraszti)
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie