Nadia Elena Comăneci (n. 12 noiembrie 1961, Oneşti, judeţul Bacău) este o gimnastă română, prima gimnastă din lume care a primit nota zece într-un concurs olimpic de gimnastică. Este câştigătoare a cinci medalii olimpice de aur. Este considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX şi una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii, din toate timpurile, „Zeiţa de la Montreal”, prima gimnastă a epocii moderne care a luat 10 absolut. Nadia s-a născut la Oneşti, fiică a lui Gheorghe şi Ştefania-Alexandrina Comănici; a fost botezată după „Nadejda” („Speranţă”), eroină a unui film. A concurat pentru prima dată la nivel naţional în România, în 1970, ca membră a echipei oraşului său. Curând, a început antrenamentele cu Béla Károlyi şi soţia acestuia, Márta Károlyi, care au emigrat mai târziu în Statele Unite, devenind antrenori ai multor gimnaste americane. La vârsta de 13 ani, primul succes major al lui Comăneci a fost câştigarea a trei medalii de aur şi una de argint la Campionatele Europene din 1975, de la Skien, Norvegia. În acelaşi an, agenţia de ştiri Associated Press a numit-o "Atleta Anului în România". La 14 ani, Comăneci a devenit o stea a Jocurilor Olimpice de Vară din 1976 de la Montreal, Québec. Nu numai că a devenit prima gimnasta care a obţinut scorul perfect de zece la olimpiadă (de şase ori), dar a şi câştigat trei medalii de aur (la individual compus, bârnă şi paralele), o medalie de argint (echipă compus) şi bronz (sol). Acasă, succesul său i-a adus distincţia de "Erou al Muncii Socialiste", fiind cea mai tânără româncă distinsă cu acest titlu. Comăneci şi-a apărat titlul european în 1977, dar echipa României a ieşit din competiţie în finale, în semn de protest contra arbitrajului. La Campionatele Mondiale din 1978 a concurat o Nadia Comăneci cu greutate peste medie şi ieşită din formă. Căderea la paralele a trimis-o pe locul 4, însă a câştigat titlul la bârnă. În 1979, Comăneci, din nou la greutate normală, a câştigat cel de-al treilea titlu suprem (devenind primul sportiv din istoria gimnasticii care a reuşit această performanţă). La Campionatele Mondiale din decembrie, ea a câştigat concursul preliminar, dar a fost spitalizată înainte de a participa la concursul pe echipe, din cauza unei infectări a sângelui în urma unei tăieturi la încheietura mâinii, cauzată de o cataramă din metal. În ciuda recomandărilor doctorilor, ea a părăsit spitalul şi a concurat la bârnă, unde a obţinut nota 9,95. Performanţa sa a conferit României prima medalie de aur în concursul pe echipe. A participat şi la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova, clasându-se a doua după Elena Davîdova la individual compus, când a fost nevoită să aştepte pentru notă până ce Davîdova şi-a încheiat exerciţiul. Nadia şi-a păstrat titlul la bârnă, dar a câştigat şi o nouă medalie de aur, la sol, şi una de argint, împreună cu echipa. [modifică]După retragerea din sportul de performanţă Nadia Comăneci împreună cu Condoleezza Rice Comăneci s-a retras din activitatea competiţională după aceste Jocuri. Între 1984 şi 1989 ea a fost membră a Federaţiei Române de Gimnastică şi a ajutat la antrenarea gimnaştilor juniori români. În noaptea de 27/28 noiembrie 1989 a trecut ilegal graniţa româno-maghiară[2], în cele din urmă solicitând azil politic guvernului Statelor Unite. Acest gest dramatic a avut un efect major asupra opiniei publice, chiar asupra familiei conducătoare a României. Nadia şi-a petrecut următorii ani promovând linii vestimentare pentru gimnastică, lenjerie Jockey, echipament de aerobic şi rochii de mireasă. În 1994, s-a logodit cu gimnastul american Bart Conner şi s-a întors în România pentru prima dată de la plecare. Comăneci şi Conner s-au căsătorit în România în luna aprilie a anului 1996. În 1999, Comăneci a devenit primul sportiv invitat să vorbească la Naţiunile Unite, pentru a lansa Anul 2000, Anul Internaţional al Voluntariatului. Nadia este în prezent ocupată cu gimnastică şi muncă de caritate în întreaga lume. Ea şi soţul său sunt propietarii Academiei de Gimnastică Bart Conner Gymnastics Academy, Perfect 10 Production Company şi ai câtorva magazine de echipamente sportive, precum şi editori ai Magazinului de Gimnastică Internaţională. Nadia Comăneci este vice-preşedinte al Consiliului Director al Special Olympics, Preşedinte Onorific al Federaţiei Române de Gimnastică, Preşedinte Onorific al Comitetului Olimpic Român, Ambasadorul Sporturilor Româneşti, Vice-Preşedinte în Consiliul Director al Asociaţiei Distrofiei Musculare, şi membră a Fundaţiei Federaţiei Internaţionale de Gimnastică. A fost distinsă de două ori cu Ordinul Olimpic, acordat de CIO. În decembrie 2003, i s-a publicat prima sa carte, Scrisori către o tânără gimnastă (în engleză: Letters To A Young Gymnast). Nadia a creat o clinică de caritate în Bucureşti pentru a ajuta copii orfani din România
Categorie
  • Categorie:Sportivi
Fotografii

Nadia Comăneci

Nadia Comăneci
Engleza
Nadia Elena Comaneci (born November 12, 1961, Onesti, Bacau county) is a Romanian gymnast, the first gymnast ever to score received ten in an Olympic gymnastics. It has won five Olympic gold medals. It is considered one of the best sport of the twentieth century and one of the best gymnasts in the world, of all time, "he goddessof the Montreal, the first modern era gymnast who got 10 absolutely. Nadia was born in Onesti, daughter of Gheorghe and Stefania-Alexandrina Comana [1], was named after "Nadezhda" ("Hope"), the heroine of a video. He first competed nationally in Romania, in 1970, as a member of its City team. Soon, he began training with BelaKárolyi and his wife, Márta Károlyi who later emigrated to the U.S. to become trainers of many American gymnasts. At age 13, Comaneci's first major success was winning three gold medals and one silver at the European Championships in 1975, from Skien, Norway. That same year, news agency Associated Press called it "BC Athlete of the Yearin Romania ". At age 14, Comaneci became the star of the 1976 Summer Olympics in Montreal, Quebec. not only became the first gymnast who scored a perfect ten at the Olympics (six times), but and won three gold medals (AA, beam and parallel), one silver medal (team composed) and bronze (ground). At home, his success brought distncţia of "Hero of Socialist Labor" was awarded the youngest Romanian to this title. Comaneci defended his European title in 1977, but left the Romanian team in the final competition, in protest against arbitration. 1978 World Championships Nadia Comaneci competed in an overweight and out of the form. Fall in parallel sent to live on4 him, but she won the beam title. In 1979, Comaneci, normal weight again, won the third highest title (becoming the first athlete in gymnastics history that has managed this performance). At the World Championships in December, she won the preliminary contest, but was hospitalized before participating in the team competition, due to wretchedcountries of the blood following a cut in the wrist caused by a metal buckle. Despite doctors' advice, she left the hospital and competed on beam where she scored 9.95. Her performance gave Romania the first gold medal in team competition. He attended the 1980 Summer Olympics in Moscow, is the second after clasându Elena DavieDOVA AA, they had to wait for available until Davydov and year ended. Nadia kept the beam title, but won a new gold in soil, and a silver with the team. [Edit] After retiring from sports performance with Nadia Comaneci Comaneci retired from Rice comtiveness competitive after these Games. Between 1984 and 1989 she was a member of the Romanian Gymnastics Federation and helped in training the Romanian junior gymnasts. On the night of 27/28 November 1989 the Romanian-Hungarian border illegally last [2], ultimately requiring U.S. government for political asylum. This dramatic gesture had a major effect on public opinion, chiar the ruling family of Romania. Nadia and spent the next year promoting lines of gymnastics apparel, Jockey underwear, aerobic equipment and wedding dresses. In 1994, got engaged U.S. gymnast Bart Conner and returned to Romania for the first time since the beginning. Comaneci and Conner were married in Romania in April 1996.In 1999, Comaneci became the first athlete invited to speak at the United Nations to launch the Year 2000 International Year of Volunteers. Nadia is currently busy with gymnastics and charity work worldwide. She and her husband are owners Bart Conner Gymnastics Academy Gymnastics Academy, the Perfect 10 Production Company and the equivalent of several shopsment sports and editors of the International Gymnastics Magazine. Comaneci is vice president of the Board of Special Olympics, Honorary President of the Romanian Gymnastics Federation, Honorary President of Romanian Olympic Committee, Sports Ambassador Romanian Vice-Chairman of the Board Association of muscular dystrophy, and membră Foundation International Gymnastics Federation. He was twice awarded the Olympic Order, granted by the IOC. In December 2003, and has published his first book, Letters to a young gymnast (English: Letters To A Young Gymnast). Nadia has created a charity clinic in Bucharest to help orphaned children in Romania
Spaniola
Nadia Comaneci Elena (nacida el 12 de noviembre 1961, Onesti, del condado de Bacau) es una gimnasta rumana, en la primera gimnasta en recibir un registro de las diez de la gimnasia olímpica. Ha ganado cinco medallas olímpicas de oro. Es considerado uno de los mejores deportivos del siglo XX y uno de los mejores gimnastas del mundo de todos los tiempos ", a diosade Montreal, la era moderna primera gimnasta que consiguió 10 absoluto. Nadia nació en Onesti, hija de Gheorghe y Stefania Alexandrina-Comana [1]; fue nombrado después de "Nadezhda" ("Esperanza"), la heroína de una vídeo. Él compitió por primera vez a nivel nacional en Rumania, en 1970, como miembro del equipo de su ciudad. Pronto, él comenzó a entrenar con BelaKárolyi y su esposa, Marta Karolyi, quien más tarde emigró a los Estados Unidos para convertirse en entrenadores de muchos gimnastas de América. A los 13 años, primer éxito importante de Comaneci fue ganando tres medallas de oro y una de plata en el Campeonato Europeo en 1975 en Skien, Noruega. Ese mismo año, la agencia de noticias Associated Press llamó "BC Atleta del Añoen Rumania ". A los 14 años, Comaneci se convirtió en la estrella de la Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal, Québec. no sólo se convirtió en la primera gimnasta que obtuvo un diez perfecto en los Juegos Olímpicos (seis veces), pero y ganó tres medallas de oro (AA, viga y paralelas), una medalla de plata (equipo compuesto) y bronce (tierra). En casa, su éxito llevó distncţia de "Héroe del Trabajo Socialista" fue galardonado con el más joven rumana a este título. Comaneci defendió su título europeo en 1977, pero dejó el equipo rumano en la competición final, en protesta por el arbitraje. 1978 Campeonato del Mundo de Nadia Comaneci compitió en un exceso de peso y de la forma. Otoño en paralelo colocado en directo4 él, pero ella ganó el título del haz. En 1979, Comaneci, el peso normal de nuevo, ganó el título tercero más alto (convirtiéndose en el primer atleta en la historia de la gimnasia que ha logrado esta actuación). En el Campeonato Mundial en diciembre, ganó el concurso preliminar, pero fue hospitalizado antes de participar en la competición por equipos, debido a los flageladospaíses de la sangre después de un corte en la muñeca causada por una hebilla de metal. A pesar del consejo de los médicos, dejó el hospital y compitió en la viga donde se anotó 9,95. Su actuación dio a Rumania primera medalla de oro en la competición por equipos. Asistió a la Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú, es el segundo después de Helen clasându DavieDova AA, que tuvieron que esperar a que dispone de hasta Davydov y el año finalizado. Nadia mantuvo el título del haz, pero ganó una nueva medalla de oro en el suelo y una de plata con el equipo. [Editar] Después de retirarse del rendimiento deportivo con Rice Comaneci Comaneci se retiró de comdad competitiva después de estos Juegos. Entre 1984 y 1989 fue miembro de la Federación de Gimnasia rumana y ayudó en la formación de las gimnastas junior rumano. En la noche del 27/28 de noviembre de 1989, la frontera rumano-húngara ilegalmente última [2], en última instancia, que requieren gobierno de los EE.UU. de asilo político. Este gesto dramático tuvo un importante efecto en la opinión pública, chiar la familia real de Rumanía. Nadia y pasó el siguiente año la promoción de líneas de ropa de gimnasia, ropa interior Jockey, equipamiento aeróbico y vestidos de novia. En 1994, se comprometió con EE.UU. gimnasta Bart Conner y regresó a Rumania por primera vez desde el principio. Comaneci y Conner se casaron en Rumania en abril de 1996.En 1999, Comaneci se convirtió en el primer atleta invitado a hablar en las Naciones Unidas para poner en marcha el año 2000 Año Internacional de los Voluntarios. Nadia se encuentra actualmente ocupado con la gimnasia en todo el mundo y obras de caridad. Ella y su esposo son propietarios de Bart Conner de Gimnasia Academia Academia de Gimnasia, la Compañía Perfect 10 Producción y el equivalente a varias tiendasdeportes ambiente y editores de la Revista Internacional de Gimnasia. Comaneci ser vicepresidente de la Junta de Olimpiadas Especiales, Presidente Honorario de la Federación de Gimnasia de Rumania, Presidente Honorario del Comité Olímpico de Rumania, Embajador rumano Deportes, Vice-Presidente de la Junta Asociación de distrofia muscular, y la mEmbra Gimnasia Federación Internacional de la Fundación. Fue galardonado dos veces con la Orden Olímpica, otorgada por el COI. En diciembre de 2003, y ha publicado su primer libro, Cartas a una gimnasta joven (Inglés: Cartas a un joven gimnasta). Nadia ha creado una clínica de la caridad en Bucarest para ayudar a los huérfanos en Rumania
Italiana
Nadia Elena Comaneci (nato il 12 Novembre 1961, Onesti, contea di Bacau) è una ginnasta rumena, il ginnasta primo a segnare ricevuto dieci in una ginnastica olimpica. Sta vincendo cinque medaglie d'oro olimpiche. E 'considerato uno dei migliori sport del XX secolo e uno dei migliori ginnasti del mondo, mai ", ha deadi Montreal, la prima epoca moderna ginnasta che ha ottenuto 10 assolutamente. Nadia è nata a Onesti, figlia di Gheorghe e Stefania-Alexandrina Comana [1], è stato chiamato dopo "Nadezhda" ("Speranza"), l'eroina di un video. La sua prima gara a livello nazionale in Romania, nel 1970, come membro del suo team City. Presto, ha iniziato una formazione con BelaKárolyi e sua moglie, Marta Károlyi, che in seguito emigrò negli Stati Uniti per diventare allenatori di molti ginnasti americani. All'età di 13 anni, primo grande successo Comaneci fu vinto tre medaglie d'oro e un argento ai campionati europei nel 1975, da Skien, Norvegia. Quello stesso anno, l'agenzia di stampa Associated Press la chiamò "Atleta dell'anno Tin Romania ". All'età di 14 anni, Comaneci divenne la star dell'estate 1976 Olimpiadi di Montreal, Quebec. non solo divenne la prima ginnasta che ha segnato un perfetto dieci alle Olimpiadi (sei volte), ma e ho vinto tre medaglie d'oro (AA, e fascio parallelo), una medaglia d'argento (squadra composta) e bronzo (terra). A casa, il suo successo ha portato distncţia di "eroe del lavoro socialista" è stato assegnato il più giovane rumeno a questo titolo. Comaneci ha difeso il suo titolo europeo nel 1977, ma ha lasciato la squadra rumena nel concorso finale, in segno di protesta contro l'arbitraggio. 1978 Campionato del mondo di Nadia Comaneci gareggiato in un sovrappeso e fuori forma. Fall in parallelo mandato a vivere su4 lui, ma ha vinto il titolo del fascio. Nel 1979, Comaneci, il peso di nuovo normale, ha vinto il titolo di terza più alta (diventando il primo atleta di ginnastica storia che è riuscito questa performance). Ai Campionati del Mondo nel mese di dicembre, ha vinto il concorso preliminare, ma è stato ricoverato in ospedale prima di partecipare alla gara a squadre, a causa di infelicipaesi del sangue a seguito di un taglio al polso causato da una fibbia in metallo. Nonostante i consigli medici ', ha lasciato l'ospedale e gareggiato su trave, dove ha ottenuto 9.95. La Romania ha dato la sua prima medaglia d'oro nella competizione a squadre performance. Ha frequentato il Olimpiadi estive 1980 a Mosca, nel secondo dopo clasându Elena DavieDOVA AA, hanno dovuto attendere disponibili fino Davydov e l'anno concluso. Nadia mantenne il titolo del fascio, ma ha vinto la medaglia d'oro e una nuova terra e una d'argento con la squadra. [Modifica] Dopo il ritiro dalle prestazioni sportive con Nadia Comaneci Comaneci si ritirò dalla Rice comcompetitività competitivo dopo questi Giochi. Tra il 1984 e il 1989 è stata membro della Federazione rumena di ginnastica e ha contribuito alla formazione delle ginnaste rumene junior. La notte del 27/28 novembre 1989, il confine rumeno-ungherese illegalmente scorso [2], in ultima analisi che richiedono governo degli Stati Uniti di asilo politico. Questo gesto drammatico ha avuto un effetto importante sulla pubblica opinione, chiar sulla famiglia regnante della Romania. Nadia e trascorse l'anno prossimo promuovere linee di ginnastica abbigliamento, biancheria intima Jockey, attrezzature aerobica e abito da sposa. Nel 1994, si fidanzò con ginnasta americano Bart Conner e tornò in Romania per la prima volta dall'inizio. Comaneci e Conner si sposarono in Romania nell'aprile 1996.Nel 1999, Comaneci divenne la prima atleta invitata a parlare alle Nazioni Unite per lanciare l'Anno 2000 Anno internazionale dei volontari. Nadia è attualmente impegnato con la ginnastica e il lavoro in tutto il mondo la carità. Lei e suo marito sono proprietari di Bart Conner Ginnastica Ginnastica Academy Academy, la Società di Produzione Perfect 10 e l'equivalente di diversi negozizione sportiva e redattori della rivista internazionale di Ginnastica. Comaneci è vice presidente della commissione di Special Olympics, presidente onorario della Federazione rumena di ginnastica, Presidente Onorario di Romania Comitato Olimpico, Sport ambasciatore rumeno, Vice-Presidente del Consiglio Associazione di distrofia muscolare, e mEMBRA Fondazione Federazione Internazionale di Ginnastica. E 'stato due volte insignito dell'Ordine Olimpico, concessa dal CIO. Nel dicembre 2003, e ha pubblicato il suo primo libro, Lettere a un giovane ginnasta (in inglese: Lettere ad un giovane ginnasta). Nadia ha creato una clinica a Bucarest beneficenza per aiutare i bambini orfani in Romania
Franceza
Nadia Comaneci Elena (né le 12 Novembre 1961, Onesti, le département de Bacau) est une gymnaste roumaine, la première gymnaste à marquer reçu dix dans une gymnastique olympique. Il a remporté cinq médailles d'or olympiques. Est considéré comme l'un des meilleurs sportifs du XXe siècle et l'un des meilleurs gymnastes au monde, jamais, »at-il déessede Montréal, le gymnaste ère moderne premier qui a obtenu 10 absolument. Nadia est née à Onesti, fille de Gheorghe et Stefania-Alexandrina Comana [1], a été nommé d'après "Nadejda" ("Espoir"), l'héroïne d'une vidéo. Il a d'abord participé à l'échelle nationale en Roumanie, en 1970, en tant que membre de son équipe de la ville. Bientôt, il a commencé à s'entraîner avec BelaKárolyi et son épouse, Marta Károlyi, qui émigra ensuite aux Etats-Unis pour devenir des entraîneurs de nombreux champions américains. À 13 ans, Comaneci premier succès important a été remporté trois médailles d'or et une d'argent aux championnats d'Europe en 1975 à Skien, en Norvège. Cette même année, de nouvelles agence Associated Press a appelé "la Colombie-Britannique Athlète de l'annéeen Roumanie ». À 14 ans, Comaneci devient la vedette de l'été Jeux olympiques de 1976 à Montréal, Québec. n'est pas seulement devenue la première gymnaste qui a marqué une période de dix parfait aux Jeux olympiques (six fois), mais et a remporté trois médailles d'or (AA, poutre et parallèle), une médaille d'argent (équipe composée) et de bronze (au sol). A la maison, son succès a distncţia de "Héros du travail socialiste» a été décerné le plus jeune roumain à ce titre. Comaneci a défendu son titre européen en 1977, mais a quitté l'équipe roumaine à la compétition finale, en signe de protestation contre l'arbitrage. 1978 Championnats du monde de Nadia Comaneci a participé à un excès de poids et de la forme. Automne en parallèle envoyé pour vivrele 4, mais elle a remporté le titre de faisceau. En 1979, Comaneci, de poids normal à nouveau, remporté le titre au troisième rang (devenant le premier athlète en gymnastique histoire qui a réussi cette performance). Lors des championnats du monde en Décembre, elle remporte le concours préliminaire, mais elle a été hospitalisée avant de participer à la compétition par équipe, en raison de mauvaispays du sang après une coupure au poignet causée par une boucle en métal. Malgré les conseils des médecins, elle a quitté l'hôpital et a participé à la poutre où elle a obtenu 9.95. Sa performance a donné la Roumanie, la première médaille d'or en compétition par équipes. Il a fréquenté l'été de 1980 Jeux olympiques de Moscou, est le deuxième après clasându Elena DavieDOVA AA, ils ont dû attendre disponible jusqu'au Davydov et l'exercice terminés. Nadia gardé le titre de faisceau, mais a remporté la médaille d'or et une nouvelle terre, et une médaille d'argent avec l'équipe. [Modifier] Après sa retraite de la performance sportive avec Nadia Comaneci Comaneci pris sa retraite de Rice comtivité concurrentiel après ces Jeux. Entre 1984 et 1989, elle a été membre de la Fédération roumaine de gymnastique et a contribué à la formation des gymnastes roumaines junior. Dans la nuit du 27/28 Novembre 1989, la frontière roumano-hongroise illégalement dernier [2], en fin de compte exigeant que le gouvernement des États-Unis d'asile politique. Ce geste spectaculaire a eu un effet majeur sur le public, chiar la famille régnante de la Roumanie. Comaneci a passé l'année prochaine promotion de lignes de vêtements de gymnastique, sous-vêtements Jockey, l'équipement aérobie et robes de mariée. En 1994, se sont fiancés à US gymnaste Bart Conner et revint à la Roumanie pour la première fois depuis le début. Comaneci et Conner sont mariés en Roumanie en avril 1996.En 1999, Comaneci devient la première athlète invitée à prendre la parole à l'Organisation des Nations Unies pour lancer l'Année 2000 Année internationale des Volontaires. Nadia est actuellement occupé par la gymnastique et le monde du travail de charité. Elle et son mari sont propriétaires de Bart Conner Gymnastics Academy Académie de gymnastique, la Société Perfect 10 de la production et l'équivalent de plusieurs magasinsment de sport et les éditeurs de la revue Internationale de Gymnastique. Comaneci est vice-président du conseil d'administration de Special Olympics, président honoraire de la Fédération roumaine de gymnastique, Président honoraire du Comité olympique roumain, Sports ambassadeur de Roumanie, vice-président du conseil Association de la dystrophie musculaire, et mEmbra Fédération Internationale de Gymnastique Fondation. Elle a obtenu deux fois l'Ordre olympique, accordée par le CIO. En Décembre 2003, et a publié son premier livre, Lettres à un jeune gymnaste (en anglais: Lettres à un jeune gymnaste). Nadia a créé une clinique de la charité à Bucarest pour aider les enfants orphelins en Roumanie
Germana
Nadia Comaneci Elena (geboren 12. November 1961, Onesti, Kreis Bacau) ist eine rumänische Turnerin, die erste Turnerin überhaupt zu empfangen Gäste in einer olympischen Gymnastik zehn. Es hat fünf olympische Goldmedaillen gewonnen. Es ist eine der besten Sport des zwanzigsten Jahrhunderts und einer der besten Turner der Welt, schon einmal darüber nachgedacht ", sagte er Göttinvon Montreal, die erste moderne Ära Turnerin, die absolut bekam 10. Nadia wurde geboren in Onesti, Tochter von Gheorghe und Stefania-Alexandrina Comana [1], war ein benannt nach "Nadeshda" ("Hoffnung"), die Heldin des video. Er nahm bereits auf nationaler Ebene in Rumänien, im Jahr 1970, als ein Mitglied seiner City-Team. Bald begann er eine Ausbildung mit BelaKárolyi und seine Frau Marta Károlyi, der später in die Vereinigten Staaten ausgewandert Busse von vielen amerikanischen Turnerinnen geworden. Mit 13 Jahren wurde Comaneci seinen ersten großen Erfolg gewann drei Goldmedaillen und eine Silbermedaille bei den Europameisterschaften im Jahr 1975, von Skien, Norwegen. Im selben Jahr rief Nachrichtenagentur Associated Press it "BC Athlete of the Yearin Rumänien ". Mit 14 Jahren wurde Comaneci der Star der Olympischen Sommerspiele 1976 in Montreal, Quebec. Nicht nur wurde die erste Turnerin, sondern erzielte Eine Zehn bei den Olympischen Spielen (sechs Mal), und gewann drei Goldmedaillen (AA, Balken und parallel), eine Silbermedaille (Mannschaft zusammen) und Bronze (Masse). Zu Hause, seinen Erfolg gebracht distncţia der "Held der sozialistischen Arbeit" ausgezeichnet wurde der jüngste rumänische auf diesen Titel. Comaneci verteidigte seinen EM-Titel im Jahr 1977, verließ aber die rumänische Mannschaft in der Endrunde, aus Protest gegen die Schiedsgerichtsbarkeit. 1978 Weltmeisterschaften Nadia Comaneci konkurrierten in einem übergewichtigen und aus der Form. Fall parallel gesendet zu leben4 ihn, aber sie gewann den Strahl Titel. Im Jahr 1979 Comaneci, normales Gewicht wieder, gewann den dritthöchsten Titel (damit der erste Athlet in der Geschichte Gymnastik, dass die Leistung gelungen ist). Bei der Weltmeisterschaft im Dezember gewann sie den ersten Wettkampf, war aber vor der Teilnahme an den Team-Wettbewerb ins Krankenhaus, wegen elendenLändern des Blutes nach einem Schnitt im Handgelenk durch eine Metallschnalle verursacht. Trotz der Ärzte beraten, verließ sie das Krankenhaus und wetteiferten am Balken, wo sie erzielt 9.95. Ihr Auftritt hat Rumänien die erste Goldmedaille im Team-Wettbewerb. Er besuchte die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau, ist die zweite nach clasându Elena DavieDOVA AA, sie zur Verfügung, bis Davydov und Jahr warten geendet hatte. Nadia hielt den Strahl Titel, aber gewann die Goldmedaille und einen neuen, gemahlen, und Silber mit der Mannschaft. [Bearbeiten] Nach seinem Ausscheiden aus Sportlichkeit mit Nadia Comaneci Comaneci Ruhestand von Rice comwerbsfähigkeit wettbewerbsfähigen nach diesen Spielen. Zwischen 1984 und 1989 war sie Mitglied der Rumänischen Turnverband und half bei der Ausbildung der rumänischen Turnerinnen junior. In der Nacht vom 27./28 November 1989 wurde die rumänisch-ungarischen Grenze illegal letzten [2], schließlich erfordern US-Regierung um politisches Asyl. Diese dramatischen Geste hatte einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung, chiar der herrschenden Familie von Rumänien. Nadia und verbrachte das nächste Jahr zu fördern Zeilen Gymnastik Bekleidung, Jockey Unterwäsche, Aerobic Geräte und Hochzeitskleidern. Im Jahre 1994 verlobte sich mit US-Turner Bart Conner und kehrte nach Rumänien zum ersten Mal seit dem Beginn. Comaneci und Conner wurden in Rumänien im April 1996 geheiratet.In 1999 wurde der erste Athlet Comaneci zur Teilnahme an den bei den Vereinten Nationen sprechen zu starten das Jahr 2000 zum Internationalen Jahr der Freiwilligen sein. Nadia ist nun damit beschäftigt, mit Gymnastik und gemeinnütziger Arbeit weltweit. Sie und ihr Ehemann sind Eigentümer von Bart Conner Gymnastics Academy Gymnastics Academy of Perfect 10 Production Company und mehrere Geschäfte gleichwertigement Sport und Herausgeber des International Gymnastics-Magazin. Comaneci ist Vizepräsident des Verwaltungsrates der Special Olympics, Ehrenpräsident des rumänischen Turnverband, Ehrenpräsident der rumänischen Olympischen Komitees, Sport rumänische Botschafter, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands Verband der Muskeldystrophie und mEmbra Internationale Turnverband Foundation. Er wurde zweimal vergeben Auftrag der Olympic, gewährt durch das IOC. Im Dezember 2003 und veröffentlichte sein erstes Buch, Briefe an eine junge Turnerin (Englisch: Letters to a Young Gymnast). Nadia ist eine Charity-Klinik in Bukarest gegründet, um Waisenkinder in Rumänien zu helfen
Rusa
Надя Команечи Елена (род. 12 ноября 1961, Онести, Бакэу округ) является румынский гимнаст, первый гимнаст, когда-либо оценка полученных 10 в олимпийской гимнастикой. Он выиграл пять золотых олимпийских медалей. Он считается одним из лучших спортивных двадцатого века и один из лучших гимнастов мира, когда-либо ", он богиняМонреаль, первый современный гимнаст эпохи, которые получили 10 абсолютно. Надя родилась в Онести, дочь Георгия и Стефания-Александрийской Команского [1], был назван в честь "Надежда" ("Надежда"), героиня видео. Он первый чемпион на национальном уровне в Румынии, в 1970 году в качестве члена своей команды города. Вскоре он начал тренировки с БелаКаройи и его жена Марта Каройи, который впоследствии эмигрировал в Соединенные Штаты, чтобы стать тренерами многих американских гимнастов. В 13 лет первый крупный успех Команечи было выиграть три золотые медали и одну серебряную медаль на чемпионате Европы в 1975 году в Skien, Норвегия. В том же году, агентство Associated Press назвал ее "Спортсмен года яв Румынии ". В возрасте 14 лет Команечи стала звездой в 1976 году летних Олимпийских играх в Монреале, провинция Квебек. не только стала первой гимнасткой, которые набрали 10 совершенный на Олимпийских играх (6 раз), но и выиграл три золотые медали (AA, света и параллельно), одна серебряная медаль (команда в составе) и бронзовый (земля). В доме, его успех привел расстояниеncţia "Герой Социалистического Труда" был удостоен молодой румынский к этому названию. Команечи защитил титул чемпиона Европы в 1977 году, но вышел из румынской команды в финале, в знак протеста против арбитража. 1978 Чемпионат мира Надя Команечи соревновались в избыточной массы тела и из формы. Fall параллельно послал жить4 ему, но она выиграла титул пучка. В 1979 году Команечи, нормальный вес снова выиграл третий высший титул (стал первым спортсменом в истории гимнастики, что удалось этого спектакля). На чемпионате мира в декабре, она выиграла предварительный конкурс, но она была госпитализирована до участия в командном первенстве, из-за жалкихстран крови после сокращения запястье вызвано металлической пряжкой. Несмотря на советы врачей, она вышла из больницы и соревновались на пучке, где она набрала 9,95. Ее выступление дал Румынии первую золотую медаль в командном первенстве. Он принял участие в летних Олимпийских играх 1980 в Москве, является вторым после clasându Елена ДэйвиDOVA А.А., вам пришлось ждать, пока доступны Давыдов и год закончился. Надя все пучком титула, но выиграл золотую медаль, а новые, земля, и серебряная с командой. [Edit] После ухода из спорта производительности с Надей Команечи Команечи ушел из риса комтивность конкурентоспособной после этих игр. В период с 1984 по 1989 год она была членом Международной федерации гимнастики и румынский помогал в подготовке младших румынской гимнастки. В ночь 27/28 ноября 1989 румыно-венгерскую границу незаконно последнего [2], в конечном счете, требуют правительства США о предоставлении политического убежища. Этот резкий жест, оказало серьезное воздействие на общественное мнение, сhiar правящей семьи Румынии. Надя и провел в следующем году содействия линии гимнастики одежда, нижнее белье Жокей, аэробика оборудования и свадебное платье. В 1994 году обручился с США гимнаст Барт Коннер и вернулся в Румынию в первый раз с самого начала. Команечи и Коннер поженились в Румынии в апреле 1996 года.В 1999 году Команечи стал первым спортсменом, приглашенным выступить в Организации Объединенных Наций в ознаменование начала Года 2000 год Международным годом добровольцев. Надя в настоящее время занимается гимнастикой и во всем мире благотворительной деятельности. Она и ее муж являются владельцами Барт Коннер гимнастике академии гимнастики, компания Perfect 10 производства и сумму, равную нескольким магазинамМент спорта и редакторов журнала гимнастике International. Команечи является вице-председателем совета Специальной Олимпиады, почетный президент Федерации гимнастики Румынии, почетный президент Олимпийского комитета Румынии, спорта румынского посла, заместитель Председателя Правления Ассоциация мышечной дистрофии, а тЭмбра Международной федерации гимнастики Фонда. Он дважды был удостоен Олимпийского ордена, предоставленных МОК. В декабре 2003 года и опубликовал свою первую книгу, письма к молодой гимнаст (на английском языке: "Письма к молодому Гимнастки). Надя создала благотворительную клинику в Бухарест, чтобы помочь детям-сиротам в Румынии
Portugheza
Nadia Comaneci Helen (b. 12 de novembro de 1961, Onesti, município de Bacau) é uma ginasta romena, a ginasta primeiro a marcar recebeu dez em ginástica olímpica. Ela ganhou cinco medalhas de ouro olímpicas. É considerado um dos melhores do esporte do século XX e um dos melhores ginastas do mundo, nunca ", a deusa que elede Montreal, o ginasta era moderna primeiro que tem 10 absolutamente. Nadia nasceu em Onesti, filha de Gheorghe e Stefania-Alexandrina Comana [1], foi nomeado após "Nadezhda" ("Esperança"), a heroína de uma vídeo. Ele primeiro competiu nacionalmente na Roménia, em 1970, como um membro de sua equipe City. Logo, ele começou a treinar com a BelaKárolyi e sua esposa, Marta Karolyi, que mais tarde imigrou para os Estados Unidos para se tornarem treinadores de muitos ginastas americanas. Aos 13 anos, primeiro sucesso de Comaneci importante foi ganhar três medalhas de ouro e uma de prata no Campeonato Europeu em 1975, em Skien, Noruega. Nesse mesmo ano, a agência de notícias Associated Press o chamou de "BC Atleta do Anona Roménia. "Aos 14 anos, Comaneci se tornou a estrela dos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 em Montreal, Quebec. não só se tornou a primeira ginasta que teve um dez perfeito nos Jogos Olímpicos (seis vezes), mas e ganhou três medalhas de ouro (AA, trave e paralela), uma medalha de prata (equipe composta) e bronze (solo). Em casa, seu sucesso levou distncţia de "Herói do Trabalho Socialista" foi premiado com o mais jovem romeno com este título. Comaneci defendeu o seu título europeu em 1977, mas deixou o time romeno na competição final, em protesto contra a arbitragem. Campeonato do Mundo de 1978 Nadia Comaneci competiu em um excesso de peso e fora de forma. Queda em paralelo enviado para viver em4-lo, mas ela ganhou o título de vara. Em 1979, Comaneci peso normal, mais uma vez, ganhou o título de terceiro maior (tornando-se o primeiro atleta na história da ginástica que sucedeu este desempenho). No Campeonato Mundial, em dezembro, ela ganhou a competição preliminar, mas foi hospitalizada antes de participar na competição por equipes, devido ao miserávelpaíses do sangue após um corte no pulso causada por uma fivela de metal. Apesar do conselho dos médicos, ela deixou o hospital e competiu no feixe de onde ela marcou 9,95. Seu desempenho deu à Roménia, a primeira medalha de ouro na competição por equipes. Ele participou nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 em Moscovo, é o segundo após clasându Elena DavieDOVA AA, eles tiveram que esperar disponível até Davydov e exercício findo. Nadia manteve o título de vara, mas ganhou a medalha de ouro e um terreno, de novo, e uma de prata com a equipe. [Edit] Depois de se aposentar do esporte performance com Nadia Comaneci Comaneci se aposentou da Rice comdade competitiva após os Jogos. Entre 1984 e 1989 foi membro da Federação Romena de Ginástica e ajudou na formação das ginastas romenas júnior. Na noite de 27/28 de Novembro de 1989, a fronteira romena, húngara ilegalmente passado [2], em última análise, exigindo do governo E.U. de asilo político. Este gesto dramático teve um grande efeito na opinião pública, chiar da família real da Roménia. Nadia e passou o ano que vem promovendo linhas de ginástica vestuário, Jockey underwear, equipamentos aeróbicos e vestidos de noiva. Em 1994, tornou-se acoplado a ginasta Bart Conner E.U. e voltou para a Romênia pela primeira vez desde o início. Comaneci e Conner casado na Roménia, em Abril de 1996.Em 1999, Comaneci se tornou o primeiro atleta convidado para falar na Organização das Nações Unidas para o lançamento do Ano 2000 Ano Internacional dos Voluntários. Nadia está ocupado com ginástica e trabalhos de caridade em todo o mundo. Ela eo marido são proprietários de Bart Conner Academia de Ginástica Academia de Ginástica, o Perfect Company 10 Produção e o equivalente a várias lojasesportes mento e Ginástica Magazine editores internacionais. Comaneci é vice-presidente da Câmara de Special Olympics Presidente Honorário da Federação Romena de Ginástica Presidente Honorário do Comitê Olímpico Romeno embaixador romeno Sports Vice-Presidente do Conselho de Administração Associação de distrofia muscular, e membra Federação Internacional de Ginástica da Fundação. Ele foi duas vezes condecorado com a Ordem Olímpica, concedido pelo COI. Em dezembro de 2003, e publicou seu primeiro livro, Cartas a um jovem ginasta (em Inglês texto: cartas a um jovem ginasta). Nadia criou uma clínica de caridade em Bucareste, para ajudar crianças órfãs da Roménia
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie