Dina Cocea (n. 27 noiembrie 1912, Bucureşti - d. 28 octombrie 2008, Bucureşti) a fost o actriţă română. A desfăşurat o prestigioasă activitate teatrală la Teatrul Naţional Bucureşti şi Teatrul Naţional Radiofonic, având apariţii rare, dar memorabile, pe micul sau marele ecran. Fiică a scriitorului N.D. Cocea şi a Floricăi Mille (fiica lui Constantin Mille), Dina Cocea s-a născut la Bucureşti la data de 27 noiembrie 1912. Sora ei se numeşte Tanţi Cocea. Studiile de actorie le-a absolvit la Paris. Debutul teatral a avut loc tot la Paris, în anul 1934. Debutul în România şi l-a făcut la Teatrul „Comedia” din Bucureşti, în 17 ianuarie 1935, cu piesa de teatru „Adevăratul Iacob”, în rolul dansatoarei Yvette, alături de George Timică. Pe marile ecrane a apărut pentru prima dată în 1934, într-un rol din filmul La jeune fille d'une nuit[1]. Debutul în filmul românesc s-a produs în 1939, în filmul O noapte de pomină, după care au urmat apariţii în filmele Neamul Şoimăreştilor, Ştefan cel Mare, Cantemir sau Iancu Jianu. Între anii 1941-1949 a fost director la Teatrul Nostru şi la Studioul Teatrului Nostru, iar în perioada 1952-1962 a fost decan al Facultăţii de Teatru. Începând din 1956, a reprezentat România la congrese internaţionale sau la manifestările organizate de ONU şi UNESCO. Între anii 1979 şi 1989 a fost preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Artă din Instituţiile Teatrale şi Muzicale. De-a lungul timpului, Dina Cocea a jucat în peste zece filme de lung-metraj, a avut peste o sută de roluri în spectacole de teatru, teatru radiofonic şi teatru pentru televiziune. A avut o prodigioasă activitate eseistică şi publicistică, scriind nenumărate articole de sinteză, critică şi cronică dramatică în presa de specialitate autohtonă şi din străinătate. Între anii 2001 şi 2008 a fost societar de onoare al Teatrului Naţional din Bucureşti. Pentru activitatea sa deosebită i-a fost conferit titlul de Doctor honoris causa al Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti. A încetat din viaţă cu o lună înainte de a împlini vârsta de 96 de ani.[2]
Categorie
  • Categorie:Actori
  • Website:www
Fotografii

dina cocea

dina cocea
Engleza
Dina Cocea (born November 27, 1912, Bucharest - 28 October 2008) was a Romanian actress. He held a prestigious theatrical activity at the Bucharest National Theater and National Radio Theatre, with rare occurrences, but memorable, the small or big screen. Daughter of writer ND Cocea and Florica Mille (Mille Constantine's daughter) was born Dina Coceat at Bucharest on November 27, 1912. Her sister called Aunt Cocea. Drama studies in Paris he graduated. Theatrical debut took place in Paris, in 1934. Romania and made his debut in the Theatre "Comedy" of Bucharest, January 17, 1935, with the play "The true Jacob", the role of Yvette dancer, with George thymic. On the big screenfirst appeared in 1934, a movie role in Jeune fille d'une nuit [1]. Romanian film debut came in 1939, the film A memorable night, then followed appearances in movies Nation Şoimăreştilor, Stefan cel Mare, Iancu Cantemir or Jianu. Between 1941 to 1949 was director of the Theatre and Studio Theatre's Prayer Prayer and the period 1952-1962 was Dean of the Faculty of Drama. Since 1956, he represented Romania at international conferences or events organized by the UN and UNESCO. Between 1979 and 1989 was President of the Association of Theatrical and Musical Art of institutions. Over time, Dina Cocea played in over ten movies feature film, has had over one hundred roles intheater, radio drama and theater for television. He had a prodigious work essays and journalism, writing numerous articles synthesis, critical and chronic dramatic local and specialist press abroad. Between 2001 and 2008 was an honorary of the National Theater. For his work has specialwas awarded the title of Doctor honoris causa of the University Theatre and Film in Bucharest. He died one month before they reach the age of 96 years [2].
Spaniola
Dina COCCA (nacido el 27 de noviembre 1912, Bucarest - 28 de octubre de 2008) fue una actriz rumana. Mantuvo una actividad teatral en el prestigioso Teatro Nacional de Bucarest y la Radio Nacional de Teatro, con ocurrencias raras, pero memorable, la pantalla pequeña o grande. Hija del escritor y ND COCCA Florica Mille (hija de Constantino Mille) nació Dina COCCAt en Bucarest el 27 de noviembre de 1912. Su hermana que se llamaba tía COCCA. Estudios de Arte Dramático de París, se graduó. debut teatral tuvo lugar en París, en 1934. Rumania e hizo su debut en el Teatro "Comedia" de Bucarest, 17 de enero de 1935, con la obra "El verdadero Jacob", el papel de bailarina Yvette, con George timo. En la pantalla grandeapareció por primera vez en 1934, un papel en una película en Jeune fille d'une nuit [1]. debut en el cine rumano llegó en 1939, la película Una noche memorable, y luego siguió apariciones en películas Nación Şoimăreştilor, Stefan cel Mare, Cantemir Iancu o Jianu. Entre 1941 a 1949 fue director del Teatro y el Teatro Studio's Prayer La oración y el período 1952-1962 fue Decano de la Facultad de Arte Dramático. Desde 1956, representó a Rumania en conferencias internacionales o eventos organizados por la ONU y la UNESCO. Entre 1979 y 1989 fue presidente de la Asociación de Arte Teatral y Musical de las instituciones. Con el tiempo, Dina COCCA jugado en más de diez películas de largometraje, ha tenido más de cien funciones enteatro, radio teatro y el teatro para la televisión. Él tenía un prodigioso trabajo ensayos y el periodismo, escribiendo numerosos artículos resumen, la crítica dramática y crónica local y prensa especializada en el extranjero. Entre 2001 y 2008 fue un honorario del Teatro Nacional. Por su labor ha especialesfue galardonado con el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Teatro y Cine de Bucarest. Murió un mes antes de que alcancen la edad de 96 años [2].
Italiana
Dina Cocea (nato il 27 novembre 1912, Bucarest - 28 ottobre 2008) è stata un'attrice rumena. Ha tenuto una prestigiosa attività teatrale presso il Teatro Nazionale di Bucarest e National Radio Theatre, con rari casi, ma memorabile, lo schermo piccolo o grande. Figlia dello scrittore ND Cocea e Florica Mille (Mille figlia di Costantino) è nato Dina Coceat a Bucarest il 27 novembre 1912. Sua sorella chiamato la zia Cocea. Drama studi a Parigi, si è laureato. debutto teatrale ha avuto luogo a Parigi, nel 1934. Romania e ha fatto il suo debutto nel "Teatro Commedia" di Bucarest, 17 gennaio 1935, con la commedia "Il vero Giacobbe", il ruolo della ballerina Yvette, con timici George. Sul grande schermoapparso per la prima nel 1934, un ruolo filmato in Jeune fille d'une nuit [1]. debutto cinematografico rumeno arrivò nel 1939, il memorabile film Una notte, seguito poi apparizioni in film Nation Şoimăreştilor, Stefan cel Mare, Iancu Cantemir o Jianu. Tra il 1941-1949 è stato direttore del Teatro e Teatro Studio di preghiera La preghiera e il periodo di 1.952-1962 è stato Preside della Facoltà di Drama. Dal 1956, ha rappresentato la Romania in occasione di conferenze internazionali o eventi organizzati dalle Nazioni Unite e l'UNESCO. Tra il 1979 e il 1989 è stato Presidente dell'Associazione Musicale e arte teatrale delle istituzioni. Nel corso del tempo, Dina Cocea svolto in oltre dieci film lungometraggio, ha avuto oltre un centinaio di ruoli inteatro, il dramma radiofonico e teatro per la televisione. Aveva un lavoro prodigioso saggi e del giornalismo, scrivendo numerosi articoli di sintesi, critica e cronica drammatico locali e stampa specializzata all'estero. Tra il 2001 e il 2008 è stato un onorario del Teatro Nazionale. Per il suo lavoro è specialeè stato insignito del titolo di dottore honoris causa dell'Università del Teatro e Film di Bucarest. Morì un mese prima che raggiungano l'età di 96 anni [2].
Franceza
Dina Cocea (né le 27 Novembre 1912, Bucarest - 28 Octobre 2008) était une actrice roumaine. Il a tenu une activité prestigieuse de théâtre à Bucarest et du Théâtre National de la Radio nationale de théâtre, avec des événements rares, mais mémorable, l'écran petit ou grand. Fille de l'écrivain ND Cocea et Florica Mille (fille de Constantin Mille) est né Dina Coceat à Bucarest, le 27 Novembre, 1912. Sa sœur a appelé Tante Cocea. Drama études à Paris, il est diplômé. débuts au théâtre a eu lieu à Paris, en 1934. La Roumanie et a fait ses débuts au théâtre "Comédie" de Bucarest 17 Janvier 1935, avec la pièce "Le vrai Jacob», le rôle du danseur Yvette, avec George thymique. Sur le grand écranpremière apparition en 1934, un rôle au cinéma dans Jeune fille d'Une nuit [1]. premier film roumain entré en 1939, le film Une nuit mémorable, puis suivre les apparences dans les films Nation Soimarestilor, Stefan cel Mare, Iancu Cantemir ou Jianu. entre 1941 et 1949 a été directeur du Théâtre et du Théâtre Studio prière La prière et la période 1952-1962 a été doyen de la Faculté d'art dramatique. Depuis 1956, il a représenté la Roumanie lors des conférences internationales ou à des événements organisés par l'ONU et l'UNESCO. Entre 1979 et 1989 a été président de l'Association des salles de cinéma, de musique et d'art des institutions. Au fil du temps, Dina Cocea joué dans plus de dix films de longs métrages, a eu plus d'une centaine de rôlesthéâtre théâtre radiophonique, et le théâtre pour la télévision. Il avait un travail prodigieux essais et journalisme, la rédaction de nombreux articles de synthèse, critique et chronique dramatique presse locale et spécialisée à l'étranger. Entre 2001 et 2008 a été une d'honneur du Théâtre National. Pour son travail a spécialesa reçu le titre de Docteur honoris causa de l'Université de Théâtre et Film de Bucarest. Il est mort un mois avant qu'ils atteignent l'âge de 96 ans [2].
Germana
Dina Cocea (geboren 27. November 1912, Bukarest - 28. Oktober 2008) war eine rumänische Schauspielerin. Er hielt einen renommierten Theater-Aktivität an der Bukarester National Theater und Radio National Theatre, mit der seltenen Ereignisse, aber einprägsam, den kleinen oder großen Bildschirm. Tochter des Schriftstellers und ND Cocea Florica Mille (Mille Konstantins Tochter) war geboren Dina Coceat in Bukarest am 27. November 1912. Ihre Schwester rief Tante Cocea. Drama Studien in Paris absolvierte er. Theatrical Debüt fand in Paris, im Jahre 1934. Rumänien und debütierte im Theater "Komödie" von Bukarest, 17. Januar 1935, mit dem Stück "Der wahre Jacob", die Rolle der Yvette Tänzerin, mit George Thymus. Auf der großen Leinwanderschien erstmals im Jahr 1934, eine Filmrolle in Jeune fille d'une nuit [1]. Rumänischen Film-Debüt kam im Jahr 1939, der Film eine unvergessliche Nacht, dann folgten Auftritte in Filmen Nation Şoimăreştilor, Stefan cel Mare, Iancu Cantemir oder Jianu. Zwischen 1941 bis 1949 war er Direktor der Theater und Studio Theatre's Prayer Gebet und den Zeitraum 1952-1962 Dekan der Fakultät für Drama. Seit 1956 vertrat er Rumänien bei internationalen Konferenzen oder Veranstaltungen, die von der UNO und der UNESCO organisiert. Zwischen 1979 und 1989 Präsident des Verbandes der theatralischen und musikalischen Art von Institutionen. Im Laufe der Zeit Cocea gespielt Dina in über zehn Filmen Spielfilm, hat in über hundert hatte RollenTheater, Hörspiel und Theater für das Fernsehen. Er hatte eine ungeheure Arbeit Essays und Journalismus, Schreiben Synthese zahlreicher Artikel, kritisch und chronisch dramatischen lokalen und ausländischen Fachpresse. Zwischen 2001 und 2008 war ein Ehrenmitglied des Nationaltheaters. Für seine Arbeit hat spezielleerhielt den Titel eines Doctor honoris causa der Universität für Theater und Film in Bukarest. Er starb einen Monat, bevor sie [Erreichen eines Alters von 96 Jahren 2].
Rusa
Дина Коча (родился 27 ноября 1912, Бухарест - 28 октября 2008) был румынский актриса. Он провел престижной театральной деятельности в Бухаресте Национальный театр и Национальный театр Радио, с редкими явлениями, но запоминающейся, маленький или большой экран. Дочь писателя Н. Д. Коча и Florica Mille (Mille дочь Константина) родилась Дина Кочат в Бухаресте 27 ноября 1912. Ее сестра по имени тетя Коча. Драматический исследований в Париже, он закончил. Театральный дебют состоялся в Париже, в 1934 году. Румыния и дебютировал в театре "Комедия" в Бухаресте, 17 января 1935, со спектаклем "истинной Иакова", роль танцовщицы Иветт, с тимуса Джордж. На большом экраневпервые появилась в 1934 году, роль в фильме Джен филь сГипе Nuit [1]. Румынский фильм дебютировал в 1939 году, фильм памятную ночь, затем последовали выступления в кино нации Şoimăreştilor Штефан чел Маре, Янку Кантемир или Jianu. В период с 1941 по 1949 год был директором театра и театра Молитва Studio Молитва и в период 1952-1962 был деканом факультета драмы. С 1956 года он представлял Румынию на международных конференциях и мероприятиях, организуемых ООН и ЮНЕСКО. В период с 1979 по 1989 год был президентом Ассоциации театрального и музыкального искусства учреждений. Течением времени, Дина Коча сыграл в более чем 10 фильмов фильм, имел более 100 ролей втеатр, драматический театр радио и на телевидении. Он удивительный эссе работе и журналистике, писал многочисленные статьи синтез, критическое и хронических местных драматических и отраслевой прессы за рубежом. С 2001 по 2008 был почетным Национального театра. За свои работы специальнойбыл удостоен звания "Почетный доктор Университета театра и кино в Бухаресте. Он умер за месяц до достижения ими возраста 96 лет [2].
Portugheza
Dina Cocéa (nascido em 27 novembro de 1912, Bucareste - 28 de outubro de 2008) foi uma atriz romena. Ele realizou uma atividade teatral no prestigioso Teatro Nacional de Bucareste e da Rádio Nacional do Teatro, com ocorrência rara, mas memorável, a tela pequena ou grande. Filha do escritor e ND Cocéa Florica Mille (filha Mille Constantino) nasceu Dina Cocéat em Bucareste, em 27 novembro de 1912. Sua irmã, chamada Tia Cocéa Drama estudos. Graduou-se em Paris. Estréia teatral teve lugar em Paris, em 1934. Roménia e fez sua estréia no "Teatro de Comédia" de Bucareste, 17 de janeiro de 1935, com a peça "A Jacob true", o papel da dançarina Yvette, com thymic George. Na tela grandeapareceu pela primeira vez em 1934, um papel no filme Jeune fille d'une nuit [1]. Romeno estréia no cinema veio em 1939, o filme Uma noite memorável, seguido aparições em filmes Nation Şoimăreştilor, Stefan cel Mare, Iancu Cantemir ou Jianu. Entre 1941-1949 foi diretor do Teatro e Teatro Studio's Prayer oração e do período 1952-1962 foi decano da Faculdade de Drama. Desde 1956, ele representou a Roménia em conferências internacionais ou eventos organizados pela ONU e UNESCO. Entre 1979 e 1989 foi presidente da Associação de Arte Teatral e Musical de instituições. Com o tempo, Dina Cocéa jogado em mais de dez filmes de longa-metragem, teve mais de cem papéis noteatro drama de rádio e teatro para a televisão. Ele tinha uma prodigiosa obra ensaios e jornalismo, escrevendo a síntese de numerosos artigos, críticas e crônicas dramáticas locais e imprensa especializada no exterior. Entre 2001 e 2008 foi um honorário do Teatro Nacional. Para que seu trabalho tem especialfoi premiado com o título de Doutor honoris causa da Universidade Teatro e Cinema de Bucareste. Ele morreu um mês antes que eles atinjam a idade de 96 anos [2].
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie