Între 1948-1951 frecventează Institutul de Teatru „Vasile Alecsandri” din Iaşi, însă în anul IV de studii se transferă la Bucureşti, la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică la clasa profesorului Ion Bălţăţeanu (asistentă Sorana Coroamă). Absolvă în 1952. Este una din reprezentantele generaţiei de aur a teatrului românesc. Este supranumită "Doamna comediei româneşti", fiind una dintre figurile legendare ale teatrului de comedie. A jucat în peste 25 de filme, personajul său emblematic fiind profesoara Isoscel din seria "Liceenii". În anul 2009 a împlinit venerabila vârstă de 80 de ani şi 56 de ani de cariera impresionantă în teatru şi film. A jucat pe scenele marilor teatre ale capitalei precum: Giuleşti, Bulandra, Naţional, Teatrul de comedie etc. A interpretat-o pe Coana Chiriţa pe scena Teatrului Naţional din Iaşi.A avut roluri importante în teatru în piese precum "Coana Chiriţa", "Romeo şi Julieta la început de noiembrie", "Scaunele", "Cumetrele", "Doctor fără voie", "Nepotul", "Aşteptând la arlechin", "Domnişo ara Nastasia", "Mamouret" etc. Cartea de vizită a carierei sale rămâne fără îndoială personajul Vicăi Delcă din piesa "Dimineaţă pierdută" după Gabriela Adameşteanu. De asemenea Tamara Buciuceanu a făcut o cariera impresionantă şi în Televiziune, memorabile fiind cupletele sale din programele de Revelion. TVR Media a lansat în 2006 DVD-ul "Tamara Buciuceanu" ce cuprinde o selecţie din apariţiile sale memorabile în programele de divertisment ale Televiziunii Române.
Categorie
  • Categorie:Actori
Fotografii

Engleza
Between 1948-1951 attending the Institute of Theatre Alecsandri "in Iasi, but the fourth year of study transfer to Bucharest, the Institute of Theatre and Film in the class of John Bălţăţeanu (assistant Sorana Coroamă). He graduated in 1952. It is a golden generation of representatives of Romanian theater. It's called "comedy Mrs. RoDanesti "as one of the legendary figures of the theater of comedy. He played in over 25 films, his character is emblematic of an isosceles teacher series Liceenii. The year 2009 has reached the venerable age of 80 years and 56 years of career impressive in theater and film. He played on the stages of the capital and large theaters: Giuleşti, Bulandra National Comedy Theatreetc. ie. He played an old lady Chiriţa the National Theatre in Iasi. He had roles in theater pieces such as "Momma's House rent," "Romeo and Juliet at the beginning of November", "seats", "Cumetrele" Doctor unwillingly, "Nephew," "Waiting for the harlequin", "Miss Nastasia "" Mamouret "etc.. The card of his career undoubtedly remain character Vicand Delcea the song "Lost Morning" by Gabriela Adameşteanu. Tamara Buciuceanu also made an impressive career in television, memorable being his cupletele Eve programs. TVR Media DVD released in 2006 "Tamara Buciuceanu" which includes a selection of memorable appearances in Romanian Television entertainment programs.
Spaniola
Entre 1948-1951 asisten al Instituto de Teatro Alecsandri "en Iasi, pero el cuarto año de la transferencia de estudio a Bucarest, el Instituto de Teatro y Cine de la clase de Juan Bălţăţeanu (asistente Sorana Coroamă). Se graduó en 1952. Es una generación de oro de los representantes del teatro rumano. Se llama "comedia de la señora RoDanesti "como una de las figuras legendarias del teatro de la comedia. Jugó en más de 25 películas, su personaje es emblemático de una serie isósceles Liceenii maestro. El año 2009 ha llegado a la venerable edad de 80 años y 56 años de carrera impresionante en el teatro y el cine. Jugó en los escenarios de la capital y grandes teatros: Giuleşti, Bulandra Nacional de Teatro Comediaes decir, etc. Jugó una anciana Chirita el Teatro Nacional de Iasi. Ha tenido papeles en piezas teatrales como "renta Momma's House", "Romeo y Julieta a principios de noviembre", "asientos", "Cumetrele" Doctor de mala gana, "sobrino", "Waiting for the" Arlequín ", la señorita Nastasia "Mamouret", etc. La tarjeta de su carrera, sin duda, siguen siendo de carácter VicDelcea y la canción "Lost Morning" de Gabriela Adameşteanu. Tamara Buciuceanu también hizo una impresionante carrera en televisión, siendo su memorable cupletele programas de Eva. TVR soporte DVD lanzado en 2006 Buciuceanu "Tamara", que incluye una selección de apariciones memorables en los programas de entretenimiento por televisión rumana.
Italiana
Tra il 1948-1951 frequentano l'Istituto del Teatro Alecsandri "di Iasi, ma il quarto anno del trasferimento di studio a Bucarest, l'Istituto del Teatro e del Cinema nella classe di Giovanni Bălţăţeanu (assistente di Sorana Coroamă). Si è laureato nel 1952. Si tratta di una generazione d'oro di rappresentanti del teatro rumeno. Si chiama "commedia la signora RoDăneşti "come una delle figure leggendarie del teatro di commedia. Ha suonato in oltre 25 film, il suo personaggio è emblematico di una serie insegnante Liceenii isoscele. L'anno 2009 ha raggiunto la veneranda età di 80 anni e 56 anni di carriera impressionante in teatro e al cinema. Ha suonato sui palchi della capitale e grandi teatri: Giuleşti, Bulandra Nazionale di Teatro della Commediaecc IE. Ha giocato una vecchia signora Chirita il Teatro Nazionale di Iasi. Ha avuto ruoli in opere teatrali come "affitto Casa Momma's", "Romeo e Giulietta all'inizio di Novembre", "posti", "Cumetrele" Dottore controvoglia, "nipote", "Waiting for the" arlecchino, "Miss Nastasia "" "Mamouret ecc. La scheda della sua carriera rimane indubbiamente carattere VicDelcea e il brano "Lost Morning" di Gabriela Adameşteanu. Tamara Buciuceanu anche fatto una notevole carriera in televisione, essendo il suo memorabile programmi cupletele Eva. TVR Media DVD uscito nel 2006 "Tamara Buciuceanu" che comprende una selezione di memorabili apparizioni in programmi di intrattenimento televisivo rumeno.
Franceza
Entre 1948-1951 fréquentant l'Institut de Théâtre Alecsandri "à Iasi, mais la quatrième année du transfert de l'étude à Bucarest, l'Institut du théâtre et du cinéma dans la classe de John Bălţăţeanu (assistant Sorana Coroamă). Il est diplômé en 1952. Il s'agit d'une génération dorée de représentants du théâtre roumain. C'est ce qu'on appelle "la comédie Mrs RoDanesti "comme l'une des figures légendaires du théâtre de la comédie. Il a joué dans plus de 25 films, son personnage est emblématique d'une série isocèle enseignant Liceenii. L'année 2009 a atteint l'âge vénérable de 80 ans et 56 ans de carrière impressionnante dans le théâtre et le cinéma. Il a joué sur les scènes de la capitale et les grands théâtres: Giulesti, Bulandra nationale Comedy Theatreetc dire. Il a joué une vieille dame Chirita du Théâtre National de Iasi. Il eu des rôles dans des pièces de théâtre telles que «loyer Momma's House", "Roméo et Juliette au début de Novembre", "places", "Cumetrele« Docteur regret, «mon neveu», «Waiting for the" Harlequin ", Miss Nastasia "Mamouret», etc. La carte de sa carrière restera sans nul doute le caractère Vicet Delcea la chanson "Lost" Morning par Gabriela Adamesteanu. Tamara Buciuceanu également fait une carrière impressionnante dans la télévision, mémorable étant cupletele ses programmes Eve. TVR Media DVD sorti en 2006 Buciuceanu "Tamara", qui comprend une sélection des apparences mémorable dans les programmes de divertissement à la télévision roumaine.
Germana
Zwischen 1948-1951 Besuch des Instituts für Theaterwissenschaft Alecsandri "in Iasi, aber das vierte Jahr des Studiums Transfer nach Bukarest, dem Institut für Theater und Film in der Klasse von John Bălţăţeanu (assistant Sorana Coroamă). Er absolvierte im Jahr 1952. Es ist eine goldene Generation von Vertretern des rumänischen Theaters. It's called "Komödie Mrs. RoDanesti "als eine der legendären Figuren des Theaters der Komödie. Er spielte in über 25 Filmen, ist seine emblematischen Charakter eines gleichschenkligen Lehrer Serie Liceenii. Das Jahr 2009 hat das ehrwürdige Alter von 80 Jahren und 56 Jahren Karriere erreicht beeindruckend in Theater und Film. Er spielte auf den Bühnen der Hauptstadt und großen Theatern: Giuleşti, Bulandra National Comedy Theatreetc. bedeutet. Er führte eine alte Dame Chirita des Nationaltheaters in Iasi. Er hatte Rollen in Theaterstücken wie "Mama's Haus mieten", "Romeo und Julia" am Anfang November "," Sitz "," Cumetrele "Doctor ungern," Neffe "," Waiting for the Harlekin "," Miss Nastasia "Mamouret" etc.. Die Karte seiner Karriere zweifellos Charakter bleiben VicDelcea und den Song "Lost Morning" von Gabriela Adameşteanu. Tamara Buciuceanu auch eine beeindruckende Karriere im Fernsehen, dass seine denkwürdige cupletele Eve Programme. TVR Media DVD im Jahr 2006 "Tamara Buciuceanu freigegeben", die eine Auswahl der unvergesslichen Auftritten in der rumänischen Fernsehen Unterhaltungssendungen gehören.
Rusa
В период 1948-1951 идет институт театра Александра "в Яссах, а четвертый год обучения передачи в Бухаресте, институт театра и кино в классе Джон Bălţăţeanu (помощник Sorana Coroamă). Он окончил в 1952 году. Это золотое поколение представителей румынского театра. Она называется "комедия г-жа РоDanesti "в качестве одного из легендарных фигур театра комедии. Он сыграл более чем в 25 фильмах, его характер символизирует равнобедренный учитель серии Liceenii. 2009 год достиг почтенного возраста 80 лет и 56 лет карьеры впечатляющим в театре и кино. Он играл на сценах столицы и больших театров: Giuleşti, Bulandra национальной комедиит.д. то есть. Он играл старушка Chiriţa в Национальном театре в Яссах. Он ролей в театре деталей, таких как "Дом аренду Momma's", "Ромео и Джульетта" в начале ноября "," места "," Cumetrele "Доктор нехотя," Племянник "," В ожидании арлекин "," Мисс Настасья "" Mamouret "и т.д.. Карту своей карьеры, несомненно, остаются характер Вики Delcea песню "Lost Утро" Габриэла Adameşteanu. Тамара Buciuceanu также сделал впечатляющую карьеру на телевидении, памятные время cupletele его Ева программ. TVR Media DVD выпущен в 2006 году "Тамара Buciuceanu", который включает выбор памятных выступлений в рамках программ румынского телевидения развлечений.
Portugheza
Entre 1948-1951 irão Instituto de Teatro Alecsandri "em Iasi, mas o quarto ano de estudo de transferência de Bucareste, o Instituto de Teatro e Cinema na classe de John Bălţăţeanu (assistente Sorana Coroamă). Ele se formou em 1952. É uma geração de ouro dos representantes do teatro romeno. É chamado de "comédia Mrs. RoDanesti "como uma das figuras lendárias do teatro de comédia. Tocou em mais de 25 filmes, o personagem é emblemático de uma série Liceenii isósceles professor. O ano de 2009 chegou a venerável idade de 80 anos e 56 anos de carreira impressionante em teatro e cinema. Jogou nas fases da capital e grandes teatros: Giuleşti, Bulandra Comédia Teatro Nacionalou seja, etc. Ele jogou uma velha senhora Chirita do Teatro Nacional, em Iasi. Ele teve papéis em peças de teatro como "rent Momma's House", "Romeu e Julieta no início de Novembro", "lugares", "Cumetrele" Doutor contragosto, "Sobrinho", "Waiting for the" arlequim "Miss Nastasia "Mamouret etc." O cartão de sua carreira, sem dúvida, permanecer caráter Vice Delcea a canção "Lost Morning", de Gabriela Adameşteanu. Tamara Buciuceanu também fez uma impressionante carreira na televisão, sendo seus memoráveis programas cupletele véspera. TVR Media DVD lançado em 2006 "Tamara Buciuceanu", que inclui uma selecção de participações memoráveis em programas de entretenimento da televisão romena.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie