Nicolae Ceauşescu (n. 26 ianuarie 1918, Scorniceşti - d. 25 decembrie 1989, Târgovişte) a fost un politician comunist român, membru al Partidului Comunist din România din ilegalitate, din anul 1932, conducătorul Republicii Socialiste România din 1965 şi până la căderea sa şi a regimului comunist în România, survenită în 22 decembrie 1989. La 22 decembrie 1989, printr-un decret al CFSN semnat de Ion Iliescu, a fost constituit Tribunalul Militar Excepţional. La 25 decembrie 1989, soţii Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost judecaţi în cadrul unui proces sumar de acest tribunal, condamnaţi la moarte şi executaţi la câteva minute după pronunţarea sentinţei. Ceauşescu s-a născut în satul (actualmente oraşul) Scorniceşti, judeţul Olt, la 26 ianuarie 1918, într-o familie de ţărani. La vârsta de 11 ani, după absolvirea şcolii primare, Ceauşescu pleacă la Bucureşti, unde se angajează ca ucenic de cizmar. În 1932 devine membru al Partidului Comunist din România, formaţiune politică aflată în ilegalitate la acea vreme.Este arestat prima oară în 1933 pentru agitaţie comunistă în timpul unei greve. În 1934 urmează încă trei arestări – pentru colectare de semnături în sprijinul eliberării unor muncitori feroviari acuzaţi de activitate comunistă şi pentru alte acţiuni similare. În urma acestor arestări, este etichetat de autorităţile vremii drept „agitator comunist periculos”, precum şi „distribuitor activ de material de propagandă comunistă şi antifascistă”. După eliberarea din detenţie, Ceauşescu dispare pentru o vreme în „subteran”, dar în 1936 este din nou arestat, de data aceasta fiind condamnat la doi ani de închisoare şi încarcerat la Închisoarea Doftana. Acuzaţiile aduse vizau găsirea unor broşuri bolşevice şi alte manifeste ce instigau la revoltă în casa patronului său, Vladimir Tarnowski, unde locuia şi acesta. În actul de acuzare au fost însemnate următoarele: „Acuzatul Nicolae Ceauşescu (...) este culpabil de faptul ca (...) în ziua de 15 ianuarie 1936, cu bună ştiinţă şi intenţiune frauduloasă, a păstrat asupra lui broşuri clandestine, incendiare (...) pe care le păstra în vederea răspândirii în public, având buna ştiinţă ca aceste broşuri îndemnau cetăţenii de a provoca bătălii sociale”. În 1939 a cunoscut-o pe Elena Petrescu, cu care s-a căsătorit în 1945. Ceauşescu a fost arestat şi condamnat din nou în 1940, iar în 1943 a fost transferat la închisoarea de la Târgu Jiu, unde a împărţit celula de detenţie cu Gheorghe Gheorghiu-Dej, în scurt timp devenind protejatul acestuia. După cel de-al doilea război mondial, în timp ce controlul sovietic asupra României devenea tot mai pronunţat, Ceauşescu a fost numit secretar al Uniunii Tineretului Comunist – U.T.C. - (1944-1945). În urma loviturii de stat şi a abdicării forţate a Regelui Mihai din Decembrie 1947, după preluarea puterii de către comunişti, Ceauşescu devine ministru al agriculturii, iar ulterior ministru-adjunct al forţelor armate în regimul lui Gheorghiu-Dej. În funcţia de ministru al agriculturii a activat direct la cooperativizarea forţată a agriculturii, a ordonat reprimarea sau arestarea ţăranilor care se împotriveau cooperativizării. În 1952, devine membru al Comitetului Central (CC) al Partidul Muncitoresc Român (PMR), la doar câteva luni după eliminarea "facţiunii moscovite" (condusă de Ana Pauker) din conducerea partidului. În 1954, Ceauşescu devine membru deplin al Biroului Politic al PMR, iar ulterior ajunge să ocupe poziţia numărul doi în ierarhia PMR. În toamna anului 1956, aflându-se la Cluj, Ceauşescu a avut un rol important în reprimarea mişcărilor de simpatie faţă de revoluţia ungară. La 4 decembrie 1957, având gradul de general-locotenent de armată (fiind şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei şi adjunct al Ministrului Forţelor Armate), a condus unităţile militare care au înăbuşit răscoala ţăranilor din Vadu Roşca (jud. Vrancea) care se împotriveau colectivizării forţate. Cu această ocazie, au fost ucişi 9 ţărani (Aurel Dimofte, Ionuţ Cristea, Ion Arcan, Dumitru Crăciun, Toader Crăciun, Stroie Crăciun, Dumitru Marin, Marin Mihai, Dana Radu), şi alţi 10 au fost răniţi. 18 ţărani au fost întemniţaţi pentru „rebeliune” şi „uneltire contra ordinei sociale”. După datele PMR-ului, între 1949-1952 au avut loc peste 80.000 de arestări de ţărani, dintre care 30.000 finalizate cu sentinţe de închisoare. La trei zile de la moartea lui Gheorghiu-Dej, în martie 1965, Ceauşescu preia funcţia de secretar general al Partidului Muncitoresc Român (acesta era numele Partidului Comunist Român la acea vreme, după asimilarea forţată, în 1948, a unei aripi a Partidului Social Democrat). Una dintre primele acţiuni ale lui Ceauşescu, odată ajuns la putere, a fost redenumirea Partidului Muncitoresc Român în Partidul Comunist Român. În acelaşi timp, el afirmă că România a devenit o ţară socialistă şi decide schimbarea numelui oficial al ţării din Republica Populară Română (R.P.R.) în Republica Socialistă România (R.S.R.). În 1967, Ceauşescu devine preşedintele Consiliului de Stat, consolidându-şi astfel poziţia. La începutul carierei sale ca şef al statului, Ceauşescu s-a bucurat de o oarecare popularitate, adoptând un curs politic independent faţă de Uniunea Sovietică. În anii ’60, Ceauşescu pune capăt participării active a României în Pactul de la Varşovia, deşi formal ţara va continua să facă parte din această organizaţie până la dizolvarea acesteia. Prin refuzul său de a permite armatei române să ia parte la invazia Cehoslovaciei alături de trupe ale ţărilor membre ale Tratatului de la Varşovia şi o atitudine de condamnare publică activă a acestui act, Ceauşescu reuşeşte pentru o vreme să atragă atât simpatia compatrioţilor săi, cât şi pe cea a lumii occidentale. În 1974, Ceauşescu îşi asumă titlul de Preşedinte al Republicii Socialiste România. Prin politica sa externă, condusă cu abilitate, dădea impresia că încearcă să se elibereze de dominaţia sovietică, atragând simpatia şi aprecierile unor mari lideri politici ca Charles de Gaulle şi Richard Nixon. În CAER, la indicaţia lui, delegaţiile române se opun la toate propunerile venite din partea URSS. De exemplu, România este una dintre cele doar două ţări comuniste europene care au participat la Jocurile Olimpice organizate la Los Angeles, în Statele Unite ale Americii în 1984. De asemenea, România este singura ţară din blocul răsăritean, cu excepţia URSS, care la acea vreme, întreţinea relaţii diplomatice cu Comunitatea Europeană, cu Israelul şi cu R. F. Germania. Un tratat incluzând România pe lista ţărilor favorizate de Comunitatea Europeană este semnat în 1974, iar în 1980 este semnat un acord vizând schimburile de produse industriale între România şi Comunitatea Europeană. Acest fapt a determinat vizitarea oficială a României de către doi preşedinţi ai Statelor Unite ale Americii (Nixon şi Ford). În ciuda cursului independent în relaţiile politice internaţionale, introdus încă de Gheorghiu Dej, Ceauşescu se opune cu încăpăţânare introducerii oricăror reforme liberale pe plan intern. În anii ’80, după venirea lui Mihail Gorbaciov la conducerea Uniunii Sovietice, opoziţia lui Ceauşescu faţă de linia sovietică este dictată în principal de rezistenţa lui faţă de de-stalinizare. Securitatea continuă să îşi menţină controlul draconic asupra mediilor de informare şi înăbuşă în faşă orice tentativă de liberă exprimare şi opoziţie internă. Cu prilejul vizitelor efectuate în 1971 în China şi Coreea de Nord, Ceauşescu e fascinat de ideea transformării naţionale totale, aşa cum era ea prefigurată în programul Partidului Muncitoresc Coreean şi deja pusă în aplicare sub egida Revoluţiei Culturale din China. La scurtă vreme după întoarcerea sa în ţară, Ceauşescu începe transformarea sistemului autohton după modelul nord-coreean, influenţat fiind de filozofia preşedintelui Kim Il Sung (Juche). Cărţi nord-coreene pe această temă sunt traduse în română şi distribuite pe scară largă în ţară. Începând cu 1972, Ceauşescu trece la punerea în aplicare a unui proiect de "sistematizare" a localităţilor urbane şi rurale. Prezentat de către maşina de propagandă ca fiind un pas major pe calea "construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate", programul debutează la sate prin demolări în masă ale gospodăriilor ţărăneşti şi strămutarea familiilor afectate în apartamente de bloc[necesită citare]. Demolarea satelor este de fapt o încununare a politicii de industrializare forţată, care a dus la destructurarea societăţii rurale româneşti. Apogeul acestui program a fost însă reprezentat de demolarea a numeroase monumente istorice, inclusiv biserici şi remodelarea Bucureştiului în stil ceauşist (peste o cincime din centrul capitalei a fost afectată). Casa Poporului (actualmente sediul Parlamentului) se numără printre cele mai mari construcţii din lume, ocupând in aceasta privinţă locul doi, după Pentagon. Proteste venite din partea unor organizaţii neguvernamentale internaţionale au jucat un rol important în stăvilirea acestor planuri megalomane şi probabil în salvarea a ceea ce a mai rămas din monumentele istorice aflate pe lista neagră a dictatorului.
Categorie
  • Categorie:Oameni politici
Fotografii

Nicolae Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu
Engleza
Nicolae Ceausescu (b. January 26, 1918, Scornicesti - December 25, 1989, Targoviste) was a Romanian communist politician, member of the underground Communist Party of Romania, in 1932, leader of the Socialist Republic of Romania from 1965 until his downfall and the communist regime in Romania, which occurred in December 22, 1989. On December 22, 1989, by a decree ofNSFC signed by Ion Iliescu, was constituted military tribunal exceptional. On December 25, 1989, Nicolae and Elena Ceausescu, wife were summarily tried in a process of this court, condemned to death and executed in a few minutes after the sentence. Ceausescu was born in the village (now city) Scornicesti, Olt County, 26 January 1918, exten peasant family. At age 11, after graduating from primary school leaving Ceausescu in Bucharest, where they engage as apprentice shoemaker. In 1932 he joined the Communist Party of Romania, located in underground political party at that vreme.Este first arrested in 1933 for agitating during a strike. In 1934 he was arrested again- For collecting signatures in support of the issuance of railway workers accused of communist activity and other similar actions. Following these arrests, is labeled by the time as "dangerous communist agitator" and "active distributor of communist and fascist propaganda." After his release from detention, Ceausescudisappears for a time underground, but in 1936 is arrested again, this time was sentenced to two years in prison and detained in prison Doftana. Accusations aimed at finding Bolshevik leaflets and other leaflets that instigated the revolt at the house of its owner Vladimir Tarnowska, where he also lived. The indictment was significant următoarels: "The accused is guilty Nicolae Ceausescu (...) that (...) this day January 15, 1936, knowingly and intentionally fraudulent, illegal leaflets kept on him, that fire (...) Keep them to spread in public, having knowingly these brochures urging citizens to cause social battles. In 1939 he met Elenaof Petrescu, whom he married in 1945. Ceausescu was arrested and convicted again in 1940 and in 1943 he was transferred to prison in Targu Jiu, where he shared a cell with Gheorghe Gheorghiu-Dej, becoming his protégé shortly. After the Second World War, while Soviet influence became more pronounced Romania, Ceausescusescu was appointed secretary of the Young Communist League - UTC - (1944-1945). Following the coup and forced abdication of King Michael of December 1947 after the Communist takeover, he became Minister of Agriculture and later Minister Deputy forces Dej regime. The Minister of Agriculture has worked direct forced to cooperative farming, repression or arrest ordered peasants who opposed cooperativization. In 1952, he joined the Central Committee (CC) of the Romanian Workers' Party (PRM), a few months after removing the "Moscow faction (led by Ana Pauker) in the party leadership. In 1954, he became a full member of the Police Bureautic of the RMP, and eventually rose to occupy the position number two in the party hierarchy. In autumn 1956, and is located in Cluj, Ceausescu had a role in repression of movements of sympathy for the Hungarian revolution. On December 4, 1957, having the Army Lieutenant General (being the head of the Higher Political Deputy Minister of Army and Armed Forces)Led military units who have put down the rebellion of peasants Vadu Rosca (Vrancea County) who opposed forced collectivization. On this occasion, were killed nine peasants (Aurel DIMOFTE, Ionut Cristea Arcan Ion Dumitru Christmas Toader Christmas Christmas Stroie Dumitru Marin Michael Marin, Dana Radu), and another 10 were wounded. 18 peasants were imprisoned pn "rebellion" and "conspiracy against social order." After PMR's data, between 1949-1952 there were over 80,000 arrests of peasants, of which 30,000 prison sentences. Three days after Gheorghiu-Dej's death in March 1965, Ceausescu takes over as general secretary Romanian Workers' Party (it was the name Communist Party Roman at the time, as forced assimilation, in 1948, a wing of the Social Democratic Party). One of the first actions of Ceausescu, once in power, Romanian Workers' Party was renamed the Romanian Communist Party. At the same time, he says that Romania has become a socialist country and decide the country's official name of the People's RepublicRomanian (RPR) in the Socialist Republic of Romania (RSR),. In 1967, he became Chairman of the State, thus consolidating its position. Earlier in his career as head of state, Ceausescu has enjoyed some popularity by adopting a political course independent of the Soviet Union. In the '60s, Ceausescu put an end to active participation of Romanianits Warsaw Pact, although formally the country will continue to be part of this organization until its dissolution. By its refusal to allow the Romanian army to take part in the invasion of Czechoslovakia with troops of the member countries of the Warsaw Pact and an attitude of active public condemnation of this act for a while Ceausescu fails to attractsympathy both his compatriots and that of the Western world. In 1974, Ceausescu assume the title of President of the Socialist Republic of Romania. Through its foreign policy, skillfully led, gave the impression of trying to free themselves from Soviet domination, attracting sympathy and appreciation of great political leaders like Charles de Gaulle and Richard Nixon. [9]CMEA, the indication of his Romanian delegations to oppose all proposals coming from the USSR. For example, Romania is one of only two European communist countries that participated in the Olympic Games held in Los Angeles, USA in 1984. Also, Romania is the only Eastern bloc country except the USSR, which at that time, betweendeaths, diplomatic relations with the European Community, Israel and the Federal Republic of Germany. A list of countries including Romania treaty favored by the European Community was signed in 1974 and in 1980 signed an agreement covering trade in industrial products between Romania and the European Community. This has led official visit to Romania by the two presidentsthe United States of America (Nixon and Ford). Despite an independent course in international political relations, yet introduced Gheorghiu Dej, Ceausescu stubbornly oppose any introduction of liberal reforms internally. 80 years after Mikhail Gorbachev came to leadership of the Soviet Union, Ceausescu's opposition to dictate the Soviet lineyou in front of the main resistance de-Stalinization. Security continued to maintain draconian control over the media and rapidly quashed any attempt to free speech and domestic opposition. During the visits made in 1971 in China and North Korea, Ceausescu is fascinated by the idea of total national transformation, as it was Preprogram featured in the Korean Workers Party and already implemented under the aegis of the Cultural Revolution in China. Shortly after his return to the country, Ceausescu begins transform indigenous North Korean model, being influenced by the philosophy of the President Kim Il Sung (Juche). North Korea Books on this subject are translated into Romanian and distributedmeaning which widely in the country. Since 1972, Ceausescu move to implement a project of "systematization" of urban and rural. Presented by the propaganda machine as a major step towards "building the multilaterally developed socialist society", the onset of mass demolition of villages with farms and streetsmoving flats affected families [citation needed]. Demolition of villages is actually a forced industrialization policy crowning, which led to the de-structuring of Romanian rural society. The pinnacle of this program, however, was represented by the demolition of many historical monuments, including churches and remodeling Bucharest Ceausescu-style (over one fifthbusiness center was affected). House of the People (now head of Parliament) are among the largest building in the world, occupying second place in this regard, after the Pentagon. Protests from some international NGOs have played an important role in stopping these megalomaniac plans and probably save what's ramas monuments under the dictator's blacklist.
Spaniola
Nicolae Ceausescu (n. 26 de enero 1918, Scornicesti - 25 de diciembre de 1989, Targoviste) fue un político comunista rumano, miembro del clandestino Partido Comunista de Rumania, en 1932, líder de la República Socialista de Rumania desde 1965 hasta su caída y el régimen comunista en Rumania, que ocurrió el 22 de diciembre de 1989. El 22 de diciembre de 1989, por un decreto delNSFC firmado por Ion Iliescu, se constituyó una excepción tribunal militar. El 25 de diciembre de 1989, Nicolae y Elena Ceausescu, esposa fueron juzgados sumariamente en un proceso de este tribunal, condenado a muerte y ejecutado a sólo unos minutos después de la sentencia. Ceausescu nació en el pueblo (ahora ciudad) Scornicesti, Olt, de 26 años enero de 1918, exten la familia campesina. A los 11 años, después de graduarse de la escuela primaria dejando Ceausescu en Bucarest, donde el ejercicio de aprendiz de zapatero. En 1932 se afilió al Partido Comunista de Rumania, situada en el partido político clandestino en ese vreme.Este primero detenido en 1933 por agitando durante una huelga. En 1934 fue arrestado de nuevo- Para la recogida de firmas en apoyo de la expedición de los trabajadores ferroviarios acusado de actividades comunistas y otras acciones similares. A raíz de estas detenciones, se etiqueta para el momento como "agitador comunista peligroso" y "distribuidor activo de la propaganda comunista y fascista". Después de su puesta en libertad, Ceausescudesaparece por un tiempo bajo tierra, pero en 1936 es detenido nuevamente, esta vez fue condenado a dos años de prisión y encarcelado en la prisión de Doftana. Las acusaciones dirigidas a encontrar folletos bolchevique y otros folletos que instigó la revuelta en la casa de su patrón, Vladimir Tarnowska, donde también vivía. La acusación fue significativa următoarels: "El acusado es culpable de Nicolae Ceausescu que (...) (...) día 15 de enero de 1936, a sabiendas y deliberadamente fraudulentas, folletos ilegales mantenerse en él, para que el fuego (...) Mantener a difundir en público, a sabiendas que estos folletos instando a la gente para causar luchas sociales. En 1939 conoció a Elenade Petrescu, quien se casó en 1945. Ceausescu fue detenido y condenado de nuevo en 1940 y en 1943 fue trasladado a la cárcel en Targu Jiu, donde compartió la celda con Gheorghe Gheorghiu-Dej, pronto se convirtió en su protegido. Después de la guerra, mientras que la influencia soviética se hizo más pronunciada Rumania, Ceausescusescu fue nombrado secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas - UTC - (1944-1945). Tras el golpe de Estado y obligó abdicación del rey Miguel en diciembre de 1947 después de que el régimen comunista, se convirtió en Ministro de Agricultura y luego ministro Adjunto fuerzas Dej régimen. El Ministro de Agricultura ha trabajado direct obligado a la agricultura cooperativa, la represión o la detención ordenada campesinos que se oponían a la cooperativización. En 1952, ingresó en el Comité Central (CC), la rumana Partido de los Trabajadores (PRM), unos meses después de la eliminación de "facción de Moscú (dirigido por Ana Pauker) de la dirección del partido. En 1954, se convirtió en miembro de pleno derecho de la Oficina de Policíatic de la PGR, y ocupando finalmente el segundo puesto en la jerarquía del partido. En el otoño de 1956, y está situado en Cluj, Ceausescu había un papel en la supresión simpatía las propuestas de la revolución húngara. El 4 de diciembre de 1957, con rango de Teniente General del Ejército (como jefe de la Dirección Superior Político del Ejército y viceministro de las Fuerzas Armadas)Led unidades militares que han reprimido la insurrección campesina de Vadu Rosca (Condado de Vrancea) que se oponían a la colectivización forzosa. En esta ocasión, murieron nueve campesinos (Aurel DIMOFTE, Ionut Arcan Cristea Ion Dumitru Toader Navidad Navidad Navidad Stroie Dumitru Michael Marín Marín, Radu Dana), y otras 10 resultaron heridas. 18 campesinos fueron encarcelados pn "rebelión" y "conspiración contra el orden social. Después de los datos de PMR, entre 1949-1952 hubo más de 80.000 detenciones de campesinos, que 30.000 prisión. Oraciones de tres días de después de la muerte de Gheorghe Gheorghiu-Dej, marzo de 1965, asume como Secretario General de Ceausescu Partido de los Trabajadores de Rumania (era el nombre de Partido Comunista de ROmán en el momento, como la asimilación forzada, en 1948, un ala del Partido Social Demócrata). Una de las primeras acciones de Ceausescu, una vez en el poder, Partido de los Trabajadores de Rumania pasó a llamarse Partido Comunista Rumano. Mientras tanto, dice que Rumania se ha convertido en un país socialista y decidir el nombre oficial del país desde la República PopularRumano (RPR) en la República Socialista de Rumania (RSR). En 1967, se convirtió en Presidente del Estado, consolidando así su posición. Anteriormente en su carrera como jefe de Estado, Ceausescu ha disfrutado de cierta popularidad, la adopción de un rumbo político independiente de la Unión Soviética. En los años 60, Ceausescu poner fin a la participación activa de los rumanossu Pacto de Varsovia, aunque el país es formalmente sigue siendo parte de esta organización hasta su disolución. Por su negativa a permitir que el ejército rumano a tomar parte en la invasión de Checoslovaquia junto con las tropas de los países miembros del Pacto de Varsovia y una actitud de condena pública activa de este acto, Ceausescu no por un tiempo para dibujarsimpatía tanto a sus compatriotas y la del mundo occidental. En 1974, Ceausescu asumir el título de Presidente de la República Socialista de Rumania. A través de su política exterior, hábilmente conducido, daba la impresión de tratar de liberarse de la dominación soviética, atrayendo la simpatía y el aprecio de los grandes líderes políticos como Charles de Gaulle y Richard Nixon [9].CAME, la indicación de sus delegaciones rumanas que se oponen a todas las propuestas procedentes de la URSS. Por ejemplo, Rumanía es uno de los dos únicos países comunistas de Europa que participaron en los Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles, EE.UU. en 1984. Además, Rumania es el único país del bloque del Este, excepto la URSS, que en aquel tiempo, entremuertes, las relaciones diplomáticas con la Comunidad Europea, Israel y la República Federal de Alemania. Una lista de países, entre ellos en virtud de tratados Rumania es partidaria de la Comunidad Europea se firmó en 1974 y en 1980 firmaron un acuerdo sobre comercio de productos industriales entre Rumanía y la Comunidad Europea. Esto ha llevado visita oficial a Rumanía por los dos presidenteslos Estados Unidos de América (Nixon y Ford). A pesar de un curso independiente de las relaciones políticas internacionales, sin embargo, introdujo Gheorghiu Dej, Ceausescu se oponen obstinadamente a cualquier introducción de reformas liberales internamente. En los años 80, después del ascenso de Mijail Gorbachov al frente de la Unión Soviética, la oposición de Ceausescu a la línea soviética está dictadoque frente a la resistencia principal de desestalinización. La seguridad sigue para mantener el control draconianas sobre los medios de comunicación y rápidamente anuló cualquier intento de libertad de expresión y la oposición interna. Durante las visitas realizadas en 1971 en China y Corea del Norte, nacionales transformación total de Ceausescu fascinado por la idea, ya que se Preprograma aparece en el Grupo de los Trabajadores de Corea y ya aplicadas en el marco de la Revolución Cultural en China. Poco después de su regreso a Rumania, Ceausescu comienza transformar el modelo indígena de Corea del Norte, siendo influenciados por la filosofía del Presidente Kim Il Sung (Juche). Corea del Norte libros sobre este tema se tradujo al rumano y se distribuyesignificado que ampliamente en el país. Desde 1972, el movimiento de Ceausescu para ejecutar un proyecto "sistematización" de las zonas urbanas y rurales. Presentado por la máquina de la propaganda como un gran paso hacia la "construcción de la sociedad socialista multilateralmente desarrollada", el comienzo de demoliciones masivas en los pueblos a través de las granjas y las callesmoviendo pisos afectado a las familias [cita requerida]. La demolición de las aldeas es en realidad una política de industrialización forzada de coronación, que condujo a la desestructuración de la sociedad rural rumano. La culminación de este programa, sin embargo, estuvo representada por la demolición de monumentos históricos, incluyendo las iglesias y remodelación de Bucarest de Ceaucescu-estilo (una quinta partecentro de negocios se vio afectada). Casa del Pueblo (ahora jefe del Parlamento) se encuentran entre el edificio más grande del mundo, ocupando el segundo lugar en este sentido después del Pentágono. Las protestas vienen de las organizaciones no gubernamentales internacionales han desempeñado un papel en la detención de estos planes megalómanos y tal vez para guardar lo que ha carnerocomo monumentos en la lista negra del dictador.
Italiana
Nicolae Ceausescu (n. 26 gennaio 1918, Scornicesti - 25 dicembre 1989, Targoviste) è stato un politico comunista rumeno, membro del Partito comunista clandestino della Romania, nel 1932, leader della Repubblica Socialista di Romania dal 1965 fino alla sua caduta e il regime comunista in Romania, avvenuta il 22 dicembre 1989. Il 22 Dicembre 1989, con decreto delNSFC firmato da Ion Iliescu, è stata costituita tribunale militare eccezionale. Il 25 Dicembre, 1989, moglie di Nicolae ed Elena Ceausescu sono stati giudicati in un processo sommario di questa Corte, condannato a morte e giustiziato pochi minuti dopo la sentenza. Ceausescu era nato in paese (ora città) Scornicesti, Contea di Olt, 26 gennaio 1918, extit famiglia di contadini. All'età di 11 anni, dopo la laurea dalla scuola elementare di lasciare Ceausescu a Bucarest, dove esercitano come apprendista calzolaio. Nel 1932 si iscrisse al Partito comunista della Romania, situata nella metropolitana partito politico a che vreme.Este primo arresto nel 1933 per agitazione durante uno sciopero. Nel 1934 fu arrestato di nuovo- Per la raccolta di firme a sostegno del rilascio dei ferrovieri accusato di attività comuniste e altre azioni simili. A seguito di tali arresti, è etichettato da tempo come "pericoloso agitatore comunista" e "distributore attivo di propaganda comunista e fascista". Dopo il suo rilascio dalla detenzione, Ceausescuscompare per un sotterraneo tempo, ma nel 1936 viene nuovamente arrestato, questa volta è stato condannato a due anni di reclusione e detenuto in carcere Doftana. Le accuse volti a trovare volantini bolscevichi e altri opuscoli che istigato la rivolta in casa del suo patrono, Vladimir Tarnowska, dove ha anche vissuto. L'imputazione è stata significativa următoarels: "L'imputato è colpevole di Nicolae Ceausescu quel giorno (...) (...) del 15 gennaio 1936, consapevolmente e deliberatamente fraudolenta, opuscoli illegali tenuti su di lui, che il fuoco (...) tenerlo a diffondere in pubblico, dopo aver consapevolmente questi opuscoli invitava i cittadini a causa battaglie sociali. Nel 1939 ha incontrato Elenadi Petrescu, che sposò nel 1945. Ceausescu è stato arrestato e condannato di nuovo nel 1940 e nel 1943 fu trasferito al carcere di Targu Jiu, dove divise la cella con Gheorghe Gheorghiu-Dej, che divenne ben presto il suo protetto. Dopo la seconda guerra mondiale, mentre l'influenza sovietica divenne più pronunciata Romania, Ceausescusescu divenne segretario della Gioventù Comunista dell'Unione - UTC - (1944-1945). Dopo il colpo di stato e costretto all'abdicazione di Re Michele nel dicembre 1947 dopo la rivoluzione comunista, divenne ministro dell'Agricoltura e più tardi il ministro vice forze armate Dej regime. Il ministro dell'Agricoltura ha lavorato direct costretti a cooperative agricole, la repressione o l'arresto ordinato contadini che si opponevano cooperativization. Nel 1952, divenne membro del Comitato centrale (CC) del Partito (PRM) lavoratori rumeni ', pochi mesi dopo la rimozione della "fazione Mosca (guidata da Ana Pauker) nella direzione del partito. Nel 1954 divenne membro a pieno titolo l'Ufficio di Poliziatic del RMP, e, infine, occupa la posizione numero due nella gerarchia del partito. Nell'autunno del 1956, e si trova a Cluj, Ceausescu avuto un ruolo nella soppressione proposte simpatia per la rivoluzione ungherese. Il 4 dicembre 1957, avendo l'esercito tenente generale (essendo la testa del Politico Superiore Vice Ministro dell 'Esercito e Forze armate)Led unità militari che hanno represso la rivolta contadina in Vadu Rosca (Vrancea) che si opponevano alla collettivizzazione forzata. In questa occasione, sono stati uccisi nove contadini (Aurel DIMOFTE, Ionut Cristea ARCAN Ion Dumitru Toader Natale Natale Natale Stroie Dumitru Marin Michele Marin, Dana Radu), e altre 10 sono rimaste ferite. 18 contadini sono stati imprigionati pn "ribellione" e di "cospirazione contro l'ordine sociale". Dopo i dati di PMR, tra il 1949-1952 ci sono stati oltre 80.000 arresti di contadini, di cui 30.000 pene detentive. Tre giorni dopo la morte di Gheorghe Gheorghiu-Dej nel marzo 1965, Ceausescu subentra come Segretario Generale Party (lavoratori rumeni 'è il nome del Partito comunista ROman, al momento, come l'assimilazione forzata, nel 1948, un'ala del Partito socialdemocratico). Una delle prime azioni di Ceausescu, una volta al potere, il Partito è stato ribattezzato il Partito comunista dei lavoratori rumeni rumeno '. Allo stesso tempo, dice che la Romania è diventata un paese socialista e decidere il nome ufficiale del paese della Repubblica popolareRumena (RPR), nella Repubblica Socialista di Romania (RSR). Nel 1967, divenne presidente dello Stato, consolidando così la sua posizione. All'inizio della sua carriera come capo di stato, Ceausescu ha goduto di una certa popolarità con l'adozione di un corso politico indipendente dell'Unione Sovietica. Negli anni '60, Ceausescu porre fine alla partecipazione attiva dei rumeniil suo Patto di Varsavia, anche se formalmente il paese continuerà ad essere parte di questa organizzazione fino al suo scioglimento. Con il suo rifiuto di consentire l'esercito rumeno a prendere parte all'invasione della Cecoslovacchia, insieme con le truppe dei paesi membri del Patto di Varsavia e un atteggiamento di condanna pubblica attiva di questo atto per un po 'Ceausescu non riesce ad attrarresimpatia entrambi i suoi compatrioti e quella del mondo occidentale. Nel 1974, Ceausescu assumere il titolo di Presidente della Repubblica Socialista di Romania. Attraverso la sua politica estera, abilmente condotto, ha dato l'impressione di cercare di liberarsi dalla dominazione sovietica, attirando la simpatia e l'apprezzamento di grandi leader politici come Charles de Gaulle e Richard Nixon [9].COMECON, l'indicazione delle sue delegazioni rumene di opporsi a tutte le proposte provenienti dall'URSS. Per esempio, la Romania è uno dei due soli paesi comunisti europei che hanno partecipato ai Giochi olimpici di Los Angeles, USA nel 1984. La Romania è anche l'unico paese del blocco orientale, tranne l'URSS, che a quel tempo, tramorti, le relazioni diplomatiche con la Comunità europea, Israele e la Repubblica federale di Germania. Una lista di paesi, tra cui la Romania favorita dal trattato della Comunità europea è stato firmato nel 1974 e nel 1980 hanno firmato un accordo riguardante il commercio di prodotti industriali tra la Romania e la Comunità europea. Ciò ha portato visita ufficiale in Romania dei due presidentigli Stati Uniti d'America (Nixon e Ford). Nonostante un corso indipendente in relazioni politiche internazionali, ancora introdotto Gheorghiu Dej, Ceausescu ostinatamente opporsi a qualsiasi introduzione di riforme liberali internamente. Negli anni '80, dopo l'avvento di Mikhail Gorbaciov alla guida dell'Unione Sovietica, l'opposizione di Ceausescu alla linea sovietica è dettatati nella sua resistenza ai principali de-stalinizzazione. Sicurezza ha continuato a mantenere il controllo sui mezzi di comunicazione draconiane e rapidamente annullato ogni tentativo di espressione libera e l'opposizione interna. Nel corso delle visite effettuate nel 1971 in Cina e Corea del Nord, Ceausescu è affascinato dall'idea di totale trasformazione nazionale, come è stato Prein evidenza in programma i lavoratori coreani partito e già attuata sotto l'egida della Rivoluzione Culturale in Cina. Poco dopo il suo ritorno nel paese, Ceausescu comincia trasformare indigene modello della Corea del Nord, essendo influenzato dalla filosofia del presidente Kim Il Sung (Juche). Corea del Nord Libri su questo argomento sono tradotti in rumeno e distribuitosignificato che ampiamente nel paese. Dal 1972, Ceausescu muoversi per attuare un progetto di "sistematizzazione" delle zone urbane e rurali. Presentato dalla macchina della propaganda come un passo importante verso "la costruzione della società socialista sviluppata a livello multilaterale", l'inizio della demolizione di massa di villaggi con fattorie e stradeappartamenti in movimento le famiglie colpite [modifica]. Demolizione dei villaggi è in realtà una politica di industrializzazione forzata coronamento, che ha portato alla de-strutturazione della società rurale romeno. L'apice di questo programma, però, era rappresentato dalla demolizione di molti monumenti storici, tra cui chiese e rimodellamento Bucarest Ceausescu-style (oltre un quintobusiness center è stata colpita). Casa del Popolo (ora a capo del Parlamento) sono tra i più grande edificio al mondo, occupando il secondo posto in questo senso dopo il Pentagono. Proteste da alcune ONG internazionali hanno svolto un ruolo importante nel bloccare questi piani megalomane e probabilmente salvare ciò che è arietecome monumenti sotto dittatore nella lista nera.
Franceza
Nicolae Ceausescu (b. 26 Janvier 1918, Scornicesti - 25 Décembre 1989, Targoviste) était un politicien communiste roumain membres du Parti communiste clandestin de Roumanie, en 1932, leader de la République socialiste de Roumanie de 1965 jusqu'à sa chute et le régime communiste en Roumanie, qui a eu lieu en Décembre 22, 1989. Le 22 Décembre 1989, par un décret duNSFC signé par Ion Iliescu, a été constitué le tribunal militaire d'exception. Le 25 Décembre 1989, Nicolae et Elena Ceausescu, femme étaient jugés sommairement dans un processus de ce tribunal, condamné à mort et exécuté quelques minutes seulement après la sentence. Ceausescu est né dans le village (devenu ville) Scornicesti, Olt, 26 janvier 1918, posteen famille paysanne. À 11 ans, après avoir obtenu son diplôme de fin d'études primaires Ceausescu à Bucarest, où ils se livrent comme apprenti cordonnier. En 1932, il rejoint le Parti communiste de la Roumanie, situé dans un parti politique de métro à cette vreme.Este arrêté une première fois en 1933 pour agiter pendant une grève. En 1934, il fut de nouveau arrêté- Pour la collecte de signatures en faveur de la délivrance des travailleurs des chemins de fer accusé d'activités communistes et d'autres actions similaires. Ces arrestations, au moment où il est étiqueté comme "dangereux agitateur communiste» et «activiste de la propagande communiste et fasciste." Après sa libération, Ceausescudisparaît pour un temps sous terre, mais en 1936, est de nouveau arrêté, cette fois a été condamné à deux ans de prison et détenu à la prison Doftana. Les accusations visant à trouver des brochures et autres insurrection bolchevique en spectacle pornographique cette maison de son propriétaire Vladimir Tarnowska, où il a vécu. L'acte d'accusation a été importante următoarels: "L'accusé est coupable de Nicolae Ceausescu ce jour-là (...) (...) de Janvier 15, 1936, sciemment et intentionnellement frauduleux, des tracts illégaux gardé sur lui, que le feu (...) Gardez-les à se répandre en public, avoir sciemment ces brochures exhortant les gens à cause luttes sociales. En 1939, il rencontre Elenal'Petrescu, qu'il a épousée en 1945. Ceausescu a été arrêté et condamné à nouveau en 1940 et en 1943 il a été transféré à la prison de Targu Jiu, où il partage une cellule avec Gheorghe Gheorghiu-Dej, devenir son protégé sous peu. Après la Seconde Guerre mondiale, tandis que l'influence soviétique est devenue plus prononcée de la Roumanie, Ceausescusescu a été nommé secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste - UTC - (1944-1945). Après le coup, et l'abdication forcée du roi Michel en Décembre 1947 après la révolution communiste, il devient ministre de l'Agriculture, puis ministre forces sous-Dej régime. Le ministre de l'Agriculture a travaillé dDIRECT forcé de la coopération agricole, la répression ou l'arrestation ordonnée paysans qui se sont opposés coopérativisation. En 1952, il rejoint le Comité central (CC) de l'ouvrier roumain Parti (PRM), quelques mois après la suppression de la faction "Moscou (dirigée par Ana Pauker) dans la direction du parti. En 1954, il est devenu un membre à part entière du bureau de la policetic de la RMP, et éventuellement augmenté d'occuper la deuxième place en nombre la hiérarchie du parti. En automne 1956, et est situé à Cluj, Ceausescu avait un rôle dans la suppression de mouvements de la sympathie pour la révolution hongroise. Sur Décembre 4, 1957, ayant l'armée le lieutenant-général (à savoir le chef de la politique plus élevé ministre adjoint de l'Armée et des Forces armées)Led unités militaires qui ont réprimé le soulèvement paysan dans Vadu Rosca (Vrancea) qui s'opposaient à la collectivisation forcée. A cette occasion, ont été tués neuf paysans (Aurel DIMOFTE, Ionut Dumitru Ion Cristea Arcan Noël Toader Noël Stroie Dumitru Marin Michael Marin, Dana Radu), et 10 autres ont été blessés. 18 paysans ont été emprisonnés pn "rébellion" et "complot contre l'ordre social." Après de données PMR, entre 1949-1952, il y avait plus de 80.000 arrestations de paysans, dont 30.000 peines de prison. Trois jours après la mort de Gheorghe Gheorghiu-Dej en Mars 1965, Ceausescu prend le relais en tant que Secrétaire Général Les travailleurs roumains par des tiers (c'est le nom de Parti communiste ROman à l'époque, que l'assimilation forcée, en 1948, une aile du Parti social-démocrate). Une des premières actions de Ceausescu, une fois au pouvoir, les travailleurs roumains parti a été rebaptisé le Parti Communiste Roumain. Entre-temps, il dit que la Roumanie est devenue un pays socialiste et décide de la dénomination officielle du pays de la République populaireRoumain (RPR) de la République socialiste de Roumanie (RSR). En 1967, il devient Président de l'Etat, consolidant ainsi sa position. Plus tôt dans sa carrière en tant que chef de l'Etat, Ceausescu a connu une certaine popularité en adoptant une ligne politique indépendante de l'Union soviétique. Dans les années 60, Ceausescu a mis fin à la participation active de la Roumanieson Pacte de Varsovie, bien que formellement le pays continuera de faire partie de cette organisation jusqu'à sa dissolution. Par son refus de permettre à l'armée roumaine à prendre part à l'invasion de la Tchécoslovaquie avec les troupes des pays membres du Pacte de Varsovie et une attitude de condamnation publique active de la présente loi pendant un certain temps de Ceausescu ne parvient pas à attirer lessympathie à la fois ses compatriotes et celle du monde occidental. En 1974, Ceausescu prendre le titre de Président de la République socialiste de Roumanie. Grâce à sa politique étrangère, habilement mené, a donné l'impression d'essayer de se libérer de la domination soviétique, attirer la sympathie et l'appréciation des grands leaders politiques comme Charles de Gaulle et Richard Nixon [9].CAEM, l'indication de ses délégations roumaine sont opposés à toutes les propositions de l'Union soviétique. Par exemple, la Roumanie est l'un des deux seuls pays communistes d'Europe qui ont participé aux Jeux Olympiques de Los Angeles, Etats-Unis en 1984. En outre, la Roumanie est le seul pays du bloc oriental, sauf l'URSS, qui à cette époque, entredécès, les relations diplomatiques avec la Communauté européenne, Israël et la République fédérale d'Allemagne. Une liste des pays dont la Roumanie traité favorisée par la Communauté européenne a été signé en 1974 et en 1980 ont signé un accord couvrant le commerce des produits industriels entre la Roumanie et la Communauté européenne. Cela a conduit visite officielle en Roumanie par les deux présidentsles États-Unis d'Amérique (Nixon et Ford). Malgré un cours indépendant dans les relations politiques internationales, encore introduit Gheorghiu Dej, Ceausescu obstinément opposés à toute introduction de réformes libérales à l'interne. Dans les années 80, après la hausse de Mikhaïl Gorbatchev à la tête de l'Union soviétique, l'opposition de Ceausescu à la ligne soviétique est dictéevous en face de la principale résistance à la déstalinisation. La sécurité continue de maintenir un contrôle draconien sur les médias et rapidement annulé toute tentative de la liberté d'expression et l'opposition nationale. Au cours des visites effectuées en 1971 en Chine et en Corée du Nord, Ceausescu est fasciné par l'idée de la transformation totale du pays, comme il a été Préprogramme aussi dans le Parti des travailleurs coréens et déjà mis en œuvre sous l'égide de la Révolution culturelle en Chine. Peu de temps après son retour au pays, Ceausescu commence à transformer autochtones modèle nord-coréen, être influencé par la philosophie du Président Kim Il Sung (Juche). Du Nord Corée livres sur le sujet sont traduites en roumain et distribuésens que largement dans le pays. Depuis 1972, Ceausescu se déplacer pour mettre en œuvre un projet de «systématisation» des zones urbaines et rurales. Présenté par la machine de propagande comme une étape majeure vers la "construction de la société socialiste multilatéralement développée", le début de la démolition massive de villages avec des fermes et des ruesdéplacement appartements familles touchées [modifier]. Démolition des villages est en fait une politique d'industrialisation forcée couronnement, ce qui conduit à la déstructuration de la société rurale roumaine. Le summum de ce programme, toutefois, était représenté par la démolition de nombreux monuments historiques, y compris les églises et le remodelage de Bucarest de Ceausescu de style (plus d'un cinquièmecentre d'affaires a été affecté). Maison du Peuple (aujourd'hui siège du Parlement) sont parmi le plus grand bâtiment au monde, occupant la deuxième place à cet égard, après le Pentagone. Les protestations de certaines ONG internationales ont joué un rôle important dans l'arrêt de ces plans mégalomanes et probablement sauver ce bélierque les monuments en vertu de la liste noire du dictateur.
Germana
Nicolae Ceausescu (geb. 26. Januar 1918, Scornicesti - 25. Dezember 1989, Targoviste) war ein rumänischer kommunistischer Politiker, Mitglied der illegalen Kommunistischen Partei Rumäniens im Jahr 1932, der Führer der Sozialistischen Republik Rumänien von 1965 bis zu seinem Untergang und das kommunistische Regime in Rumänien, die am 22. Dezember 1989 eingetreten ist. Am 22. Dezember 1989, durch ein DekretNSFC unterzeichnet von Ion Iliescu, konstituierte Militärjustiz außergewöhnlich. Am 25. Dezember 1989, und Elena Ceausescu, Nicolae Frau wurden summarisch Gericht versuchte in einem Prozess dieser, zum Tode verurteilt und hingerichtet, nur wenige Minuten nach der Urteilsverkündung. Ceausescu war 26 geboren im Dorf (heute Stadt) Scornicesti, Kreis Olt, Januar 1918, exten Bauernfamilie. Mit 11 Jahren, nach Abschluss der Grundschule verlassen Ceausescu in Bukarest, wo sie sich engagieren, als Lehrling Schuster. Im Jahr 1932 trat er der Kommunistischen Partei Rumäniens, für die U-Bahn befindet sich in politische Partei auf 1933, in vreme.Este voraussichtlich verhaftet Rühren während eines Streiks. Im Jahr 1934 wurde er erneut verhaftet- Für die Sammlung von Unterschriften zur Unterstützung der Ausstellung von Eisenbahner kommunistischer Tätigkeit und andere ähnliche Handlungen vorgeworfen. Nach diesen Verhaftungen, wird durch die Zeit als "gefährlicher kommunistischer Agitator" und "aktive Händler von kommunistischen und faschistischen Propaganda" bezeichnet. Nach seiner Freilassung aus der Haft, Ceausescuverschwindet für eine Weile in "Underground" im Jahre 1936 aber erneut verhaftet, diesmal zu zwei Jahren Haft verurteilt und im Gefängnis festgehalten Doftana. Anschuldigungen zu finden bolschewistischen Flugblätter und andere Flugblätter, dass der Aufstand im Haus seines Gönners, Vladimir Tarnowska, wo er auch lebte eingeleitet werden soll. Die Anklage war signifikant următoarels: "Der Angeklagte schuldig Nicolae Ceausescu, dass (...) ist (...) auf den 15. Januar 1936, um wissentlich und vorsätzlich betrügerische, auf seinem geheimen Flugblättern, die entzündliche (...) gehalten Halten Sie diese für die öffentliche Verbreitung in,, wissentlich diese Broschüren Drängen Menschen zu sozialen Kämpfen führen. Im Jahr 1939 lernte er Elenavon Petrescu, den er 1945 heiratete. Ceausescu wurde verhaftet und wieder im Jahr 1940 verurteilt, und 1943 wurde er ins Gefängnis in Targu Jiu, wo er gemeinsam eine Zelle mit Gheorghe Gheorghiu-Dej übertragen, seinen Schützling zu kurz. Nach dem Zweiten Weltkrieg, während der sowjetische Einfluß verstärkte sich Rumänien Ceausescussescu ernannt wurde Sekretär des Kommunistischen Jugendverbandes Union - UTC - (1944-1945). Nach dem Staatsstreich und der erzwungenen Abdankung von König Michael im Dezember 1947 nach der kommunistischen Machtübernahme wurde er Minister für Landwirtschaft und später Minister Stellvertretender Kräfte Dej-Regimes. Der Minister für Landwirtschaft gearbeitet hat, direct gezwungen genossenschaftlichen Landbewirtschaftung, Unterdrückung oder Festnahme angeordnet Bauern, Vergenossenschaftung entgegengesetzt. Im Jahr 1952 trat er in das Zentralkomitee (ZK) der Rumänischen Arbeiterpartei (PRM), wenige Monate nach dem Entfernen der "Moskauer Fraktion (von Ana Pauker LED) in der Parteiführung. Im Jahr 1954 wurde er zum ordentlichen Mitglied des Vorstands PoliceICT RMP und schließlich nehmen die Nummer zwei in der Partei-Hierarchie. Im Herbst 1956, und ist in Cluj, hatte Ceausescu eine wichtige Rolle in Unterdrückung Bewegungen Sympathie für die ungarische Revolution. Am 4. Dezember 1957, nachdem die Armee Generalleutnant (wobei der Kopf des höheren politischen Stellvertretender Minister für Armee und der Streitkräfte)Geführten militärischen Einheiten, die Bauernaufstände in Vadu Rosca (Vrancea County), die Kollektivierung gezwungen Gegensatz unterdrückt haben. Bei dieser Gelegenheit wurden neun Bauern (Aurel DIMOFTE, Ionut Cristea Arcan Ion Dumitru Toader Weihnachten Weihnachten Weihnachten Stroie Dumitru Marin Marin Michael, Dana Radu) getötet und weitere 10 wurden verwundet. 18 Bauern wurden inhaftiert pn "Rebellion" und "Verschwörung gegen die soziale Ordnung." Nach dem PMR-Daten, zwischen 1949-1952 gibt Tage waren mehr als 80.000 Verhaftungen von Bauern, von dem 30.000 Haftstrafen. Drei nach dem Tod von Gheorghe Gheorghiu-Dej März 1965, findet über Ceausescu als Generalsekretär Rumänisch Workers 'Party (es war der Name der Kommunistischen Partei ROman an der Zeit, als Zwangsassimilierung, im Jahr 1948, ein Flügel der Sozialdemokratischen Partei). Eine der ersten Aktionen des Ceausescu, einmal an der Macht, Rumänisch Workers 'Party umbenannt wurde der Rumänischen Kommunistischen Partei. Zur gleichen Zeit, sagt er, dass Rumänien hat sich zu einem sozialistischen Land und zu entscheiden, der offizielle Name der VolksrepublikRumänisch (RPR) in der Sozialistischen Republik Rumänien (RSR). Im Jahr 1967 wurde er Vorsitzender des Staates und festigte damit seine Position. Zu Beginn seiner Karriere als Staatsoberhaupt hat Ceausescu einiger Beliebtheit erfreute, den Erlass einer unabhängigen politischen Kurs der Sowjetunion. In den 60er Jahren, setzte Ceausescu ein Ende der aktiven Beteiligung der rumänischenseiner Warschauer Paktes, die zwar formell das Land wird weiterhin Teil dieser Organisation werden bis zu ihrer Auflösung. Mit seiner Weigerung, die rumänische Armee an der Invasion der Tschechoslowakei zusammen mit Truppen der Mitgliedsländer des Warschauer Paktes zu nehmen und eine Haltung der aktiven öffentlichen Verurteilung dieser Tat für eine Weile Ceausescu nicht zu gewinnenSympathie sowohl seine Landsleute und die der westlichen Welt. Im Jahre 1974 übernimmt Ceausescu den Titel des Präsidenten der Sozialistischen Republik Rumänien. Durch seine Außenpolitik, gekonnt führte, machte den Eindruck, die versuchen, sich von der sowjetischen Vorherrschaft befreit, zieht große Sympathie und Wertschätzung der politischen Führer wie Charles de Gaulle, Richard Nixon [9].RGW, die Angabe seines rumänischen Delegation gegen alle Vorschläge aus der UdSSR. Zum Beispiel ist Rumänien eines von nur zwei europäischen kommunistischen Länder, die an den Olympischen Spielen teilgenommen hat in Los Angeles, USA im Jahr 1984. Darüber hinaus ist Rumänien das einzige Land Ostblocks mit Ausnahme der UdSSR, die damals zwischenTodesfälle, die diplomatischen Beziehungen mit der Europäischen Gemeinschaft, Israel und der Bundesrepublik Deutschland. Eine Liste mit Ländern, darunter Rumänien Vertrag begünstigt durch die Europäische Gemeinschaft wurde 1974 unterzeichnet und im Jahr 1980 eine Vereinbarung unterzeichnet, die den Handel mit Industrieprodukten zwischen Rumänien und der Europäischen Gemeinschaft. Dies hat offiziellen Besuch in Rumänien von den beiden Präsidenten geführtden Vereinigten Staaten von Amerika (Nixon und Ford). Trotz eines unabhängigen Kurs in den internationalen politischen Beziehungen, doch eingeführt Gheorghiu Dej und Ceausescu hartnäckig gegen jede Einführung liberaler Reformen intern. In den 80er Jahren, ist nach dem Aufstieg von Michail Gorbatschow an der Spitze der Sowjetunion, Ceausescus Widerstand gegen die sowjetische Linie diktiertSie vor der wichtigste Widerstand Entstalinisierung. Security weiterhin aufrechtzuerhalten Medien drakonische Kontrolle über die rasch und hob jeder Versuch, die Redefreiheit und die Opposition im Lande. Während der Besuche in Korea hergestellt 1971 in China und Nordamerika, Ceausescu Transformation national ist fasziniert von der Idee der totalen, wie es war PreProgramm enthalten in der koreanischen Arbeiterpartei und hat bereits unter der Schirmherrschaft der chinesischen Kulturrevolution umgesetzt. Kurz nach seiner Rückkehr in das Land, beginnt Ceausescu verwandeln indigenen Vorbild Nordkoreas, von der Philosophie des Präsidenten Kim Il Sung (Juche) beeinflusst. Nordkorea Buch zu diesem Thema sind ins Rumänische übersetzt und verteilt werdenBedeutung, die weit in das Land. Seit 1972 Ceausescu Umzug in der Umsetzung eines Projekts der "Systematisierung" urban und ländlich. Präsentiert von der Propaganda-Maschine als einen wichtigen Schritt in Richtung "Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesellschaft multilateral", dem Beginn der Massenproduktion Abriss von Dörfern mit Bauernhöfen und StraßenVerschieben Wohnungen betroffenen Familien [Bearbeiten]. Abriss von Dörfern ist eigentlich eine Politik der forcierten Industrialisierung Krönung, die dem de-Strukturierung der rumänischen ländlichen Gesellschaft geführt. Der Höhepunkt dieses Programms wurde jedoch durch den Abbruch der viele historische Denkmäler, darunter Kirchen und Umbau Bukarest Ceausescu-Stil (mehr als ein Fünftel vertretenBusiness Center beeinträchtigt wurde). Haus des Volkes (heute Leiter des Europäischen Parlaments) gehören zu den größten Gebäude der Welt, den zweiten Platz einnimmt in dieser Hinsicht nach dem Pentagon. Proteste von einigen internationalen NRO eine wichtige Rolle bei der Unterbindung dieser größenwahnsinnigen Pläne und retten, was wohl das RAM gespieltals Denkmäler unter dem Diktator Blacklist.
Rusa
Николае Чаушеску (р. 26 января 1918, Scornicesti - 25 декабря 1989, Тырговиште) был румынский коммунистический политик, член подпольной коммунистической партии Румынии, в 1932 году, лидер Социалистической Республики Румыния в период с 1965 до своей гибели и коммунистического режима в Румынии, которое произошло 22 декабря 1989. 22 декабря 1989 года указомNSFC подписали Иона Илиеску, был создан военный трибунал исключения. На 25 декабря 1989, Николае и Елены Чаушеску, жена были суммарно судом в процессе этого суда, приговорен к смерти и казнены несколько минут после приговора. Чаушеску родился в селе (ныне город) Scornicesti, Олт округа, 26 Январь 1918, добан крестьянской семье. В возрасте 11 лет, после окончания начальной школы оставив Чаушеску в Бухаресте, где они участвуют в качестве ученика сапожника. В 1932 году он вступил в Коммунистическую партию Румынии, расположенных в подземных политической партии в то vreme.Este впервые арестован в 1933 году агитации во время забастовки. В 1934 году он был снова арестован- Для сбора подписей в поддержку выпуска железнодорожников обвиняют в коммунистической деятельности и иные подобные действия. После этих арестов, получает статус к моменту, как "опасные коммунистического агитатора" и "активного поставщика коммунистической пропаганды и фашистской". После своего освобождения из-под стражи, а Чаушескуисчезает на некоторое время под землей, а в 1936 арестован, на этот раз был приговорен к 2 годам лишения свободы и содержащихся под стражей в тюрьме Doftana. Обвинения, направленные на поиск большевистские листовки и другие листовки, спровоцировал восстание в доме своего покровителя, Владимир Тарновска, где он также жил. В обвинительном заключении, были отмечены următoarelS: "Обвиняемый виновен Николае Чаушеску, что (...) (...) по 15 января 1936, с сознательным и преднамеренным мошенничества, незаконных листовок все на него, что огонь (...) Держите их для распространения в общественных местах, имеющих заведомо этих брошюр призывая людей к социальной сражений. В 1939 году он встретил Еленаиз Петреску, на которой он женился в 1945 году. Чаушеску был арестован и осужден снова в 1940 и в 1943 он был переведен в тюрьму в Тыргу-Жиу, где он сидел в одной камере с Георге Георгиу-Деж, став его протеже в ближайшее время. После войны, в то время как Румыния находилась под советским влиянием более выраженным Чаушескуsescu был назначен секретарем Коммунистического союза молодежи - UTC - (1944-1945). После государственного переворота и насильственного отречения короля Майкла в декабре 1947 года после прихода коммунистов, он стал министром сельского хозяйства, а затем министр Заместитель сил Деж режима. Министр сельского хозяйства работали гirect вынуждены кооперативных форм хозяйствования, репрессий или арест приказал крестьянам, которые выступали против кооперирования. В 1952 году он вступил в ЦК (CC) Румынской рабочей партии (PMR), через несколько месяцев после удаления "Москва фракции (во главе с Анна Паукер) в партийном руководстве. В 1954 году он стал полноправным членом бюро полицииТИЦ RMP, и в итоге поднялся занять позицию номер два в партийной иерархии. Осенью 1956 г. и расположен в г. Клуж, Чаушеску, свою роль в подавлении движения симпатии к венгерской революции. На 4 декабря 1957, имея армии генерал-лейтенант (в качестве главы высшей политической заместитель министра армии и вооруженных сил)Led воинских частей, которые подавили крестьянское восстание в Ваду Рошка (Вранча округа), которые выступали против принудительной коллективизации. По этому случаю, были убиты девять крестьян (Aurel DIMOFTE, Йонут Кристя Аркан Ион Думитру Тоадер Рождество Рождество Рождество Stroie Дмитрий Марин Михаил Марин, Дана Раду), а еще 10 получили ранения. 18 крестьян были арестованы рп "бунта" и "заговор против общественного порядка. После данных в ПМР, между 1949-1952 насчитывалось свыше 80 тысяч арестов крестьян, из которых 30 000 сроками тюремного заключения. Через три дня после смерти Георге Георгиу-Деж марта 1965, Чаушеску, займет пост генерального секретаря Румынская рабочая партия (это название Коммунистической партии RОман в то время, как насильственной ассимиляции, в 1948 году, крыло Социал-демократической партии). Одним из первых действий режима Чаушеску, придя к власти, румынский рабочая партия была переименована в Румынской коммунистической партии. Между тем, он говорит, что Румыния стала социалистической страной и решать официальное название страны, из Китайской Народной РеспубликиРумынский (RPR) в Социалистической Республике Румынии (RSR). В 1967 году он стал председателем Государственного, закрепляя таким образом свою позицию. В начале своей карьеры в качестве главы государства, Чаушеску пользуется некоторую популярность путем принятия политического курса зависит от Советского Союза. В 60-х, Чаушеску положить конец активным участием румынскихОрганизации Варшавского договора, хотя формально страна будет продолжать быть частью этой организации до его расторжения. По его отказ от румынской армии, чтобы принять участие во вторжении в Чехословакию вместе с войсками стран-членов Варшавского договора и отношение активной общественной осуждение этого акта на время Чаушеску не сможет привлечьсочувствие и своих соотечественников, и что в западном мире. В 1974 году Чаушеску принять титул президента Социалистической Республики Румынии. В рамках своей внешней политики, умело привел, создает впечатление того, чтобы пытаться освободиться от советского господства, привлекая сочувствие и понимание большой политические лидеры, как Шарль де Голль и Ричард Никсон [9].СЭВ, и указание на его румынские делегации выступает против любых предложений, поступающих от СССР. Например, в Румынии является одной из двух европейских коммунистических стран, которые участвовали в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, США в 1984 году. Кроме того, Румыния является единственной страной Восточной блока, кроме СССР, который в то время, междусмертей, дипломатические отношения с Европейским сообществом, Израиля и Федеративной Республики Германии. Список стран, в том числе Румынии договора, одобренная Европейским сообществом был подписан в 1974 и в 1980 году подписали соглашение по торговле промышленными товарами между Румынией и Европейским сообществом. Это привело к официальному визиту в Румынии двух президентовСоединенные Штаты Америки (Никсона и Форда). Несмотря независимого курса в международных политических отношениях, но представил Георгиу Деж, Чаушеску упорно противостоять любым введение либеральных реформ внутри страны. В 80-е годы, после появления Михаила Горбачева на посту руководителя Советского Союза, оппозиции Чаушеску к Советскому линии диктуетсяВам основные силы фронта десталинизации. Безопасности по-прежнему поддерживать драконовские контроль над средствами массовой информации и быстро отменил любые попытки на свободу слова и оппозицию в стране. Во время визитов сделано в 1971 году в Китае и Северной Корее, Чаушеску увлечен идеей всего национального преобразования, как это было ПредварительноеПрограмма включала в Трудовой партией Кореи и уже осуществляется под эгидой культурной революции в Китае. Вскоре после возвращения в страну, Чаушеску начинается преобразование коренных северокорейской модели, находясь под влиянием философии Ким Ир Сена (чучхе). Северная Корея книги на эту тему были переведены на румынский язык и распространенысмысл, который широко в стране. Начиная с 1972 года Чаушеску приступит к осуществлению проекта "систематизация" в городах и сельской местности. Представлено пропагандистская машина, как важный шаг в направлении "создания многосторонней развитого социалистического общества", начало массового сноса деревень с фермы и на улицахдвижущихся квартир пострадавшим семьям [править]. Снос деревни на самом деле политики форсированной индустриализации, венчающий, которые привели к де-структурирование румынского общества в сельских районах. Кульминационным моментом этой программы, однако, была представлена разрушению многих исторических памятников, в том числе церкви и реконструкции Бухарест Чаушеску стиле (более одной пятойбизнес-центр пострадал). Дом народа "(в настоящее время штаб-квартиры парламента) являются одними из крупнейших здание в мире, занимая второе место в этой связи после Пентагона. Протесты со стороны некоторых международных НПО играют важную роль в этих планах остановки манией величия и, возможно, что экономия баранакак памятники в черный список диктатора.
Portugheza
Nicolae Ceausescu (b. 26 de janeiro de 1918, Scorniceşti - 25 de dezembro de 1989, Targoviste), foi um político comunista romeno, membro do Partido Comunista clandestino da Roménia, em 1932, o líder da República Socialista da Roménia a partir de 1965 até sua queda e do regime comunista na Romênia, que ocorreu em 22 de dezembro, 1989. Em 22 de dezembro de 1989, por decreto deNSFC assinado por Ion Iliescu, foi constituído um tribunal militar excepcional. Em 25 de dezembro de 1989, Nicolae e Elena Ceausescu, mulher foram julgados sumariamente em um processo do Tribunal de Justiça, condenado à morte e executado minutos após a sentença. Ceausescu nasceu na vila (agora cidade) Scorniceşti, Olt County, 26 janeiro 1918 ext,en família de camponeses. Aos 11 anos, após graduar-se desde a escola primária deixando Ceausescu em Bucareste, onde se realizam como aprendiz de sapateiro. Em 1932 ele se juntou ao Partido Comunista da Roménia, situada em partido político subterrâneo em que vreme.Este preso pela primeira vez em 1933 para agitação comunista durante a greve. Em 1934 ele foi preso novamente- Para a coleta de assinaturas em apoio à emissão de trabalhadores ferroviários acusados de atividade comunista e outras acções similares. Após estas detenções, é marcado pelo tempo como "agitador perigoso comunista" e "distribuidor ativo da propaganda comunista e fascista". Após a sua libertação da prisão, Ceausescudesaparece por um tempo no subsolo, mas em 1936 é preso novamente, desta vez foi condenado a dois anos de prisão e encarcerado na prisão Doftana. Acusações visando encontrar brochuras e levante bolchevique outros show pornográfico que a casa de seu patrão, Vladimir Tarnowska, onde também morava. A acusação foi significativa următoarels: "O acusado será considerado culpado de Nicolae Ceausescu que (...) dia (...) de 15 de janeiro de 1936, consciente e intencionalmente fraudulenta, panfletos ilegais mantidos sobre ele, que (...) fogo Mantê-los a se espalhar em público, depois de ter conhecimento destes folhetos exortando as pessoas a fazer lutas sociais. Em 1939 conheceu Elenade Petrescu, com quem se casou em 1945. Ceausescu foi preso e condenado novamente em 1940 e em 1943 ele foi transferido para a prisão em Targu Jiu, onde dividiu uma cela com Gheorghe Gheorghiu Dej, logo se tornou seu protegido. Após a Segunda Guerra Mundial, enquanto a influência soviética tornou-se mais pronunciado da Roménia, Ceausescusescu foi nomeado secretário da União da Juventude Comunista - UTC - (1944-1945). Na sequência do golpe de Estado e forçou a abdicação do Rei Michael em dezembro de 1947 após a revolução comunista, ele se tornou ministro da Agricultura e, posteriormente, Ministro Vice forças regime Dej. O Ministro da Agricultura tem trabalhado direct forçado a agricultura cooperativa, repressão ou prisão camponeses ordenou que se opunham cooperativização. Em 1952, ingressou no Comitê Central (CC) dos trabalhadores romenos 'Party (PRM), poucos meses após a remoção da "facção Moscow (liderada por Ana Pauker) na liderança do partido. Em 1954, tornou-se membro pleno do departamento de políciatic do PGR e, finalmente, passou a ocupar a posição de número dois na hierarquia do partido. No outono de 1956, e está localizado em Cluj, Ceausescu teve um papel em movimentos de solidariedade para a supressão da revolução húngara. Em 4 de dezembro de 1957, tendo o Tenente-General do Exército (sendo o chefe da política Superior Vice-Ministro do Exército e das Forças Armadas)Led unidades militares que suprimiu a revolta camponesa em Vadu Rosca (Vrancea) que se opuseram a coletivização forçada. Nesta ocasião, foram mortos nove camponeses (Aurel DIMOFTE, Ionut Cristea Arcan Ion Dumitru Natal Toader Natal Stroie Dumitru Michael Marin Marin, Dana Radu), e outros 10 ficaram feridos. 18 camponeses foram presos pn rebelião "e" conspiração contra a ordem social ". Depois de dados do PMR, entre 1949-1952, havia mais de 80 mil detenções de camponeses, dos quais 30 mil penas de prisão. Três dias depois da morte de Gheorghe Gheorghiu-Dej em Março de 1965, Ceausescu toma posse como secretário-geral Romeno Partido dos Trabalhadores (era o nome do Partido Comunista ROmã, no momento, após a assimilação forçada, em 1948, uma ala do Partido Social Democrata). Uma das primeiras ações de Ceausescu, uma vez no poder, foi rebatizado Os trabalhadores romenos Partido Partido Comunista Romeno. Entretanto, ele diz que a Roménia tornou-se um país socialista e decidir o nome oficial do país a partir da República PopularRomeno (RPR), na República Socialista da Roménia (RSR). Em 1967, tornou-se presidente do Estado, consolidando a sua posição. No início de sua carreira como chefe de Estado, Ceausescu gozou alguma popularidade através da adopção de um curso de política independente da União Soviética. Nos anos 60, Ceausescu pôr fim a participação ativa da Romêniaseu Pacto de Varsóvia, embora formalmente o país continuará a fazer parte desta organização até à sua dissolução. Com a sua recusa em permitir que o exército romeno para participar na invasão da Checoslováquia pelas tropas dos países-membros do Pacto de Varsóvia e uma atitude de condenação pública activa deste ato de Ceausescu, enquanto não consegue atrairsimpatia ambos seus compatriotas e que o mundo ocidental. Em 1974, Ceausescu assumir o cargo de Presidente da República Socialista da Roménia. Através de sua política externa, habilmente conduzido, deu a impressão de tentar libertar-se da dominação soviética, atraindo a simpatia e apreço dos grandes líderes políticos como Charles de Gaulle e Richard Nixon [9].CMEA, a indicação de seu delegações romenas a se opor a todas as propostas provenientes da URSS. Por exemplo, a Roménia é um dos dois únicos países da Europa comunista, que participou nos Jogos Olímpicos, em Los Angeles, E.U.A. em 1984. Além disso, a Roménia é o único país do bloco leste, com excepção da URSS, que naquele tempo, entremortes, as relações diplomáticas com a Comunidade Europeia, Israel e República Federal da Alemanha. Um tratado sobre a lista de países como a Roménia favorecida pela Comunidade Europeia, assinado em 1974 e em 1980 assinou um acordo que regule o comércio de produtos industriais entre a Roménia ea Comunidade Europeia. Esta visita oficial à Roménia, liderada por dois presidentesEstados Unidos da América (Nixon e Ford). Apesar de um curso independente nas relações políticas internacionais, no entanto, introduzida Gheorghiu Dej, Ceausescu teimosamente se opor a qualquer introdução das reformas liberais internamente. Na década de 80, após a ascensão de Mikhail Gorbachev no comando da União Soviética, a oposição Ceausescu para ditar a linha soviéticavocê na frente da principal resistência desestalinização. A segurança continua a manter o controle sobre a mídia draconiana e rapidamente anulada qualquer tentativa de liberdade de expressão e de oposição interna. Durante as visitas feitas em 1971 na China e na Coréia do Norte, Ceausescu é fascinado pela idéia de transformação nacional total, como foi Preprograma de destaque no Partido dos Trabalhadores Coreano e já implementadas sob a égide da Revolução Cultural na China. Logo após seu retorno ao país, começa a transformar Ceausescu modelo norte-coreano indígenas, sendo influenciada pela filosofia do Presidente Kim Il Sung (Juche). Coréia do Norte Books por este problema são traduzidos para o romeno e distribuídossignificado que amplamente no país. Desde 1972, o movimento Ceausescu para implementar um projeto de "sistematização" das zonas urbanas e rurais. Apresentado pela máquina de propaganda como um passo importante no sentido de "construção da sociedade socialista desenvolvidos multilateralmente", o início da demolição em massa de fazendas e aldeias com ruasmovendo apartamentos famílias afetadas [carece de fontes]. Demolição das aldeias é realmente uma política de industrialização forçada coroação, o que levou à desestruturação da sociedade rural romena. O auge do programa, no entanto, foi representada pela demolição de muitos monumentos históricos, incluindo igrejas e remodelação Bucareste Ceausescu estilo (mais de um quintocentro de negócios foi afetado). Casa do Povo (actual chefe do Parlamento) estão entre o maior edifício do mundo, ocupando o segundo lugar em relação a isso depois do Pentágono. Protestos de algumas ONGs internacionais têm desempenhado um papel importante em parar os planos megalomaníacos e, provavelmente, salvar o que está ramcomo monumentos em lista negra do ditador.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie