Nelly Miricioiu (născută în 31 martie 1952) este o soprană de operă britanică de origine română, cunoscută pentru extrema sa versatilitate acoperind un repertoriu foarte bogat, care se întinde de la bel canto la verismo. Născută în Adjud, România, Miricioiu a studiat la Bucureşti, făcându-şi debutul la Iaşi ca Regina nopţii din Flautul fermecat de Mozart. A cântat la Opera din Braşov între 1975 şi 1978, în roluri aşa cum au fost Mimi din Boema, Micaela din Carmen, Rosalinde din Liliacul, după care a părăsit România pentru a studia în continuare la Milano în Italia. Consacrarea internaţională adevărată s-a produs odată cu debutul său pe scena Operei scoţiene, Scottish Opera, în 1981, în rolul Violettei din La traviata de Giuseppe Verdi. Alte roluri interpretate pe scena operei naţionale a Scoţiei din Glasgow au inclus Manon Lescaut şi Tosca, ambele scrise de Giacomo Puccini. În anul următor, Miricioiu a debutat pe scena Operei Regale, Royal Opera House, din Londra în rolul Neddei din Paiaţe de Ruggero Leoncavallo, alături de Jon Vickers, iar ulterior a interpretat rolul Margueritei din Faust de Charles Gounod, Antonia din Povestirile lui Hoffmann de Jacques Offenbach şi Valentine din Les Huguenots de Giacomo Meyerbeer.
Categorie
  • Categorie:Muzica
Fotografii

Nelly Miricioiu

Nelly Miricioiu
Engleza
Nelly Miricioiu (born March 31, 1952) is a British operatic soprano of Romanian origin, noted for extreme versatile a rich repertoire that ranges from bel canto to Verismo. Born in Adjud, Romania, studied at Miricioiu Bucharest, Iasi making her debut as Queen of the Night Magic Flute by Mozart. She sang at the OperaBrasov between 1975 and 1978 were roles as Mimi La Bohème, Micaela in Carmen, Rosalinda in Die Fledermaus, then left Romania to study further in Milan in Italy. Enacting real international debut came with it on Scottish Opera, Scottish Opera in 1981, the role Violetta in La traviata by Giuseppe Verdi. Other comLuria interpreted by the Scottish National Opera in Glasgow have included Tosca and Manon Lescaut, both written by Puccini. The following year, debuted Miricioiu Royal Opera, Royal Opera House in London in the role of Nedda in Pagliacci by Ruggero Leoncavallo, with Jon Vickers, and then played Marguerite in Charles Gounod's Faust, Antonia in POVestirile Hoffmann Jacques Offenbach and Valentine in Les Huguenots by Giacomo Meyerbeer.
Spaniola
Nelly Miricioiu (nacido el 31 de marzo 1952) es una soprano de ópera británico de origen rumano, conocido por su gran versatilidad, que abarca un rico repertorio que va desde el bel canto al verismo. Nacido en Adjud, Rumania, estudió en Miricioiu Bucarest, Iasi haciendo su debut como Reina de la Noche en La flauta mágica de Mozart. Cantó en la ÓperaBrasov entre 1975 y 1978 fueron los papeles como Mimi en La Bohème, Micaela en Carmen, Rosalinda en Die Fledermaus, tras lo cual dejó a Rumanía a continuar sus estudios en Milán, en Italia. Promulgar debut internacional llegó con él en Scottish Opera, la Ópera de Escocia en 1981 como Violetta en La Traviata de Verdi. com OtrosLurie realiza la Ópera Nacional de Escocia en Glasgow incluidos Manon Lescaut y Tosca, ambos escritos por Puccini. Al año siguiente, debutó Miricioiu Royal Opera, Royal Opera House en Londres en el papel de Nedda en I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, con Jon Vickers, y luego jugó Margarita en el Fausto de Charles Gounod, Antonia en POVestirile Hoffmann de Jacques Offenbach y Valentine en Les hugonotes de Giacomo Meyerbeer.
Italiana
Nelly Miricioiu (nato il 31 Marzo 1952) è un soprano lirico inglese di origine rumena, noto per la sua estrema versatilità, che copre un ricco repertorio che spazia dal belcanto al verismo. Nato a Adjud, Romania, ha studiato alla Miricioiu Bucarest, Iasi facendo il suo debutto come Regina della Notte nel Flauto Magico di Mozart. Ha cantato al Teatro dell'OperaBrasov tra il 1975 e il 1978 sono stati i ruoli di Mimì in La Bohème, Micaela nella Carmen, Rosalinda in "Die Fledermaus, dopo che ha lasciato la Romania per ulteriori studi a Milano in Italia. Emanare vero debutto internazionale arrivò con essa su Opera scozzese, Scottish Opera nel 1981 come Violetta in La Traviata di Giuseppe Verdi. COM diversiLurie eseguito l'Opera Nazionale di Scozia a Glasgow incluso Manon Lescaut e Tosca, entrambe scritte da Puccini. L'anno successivo, ha debuttato Miricioiu Royal Opera Royal Opera House di Londra nel ruolo di Nedda in Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, con Jon Vickers, e poi giocato Marguerite nel Faust di Charles Gounod, Antonia in POVEstirile Hoffmann di Jacques Offenbach e Valentine in Les Huguenots di Giacomo Meyerbeer.
Franceza
Nelly Miricioiu (né en Mars 31, 1952) est un opéra soprano britannique d'origine roumaine, connue pour son extrême polyvalence, couvrant un riche répertoire allant du bel canto au vérisme. Né en Adjud, la Roumanie, a étudié à Miricioiu Bucarest, Iasi a fait ses débuts en tant que Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée de Mozart. Elle a chanté à l'OpéraBrasov entre 1975 et 1978 ont été les rôles de Mimi dans La Bohème, Micaela dans Carmen, Rosalinda dans Die Fledermaus, après quoi il a quitté la Roumanie de continuer à étudier à Milan en Italie. Adoptants réels débuts internationaux est venu avec elle sur Scottish Opera, au Scottish Opera en 1981 de Violetta dans La Traviata de Giuseppe Verdi. com les autresLurie effectué l'Opéra national de l'Ecosse à Glasgow inclus Manon Lescaut et Tosca, tous deux écrits par Puccini. L'année suivante, a fait ses débuts au Royal Opera Miricioiu, Royal Opera House de Londres dans le rôle de Nedda dans I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, avec Jon Vickers, puis joué Marguerite dans le Faust de Charles Gounod, Antonia dans POVestirile Hoffmann de Jacques Offenbach et de la Valentine dans Les Huguenots de Giacomo Meyerbeer.
Germana
Nelly Miricioiu (geboren 31. März 1952) ist ein britischer Opern-Sopranistin rumänischer Herkunft, Vielseitigkeit bekannt für seine extreme, für ein reiches Repertoire, das reicht von Belcanto bis Verismo. Born in Adjud, Rumänien Miricioiu studierte an von Bukarest, Iasi sein Debüt als Königin der Nacht Die Zauberflöte von Mozart. Sie sang an der OperBrasov zwischen 1975 und 1978 wurden Rollen als Mimi in La Bohème, Micaela in "Carmen", Rosalinde in "Die Fledermaus", worauf er Rumänien verlassen, um weitere Studien in Mailand in Italien. Verfügender Teil real internationales Debüt kam mit seinen langen Scottish Opera, der Scottish Opera in 1981 als Violetta in La Traviata von Giuseppe Verdi. Andere comLurie führte die National Opera of Scotland in Glasgow aufgenommen Manon Lescaut und Tosca, die beide geschrieben von Puccini. Im folgenden Jahr debütierte Miricioiu Royal Opera, Royal Opera House in London in der Rolle der Nedda in Pagliacci von Ruggero Leoncavallo, mit Jon Vickers, und dann spielte Marguerite in Charles Gounods "Faust", Antonia in POVestirile Hoffmann von Jacques Offenbach und Valentine in den Hugenotten von Giacomo Meyerbeer.
Rusa
Нелли Miricioiu (родился 31 марта 1952) является британским оперных сопрано румынского происхождения, известный своей исключительной универсальности, охватывающий богатый репертуар варьируется от бельканто до Verismo. Родился в Adjud, Румынии, учился в Miricioiu Бухарест, Яссы дебютировал в партии Царицы ночи в "Волшебной флейты" Моцарта. Она пела в опереБрашов между 1975 и 1978 были роли Мими в "Богема", Микаэла в "Кармен", Розалинда в "Летучая мышь", после чего он покинул Румынию учиться дальше в Милане в Италии. Принятие реального международного дебютировал с ним на Шотландская опера, Шотландский оперы в 1981 году Виолетту в "Травиате" Джузеппе Верди. Другие анЛурье выполнил Национальной оперы Шотландии в Глазго включены "Манон Леско" и "Тоска, как написана Пуччини. На следующий год дебютировал Miricioiu Королевская опера, Королевский оперный театр в Лондоне в роли Недды в Паяцы Руджеро Леонкавалло вместе Джон Викерс, а затем сыграли Маргарита в "Фаусте" Ш. Гуно в Антония в POVestirile Гофмана Жака Оффенбаха и Валентина в "Гугеноты" Джакомо Мейербера.
Portugheza
Nelly Miricioiu (nascido em 31 de marco de 1952) é uma ópera soprano britânica do romeno-nascidos, conhecida pela sua extrema versatilidade, abrangendo um rico repertório que se estende do bel canto Verismo. Adjud Nascido na Roménia, estudou na Miricioiu de Bucareste, Iasi fazer sua estréia como Rainha da Noite A Flauta Mágica de Mozart. Ela cantou no OperaBrasov, entre 1975 e 1978 foram os papéis como Mimi em La Bohème, Micaela em Carmen, Rosalinda em Die Fledermaus, depois que ele deixou a Roménia para um estudo mais aprofundado, em Milão, na Itália. Promulgar verdadeiramente internacional veio com sua estréia em Scottish Opera, Opera escocês em 1981, como Violetta em La Traviata de Giuseppe Verdi. COM,Lurie executou a Ópera Nacional da Escócia, em Glasgow incluído Manon Lescaut e Tosca, ambos escritos Puccini. Miricioiu No ano seguinte, estreou no Royal Opera, Royal Opera House, em Londres, no papel de Nedda Pagliacci de Ruggero Leoncavallo por, com Jon Vickers, e depois jogou Marguerite em Faust de Charles Gounod, a Antonia POVHoffmann estirile por Jacques Offenbach e Valentine em Les Huguenotes, de Giacomo Meyerbeer.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie