Marius Mihai Lăcătuş (n. 5 aprilie 1964, Braşov) este un fost fotbalist român, care a evoluat în cea mai mare parte a carierei în echipa Steaua Bucureşti. Din 28 septembrie 2009 este antrenor principal la clubul FC Vaslui. Marius Lăcătuş s-a născut pe 5 aprilie 1964, la Braşov, unde avea să debuteze, la numai 13 ani, pentru Steagul Roşu. Anul 1983 a fost cel în care „Fiara” a păşit pentru prima oară în Ghencea, unde a cunoscut cele mai mari satisfacţii din carieră. A câştigat de 10 ori campionatul naţional cu Steaua (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998), 7 Cupe ale României (în anii 1985, 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1999), o Cupă a Campionilor Europeni (1986) şi Supercupa Europei (1987) fiind singurul jucător român cu o asemenea performanţă. Cel mai important gol din întreaga sa carieră de jucător rămâne cel marcat în poarta catalanilor de la FC Barcelona, pe data de 7 mai 1986, când Steaua obţinea cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc: câştigarea Cupei Campionilor Europeni. Lăcătuş a jucat la clubul Steaua din 1983, de la vârsta de numai 19 ani. Între anii 1990 şi 1993 a plecat în străinatate, evoluând în Italia, la AC Fiorentina, apoi în Spania, la Real Oviedo, făcând o pauză de 3 ani. După câţiva ani a revenit la Steaua, încheindu-şi activitatea de fotbalist la FC Naţional Bucureşti în 2000. A rămas un simbol al Stelei, fiind personajul cel mai iubit de suporterii acestei echipe. De-a lungul timpului, a evoluat în 414 meciuri din Divizia A şi a marcat 103 goluri, în timp ce în Cupele Europene a jucat cu Steaua în 72 de meciuri şi a înscris de 17 ori. La nivelul echipei naţionale, noul antrenor al Stelei a evoluat în 84 de partide (13 goluri) şi a participat la Campionatele Mondiale din 1990 şi 1998, precum şi la EURO 1996. A marcat peste 100 de goluri pentru formaţia FC Steaua Bucuresti. Cariera de tehnician a lui Marius Lăcătuş a început la FC Naţional, unde a fost antrenor-jucător, după care a fost secundul lui Mihai Stoichiţă la selecţionata statului Panama. După întoarcerea în România, a ocupat funcţia de antrenor principal la FC Braşov, Oţelul Galaţi, Ceahlăul Piatra Neamţ, Inter Gaz Bucureşti şi UTA Arad, pe care a pregătit-o între iulie 2006 şi octombrie 2007. Din 28 octombrie 2007 a pregătit pe Steaua Bucureşti la conducerea căreia a avut două mandate.
Categorie
  • Categorie:Sportivi
Fotografii

Marius Lăcătuș

Marius Lăcătuș
Engleza
Marius Mihai Locksmith (born April 5, 1964, Brasov) is a former Romanian football, which has evolved most in team Liverpool career. Since September 28, 2009 is club coach at Manchester City. Marius Locksmith was born on April 5, 1964, in Brasov, where he was to begin, only 13 years, the Red Flag. 1983 was not the "beastwalked for the first time in Ghencea, where he met most of career satisfaction. He won 10 national championships Star (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998), 7 Cups of Romania (1985, 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1999), a European Champions Cup (1986) and European Super Cup (1987) is the only Romanian player with suchher performance. The most important goals throughout his career bears marked player remains at the Catalan FC Barcelona, on May 7th, 1986, the Star obtained the highest performance in Romanian football history: winning the European Cup. Locksmith Steaua played in 1983 at the age of 19 years. Between 1990 and 1993 wentabroad, moving to Italy, AC Fiorentina, then in Spain, Real Oviedo, making a break of three years. After he returned to Steaua Bucharest and ending work at FC National Bucharest football in 2000. It remained a symbol of the Star, being the most beloved character of this team supporters. Over time, evolved from 414 matches and scored Divisionat 103 goals in European Cups while Steaua played in 72 matches and scored 17 times. The national team, new coach of Steaua evolved in 84 games (13 goals) and attended the World Championships in 1990 and 1998 and EURO 1996. He scored over 100 goals for Steaua Bucuresti band. Career Marius technician Lockus began to FC National, where he was coach-player, after which the squad mate Michael Stoichiţă to Panama. After returning to Romania, he was head coach at FC Brasov, Stoke City, Ceahlăul Piatra Neamt, Inter and UTA Arad Bucharest gas, which has prepared between July 2006 and October 2007. From October 28, 2007 to prepareLiverpool still on the leadership which had two seats.
Spaniola
Marius Mihai Cerrajería (nacido el 05 de abril 1964, Brasov) es un futbolista rumano, que desarrolló la mayor parte de su carrera en el equipo de Liverpool. Desde 28 de septiembre 2009 es entrenador en el club Manchester City. Marius Cerrajería Nacido el 5 de abril de 1964, en Brasov, donde iba a comenzar, sólo 13 años, la bandera roja. 1983 fue en el que "La Bestia uno"primero intervino Ghencea, donde conoció a la mayoría de satisfacción en la carrera. Ganó 10 campeonatos nacionales de Star (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998), 7 Copas de Rumania (1985, 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1999), una Copa de Europa (1 986) y la Supercopa de Europa (1 987) es el único jugador rumano con talessu actuación. Los objetivos más importantes a lo largo de su carrera lleva marcados jugador permanece en el Barcelona catalán FC, el 7 de mayo de 1986, la Estrella obtuvo el rendimiento más alto en la historia del fútbol rumano: ganar la Copa de Europa. Cerrajería Steaua jugó en 1983 a la edad de 19 años. Entre 1990 y 1993 fueen el extranjero, de trasladarse a Italia, el AC Fiorentina, luego en España, el Real Oviedo, haciendo una pausa de tres años. Después regresó al Steaua Bucarest de fútbol que termina y el trabajo en el FC Nacional Bucarest en 2000. Seguía siendo un símbolo de la Estrella es el personaje más querido de este hinchas de los equipos. Con el tiempo, se desarrolló en 414 partidos y marcó Divisióna 103 goles, mientras que Copas de Europa de Star jugó en 72 partidos y anotó 17 veces. El equipo nacional, nuevo entrenador del Steaua se desarrolló en 84 partidos (13 goles) y asistió a los Campeonatos del Mundo en 1990 y 1998 y la EURO 1996. Anotó más de 100 goles para el Steaua Bucarest banda. Carrera Marius técnico de bloqueonosotros empezamos a FC Nacional, donde fue entrenador-jugador, después de lo cual el equipo de su compañero Michael Stoichita a Panamá. Después de volver a Rumanía, fue entrenador del FC Brasov, Stoke City, Ceahlaul Piatra Neamt, Inter y UTA Arad gas de Bucarest, que ha preparado una entre julio de 2006 y octubre de 2007. Del 28 de octubre de 2007 para prepararLiverpool sigue en el liderazgo que tenía dos asientos.
Italiana
Marius Mihai fabbro (nato il 5 Aprile 1964, Brasov), è un ex calciatore rumeno, che si è evoluta la maggior parte della carriera nella squadra di Liverpool. Dal 28 settembre, 2009 è l'allenatore del FC Dallas. Fabbro Mario è nato il 5 Aprile 1964, a Brasov, dove stava per cominciare, a soli 13 anni, la bandiera rossa. 1983 è stato presso la "Bestia"camminato per la prima volta in Ghencea, dove ha incontrato più di soddisfazione della carriera. Ha vinto 10 campionati nazionali Star (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998), 7 Coppe di Romania (1985, 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1999), una Coppa dei Campioni (1986) e Supercoppa Europea (1987) è l'unico giocatore rumeno con talila sua performance. Gli obiettivi più importanti in tutta la sua carriera ha segnato giocatore rimane alla catalana Barcelona FC, il 7 maggio 1986, la Stella ha ottenuto il massimo delle prestazioni nella storia del calcio rumeno: vincere la Coppa dei Campioni. Fabbro Steaua effettuati nel 1983, all'età di 19 anni. Tra il 1990 e il 1993 a sinistraall'estero, di trasferirsi in Italia, AC Fiorentina, poi in Spagna, Real Oviedo, facendo una pausa di tre anni. Dopo il suo ritorno al calcio Steaua Bucarest e il lavoro termina l'FC National Bucarest nel 2000. E 'rimasto un simbolo della stella, essendo il personaggio più amato di questo i tifosi della squadra. Nel corso del tempo, si è evoluta in 414 partite e segnato Divisionea 103 obiettivi, mentre Coppe Europee Star giocato in 72 partite e segnato 17 volte. La squadra nazionale, nuovo allenatore del Steaua si è evoluta in 84 partite (13 gol) e ha partecipato ai Campionati del Mondo nel 1990 e nel 1998 e EURO 1996. Ha segnato oltre 100 gol per Bucarest band Steaua. Carriera Marius tecnico Locknoi ha cominciato a FC National, dove è stato allenatore-giocatore, dopo di che la squadra compagno Michael Stoichiţă a Panama. Dopo il ritorno in Romania, è stato capo allenatore del FC Brasov, Stoke City, Ceahlăul Piatra Neamt, Inter e UTA Arad gas Bucarest, che ha elaborato tra il luglio 2006 e ottobre 2007. Dal 28 Ottobre 2007 per la preparazioneLiverpool ancora la leadership che aveva due seggi.
Franceza
Marius Mihai Serrurerie (né le 5 avril 1964, Brasov) est un footballeur roumain, qui a mis au point le plus dans l'équipe de Liverpool de carrière. Depuis Septembre 28, 2009 est l'entraîneur du club de Manchester City. Marius Serrurerie est né le 5 avril 1964, à Brasov, où il devait commencer, seulement 13 ans, le drapeau rouge. 1983 a été à la «bête»marché pour la première fois dans Ghencea, où il a rencontré la plupart de satisfaction professionnelle. a remporté 10 championnats nationaux Star (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998), 7 Coupes de Roumanie (1985, 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1999), une Coupe des champions européens (1986) et Super Coupe d'Europe (1987) a été le seul joueur avec un tel roumainesa performance. Les objectifs les plus importants tout au long de sa carrière marquée ours joueur reste les Catalans du FC Barcelone, le 7 mai 1986, le Star a obtenu la plus haute performance dans l'histoire du football roumain: gagner la Coupe d'Europe. Serrurerie Steaua a joué en 1983 à l'âge de 19 ans. Entre 1990 et 1993 al'étranger, de s'installer en Italie, l'AC Fiorentina, puis en Espagne, le Real Oviedo, faire une pause de trois ans. Après plusieurs années retourné au Steaua Bucarest et le travail se terminant le football au FC National Bucarest en 2000. Il est resté un symbole de l'étoile, soit le personnage le plus aimé de cette supporters de l'équipe. Au fil du temps, a évolué en 414 matches et marqué Divisionà 103 buts, tout en Coupes d'Europe Star a joué dans 72 matches et marqué 17 fois. L'équipe nationale, nouvel entraîneur du Steaua évolué en 84 matchs (13 buts) et a participé aux Championnats du monde en 1990 et 1998 et l'EURO 1996. Il a marqué plus de 100 buts pour le Steaua Bucarest bande. Carrière technicien Marius Locknous a commencé au FC nationale, où il a été entraîneur-joueur, après quoi l'équipe compagnon Michael Stoichita au Panama. Après son retour en Roumanie, il a été entraîneur-chef au FC Brasov, Stoke City, Ceahlăul Piatra Neamt, l'Inter et UTA Arad Bucarest gaz, qui a établi entre Juillet 2006 et Octobre 2007. Du 28 Octobre 2007 à préparerLiverpool reste sur le leadership qui a deux sièges.
Germana
Marius Mihai Schlosserei (geboren 5. April 1964, Brasov) ist ein rumänischer Fußballspieler, der hat die meisten im Team entwickelt Liverpool Karriere. Seit 28. September 2009 ist der Club-Trainer bei Manchester City. Marius Schlosser wurde 1964 geboren am 5. April, in Kronstadt, wo er beginnen soll, nur 13 Jahre, die Rote Fahne. 1983 wurde auf dem "Beast"ging zum ersten Mal in Ghencea, wo er mit den meisten Karriere Zufriedenheit. Er gewann 10 nationale Meisterschaften Star (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998), 7 Cups von Rumänien (1985, 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1999), ein European Champions Cup (1986) und European Super Cup (1987) ist der einzige rumänische Spieler mit solchenihre Leistung. Die wichtigsten Ziele während seiner gesamten Karriere Bären Spieler markiert bleibt bei dem katalanischen FC Barcelona, am 7. Mai 1986 erhielt der Star die höchste Leistung in der rumänischen Fußball-Geschichte: Der Gewinn des Europapokals der Landesmeister. Schlosserei Steaua spielte im Jahr 1983 im Alter von 19 Jahren. Zwischen 1990 und 1993 gingim Ausland, Umzug nach Italien, AC Fiorentina, dann in Spanien, Real Oviedo, machen Sie eine Pause von drei Jahren. Nach seiner Rückkehr zu Steaua Bukarest Fußball endet und die Arbeit beim FC National Bukarest im Jahr 2000. Es blieb ein Symbol des Sterns, wobei die beliebtesten Charakter dieses Team Unterstützer. Im Laufe der Zeit, 414 entstanden in Matches und erzielte Divisionbei 103 Tore, während die europäischen Cups Star spielte in 72 Spielen und erzielte dabei 17-mal. Die Nationalmannschaft, neuer Trainer von Steaua Karriere entwickelte sich in 84 Spielen (13 Tore) und nahm an den Weltmeisterschaften 1990 und 1998 und EURO 1996.. Er erzielte über 100 Tore für Steaua Bukarest Band Marius Techniker Lockuns begann FC National, wo er war Trainer-Spieler, nach dem die Mannschaft mate Michael Stoichita nach Panama. Nach seiner Rückkehr nach Rumänien, war er Cheftrainer beim FC Brasov, Stoke City, Ceahlaul Piatra Neamt, Inter-und UTA Arad Bukarest Gas, das zwischen Juli 2006 und Oktober 2007 vorbereitet hat. Vom 28. Oktober 2007 zur VorbereitungLiverpool immer noch auf der Leitung, die zwei Sitze hatte.
Rusa
Мариус Михай слесарь (родился 5 апреля 1964, Брашов) является румынский футболист, который разработал наиболее команды Ливерпуль карьеры. С 28 сентября 2009 клубный тренер "Манчестер Сити. Мариус слесарь родился 5 апреля 1964, в Брашов, где он должен был начаться только 13 лет," Красное знамя ". 1983 был "Зверь"ходил в первый раз в Генча, где он встретился самых карьеры удовлетворение. Он выиграл 10 национальных чемпионатов Star (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998), 7 Кубки Румынии (1985, 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1999), Кубка европейских чемпионов (1986) и Суперкубка Европы (1987) является единственным румынский игрок с такимее выступление. Наиболее важными задачами на протяжении всей своей карьеры несет отмечен игрок остается в каталонской "Барселоны", по 7 мая 1986, Star получил высокую производительность в истории румынского футбола: выиграл Кубок европейских чемпионов. Слесарь играл в "Стяуа" в 1983 году в возрасте 19 лет. Между 1990 и 1993 пошлиза границу, переезда в Италию, AC Фиорентина, а затем в Испании, Real Овьедо, сделав перерыв на три года. После того как он вернулся в "Стяуа футболу заканчивается, и работу в ФК" Национальный Бухаресте в 2000 году. Она по-прежнему символ Star, которая является самым любимым характер этой группы сторонников. С течением времени эволюционировали в 414 матчах и забил Отделна 103 целей, а Кубок Европы Star сыграл в 72 матчах и забил 17 раз. Сборной нового тренера "Стяуа" эволюционировала в 84 игр (13 голов) и принял участие в чемпионате мира в 1990 и 1998 и ЕВРО 1996. Он набрал более 100 целей в Бухаресте "Стяуа" группы. Карьера Мариус техник Lockмы начали с ФК "Насьональ, где он был тренером-плеер, после чего отряд мат Майкл Stoichiţă в Панаму. После возвращения в Румынии, он был главным тренером в ФК Брашов, "Сток Сити", Ceahlăul Пятра Нямц, "Интер" и "ЮТА" Арад Бухаресте газа, который подготовлен в период с июля 2006 по октябрь 2007 года. С 28 октября 2007 для подготовкиЛиверпуль еще на руководство, которое два места.
Portugheza
Marius Mihai Chaveiro (nascido em 05 de abril de 1964, Brasov) é um futebolista romeno que desenvolveu a maior parte da carreira do grupo de Liverpool. Desde 28 de setembro de 2009 é treinador do clube no Manchester City. Marius Chaveiro nasceu em 05 abril de 1964, em Brasov, onde estava para começar, apenas 13 anos, a bandeira vermelha. 1983 foi a "besta"pisou primeiramente no Ghencea, onde conheceu mais de satisfação na carreira. Ele ganhou 10 campeonatos nacionais Star (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998), 7 Taças da Roménia (1985, 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1999), uma Taça Campeões Europeus (1986) e Supercopa Européia (1987) é o único jogador romeno, com talseu desempenho. Os objetivos mais importantes em toda a sua carreira tem marcado o jogador continua no FC Barcelona da Catalunha, em 7 de maio de 1986, o Star obteve o melhor desempenho na história do futebol romeno: ganhar a Taça dos Campeões Europeus. Chaveiro Steaua jogou em 1983 com a idade de 19 anos. Entre 1990 e 1993, deixouno exterior, indo para a Itália, a AC Fiorentina, em seguida, em Espanha, Real Oviedo, fazendo uma pausa de três anos. Depois ele voltou para o Steaua Bucareste termina futebol e trabalhar no FC National Bucareste em 2000. Manteve-se um símbolo da Estrela é o personagem mais amado deste apoiantes da equipa. Com o tempo, evoluiu em 414 partidas e marcou Divisãode 103 gols, enquanto Copas Européias Star jogou em 72 partidas e marcou 17 vezes. A equipe nacional, novo treinador do Steaua evoluiu em 84 jogos (13 gols) e participou do Campeonato Mundial em 1990 e 1998, EURO 1996. Marcou mais de 100 metas para Steaua Bucareste banda. Career técnico Marius Locknós começamos a FC National, onde foi o treinador-jogador, após o qual a equipa companheiro Michael Stoichita para o Panamá. Depois de regressar à Roménia, atuou como treinador no FC Brasov, Stoke City, Piatra Neamt Ceahlăul, Inter Gaz Bucureşti, UTA Arad e, que preparou entre julho de 2006 e outubro de 2007. De 28 outubro de 2007 para se prepararLiverpool continua na liderança, que tinha dois lugares.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie