Liviu Ciulei (n. 7 iulie 1923, Bucureşti) este un regizor român. Personalitate importantă a teatrului şi filmului, Liviu Ciulei este totodată actor, regizor, arhitect, scenograf, profesor. Activitatea sa creatoare remarcabilă de peste 50 de ani a marcat atît arta scenică românească prin spectacole de anvergură naţională şi internaţională, dar şi lumea filmului românesc şi internaţionalA studiat arhitectura, apoi teatrul la Conservatorul Regal de Muzică şi Teatru din Bucureşti. A debutat ca actor în 1946, jucând rolul lui Puck în Visul unei nopţi de vară la Teatrul Odeon; ulterior s-a alăturat echipei Teatrului Municipal din Bucureşti, (mai târziu numit Teatrul Bulandra), unde a debutat ca regizor în 1957, punând în scenă Omul care aduce ploaia de Richard Nash. În 1961 a devenit celebru pentru o punere în scenă total originală a piesei Cum vă place a lui Shakespeare. În anul (1965), Liviu Ciulei a primit Premiul pentru regie, la Festivalul de la Cannes, pentru filmul - Pădurea spânzuraţilor. A fost peste 10 ani director artistic al Teatrului Bulandra. A lucrat în multe ţări din Europa, precum şi în Statele Unite ale Americii, Canada şi Australia. A părăsit România în anul 1980 şi a fost director artistic al teatrului Tyrone Guthrie din Minneapolis, Minnesota (Statele Unite), iar din 1986, profesor de teatru la Columbia University şi New York University în New York City. S-a întors în ţară după 1989, regizând o serie de piese celebre. A fost numit Director de Onoare al Teatrului Bulandra ca un semn de recunoaştere al meritelor sale extraordinare aduse scenei şi ecranului românesc. Ca arhitect, în afara scenografiilor majorităţii pieselor regizate de el, Liviu Ciulei a contribuit la reconstrucţia auditoriului Teatrului Bulandra, precum şi a altor teatre. În 1996, UNITER i-a acordat Premiul său anual pentru întreaga sa activitate.
Categorie
  • Categorie:Actori
Fotografii

liviu ciulei

liviu ciulei
Engleza
Liviu Ciulei (born July 7, 1923, Bucharest) is a Romanian director. Prominent theater and film, Liviu Ciulei is also actor, architect, designer, teacher. Outstanding creative activity over 50 years marked by both Romanian art scene shows national and international scale, but national and Romanian movieation studied architecture and then drama at the Royal Conservatory of Music and Theatre in Bucharest. He debuted in 1946, playing the role of Puck in A Midsummer Night's Dream at the Odeon Theatre and subsequently joined the Municipal Theatre of Bucharest, (later called Bulandra), made his debut as director in 1957, making the scene man Richard bringing rainNash. In 1961 he became famous for staging the play all the original Shakespeare's As You Like It. In (1965), Liviu Ciulei was awarded best director at Cannes for the film - Forest of the Hanged. It was over 10 years artistic director of Theatre Bulandra. He worked in many countries in Europe and the United States, Canadaand Australia. He left Romania in 1980 and was artistic director of the Tyrone Guthrie Theater in Minneapolis, Minnesota (USA), and in 1986, professor of theater at Columbia University and New York University in New York City. Returned to the country since 1989, directing a number of famous songs. He was appointed Honorary Director of the Theatre as a recognition Bulandraera of extraordinary merit to the Romanian stage and screen. As an architect, than his costume and set designer of most pieces directed by Liviu Ciulei contributed to the rebuilding of the auditorium Bulandra Theatre and other theaters. In 1996, UNITER gave its annual award for the entire business.
Spaniola
Liviu Ciulei (nacido el 07 de julio 1923, Bucarest) es un director rumano. Prominentes teatro y el cine, Liviu Ciulei también es actor, arquitecto, diseñador, profesor. notable creación de más de 50 años marcados por la escena del arte tanto en Rumania prueban escala nacional e internacional, pero la película nacional y rumanosciones para estudiar arquitectura y drama en el Conservatorio Real de Música y Teatro de Bucarest. Debutó en 1946, desempeñando el papel de Puck en A Midsummer Night's Dream en el Teatro Odeón y posteriormente se unió al Teatro Municipal de Bucarest, (más tarde llamada Bulandra), hizo su debut como director en 1957, convirtiendo la escena en el hombre Richard traer la lluviaNash. En 1961 se hizo famoso por puesta en escena la obra de Shakespeare todos los originales de "Como gustéis". En (1965), Liviu Ciulei fue galardonado como mejor director en Cannes por la película - Bosque de los colgados. Fue durante 10 años director artístico del Teatro Bulandra. Trabajó en muchos países de Europa y los Estados Unidos, Canadáy Australia. Abandonó Rumania en 1980 y fue director artístico del Teatro Guthrie Tyrone en Minneapolis, Minnesota (EE.UU.), y en 1986, profesor de teatro en la Universidad de Columbia y New York University en Nueva York. Regresó al país desde 1989, donde dirigió una serie de canciones famosas. Fue nombrado Director Honorario del Teatro como un reconocimiento Bulandraera de extraordinario mérito a la etapa de Rumania y la pantalla. Como arquitecto, que su vestuario y escenógrafo de la mayoría de piezas dirigida por Liviu Ciulei contribuido a la reconstrucción de la sala Teatro Bulandra y otros teatros. En 1996, Unificador dio su premio anual para toda la empresa.
Italiana
Liviu Ciulei (nato il 7 luglio 1923, Bucarest) è un regista rumeno. Chiara teatro e cinema, Liviu Ciulei è anche attore, architetto, designer, insegnante. Eccezionale attività creativa più di 50 anni segnati da entrambe scena artistica rumena mostra scala nazionale e internazionale, ma nazionale e film romenozione studiato architettura e poi teatro presso il Conservatorio Reale di Musica e Teatro di Bucarest. Ha debuttato nel 1946, nel ruolo di Puck in A Midsummer Night's Dream al Teatro Odeon e, successivamente, si è iscritto al Teatro Comunale di Bucarest, (in seguito chiamato Bulandra), ha esordito come regista nel 1957, rendendo la scena uomo Richard porta la pioggiaNash. Nel 1961 divenne famosa per la messa in scena la commedia di Shakespeare tutti gli originali Come vi piace. In (1965), Liviu Ciulei è stato premiato come miglior regista a Cannes per il film - Foresta degli impiccati. E 'stato oltre 10 anni direttore artistico del teatro Bulandra. Ha lavorato in molti paesi in Europa e negli Stati Uniti, Canadae in Australia. Lasciò la Romania nel 1980 ed è stato direttore artistico del Tyrone Guthrie Theater di Minneapolis, Minnesota (USA), e nel 1986, docente di teatro presso la Columbia University e New York University di New York City. La restituzione al paese dal 1989, dirigendo una serie di canzoni famose. E 'stato nominato direttore onorario del Teatro come riconoscimento Bulandraun'epoca di straordinario merito alla fase rumeno e lo schermo. Come architetto, che la sua costumista e scenografo della maggior parte dei pezzi diretto da Liviu Ciulei ha contribuito alla ricostruzione del Teatro Auditorium Bulandra e altri teatri. Nel 1996, UNITER ha dato il suo premio annuale per l'attività.
Franceza
Liviu Ciulei (né le 7 Juillet 1923, Bucarest) est un réalisateur roumain. D'éminents théâtre et le cinéma, Liviu Ciulei est également acteur, architecte, designer, enseignant. Exceptionnelle activité créatrice de plus de 50 années marquées par les deux scène artistique roumaine montre échelle nationale et internationale, mais film national et de la Roumanietion des études d'architecture, puis l'art dramatique au Conservatoire Royal de Musique et de Théâtre de Bucarest. Il fait ses débuts en 1946, jouant le rôle de Puck dans A Midsummer Night's Dream au Théâtre de l'Odéon, puis rejoint le Théâtre Municipal de Bucarest, (appelée plus tard Bulandra), a fait ses débuts en tant que directeur en 1957, ce qui rend la scène l'homme Richard amenant la pluieNash. En 1961, il devint célèbre pour la mise en scène de la pièce tous les Shakespeare original Comme il vous plaira. En (1965), Liviu Ciulei a été élu meilleur réalisateur au Festival de Cannes pour le film - La Forêt des pendus. Il était plus de 10 ans directeur artistique du Théâtre Bulandra. Il a travaillé dans de nombreux pays en Europe et aux États-Unis, au Canadaet en Australie. Il a quitté la Roumanie en 1980 et a été directeur artistique du Théâtre Guthrie Tyrone à Minneapolis, Minnesota (USA), et en 1986, professeur de théâtre à l'Université Columbia et de New York University à New York. De retour au pays depuis 1989, la direction d'un certain nombre de chansons célèbres. Il a été nommé directeur honoraire du Théâtre Bulandra comme une reconnaissanceère du mérite extraordinaire de la scène roumaine et de l'écran. En tant qu'architecte, que son costume et scénographe de la plupart des pièces réalisé par Liviu Ciulei contribué à la reconstruction de la salle Théâtre Bulandra et d'autres théâtres. En 1996, UNITER a donné son prix annuel pour l'ensemble des activités.
Germana
Liviu Ciulei (geboren 7. Juli 1923, Bukarest) ist ein rumänischer Regisseur. Prominent Theater und Film, ist auch Liviu Ciulei Schauspieler, Architekten, Designer, Lehrer. Herausragende kreative Tätigkeit mehr als 50 Jahren von den beiden rumänischen Kunstszene geprägt zeigt nationaler und internationaler Ebene, sondern auch nationale und rumänischen Filmation Architektur studiert und dann eine Schauspielausbildung an der Königlichen Konservatorium für Musik und Theater in Bukarest. Er debütierte im Jahr 1946, spielt die Rolle des Puck in A Midsummer Night's im Odeon Theatre Dream und wechselte anschließend das Stadttheater von Bukarest (später Bulandra), sein Debüt als Regisseur im Jahre 1957, macht die Szene Mann Richard regen bringtNash. Im Jahr 1961 wurde er für die Inszenierung des Stücks alle ursprünglichen Shakespeares As You Like It berühmt. In (1965), war Ciulei Liviu Cannes ausgezeichnet bester Regisseur für den Film an - Wald der Gehängten. Es Jahren über 10 künstlerische Leiterin des Theaters Bulandra. Er arbeitete in vielen Ländern in Europa und den Vereinigten Staaten, Kanadaund Australien. Er verließ Rumänien im Jahr 1980 und war künstlerischer Leiter des Tyrone Guthrie Theater in Minneapolis, Minnesota (USA), und im Jahr 1986, Professor für Theaterwissenschaft an der Columbia University und New York University in New York City. Zurück in das Land seit 1989, Leitung einer Reihe von bekannten Liedern. Er war Ehrenmitglied Direktor des Theaters als Anerkennung Bulandra ernanntÄra der außerordentlichen Verdienste um die rumänischen Bühne und Bildschirm. Als Architekt, sein Kostüm und Bühnenbildnerin der meisten Stücke der Regie von Liviu Ciulei beigetragen als der Umbau der Aula Bulandra Theater und anderen Theatern. Im Jahr 1996 gab UNITER seine jährliche Auszeichnung für das gesamte Unternehmen.
Rusa
Ливиу Ciulei (родился 7 июля 1923, Бухарест) является румынский режиссер. Известный театра и кино, Ливиу Ciulei также актер, архитектор, дизайнер, педагог. Выдающиеся творческие деятельности за 50 лет отмечен румынских арт-сцене шоу на национальном и международном масштабе, но и румынских национальных фильмовобъема изучал архитектуру, а затем драма в Королевской консерватории музыки и театра в Бухаресте. Он дебютировал в 1946 году, играя роль шайбы в Сон в летнюю ночь в театр "Одеон", а затем вступил в Муниципальный театр в Бухаресте (позже называемый Bulandra), дебютировал как режиссер в 1957 году, в результате чего сцена человек Ричард чего дождьНэш. В 1961 году он стал известным для постановки пьесы все исходные Шекспира "Как вам это понравится. В (1965), Ливиу Ciulei получил лучшую режиссуру в Каннах за фильм - Лес повешенных. Это было более 10 лет художественным руководителем театра Bulandra. Он работал во многих странах в Европе и Соединенных Штатах, Канадеи Австралии. Он покинул Румынию в 1980 году и был художественным руководителем театра Тайрон Гатри в Миннеаполисе, штат Миннесота (США), а в 1986 году, профессор театра в Колумбийском университете, Нью-Йоркском университете в Нью-Йорке. Вернулся в страну после 1989 года, руководство ряда известных песен. Он был назначен почетным директором театра, как признание BulandraЭпоха чрезвычайных заслуг румынских сцене и экране. архитектор, чем его костюм и сценограф из самых части режиссер Ливиу Ciulei вклад в восстановление Bulandra зале театра и других театров. В 1996 году UNITER дал ежегодную премию для всего бизнеса.
Portugheza
Liviu Ciulei (nascido em 07 de julho de 1923, Bucareste) é um diretor romeno. Proeminente teatro e cinema, Liviu Ciulei também é ator, arquiteto, designer, professor. atividade criativa Outstanding mais de 50 anos marcado pela cena artística romeno mostra escala nacional e internacional, mas cinema nacional e romenosção estudou arquitetura e teatro no Conservatório Real de Música e Teatro, em Bucareste. Ele estreou em 1946, desempenhando o papel de Puck em A Midsummer Night's Dream, no Teatro Odeon e, posteriormente, se juntou ao Teatro Municipal de Bucareste, (mais tarde chamada Bulandra), fez sua estréia como diretor em 1957, fazendo a cena do homem Richard trazendo chuvaNash. Em 1961 ele se tornou famoso por encenar a peça todos os originais de Shakespeare As You Like It. In (1965), Liviu Ciulei foi adjudicado melhor diretor no Festival de Cannes para o filme - Floresta do Enforcado. Foi durante 10 anos diretor artístico do Teatro Bulandra. Trabalhou em muitos países na Europa e nos Estados Unidos, Canadáe Austrália. Ele deixou a Romênia em 1980 e foi diretor artístico do Tyrone Guthrie Theater em Minneapolis, Minnesota (E.U.A.), e em 1986, professor de teatro na Universidade de Columbia e New York University, em Nova York. Retornou ao país desde 1989, dirigindo uma série de canções famosas. Ele foi nomeado Director Honorário do Teatro como um reconhecimento Bulandraera de extraordinário mérito para a fase da Roménia e da tela. Como arquiteto, que o seu traje e cenógrafo da maioria das peças dirigidas por Liviu Ciulei contribuiu para a reconstrução do auditório Bulandra Teatro e teatros. Em 1996, unifica deu o seu prêmio anual para toda a empresa.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie