Municipiul Iaşi este reşedinţa judeţului Iaşi şi principalul centru urban din nord-estul României. Iaşi a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 şi 1862 şi capitala României între 1916-1918. Conform datelor recensământului din anul 2002,Iaşi număra 320.888 de locuitori şi era astfel al doilea oraş ca mărime din România. Zona Metropolitană Iaşi, care include 13 localităţi învecinate, avea o populaţie de aproximativ 400.000 de locuitori. Iaşi este centrul cultural, economic şi academic al Moldovei. Aici funcţionează Universitatea Alexandru Ioan Cuza, una din cele mai prestigioase instituţii academice din România, precum şi alte patru universităţi publice şi şapte particulare.
Categorie
  • Categorie:Orase
Fotografii

Stema Iasi

Stema Iasi
Engleza
Iasi Iasi is the county seat and principal urban center in northeastern Romania. The city was the capital of Moldova in the period 1564 - 1859, one of the two capitals of the united principalities between 1859 and 1862 and Romania between 1916-1918. According to the census of 2002, Science 320 888 inhabitants and was counted as the second city mArima in Romania. Iasi Metropolitan Area, which includes 13 surrounding villages, had a population of approximately 400,000 inhabitants. Science is the center of cultural, economic and academic of Moldova. Here work Alexandru Ioan Cuza University, one of the most prestigious academic institutions in Romania and four other public universities and seven private.
Spaniola
Iasi Iasi es la cabecera municipal y principal centro urbano en el noreste de Rumanía. La ciudad fue la capital de Moldavia en el período 1564 - 1859, una de las dos capitales de los principados unidos entre 1859 y 1862 y Rumania entre 1916-1918. De acuerdo con el censo de 2002, Science 320 888 habitantes y se consideró como la segunda ciudad mArima en Rumania. Área metropolitana de Iasi, que incluye 13 pueblos de los alrededores, tenía una población aproximada de 400.000 habitantes. La ciencia es el centro cultural, económico y académico de Moldova. Aquí el trabajo Alexandru Ioan Cuza University, una de las instituciones académicas más prestigiosas en Rumanía y otros cuatro universidades públicas y privadas siete.
Italiana
Iasi Iasi è il capoluogo e principale centro urbano nel nord-est della Romania. La città era la capitale della Moldova nel periodo 1564 - 1859, una delle due capitali dei Principati Uniti tra il 1859 e il 1862 e Romania tra 1916-1918. Secondo il censimento del 2002, Science 320 888 abitanti ed era considerata come la seconda città mArima in Romania. Iasi Metropolitan Area, che comprende 13 villaggi circostanti, aveva una popolazione di circa 400.000 abitanti. Science è il centro culturale, economico e accademico della Moldova. Qui il lavoro Alexandru Ioan Cuza University, una delle più prestigiose istituzioni accademiche in Romania e in altre quattro università pubbliche e sette private.
Franceza
Iasi Iasi est le siège du comté et le principal centre urbain du nord de la Roumanie. La ville était la capitale de la Moldavie dans la période 1564 - 1859, l'une des deux capitales des principautés-Unis entre 1859 et 1862 et de la Roumanie entre 1916-1918. Selon le recensement de 2002, Science 320 888 habitants et était considérée comme la deuxième ville mArima en Roumanie. Région métropolitaine de Iasi, qui comprend 13 villages environnants, avait une population d'environ 400.000 habitants. La science est le centre culturel, économique et universitaire de Moldova. Ici, le travail de l'Université Alexandru Ioan Cuza, l'une des plus prestigieuses institutions universitaires en Roumanie et de quatre autres universités publiques et sept privées.
Germana
Iasi Iasi ist die Kreisstadt und die wichtigsten städtischen Zentrum im Nordosten von Rumänien. Die Stadt war die Hauptstadt der Republik Moldau in den Jahren 1564 - 1859, einer der beiden Hauptstädte Vereinigten Fürstentümer zwischen 1859 und 1862 und Rumäniens zwischen 1916-1918. Gemäß der Volkszählung von 2002, Science 320 888 Einwohner und war als zweite Stadt gezählt mArima in Rumänien. Iasi Metropolitan Area, die Dörfer umfasst 13 umgebenden, hatte eine Bevölkerung von etwa 400.000 Einwohnern. Science ist das Zentrum des kulturellen, wirtschaftlichen und akademischen Moldau. Hier arbeiten Alexandru Ioan Cuza University, einer der angesehensten akademischen Institutionen in Rumänien und vier weitere öffentliche Universitäten und sieben private.
Rusa
Яссы Яссы является местом округа и основных городских центров на северо-востоке Румынии. Город был столицей Республики Молдова в период 1564 - 1859, один из двух столиц объединенной княжества между 1859 и 1862 и Румынии в период между 1916-1918 гг. Согласно переписи 2002 года, науки 320 888 жителей и считался вторым городом метрАрима в Румынии. Яссы Metropolitan Area, который включает в себя 13 окрестных деревень, были с населением около 400000 жителей. Науке является центром культурной, экономической и академической Молдова. Здесь работают Александру Иоан Куза университет, один из самых престижных учебных заведений в Румынии и четыре других государственных университетов и 7 частных.
Portugheza
Iasi Iasi é a sede do concelho e principal centro urbano do Nordeste da Roménia. A cidade foi a capital da Moldávia, no período 1564 - 1859, uma das duas capitais de principados Unidos entre 1859 e 1862 e da Roménia entre 1916-1918. Segundo o censo de 2002, 320.888 habitantes Iasi numeradas, sendo assim a segunda cidade mem Arima Roménia. Iasi Área Metropolitana, que inclui 13 aldeias, tinha uma população de aproximadamente 400.000 habitantes. Ciência é o centro de atividades culturais, económicas e académicas Moldavia. Alexandru Ioan Cuza University trabalhar aqui, uma das mais prestigiadas instituições acadêmicas na Roménia e outras quatro universidades públicas e sete privadas.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie