Gheorghe (George) I. Brătianu (n. 3 februarie 1898, Ruginoasa, judeţul Iaşi - d. 23/27 aprilie 1953, Sighetu Marmaţiei) a fost un istoric şi om politic român, profesor universitar, membru al Academiei Române, victimă a regimului comunist din România. Gheorghe (George) I. Brătianu s-a născut la 13 februarie 1898, la Ruginoasa, în judeţul Iaşi. Era fiul lui Ion (Ionel) I. C. Brătianu. După absolvirea Liceului Naţional din Iaşi (1916, se înrolează voluntar în armată pentru a participa la războiul de reîntregire a ţării. În 1917 se înscrie la Facultatea de Drept din Iaşi, pe care a absolvit-o în 1920. Fiind atras de istorie, abandonează cariera juridică şi se înscrie la Universitatea Sorbona din Paris, unde frecventează cursurile unor istorici prestigioşi, ca Ferdinand Lot şi Charles Diehl, şi obţine doctoratul în 1929. În 1924, devine profesor universitar la catedra de istorie universală a Universităţii din Iaşi, iar din 1940, a Universităţii din Bucureşti. În 1942, este ales membru titular al Academiei Române. Între 1935 şi 1947 îndeplineşte funcţia de director al Institutului de Istorie Universală din Iaşi (1935 - 1940) şi apoi al Institutului de Istorie Universală "Nicolae Iorga" din Bucureşti (1941 - 1947). În anii '30, a fost şeful unei fracţiuni dizidente a Partidului Naţional Liberal, pe care o înfiinţase.
Categorie
  • Categorie:Oameni de stiinta
Fotografii

Gheorghe I. Brătian

Gheorghe I. Brătian
Engleza
George (George) I Bratianu (born February 3, 1898, rust, Iasi County - died 23/27 April 1953, Sighetu Marmatiei) was a Romanian historian and politician, professor, member of Romanian Academy, the victim of regime communist Romania. George (George) I was born on February 13 Bratianu 1898 Ruginoasa in Iasi County. Son of John (Johnny) IC Bratianot. After graduating from National Science High School (in 1916, he joined volunteer army to participate in the war of reunification of the country. In 1917, falls at the Law Faculty of Science, which he graduated in 1920. Being attracted to history abandon legal career and entered the Sorbonne University in Paris where he attended classes at prestigious historiansand, as Ferdinand Lot and Charles Diehl, and obtained his doctorate in 1929. In 1924, became professor at the Department of World History, University of Science and 1940 University of Bucharest. In 1942, elected member of the Romanian Academy. Between 1935 and 1947 serves as director of the Institute of World History of Science (1935-1940) and then the Institute of World History "Nicolae Iorga, Bucharest (1941-1947). In the '30s, was head of a dissident factions of the Liberal Party, which he established.
Spaniola
George (Jorge) me Bratianu (nacido el 03 de febrero 1898, la roya, el Condado de Iasi - murió 23/27 abril de 1953, Sighetu Marmatiei) fue un historiador rumano y político, profesor, miembro de la Academia Rumana, la víctima del régimen de Rumania comunista. George (George) Nací el 13 de febrero 1898 Bratianu Ruginoasa en Iasi Condado. Hijo de Juan (Johnny) Bratia ICno. Después de graduarse de la National Science High School (en 1916, se unió a un ejército de voluntarios para participar en la guerra de la reunificación del país. En 1917 entró en la Facultad de Derecho de la Ciencia, donde se graduó en 1920. Al ser atraídos por la historia abandonar la carrera judicial e ingresó en la Universidad de la Sorbona en París, donde algunos historiadores que asisten a prestigiosasy, como Charles Ferdinand Lot y Diehl y doctorado en 1929. En 1924, se convirtió en profesor del Departamento de Historia Universal de la Universidad de Ciencia y 1940 la Universidad de Bucarest. En 1942, miembro electo de la Academia Rumana. Entre 1935 y 1947 se desempeña como director del Instituto de Historia Universal de la Ciencia (1935-1940) y luego el Instituto de Historia Universal "Nicolae Iorga, Bucarest (1941-1947). En los años 30, fue jefe de una de las facciones disidentes del Partido Liberal, que él estableció.
Italiana
George (George) I Bratianu (nato il 3 febbraio 1898, ruggine, Iasi Provincia - è morto 23/27 aprile 1953, Sighetu Marmatiei) è stato uno storico e politico rumeno, professore, membro della Accademia rumena, vittima di regime Romania comunista. George (George) Sono nato 13 febbraio 1898 Bratianu Ruginoasa Contea di Iasi. Figlio di Giovanni (Johnny) Bratia ICno. Dopo la laurea National Science High School (nel 1916, si unì a un esercito di volontari di partecipare alla guerra di riunificazione del paese. Nel 1917 è entrata la Facoltà di Giurisprudenza di Scienze, dove si laureò nel 1920. attratti dall'idea di storia abbandonare la carriera legale ed è entrato l'Università della Sorbona a Parigi, dove alcuni storici partecipanti di prestigioe, come Ferdinand Lot e Charles Diehl, e ha ottenuto il dottorato nel 1929. Nel 1924 divenne professore presso il Dipartimento di storia mondiale, Università di Scienza e il 1940 l'Università di Bucarest. Nel 1942, eletto membro dell'Accademia Rumena. Tra il 1935 e il 1947 serve come direttore dell'Istituto di Storia del Mondo della Scienza (1.935-1940) e poi l'Istituto di Storia del Mondo "Nicolae Iorga, Bucarest (1941-1947). Negli anni '30, era a capo di una fazione dissidente del partito liberale, che ha stabilito.
Franceza
George (George), je Bratianu (né le 3 Février 1898, la rouille, de Iasi - est mort 23/27 avril 1953, Sighetu Marmatiei) est un historien et homme politique roumain, professeur, membre de l'Académie roumaine, la victime du régime la Roumanie communiste. George (George), je Bratianu Né le 13 Février 1898 dans le comté de Ruginoasa Iasi. Fils de Jean (Johnny) Bratia ICaucune. Diplômé de la National Science High School (en 1916, il rejoint l'armée volontairement à participer à la guerre de réunification du pays. En 1917, il entra dans la Faculté de droit de la science, dont il sort diplômé en 1920. Être attiré Histoire abandonner la carrière juridique et entra à l'université de la Sorbonne à Paris, où certains historiens présents prestigieuxet, comme Ferdinand Lot et Charles Diehl, et un doctorat en 1929. En 1924, il devient professeur du département de l'histoire universelle de l'Université de Science et 1940 de l'Université de Bucarest. En 1942, élu membre de l'Académie roumaine. Entre 1935 et 1947 est le directeur de l'Institut d'histoire mondiale des sciences (1935-1940) et l'Institut d'histoire mondiale "Nicolae Iorga, Bucarest (1941-1947). Dans les années 30, était à la tête d'une des factions dissidentes du Parti libéral, qu'il a établie.
Germana
George (George) Ich Bratianu (geboren 3. Februar 1898, Rost, starb Iasi County - 23 / 27 April 1953, Sighet) eine rumänische Historiker und Politiker, Professor, Mitglied der Rumänischen Akademie, das Opfer des Regimes war kommunistischen Rumänien. George (George) Ich war County geboren am 13. Februar 1898 Bratianu Ruginoasa in Iasi. Sohn John (Johnny) CI Bratianicht. Nach seinem Abschluss an der National Science High School (1916, trat er eine Freiwilligenarmee zu Land seine Teilnahme an den Krieg der Wiedervereinigung der. Im Jahr 1917 trat er der Juristischen Fakultät der Wissenschaft, die er 1920 abschloss. Being angezogen Geschichte juristische Laufbahn aufzugeben und in die Universität Sorbonne in Paris, wo einige Historiker Besucher renommiertenund, wie Ferdinand Lot und Karl Diehl, und promovierte im Jahr 1929. Im Jahr 1924 wurde er Professor am Department of World History, University of Science und 1940 der Universität Bukarest. Im Jahr 1942 gewähltes Mitglied der Rumänischen Akademie. Zwischen 1935 und 1947 als Direktor des Institute of World History of Science (1935-1940) und dann das Institute of World History "Nicolae Iorga, Bukarest (1941-1947). In den 30er Jahren, war Leiter einer dissidenten Fraktionen der Liberalen Partei, die gegründet.
Rusa
Джордж (Георгий) я Брэтиану (родился 3 февраля 1898, ржавчины, Яссы округа - умер 23/27 апреля 1953 года, Сигету Мармацией) был румынский историк и политический деятель, профессор, действительный член Академии наук Румынии, жертва режима коммунистической Румынии. Джордж (Георгий) Я родился 13 февраля 1898 Брэтиану Ruginoasa в Яссах County. Он был сыном Иона (Johnny) IC Братянет. После окончания Национальной школы наук (1916, он присоединился к Добровольческой армии для участия в войне воссоединения страны. В 1917 году поступил на юридический факультет естественных наук, который окончила в 1920 году. влечение к истории оставить юридическую карьеру и поступил в университет Сорбонна в Париже, где некоторые историки идет престижныхи, как Фердинанд Лот и Диль, Шарль, и получил докторскую степень в 1929. В 1924 году стал профессором кафедры всеобщей истории университета в Яссах и в 1940 году, факультет Бухарестского университета. В 1942 году избран членом Румынской академии. В период с 1935 по 1947 год служит в качестве директора Института всеобщей истории науки (1935-1940), а затем Института всеобщей истории "Николае Йорга, Бухарест (1941-1947). В 30-х годов, был начальником диссидент фракций Либеральной партии, которую он создал.
Portugheza
George (George) I Bratianu (nascido em 3 de fevereiro de 1898, a ferrugem, Iasi County - 23/27 morreu abril de 1953, Sighetu Marmatiei) foi um historiador e político romeno, professor, membro da Academia Romena, a vítima do regime Roménia comunista. George (George) Nasci em 13 de fevereiro Bratianu 1898 Ruginoasa em Iasi County. Filho de John (Johnny) Bratia ICnão. Depois de se formar National Science High School (em 1916, juntou-se um exército de voluntários para participar na guerra da reunificação do país. Em 1917 ele entrou na Faculdade de Direito da Ciência, que se graduou em 1920. sendo atraídos para a história abandonar a carreira jurídica e entrou para a Universidade Sorbonne, em Paris, onde alguns historiadores irão prestígioe, como Ferdinand Lot e Charles Diehl, e doutorou-se em 1929. Em 1924, tornou-se professor do Departamento de História do Mundo, da Universidade de Ciência e 1940 da Universidade de Bucareste. Em 1942, membro eleito da Academia Romena. Entre 1935 e 1947 atua como diretor do Instituto de História do Mundo da Ciência (1935-1940) e, em seguida, o Instituto de História do Mundo "Nicolae Iorga, Bucareste (1941-1947). Nos anos 30, era chefe de uma das facções dissidentes do Partido Liberal, que ele estabeleceu.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie