Oradea, mai demult Oradea Mare este reşedinţa şi cel mai mare municipiu al judeţului Bihor, situat în vestul României, pe râul Crişul Repede, în imediata apropiere a graniţei cu Ungaria. Totodată este şi cel mai important oraş din regiunea istorică Crişana. La recensământul din 2002 municipiul avea 206.614 de locuitori. Zona metropolitană, care include şi nouă comune învecinate, avea în anul 2007 populaţia de 245.800 de locuitori, dintre care 70% români, 27% maghiari ş.a. În perioada interbelică 20,6% din populaţia oraşului era alcătuită din evrei, fiind consemnate de asemenea comunităţi de germani, slovaci, ucraineni etc.(vezi judeţul Bihor interbelic). Staţiunile balneare Băile Felix şi Băile 1 Mai se află la o distanţă de 8 km, respectiv 4 km de oraş. Pe lângă apele termale recunoscute pe plan internaţional pentru efectele sale terapeutice, în această zonă se găseşte o formaţiune carstică spectaculoasă, mai exact, un aven cu o adâncime de 86 de metri, denumit în zonă "Craterul de la Betfia", precum şi pârâul termal Peţa, cu o vegetaţie tropicală unică în Europa. De secole, municipiul Oradea a reprezentat un punct important de referinţă pentru zonă, fiind cel mai important centru cultural şi comercial. În Evul Mediu, în Cetatea Oradiei exista un observator astronomic, primul în Europa. Drept urmare, meridianul de 00 trecea prin Oradea
Categorie
  • Categorie:Orase
Fotografii

Stema Oradea

Stema Oradea
Engleza
Oradea Oradea Mare formerly resided and largest city of Bihor County, situated in western Romania, Fast River River, near the border with Hungary. Also is the most important city of the historic region Cri. 2002 census the municipality had 206,614 inhabitants. Metropolitan area, which includes nine common neighborit had in 2007 population of 245,800 inhabitants, of whom 70% Romanian, 27% Hungarians, etc. During the interwar period 20.6% of the population was made up of Hebrew, was also reported communities Germans, Slovaks, Ukrainians, etc.. (See Bihor wars). Seaside resorts and Baile 1 Mai Baile Felix is at a distance of 8 km, 4 km respectivelycity. Besides thermal waters internationally recognized for its therapeutic effects in this area is a spectacular karst formation, namely, a venture with a depth of 86 meters, the area called "crater from Shaft" and brook Spa petals, with a unique tropical vegetation in Europe. For centuries, was a point Oradeaimportant reference for the area, the most important cultural and commercial center. In the Middle Ages, the city of Oradea an observatory there, first in Europe. Consequently, the meridian passing through Oradea 00
Spaniola
Oradea Oradea Mare residía anteriormente y la principal ciudad del condado de Bihor, situado en el oeste de Rumania, rápidos del río del río, cerca de la frontera con Hungría. También es la ciudad más importante de la región histórica Cri. Censo de 2002 el municipio tenía 206.614 habitantes. área metropolitana, que incluye nueve vecino comúnque tenía en 2007 la población de 245.800 habitantes, de los cuales el 70% rumanos, el 27% húngaros, etc Durante el período de entreguerras 20,6% de la población se componía de hebreo, se informó también a las comunidades alemanes, eslovacos, ucranianos, etc. (Ver las guerras Bihor). Balnearios y un Baile Baile Felix Mai está a una distancia de 8 km, 4 km, respectivamentede la ciudad. Además de aguas termales reconocidos internacionalmente por sus efectos terapéuticos en este campo es una formación kárstica espectaculares, es decir, una empresa con una profundidad de 86 metros, la zona llamada "cráter desde el eje" y el arroyo Spa pétalos, con una vegetación tropical único en Europa. Durante siglos, fue un punto de Oradeareferencia importante para la zona, el más importante centro cultural y comercial. En la Edad Media, la ciudad de Oradea un observatorio de la ciudad, por primera vez en Europa. En consecuencia, el meridiano que pasa por Oradea 00
Italiana
Oradea Oradea Mare precedentemente risieduto e più grande città della contea di Bihor, situato nella parte occidentale della Romania, Fast Fiume Fiume, vicino al confine con l'Ungheria. è anche la città più importante della regione Cri storico. Censimento del 2002 il comune ha avuto 206.614 abitanti. Area metropolitana, che comprende nove comuni viciniaveva nel 2007 una popolazione di 245.800 abitanti, di cui il 70% romeni, il 27% ungheresi, ecc Durante il periodo tra le due guerre 20,6% della popolazione era costituita da ebraico, è stato riportato anche le comunità tedeschi, slovacchi, ucraini, ecc. (Vedi le guerre Bihor). Balneari e Baile 1 Mai Baile Felix si trova ad una distanza di 8 km, 4 km rispettivamentedella città. Oltre acque termali riconosciute a livello internazionale per i suoi effetti terapeutici in questo campo è una formazione carsica spettacolare, vale a dire, una joint venture con una profondità di 86 metri, l'area denominata "cratere da Shaft" e Brook Spa petali, con una vegetazione tropicale unica in Europa. Per secoli, è stato un punto di Oradeaimportante riferimento per la zona, il più importante centro culturale e commerciale. Nel Medioevo, la città di Oradea un osservatorio lì, primo in Europa. Di conseguenza, il meridiano che passa per Oradea 00
Franceza
Oradea Oradea Mare résidaient auparavant et plus grande ville du comté de Bihor, situé dans l'ouest de la Roumanie, Fast River River, près de la frontière avec la Hongrie. est aussi la ville la plus importante de la région historique Cri. Recensement de 2002 la commune comptait 206.614 habitants. région métropolitaine, qui comprend neuf voisin communelle avait en 2007 la population de 245.800 habitants, dont 70% roumaine, 27% de Hongrois, etc Au cours de l'entre-deux guerres 20,6% de la population était composée de l'hébreu, a également été signalé communautés Allemands, Slovaques, Ukrainiens, etc. (Voir les guerres de Bihor). Stations balnéaires et Baile 1 Mai Baile Felix est à une distance de 8 km, 4 km, respectivementville. Outre les eaux thermales de renommée internationale pour ses effets thérapeutiques dans ce domaine est une formation karstique spectaculaire, à savoir, une entreprise avec une profondeur de 86 mètres, la zone dite «cratère de l'arbre» et le ruisseau Spa pétales, avec une végétation tropicale unique en Europe. Pendant des siècles, a été un point de Oradeade référence important pour la région, le plus important centre culturel et commercial. Au Moyen Age, la ville d'Oradea un observatoire, d'abord dans l'Europe. Par conséquent, le méridien passant par Oradea 00
Germana
Oradea Oradea Mare früher wohnte und größte Stadt des Bihor, befindet sich im Westen Rumäniens, auf dem River River Quick, nahe der Grenze zu Ungarn. Auch ist die wichtigste Stadt der historischen Region Cri. Volkszählung 2002 hatte die Gemeinde 206.614 Einwohner. Stadtgebiet, das neun gemeinsamen Nachbarn umfasstes hatte im Jahr 2007 245.800 Einwohner Einwohner, davon 70% Rumänen, 27% Ungarn, etc. Während der Zwischenkriegszeit 20,6% der Bevölkerung war hebräisch, der sich aus, wurde auch berichtet, Gemeinden etc. Deutschen, Slowaken, Ukrainer,. (Siehe Kriege Bihor) des Ortes. Baile Felix Baile 1 Mai und ist 8 befindet sich in einem Abstand von km, 4 km bzw.Stadt. Neben Thermalwasser international bekannt für seine therapeutischen Wirkungen in diesem Bereich anerkannt ist eine spektakuläre Karstgebilde, nämlich eine Venture mit einer Tiefe von 86 Metern, nannte das Gebiet "Krater von Shaft" und Bach Spa Blütenblätter, mit einer einzigartigen tropischen Vegetation in Europa. Seit Jahrhunderten war ein Punkt Oradeawichtige Referenz für die Region, die wichtigsten kulturellen und kommerziellen Zentrum. Im Mittelalter war die Stadt Oradea eine Sternwarte gibt, zuerst in Europa. Folglich, vorbei an der Meridian durch Oradea 00
Rusa
Орадя Орадя Маре ранее проживали и крупнейший город Бихор округа, расположенный в западной Румынии, быстрая река реки, недалеко от границы с Венгрией. Кроме того, это самый важный город исторической области криком. Переписи населения 2002 года муниципалитет 206614 жителей. Митрополит области, которая включает в себя девять общим соседомэто было в 2007 население 245800 человек, из которых 70% румынский, 27% венгров и т.д. В межвоенный период 20,6% населения составляли иврите, также сообщил общин немцы, словаки, украинцы и т.д.. (См. Бихор войн). Морские курорты и термальные источники 1 Май термальные источники находятся на расстоянии 8 км, 4 км соответственногорода. Кроме термальных вод международное признание за ее терапевтический эффект в этой области является впечатляющим карстообразования, а именно предприятия с глубины 86 метров в районе "Кратер от вала", и ручей Спа лепестков, с уникальной тропической растительности в Европе. На протяжении веков, был момент Орадяважной точкой отсчета для области, наиболее важным культурным и торговым центром. В средние века, город Орадя обсерватории, первая в Европе. Следовательно, меридиан, проходящий через Орадя 00
Portugheza
Oradea Oradea Mare residia anteriormente e maior cidade do Condado de Bihor, situada no oeste da Roménia, Repede River River, perto da fronteira com a Hungria. Também é a cidade mais importante da histórica região Cri. Censo de 2002, a cidade tinha 206.614 habitantes. Área metropolitana, que inclui nove vizinho comumque tinha a população de 245.800 habitantes, 2007, 70% da Roménia, 27% húngaros, etc Durante o período entre guerras 20,6% da população era composta de hebraico, também foi relatado comunidades alemães, eslovacos, ucranianos, etc. (Veja Bihor guerras). Balneários Baile Felix e um Baile Mai está localizado a uma distância de 8 km, 4 km, respectivamentecidade. Além de águas termais reconhecido internacionalmente pelos seus efeitos terapêuticos nesta área é uma formação espetacular karst, isto é, uma empresa com uma profundidade de 86 metros, a área chamada "cratera de Shaft" e riacho Spa pétalas, com uma vegetação tropical, único na Europa. Por séculos, foi um ponto de Oradeareferência importante para a área, o mais importante centro cultural e comercial. Na Idade Média, a cidade de Oradea um observatório que, em primeiro lugar na Europa. Por conseguinte, o meridiano de 00 passou por Oradea
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie