Cristina Deleanu (22 decembrie 1940, Ploieşti) este o actriţă română de teatru şi film. Se naşte la Ploieşti, la câteva săptămâni după marele cutremur din 1940. Tatăl său este ucis în bombardamentul de la 4 aprilie 1944. Ulterior, mama sa se mută în Bucureşti, unde actriţa îşi va petrece restul copilăriei. Urmează cursurile primare ale Şcolii nr.33 din Bucureşti şi studiile liceale la Liceul Gheorghe Lazăr, la acea vreme liceu de fete, aflat în vecinătatea Teatrului Municipal (astăzi Teatrul Bulandra). Atrasă în copilărie de pictură şi desen, în timpul liceului, influenţată şi de cercul de colegi şi prieteni, se hotărăşte devină actriţă. După absolvirea liceului urmează studii teatrale la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, la clasa actorului George Carabin, avându-i ca asistenţi pe actorul Mihai Berechet şi regizorul Cornel Todea. Absolvă IATC în 1962. În decursul unei cariere de peste 40 de ani interpretează numeroase roluri de teatru, teatru radiofonic, teatru de televiziune şi film. Este căsătorită cu actorul Eugen Cristea. În 1962, după absolvire, este repartizată la Teatrul Naţional Vasile Alecsandri din Iaşi, unde va juca în perioada 1962-1967. În 1967 se transferă la Teatrul Regional Barbu Delavrancea, devenit ulterior Teatrul de Revistă Ion Vasilescu, unde va juca în perioada 1967-1981. Din 1981 se transferă la Teatrul Naţional Ion Luca Caragiale din Bucureşti, pe scena căruia va juca până la ieşirea la pensie, în 2001. Va mai juca ulterior pe scena Naţionalului bucureştean în Revelion la "Terzo Mondo", de Ovidiu Iuliu Moldovan, în regia lui Mihai Manolescu (premiera în 2003). A interpretat numeroase roluri pe scenele teatrelor la care a jucat.
Categorie
  • Categorie:Actori
Fotografii

cristina deleanu mar

cristina deleanu mar
Engleza
Cristina Deleanu (December 22, 1940, Ploiesti) is a Romanian stage and film actress. Born in Ploiesti, a few weeks after the great earthquake of 1940. His father was killed in the bombing of April 4, 1944. Later, his mother moved to Bucharest, where the actress will spend the rest of childhood. He attended primary school and 33 of Bucharest stGheorghe Lazar udiile High School school, high school girls at that time, located near the Municipal Theater (today Bulandra). Drawn in childhood painting and drawing in high school, influenced by the circle of colleagues and friends, decided become an actress. After graduating from high school will study theater at the Institute of Theatre and FilmBucharest, class actor George rifles, taking him as assistant director and actor Michael Cornel Todea plenty. Here is graduating in 1962. During a career of over 40 years read many roles of theater, radio theater, television and movie theater. She is married to actor Eugen Cristea. In 1962, after graduation, is assigned to the National TheatreNational Alecsandri Iasi, where he will play in the period 1962-1967. 1967 Regional Theatre Transfer Barbu Delavrancea, now the John Doe Theatre Magazine, where he will play in the period 1967-1981. 1981 transfer Caragiale National Theatre in Bucharest, which will play on stage until retirement in 2001. Will play later on National Stageţionalului Bucharest in the New Year "Terzo Mondo", by Ovidiu Iuliu Moldovan, directed by Michael Manolescu (premiered in 2003). He performed numerous roles on stage who played in theaters.
Spaniola
Cristina Deleanu (22 de diciembre de 1940, Ploiesti) es una etapa rumano y actriz de cine. Nació en Ploiesti, pocas semanas después del gran terremoto de 1940. Su padre fue asesinado en el bombardeo del 4 de abril de 1944. Más tarde, su madre se trasladó a Bucarest, donde la actriz pasará el resto de la infancia. Asistió a la escuela primaria y 33 de c / BucarestGheorghe Lazar udiile la Escuela Secundaria de la escuela, las estudiantes de secundaria en ese momento, que se encuentra cerca del Teatro Municipal (hoy Bulandra). Atraído por la pintura y el dibujo infantil en la escuela secundaria, influido por el círculo de colegas y amigos, decidió convertirse en actriz. Después de graduarse de la escuela secundaria a estudiar teatro en el Instituto de Teatro y CineBucarest, la clase actor George fusiles, tomándolo como asistente de dirección y actor Michael montón Cornel Todea. Aquí se gradúa en 1962. Durante una carrera de más de 40 años lee muchos papeles de teatro, radio teatro, teatro cine y televisión. Está casada con el actor Eugen Cristea. En 1962, después de la graduación, se le asigna al Teatro NacionalNacional Alecsandri Iasi, donde jugará en el período 1962-1967. En 1967, trasladado a la Regional de Teatro Barbu Delavrancea, ahora el Teatro Juan Pérez Magazine, donde jugará en el período 1967-1981. 1981 transferencia Caragiale Teatro Nacional de Bucarest, que jugará en el escenario hasta su jubilación en 2001. Se puede reproducir posteriormente la etapa Nacionalţionalului Bucarest en el Año Nuevo "Terzo Mondo", por Ovidiu Iuliu moldavo, dirigida por Michael Manolescu (estrenada en 2003). Realizó numerosos papeles en el escenario que jugó en los cines.
Italiana
Cristina Deleanu (22 dicembre 1940, Ploiesti) è una fase rumeno e attrice cinematografica. Nato a Ploiesti, poche settimane dopo il grande terremoto del 1940. Suo padre è stato ucciso nel bombardamento del 4 aprile 1944. Più tardi, sua madre si trasferì a Bucarest, dove l'attrice trascorrerà il resto della infanzia. Ha frequentato la scuola elementare e 33 del st BucarestGheorghe Lazar udiile High School scuola, le ragazze delle scuole superiori a quel tempo, che si trova nei pressi del Teatro Municipale (oggi Bulandra). Tratto in pittura e disegno infanzia alle superiori, influenzato dalla cerchia di colleghi e amici, ha deciso di diventare attrice. Dopo il diploma di scuola superiore sarà teatro studio presso l'Istituto di Teatro e CinemaBucarest, classe attore George fucili, prendendolo come aiuto regista e attore Michael Cornel abbondanza Todea. Qui si diploma nel 1962. Durante una carriera di oltre 40 anni di leggere molti ruoli del teatro, il teatro radio, teatro cinema e televisione. È sposata con l'attore Eugen Cristea. Nel 1962, dopo la laurea, è assegnato al Teatro NazionaleNazionale Alecsandri Iasi, dove si giocherà nel periodo 1962-1967. 1967 Teatro Regionale Transfer Barbu Delavrancea, ora il John Doe Teatro Magazine, dove si giocherà nel periodo 1967-1981. 1981 trasferimento Caragiale Teatro nazionale di Bucarest, che saliranno sul palco fino al pensionamento nel 2001. Giocherà più tardi Stage Nazionaleţionalului Bucarest nel Nuovo Anno "Terzo Mondo", da Ovidiu Iuliu moldavi, diretto da Michael Manolescu (prima rappresentazione nel 2003). Ha eseguito numerosi ruoli sul palco che hanno giocato nei teatri.
Franceza
Cristina Deleanu (22 Décembre 1940, Ploiesti) est une étape roumaine et actrice de cinéma. Né à Ploiesti, quelques semaines après le grand tremblement de terre de 1940. Son père a été tué dans le bombardement du 4 avril 1944. Plus tard, sa mère s'installe à Bucarest, où l'actrice va passer le reste de l'enfance. Il a fréquenté l'école primaire et 33 de St BucarestGheorghe Lazar udiile High School école, les filles du secondaire à l'époque, situé à proximité du Théâtre municipal (aujourd'hui Bulandra). Dessiné dans la peinture et le dessin l'enfance à l'école secondaire, influencé par le cercle de collègues et amis, a décidé de devenir actrice. Après avoir été diplômé de l'école secondaire sera étudier le théâtre à l'Institut de Théâtre et FilmBucarest, classe acteur George fusils, le prenant comme assistant réalisateur et l'acteur Michael Cornel Todea abondance. Voici son diplôme en 1962. Au cours d'une carrière de plus de 40 ans lire de nombreux rôles du théâtre, le théâtre de radio, le théâtre télévision et de cinéma. Elle est mariée à l'acteur Eugen Cristea. En 1962, après l'obtention du diplôme, est affecté au Théâtre NationalNational Alecsandri Iasi, où il va jouer dans la période 1962-1967. En 1967, transféré à la Delavrancea Théâtre régional Barbu, maintenant le John Doe Théâtre Magazine, où il va jouer dans la période 1967-1981. 1981 Caragiale transfert du Théâtre National de Bucarest, qui jouera sur scène jusqu'à sa retraite en 2001. Jouera plus tard Scène nationaleţionalului Bucarest, dans le Nouvel An "Terzo Mondo», par Ovidiu Iuliu Moldovan, réalisé par Michael Manolescu (créé en 2003). Il a joué de nombreux rôles sur scène qui a joué dans les théâtres.
Germana
Cristina Deleanu (22. Dezember 1940, Ploiesti) ist eine rumänische Theater-und Filmschauspielerin. Born in Ploiesti, wenige Wochen nach dem großen Erdbeben von 1940. Sein Vater war bei der Bombardierung 4. April 1944 getötet. Später zog seine Mutter nach Bukarest, wo die Schauspielerin den Rest der Kindheit verbringen. Er besuchte die Volksschule und 33 von Bukarest stGheorghe Lazar udiile High School School, High School Mädchen zu dieser Zeit, in der Nähe des Stadttheaters (heute Bulandra) gelegen. Drawn in der Kindheit Malen und Zeichnen in der Schule, durch den Kreis von Kollegen und Freunden beeinflusst, entschied sich eine Schauspielerin. Nach dem Abitur wird Theater am Institut für Theater und Film studierenBukarest, Klasse Schauspieler George Gewehre, indem er ihn als Regieassistent und Schauspieler Michael Cornel Todea viel. Hier ist im Jahre 1962 schloss. Während einer Karriere von mehr als 40 Jahren las viele Rollen von Theater, Hörspiel, Fernsehen und Kino. Sie ist verheiratet mit Schauspieler Eugen Cristea. In 1962, nach dem Studium, ist Theater, den nationalenNational Alecsandri Iasi, wo er in der Periode 1962-1967 spielen wird. Im Jahr 1967 zum Regional Theatre Barbu Delavrancea übertragen, die nun John Doe Theatre Magazine, wo er in der Zeit von 1967 bis 1981 spielen wird. 1981 Übertragung Caragiale Nationaltheater in Bukarest, die auf der Bühne bis zur Pensionierung im Jahr 2001 spielen wird. Will spielen, später auf nationaler Bühneţionalului Bukarest in das Neue Jahr "Terzo Mondo", die von Ovidiu Iuliu Moldovan, von Michael Manolescu (uraufgeführt 2003) gerichtet. Er spielte zahlreiche Rollen auf der Bühne, die in Theatern gespielt.
Rusa
Cristina Деляну (22 декабря 1940, Плоешти) является румынского театра и кино актриса. Родилась в Плоешти, через несколько недель после великого землетрясения 1940 года. Его отец был убит в результате взрыва 4 апреля 1944. Позднее его мать переехала в Бухарест, где актриса проведет остаток детства. Он учился в начальной школе и 33-й БухарестеГеоргий Лазарь udiile средней школы школу, школьницы в то время, расположенный недалеко от городского театра (ныне Bulandra). Drawn в детстве, живописи и рисования в средней школе, под влиянием кругу коллег и друзей, решила стать актрисой. После окончания средней школы будут изучать театра в Институте театра и киноБухарест, класс актера Джорджа винтовки, беря его в качестве помощника режиссера и актера Майкла Корнел Todea много. Здесь окончил в 1962. В карьере в течение 40 лет читал много ролей в театральных постановках, радио, театр, телевидение и кино. Она состоит в браке с актером Евгением Кристя. В 1962 году после окончания школы, возлагается на Национальный театрНациональный Александра Яссы, где он будет играть в период 1962-1967 годы. В 1967 году переведен в Областной драматический театр Барбу Delavrancea, в настоящее время John Doe театра Magazine, где он будет играть в период 1967-1981 годы. 1981 передаче Караджале Национального театра в Бухаресте, в котором будут играть на сцене до выхода на пенсию в 2001 году. Будет ли играть в дальнейшем Национальный этапţionalului Бухаресте в Новый год "Terzo Mondo", в Овидиу Iuliu молдавского режиссера Майкла Манолеску (премьера в 2003). Он выполнил многочисленные роли на сцене, кто играл в театрах.
Portugheza
Cristina Deleanu (22 de dezembro de 1940, Ploiesti) é um estádio romeno e atriz. Nascido em Ploiesti, poucas semanas após o terramoto de 1940. Seu pai foi morto no bombardeio de 04 de abril de 1944. Mais tarde, sua mãe mudou-se para Bucareste, onde a actriz vai passar o resto da infância. Ele freqüentou a escola primária e 33 de r BucaresteGheorghe Lazar udiile High School escola, as meninas do ensino médio na época, localizado perto do Teatro Municipal (hoje Bulandra). Drawn em pintura e desenho na infância na escola secundária, influenciado pelo círculo de colegas e amigos, decidiu se tornar uma atriz. Depois de se formar no ensino médio vão estudar teatro no Instituto de Teatro e CinemaBucareste, rifles classe ator George, de levá-lo como assistente de direção e ator Michael Cornel Todea abundância. Aqui está se formando em 1962. Durante uma carreira de mais de 40 anos ler muitos papéis de teatro, teatro de rádio, teatro cinema e televisão. Ela é casada com o ator Eugen Cristea. Em 1962, após a graduação, é atribuído ao Teatro NacionalNacional Alecsandri Iasi, onde jogará no período 1962-1967. Em 1967, transferido para o Teatro Regional Barbu Delavrancea, agora o John Doe Theatre Magazine, onde ele vai jogar no período 1967-1981. 1981 transferência Caragiale National Theatre, em Bucareste, que irá desempenhar no palco até a aposentadoria em 2001. Vai jogar mais tarde Fase Nacionalţionalului Bucareste no Ano Novo "Terzo Mondo", de Ovidiu Iuliu Moldávia, dirigido por Michael Manolescu (estreou em 2003). Ele realizou diversos papéis que interpretou no palco em teatros.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie