Nicolae Dobrin (n. 26 august 1947, Piteşti - d. 26 octombrie 2007, Piteşti), cunoscut şi ca Gâscanul sau Prinţul din Trivale, a fost un fotbalist şi antrenor român de fotbal. Istoria fotbalului românesc îl reţine ca unul din cei mai mari fotbalişti români, un maestru al driblingului şi al fentei, un model în executarea paselor şi a loviturilor libere. A fost ales de trei ori cel mai bun fotbalist al României, în anii 1966, 1967 şi 1971. S-a născut în data de 26 august 1947 la Piteşti. A murit la 26 octombrie 2007, ora 07:20, pe patul spitalului judeţean Piteşti, după o lungă luptă, suferind de cancer la plămâni. A debutat în prima divizie la vârsta de 14 ani şi 10 luni, într-un meci Ştiinţa Cluj-Dinamo Piteşti, dând dovadă de calităţi tehnico-tactice deosebite. A evoluat aproape întreaga sa carieră pentru echipa FC Argeş Piteşti, cu care a câştigat două titluri de campion naţional, în 1972 şi 1979. Dobrin a contribuit decisiv la câştigarea titlului din 1979, înscriind în prelungiri golul victoriei argeşene în faţa contracandidaţilor de la Dinamo Bucureşti. Într-un singur an, 1981 - 1982 a evoluat la altă echipă, CS Târgovişte, deşi a avut oferte de la granzii Universitatea Craiova şi Dinamo Bucureşti. A participat la 409 meciuri în prima divizie naţională, înscriind 111 goluri. Ultimul meci în prima ligă a fost FC Argeş-FC Bihor 2-0, pe 14 iunie 1983. În echipa naţională a debutat la vârsta de 19 ani, la 1 iunie 1966, cu ocazia meciul de fotbal RFG - România, terminat cu scorul de 1-0. A îmbrăcat tricoul naţionalei României de 48 de ori, marcând pentru aceasta de şase ori. Ultimul meci pentru echipa naţională a fost cu ocazia meciului România - RDG, desfăşurat în 2 aprilie 1980. S-a calificat, împreună cu echipa naţională de fotbal a României la Campionatul Mondial de fotbal din Mexic, 1970, unde nu a jucat nici un minut, datorită unui conflict cu antrenorul Angelo Niculescu. Nicolae Dobrin este cunoscut şi pentru ratarea unui transfer la Real Madrid. După ce a jucat împotriva spaniolilor în Liga Campionilor, înscriind un gol, Santiago Bernabéu, faimosul preşedinte al madrilenilor, a fost atât de impresionat de calităţile lui Dobrin, încât ar fi fost dispus să ofere 2 milioane de dolari pentru a-l transfera, o sumă enormă pentru acele vremuri. Datorită regimului din România, Bernabeu a trebuit să poarte discuţii chiar cu Nicolae Ceauşescu, dar nu a reuşit să-l convingă, deoarece conform propagandei oficiale, Dobrin era „bun naţional” şi nu putea fi „înstrăinat”. S-a spus că a fost cel mai mare regret din viaţa lui Dobrin, deşi a participat la meciul de retragere al lui Gento, în faimosul tricou „blanco” al lui Real Madrid, ocazie cu care Santiago Bernabeu a făcut o ultimă încercare nereuşită de a-l păstra pe jucătorul român la Madrid.
Categorie
  • Categorie:Sportivi
Fotografii

Nicolae Dobrin

Nicolae Dobrin
Engleza
Nicolae Dobrin (born August 26, 1947, Pitesti - died October 26, 2007, Pitesti), also known as goose or Prince of trivia, it was a Romanian football player and coach football. Romanian football history is retained as one of the best Romanian players, dribbling and a master of feint, an execution model Passing and free kicks. He was elected three times at megood footballer and Romania, in 1966, 1967 and 1971. He was born on August 26, 1947 in Pitesti. He died on October 26, 2007, 7:20 pm, the Pitesti county hospital bed after a long struggle, suffering from lung cancer. It debuted in first division at the age of 14 years and 10 months, in a match in Cluj-Dinamo Pitesti Science, demonstrating technical skillsspecial tactical. He moved almost his entire career for FC Arges Pitesti, with whom he won two national championship titles in 1972 and 1979. Dobrin contributed decisively to win the title in 1979, scoring the winning goal in extra time before the contra Arges from Dinamo Bucharest. In a single year 1981 - 1982 has evolved from another group, CS Targoviste, having had offers from granzii Universitatea Craiova and Dinamo Bucharest. He participated in 409 matches in the national first division, scoring 111 goals. The last match was the first league FC Arges-FC Bihor 2-0, on June 14, 1983. The national team debut at age 19, to June 1, 1966, when West Germany football match - Romania, finished with the score 1-0. ARomania's national dress shirt 48 times, scoring six times for it. The last match for the national team was at the match Romania - GDR held in April 2, 1980. Qualified with the Romanian national team soccer World Cup in Mexico, in 1970, where he has not played a minute due to a conflict with coach Angelo Niculescu. Nicolae Dobrin is also known for missing a transfer to Real Madrid. After playing against the Spaniards in the Champions League, scoring one goal, Santiago Bernabéu, Madrid famous president was so impressed by his qualities Dobrin, that would have been willing to offer two million dollars to transfer a huge amount for those wesites. Because the regime in Romania, Bernabeu even had discussions with Nicolae Ceausescu, but failed to convince, because according to official propaganda, Dobrin was "national good" and not be "alienated." It was said that was the biggest regret of his life Dobrin, though attended Gento's retirement match, the famous shirt "blanco"of Real Madrid, Santiago Bernabeu occasion made a final unsuccessful attempt to keep the Romanian player in Madrid.
Spaniola
Nicolae Dobrin (n. 26 de agosto de 1947, Pitesti - muerto 26 de octubre 2007, Pitesti), también conocido como ganso o Príncipe de preguntas y respuestas, fue un jugador de fútbol rumano y entrenador de fútbol americano. historia rumana de fútbol se mantiene como uno de los mejores jugadores rumanos, goteo y un maestro de la finta, un modelo de ejecución pases y tiros libres. Fue elegido tres veces a míy el mejor jugador de fútbol de Rumania, 1966, 1967 y 1971. Nació el 26 de agosto de 1947 en Pitesti. Murió el 26 de octubre de 2007, 7:20 pm, el condado Pitesti cama de hospital después de una larga lucha, el sufrimiento de cáncer de pulmón. Debutó en primera división a la edad de 14 años y 10 meses, en un partido en Cluj-Dinamo Pitesti Ciencia, demostrando las habilidades técnicasespecial táctico. Ha evolucionado casi toda su carrera en el FC Arges Pitesti, con el que ganó dos títulos de campeón nacional en 1972 y 1979. Dobrin contribuido de manera decisiva para ganar el título 1979, marcando el gol de la victoria en la prórroga ante el Arges contras del Dinamo de Bucarest. En un solo año, 1981 - 1982 ha evolucionado a otro equipo, CS Targoviste, después de haber tenido ofertas de granzii Universitatea Craiova y Bucarest Dinamo. Participó en 409 partidos en primera división nacional, anotando 111 goles. El último partido fue la primera liga del FC Arges Bihor-FC por 2-0, el 14 de junio de 1983. El debut del equipo nacional a los 19 años, al 1 de junio de 1966, cuando West partido de fútbol de Alemania - Rumanía, terminó con el marcador 1-0. Uncamisa de vestir nacionales de Rumania 48 veces, anotando seis veces por ello. El último partido para el equipo nacional fue en el partido Rumania - República Democrática Alemana, celebrada en 02 de abril 1980. Calificado con la Selección de fútbol de Rumania Copa del Mundo en México, en 1970, donde no ha jugado un minuto debido a un conflicto con el entrenador Angelo Niculescu. Nicolae Dobrin también es conocido por falta de una transferencia al Real Madrid. Después de jugar contra los españoles en la Liga de Campeones, marcando un gol, Santiago Bernabéu, presidente de Madrid famoso fue tan impresionado por sus cualidades Dobrin, que habría estado dispuesto a ofrecer dos millones de dólares para transferir una gran cantidad para aquellos que queremossitios. Dado que el régimen en Rumania, Bernabeu incluso mantuvo conversaciones con Nicolae Ceausescu, pero no logró convencer, ya que según la propaganda oficial, fue Dobrin "bien nacional" y no podría ser "alienado". Se decía que era la que más lamenta de su vida Dobrin, aunque asistió a coincidir con Gento de jubilación, la famosa camiseta "blanco"del Real Madrid, Santiago Bernabeu con motivo hizo un último intento sin éxito para que el jugador rumano de Madrid.
Italiana
Nicolae Dobrin (nato il 26 agosto 1947, Pitesti - d. 26 Ottobre 2007, Pitesti), conosciuta anche come oca o di stampa, al contrario, è stato un calciatore rumeno e allenatore di football americano. storia del calcio rumeno è conservato come uno dei migliori giocatori rumeni, dribbling e un maestro della finta, un modello di esecuzione Passing e calci di punizione. E 'stato eletto per tre volte di mebuon calciatore e la Romania, nel 1966, 1967 e 1971. Era nato il 26 Agosto 1947 a Pitesti. Morì 26 ottobre 2007, 19:20, la contea Pitesti letto d'ospedale, dopo una lunga lotta, soffre di cancro del polmone. Ha debuttato in prima divisione, all'età di 14 anni e 10 mesi, in una partita in Cluj-Dinamo Pitesti Scienza, dimostrando competenze tecnichespeciale tattico. Evolved quasi tutta la sua carriera per FC Arges Pitesti, con cui ha vinto due titoli del campionato nazionale nel 1972 e nel 1979. Dobrin contribuito in modo decisivo per vincere il titolo nel 1979, segnando il gol della vittoria nei supplementari prima della Arges controindicazioni da Dinamo Bucarest. In un solo anno, 1981 - 1982 si è evoluto da un altro gruppo, CS Targoviste, avendo avuto offerte da granzii Universitatea Craiova e Dinamo Bucarest. Ha partecipato a 409 partite della prima divisione nazionale, segnando 111 gol. L'ultimo match è stato il primo campionato l'FC Arges-FC Bihor 2-0, il 14 giugno 1983. Il debutto nazionale all'età di 19 anni, dal 1 ° giugno 1966, quando la Germania Ovest partita di calcio - Romania, terminata con il punteggio 1-0. Avestito della Romania camicia nazionale 48 volte, segnando sei volte per questo. L'ultima partita per la squadra nazionale è stata in occasione della partita Italia - Repubblica Democratica Tedesca tenutosi a 2 Aprile 1980. Qualificata, con il rumeno squadra nazionale di calcio della Coppa del Mondo in Messico, nel 1970, dove non ha giocato un minuto a causa di un conflitto con coach AngeLo Niculescu. Nicolae Dobrin è conosciuto anche per mancanza di un trasferimento al Real Madrid. Dopo aver giocato contro gli spagnoli in Champions League, segnando un gol, Santiago Bernabéu, presidente Madrid famoso fu così impressionato dalla sua abilità Dobrin, che sarebbe disposto ad offrire due milioni di dollari per trasferire una grande quantità per coloro chesiti. Poiché il regime in Romania, Bernabeu anche avuto colloqui con Nicolae Ceausescu, ma non è riuscito a convincere, perché secondo la propaganda ufficiale, Dobrin è stato "nazionale buono" e non poteva essere "alienato". Si disse che era il più grande rimpianto della sua vita Dobrin, anche se ha partecipato in pensione la partita di Gento, la camicia famoso "blanco"del Real Madrid, Santiago Bernabeu occasione fece un ultimo tentativo fallito di tenere il giocatore rumeno a Madrid.
Franceza
Nicolae Dobrin (né le 26 août 1947, Pitesti - décédé Octobre 26, 2007, Pitesti), également connu sous le nom d'oie ou de prince de questionnaires, est un ancien footballeur et entraîneur de football roumain. l'histoire du football roumain est retenue comme l'un des plus grands joueurs de football roumain, un maître du dribble et feinte, un modèle d'exécution de dépassement et les coups francs. Il a été élu trois fois à moibon footballeur et de la Roumanie, en 1966, 1967 et 1971. Il est né le 26 août 1947 à Pitesti. Il est décédé le Octobre 26, 2007, 19:20, le comté lit d'hôpital Pitesti après une longue lutte, la souffrance de cancer du poumon. Il fait ses débuts en première division à l'âge de 14 ans et 10 mois, dans une science Cluj-Dinamo Pitesti match, démontrant des compétences techniquesspéciale tactique. Evolved presque toute sa carrière au FC Arges Pitesti, avec qui il a remporté deux titres de champion national en 1972 et 1979. Dobrin contribué de manière décisive pour remporter le titre en 1979, marquant le but gagnant en prolongation avant la contra Arges du Dinamo Bucarest. En une seule année, 1981 - 1982 a évolué à partir d'un autre groupe, CS Targoviste, après avoir reçu des offres de granzii Universitatea Craiova et le Dinamo Bucarest. Il a participé en 409 matches en première division nationale, marquant 111 buts. Le dernier match a été la première ligue FC Arges-FC Bihor 2-0, le jour 14 Juin, 1983. Les débuts en équipe nationale à 19 ans, au 1 Juin 1966, Allemagne de l'Ouest match de football - Roumanie, a terminé avec le score 1-0. UneRoumanie chemise nationales 48 fois, marquant six fois pour elle. Dernier match pour l'équipe nationale était à la Roumanie match - RDA, qui s'est tenue en avril 2, 1980. Qualifié avec le roumain de l'équipe nationale de football Coupe du monde au Mexique, en 1970, où il n'a pas joué une minute en raison d'un conflit avec l'entraîneur Angelo Niculescu. Nicolae Dobrin est également connu pour avoir manqué un transfert au Real Madrid. Après avoir joué contre les Espagnols dans la Ligue des champions, inscrivant un but, Santiago Bernabéu, Madrid célèbre le président a été tellement impressionné par ses qualités Dobrin, qui auraient été disposés à fournir 2 millions de dollars à transférer une grande quantité à ceux que noussites. Parce que le régime en Roumanie, Bernabeu même eu des discussions avec Nicolae Ceausescu, mais pas réussi à convaincre, parce que selon la propagande officielle, Dobrin était "bien national" et ne pouvait être «aliéné». Il a été dit que c'était le plus grand regret de sa vie Dobrin, bien assisté à la retraite correspondent à Gento, le célèbre maillot «blanco»du Real Madrid, Santiago Bernabeu lors d'une ultime tentative infructueuse de garder le joueur roumain à Madrid.
Germana
Nicolae Dobrin (geboren 26. August 1947, Pitesti - gestorben 26. Oktober 2007, Pitesti), auch als Gans oder Prince of trivia bekannt, war ein rumänischer Fußballspieler und-trainer Fußball. Rumänischen Geschichte des Fußballs behalten, dass eine der größten rumänischen Fußballer, ein Meister des Dribblings und Täuschungsmanöver, ein Ausführungsmodell Passing und Freistöße. Er war drei Mal gewählt zu mirguter Fußballer und Rumänien im Jahre 1966, 1967 und 1971. Er war Pitesti geboren am 26. August 1947 in. Er starb am 26. Oktober 2007, 19.20 Uhr, die Pitesti County Hospital Bett nach einem langen Kampf, Leid aus Lungenkrebs. Er debütierte in der ersten Liga im Alter von 14 Jahren und 10 Monaten, in einem Match Science Cluj-Dinamo Pitesti demonstriert technischen Fähigkeitenspezielle taktische. Evolved fast seine gesamte Karriere beim FC Arges Pitesti, mit denen er gewann zwei nationale Meistertitel 1972 und 1979. Dobrin hat maßgeblich zum Titelgewinn im Jahr 1979 beigetragen hat, erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit vor dem contra Arges von Dinamo Bukarest. In einem einzigen Jahr hat 1981 - 1982 aus einer anderen Gruppe, C entwickeltS Targoviste, gestützt hatte Angebote von granzii Universitatea Craiova und Dinamo Bukarest. Sie nahm in 409 Spielen in der ersten Liga nationaler und erzielte 111 Tore. Das letzte Spiel war das erste Liga FC Arges-FC Bihor 2:0, am 14. Juni 1983. Die Nationalmannschaft Debüt im Alter von 19, bis 1. Juni 1966, als West Fußballspiel Deutschland - Rumänien, abgeschlossen mit dem Ergebnis 1-0. EinRumäniens nationale Hemd 48 Mal und erzielte dabei sechs Mal für sie. Das letzte Spiel für die Nationalmannschaft war das Spiel Rumänien - DDR statt in 2. April 1980. Qualifizierte mit der rumänischen Nationalmannschaft Fußball-WM in Mexiko, im Jahre 1970, wo er nicht gespielt hat, eine Minute aufgrund eines Konflikts mit Trainer Angelo Niculescu. Nicolae Dobrin Madrid ist auch bekannt für vermisste einen Transfer zu Real. Nach dem Spiel gegen die Spanier in der Champions League und erzielte dabei ein Tor, Santiago Bernabeu, Madrid berühmten Präsident war so beeindruckt von seinen Qualitäten Dobrin beeindruckt, dass bereit gewesen, zwei Millionen Dollar für die Übertragung, eine enorme Menge bieten hätte für jene, die wirsites. Weil das Regime in Rumänien, Bernabeu hatte sogar Gespräche mit Nicolae Ceausescu, aber es versäumt hat, zu überzeugen, weil nach der offiziellen Propaganda wurde Dobrin "nationalen gut" und konnte nicht "entfremdet". Es wurde gesagt, dass war das größte Bedauern seines Lebens Dobrin, obwohl besuchte Gento in den Ruhestand Spiel, die berühmte T-Shirt "blanco"von Real Madrid, Santiago Bernabeu Gelegenheit machte einen letzten erfolglosen Versuch, auf dem rumänischen Spieler in Madrid zu halten.
Rusa
Николае Добрин (родился 26 августа 1947, Питешти - умер 26 октября 2007, Питешти), также известный как гусь или принц мелочи, был румынский футболист и футбольный тренер. Румынский футбол истории сохраняется как один из лучших румынских игроков, дриблинг и финты мастер, модель выполнения Передача и свободных ударов. Он был избран в три раза у меняхороший футболист, и Румынии, в 1966, 1967 и 1971 годах. Родился 26 августа 1947 в Питешти. Он умер 26 октября 2007, 7:20 вечера, округ больницу Питешти постели после длительной борьбы, страдающих от рак легких. дебютировал в первом дивизионе в возрасте 14 лет и 10 месяцев, в матче "Динамо" Клуж-Питешти науки, демонстрируя технические навыкитактико-специальные. Evolved почти всю свою карьеру за "Арджеш Питешти, с которым он выиграл два чемпионских титула национального в 1972 и 1979 годах. Добрин решающим фактором, чтобы выиграть титул в 1979, забив победный гол в дополнительное время, прежде чем против Arges с "Динамо" в Бухаресте. В один год, 1981 - 1982 превратился из другой группы, CS Тырговиште ", имея предложения от Ливерпуля и" Динамо "Бухарест granzii. Он принял участие в 409 матчах внутреннего первом дивизионе, забив 111 целей. Последний матч был первой лиги ФК "Арджеш-FC Бихор 2-0, на 14 июня 1983. Дебют национальной команде в возрасте 19 лет, к 1 июня 1966, когда Западная Германия футбольный матч - Румыния, закончился со счетом 1-0.Румыния одеты в национальные Джерси 48 раз, забил 6 раз для него. Последний матч за национальную команду был на матче Румыния - ГДР, состоявшейся в 2 апреля 1980. Квалифицированные с румынской сборной Чемпионат мира по футболу в Мексике, в 1970, где он не играл минуту из-за конфликта с тренером Анжвот Никулеску. Николае Добрин Известно также, пропавших без вести передачу "Реал". После игры против испанцев в Лиге чемпионов, забив один гол, Сантьяго Бернабеу, Мадрид известный президент был настолько впечатлен его качества Добрин, которые были бы готовы предоставить 2 миллиона долларов для передачи огромного количества для тех, кого мысайтов. Потому что режим в Румынии, Бернабеу даже провел переговоры с Николае Чаушеску, но не смогли убедить, потому что, согласно официальной пропаганде, Добрин был "национальным хорошо" и не может быть "отчуждения". Было сказано, что был самым большим сожалением его жизни Добрин, хотя присутствовали пенсионного матч Хенто, известный рубашке "Бланко"мадридского "Реала" Сантьяго Бернабеу случаю сделал окончательный неудачная попытка сохранить румынских игроков в Мадриде.
Portugheza
Nicolae Dobrin (nascido em 26 de agosto de 1947, Pitesti - morreram 26 out 2007, Pitesti), também conhecido como ganso ou Prince de trivialidades, foi um jogador de futebol romeno e treinador de futebol. História do futebol romeno é mantido como um dos melhores jogadores romenos, dribles e um mestre da simulação, um modelo de execução Passando e cobranças de falta. Ele foi eleito três vezes para mimbom jogador e da Roménia, em 1966, 1967 e 1971. Ele nasceu em 26 de agosto de 1947 em Pitesti. Ele morreu em 26 de outubro de 2007, 19:20, o Pitesti cama do hospital do condado após uma longa luta, que sofre de câncer de pulmão. Estreou na primeira divisão na idade de 14 anos e 10 meses, em uma partida no Dinamo Pitesti Science-Cluj, demonstrando competências técnicasespecial tático. Evolved quase toda a sua carreira no FC Arges Pitesti, com quem ele ganhou dois títulos de campeão nacional em 1972 e 1979. Dobrin contribuiu decisivamente para ganhar o título de 1979, marcando o gol da vitória no tempo extra antes do Arges contra o Dínamo de Bucareste. Em um único ano, 1981 - 1982 evoluiu de um outro grupo, CS Targoviste, tendo tido ofertas de granzii Universitatea Craiova e Dinamo Bucareste. Ele participou de 409 partidas na primeira divisão nacional, marcando 111 gols. O último jogo do campeonato foi o FC Arges-FC Bihor 2-0, em 14 de junho de 1983. A estréia da equipe nacional em 19 anos de idade, a 01 de junho de 1966, quando a Alemanha Ocidental jogo de futebol - Roménia em primeiro lugar, terminou com o placar 1-0. Acamisa da Roménia vestido nacional 48 vezes e marcou seis vezes para ele. O último jogo para a equipa nacional estava em jogo Roménia - GDR realizada em 02 de abril de 1980. Qualificada, com o romeno equipa nacional de futebol da Copa do Mundo no México, em 1970, onde ele não jogou um minuto devido a um conflito com o treinador AngeNiculescu lo. Nicolae Dobrin também é conhecido por falta de uma transferência para o Real Madrid. Depois de jogar contra os espanhóis na Liga dos Campeões, marcando um gol, Santiago Bernabéu, Madrid famoso presidente ficou tão impressionado com suas qualidades Dobrin, que estaria disposto a oferecer dois milhões de dólares para transferir uma quantidade enorme para aqueles quesites. Porque o regime na Roménia, Bernabeu ainda teve discussões com Nicolae Ceausescu, mas não conseguiu convencer, porque, segundo a propaganda oficial, foi Dobrin nacional "bom" e não pôde ser "alienado". Dizia-se que foi o maior arrependimento de sua vida Dobrin, embora Gento participou jogo de aposentadoria, o camisa famoso "blanco"do Real Madrid, Santiago Bernabeu ocasião fez uma última tentativa frustrada de manter o jogador romeno em Madrid.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie